Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki budżetu gminy na 2016 r."

Transkrypt

1 Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r Symbol Wydatki razem ,88 Bieżące ,54 Wydatki na realizację zadań statutowych ,54 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dotacje bieżące ,00 Wydatki na obsługę długu ,00 Majątkowe ,34 Dotacje majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,34 Wydatki na zadania własne ,88 Bieżące ,54 Wydatki na realizację zadań statutowych ,54 Dotacje bieżące ,00 Wydatki na obsługę długu ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,34 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,61 Roz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,61 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,61 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 Roz Izby rolnicze ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 Dział 600 Transport i łączność ,39 Roz Lokalny transport zbiorowy ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Drogi publiczne gminne ,39 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500,00 Strona 1 z 15

2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 Majątkowe ,39 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 Roz Drogi wewnetrzne ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Drogi wewnetrzne 8 000,00 Bieżące 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 8 000, Zakup usług remontowych 8 000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Roz y zagospodarowania przestrzennego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Różne opłaty i składki 9 240,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Strona 2 z 15

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Roz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Roz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,44 Roz Ochotnicze straże pożarne ,44 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Strona 3 z 15

4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 782, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 817, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 710,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Majątkowe ,44 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 Roz Obrona cywilna 2 500,00 Bieżące 2 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Roz Zarządzanie kryzysowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Rezerwy ,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,00 Roz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Wydatki na obsługę długu , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Rezerwy ogólne i celowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Rezerwy ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,08 Roz Szkoły podstawowe ,08 Bieżące ,08 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 4 z 15

5 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 211, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, Zakup usług pozostałych 2 700, Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Przedszkola ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 800,00 Strona 5 z 15

6 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Gimnazja ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Dowożenie uczniów do szkół ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000,00 Roz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000,00 Strona 6 z 15

7 4270 Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Roz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Roz Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w ,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, Składki na Fundusz Pracy 800,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 700, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ,00 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 7 z 15

8 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 6 300,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Pozostała działalność 4 100,00 Bieżące 4 100,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 100,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Roz Zwalczanie narkomanii 4 000,00 Bieżące 4 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000,00 Roz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Roz Pozostała działalność 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Domy pomocy społecznej ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Roz Ośrodki wsparcia ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Roz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 804,00 Bieżące 9 804,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 397,00 Strona 8 z 15

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 180, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 065, Składki na Fundusz Pracy 152,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 407, Zakup materiałów i wyposażenia 260, Zakup usług pozostałych 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 Roz Wspieranie rodziny ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 520, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 255, Składki na Fundusz Pracy 550,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 370, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 370,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 875, Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 7 936, Zakup usług pozostałych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 936, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Roz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Dodatki mieszkaniowe ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Zasiłki stałe ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Ośrodki pomocy społecznej ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 9 z 15

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 050,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 510, Zakup usług zdrowotnych 620, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 467, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 600,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 Roz Ośrodki adopcyjne ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Roz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Żłobki ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 050, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 9 000,00 Strona 10 z 15

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Majątkowe 5 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Roz Świetlice szkolne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 587,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Roz Pomoc materialna dla uczniów ,00 Bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stypendia dla uczniów ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Stypendia dla uczniów ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,05 Roz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Roz Gospodarka odpadami ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 11 z 15

12 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 082, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Oczyszczanie miast i wsi ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Roz Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000,00 Bieżące 2 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Roz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,26 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,00 Majątkowe ,26 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,26 Roz Pozostała działalność ,79 Bieżące ,46 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 700, Zakup energii 2 200, Zakup usług pozostałych ,46 Majątkowe ,33 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 Roz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,31 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych 1 380, Zakup usług pozostałych 7 000,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Majątkowe ,31 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 Strona 12 z 15

13 Roz Biblioteki ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Obiekty sportowe ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 184, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Roz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ,00 pożytku publicznego Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy wojewódzkie ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 645,00 Strona 13 z 15

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 375,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 870,00 Roz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 Bieżące 2 870,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 870, Składki na ubezpieczenia społeczne 410, Składki na Fundusz Pracy 58, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,70 Dział 752 Obrona narodowa 200,00 Roz Pozostałe wydatki obronne 200,00 Bieżące 200,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 604, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 033, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 176, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ,00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Roz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Strona 14 z 15

15 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacje majątkowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Roz Drogi publiczne powiatowe ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dotacje majątkowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii ,00 Europejskiej Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 672, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 318, Składki na ubezpieczenia społeczne 405, Składki na Fundusz Pracy 57, Składki na Fundusz Pracy 187,92 Strona 15 z 15

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo