Wyniki finansowe 1 kwartał Dywidenda Prognoza wyniku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013

2 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013

3 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e- commerce w Europie. Szacunki wzrostu nawet o 33% w 2013 Zmiany w strukturze popytu z laptopów na tablety i smarpony Zmiana w sile nabywczej oraz strukturze koszyka kupującego Wyrost zaufania klientów do B- brandów Ciągła potrzeba zmniejszenia kosztów u klientów instytucjonalnych 3

4 i w jaki sposób ABC Data z sukcesem na nie reagowała w Q1 Wyjście za granicę. Konsekwentna realizacja planu rozwoju. Praktycznie wzrost przychodów w każdym kraju. Wzrost o 40% Aż o 70% wzrost przychodów w Q1 w kanale e- commerce w modelu B2B2C Nowe grupy produktowe. Nowe umowy dystrybucyjne. Apetyt na 25% udziału w rynku tabletów na koniec 2013 Zmiana oferty dostosowana do siły nabywczej klienta. Więcej produktów dla segmentów mid Rozszerzenie asortymentu i wzrost sprzedaży Colorowo. Wzrost 3x Nowi klienci na usługi ousorcingu logistyki i obsługi magazynowej 4

5 Główne sukcesy biznesowe w Q1 Nowe kontrakty dystrybucyjne Główne kontrakty: Emerson, TDK/Ima_on, Indesit Negocjacje z kilkoma kluczowymi dostawcami kontraktów w ramach tzw. Master Dystrybucji Nowi Klienci Nowe kontrakty ze wszystkimi klientami Telco Sklepy internetowe w Niemczech, Danii, Austrii i Grecji 500 nowych resellerów (220 aktywnych) Nowe segmenty rynku Pełna obsługa programów lojalnościowych i marke_ngowych dla kilku nowych partnerów RTV- AGD, GSM Segmenty wzrostowe SmarPony wzrost o 1080% Tablety wzrost o 380% Telewizory wzrost o 200% 5

6 Osiągnięcia Q1 finanse Parametr Przychody ze sprzedaży EBITDA Skorygowany zysk neho Porównanie Q / Q % + 29% + 52% 6

7 Osiągnięcia Q (dane Q vs Q1 2012) Znaczący wzrost sprzedaży o 43% r/r, głównie w wyniku wzrostu eksportu Wzrost udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych (łącznie z eksportem) z 23% do 46% przychodów ze sprzedaży ogółem Wzrost skorygowanej marży brufo o 9% r/r tj. 3,7 mln zł z 43,1 mln zł w Q do 46,8 mln zł w Q Spadek relacji skorygowanych kosztów SG&A do sprzedaży o ponad 26% tj. z 4,1% w Q do 3,0% w Q Wzrost EBITDA o 29% r/r tj. o 3,8 mln zł (z 13,0 mln zł w Q do 16,9 mln zł w Q1 2013) Wzrost skorygowanego zysku nefo o 52% r/r tj. o 3,7 mln zł czyli z 7,2 mln zł w Q do 11,0 mln zł w Q Poprawa średniego cyklu konwersji gotówki w kwartale o 11% (4 dni) z 37 dni do 33 dni Ujemny cash flow operacyjny w Q wynika z konieczności sfinansowania wzrostu przychodów (kapitału obrotowego). 7

8 Sprzedaż Q1 2011,2012, [tys. PLN] % % Q Q Q działalność kontynuowana SCOP 1Q 2011 oczyszczony ze SCOP Dynamiczny (43%) wzrost sprzedaży 1Q 2013/2012 głównie poprzez eksport Wzrost sprzedaży krajowej na poziomie 2%- 3% 8

9 Marża ze sprzedaży dystrybucyjnej Q1 2011,2012, [tys. PLN] % % Q Q Q skorygowana działalność kontynuowana SCOP Efekt Tajlandii Dane za 1Q 2011 oczyszczone ze SCOP Wysoka baza marży w 1Q 2012 ok. 2,1 mpln z tytułu cen dysków HDD Znaczący wpływ skali eksportu na obniżenie marży w ujęciu procentowym 9

10 Kluczowe dane finansowe Q1 2011, 2012, 2013 Przychody Przychody skorygowane Marża Marża skorygowana Marża (%) Marża skorygowana (%) EBITDA EBITDA skorygowana EBITDA (%) EBITDA skorygowana (%) Zysk nefo Zysk nefo skorygowany Zysk nefo (%) Zysk nefo skorygowany (%) [tys. PLN] Q Q Q ,5% 6,1% ,96% 1,71% ,05% 0,82% ,8% 4,3% 5,7% ,72% 1,55% ,84% 0,95% ,01% 10

11 SG&A (działalność kontynuowana) [tys. PLN] ,8% ,4% ,63% 4,06% 2,98% Q Q Q działalność kontynuowana SCOP Dane kwartalne oczyszczone o SCOP Nominalny wzrost kosztów SG&A znacznie poniżej wzrostu skali działalności Poprawa relacji kosztów do przychodów - spadek wskaźnika o 12% 1Q 2012/2011 oraz o 26% 1Q/2013/

12 EBITDA (działalność kontynuowana) [tys. PLN] % % Q Q Q skorygowana działalność kontynuowana SCOP 29% wzrostu EBITDA na działalności kontynuowanej dzięki korzyściom skali na kosztach SG&A 12

13 Skorygowany zysk netto (działalność kontynuowana) [tys. PLN] % % Q Q Q skorygowana działalność kontynuowana SCOP Op_mus 52% wzrost zysku neho na działalności kontynuowanej oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe Nieznaczna poprawa rentowności neho w stosunku do sprzedaży 13

14 Poprawa cyklu konwersji gotówki działalność kontynuowana [dni] 41 CCC (średnio kwartalnie) - 10% 37-11% 33 1Q Q Q 2013 Cykl konwersji gotówki został określony jako suma rotacji należnościami i zapasami w dniach pomniejszona o rotację zobowiązań w dniach. Cykl konwersji gotówki za dany okres (kwartał / półrocze) jest prezentowany jako średnia arytmetyczna wskaźników miesięcznych przypadających na dany okres. Poszczególne składowe wskaźników miesięcznych zostały policzone jako relacja poziomu właściwych pozycji bilansowych na koniec miesiąca pomnożona przez 30 dni, a następnie odniesiona odpowiednio w przypadku należności do przychodów miesiąca powiększonych o narzut VAT na sprzedaży, w przypadku zapasu do kosztu własnego sprzedaży miesiąca, zaś w przypadku zobowiązań do kosztu własnego sprzedaży miesiąca powiększonego o narzut VAT na zakupach towarów. Z kalkulacji cyklu konwersji gotówki został wyłączony wpływ SCOP 14

15 Bilans i wskaźniki Q Działalność kontynuowana (bez SCOP) [tys. PLN] 2011 Q Q Q1 Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kapitał obrotowy % sprzedaży 45,5% 44,3% 35,6% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie nefo EBITDA 1Q Zadłużenie nefo / EBITDA 12M 2,34 2,08 2,65 15

16 Cash flow w tys. PLN Cash Flow Q Q CF operacyjny CF inwestycyjny CF finansowy w dniach Cykl konwersji gotówki Rotacja zapasów Rotacja nalezności Rotacja zobowiązań Cykl konwersji gotówki 1Q ,6 33,3 36,1 36,8 1Q ,3 26,9 25,6 32,6 w tys. PLN Q Q Kapital obrotowy Sprzedaż % kapital obrotowy do sprzedaży Kapitał obrotowy Wzrost kapitału obrotowego o 51 mln PLN 44% 36% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ujemny cash flow na działalności operacyjnej w 1Q 2013 spowodowany jest znacznym wzrostem sprzedaży i koniecznością sfinansowania kapitału obrotowego. Z uwagi na bardzo dużą koncentrację biznesu w ostatnich dniach kwartału w 1Q 2013 faktoring był na poziomie 40% niższym r/r 16

17 Dywidenda 2012

18 Dywidenda 35 [mln. PLN] % Rekomendacja Zarządu 30 mln zł, 0,24 zł na jedną akcję Jedna z najwyższych na GPW stopa dywidendy (w odniesieniu do bieżącego kursu ) - ok. 9% Wypłata zrealizowana z zysku neho z 2012 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na program skupu akcji własnych 18

19 Dywidenda 19,7 mln zł; ,16 zł na jedną akcję; 2013 Rekomendacja Zarządu: 29,7 mln zł; - wzrost o ponad 50%; 0,24 zł na jedną akcję; 19,7 mln zł 29,7 mln zł 12,8 mln zł Zysk nefo 28,1 mln zł Zysk nefo 6,9 mln zł Kapitał zapasowy 1,6 mln zł Kapitał zapasowy 19

20 Prognoza wyniku 2013

21 Prognoza 2013 Sprzedaż tys. zł. EBITDA tys. zł. 21

22 Parametr 1: Sprzedaż 2011, 2012, prognoza [tys. PLN] 11% 20% Prognoza 2013 Wzrost o ponad 11% w stosunku do roku

23 Parametr 2: EBITDA (działalność kontynuowana) 2011, 2012, prognoza [tys. PLN] % - 5% Prognoza 2013 Wzrost o ponad 17% w stosunku do roku

24 Pytania i odpowiedzi 24

25 Dziękujemy za uwagę Do zobaczenia 28 sierpnia prezentacja wyników półrocznych 25

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 INWESTYCJA W LOGISTYKĘ NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HARMONOGRAM INWESTYCJI 3 MAGNICE zakup działki pod inwestycję

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT RAPORT AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT Action Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 55,3 Cena bieżąca (PLN) 52,2 Stopa dywidendy 1,9% Potencjał wzrostu 6,1% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2010 rok

Wyniki finansowe za 2010 rok Wyniki finansowe za 2010 rok Makarony Polskie S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku Informacja o spółce i rynkach sprzedaży 2 Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r.

PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. PEGAS NONWOVENS SA Wstępne niezbadane wyniki finansowe za 2007 r. 19 marca 2008 r. PEGAS NONWOVENS SA ma przyjemność przedstawić wstępne niezbadane skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kw. 2014

Prezentacja wyników za I kw. 2014 Prezentacja wyników za I kw. 2014 Warszawa, 14 maj 2014 Osoby prezentujące Tomasz Mirski Prezes Zarządu Jakub Czerwiński Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2 Agenda 1. Krótki opis Spółki 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo