PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 302,00 600,00 11, Izby rolnicze 600,00 600,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600,00 100, Pozostała działalność 4 702,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 4 609,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 93,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 84, Drogi publiczne gminne , ,00 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 50, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 116, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 250, Zakup usług remontowych , ,00 138, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 600, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 111, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 116, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 116, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99, , ,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 500, ,00 400, Zakup usług remontowych 500, ,00 400, Zakup usług pozostałych , ,00 84, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 101, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 104, Pozostała działalność , ,00 118, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 118, Działalność usługowa , ,00 91, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 116, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 100, , ,00 500, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 95,2300

2 71035 Cmentarze , ,00 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 800,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 935, ,00 116, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 106, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 108, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 260,00 200,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 68, Zakup energii 6 000, ,00 77, Zakup usług remontowych 0,00 667,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 133,00 133, Zakup usług pozostałych 9 777, ,00 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 800,00 160, ,00 533,00 66, ,00 333,00 33, Różne opłaty i składki 100,00 133,00 133, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 213,00 160,00 75, Informatyka , ,00 50, Pozostała działalność , ,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 50, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 950, ,00 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 111, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 101, Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,00 114, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 330, ,00 505, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 116, Zakup energii 2 500, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 300,00 520,00 173, Zakup usług pozostałych , ,00 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0, ,00 600,00 100, Podróże służbowe krajowe 200, ,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 560, ,00 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, ,00 458, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 163, Zakup usług pozostałych , ,00 80, , ,00 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 102,4100

3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 112, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 110, Składki na Fundusz Pracy , ,00 138, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 208, ,00 362, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 75, Zakup energii , ,00 186, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 200, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 175, Zakup usług pozostałych , ,00 106, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 100, , ,00 105, , ,00 128, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 125, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 101, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 125, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 180, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 84, Zakup usług pozostałych , ,00 161, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 142, Różne opłaty i składki , ,00 78,9200 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 5, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 340,00 100, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 100, , ,00 100,0000 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 67,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 090,00 0,00 0, Zakup środków żywności 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 119,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 393, Komendy powiatowe Policji , ,00 85, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 85,0000

4 75412 Ochotnicze straże pożarne , ,00 112, Zakup materiałów i wyposażenia 6 265, ,00 207, Zakup energii 7 000, ,00 185, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 200, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 166, Różne opłaty i składki , ,00 10, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 583, ,00 447, Zakup materiałów i wyposażenia 583, ,00 857, Zakup energii 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Straż Miejska 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,0000 0,00 522,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 101, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 101, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 0,00 0,00 0, Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00 0,00 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 158, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 100,3800 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 363, Różne rozliczenia finansowe 152,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 363, Rezerwy , ,00 364,5300

5 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000, ,00 333, Oświata i wychowanie , ,00 93, Szkoły podstawowe , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 120, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 111, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 86, Zakup środków żywności , ,00 114, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 810, ,00 95, Zakup energii , ,00 129, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 100, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150, ,00 106, , ,00 101, , ,00 110, Podróże służbowe krajowe 1 420, ,00 111, Różne opłaty i składki 34,00 50,00 147, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080, ,00 137, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, ,00 151, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 127, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 950,00 135, Zakup energii 5 000, ,00 95, Zakup usług zdrowotnych 800,00 870,00 108, Zakup usług pozostałych 3 400, ,00 104, Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 300,00 300, ,00 860,00 430, Podróże służbowe krajowe 50,00 300,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 112, Przedszkola , ,00 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 649, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 339, ,00 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 70, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 84, Składki na Fundusz Pracy , ,00 92, , ,00 146, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 7,7100

6 4220 Zakup środków żywności ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 722, ,00 95, Zakup energii ,00 410,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 185, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 004, ,00 99, , ,00 90, , ,00 76, Podróże służbowe krajowe 560,00 690,00 123, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 185, ,00 88, Gimnazja , ,00 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 645, ,00 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 112, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 90, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 131, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 180,00 90, Zakup energii , ,00 116, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,00 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 450,00 90, , ,00 90, , ,00 114, Podróże służbowe krajowe 800,00 720,00 90, Różne opłaty i składki 100,00 80,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 720,00 90, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 115, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 100, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 120, Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,00 50, Zakup usług pozostałych , ,00 30, Podróże służbowe krajowe , ,00 135, Pozostała działalność , ,00 103, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 80, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 90,0000

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0, , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 466, Zakup usług remontowych , ,00 166, Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 122, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej 1 226, ,00 508, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 726,00 730,00 100, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500, ,00 600, Zwalczanie narkomanii , ,00 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 660, ,00 102, , ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,00 71, Zakup środków żywności 840,00 300,00 35, Zakup usług pozostałych 1 600, ,00 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 101, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 180, ,00 107, , ,00 108, Zakup materiałów i wyposażenia 9 944, ,00 70, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 89, , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 100, Izby wytrzeźwień 2 500, ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500, ,00 100, Pozostała działalność 500,00 400,00 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 320,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 30,00 75, Zakup usług pozostałych 60,00 50,00 83, Pomoc społeczna , ,00 81, Domy pomocy społecznej , ,00 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 90, Rodziny zastępcze , ,00 447, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 447,8500 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98,8900 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 600,00 240, Świadczenia społeczne , ,00 99,2900

8 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 119, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 108, Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,00 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 578, ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 4 320, ,00 106, Zakup energii 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 40,00 300,00 750, Zakup usług pozostałych , ,00 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0,0000 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 300,00 300, Różne opłaty i składki 400,00 600,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 100, ,00 79, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 920, ,00 217,3900 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , ,00 101, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 101, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 39, Świadczenia społeczne , ,00 39, Dodatki mieszkaniowe , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zasiłki stałe , ,00 50, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 000, ,00 65, Świadczenia społeczne , ,00 50, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 68, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 64, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 66, Składki na Fundusz Pracy , ,00 69, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 89, ,00 830,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 90, Zakup energii , ,00 120, Zakup usług remontowych 420,00 378,00 90, Zakup usług zdrowotnych 520,00 468,00 90, Zakup usług pozostałych , ,00 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, ,00 68, , ,00 120, , ,00 111,1700

9 4410 Podróże służbowe krajowe 625,00 563,00 90, Różne opłaty i składki 515,00 374,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11,00 11,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 390, ,00 184, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 102, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 850, ,00 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 119, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 101, Składki na Fundusz Pracy , ,00 133, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 122, , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 470,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,00 119, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 115, Pozostała działalność , ,00 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411,00 320,00 77, Świadczenia społeczne , ,00 81, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 892, ,00 120, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 722, ,00 105, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 281, ,00 90, Zakup środków żywności , ,00 113, Zakup energii 3 300, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 110,00 99,00 90, Zakup usług pozostałych 4 491, ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 113, Pozostała działalność , ,00 113, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 113, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 237, ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899, ,00 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154,00 136,00 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 951, ,00 105, Składki na ubezpieczenia społeczne 526,00 557,00 105, Składki na Fundusz Pracy 1 570, ,00 95, Składki na Fundusz Pracy 86,00 79,00 91, ,00 475,00 100, ,00 26,00 100,0000

10 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 610, ,00 195, Zakup materiałów i wyposażenia 456,00 892,00 195, Zakup usług pozostałych , ,00 114, Zakup usług pozostałych , ,00 115, ,00 209,00 100, ,00 12,00 109, Podróże służbowe krajowe 456,00 456,00 100, Podróże służbowe krajowe 24,00 24,00 100, Różne opłaty i składki 62,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 21,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 400,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 42, Świetlice szkolne , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650, ,00 169, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 117, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy 5 455, ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 145, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450,00 905,00 201, Zakup energii 2 600, ,00 57, Zakup usług zdrowotnych 500,00 570,00 114, Zakup usług pozostałych 3 400, ,00 92, ,00 680,00 97, Podróże służbowe krajowe 100,00 330,00 330, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 000, ,00 85,7100 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000, ,00 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 28, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , ,00 113, Stypendia dla uczniów , ,00 12, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8 921, ,00 179, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 107, Gospodarka odpadami 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,0000

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 109, Zakup usług pozostałych , ,00 109, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 109, Zakup usług pozostałych , ,00 109, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100, Zakup energii , ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,00 120,6100 Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 71, , ,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 250, Zakup usług pozostałych , ,00 127, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 59, Pozostała działalność , ,00 56, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 383,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 382, ,00 203, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 148, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 882, ,00 57, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 143, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 198, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 891, ,00 415, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 0,00 0, , ,00 160, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 61, Zakup energii 6 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 850, Zakup usług zdrowotnych 1 340, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 62, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 820, ,00 204, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 400,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, ,00 107, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 162, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 89, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 90, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 90, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 90,0000

12 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 90, Biblioteki , ,00 87, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 87, Kultura fizyczna i sport , ,00 89, Instytucje kultury fizycznej , ,00 89, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 83, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 029, ,00 104, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 115, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 85, , ,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 80, Zakup energii , ,00 93, Zakup usług remontowych 500, ,00 600, Zakup usług zdrowotnych 1 105, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 105, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 714, ,00 120, , ,00 87, , ,00 92, Podróże służbowe krajowe 3 520, ,00 102, Różne opłaty i składki 630,00 792,00 125, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 97, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, ,00 350,0000 Razem , ,00 91,3700

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo