Wyniki finansowe 2012 Plan rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe 2012 Plan rozwoju 2013-2015"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe 2012 Plan rozwoju

2 Wyniki finansowe 2012

3 Osiągnięcia 2012 Dynamiczny wzrost sprzedaży ogółem o 25% Wzrost udziału sprzedaży zagranicznej z 20% do 33% Wejście na rynek węgierski Utrzymanie poziomu marży brutto na bardzo konkurencyjnym rynku Zmniejszenie bazy kosztowej SG&A z 4,5% do 3,6% w całości przychodów Zmniejszenie zadłużenia netto z 157 mln PLN do 118 mln PLN, pomimo zmniejszenia udziału factoringu o ok. 50% Szereg nowych umów dystrybucyjnych: Nikon, TP-Link, Citizen, Panasonic, Goclever Ciągły rozwój marki własnej Colorovo o nowe produkty np. tablety CityTab 3

4 Sprzedaż w latach 2010,2011 i [tys. PLN] % % Stabilny wzrost przychodów w 2012 roku bez znaczących inwestycji, otwarcie nowych rynków zagranicznych 4

5 Struktura sprzedaży według kraju przeznaczenia Inne kraje [tys. PLN] Polska Czechy Niemcy Słowacja Litwa Wielka Brytania Dania Inne kraje Wzrost udziału sprzedaży zagranicznej z 20% do 33% Eksport jako narzędzie do przygotowania do dalszej ekspansji geograficznej 5

6 Struktura sprzedaży według grupy produktów Wzrost udziału produktów z grupy rozwiązań mobilnych w strukturze sprzedaży Peryferia 23% Komponenty 18% Inne 21% Telefony 1% Rok 2011 Elektronika użytkowa 6% Oprogramowanie 6% Sieci komputerowe 4% Szerokie i Komputery 37% Pozostałe 5% zdywersyfikowane portfolio produktowe Komponenty 14% Telefony 15% Rok 2012 Peryferia 20% Inne 19% Elektronika użytkowa 5% Oprogramowanie 5% Sieci komputerowe 4% Pozostałe 5% Komputery 32% 6

7 Marża ze sprzedaży dystrybucyjnej w latach 2010,2011 i [tys. PLN] Efekt powodzi w Azji % 5% Rosnąca konkurencja na rynku krajowym Konsekwentna ekspansja na rynki zagraniczne 7

8 Kluczowe dane finansowe w latach 2010, 2011 i 2012 [tys. PLN] Przychody Marża Marża (%) 6,3% 6,3% 5,0% EBITDA EBITDA skorygowana EBITDA (%) EBITDA skorygowana (%) 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 1,6% 1,6% Zysk netto Zysk netto skorygowany Zysk netto (%) Zysk netto skorygowany (%) 1,4% 1,3% 1,7% 1,3% 0,8% 1,0% 8

9 Podsumowanie - dane finansowe Znaczący wzrost skonsolidowanych przychodów o 25% w 2012 vs 2011 Rosnący udział sprzedaży poza Polskę w skonsolidowanych przychodach 33% w 2012 vs. 20% w 2011 Porównywalna marża brutto w 2012 vs 2011 przy zmianie rentowności sprzedaży z 6,3% do 5,0%: Spadek marż na sprzedaży produktów dedykowanych dla sieci handlowych Wzrost udziału sprzedaży eksportowej w sprzedaży ogółem niższa rentowność przy lepszej konwersji gotówki Wysoka baza marżowa w 4Q2011 powódź w Azji Skorygowana EBITDA 2012 porównywalna z 2011: 60,0 mln PLN (2012) vs 61,8 mln PLN (2011) Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej wzrost z 42,9 mln PLN w 2011 do 73,7 mln PLN w 2012 w wyniku poprawy zarządzania kapitałem obrotowym Spadek zadłużenia netto: 118 mln PLN na koniec 2012 vs 157 mln PLN na koniec 2011 (bez zadłużenia SCOP). Wskaźnik zadłużenia netto/ebitda: 2,0 (2012) vs 2,5 (2011) 9

10 SG&A (działalność kontynuowana) [tys. PLN] 4,5% 3,6% SCOP ,5% 8% Utrzymanie bazy kosztowej przy wzroście przychodów o 25% 10

11 EBITDA (działalność kontynuowana) [tys. PLN] % SCOP EBITDA porównywalna rok do roku 11

12 Skorygowany zysk netto (działalność kontynuowana) [tys. PLN] % Skorygowany zysk netto porównywalny rok do roku 12

13 Poprawa cyklu konwersji gotówki 40 [dni] Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał / półrocze) jest prezentowany jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów. 13

14 Bilans i wskaźniki Działalność kontynuowana (bez SCOP) [tys. PLN] Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kapitał obrotowy % sprzedaży 15% 14% 10% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie netto EBITDA Zadłużenie netto / EBITDA 3,64 2,54 2,01 14

15 Cash flow Istotny wzrost cash flow operacyjnego 15

16 Dywidenda 2012 Zgodnie z rekomendacją Zarządu i decyzją WZA Spółki wypłacono: 19,7 mln PLN; 0,16 zł na jedną akcję; Wypłata została przeprowadzona z zysku netto z 2011 roku (12,8 mln PLN) i z kapitału zapasowego (6,9 mln PLN) 2013 Zarząd podtrzymuje realizację polityki dywidendy W najbliższym czasie Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wysokość dywidendy za rok

17 Kluczowe elementy planu rozwoju

18 Główne trendy rynkowe w dystrybucji IT i wynikające z nich szanse i zagrożenia dla ABC Data Szanse Globalizacja handlu Zakupy różnych produktów i usług w jednym miejscu Poszerzanie oferty produktowej Usługi związane z rozbudową oferty produktowej Zakupy grupowe, finansowanie społecznościowe Wzrost oczekiwań klientów związanych z jakością łańcucha logistycznego (czas dostawy, jakość obsługi, odbiór produktu w dowolnym miejscu) Bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym B2B2C Rosnące oczekiwania klientów na nowe usługi logistyczne wysyłka do odbiorców końcowych, personalizacja, logistyka na zlecenie Spadające marże oraz bardzo konkurencyjny rynek w Polsce Dominacja dużych sieci handlowych Wiarygodność finansowa mniejszych odbiorców Zagrożenia 18

19 Plan rozwoju na zbudowany w oparciu o mocne strony ABC Data Sprawdzony model biznesowy ekspansji geograficznej (Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry) Stabilna platforma biznesowa Interlink, gdzie 85% zamówień realizowanych jest on-line Bardzo sprawnie działająca organizacja dystrybucyjna sięgająca swoim zasięgiem do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej Własna marka Colorovo Produkty ponad 300 dostawców w portfolio 19

20 Kluczowe założenia Będziemy rozwijać się w sposób ewolucyjny nie wprowadzając nieprzewidywalnych zmian Rozumiemy trendy rynkowe i zmiany zachowań klientów. Będziemy je wykorzystywać Rozwijamy się w oparciu mocne strony ABC Data Najważniejszym parametrem oceniającym nasz sukces jest wygenerowana marża, a nie przychody Każda część organizacji ma być centrum zysku 20

21 Kluczowe elementy planu rozwoju Ekspansja geograficzna w oparciu o sprawdzony model biznesowy Wykorzystanie systemu Interlink do budowy platformy handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej dla B2B2C Efektywna logistyka i sprzedaż związanych z nią usług dodatkowych Rozwój wysokomarżowej marki własnej Colorovo Rozbudowa oraz optymalizacja oferty produktów i usług 21

22 1 ABC Data silny gracz na rynku europejskim, regionalny leader Jesteśmy obecni bezpośrednio w 8 krajach, a do ponad 35 prowadzimy działalność eksportową. Sukces na Węgrzech W wielu krajach jesteśmy już teraz silnym graczem, ale chcemy być w ścisłej czołówce Możliwe w najbliższym, czasie kierunki ekspansji bezpośredniej: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria 22

23 2 Interlink od 14 lat najlepsza platforma elektroniczna w dystrybucji IT Interlink w liczbach 8 wersji językowych Ponad zamówień miesięcznie 5 wersji specjalnych dla rynków lokalnych Obsługa ponad 85% zamówień ABC Data Ponad użytkowników w 6 krajach 7 milionów zapytań do serwerów dziennie użytkowników dziennie produktów w magazynie, w ofercie Platforma e-commerce ABC Data Dostawcy Platformy dla resellerów Biznes Link PC Link Reseller Web Big Shops Odbiorcy końcowi 23

24 2 Wartości dodane dla sklepów i integratorów poprzez ciągły rozwój platform on-line Systemy dedykowane na bazie Interlink Dostawca ABC Data Interlink Sklep / Integrator Bizneslink Marketplace nowa platforma Odbiorca końcowy MSP Kompletny outsourcing e-commerce dla Klientów ABC Data PCLink B2B2C Reseller Web B2B2C Big Shops B2C Użytkownik 24

25 2 Uruchomiliśmy szereg dodatkowych usług. Ciągły rozwój platformy handlowej Platforma Opis Użytkownicy Dodatkowa marża BiznesLink B2B2B Reseller sprzedaje do klientów MSP ABC Data wysyła towar do MSP Magazyn należy do ABC Data 1,200 wdrożeń u resellerów 500 resellerów sprzedaje do 8,000 stałych odbiorców końcowych MSP Wkrótce rozwiązanie będzie dostępne na Węgrzech Opłata za każdą operację w sklepie Kampanie marketingowe Upselling Bundle produktowe PCLink / PCLink Web B2B2C Reseller sprzedaje do odbiorcy detalicznego ABC Data wysyła towar do resellera 230 aktywnych sklepów Ponad kompletnych 130 kompletnych sklepów PC Link WEB Opłata za każdą operację w sklepie Kampanie marketingowe Reseller Web B2B2C Outsourcing platformy e-commerce dla resellerów prowadzących sklepy internetowe Dostęp do pełnej oferty ABC Data 100 sklepów w Polsce ~170 sklepów w Czechach ~180 sklepów na Słowacji Miesięczny abonament Ustalona marża na sprzedaży do odbiorcy końcowego ABC Data wysyła towar do resellera Big Shops B2C Dedykowane rozwiązanie dla dużych klientów Zaawansowane rozwiązanie dla dużego sklepu internetowego ABC Data wysyła towar do odbiorcy detalicznego w imieniu Klienta 6 sklepów 2 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie Opłata instalacyjna Miesięczny abonament zależny od wielkości biznesu Ustalona marża na sprzedaży do odbiorcy końcowego Idealne rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych Dopłaty marketingowe dostawców 25

26 3 Efektywna logistyka i usługi dodatkowe Najlepsze rozwiązania Centra dystrybucji Warszawa, Sosnowiec, Bukareszt Dostawa w 24h do Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Rumunii i części Estonii Dostawa w 48h do Łotwy i Estonii Struktura geograficzna Warsaw Sosnowiec Bucharest Operacje logistyczne m 2 magazynów paczek dziennie 99,6% przesyłek na czas Ponad 300 dostawców 4 mln produktów wysyłanych rocznie Dodatkowe usługi Operacje logistyczne dla Klientów zewnętrznych Wysyłka z pominięciem magazynów ABC Daty Przepakowywanie Bundle produktowe Sieć drop/pick-up points 26

27 4 Ciągły rozwój marki własnej Produkty Materiały do druku, akcesoria czyszczące, tablety, obudowy komputerowe Ponad 480 różnych produktów Wysoka pozycja w rankingu marż marek sprzedawanych przez ABC Data Ponad regularnie kupujących Klientów Perspektywy rozwoju Elektronika użytkowa, akcesoria biurowe, akcesoria mobilne, akcesoria komputerowe Tablety Wysokie marże i niskie ceny bez kompromisów jakościowych 27

28 5 Kompletna oferta i ciągły rozwój grup produktowych Długoletnie relacje z liderami w każdej grupie produktowej Ponad 300 znaczących umów dystrybucyjnych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej 28

29 Aspiracje na 2015 rok Regionalny lider w dystrybucji i handlu bezpośrednim Budowa platformy handlowej obejmującej swoim zakresem Europę Środkowo-Wschodnią Ciągły wzrost ABC Daty powyżej wzrostu rynku Rozbudowa oferty usług w oparciu istniejące platformy komercyjne ABC Data 29

30 Dziękujemy za uwagę 30

Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe

Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe Agenda 01 Wyniki finansowe 2013 02 Plan rozwoju 2013-2015 2 2009 2010 2011 2012 2014 ABC Data najlepszym dystrybutorem w regionie w ocenie dostawców 3 ABC Data Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2015 roku Warszawa, 27 sierpnia 2015 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy Kapitałowej... 4 2.2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Grupa Kapitałowa... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej ABC Data... 4 2.2 Zmiany w organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014. Warszawa, 19 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2014 Warszawa, 19 marca 2015 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Powiązania organizacyjne i kapitałowe... 4 2.1 Opis Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: Action S.A.

Poznaj spółkę: Action S.A. Poznaj spółkę: Action S.A. Zmodernizowane centrum logistyczne, a wyniki spółki. Analiza Spółki przygotowana została przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści Wstęp... 3 1. Profil spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2013/2014. distributor of. modern technologies

GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2013/2014. distributor of. modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2013/2014 distributor of modern technologies Osiągnięcia GK 2 PLAN PREZENTACJI Wyniki Grupy AB Q2/2014 i FY2013/14 Wyniki jednostkowe AB Q2/2014 i FY2013/14 Projekty

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. NEUCA sa

Raport roczny 2014. NEUCA sa Raport roczny 2014 2014 NEUCA sa Raport roczny 2014 Raport roczny 2014 NEUCA sa 4 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu NEUCA SA... 10 Nasza misja... 12 Nasza strategia... 14 Kluczowe wartości...16 Strategia

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2007 r.

Poznań, październik 2007 r. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w I półroczu 2007 r. Poznań, październik 2007 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Komputronik Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 Limassol, 27 marca 2014 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT RAPORT AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT Action Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 55,3 Cena bieżąca (PLN) 52,2 Stopa dywidendy 1,9% Potencjał wzrostu 6,1% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Pelion Healthcare Group

Pelion Healthcare Group Pelion Healthcare Group Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Wyniki po III kwartale 2014 roku Warszawa, 17 listopada 2014 r. Agenda Kluczowe dane Otoczenie rynkowe Działalność Pelion Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r.

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. Grupa Kapitałowa Work Service Najważniejsze wydarzenia w 1H 2013 Podpisanie w dniu 20 stycznia 2013 r. umowy inwestycyjnej z Balibon Investments S.a.r.l. (obecna nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. (rok) (pełna nazwa emitenta)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. (rok) (pełna nazwa emitenta) ES-SYSTEM S.A. skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. ES-SYSTEM - Skonsolidowany raport roczny za 2013 2

Spis Treści. ES-SYSTEM - Skonsolidowany raport roczny za 2013 2 Spis Treści 1. Pismo Prezesa Zarządu... 3 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM w 2013 roku... 5 OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH... 5 2.1. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo