STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu STRATGI FINANSOW PRZDSIĘBIORSTWA Nazwa projektu: BIURO RACHUNKOW HOSSA Wydział konomiczny Kierunek Zarządzanie USM Opracowały: Suchodolska Barbara nr indeksu XZ leader grupy Bartków Agnieszka nr indeksu XZ 2614 Woźniak Iwona nr indeksu XZ 26149

2 WSTĘP CZĘŚĆ OPISOWA Strategia została opracowana dla projektu otwarcia Biura Rachunkowego HOSSA sp. z o.o. prowadzonego w Opolu przez trzech wspólników: Iwonę Woźniak, Barbarę Suchodolską i Agnieszkę Bartków. Decyzja o rozpoczęciu tego rodzaju działalności została podjęta po zaobserwowaniu coraz większego popytu na tego rodzaju usługi i niewystarczającą podaż w tym zakresie. Termin rozpoczęcia działalności spółki planujemy na 1 stycznia 211r., a działalność zakończymy po 16 latach w momencie przejścia na emeryturę dwóch wspólniczek. Wspólniczki wniosą kapitał własny w wysokości 45. zł, każda po 15. zł i zaciągną kredyt w banku w wysokości 3. zł. Właścicielki same będą prowadziły spółkę, bez zatrudniania osób trzecich. Utworzona spółka w formie organizacyjno prawnej będzie prowadziła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Spółka z ograniczoną odpowiedzialności może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że inaczej stanowi ustawa i nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o.. Umowa Biura rachunkowego Hossa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zawarta w formie aktu notarialnego a następnie zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym VIII wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu i wraz z zarejestrowaniem spółka nabędzie osobowość prawną. Klientami naszego biura będą firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą znajdujące się w Opolu jak i okolicach Przedmiotem działalności spółki będą : usługi księgowe w zakresie prowadzenia księgowości firm w formie : - ryczałtu ewidencjonowanego - podatkowej książki przychodów i rozchodów - ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe. Na podstawie ksiąg i rejestrów będą wypełniane deklaracje podatkowe i sprawozdawcze do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Sądu KRS, banku.

3 Dla podatników podatku od towarów i usług VAT prowadzone będą odpowiednie rejestry tego podatku. Dla potrzeb indywidualnych petentów będą przygotowywane i modyfikowane plany kont ksiąg rachunkowych. W ramach wykonywanych usług będziemy również sporządzać ewidencję środków trwałych i wyposażenia a także prowadzić obsługę kadrowo płacową oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 1 KROKÓW DO SUKCSU 1. PROGNOZA Z SPRZDAŻY Biuro będzie pracować 22 dni w miesiącu. Przewidywana wartość sprzedanych usług wyniesie 25.5 zł miesięcznie. Wartość usług została opracowana na podstawie obserwacji w innych biurach świadczących usługi rachunkowe oraz własnych wyliczeń zł x 12 m-cy = 3.6 zł CR = 3.6 zł w każdym roku 2. CYKL OPRACYJNY CO = OKZAP + OSN Cykl operacyjny = Okres konwersji zapasów + okres spływu należności OKZAP = OSN = 3 dni CO = + 3 Cykl operacyjny wynosi 3 dni 3. AKTYWA Ds dzienna sprzedaż ZAP zapasy NAL należności ŚP środki pieniężne ZwD zobowiązania wobec dostawców CR 36 Ds = = = Dzienna sprzedaż wynosi 835 zł ZAP =

4 NAL = Ds OSN NAL = = 25.5 Należności wynoszą 25.5 zł. ŚP = (2 5) Ds. ŚP = = 3.34 Środki pieniężne wynoszą 3.34 zł. Aktywa r. Pasywa r. 1. Aktywa trwałe Aktywa obrotowe a) Zapasy b) Należności 25.5 c) Środki pieniężne Kapitał własny Kapitał obcy a) kredyt 3. b) Zobowiązania wobec dostawców Razem aktywa Razem pasywa ZOBOWIĄZANIA WOBC DOSTAWCÓW ZwD = Ds ODSZwD Zobow. wobec dostawców = Dzienna sprzedaż Odroczenie spłaty zobowiązań wobec dostawców ODSZwD = 21 dni ZwD = = Zobowiązania wobec dostawców wynoszą zł. 5. KAPITAŁ ZAANGAŻOWANY Kap. zaan. = L ZwD Kapitał zaangażowany = Pasywa Zobowiązania wobec dostawców Kapitał zaangażowany = = 75. Kapitał zaangażowany wynosi 75. zł. 6. STRUKTURA KAPITAŁU D dług 3. zł kapitał własny 45. zł D =,67 We Waga kapitału własnego

5 We = We = D =, Wd Waga długu D Wd = D + Wd = 3. =, WOLN PRZPŁYWY PINIĘŻN CR - C - NC = BIT NOPAT + NC - NWC - Capex 1 16 a 16 b FCF C 1 16a koszty stałe + koszty zmienne 222. rocznie ( wynagrodzenia wspólników + pochodne, czynsz, media, ubezpieczenia, koszty reklamy, naprawy, itp.) Capex wydatki kapitałowe na aktywa operacyjne o charakterze długoterminowym 3. zł (sprzęt komputerowy, drukarka, oprogramowanie, kopiarka i inne wyposażenie biura) 8. WWNĘTRZNA STOPA ZWROTU V ( k 1=9% ) = (1 ) + = 2.72, ,9 1,9 1, V ( k 2=95%) = (1 ) + = 1.983, ,95 1,95 1,95 IRR* = k 1 + V 1 ( k2 k1) V V 1 2 IRR* = 9% ,4 5% =,93 = 93% 2.72,4 ( 1.983,7)

6 k = (1 ) + = 413, ,93 1,93 1,93 V ( =93%) k = (1 ) + = 397, ,92 1,92 1,92 V ( =92%) IRR** = 92% + 397,8 1% =,9248 = 92,49 % 397,8 ( 413,5) 9. KOSZTY KAPITAŁU Wd =,4 We =,6 K RF = 4,5 % K M = 17% T = 19 % Kd = 12% Βu =,4 Waga długu Waga kapitału własnego Stopa wolna od ryzyka Stopa zwrotu z portfela rynkowego Podatek Kapitał obcy długoterminowy Beta lewarowana dla sektora finansowego ke = K RF + β L (K M - K RF ) D β L = βu ( 1+ (1 T ) β L =,4 ( 1+ (1 19%),67 =, 62 = 4,5% +,62 (17% - 4,5%) = 12,25% CC = ke D + Kd ( 1 T ) + D + D CC = 12,25%,6 + 12% (1 19%),4 =,11238 = 11,238% IRR** = 92,49% > CC = 11,24% Strategia jest obiecująca IRR** > CC 1. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NTTO NPV k =11,24%) = , ( 1 ) + = ,9 > ,1124 1,1124 Ponieważ NPV jest równe ,9 zł, czyli NPV > oznacza to, że projekt jest opłacalny i może być realizowany. Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu wartości spółki HOSSA.

7 CZĘŚĆ B STRATGI FINANSOW KRÓTKOTRMINOW FINANSOWANI AKTYWÓW BIŻĄCYCH Agresywna Umiarkowana Konserwatywna CR ,81,66,62 14,63% 12,75% 12,25% CC 11,694% 11,394% 11,238% V , , ,9 Wygrywa strategia konserwatywna. Obliczenia do tabeli: umiark.= 4,5% +,66 (17% - 4,5%) =,1275 = 12,75% agr. = 4,5% +,81 (17% - 4,5%) =,14625 = 14,625% CC umiark. = 12,75%,6 + 12%,81 + 9% =,11394 = 11,394% CC agr. = 14,63% + 9%,81=,11694 = 11,694% V umiark. = (1 - ) + = ,65 V agr. = (1 - + = ,67 STRATGIA INWSTOWANIA Restrykcyjna Pośrednia lastyczna CR BIT NOPAT AT AB AP=PB

8 ,83,62,48 CC 12,828% 11,394% 1,188% V , , ,233 Najlepiej wypadła strategia pośrednia. Obliczenia do tabeli: CC=ke Ke rest = 4,5% +,83x(17% - 4,5%) =,14875 = 14,9% CC rest. = 14,9% Ke elast = 4,5% +,48x(17% - 4,5%) =,15 = 1,5% CC elast. = 1,5% + (1- ) + Praca została wykonana w oparciu o treść wykładów przedmiotu Strategie finansowe przedsiębiorstwa prowadzonych przez dr G. Michalskiego ( ) w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu oraz zalecaną literaturę. Bibliografia: 1. Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 21, [ISBN: ] 2. Michalski G., Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 29, [ISBN: ].

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * )

Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) Analiza wartości spółki ebilet Sp. z o.o. (aktualizacja * ) * W związku z opublikowaniem danych za 2013, Ventus Asset Management przeprowadził aktualizację wyceny Spółki. Zastrzeżenia Niniejszym przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo