Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe"

Transkrypt

1 Podsumowanie 2013 Wyniki finansowe

2 Agenda 01 Wyniki finansowe Plan rozwoju

3 ABC Data najlepszym dystrybutorem w regionie w ocenie dostawców 3

4 ABC Data Dystrybutor Roku w centralnej i wschodniej Europie w 2014 roku To nie tylko nagroda: EMEA Channel Academy 2014 nagroda przyznawana w głosowaniu ponad 300 producentów ABC Data nagrodzona po raz 5 w ciągu 6 lat Nagroda przyznawana przez dostawców Nowe możliwości Nowe lokalne kontrakty dystrybucyjne Zwiększenie sprzedaży i wzrost marży ABC Data i Bloomberg TV wspólne relacje telewizyjne z wydarzenia Ponad 20 wywiadów z ważnymi osobami w branży IT Prezentacja materiałów na stronach Rzeczpospolitej i Bloomberg Business Week Ponad 32 tysiące osób obejrzało co najmniej jeden materiał video Archiwum materiałów: (język polski i angielski) (język polski) 4

5 01 Wyniki finansowe 2013

6 Osiągnięcia 2013 Wzrost sprzedaży o 31% (2013 vs. 2012) Marża brutto na sprzedaży wzrosła o 23% Znaczący wzrost sprzedaży eksportowej spółek Grupy o 71% (2013 vs. 2012) Wszystkie 4 kwartały 2013 roku były lepsze niż analogiczne okresy 2012 Wzrost sprzedaży w Polsce o 9% znacznie powyżej wzrostu rynku IT 6

7 Sprzedaż Grupy Kapitałowej ABC Data (tys. PLN) % % Dynamiczny wzrost sprzedaży głównie w związku z wejściem na nowe rynki geograficzne i poszerzeniem oferty produktowej 7

8 Struktura sprzedaży według kraju przeznaczenia (tys. PLN) Polska 9% Kraje ABC Data % Pozostałe UE 13% Pozostałe 273% Polska wzrost powyżej wzrostu rynku Kraje ABC Data dynamiczny wzrost potwierdzający słuszność strategii ekspansji geograficznej 8

9 Struktura sprzedaży według grup produktów Rok 2012 Rok % 15% 5.0% Elektronika użytkowa 28% 6.0% Elektronika użytkowa 20% 32% 19% 5.0% 4.0% 5.0% Oprogramowanie Sieci komputerowe Pozostałe 12% 20% 26% 14% 4.0% 4.0% 2.0% Oprogramowanie Sieci komputerowe Pozostałe Komponenty Peryferia Komputery Inne Telefony Zmniejszenie udziału komputerów stacjonarnych i przenośnych na rzecz smartfonów i tabletów 9

10 Marża ze sprzedaży dystrybucyjnej (tys. PLN) ,4% 23% Wzrost marży ze sprzedaży o 23% Nieznaczne obniżenie rentowności sprzedaży spowodowane wzrostem udziału eksportu na niższej marży (przy większej efektywności kosztowej i lepszej rotacji gotówki) 10

11 Podsumowanie 2013 dane finansowe ABC Data we wszystkich istotnych segmentach geograficznych i produktowych rosła szybciej niż rynek Relatywnie mniejszy udział marki własnej w sprzedaży w porównaniu z konkurencją przy porównywalnych marżach sygnalizuje wyższą średnią marżę dystrybucyjną Wzrost efektywności kosztowej wyższa rentowność na poziomie EBITDA i zysku netto ABC Data staje się spółką przewidywalną i realizuje swoje prognozy finansowe 11

12 Kluczowe dane finansowe (tys. PLN) Przychody Przychody skorygowane Marża Marża (%) 6,3% 5,0% 4,7% EBITDA EBITDA skorygowana EBITDA (%) EBITDA skorygowana (%) 2,08% 2,08% 1,59% 1,62% 1,65% Zysk netto Zysk netto skorygowany Zysk netto (%) Zysk netto skorygowany (%) 1,7% 1,3% 0,8% 1,0% 1,2% 1,1% 12

13 SG&A (działalność kontynuowana) (tys. PLN) % (4,46%) (3,6%) 14% (3,13%) Odpis należności SCOP (3,57%) Wzrost kosztów SG&A o 14% znacznie poniżej wzrostu sprzedaży Efektywności i optymalizacje w obszarze logistyki oraz korzyści wynikające ze zmiany struktury sprzedaży (eksport) 13

14 Wskaźniki efektywności logistycznej 2013 vs 2012 Wskaźnik Status/zmiana Średni koszt paczki Δ -2,50% Przychód z transportu (średnio, z aktywnego klienta) Δ 18,30% Średnia wartość przesyłki Δ 19,48% Ilość paczek w przesyłce Δ -1,63% Ilość produktów w przesyłce Δ 4,30% Koszt materiałów opakowaniowych vs wartość przesyłki Δ -16,60% Współczynnik poprawnych przesyłek 99,87% Przychody z usług logistycznych Δ 371% 14

15 EBITDA (działalność kontynuowana) (tys. PLN) % % Odpis należności SCOP Wzrost skorygowanej wielkości EBITDA o 33% (35% wzrostu nominalnej wartości ze sprawozdań) Poprawa rentowności procentowej do sprzedaży dzięki optymalizacji kosztów SG&A 15

16 Skorygowany zysk netto (działalność kontynuowana) (tys. PLN) % % Zdarzenia korygowane % % % wzrostu zysku netto Grupy % wzrostu zysku netto na wyniku skorygowanym o zdarzenia jednorazowe Poprawa rentowności operacyjnej netto na skorygowanym wyniku grupy z 1,0% do 1,1% (z 0,8% do 1,2% na wyniku sprawozdawczym) 16

17 Cykl konwersji gotówki (liczba dni) 34-9% 31-6% Skrócenie średniorocznego cyklu konwersji gotówki o 2 dni 17

18 Bilans i wskaźniki (tys. PLN) Działalność kontynuowana Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kapitał obrotowy % sprzedaży 14% 10% 9% Zadłużenie finansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty Zadłużenie netto EBITDA Zadłużenie netto / EBITDA 2,54 1,97 1,56 18

19 Wykorzystanie kapitału obrotowego i instrumentów finansowych (tys. PLN) (%) % % % % % % sprzedaży Należności rozliczone faktoring Kapitał obrotowy 12% wzrost poziomu kapitału obrotowego (30% wzrost z uwzględnieniem faktoringu należności) 153 mln PLN należności handlowych rozliczonych na koniec roku w ramach limitu faktoringowego 22 mln PLN zobowiązań handlowych rozliczonych w ramach faktoringu odwrotnego 19

20 Cash flow (tys. PLN) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej przy jednoczesnym znacznym wzroście przychodów 20

21 Podsumowanie dane finansowe 2013 vs 2012 Wzrost skonsolidowanych przychodów o 31% Wzrost skonsolidowanej EBITDA o 35% Wzrost skonsolidowanego zysku netto o 90% Wzrost zadłużenia netto o 5% Spadek kapitału obrotowego z 10% do 9% w stosunku do przychodów Skrócenie cyklu konwersji gotówki z 31 do 29 dni 21

22 02 Plan rozwoju

23 E-Commerce jest najważniejszy Szanse Globalizacja handlu Zakupy różnych produktów i usług w jednym miejscu Poszerzanie oferty produktowej Usługi związane z rozbudową oferty produktowej Zakupy grupowe, finansowanie społecznościowe Wzrost oczekiwań klientów związanych z jakością łańcucha logistycznego (czas dostawy, jakość obsługi, odbiór produktu w dowolnym miejscu) Bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym B2B2C Rosnące oczekiwania klientów na nowe usługi logistyczne wysyłka do odbiorców końcowych, personalizacja, logistyka na zlecenie Spadające marże oraz bardzo konkurencyjny rynek w Polsce Dominacja dużych sieci handlowych Wiarygodność finansowa mniejszych odbiorców Zagrożenia 23

24 E-Commerce jest obecny we wszystkich obszarach działania ABC Data Rok 2014 będzie okresem budowy nowych rozwiązań B2B2C ze sklepami internetowymi w Polsce, Czechach, Rumunii i Niemczech. Coraz ważniejszy będzie sektor RTV / AGD. Automatyczna wymiana danych ze sklepami internetowymi Nowe kanały sprzedaży Nowe produkty i usługi Rozbudowa oferty produktowej w obszarze mobile (tablety, smartfony), urządzeń sieciowych i dystrybucji oprogramowania. Rozszerzenie oferty RTV i AGD Rok 2014 wzmocnienie pozycji w Rumunii i Niemczech, rozpoznanie rynków Serbii, Chorwacji, Grecji, Danii i Szwajcarii, a także Norwegii i Finlandii. W 2015 dalsza ekspansja geograficzna. Na nowych rynkach kluczowe jest rozpoczęcie współpracy z dużymi sklepami internetowymi niskie koszty obsługi i logistyki, przewaga produktów wysokomarżowych w ofercie Ekspansja geograficzna Eksport Obrona zajętych pozycji, nowi Klienci, szczególnie duże sklepy internetowe Przygotowanie do zmian w systemie ERP i logistyce (nowe centrum logistyczne) nowe usługi dla sklepów internetowych schemat B2B2C, skrócenie drogi do odbiorcy końcowego Dystrybucja 24

25 Co nas wyróżnia od konkurencji Unikalność i elastyczność systemu Interlink BiznesLink i PCLink Niższy niż u konkurencji udział marki własnej wyższe średnie marże w dystrybucji Brak inwestycji w infrastrukturę większa elastyczność logistyki i brak długoterminowych obciążeń kredytowych Ponad 300 sklepów internetowych naszych klientów obsługiwanych przez Interlink 25

26 Polska sprzedaż ABC Data w 2014 roku będzie rosła szybciej niż rynek IT RTV / AGD Rynek rosnący szybciej niż rynek IT (5-7% vs 2-3%) w 2014 Popyt jest praktycznie w 100% z rynku konsumenckiego Spodziewana ekspansja telewizji UHD/4K zwiększy popyt na telewizory Gaming Wysokie marże na akcesoriach ABC Data wydawcą światowych hitów Xbox One i PS4 wymiana sprzętu przez graczy konsolowych Steam Machines 26

27 Plan rozwoju na zbudowany w oparciu o mocne strony ABC Data Wsparcie dla platform e-commerce B2B i B2B2C stabilna platforma biznesowa Interlink, gdzie ponad 90% zamówień realizowanych jest on-line Bardzo sprawnie działająca organizacja dystrybucyjna sięgająca swoim zasięgiem do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej produkty logistyczne wspierające sklepy internetowe Sprawdzony model biznesowy ekspansji geograficznej na nowych rynkach zaczynamy od Klientów o najniższym koszcie obsługi i wysokich marżach (mix produktów) sklepów internetowych Własna marka Colorovo Produkty ponad 300 dostawców w portfolio 27

28 Kluczowe założenia Będziemy rozwijać się w sposób ewolucyjny nie wprowadzając nieprzewidywalnych zmian Rozumiemy trendy rynkowe i zmiany zachowań klientów. Będziemy je wykorzystywać Rozwijamy się w oparciu mocne strony ABC Data Najważniejszym parametrem oceniającym nasz sukces jest wygenerowana marża, a nie przychody Każda część organizacji ma być centrum zysku 28

29 Kluczowe elementy planu rozwoju, filary wzrostu 1 Ekspansja geograficzna w oparciu o sprawdzony model biznesowy 2 Wykorzystanie systemu Interlink do budowy platformy handlowej w Europie Środkowo-Wschodniej dla B2B2C 3 Efektywna logistyka i sprzedaż związanych z nią usług dodatkowych 4 Rozwój wysokomarżowej marki własnej Colorovo 5 Rozbudowa oraz optymalizacja oferty produktów i usług 29

30 1 2 nowe rynki obsługiwane bezpośrednio Niemcy i Rumunia Jesteśmy obecni bezpośrednio w 9 krajach, a do ponad 35 prowadzimy działalność eksportową. W wielu krajach jesteśmy już teraz silnym graczem, ale chcemy być w ścisłej czołówce Zaplanowana na 2013 ekspansja do Niemiec i Rumunii została zrealizowana Możliwe w najbliższym, czasie kierunki ekspansji: Austria, Szwajcaria, Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Dania, Norwegia, Finlandia 30

31 2 Interlink pełna lokalizacja w 2 nowych językach niemieckim i rumuńskim Interlink w liczbach Liczba wersji językowych 8 9 Liczba wersji specjalnych dla rynków lokalnych 5 6 Liczba użytkowników ponad w 6 krajach Liczba użytkowników dziennie w 9 krajach Liczba zamówień miesięcznie ponad ponad Odsetek zamówień ABC Data obsługiwanych przez Interlink ponad 85% ponad 88% DOSTAWCY PLATFORMA E-COMMERCE ABC DATA Platformy dla resellerów Biznes Link PC Link ODBIORCY KOŃCOWI Liczba zapytań do serwerów dziennie 7 milionów 8 milionów Reseller Web Liczba produktów w magazynie Liczba produktów w ofercie Big Shops 31

32 2 Uruchomiliśmy szereg dodatkowych usług. Ciągły rozwój platformy handlowej Platforma Opis Użytkownicy Dodatkowa marża BiznesLink B2B2B Reseller sprzedaje do klientów MSP ABC Data wysyła towar do MSP Magazyn należy do ABC Data PCLink / PCLink Web B2B2C Reseller Web B2B2C Reseller sprzedaje do odbiorcy detalicznego ABC Data wysyła towar do resellera Outsourcing platformy e-commerce dla resellerów prowadzących sklepy internetowe Dostęp do pełnej oferty ABC Data ABC Data wysyła towar do resellera Big Shops B2C Dedykowane rozwiązanie dla dużych klientów Zaawansowane rozwiązanie dla dużego sklepu internetowego ABC Data wysyła towar do odbiorcy detalicznego w imieniu Klienta Idealne rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych wdrożeń u resellerów 500 resellerów sprzedaje do stałych odbiorców końcowych MSP Wkrótce rozwiązanie będzie dostępne na Węgrzech 230 aktywnych sklepów Ponad kompletnych 130 kompletnych sklepów PC Link WEB 100 sklepów w Polsce ~200 sklepów w Czechach i na Słowacji 6 sklepów 2 miliony aktywnych użytkowników miesięcznie Opłata za każdą operację w sklepie Kampanie marketingowe Upselling Bundle produktowe Opłata za każdą operację w sklepie Kampanie marketingowe Miesięczny abonament Ustalona marża na sprzedaży do odbiorcy końcowego Opłata instalacyjna Miesięczny abonament zależny od wielkości biznesu Ustalona marża na sprzedaży do odbiorcy końcowego Dopłaty marketingowe dostawców 32

33 2 E-Commerce nowości 2013/2014 Nowa wersja systemu BiznesLink Pilotowe wdrożenia BiznesLink na Litwie Nowe funkcjonalności sklepów internetowych Klientów, możliwość wysyłki bezpośrednio do odbiorców końcowych na zlecenie sklepów partnerskich Ponad 100 klientów połączonych bezpośrednio przez XML 33

34 3 Efektywna logistyka i usługi dodatkowe Najlepsze rozwiązania Operacje logistyczne Dodatkowe usługi Centra dystrybucji Warszawa, Sosnowiec Dostawa w 24 h do Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Rumunii, Niemiec i części Estonii Dostawa w 48 h do Łotwy i Estonii m² magazynów paczek dziennie 99,87% (99,6% w 2012) prawidłowo i na czas dostarczonych przesyłek Ponad 300 dostawców 4 mln produktów wysyłanych rocznie Operacje logistyczne dla Klientów zewnętrznych Wysyłka z pominięciem magazynów ABC Daty Przepakowywanie Bundle produktowe Sieć drop/pick-up points 34

35 4 Ciągły rozwój marki własnej Produkty Materiały do druku, akcesoria czyszczące, tablety, obudowy komputerowe Ponad 550 różnych produktów Wysoka pozycja w rankingu marż marek sprzedawanych przez ABC Data (Top 5) Ponad regularnie kupujących Klientów (ponad nowych w 2013) Rozwój linii CityTab kilkanaście modeli tabletów z systemem Android Nowe linie produktowe: power banki, niszczarki, bindownice, laminatory Perspektywy rozwoju Smartfony Tablety współpraca z Intelem Tablety z MS Windows Wysokie marże i niskie ceny bez kompromisów jakościowych Osiągnięcia 2013 Sprzedaż eksportowa Przetarg dla CityTaxi w Budapeszcie produkty Colorovo jako terminale komunikacyjne Wysokiej jakości tablety zdobyły zaufanie klientów/rynku Wprowadzenie portalu dla resellerów b2b.colorovo.pl Aktywna współpraca z blogerami Zwiększenie działań w kanałach Social Media Facebook Bliska współpraca z największymi sklepami internetowymi oraz sieciami detalicznymi (Polska, Czechy, Słowacja) 35

36 isource Przychody 2012: 239,6 mln zł, 2013: 243,5 mln zł (nieaudytowane) EBIDTA 2012: -357 tys. zł, EBIDTA 2013: tys. zł Wprowadzenie produktów isource do oferty na rynki zagraniczne Transakcja wymaga zgody UOKiK wniosek został złożony na przełomie stycznia i lutego, czekamy na decyzję 36

37 Aspiracje na 2015 rok Regionalny lider w dystrybucji i handlu bezpośrednim Budowa platformy handlowej obejmującej swoim zakresem Europę Środkowo-Wschodnią Ciągły wzrost ABC Daty powyżej wzrostu rynku Rozbudowa oferty usług w oparciu istniejące platformy komercyjne ABC Data 37

38 Pytania i odpowiedzi Dział Relacji Inwestorskich Rafał Garszczyński PR, Communication & Investor Relation Manager GSM:

39

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT

AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT RAPORT AB, Action Eksport motorem wzrostu wśród polskich dystrybutorów IT Action Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 55,3 Cena bieżąca (PLN) 52,2 Stopa dywidendy 1,9% Potencjał wzrostu 6,1% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń marzec 2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Fundamenty GK ACTION 3. Nowe obszary wzrostu 4. Publikacja prognozy finansowej 5. Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014

ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ASBISc Enterprises Plc RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 Limassol, 26 marca 2015 Szanowni Akcjonariusze, Siarhei Kostevitch Przewodniczący Rady Dyrektorów i Dyrektor Generalny Zakończony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008

- Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku. - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 - Wyniki finansowe Grupy EM&F w 2007 roku - Realizacja strategii rozwoju - Plany rozwoju na 2008 rok 26 luty 2008 1 ZastrzeŜenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy, ani nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities

ATM. Wzrost dzięki innowacjom. IT/Telekomunikacja 125-162 PLN. Cena docelowa (bez opcji) Oferta wtórna. Polska ATM.WA; ATM.PW. BRE Bank Securities 2 lipca 2007 BRE Bank Securities Oferta wtórna Nazwa BRE Bank Securities IT/Telekomunikacja Polska.WA;.PW Cena bieżąca Cena docelowa (bez opcji) Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009

Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 Sprawozdanie zarządu AB S.A. z działalności Grupy za rok obrotowy 2008/2009 obejmujący okres od 01-07-2008 do 30-06-2009 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB S.A.... 4 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015

distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 distributor of modern technologies GRUPA AB PREZENTACJA WYNIKÓW Q1 2015 Warszawa, 20 maja 2015 INWESTYCJA W LOGISTYKĘ NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE - HARMONOGRAM INWESTYCJI 3 MAGNICE zakup działki pod inwestycję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r.

GRUPA EM&F. - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju. 24 lutego 2009 r. GRUPA EM&F - Podsumowanie działalności oraz wyniki finansowe w IV kwartale 2008 r. i w całym 2008 r. - Dalsze plany rozwoju 24 lutego 2009 r. 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi reklamy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ACTION S.A. (SPÓŁKA/EMITENT) Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ACTION (GRUPA) W ROKU 2014 1) Podstawowe dane finansowe oraz omówienie perspektyw rozwoju w bieżącym roku obrotowym W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo