PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do"

Transkrypt

1 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia r Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 96, ,05 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,05 96,5 0, ,05 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 652, ,20 71, ,20 Izby rolnicze 8 652, ,20 71, ,20 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 100, ,71 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 89, ,01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, ,96 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 93, ,72 Składki na Fundusz Pracy 8 555, ,00 94, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 97, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 97, ,84 Zakup energii , ,87 83, ,87 Zakup usług remontowych , ,57 99, ,57 Zakup usług zdrowotnych 800,00 650,00 81,3 650,00 Zakup usług pozostałych , ,41 86, ,41 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, ,49 75, ,49 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,91 96, ,91 Podróże służbowe krajowe , ,68 91, ,68 Różne opłaty i składki , ,09 88, ,09 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 4,81 4,8 4,81 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,75 96, , Pozostała działalność , ,82 88, ,82 0, Rolnictwo i łowiectwo , ,07 92, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 82, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 100, ,90 Drogi publiczne wojewódzkie , ,90 97, , ,90 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,20 91, ,20 Drogi publiczne powiatowe , ,20 91, ,20 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 98, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 31, ,63 Strona 1

2 Zakup usług remontowych , ,04 81, ,04 Zakup usług pozostałych , ,42 70, ,42 Różne opłaty i składki 4 500, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 84, ,24 Drogi publiczne gminne , ,33 83, , , Transport i łączność , ,43 83, , ,14 Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 189,80 54,2 189,80 Składki na Fundusz Pracy 50,00 27,20 54,4 27,20 Wynagrodzenia bezosobowe 7 410, ,00 62, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,23 28, ,23 Zakup energii 3 571,00 106,73 3,0 106,73 Zakup usług pozostałych 7 590, ,55 40, ,55 Różne opłaty i składki 4 000, ,93 49, , Podatek od nieruchomości 5 530, ,00 99, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 13,00 13,00 100,0 13,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70,00 26,51 37,9 26,51 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 40,00 0,8 40,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 99, ,38 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 80, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,33 80, , , Zakup usług pozostałych , ,33 83, ,33 Plany zagospodarowania przestrzennego , ,33 83, ,33 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 587,31 2,4 587, Pozzostała działalność ,00 587,31 2,4 587, alność usługowa , ,64 63, ,33 587, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 266, ,15 90, ,15 Zakup materiałów i wyposażenia 2 483, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100,0 12,00 Podróże służbowe krajowe 31,76 31,76 100,0 31,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Urzędy wojewódzkie , ,91 98, ,91 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,30 100, ,30 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 95, ,39 Zakup środków żywności 2 000, ,49 69, ,49 Strona 2

3 Zakup usług pozostałych 1 900, ,41 60, ,41 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 392,37 39,2 392,37 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,96 98, ,96 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,89 85, ,89 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 92, ,67 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, ,96 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 99, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 93, ,93 Składki na Fundusz Pracy , ,85 83, ,85 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 92, ,53 Zakup środków żywności 4 000, ,88 96, ,88 Zakup energii , ,22 70, ,22 Zakup usług remontowych 3 270, ,71 53, ,71 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 930,00 62,0 930,00 Zakup usług pozostałych , ,67 90, ,67 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,41 72, ,41 Podróże służbowe krajowe , ,97 93, ,97 Różne opłaty i składki 500,00 386,00 77,2 386,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,12 46, ,12 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 99, ,50 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 92, ,31 0,00 Nagrody konkursowe 3 000, ,94 94, ,94 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 84, ,74 Zakup środków żywności 2 000, ,64 98, ,64 Zakup usług pozostałych , ,71 98, ,71 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,03 91, ,03 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 875,00 874,08 99,9 874,08 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 98, ,74 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 96, ,11 Składki na Fundusz Pracy 3 460, ,25 90, ,25 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 Nagrody konkursowe 1 395, ,95 100, ,95 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 88, ,15 Strona 3

4 Zakup środków żywności 400,00 392,16 98,0 392,16 Zakup energii 2 000, ,04 82, ,04 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,0 140,00 Zakup usług pozostałych , ,86 97, ,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 781,86 78,2 781,86 Podróże służbowe krajowe 300,00 101,97 34,0 101,97 Różne opłaty i składki 135,00 135,00 100,0 135,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205, ,00 100, ,00 Ppdatek od nieruchomości 439,00 439,00 100,0 439, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 302, ,00 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 724, ,87 95, ,87 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,44 98, ,44 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 19,50 9,8 19,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 98, ,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 080, ,40 99, ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 82, ,54 Składki na Fundusz Pracy 1 933, ,66 59, ,66 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 90,00 100,0 90,00 Zakup usług zdrowotnych 230,00 230,00 100,0 230,00 Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 100, ,00 Podróże służbowe krajowe 100,00 72,18 72,2 72,18 Różne opłaty i składki , ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 025, ,00 100, ,00 Pozostała działalność , ,85 96, ,85 0, Administracja publiczna , ,50 93, ,50 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 289,00 289,00 100,0 289,00 Zakup materiałów i wyposażenia 97,00 97,00 100,0 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 066, ,00 100, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 95, ,85 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 985, ,55 90, ,55 Składki na Fundusz Pracy 393,00 221,97 56,5 221,97 Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 93, ,34 Zakup materiałów i wyposażenia 4 341, ,28 86, ,28 Zakup usług pozostałych 9 300, ,59 89, ,59 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 100,0 200,00 Strona 4

5 Podróże służbowe krajowe 800,00 593,70 74,2 593,70 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 118,30 118,30 100,0 118, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów iast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,58 93, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,58 94, ,58 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji , ,00 100, , Komendy Wojewódzkie Policji , ,00 100,0 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji , ,00 100, , Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,07 99, ,07 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 98, ,76 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300, ,99 99, ,99 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 92, ,15 Składki na Fundusz Pracy 2 919, ,97 92, ,97 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200, ,00 77, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 94, ,44 Zakup energii , ,85 61, ,85 Zakup usług remontowych , ,49 95, ,49 Zakup usług zdrowotnych 9 000, ,00 96, ,00 Zakup usług pozostałych , ,55 82, ,55 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, ,06 89, ,06 Podróże służbowe krajowe 500,00 392,83 78,6 392,83 Różne opłaty i składki , ,00 88, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 348, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 98, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 98, , Ochotnicze straże pożarne , ,94 95, , ,78 Podróże służbowe krajowe 600,00 225,45 37,6 225, Obrona cywilna 600,00 225,45 37,6 225,45 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,39 96, , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,73 99, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,73 99, ,73 0,00 Strona 5

6 757 Obsługa długu publicznego , ,73 99, ,73 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,0 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 100, ,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 100, ,06 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100, ,10 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99, ,52 Składki na Fundusz Pracy , ,98 99, ,98 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 100, ,95 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,31 97, ,31 Zakup energii , ,93 82, ,93 Zakup usług remontowych , ,84 100, ,84 Zakup usług zdrowotnych 3 374, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych , ,02 90, ,02 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,01 88, ,01 Podróże służbowe krajowe 1 931, ,62 91, ,62 Różne opłaty i składki 7 388, ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 235, ,86 94, ,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 99, ,73 Szkoły podstawowe , ,58 99, , ,73 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,38 100, ,38 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 98, ,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100, ,32 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, ,79 Składki na Fundusz Pracy , ,22 95, ,22 Zakup materiałów i wyposażenia 6 843, ,68 100, ,68 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 735, ,11 99, ,11 Zakup usług zdrowotnych 540,00 540,00 100,0 540,00 Zakup usług pozostałych 200,00 167,40 83,7 167,40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 600, ,96 99, ,96 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,85 98, ,85 0,00 Strona 6

7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,72 99, ,72 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 735, ,45 100, ,45 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 100, ,93 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, ,48 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 99, ,05 Składki na Fundusz Pracy 4 200, ,83 96, ,83 Zakup materiałów i wyposażenia 5 349, ,57 100, ,57 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 151, ,80 100, ,80 Zakup energii 9 939, ,61 84, ,61 Zakup usług zdrowotnych 195,00 195,00 100,0 195,00 Zakup usług pozostałych , ,55 97, ,55 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,54 99, ,54 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, ,55 90, ,55 Podróże służbowe krajowe 57,00 56,84 99,7 56,84 Różne opłaty i składki 831,00 831,00 100,0 831,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 123, ,00 100, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, ,00 Przedszkola , ,92 99, , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 99, ,04 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100, ,71 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100, ,30 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 100, ,27 Składki na Fundusz Pracy , ,11 98, ,11 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 99, ,87 Zakup energii , ,28 93, ,28 Zakup usług remontowych 5 999, ,61 100, ,61 Zakup usług zdrowotnych 740,00 728,00 98,4 728,00 Zakup usług pozostałych , ,76 89, ,76 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 690, ,56 95, ,56 Podróże służbowe krajowe 827,00 825,80 99,9 825,80 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 3,62 3,6 3,62 Gimnazja , ,93 99, ,93 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 299,00 99,7 299,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 97, ,30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 790, ,56 100, ,56 Strona 7

8 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, ,59 Składki na Fundusz Pracy 1 520, ,80 95, ,80 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 99, ,13 Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,0 40,00 Zakup usług pozostałych , ,25 100, ,25 Podróże służbowe krajowe 29,00 28,42 98,0 28,42 Różne opłaty i składki 2 984, ,00 100, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 288, ,00 100, ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 664, ,00 100, ,00 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 900,00 631,83 70,2 631,83 Dowożenie uczniów do szkół , ,88 99, ,88 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,0 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 84, ,19 Zakup usług pozostałych , ,67 43, ,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,21 88, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,07 79, ,07 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 100, ,38 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, ,80 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 98, ,38 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,89 98, ,89 Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98, ,52 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,97 95, ,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 624, ,00 100, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,94 98, ,94 0, Zakup materiałów i wyposażenia 862,45 861,69 99,9 861,69 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,90 99, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,59 99, ,59 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 225,64 56,4 225,64 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100, ,08 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 695, ,94 100, ,94 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 99, ,18 Składki na Fundusz Pracy 2 338, ,34 99, ,34 Strona 8

9 80195 Zakup materiałów i wyposażenia 2 506, ,64 97, ,64 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,0 90,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 450, ,00 100, ,00 Pozostała działalność , ,82 99, ,82 0, Oświata i wychowanie , ,58 99, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, ,72 93, ,72 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100, ,00 Zwalczanie narkomanii 8 000, ,72 95, ,72 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 98,63 98,6 98,63 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950, ,40 52, ,40 Składki na Fundusz Pracy 350,00 166,67 47,6 166,67 Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 99, ,40 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 86, , Zakup środków żywności 4 500, ,53 97, ,53 Zakup usług pozostałych , ,55 90, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,46 91, ,46 0, Ochrona zdrowia , ,18 91, ,18 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,41 96, ,41 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 0,00 0,0 Domy pomocy społecznej , ,41 96, ,41 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 736,67 73,7 736,67 Zakup usług pozostałych 2 700, ,58 60, ,58 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 111,96 22,4 111,96 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,21 80, ,21 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,13 99, ,13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,13 99, ,13 0,00 Świadczenia społeczne , ,68 87, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,68 87, ,68 0, Świadczenia społeczne 2 600, ,90 75, ,90 Dodatki mieszkaniowe 2 600, ,90 75, ,90 0,00 Strona 9

10 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300, ,00 84, , Świadczenia społeczne , ,97 99, ,97 Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 0,00 Zasiłki stałe , ,97 98, ,97 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 764,63 51,0 764,63 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98, ,25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 90, ,34 Składki na Fundusz Pracy 7 802, ,77 92, ,77 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, ,00 99, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 92, ,14 Zakup energii , ,98 58, ,98 Zakup usług zdrowotnych 500,00 280,00 56,0 280,00 Zakup usług pozostałych , ,71 89, ,71 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, ,82 59, ,82 Podróże służbowe krajowe , ,31 88, ,31 Różne opłaty i składki 195,00 195,00 100,0 195,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Podatek od nieruchomości 1 044, ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,39 78, ,39 Ośrodki pomocy społecznej , ,34 95, ,34 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 240, ,65 57, ,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 96, ,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,25 100, ,25 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 95, ,62 Składki na Fundusz Pracy 6 095, ,24 68, ,24 Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 98, ,30 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 49, ,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,0 150,00 Zakup usług pozostałych 5 277, ,84 53, ,84 Podróże służbowe krajowe 4 600, ,84 96, ,84 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 250,00 50,0 250,00 Strona 10

11 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,79 95, ,79 0, Świadczenia społeczne , ,50 89, , Pomoc w zakresie dożywiania , ,50 89, ,50 0, Świadczenia społeczne , ,48 87, ,48 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 99, ,95 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189, ,06 100, ,06 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 735, ,14 99, ,14 Składki na Fundusz Pracy 531,00 530,57 99,9 530,57 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 100,0 30,00 Zakup usług pozostałych 488,00 200,00 41,0 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 100,0 593, Pozostała działalność , ,20 94, ,20 0, Pomoc społeczna , ,13 95, ,13 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 916,06 0,00 0,0 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 458,21 0,00 0,0 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 715,79 0,00 0,0 0, Składki na Fundusz Pracy 633,58 0,00 0,0 0, Składki na Fundusz Pracy 101,71 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 996,80 0,00 0,0 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 308,76 0,00 0,0 0, Zakup materiałów i wyposażenia 531,24 0,00 0,0 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 0, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,00 0,00 0,0 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 940, ,39 95, ,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99, ,28 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 95, ,14 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 95, ,24 Składki na Fundusz Pracy 3 880, ,54 53, ,54 Zakup materiałów i wyposażenia 3 839, ,18 81, , Zakup środków dydaktycznych i książek 720,00 716,46 99,5 716,46 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 199, ,00 100, , Świetlice szkolne , ,23 97, ,23 0, Stypendia dla uczniów , ,00 99, , Inne formy pomocy dla uczniów 7 980, ,00 94, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,00 99, ,00 0,00 Strona 11

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,23 98, ,23 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 000, ,00 50, ,00 Świadczenia społeczne , ,25 98, ,25 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 97, ,94 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 958, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 61, ,29 Składki na Fundusz Pracy 1 718, ,11 83, ,11 Wynagrodzenia bezosobowe 703,00 703,00 100,0 703,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,00 100, ,00 Zakup energii 200,00 200,00 100,0 200,00 Zakup usług pozostałych 1 742, ,20 66, ,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 234,97 58,7 234,97 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 669, ,00 100, ,00 Pozostałe odsetki 500,00 357,67 71,5 357,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,43 98, ,43 0, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,52 42, ,52 Świadczenia społeczne , ,48 98, ,48 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 778, ,00 100, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 100, ,90 Składki na Fundusz Pracy 1 841, ,19 100, ,19 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050, ,00 100, ,00 Zakup usług pozostałych 1 100, ,00 100, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,0 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 520, ,00 100, ,00 Pozostałe odsetki , ,73 14, ,73 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100,0 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,82 97, ,82 0,00 Zakup usług pozostałych 504,00 421,29 83,6 421,29 Strona 12

13 Karta Dużej Rodziny 504,00 421,29 83,6 421,29 0,00 Świadczenia społeczne , ,00 99, ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 86, ,43 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466, ,57 100, ,57 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 918, ,29 97, ,29 Składki na Fundusz Pracy 1 127, ,39 96, ,39 Zakup materiałów i wyposażenia 2 656, ,90 99, ,90 Podróże służbowe krajowe 2 719, ,50 86, ,50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 100,30 10,0 100, Wspieranie rodziny , ,38 98, ,38 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 98, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,56 98, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,65 95, ,65 Rodziny zastępcze , ,65 95, ,65 0,00 Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,0 0,00 alność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 000,00 0,00 0,0 0, Rodzina , ,13 98, ,13 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 356, ,06 100, ,06 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 177, ,46 95, ,46 Składki na Fundusz Pracy 1 308, ,79 95, ,79 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 241,50 12,1 241,50 Zakup usług pozostałych , ,60 97, ,60 Podróże służbowe krajowe 1 168,00 908,64 77,8 908,64 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100, ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 161,67 16,2 161,67 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,20 94, ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 94,3 0, , Gospodarka odpadami , ,69 97, , ,77 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, ,00 Zakup energii , ,20 78, ,20 Zakup usług pozostałych , ,51 81, ,51 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 95, ,63 Strona 13

14 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,34 84, , ,63 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, ,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 620, ,49 25, ,49 Zakup usług pozostałych , ,74 77, ,74 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 10,90 2,2 10,90 Pozostała działalność , ,13 74, ,13 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 90, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 100, ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,17 99, ,17 Biblioteki , ,17 99, ,17 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 99, ,17 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 98, ,89 Obiekty sportowe , ,89 98,6 0, ,89 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,07 91, ,07 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,07 99, ,07 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 62, ,40 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00 736,44 92,1 736,44 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 925, ,92 54, ,92 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 100,0 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 95, ,64 Zakup energii , ,39 77, ,39 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,0 80,00 Zakup usług pozostałych , ,59 87, ,59 Różne opłaty i składki 7 000, ,01 28, ,01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 368,00 368,00 100,0 368,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97, , Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 98, , Pozostała działalność , ,85 87, , , Kultura fizyczna , ,81 91, , ,35 Razem: , ,06 94, , ,14 Strona 14

15 Wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek Strona 15

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo