WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100, Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , ,55 94,28 138, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 99,55 105, Zakup usług pozostałych , , ,00 99,54 105, , , ,42 100, , , ,58 100, Drogi publiczne krajowe 0, , ,35 92, Zakup usług pozostałych 0, , ,35 92, Drogi publiczne powiatowe , , ,25 96,88 142, , , ,00 100,00 100, , , ,00 100,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 048, , ,00 100,00 100, , ,00 826,56 16,53 100, Zakup usług remontowych , , ,78 93,67 63, Zakup usług pozostałych , , ,49 91,93 92, , , ,88 99,28 633,36 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , , ,54 99,48 95,66 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,95 95,03 237, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych , , ,52 90,16 57,52 Strona 1

2 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 91,21 152, Różne opłaty i składki 1 200, , ,00 100,00 100, , , ,43 99, Pozostała działalność 0, ,23 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje i , ,23 0,00 0,00 zakupy inwestycyjne 630 Turystyka , , ,76 95,69 101,14 Ośrodki informacji , , ,28 99,19 100,00 turystycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4430 Różne opłaty i składki , , ,28 98,51 100, Pozostała działalność , , ,48 94,06 101, Wydatki osobowe niezaliczone do 540,00 666,00 652,40 97,96 123,33 wynagrodzeń , , ,00 99,55 111, , , ,13 99,98 96, , , ,18 99,74 118,35 Strona 2

3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 467, , ,42 99,01 113, , , ,26 96,56 394, , , ,70 61,76 166, Zakup usług remontowych 1 400, , ,52 97,40 528, Zakup usług zdrowotnych 174,00 174,00 40,00 22,99 100, Zakup usług pozostałych 7 295, , ,15 98,01 127,99 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 550,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki , , ,10 99,76 43, , , ,32 99,97 103, Podatek od nieruchomości , , ,30 100,00 61, Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 93,95 104,50 Zakłady gospodarki , , ,99 97,06 109,80 mieszkaniowej 2 000, , ,68 91,14 200, , ,00 0,00 0,00 7, Zakup usług remontowych , , ,93 99,87 137, Zakup usług pozostałych , , ,19 92,24 93,97 Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie , , ,77 82,68 80,00 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za 4400 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,44 98,43 93,33 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,98 74,15 100,00 Gospodarka gruntami i , , ,61 78,29 97,16 nieruchomościami , ,00 900,00 25,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,72 32,68 88,96 Strona 3

4 4430 Różne opłaty i składki , , ,95 37,18 99,89 Podatek od ,00 675,00 565,00 83,70 nieruchomości Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób ,00 960,00 960,00 100,00 4,44 fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i , , ,74 70,28 100,00 innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek , , ,20 99,97 104,07 budżetowych Pozostała działalność , , ,19 99,39 94, , , ,19 99,39 94, Działalność usługowa , , ,01 98,19 152, Cmentarze , , ,01 98,19 152,08 500,00 500,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 98,40 8, Zakup usług pozostałych , , ,01 97,97 135, , , ,00 99, Pozostała działalność 0,00 59,00 58,00 98,31 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0,00 59,00 58,00 98,31 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna , , ,96 91,88 114, Urzędy wojewódzkie , , ,63 77,12 139,58 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000, , ,00 100,00 100,00 wynagrodzeń , , ,55 80,09 131,92 Strona 4

5 , , ,75 53,66 176, , , ,37 75,29 132, Składki na Fundusz Pracy , , ,42 66,27 132, , , ,10 92,73 316, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5 070, , ,64 59,19 159, , , ,80 51,96 185, Urzędy marszałkowskie 5 330, , ,00 100,00 98,87 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego 5 330, , ,00 100,00 98,87 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach , , ,29 91,43 100,00 powiatu) Różne wydatki na rzecz , , ,28 97,21 100,00 osób fizycznych , ,00 829,78 6,91 100, Zakup usług pozostałych , , ,56 26,40 100,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 2 000, , ,67 57,98 100,00 telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , ,70 93,62 109,31 powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,00 46,34 100,00 wynagrodzeń , , ,16 98,12 104, , , ,62 91,60 100, , , ,81 94,57 104, Składki na Fundusz Pracy , , ,04 71,64 104,68 Strona 5

6 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 400,00 400,00 0,00 0,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,36 72,15 100, , , ,40 61,34 98, , , ,89 90,44 81, Zakup usług remontowych , , ,61 50,18 100, Zakup usług zdrowotnych 7 490, , ,00 48,60 100, Zakup usług pozostałych , , ,64 74,65 100,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,82 76,83 100,00 telekomunikacyjnych Zakup usług 4380 obejmujących 3 000, ,00 0,00 0,00 100,00 tłumaczenia Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 2 000, ,00 0,00 0,00 100,00 ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe , , ,72 63,57 100,00 krajowe Podróże służbowe , , ,06 80,90 100,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , ,14 97,00 85, , , ,63 96,60 108, Szkolenia niebędących członkami , , ,01 84,26 132, , , ,15 99,90 154, , , ,00 100, ,00 225,00 225,00 100,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,64 99,68 budżetowych Strona 6

7 Promocja jednostek samorządu , , ,38 97,85 162,08 terytorialnego , , ,00 99,98 166, Nagrody konkursowe , , ,38 86,80 126, , , ,39 93,41 66, Zakup usług pozostałych , , ,21 98,50 186, Różne opłaty i składki 1 000,00 100,00 98,40 98,40 10, Pozostała działalność , , ,96 49,03 100, , , ,91 43,71 100,00 agencyjno- prowizyjne 4300 Zakup usług pozostałych , , ,46 34,83 100, Różne opłaty i składki , , ,59 70,70 100,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 4 000, ,00 0,00 0,00 100,00 prokuratorskiego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 774, , ,00 100,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 6 774, , ,00 100,00 100,00 ochrony prawa ,00 713,39 713,39 100,00 99, Składki na Fundusz Pracy 102,00 101,69 101,69 100,00 99, , , ,00 100,00 100, , , ,92 100,00 100, Obrona narodowa 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 Pozostałe wydatki ,00 500,00 0,00 0,00 100,00 obronne Strona 7

8 Szkolenia 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 0,00 0,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,78 96,71 107,70 Komendy powiatowe , , ,07 99,96 Policji Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz 0, , ,00 100,00 celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie 0, , ,07 99,90 lub inwestycyjnych Ochotnicze straże , , ,96 92,68 105,52 pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 3 000, , ,28 87,05 150,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz , , ,47 95,96 83,33 osób fizycznych ,00 870,00 866,39 99,59 112, , , ,00 100,00 98, , , ,57 99,91 163, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 4 500, ,00 513,19 51,32 22, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 65,70 200, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 98,89 125,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 500, ,00 879,30 58,62 100,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4 000, , ,00 90,00 37,50 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 300,00 400,00 398,76 99,69 17, Obrona cywilna 2 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

9 Szkolenia 4700 niebędących członkami 500,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , ,75 96,76 103,89 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,66 97,32 108,89 wynagrodzeń , , ,84 98,45 104, , , ,42 94,49 99, , , ,96 95,49 104, Składki na Fundusz Pracy , , ,45 89,52 104, , , ,83 90,07 111, , , ,25 73,66 100, Zakup usług remontowych , , ,04 92,78 96, Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 95,60 133, Zakup usług pozostałych , , ,00 89,27 79,17 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 3 500, , ,11 68,68 71,43 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 800, , ,00 84,82 107, , , ,19 99,99 108,39 Szkolenia 4700 niebędących członkami 1 500,00 500,00 450,00 90,00 33, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00 96, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 100, Wymiar sprawiedliwości 1 878, , ,12 100,00 100,00 Nieodpłatna pomoc , , ,12 100,00 100,00 prawna Strona 9

10 1 720, , ,00 100,00 100,00 158,12 158,12 158,12 100,00 100, Obsługa długu publicznego , , ,76 97,99 95,21 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , , ,76 97,99 95,21 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez , , ,76 97,99 95,21 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 100,00 Rezerwy ogólne i , ,00 0,00 0,00 100,00 celowe 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00 100, Oświata i wychowanie , , ,01 99,48 104, Szkoły podstawowe , , ,20 99,71 105,90 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej ,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 0, , ,04 100,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu , , ,50 79,30 stowarzyszeniom Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,58 99,99 98,63 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 100,00 86, , , ,56 99,98 99,79 Strona 10

11 , , ,77 100,00 99, , , ,62 99,87 94, Składki na Fundusz Pracy , , ,59 98,65 76,72 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 500,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,17 99,99 76, , , ,63 95,74 169, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,77 98,80 794, , , ,95 99,92 93, Zakup usług remontowych , , ,79 99,51 195, Zakup usług zdrowotnych , , ,00 99,38 86, Zakup usług pozostałych , , ,22 99,79 115,53 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,19 99,99 91,73 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 4 350, , ,00 100,00 28,46 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6 350, , ,19 98,97 54, Różne opłaty i składki , , ,86 99,97 74, , , ,00 100,00 101,86 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,20 100,00 105,15 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 8 400, , ,00 100,00 95, , , ,57 95,55 968, , , ,00 99,00 Strona 11

12 Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,63 100,00 112,27 podstawowych , , ,26 100,00 114, , , ,55 99,99 92, , , ,87 100,00 114, Składki na Fundusz Pracy 1 984, , ,95 99,91 113, , , ,00 100,00 100, Przedszkola , , ,41 98,99 105,68 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,71 100,00 107,60 jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych , , ,46 93,68 233,49 lub związków powiatów na bieżących Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,49 98,38 66,58 wynagrodzeń , , ,06 99,86 98, , , ,54 100,00 95, , , ,58 98,42 93, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 96,91 67, , , ,70 100,00 74, , , ,45 99,56 113, Zakup środków żywności , , ,70 90,62 101, Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,57 99,82 71,18 Strona 12

13 , , ,13 98,92 68, Zakup usług remontowych , , ,75 100,00 103, Zakup usług zdrowotnych 2 500, , ,00 100,00 144, Zakup usług pozostałych , , ,66 99,81 96,23 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 8 700, , ,43 99,94 50,97 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 4 000,00 990,00 988,92 99,89 24,75 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 45,00 44,60 99,11 2, Różne opłaty i składki 5 000, , ,22 99,98 65, , , ,00 100,00 102,29 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,00 100,00 106,98 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 4 000,00 610,00 610,00 100,00 15, , , ,93 96,89 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 99,99 budżetowych Gimnazja , , ,94 99,43 102,04 Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,74 100,00 86,04 jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę , , ,40 100,00 107,35 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu , , ,72 97,09 stowarzyszeniom Strona 13

14 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,37 99,93 83,72 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00 99,89 103, , , ,51 99,92 99, , , ,42 99,79 101, , , ,06 97,48 98, Składki na Fundusz Pracy , , ,17 96,69 89,34 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,00 100,00 100, , , ,39 97,49 139,98 Zakup środków , , ,64 92,52 470,00 dydaktycznych i książek , , ,10 99,32 97, Zakup usług remontowych , , ,50 99,44 103, Zakup usług zdrowotnych 4 000, , ,00 93,08 80, Zakup usług pozostałych , , ,64 99,77 92,18 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 9 300, , ,51 99,89 80,55 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200, , ,76 99,62 21, Podróże służbowe zagraniczne 2 200, , ,00 100,00 99, Różne opłaty i składki , , ,17 99,98 70, , , ,00 100,00 98,09 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 9 260, , ,00 100,00 99,52 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 500, , ,00 100,00 77, , , ,84 98,50 Dowożenie uczniów do , , ,48 100,00 92,21 szkół Strona 14

15 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie , , ,48 100,00 100,75 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie , , ,99 96,65 90,70 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , ,50 98,08 95,65 Szkolenia 4700 niebędących członkami , , ,49 95,03 85, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,58 99,43 107,69 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 500, , ,89 99,82 85,80 wynagrodzeń , , ,65 99,80 112, , , ,47 99,97 98, , , ,45 97,60 105, Składki na Fundusz Pracy , , ,51 97,29 78, , , ,43 98,53 114, , , ,03 98,27 76, Zakup usług remontowych 2 500,00 600,00 600,00 100,00 24,00 Strona 15

16 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 449,00 449,00 100,00 28, Zakup usług pozostałych , , ,73 99,81 91, , , ,00 100,00 105,45 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,00 100,00 110,57 terytorialnego Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,42 99,99 budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,81 99,91 94,81 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z 2540 budżetu dla niepublicznej , , ,52 100,00 95,88 jednostki systemu oświaty , , ,80 100,00 86, , , ,76 99,98 100, , , ,15 96,01 95, Składki na Fundusz Pracy 3 797, , ,36 96,01 95,52 Zakup środków , , ,22 99,37 100,00 dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, , , ,21 99,70 106,78 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,15 100,00 106, , , ,76 99,78 99, , , ,16 99,74 106,14 Strona 16

17 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,38 99,44 104,08 0,00 80,73 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, , ,76 66,05 301, , , ,00 100,00 100, Pozostała działalność , , ,76 99,40 96, , , ,99 99,49 90, , , ,57 99,43 94, Składki na Fundusz Pracy 4 040, , ,72 96,66 93, , , ,05 100,00 480, , , ,20 99,99 116, Zakup usług pozostałych , , ,23 98,15 79, Ochrona zdrowia , , ,35 45,32 106, Szpitale ogólne , ,00 0,00 0,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 0,00 0,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii , , ,00 82,78 109,03 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 98,04 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 17

18 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 500,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 0,00 0,00 100,00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000, ,00 0,00 0,00 50,00 Przeciwdziałanie , , ,45 92,49 114,56 alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu , , ,00 100,00 100,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 400,00 400,00 390,00 97,50 100,00 wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , , ,33 99,02 108,11 Strona 18

19 , , ,44 94,93 100, , , ,33 95,89 106, Składki na Fundusz Pracy 6 167, , ,37 81,27 105,43 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,00 78,27 142, , , ,77 86,33 140,00 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów 500,00 500,00 0,00 0,00 100,00 biobójczych 6 294, , ,30 49,80 100, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 80,00 8,00 100, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 268,00 53,60 100, Zakup usług pozostałych , , ,08 79,76 161,02 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 6 100, , ,97 45,72 100,00 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie , , ,00 55,81 100,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 167,22 16,72 100, , , ,64 99,99 108,39 Szkolenia 4700 niebędących członkami 5 000,00 633,00 0,00 0,00 12, Pozostała działalność , , ,90 96,05 99,10 Strona 19

20 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 600, , ,70 93,57 114, Zakup usług pozostałych , , ,20 90,16 95, Pomoc społeczna , , ,71 99,20 122,72 Domy pomocy , , ,60 99,89 99,00 j Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych , , ,60 99,89 99,00 jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , ,40 100,00 171,53 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 146,60 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 354,00 982,00 982,00 100,00 277,40 wynagrodzeń , , ,82 100,00 121, , , ,15 100,00 98, , , ,93 100,00 119, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 100,00 112, , , ,00 100,00 254, , , ,11 100,00 939, , , ,47 100,00 98,52 Strona 20

21 4270 Zakup usług remontowych , , ,03 100,00 714, Zakup usług zdrowotnych 1 400, , ,00 100,00 72, Zakup usług pozostałych , , ,34 100,00 480,03 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 4 000, , ,93 100,00 116,02 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,42 100,00 36, Podróże służbowe zagraniczne 2 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 600, , ,27 100,00 78, , , ,00 100,00 120, Podatek od nieruchomości 7 379, , ,00 100,00 106,30 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 294, , ,00 100,00 100,00 terytorialnego 4700 Szkolenia niebędących członkami 2 000, , ,00 100,00 230, , , ,00 100,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 400, , ,03 99,51 82, , , ,00 100,00 100, , , ,41 99,89 64, Zakup usług pozostałych 400,00 75,00 75,00 100,00 18,75 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 500,00 284,00 248,00 87,32 56,80 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia 4700 niebędących członkami 4 200, , ,62 99,99 96,81 Strona 21

22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, , , ,56 98,56 82,78 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie , , ,56 98,56 82,78 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,78 98,16 96,28 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia , , ,37 98,10 95, Zakup usług pozostałych , , ,41 99,55 133, Dodatki mieszkaniowe , , ,22 99,92 88, Świadczenia , , ,13 99,92 88,50 0,00 429,00 411,09 95, Zasiłki stałe , , ,82 98,91 140, Świadczenia , , ,82 98,91 140, Ośrodki pomocy j , , ,53 99,77 108,29 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 347, , ,00 100,00 107,22 wynagrodzeń , , ,54 99,81 108, , , ,10 100,00 91, , , ,18 99,94 109, Składki na Fundusz Pracy , , ,27 99,99 98, , , ,12 99, , , , ,53 98,12 162, , , ,97 100,00 104,39 Strona 22

23 4270 Zakup usług remontowych , , ,35 99,99 112, Zakup usług zdrowotnych 1 800, , ,00 100,00 69, Zakup usług pozostałych , , ,53 99,12 77,62 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,28 99,99 55,11 telekomunikacyjnych Podróże służbowe ,00 100,00 91,10 91,10 20,00 krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 124, , ,82 100,00 78, , , ,00 100,00 117, Podatek od nieruchomości 4 876, , ,00 100,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 20,00 20,00 16,74 83,70 100,00 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 600, , ,00 100,00 71,35 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,28 96,47 135,22 opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,28 96,47 135,22 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc w zakresie , , ,00 100,00 147,75 dożywiania 3110 Świadczenia , , ,00 100,00 147, Pozostała działalność , , ,49 99,97 135,11 Strona 23

24 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 475,85 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia , , ,49 99,94 93,35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j , , ,00 100,00 42, Pozostała działalność , , ,00 100,00 42, Świadczenia ,00 0,00 0,00 0, , , ,53 100, , , ,47 100,00 0, , ,00 100, Zakup środków żywności 0, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,65 93,05 119, Świetlice szkolne , , ,22 99,10 95, , , ,25 98,89 96,05 Strona 24

25 , , ,52 99,94 95, , , ,40 99,84 95, Składki na Fundusz Pracy , , ,05 97,51 78, , , ,00 100,00 100,86 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , , ,62 99,93 108,76 szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,80 99,99 104, , , ,37 99,93 105, Składki na Fundusz Pracy 1 124,00 913,00 863,26 94,55 81, ,00 480,00 480,00 100, , , ,63 99,99 113, Zakup usług pozostałych , , ,56 100,00 115,70 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , ,18 74,49 467,93 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów , , ,62 74,64 427,50 Inne formy pomocy dla , , ,56 72,87 uczniów Szkolne schroniska , , ,63 88,06 100,00 młodzieżowe ,00 688,00 343,80 49,97 100, Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 0,00 0,00 100, , , ,83 96,77 100, Rodzina , , ,84 99,35 107, Świadczenia wychowawcze , , ,42 99,19 111, Świadczenia , , ,42 99,18 111, , , ,00 100,00 100, , , ,12 99,99 86, , , ,00 100,00 99, Składki na Fundusz Pracy 4 529, , ,00 100,00 85,47 Strona 25

26 ,00 0,00 0,00 0, , , ,23 100,00 234, , , ,00 100,00 300, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 100,00 145, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,85 100,00 153,08 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 044, , ,00 100,00 100,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 540,00 540,00 359,00 66,48 100, , , ,00 100,00 114,41 Szkolenia 4700 niebędących członkami 1 000,00 681,00 680,80 99,97 68,10 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , ,81 99,55 101,61 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3110 Świadczenia , , ,56 99,87 101, , , ,14 96,15 93, , , ,47 99,78 81, , , ,79 84,75 100, Składki na Fundusz Pracy 8 588, , ,85 33,32 100, , ,00 0,00 0,00 100, , , ,81 67,92 334, , ,00 66,88 3,34 200, Zakup usług remontowych 2 000, , ,51 69, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Strona 26

27 4300 Zakup usług pozostałych , , ,80 99,97 99,42 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 500,00 500,00 200,00 40,00 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , , ,00 100,00 108,38 Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000, , ,00 79,45 100, Karta Dużej Rodziny 0,00 516,00 516,00 100,00 0,00 516,00 516,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100, , , ,08 100, ,00 981,92 981,92 100,00 Tworzenie i funkcjonowanie , , ,61 99,91 118,22 żłobków Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 200, , ,71 99,99 248,58 wynagrodzeń , , ,23 99,99 112, , , ,37 99,98 110, Składki na Fundusz Pracy , , ,89 99,46 82, , , ,00 100,00 80, , , ,63 99,88 466, Zakup środków żywności , , ,68 99,44 90, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500, , ,01 99,99 150, , , ,36 100,00 69,25 Strona 27

28 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 665,00 664,20 99,88 8, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 931,00 931,00 100,00 62, Zakup usług pozostałych 8 612, , ,18 99,96 278,22 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 2 200,00 77,00 76,23 99,00 3,50 telekomunikacyjnych Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 1 000,00 111,00 110,70 99,73 11,10 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 500,00 674,00 673,42 99,91 26, , , ,00 100,00 135,27 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 3 000, , ,00 100,00 192,00 terytorialnego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 000,00 180,00 180,00 100,00 9,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 98,06 budżetowych Tworzenie i funkcjonowanie klubów , , ,00 100,00 100,00 dziecięcych Dotacja podmiotowa z 2580 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora , , ,00 100,00 100,00 finansów publicznych Pozostała działalność 0, , ,00 100, Świadczenia 0, , ,00 100, ,00 100,28 100,28 100, ,00 17,27 17,27 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 2,45 2,45 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,94 81,34 104,88 Oczyszczanie miast i , , ,20 65,64 93,02 wsi Strona 28

29 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 65,64 93,02 Utrzymanie zieleni w , , ,32 93,91 108,42 miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,32 93,91 108, Schroniska dla zwierząt , , ,21 96,20 107,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 108,70 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,78 40,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,43 62,54 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,71 80,87 100, , , ,51 74,97 100, , , ,39 83,78 100, Zakup usług remontowych , , ,37 91,74 100, Zakup usług pozostałych , , ,44 19,68 100, , , ,00 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,75 82,95 102,55 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom Strona 29

30 , ,00 0,00 0,00 100, , ,00 197,80 0,99 100, Zakup usług pozostałych , , ,60 80,68 112, , , ,61 100,00 99, , , ,74 100,00 131, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,76 0,00 0,00 91, Pozostała działalność , , ,75 75,34 111, , , ,49 66,52 111, , , ,31 61,05 100, , , ,59 82,28 109, Składki na Fundusz Pracy 3 112, , ,50 58,53 109, , ,00 0,00 0,00 100, , , ,46 55,24 100, , , ,82 45,72 100, Zakup usług remontowych , , ,89 98,85 100, Zakup usług pozostałych , , ,47 82,99 98,46 Zakup usług 4390 obejmujących wykonanie 6 000, , ,09 95,25 100,00 ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za 4400 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , ,00 100,00 100,00 pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , ,71 30,39 99, , , ,72 84,06 108,39 Strona 30

31 , , ,70 98,75 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 99,99 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,85 99,98 128,66 Filharmonie, orkiestry, , , ,00 100,00 115,20 chóry i kapele Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 115,20 kultury Centra kultury i sztuki , , ,00 100,00 142,14 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 142,14 kultury Biblioteki , , ,00 100,00 104,41 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 104,41 kultury Muzea , , ,00 100,00 105,09 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji , , ,00 100,00 105,09 kultury Pozostała działalność , , ,85 99,19 279,69 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu 2800 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,00 100,00 finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4430 Różne opłaty i składki 6 825, , ,40 94,82 100,00 Strona 31

32 6050 0, , ,45 99, Kultura fizyczna , , ,67 98,42 121, Obiekty sportowe , , ,62 98,67 121,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do , , ,51 95,43 100,00 wynagrodzeń , , ,32 100,00 102, , , ,22 100,00 97, , , ,22 98,32 79, Składki na Fundusz Pracy , , ,79 97,10 96,71 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji , , ,00 99,85 90,00 Osób Niepełnosprawnych , , ,50 98,74 121, Nagrody konkursowe , , ,77 99,78 238, , , ,59 99,55 192, Zakup środków żywności 0, , ,18 99, , , ,26 99,52 99, Zakup usług remontowych , , ,46 99,97 197, Zakup usług zdrowotnych 2 050, , ,00 92,00 148, Zakup usług pozostałych , , ,36 99,92 180,16 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług , , ,49 95,40 107,11 telekomunikacyjnych Zakup usług 4380 obejmujących 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, , ,69 94,90 107, Różne opłaty i składki , , ,78 90,87 100, , , ,18 98,99 114,67 Strona 32

33 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 95,00 95, Podatek od towarów (VAT) 0, , ,00 100,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i 0,00 400,00 92,00 23,00 prokuratorskiego Szkolenia 4700 niebędących członkami 2 200, , ,64 94,79 100, , , ,82 97,82 122,48 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,84 97,94 budżetowych Zadania w zakresie , , ,00 100,00 106,91 kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, , , ,00 100,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu , , ,00 100,00 stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , ,05 88,02 191,53 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone 7 500, , ,00 93,33 100,00 do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , ,00 70,00 100, ,00 500,00 0,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 100, Nagrody konkursowe , , ,58 92,42 157, , , ,27 93,32 165,21 Strona 33

34 4300 Zakup usług pozostałych , , ,20 93,17 263, Różne opłaty i składki 299,47 299,47 0,00 0,00 100,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 0, , ,00 97,94 budżetowych Wydatki razem, w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu b) wydatki majątkowe , , ,88 96,03 111, , , ,86 97,02 107, , , ,76 97,99 95, , , ,02 87,72 149,81 Strona 34

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo