PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016"

Transkrypt

1 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt , ,00 0,00 i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki Izby rolnicze 6 440, ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości , ,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 408, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu na ,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0,00 Strona 1

2 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 0, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000, ,00 0, Działalność usługowa 6 000, ,00 0, Cmentarze 6 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 744, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 884, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). Strona 2

3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Nagrody konkursowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, Pozostała działalność 5 465,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy 5 465,00 0, ,00 inwestycyjne realizowane na podstawie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 898, ,00 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 898, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 195,00 195,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 134, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 569, ,00 0, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00 50,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 732, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 145, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 850, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 3

4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 328,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 730, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 140, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 094, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 6629 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę , ,00 0,00 samorządu kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , ,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 645, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 8 544, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,00 0, Różne opłaty i składki 5 081, ,00 0,00 Strona 4

5 , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 6 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 844,00 844,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 telekom Odpisy na nikac zakładowy jn ch fundusz świadczeń , ,00 0, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 068, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 526, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 848, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 644,00 644,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 Strona 5

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 527, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 662, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 150, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 017, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 235, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 509,00 509,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 254,00 254,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 203,00 203,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 0, Różne opłaty i składki 2 500, ,00 0, , ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 051, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 577, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 814,00 814,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 1 800, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Strona 6

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 945, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 420,00 420,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 899, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 933, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0, , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , ,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 029, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , ,00 0,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 418, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 092, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 220, ,00 0,00 706,00 706,00 0,00 Strona 7

8 58 405, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 1 800, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , ,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na , ,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu , ,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu oraz związków gmin lub związków powiatów na , ,00 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu 4 000, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe Strona 8

9 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 0,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o , ,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 800, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 6 500, ,00 0, , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 100, ,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 Strona 9

10 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0, Opłaty telekom za nikac administrowanie jn ch i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 100, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 400, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Żłobki , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 439, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900, ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 Strona 10

11 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 680, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 900, ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0, Różne opłaty i składki 360,00 360,00 0, , ,00 0,00 490,00 490,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 568, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 199, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 950, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 814,00 814,00 0, , ,00 0,00 357,00 357,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 300,00 300,00 0,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 621, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 560, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup energii 5 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 Strona 11

12 4 376, ,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i ,00 548,00 0,00 prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , ,00 0,00 środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 360, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 660, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 0,00 Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0, ,00 zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 088, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 800,00 800,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 150, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 591,00 591,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Stypendia różne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 Wydatki razem: , , ,00 Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo