Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r."

Transkrypt

1 Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,87 96,39% Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 10, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 4 000,00 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 739, Składki na Fundusz Pracy 83, Zakup materiałów i wyposażenia 474, Zakup usług pozostałych 414, Różne opłaty i składki , Gospodarka leśna , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , ,33 58,17% ,30 51,15% ,03 66,60% ,52 99,99% ,00 100,00% 6,52 65,20% 675,00 16,88% 675,00 67,50% ,55 91,41% ,55 91,41% ,47 100,00% ,00 100,00% 1 739,56 99,98% 83,08 99,63% 474,96 100,00% 414,80 100,00% ,07 100,00% 020 Leśnictwo , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,00 98,60% elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , ,00 98,60% ,00 98,60% 600 Transport i łączność , ,20 78,76% Drogi publiczne powiatowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,65 47,53% 448,70 44,87% ,76 77,13% ,66 23,54% Strona: 1

2 4430 Różne opłaty i składki , ,65 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,88 39,64% 4 000,00 80,00% ,55 84,65% 1 800,00 90,00% ,68 97,70% ,83 99,40% ,68 61,63% 2 630,15 65,75% ,21 94,08% 4 000,00 80,00% 630 Turystyka , ,49 30,22% Pozostała działalność , ,49 30,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 30,22% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 88,81% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 88,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 200, Zakup usług remontowych 9 500, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , ,06 61,19% 703,13 58,59% 7 994,00 84,15% ,12 84,02% ,00 99,87% 663,00 94,71% 611,27 61,13% 617,00 61,70% 710 Działalność usługowa , ,19 99,73% Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 300, Zakup usług pozostałych , Cmentarze 2 330, ,37 99,73% 300,00 100,00% ,37 99,73% 2 324,82 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 330, ,39 99,92% 326,43 98,92% 750 Administracja publiczna , ,80 97,99% Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 544, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 910, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 936, Zakup usług pozostałych , ,89 99,47% ,35 100,00% ,13 91,68% ,02 100,00% 4 543,39 99,99% 2 910,00 100,00% ,88 97,27% ,30 99,63% 5 509,27 92,81% ,31 77,08% Strona: 2

3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 98,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 576, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 8 009, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , ,78 98,83% ,71 99,90% ,99 99,92% ,20 99,04% ,57 99,49% ,67 90,03% 10,00 10,00% ,35 99,24% ,11 97,78% ,96 80,67% ,59 81,85% 200,00 20,00% ,91 97,70% ,81 91,50% ,25 98,50% ,47 96,85% ,07 100,00% 576,00 100,00% 3 947,88 87,73% ,96 81,13% ,00 91,43% ,00 100,00% ,44 87,90% 703,00 20,09% ,44 90,24% ,31 98,30% ,00 100,00% 8 008,23 99,99% ,66 89,66% ,42 96,78% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,97 98,05% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 368, ,46 99,89% kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196, Składki na Fundusz Pracy 29, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 626, Składki na Fundusz Pracy 90, Wynagrodzenia bezosobowe 4 511, Zakup materiałów i wyposażenia 1 966,00 195,46 99,72% 28,00 96,55% ,38 99,98% ,65 99,98% 625,20 99,87% 89,57 99,52% 4 511,00 100,00% 1 965,87 99,99% Strona: 3

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 362, Wybory do Sejmu i Senatu , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 380, Składki na ubezpieczenia społeczne 690, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 030, Zakup materiałów i wyposażenia 915, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Podróże służbowe krajowe 600, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 080, Składki na ubezpieczenia społeczne 631, Składki na Fundusz Pracy 91, Wynagrodzenia bezosobowe 3 690, Zakup materiałów i wyposażenia 772, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Podróże służbowe krajowe 400,00 361,09 99,75% ,46 96,16% 8 082,70 96,45% 603,63 87,48% 86,49 86,49% 4 030,00 100,00% 914,71 99,97% 100,00 100,00% 428,93 71,49% ,67 96,83% 5 928,42 97,51% 566,01 89,70% 81,12 89,14% 3 690,00 100,00% 710,85 92,08% 100,00 100,00% 314,27 78,57% Komendy powiatowe Policji , Zakup usług pozostałych , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 396, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 379, Składki na Fundusz Pracy 1 201, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,00 100,00% ,00 100,00% ,46 84,67% 153,77 51,26% ,40 90,97% ,55 99,97% 3 279,41 96,57% 9 354,79 99,74% 1 182,77 98,48% ,00 100,00% 1 904,85 63,50% ,04 85,08% ,30 91,13% ,00 80,43% 1 400,00 56,00% ,55 43,27% 919,10 65,65% ,00 80,35% 1 093,93 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

5 75421 Zarządzanie kryzysowe , ,29 75,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 281, Składki na Fundusz Pracy 184, Wynagrodzenia bezosobowe 7 488, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług remontowych 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Pozostała działalność 9 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 7 000, , ,42 99,95% 183,39 99,67% 7 488,00 100,00% 823,48 82,35% 9 200,00 100,00% 2 200,00 100,00% 7 000,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,01 63,86% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,01 63,86% ,01 65,22% 758 Różne rozliczenia , ,36 1,16% Różne rozliczenia finansowe 1 172, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 172, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,36 99,95% 1 171,36 99,95% 801 Oświata i wychowanie , ,14 95,49% Strona: Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 295, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 464, Podróże służbowe krajowe 6 643, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 175, ,39 97,90% ,31 98,70% ,49 99,43% ,75 97,47% ,02 97,66% ,85 78,91% 169,47 84,74% ,97 97,96% ,08 98,31% ,27 89,95% ,61 98,78% 3 010,00 91,35% ,69 99,11% 6 849,69 91,77% 3 282,29 49,41% ,92 60,90% ,88 100,00% 59,00 84,29% 6 172,00 99,95%

6 1 700, Wydatki inwestycyjne jednostek , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 78,82% ,51 97,35% ,59 99,27% ,27 80,11% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 800, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 020, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 745, Składki na Fundusz Pracy 1 437, Zakup materiałów i wyposażenia 656, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 650, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 436, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 126, Podróże służbowe krajowe 4 720, Różne opłaty i składki 5 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 77, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 236, , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 23,05% 6 790,13 90,29% ,82 86,64% 338,23 33,16% 8 534,75 97,60% 488,42 33,99% 547,80 83,51% 1 513,16 91,71% 4 435,06 99,98% ,43 88,89% ,89 88,37% ,08 94,36% ,03 96,96% ,51 98,00% ,73 92,30% ,28 77,45% ,36 98,12% ,35 99,58% ,23 45,23% 5 405,50 54,06% 1 263,00 74,29% ,01 93,03% 2 621,50 51,14% 2 858,32 60,56% 2 620,50 49,44% ,14 96,97% 77,00 100,00% 2 236,00 100,00% 1 530,00 58,85% ,09 96,36% ,26 97,03% ,59 98,51% ,06 96,30% ,36 97,47% ,30 89,78% 836,18 83,62% ,20 95,99% ,83 98,37% Strona: 6

7 4260 Zakup energii , ,95 63,31% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 031, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 456, Różne opłaty i składki 3 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 180, Dowożenie uczniów do szkół , ,90 74,34% 1 487,00 73,22% ,86 96,64% 2 211,33 73,71% 950,38 65,27% 2 025,00 59,56% ,89 100,00% 1 180,00 100,00% ,72 88,76% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 700, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 211, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 632, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 404, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 365, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 435,00 700, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 918, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 427, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 030, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 170, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5 175, ,20 77,78% 1 211,00 100,00% ,67 92,77% 5 227,32 99,99% ,75 84,30% 1 503,18 57,11% ,33 84,75% 404,00 100,00% 198,00 99,00% ,69 88,56% 103,64 28,39% 3 434,94 100,00% ,14 96,18% 1 864,28 97,20% ,37 99,98% ,08 99,99% ,82 95,10% 3 251,58 50,59% 7 000,00 100,00% ,38 94,25% 2 484,00 82,80% 400,00 100,00% ,23 86,10% 2 464,72 61,16% 1 434,46 47,82% 104,50 61,47% 4 375,72 99,99% 2 829,00 70,73% ,62 91,63% 167,48 83,74% ,00 93,24% 4 391,14 84,85% Strona: 7

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 88,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 991, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków żywności , Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 1 600, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326, , Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 857, Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 287, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 966, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup usług pozostałych 5 030, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 410,70 45,63% ,39 98,52% ,06 98,18% 1 862,22 93,53% 7 171,45 89,64% ,69 84,86% 1 957,83 39,16% 129,00 64,50% 270,00 16,88% 192,21 38,44% 3 325,55 99,99% 2 480,00 99,20% ,93 99,55% ,14 99,99% ,45 99,52% ,22 99,51% 3 837,12 99,48% ,61 99,92% ,00 100,00% ,78 99,98% ,40 99,92% 9 028,43 97,22% ,84 96,04% 1 020,00 34,39% 400,00 100,00% 601,23 85,89% 4 347,00 86,42% ,61 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,85 97,72% Zwalczanie narkomanii 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 493, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 100,00% 500,00 100,00% ,85 97,71% 2 000,00 100,00% 4 311,75 95,97% 92,70 92,70% ,00 100,00% Strona: 8

9 4190 Nagrody konkursowe , ,73 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 350, Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 7 960,00 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 5 760, , ,63 96,52% 1 211,30 67,29% ,14 98,47% 516,60 73,80% 80,00 22,86% 852 Pomoc społeczna , ,62 96,71% Wspieranie rodziny , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 585, Składki na Fundusz Pracy 204, Wynagrodzenia bezosobowe , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,50 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 621, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 510, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych 7 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, Pozostałe odsetki 1 036, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,46 99,58% ,46 99,58% ,96 90,01% ,96 90,01% 5 841,74 73,39% 81,74 13,62% 5 760,00 100,00% ,75 73,68% 3 180,07 69,36% 199,68 97,88% ,00 74,31% ,12 98,36% ,33 98,79% ,59 99,91% 4 620,35 99,99% ,79 93,64% 460,46 30,49% 1 170,00 97,50% 2 634,73 54,89% 1 560,87 78,04% 73,00 97,33% 6 816,65 97,38% 992,57 99,26% 306,60 76,65% 1 641,00 100,00% 1 035,11 99,91% 365,07 40,56% 1 017,00 59,82% ,87 86,24% ,87 86,24% ,12 72,68% ,12 72,68% Strona: 9

10 85215 Dodatki mieszkaniowe , ,15 93,04% 3110 Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 170, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, Świadczenia społeczne 5 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 525, Wynagrodzenia bezosobowe 4 730, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług remontowych 4 800, Zakup usług zdrowotnych 215, Zakup usług pozostałych 4 083, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 940, Podróże służbowe krajowe 4 360, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829,00 700, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Inne formy pomocy dla uczniów , Zakup materiałów i wyposażenia 1 038, Zakup usług pozostałych 5 502,00 350, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 497, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 93,05% 140,00 82,35% ,17 98,63% ,17 98,63% ,23 96,97% 1 409,60 88,10% 5 500,00 100,00% ,48 99,97% ,73 99,05% ,28 97,65% 2 597,03 57,39% 4 725,00 99,89% 7 319,24 81,32% 2 988,56 62,26% 215,00 100,00% 3 574,77 87,55% 931,87 99,14% 3 375,05 77,41% 56,50 56,50% 3 828,65 99,99% 350,00 50,00% 5 991,47 99,86% ,24 80,19% ,24 80,19% ,81 97,06% ,80 96,12% ,40 100,00% 361,97 34,87% 4 011,64 72,91% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,57 89,97% Świetlice szkolne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 714, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 043, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 067, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 518, ,55 87,01% 3 260,80 93,25% ,34 86,98% 9 165,02 94,35% ,20 86,96% 2 547,99 63,02% 468,00 93,60% 1 486,29 71,91% 2 879,91 100,00% ,12 100,00% 2 517,12 99,97% Strona: 10

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 209, Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 762, Zakup usług pozostałych 662, Podróże służbowe krajowe 100, Zakup usług pozostałych , ,28 100,00% ,72 100,00% ,06 92,73% ,00 93,35% ,06 88,56% 191,84 25,18% 115,00 17,37% 76,84 76,84% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 91,78% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek , , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,86 98,65% ,00 98,40% ,86 99,93% ,00 81,30% ,20 34,87% ,20 99,42% ,02 80,10% 1 948,29 38,97% ,73 87,72% ,09 95,29% ,28 99,78% 2 340,62 46,81% ,43 95,32% ,77 94,97% 9 999,99 100,00% ,97 46,48% ,97 69,72% ,83 91,51% 524,00 26,20% ,85 94,59% ,22 90,50% ,76 76,61% 2 611,61 26,12% 2 611,61 26,12% ,52 81,77% 3 600,00 72,00% 2 310,09 92,40% 3 311,64 82,79% Strona: 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 82,11% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 99,10% Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 8 925, Różne opłaty i składki , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 000, , Pozostałe instytucje kultury , , Różne opłaty i składki 3 300, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Różne opłaty i składki 1 800, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Zakup usług pozostałych 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek 4 046, Pozostała działalność , ,00 100,00% ,00 100,00% ,79 96,65% ,00 100,00% ,44 99,88% 8 914,06 99,87% 6 604,00 60,04% 6 000,00 100,00% ,29 80,91% ,00 99,92% ,00 100,00% 2 612,00 79,15% ,50 99,67% ,00 100,00% 1 045,50 58,08% ,71 99,92% ,00 100,00% 4 500,00 100,00% 4 030,71 99,62% ,34 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , ,35 95,71% ,99 99,97% 926 Kultura fizyczna , ,57 99,55% Obiekty sportowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 700, Wydatki inwestycyjne jednostek , Instytucje kultury fizycznej , ,38 99,65% 3 258,34 65,17% 9 361,36 46,81% 208,05 6,94% ,15 85,79% 969,50 57,03% ,98 100,00% ,00 100,00% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 100,00% Strona: 12

13 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,19 93,69% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Składki na ubezpieczenia społeczne 900, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 500, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 100,00% 25,65 2,85% ,00 83,33% 1 950,21 48,76% ,83 99,20% 9 334,50 98,26% 2 500,00 100,00% Razem , ,41 95,23% Strona: 13

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo