WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r."

Transkrypt

1 Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: , , ,59 102,3% na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,19 100,0% Pozostała działalność , ,19 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,19 100,0% 020 LEŚNICTWO , , ,92 112,1% Gospodarka leśna , , ,92 112,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,87 112,1% 0920 pozostałe odsetki - - 1,05 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,86 105,3% Dostarczanie wody , , ,86 105,3% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług , , ,36 104,1% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000, , ,24 106,4% Drogi publiczne powiatowe , ,98 99,2% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,98 99,2% Drogi publiczne gminne 5 000, , ,26 295,2% 0690 wpływy z różnych opłat 5 000, , ,26 295,2% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,16 109,5% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,31 108,3% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,73 100,0% 0830 wpływy z usług , , ,18 107,7% 0920 pozostałe odsetki , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,85 115,4%

2 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,39 112,5% 0690 wpływy z różnych opłat , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,81 117,9% 0920 pozostałe odsetki , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,13 98,3% Urzędy wojewódzkie , , ,35 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,0% - 100,00 88,35 88,4% Urzędy gmin , , ,29 120,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 5 000, , ,70 89,4% umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , , ,03 138,7% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,51 111,6% 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Promocja jednostek samorządu , ,49 17,4% terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-0,0% , ,96 97,7% 2 296, , ,74 99,3% 2 296, , ,33 99,8%

3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 296, , ,33 99,8% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,83 100,0% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,83 100,0% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,81 98,9% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,81 98,9% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,77 98,3% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,77 98,3% 752 OBRONA NARODOWA 1 000, ,00 998,18 99,8% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 998,18 99,8% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000, ,00 998,18 99,8% 5 000, , ,60 98,9% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej , ,00 100,0% Straż gminna (miejska) 5 000, , ,60 97,6% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000, , ,00 97,4% 0690 wpływy z różnych opłat ,60 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,08 102,9% Wpływy z podatku 6 000, , ,89 93,3% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 6 000, , ,89 93,3% podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych , , ,52 105,2% od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , , ,27 105,7% 0320 podatek rolny , , ,65 94,7% 0330 podatek leśny , , ,39 103,6% 0340 podatek od środków transportowych , , ,00 124,8% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , wpływy z różnych opłat ,60 -

4 0910 odsetki , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz , , ,10 102,8% podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , , ,41 101,8% 0320 podatek rolny , , ,36 101,0% 0330 podatek leśny 3 000, , ,40 198,5% 0340 podatek od środków transportowych , , ,01 100,4% 0360 podatek od spadków i darowizn , , ,00 75,3% 0430 wpływy z opłaty targowej , , ,00 93,5% 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,38 108,6% 0690 wpływy z różnych opłat , odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 86,8% 0410 wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 84,6% 0690 wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych rozliczeń , , ,00 100,2% 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 100,2% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,57 101,1% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100,9% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , , ,57 111,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,32 100,1% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,0% 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe 3 000, , ,32 113,0% 0920 pozostałe odsetki 3 000, , ,78 452,2% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,54 100,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,21 104,9% Szkoły podstawowe 1 500, , ,30 102,9% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,00 932,28 62,2% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,71 -

5 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,79 95,9% , ,73 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 99,1% 0690 wpływy z różnych opłat 4 000, , ,00 89,5% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Przedszkola , , ,51 106,2% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,84 134,2% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , , ,53 118,7% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0% Gimnazja , ,39 77,4% 0920 pozostałe odsetki - - 1, Wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , ,20 75,3% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , pozostałe odsetki - - 6, Wpływy z różnych dochodów , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,10 62,2% , ,10 62,2% Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , OCHRONA ZDROWIA , , ,71 100,2% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,71 100,2% 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , , ,71 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 -

6 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,85 99,0% Wspieranie rodziny , ,00 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,0% bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , ,55 98,0% 0690 wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki ,00 716,47 71,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,14 97,8% , , ,34 164,7% , ,00 76,8% , , ,28 98,3% , , ,33 98,0% , , ,95 98,5% , , ,29 100,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,29 100,0% bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe , ,57 99,5% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,57 99,5% zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , , ,12 99,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,12 99,0% bieżących gmin Ośrodki pomocy j , , ,00 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0%

7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,60 127,5% 0830 wpływy z usług , , ,60 127,5% Pozostała działalność , , ,44 103,3% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,60 148,6% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 805,00 709,84 88,2% , , ,00 100,0% , ,51 97,0% Pomoc materialna dla uczniów , ,51 97,0% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finasowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 97,6% , ,51 86,3% , , ,36 107,6% , , ,95 112,4% 0690 wpływy z różnych opłat , wpływy z usług , , ,12 101,9% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , , ,9% Gospodarka odpadami , ,33 101,7% 0490 wpływy z innych lokalnych , ,83 101,3% 0690 wpływy z różnych opłat , odsetki , dotacje celowe otrzymane z budżetu zadania bieżące realizowanie przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej , ,00 100,0% Schroniska dla zwierząt , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , , ,28 88,7% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,01 88,6% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,45 120,0% 0690 wpływy z różnych opłat , , ,45 120,0%

8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 500, ,00 908,24 60,5% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500, ,00 908,24 60,5% 921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO , ,52 106,2% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,52 106,2% 0830 wpływy z usług , ,52 106,4% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej - 200,00 200,00 100,0% 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,01 92,1% Instytucje kultury fizycznej , , ,01 92,1% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,51 77,0% 0830 wpływy z usług , , ,50 98,6% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,59 102,3%

9 Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy % DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,36 54,0% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,0% Drogi wewnętrzne , ,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawi porozumien (umów) między jst , ,00 100,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,92 46,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , ,92 46,4% , , ,72 97,2% , , ,20 35,7% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,0% 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,69 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,69 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,69 100,0% , Oczyszczanie miast i wsi , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 - RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,36 54,0% RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY , , ,95 101,7% , ,27 226,3% , , ,22 104,3%

10 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych WYDATKI BIEŻĄCE , , ,21 97,3% % w tym na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień , , ,06 98,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,41 98,0% Izby rolnicze , , ,17 99,5% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,17 99,5% Pozostała działalność , , ,24 98,0% , ,00 100,0% , ,99 100,0% Składki na FP - 222,29 222,29 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,91 59,0% Zakup usług remontowych 5 000, ,00-0,0% Zakup usług pozostałych , , ,04 94,8% Różne opłaty i składki 1 000, , ,01 99,9% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , ,70 96,8% Dostarczanie wody , , ,70 96,8% , , ,12 88,1% , , ,16 96,3% , , ,81 100,0% , , ,39 90,3% Składki na FP , , ,98 79,7% Wpłaty na PFRON , , ,00 99,0% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,75 82,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,30 99,8% Zakup energii , , ,39 99,7% Zakup usług remontowych , , ,28 98,1% Zakup usług zdrowotnych 1 600, , ,27 91,8% Zakup usług pozostałych , , ,76 99,2% 8 200, , ,63 98,0% Podróże służbowe krajowe , , ,99 98,1% Różne opłaty i składki , , ,28 99,3% Odpis na ZFŚS , , ,82 100,0% Podatek od nieruchomości , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,77 99,4%

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,95 94,5% Drogi publiczne powiatowe zadania zlecone , ,98 99,2% Zakup usług remontowych , ,03 100,0% Zakup usług pozostałych , ,95 99,0% Drogi publiczne gminne , , ,52 93,7% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,00 517,94 51,8% Zakup usług remontowych , , ,57 96,5% Zakup usług pozostałych , , ,01 89,6% Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 71,2% Drogi wewnętrzne , , ,45 87,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,85 80,1% Zakup usług remontowych , , ,15 96,8% Zakup usług pozostałych , , ,45 86,6% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,46 98,6% Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,74 99,0% 9 000, , ,15 76,1% , , ,64 98,2% , , ,99 100,0% , , ,52 99,2% Składki na FP 7 000, , ,54 87,0% Wpłaty na PFRON 8 500, , ,00 99,5% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,43 99,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,17 99,2% Zakup energii , , ,99 99,0% Zakup usług remontowych , , ,51 100,0% Zakup usług zdrowotnych 400,00 900,00 520,73 57,9% Zakup usług pozostałych , , ,36 100,0% 3 600, , ,45 98,9% Podróże służbowe krajowe 5 600, , ,36 92,8% Różne opłaty i składki , , ,01 99,5% Odpis na ZFŚS 6 500, , ,00 99,9% Podatek od nieruchomości , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, , ,89 82,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,72 98,2% Zakup usług pozostałych , , ,19 50,8% Różne opłaty i składki , , ,53 27,4% Podatek od nieruchomości , , ,00 99,9%

12 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,27 90,5% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,27 90,5% Zakup usług pozostałych , , ,27 90,0% Kary i doszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,46 95,7% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% Składki na FP 2 450, , ,00 100,0% Rady gmin , , ,35 95,4% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,45 98,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 000, , ,60 75,9% Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 605,47 12,1% 1 000, ,00 566,83 56,7% Urzędy gmin , , ,19 95,9% , , ,90 94,0% , , ,85 97,6% , , ,02 100,0% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,00 81,2% , , ,98 93,8% Składki na FP , , ,39 73,0% Wpłaty na PFRON , , ,00 98,1% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,05 98,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,96 95,9% Zakup energii , , ,00 93,3% Zakup usług remontowych , , ,08 79,2% Zakup usług zdrowotnych 3 500, , ,00 57,0% Zakup usług pozostałych , , ,60 97,4% , , ,46 91,5% Podróże służbowe krajowe , , ,77 93,2% Podróże służbowe zagraniczne 2 500, , ,38 49,9% Różne opłaty i składki , , ,93 98,3% Odpis na ZFŚS , , ,07 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,75 98,9%

13 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,53 92,2% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 400,00 395,57 98,9% Wynagrodzenia bezosobowe ,00 700,00 46,7% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe - 330,00 330,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,20 67,6% Zakup usług pozostałych , , ,26 97,9% Zakup usług pozostałych , ,07 97,5% Zakup usług pozostałych , ,43 97,5% Różne opłaty i składki 2 000, Pozostała działalność , , ,39 83,9% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,39 95,2% Różne opłaty i składki , , ,00 72,9% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 296, , ,74 99,3% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 296, , ,33 99,8% 331,00 331,00 329,38 99,5% Składki na FP 47,00 47,00 46,95 99,9% Wynagrodzenia bezosobowe 1 918, , ,00 99,9% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,83 100,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,0% , ,16 99,5% Składki na FP - 174,00 173,51 99,7% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,16 100,0% Zakup usług pozostałych - 590,00 588,99 99,8% Podróże służbowe krajowe , ,01 99,6% Wybory do Sejmu i Senatu , ,81 98,9% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98,6% ,00 996,16 99,6% Składki na FP - 150,00 128,16 85,4% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,53 100,0% Zakup usług pozostałych - 499,00 469,87 94,2%

14 Podróże służbowe krajowe , ,09 98,3% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,77 98,3% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,2% - 771,00 770,43 99,9% Składki na FP - 101,00 88,34 87,5% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,9% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,08 100,0% Zakup usług pozostałych - 359,01 359,01 100,0% Podróże służbowe krajowe , ,91 100,0% 752 OBRONA NARODOWA 1 000, ,00 998,18 99,8% Pozostałe wydatki obronne 1 000, ,00 998,18 99,8% Zakupy materiałów i wyposażenia - 50,00 49,90 99,8% Zakup usług pozostałych - 200,00 198,28 99,1% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750,00 750,00 100,0% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,91 93,9% Komendy powiatowe Policji , ,00 100,0% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , , ,74 99,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99,6% 2 700, , ,72 97,0% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 98,8% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,88 98,8% Zakup energii , , ,96 99,9% Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 4 500, , ,00 95,0% Zakup usług pozostałych , , ,76 99,7% 500,00 300,00 154,98 51,7% Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 200,00 197,44 98,7% Różne opłaty i składki 6 000, , ,00 99,9% Straż gminna (miejska) , , ,17 90,3% 3 000, , ,74 48,3% , , ,93 95,1% 9 500, , ,01 99,6% , , ,58 90,5% Składki na FP 3 500, , ,15 88,5% Zakupy materiałów i wyposażenia 9 000, , ,07 82,1%

15 Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 150,00 15,0% Zakup usług pozostałych 5 000, , ,01 28,5% 2 000, , ,95 53,1% Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,73 91,4% Różne opłaty i składki 1 000, ,00 559,00 55,9% Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,00 67,6% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 614,00 61,4% Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 738,00 73,8% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,57 99,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , ,57 99,0% , , ,57 99,0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,85-0,0% Różne rozliczenia finansowe ,85-0,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie ,85-0,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,00-0,0% Rezerwy, w tym: , ,00-0,0% rezerwa ogólna , ,00-0,0% rezerwa na zarządzanie kryzysowe , ,00-0,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,34 98,4% Szkoły podstawowe , , ,70 99,3% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,72 99,1% , ,78 92,8% , , ,43 95,9% Stypendia dla uczniów , , ,00 99,9% , , ,98 99,8% , , ,03 99,5% , , ,91 98,7% Składki na FP , , ,20 94,7% Wpłaty na PFRON 1 000, , ,00 100,0%

16 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 160,00 4,4% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,34 99,6% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,01 96,8% Zakup energii , , ,65 98,6% Zakup usług remontowych , , ,49 100,0% Zakup usług zdrowotnych 2 800, , ,12 99,4% Zakup usług pozostałych , , ,03 97,0% 7 610, , ,14 95,6% Podróże służbowe krajowe 7 469, , ,84 99,1% Podróże służbowe zagraniczne - 359,00 358,25 99,8% Różne opłaty i składki , , ,78 99,6% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 400,00 360,00 360,00 100,0% cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,73 96,4% , , ,41 94,2% 6 200, , ,78 87,7% , , ,30 99,3% , , ,27 99,7% , , ,36 97,8% Składki na FP 4 108, , ,60 93,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 200, , ,16 92,2% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 200,00 199,96 100,0% Zakup energii 1 376, , ,89 97,3% Zakup usług zdrowotnych 300,00 235,00 235,00 100,0% Zakup usług pozostałych 620,00 620,00 620,00 100,0% Odpis na ZFŚS 7 804, , ,00 100,0% Przedszkola , , ,15 99,2% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej Wydatki osobowe nie zaliczane , , ,46 87,6% , , ,54 94,5% , , ,64 99,9% , , ,84 100,0%

17 , , ,48 100,0% Składki na FP , , ,31 99,8% Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 401,95 22,3% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,19 99,3% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,55 100,0% Zakup energii , , ,81 98,7% Zakup usług remontowych , , ,21 99,9% Zakup usług zdrowotnych 3 900, , ,00 97,9% Zakup usług pozostałych , , ,09 92,8% 8 700, , ,22 98,5% Podróże służbowe krajowe 4 800, , ,63 96,7% Różne opłaty i składki 5 800, , ,23 99,8% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 2 600, , ,00 96,8% cywilnej Gimnazja , , ,77 99,2% , , ,37 98,6% Stypendia dla uczniów 4 600, , ,00 92,2% , , ,78 99,9% , , ,39 100,0% , , ,82 98,6% Składki na FP , , ,70 91,2% Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 160,00 10,7% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,87 99,7% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,35 79,3% Zakup energii , , ,71 99,6% Zakup usług remontowych , , ,26 100,0% Zakup usług zdrowotnych 2 100, , ,00 99,1% Zakup usług pozostałych , , ,09 97,2% 2 800, , ,71 98,2% Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,46 97,2% Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , ,26 100,0% Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Dowożenie uczniów do szkół , , ,86 79,8% Zakup usług pozostałych , , ,86 79,8% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , , ,76 98,6%

18 4 800, , ,70 97,8% , , ,62 99,0% , , ,15 100,0% , , ,34 95,6% Składki na FP 9 923, , ,59 85,5% Wynagrodzenia bezosobowe - 300,00 300,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 8 525, , ,85 98,8% Zakup energii 7 500, , ,45 99,9% Zakup usług remontowych 500,00 400,00 393,60 98,4% Zakup usług zdrowotnych 600,00 470,00 470,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,01 100,0% 4 386, , ,84 100,0% Podróże służbowe krajowe 3 500, , ,56 99,2% Różne opłaty i składki 500,00 620,00 620,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Podatek od nieruchomości 550,00 550,00 549,00 99,8% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, , ,05 100,0% Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,41 77,1% , , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 1 000, , ,72 67,5% Zakup usług pozostałych 500, ,00 128,20 12,8% Podróże służbowe krajowe 5 000, , ,49 77,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 66,5% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,60 97,2% 1 700, , ,18 73,4% , , ,41 97,7% , , ,91 99,4% , , ,23 94,8% Składki na FP 7 462, , ,23 68,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,15 99,2% Zakup energii , , ,16 99,3% Zakup usług remontowych 8 571, , ,00 100,0% Zakup usług zdrowotnych 850, , ,00 100,0%

19 Zakup usług pozostałych 5 718, , ,92 94,8% 400,00 200,00 184,45 92,2% Podróże służbowe krajowe 550,00 350,00 341,96 97,7% Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 300,00 300,00 100,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,97 99,2% , ,07 88,0% , ,58 99,6% , ,12 100,0% Składki na FP , ,37 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,49 100,0% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 314,00 313,35 99,8% Zakup energii , ,46 100,0% Zakup usług remontowych - 660,00 660,00 100,0% Zakup usług zdrowotnych - 30,00 30,00 100,0% Zakup usług pozostałych - 740,00 740,00 100,0% - 191,00 189,77 99,4% Podróże służbowe krajowe - 435,00 416,99 95,9% Różne opłaty i składki - 118,00 116,77 99,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,39 98,9% , ,02 89,7% , ,46 99,8% , ,69 99,8% Składki na FP , ,68 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , ,90 98,7% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 95,5% Zakup energii , ,34 80,9% Zakup usług remontowych , ,46 95,7%

20 Zakup usług zdrowotnych - 10,00 3,88 38,8% Zakup usług pozostałych , ,40 83,5% - 609,00 386,87 63,5% Podróże służbowe krajowe - 813,00 583,99 71,8% Różne opłaty i składki - 280,00 273,22 97,6% Pozostała działalność , , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,19 87,8% Programy polityki zdrowotnej , , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,00 100,0% Zwalczanie narkomani , , ,00 92,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 88,6% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,19 85,8% 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , ,64 42,2% , , ,00 78,7% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 93,3% , , ,00 100,0% 9 324, , ,99 81,1% Składki na FP 813,00 813,00 467,76 57,5% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,80 97,6% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,46 85,5% Zakup środków żywności 5 000, , ,89 74,4% Zakup energii , , ,72 74,3% Zakup usług pozostałych , , ,69 84,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, ,00 123,96 10,3% 1 500, , ,84 60,8% Różne opłaty i składki 3 000, , ,44 55,2% Pozostała działalność , , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,63 98,6% Placówki opiekuńczowychowawcze , , ,70 99,9%

21 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,70 99,9% Rodziny zastępcze , , ,00 99,3% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,00 99,3% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000, , ,68 92,8% Zakupy materiałów i wyposażenia 300,00 50,00-0,0% Zakup usług pozostałych 1 700,00 50,00-0,0% Podróże służbowe krajowe - 300,00 230,68 76,9% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 99,5% Wspieranie rodziny , , ,57 91,0% , , ,28 97,1% 1 600, , ,64 95,9% 5 300, , ,83 81,6% Składki na FP 800, ,00 777,65 70,7% Zakupy materiałów i wyposażenia 200,00 200,00-0,0% Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 50,00 25,0% Zakup usług pozostałych 100,00 100,00-0,0% Podróże służbowe krajowe 2 800, , ,24 56,2% Odpis na ZFŚS 1 100, , ,93 100,0% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 606,00 599,00 98,8% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,34 97,7% , ,20 61,6% Świadczenia , , ,36 97,7% , , ,84 97,6% 8 600, , ,45 100,0% , , ,15 98,6% Składki na FP 1 100, , ,34 95,9% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , ,28 98,3% , , ,28 98,3%

22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,29 99,8% Świadczenia , , ,29 100,0% Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 90,6% Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst 1 000, , ,00 73,3% Dodatki mieszkaniowe , , ,79 97,0% Świadczenia , , ,66 97,0% - 212,38 209,13 98,5% Zasiłki stałe , , ,12 99,0% Świadczenia , , ,12 99,0% Ośrodki pomocy j , , ,08 99,9% , ,00 100,0% , , ,49 100,0% , , ,52 100,0% , , ,04 100,0% Składki na FP , , ,99 99,8% Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 100,0% Zakupy materiałów i wyposażenia , , ,31 99,1% Zakup energii , , ,23 99,6% Zakup usług remontowych 2 000, , ,77 100,0% Zakup usług zdrowotnych 1 000, , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych , , ,99 99,9% 2 500, , ,48 99,9% Podróże służbowe krajowe 6 000, , ,20 97,5% Podróże służbowe zagraniczne 500, Różne opłaty i składki 9 000, , ,03 99,0% Odpis na ZFŚS , , ,03 100,0% Podatek od nieruchomości 1 000,00 880,00 874,00 99,3% Szkolenia niebędących członkami korpusu służby 5 000, , ,00 99,9% cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , ,00 100,0% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,78 99,3% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% - 506,00 427,03 84,4% - 86,00 72,50 84,3% Składki na FP - 13,00 10,31 79,3%

23 Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst , , ,60 98,7% Świadczenia , , ,34 99,6% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,60 98,3% , , ,00 100,0% , , ,00 100,0% Pozostała działalność , , ,60 96,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,0% Zakup usług pozostałych 7 000, , ,60 92,3% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,57 98,1% Świetlice szkolne , , ,30 98,5% , , ,08 93,8% , , ,43 99,4% , , ,37 98,4% , , ,66 97,2% Składki na FP , , ,88 72,0% Zakupy materiałów i wyposażenia 4 765, , ,60 97,1% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700, , ,03 99,9% Zakup energii 2 500, , ,31 95,0% Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 540,00 440,00 340,00 77,3% Zakup usług pozostałych 1 733,00 858,00 856,94 99,9% Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 100,0% Odpis na ZFŚS , , ,00 100,0% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,76 94,5% , , ,83 94,5% 1 181, , ,85 99,9% 3 237, , ,66 90,4% Składki na FP 465,00 521,00 350,37 67,2% Zakupy materiałów i wyposażenia 950, , ,05 99,9% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 460, , ,00 100,0% Odpis na ZFŚS 490,00 403,00 403,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów , , ,51 97,5% Stypendia dla uczniów , ,00 98,4% Inne formy pomocy dla uczniów , ,51 82,1% Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo