SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 GRUDNIA 2013 R. DO 10 STYCZNIA 2014 R. I. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1) wydano 1 zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 13 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 370 zł. 3) wydano 9 zaświadczeń na łączną kwotę 153 zł, 4) wydano 3 opinie o zgodności z ustaleniami planu przedłożonych wstępnych projektów podziału nieruchomości, 5) wydano 2 opinie o zgodności projektów Planów Ruchu Odkrywkowego Zakładu Górniczego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 6) prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego we wsi Przedmoście dla zamierzenia obejmującego budowę stacji transformatorowej i przyłączy kablowych sprawa znajduje się na etapie obwieszczenia o zakończeniu postępowania, 7) prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy we wsi Przedmoście sprawa znajduje się na etapie uzgodnień, 8) wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy we wsi Komorniki, 9) prowadzone postępowania w sprawie opłaty planistycznej: w związku ze sprzedażą działek nr 16 i 142 we wsi Rakoszyce zakończono postępowanie dowodowe w sprawie, w związku ze sprzedażą działek 47/7 i 47/9 (sprzedaż udziału w drodze wewnętrznej) we wsi Juszczyn. Wydano decyzję ( w doręczeniu). w związku ze sprzedażą działki 20 o pow. 0,49ha we wsi Kryniczno. Strona zapoznała się z operatem, zakończenie postępowania. 10) wszczęto postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej: w związku ze sprzedażą działki 107/15 o pow. 0,1127ha we wsi Chwalimierz w związku ze sprzedażą działki 16/1 o pow. 0,30ha we wsi Ogrodnica w związku ze sprzedażą udz. ½ części w działkach 151 i 152 o pow. 0,2090ha we wsi Bukówek 11) trwa II etap procedury planistycznej opiniowanie przez organy uzgadniające nw. opracowań: zmiany Studium (4 zmiany): Jastrzębce (2 zmiany terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), Rakoszyce (zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), miasta Środa Śląska (likwidacja drogi dojazdowej i zmiana przeznaczenia terenu na istniejącym targowisku miejskim) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Jastrzębce (2 zmiany przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), Brodno (zmiana z terenu usług na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej), Lipnica (zmiana przeznaczenia terenu z terenów rolniczych pod zabudowę zagrodową), Komorniki (likwidacja drogi na terenie będącego własnością LSSE), miasto Środa Śląska (likwidacja drogi i zmiana przeznaczenia terenu na istniejącym targowisku miejskim), Rakoszyce: 1) zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej, 2) zmiana przeznaczenia terenów ANR przyległych do drogi wojewódzkiej z terenów komunikacji samochodowej na tereny usług (w celu przejęcia ich nieodpłatnie od ANR przez gminę) przywrócenie funkcji przemysłowej z poprzedniego planu terenom przeznaczonym w planie pod zabudowę zagrodową, na których faktycznie prowadzona jest działalność produkcyjna. 12) w trakcie uzgodnień projekt budowlany i wykonawczy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej. Projektuje się lokalizację ośrodka na 1

2 działce gminnej nr 4/4 AM-17 przy ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej (przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Kajakach) 13) w trakcie opracowania projekt nawierzchni Rynku Dolnego i małej architektury. 14) 10 grudnia 2013 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej mkw, położonego w budynku w Jastrzębcach, za kwotę zł, po zastosowaniu 80 % bonifikaty. 15) 27 grudnia 2013 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej mkw, położonego w budynku nr 5 w Środzie Śląskiej przy ul. Świdnickiej, za kwotę zł., po zastosowaniu 80 % bonifikaty. 16) przygotowano dokumentację do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej mkw w budynku położonym w Szczepanowie przy ul. Kasztanowej 2A Po zastosowaniu 60% bonifikaty kwota do zapłaty wynosi zł. 17) przygotowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego - lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 66,23 mkw położonego w Jastrzębcach nr 37 A za kwotę zł i lokalu użytkowego o pow. użytkowej 48,42mkw za kwotę zł 18) zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej mkw położonego w budynku w Środzie Śląskiej przy ul. Daszyńskiego 22 przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 19) zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Mleczarskiej 3, a przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Środa Śląska przez parafię p.w. Św. Andrzeja (budynek dawnego żłobka). 20) przygotowano dokumentację do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 70/2 o pow.1467 mkw położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej. Opłata za przekształcenie wynosi zł. 21) wydano decyzję w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 123/2, AM-23 o pow. 667 mkw położonej przy ul. Świdnickiej w Środa Śląska na rzecz osób fizycznych. Opłata za przekształcenie wynosi zł. 22) założono i przeniesiono do księgowości kartoteki dot. użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Środa Śląska. 23) przygotowano umowę dzierżawy zawartą na czas oznaczony na działkę nr 33, AM-1 o pow ha położoną we wsi Chwalimierz na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 24) realizowany jest obowiązek sprawozdawczy wynikający z przepisów ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 września 2012 roku w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju. Przygotowano 96 nieruchomości (z 2530 ogółem) do sprawozdania z terminem do realizacji na dzień 15 stycznia 2014 r. 25) sprawdzono, zaktualizowano i przeniesiono do księgowości na rok budżetowy kartotek użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta i gminy Środa Śląska 26) ujawniono w księgach wieczystych podziały działek gminnych w Juszczynie oraz Rzeczycy. 27) przygotowano dokumenty do nieodpłatnego przekazania przez osobę fizyczną (akt notarialny z dnia 8 stycznia 2014 r.) na rzecz gminy Środa Śląska działki nr 33/6, AM-25 o pow. 0,1054 ha położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Jastrzębiej działka przeznaczona pod drogę niepubliczną wewnętrzną. 28) rozwiązano z dniem r. umowę dzierżawy z firmą Ströer Polska S.A. na grunt pod reklamę posadowioną na działce nr 2, AM-24 w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 29) wydano 1 zaświadczenie o spłaceniu ciężaru realnego. 30) wydano 5 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości. 2

3 II. INWESTYCJE Realizowano następujące zadania: 1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od budynku Banku Zachodniego z wpięciem do kolektora sanitarnego w ulicy Daszyńskiego za murem). Wykonawca projektu: Hal-San z siedzibą we Wrocławiu. Wartość projektu: zł. Termin wykonania: 15 marca 2013r. Z uwagi na wątpliwości Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu postępowanie zostało zawieszone do czasu wykonania inspekcji wideo wewnętrznej kanalizacji w budynku Prokuratury. Dopiero wtedy zostanie wydana ostateczna zgoda na wykonanie przecisku pod parkingiem Prokuratury. 2. Opracowanie operatu wodno-prawnego teren miasta i strefa Komorniki. Wykonawca operatu: Eko-Art Jerzy Bożek z siedzibą Koszalin, ul Małopolska 1e/4. Wartość zadania: brutto. Termin wykonania: 8 sierpnia 2013r. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Środa Śląska i strefy komornickiej, ponieważ poprzednie pozwolenia w 2013 r tracą swoją ważność. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania operatu. Podstawą przedłużenia był fakt długiego okresu oczekiwania na materiały wydawane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego. Część wniosków została złożona w Starostwie Powiatowym celem wydania pozwolenia wodno-prawnego. 3. Budowa Lokalnego Centrum Aktywności Wiejskiej w miejscowości Szczepanów. Wartość zadania: ,86 zł brutto. Termin wykonania: 31 lipca 2014 r, Wykonawca-firma TEXON z siedzibą we Wrocławiu. Wykonywane jest pokrycie dachowe oraz montaż okien. 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Komornikach. Wykonawca świetlicy: PHU Hemiz-Bis z siedzibą w Prochowicach. Wartość zadania: ,89 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji: 30 sierpnia Świetlica jest projektem powtarzalnym. Takie świetlice zostały wybudowane w miejscowościach Wojczyce oraz Michałów. Nowo budowana świetlica powstanie w sąsiedztwie istniejącego boiska. W zakresie prac do wykonania jest budowa budynku świetlicy wraz z instalacją wod- kan, elektryczną, ogrzewaniem kominkowym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz wykonaniem zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem. Program użytkowy obejmuje: hall o pow 13,80 m², wc męskie o pow 6,20m², wc damskie i dla niepełnosprawnych o pow 8,00 m², sala świetlicy o pow 66,15 m², zaplecze o pow 13,80 m², wszystko o ogólnej projektowanej powierzchni 107,95 m². Z uwagi na wątpliwości co do nośności gruntów zlecono dodatkowe badannie geologiczne. Wyniki badań zostały przekazane konstruktorowi celem wydania opinii. 5. Budowa chodnika w Komornikach. Wykonawca: Budromos z siedzibą w Legnicy. Wartość zadania: ,94 zł brutto. Termin wykonania zadania: 30 kwietnia Zadanie obejmuje wykonanie chodnika lewa strona na ulicy Lipowej od drogi krajowej nr 94 do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Krótka. Powierzchnia chodnika: 971 mkw. Roboty w toku. 6. Budowa chodnika między miejscowościami Święte i Przedmoście. Wykonawca: ANTEEO Sp. z o.o. ul. Nasypowa 41, Bydgoszcz. Wartość zadania: ,50 zł brutto. Termin wykonania zadania: 30 kwietnia 2014r. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika od świetlicy w miejscowości Święte do stacji PKP w Przedmościu. Ogólna powierzchnia chodników ze zjazdami to 2560 mkw. Wykonawca sporządza projekt organizacji ruchu zastępczego i po jego zaakceptowaniu przez Policję oraz Starostwo Powiatowe rozpoczną się roboty 7. Wykonanie rowu odwadniającego KD-1 odbierającego wody opadowe z terenu LSSE Podstrefa Środa Śląska. Wykonawca: Agencja Usługowa Stanisław Cap z siedzibą Św. Wojciecha Międzyrzecze. Wartość zadania brutto: ,02 zł. Termin zakończenia zadania: 20 grudnia 2013r. Zadanie jest współfinansowane z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w proporcjach 50% / 50%. Zakres prac obejmuje budowę rowu odwadniającego KD-1, L=1160m, z dwoma przepustami rurowymi oraz wylotu do cieku Cieciorka. Dno 3

4 rowu oraz boki do wysokości 1,0m będą umocnione betonowymi płytami ażurowymi. Firma wykopała całość rowu i kończy umacnianie płytami dna oraz skarp. Równolegle trwają prace przy wykonywaniu wylotu do cieku Cieciorka. Na początku stycznia odbył się odbiór robót, podczas którego spisano protokół z usterkami. Wykonawca musi je usunąć do dnia 24 stycznia. 8. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie. Wykonawca: P.U.H. TRIBUD Tomasz Bogacz z siedzibą: Psary, ul. Parkowa 49a. Wartość zadania: zł brutto. Termin wykonania: 30 kwietnia 2014 r. Zakres obejmuje wykonanie ścieżki na podestach drewnianych o długości 289 m i szerokości 1,80m; ścieżki żwirowej o długości 128 m, pomostu drewnianego o długości 15 m i szerokości 2,40m oraz altany drewnianej o rzucie ośmiokąta i powierzchni użytkowej 23,8m². Wykonano ścieżki żwirowe. Od 20 stycznia powinno rozpocząć się wbijanie pali pod ścieżkę drewnianą. 9. Modernizacja i rozbudowa sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Wykonawca: IMAGE RECORDING SOLUTIONS POŁUDNIE sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Arkuszowa 190. Wartość zadania: ,52 zł brutto. Termin zakończenia: 31 stycznia 2014 r. Celem zadania jest budowa systemu konferencyjnego, który umożliwi prelegentowi lub innym upoważnionym osobom znajdującym się przy stole prezydialnym wyświetlenie, za pomocą odpowiednich urządzeń, treści video (FULL HD) i/lub audio w pomieszczeniu sali konferencyjnej. Zamontowany system będzie umożliwiał transmitowanie obrad sesji lub prac komisji do telewizora umieszczonego na korytarzu przed salą konferencyjną. Zakłada się, że sygnał video będzie sygnałem FULL HD oraz że będzie on transmitowany za pomocą łączy kablowych do projektora (urządzenie wyświetlające) znajdującego się na suficie i telewizora. Sygnał audio zaś będzie emitowany przez znajdujące się na sali głośniki będące na obecnym wyposażeniu w sali oraz przez wbudowane w ww. telewizor, zamontowany na korytarzu. Zostanie zamontowany ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie i sterowany za pomocą pilota radiowego o geometrii 16:10, na który będzie wyświetlany obraz na ścianie za stanowiskiem prelegenta. Na przeciwległej do ekranu ścianie przy suficie będzie znajdować się kamera IP na statywie ściennym wraz z mikrofonem zewnętrznym która będzie transmitowała obraz i dźwięk FULL HD z sali do telewizora znajdującego się na korytarzu przed salą konferencyjną za pomocą technologii ethernet. Przebudowa i rozbudowa obecnie istniejącego systemu nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Wszystkie mikrofony (8 sztuk) były mikrofonami bezprzewodowymi -zakłada się wykorzystanie 4 mikrofonów własnych i zakup dodatkowych. Zakłada się, że cały obsługujący je sprzęt tzn rejestrator, mikser, wzmacniacz, bezprzewodowy odbiornik wielozakresowy znajdować się będą w szafie AV. Zakłada się doposażenie CPD w odtwarzacz multimedialny Bluray. W sali konferencyjnej zostaną zamontowane kratki nawiewne oraz wywiewne wraz z systemem sterowania klimatyzacją. Natomiast jednostka centralna zostanie zamontowana na poddaszu z wyrzutniami i czerpnią umieszczoną na zewnątrz. W następny etapie przewiduje się wykonanie remontu i zakupu mebli oraz wykonanie punktu dostępu do bezprzewodowego internetu wi-fi. Aktualnie kończona jest koncepcja aranżacji wnętrza oraz korytarza. III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN Termin zakończenia robót budowlanych, usług lub dostawa Wykonywanie robót elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin realizacji 4

5 Gminę Środa Śląska Wydział odpowiedzialny zamówienia ORG, WSL za realizację Wykonywanie usługi w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i instalacji co zamówienia WSL, ORG, DK, ZOPO Wykonywanie drobnych robót remontowo budowlanych oraz usuwanie awarii. zamówienia WSL, ORG, DK,ZOPO Przebudowa wjazdu ul. Osiedlowej w Ciechowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Ciechowie Wydział odpowiedzialny zamówienia WIN za realizację Drogi transportu rolnego Kulin,Ciechów, Jastrzębce, Jugowiec zamówienia WIN Przebudowa ul. Młynarskiej w Środzie Śląskiej zamówienia WIN Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej i jednostek organizacyjnych zamówienia ORG, GOPS, DK, BP, Zakup materiałów kamiennych do naprawy dróg gminnych zamówienia WIN Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe ceny jednostkowe r. Termin realizacji r. Termin realizacji r ,92 Termin realizacji r ,61 Termin realizacji r ,47 Termin realizacji r ,83 Termin realizacji r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r. Transport materiałów naprawy dróg gminnych Wydział odpowiedzialny zamówienia WIN kamiennych do za realizację Dostawa materiałów budowlanych w roku 2014 zamówienia WSL, ORG Przetarg nieograniczony Ceny jednostkowe Termin realizacji r ,11 Termin realizacji r. Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego zamówienia ORG Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego i jednostek ,55 Termin realizacji ,91 Termin realizacji 5

6 organizacyjnych zamówienia ORG, GOPS, DK, BP Jednorazowy zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych gminy Wydział odpowiedzialny zamówienia BP, GOPS za realizację Kompletna dokumentacja projektowa budowy żłobka w Środzie Ślaskiej zamówienia WIN, ZOPO Wywóz nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego i dworca PKS zamówienia ORG Kompletna obsługa w zakresie kontroli przewodów kominowych wraz z wykonaniem przeglądów zamówienia ORG Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych zamówienia ORG Dostawa oznakowania pionowego dla Gminy Środa Śląska zamówienia WIN Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Środa Śląska zamówienia WIN Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i objęte w fazie poeksploatacji w Wojczycach Wydział odpowiedzialny zamówienia ROS za realizację Zakup różnych artykułów spożywczych bieżące na potrzeby Domu Kultury zamówienia DK ,31 Termin realizacji ,30 Termin realizacji r ,71 Termin realizacji ,00 Termin realizacji Ceny jednostkowe Ceny jednostkowe Ceny jednostkowe Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji ,00 Termin realizacji ,72 Termin realizacji Postępowania w trakcie realizacji 1. Budowa nawierzchni ul. Lipowej w Środzie Śląskiej i chodnika ul. Kolejowa( termin składania ofert r.) 6

7 2. Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie w Środzie Śląskiej ( termin składania ofert r.) 3. Świadczenie usługi nadzoru nad programem SELWIN i RWWIN w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej ( termin składania ofert r.) IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. W zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności gospodarczej : przyjęto i wprowadzono do CEIDG 9 wniosków dotyczących wpisu, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 33 wnioski dotyczących zmiany wpisu, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 20 wniosków dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 6 wniosków w sprawie wznowienia działalności gospodarczej, przyjęto i wprowadzono do CEIDG 13 wniosków w sprawie wykreślenia wpisu. 2. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi: przygotowywanie dokumentacji i ogłoszenie zmiany otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Środa Śląska w obszarach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2014, przygotowanie dokumentacji w celu rozstrzygnięcia ww. konkursu oraz sprawdzenie pod względem formalnym ofert. 3. Do elektronicznego obiegu dokumentów wprowadzono pism. 4. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 3 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 5. W wyżej wymienionym okresie wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych typu: A - napoje zawierające do 4,5 % alkoholu 5, B - od 4,5 % - do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - 4, C powyżej 18 % alkoholu Przeprowadzono kontrolę w 16 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 7. Opisano 90 faktur. 8. Opracowano Dostarczono 529 listów na terenie miasta. 10. Wysłano następujące sprawozdania: Z-05 do GUS Z-06 do GUS, miesięczną informację do PFRON, 5 ZUA, 4 ZWUA, 6 ZZA, 7 ZCZA do ZUS korekty do Płatnika za lata 2007/ Opracowano: 2 zarządzenia, 6 upoważnień 3 pełnomocnictwa, miesięczne karty pracy. 12. Opracowano plan urlopów dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów jednostek na rok Sporządzono 3 wnioski o zwrot kosztów wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. 14. Bieżące wprowadzanie zarządzeń i aktualizacja danych w Biuletynie Informacji Publicznej. 15. Rozliczanie funduszu sołeckiego. 16. Sala konferencyjna współdziałanie z wydziałem WIN w prowadzonych pracach. 7

8 17. Przygotowywanie przetargów na hosting strony www i BIP Urzędu, programy antywirusowe, SIGID, THB, urządzenia zabezpieczające sieć oraz MADKOM. V. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydano 19 decyzji w sprawie wycinki drzew. 2. Wykonano rozliczenia z wykonanych zadań dotyczących utrzymania cmentarza wojennego za rok Wydatkowano środki finansowe na jego utrzymanie przekazywane w ramach Porozumienia zawartego z Wojewodą Dolnośląskim w kwocie zł., które przeznaczono na utrzymanie czystości oraz zakup zniczy i wieńca z okazji 1 listopada. 3. W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Brodno. Koszt wykonanych prac zł. 4. Zebrano 29 deklaracji od mieszkańców gminy dotyczące zamiaru usuwania wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości. 5. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie przewieziono 1 bezdomnego psa wyłapanego z miejscowości Chwalimierz 6. W wykazie podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska dokonano wpisu o rejestracji firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Dariusz Nowicki z siedzibą Stawiec 48 oraz dokonano wpisu o rejestracji firmy HOREM Roman Hołuj z siedzibą Borowa ul. Klonowa 16 w zakresie odbioru zużytej odzieży i tekstyliów. W wykazie znajduje się aktualne 15 firm upoważnionych do odbioru różnego rodzaju odpadów komunalnych. 7. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości ok 8 m³. Odpady zebrano z terenu starego koryta rzeki Średzka Woda. VI. SPRAWY LOKALOWE Umowy: Zawarto 1 umowę na najem lokalu mieszkalnego w budynku w Krynicznie 53 Zawarto 1 umowę na c.o. w Krynicznie 53 Wykonano rozliczenie lokali mieszkalnych i użytkowych od stycznia do grudnia 2013r dla właścicieli we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Burmistrza Środy Śląskiej. Wykonywano następujące prace remontowo instalacyjne branża wodno-kanalizacyjna remont instalacji wodnej w lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Wrocławskiej 3 Remont instalacji c.o.- wymiana kuchni węglowej z podkową w lokalu komunalnym nr 2 przy ul. Kilińskiego 9 Prace remontowe instalacji c.o. w lokalu komunalnym nr 16 przy ul. Lipowej 22 Montaż kabiny prysznicowej w lokalu komunalnym nr 1 w budynku przy ul. Kościuszki 7 Awaryjne uruchomienie instalacji c.o w budynku komunalnym w Krynicznie 53 Roboty remontowe instalacji wodno- kanalizacyjnej w lokalu komunalnym w budynku przy ul. Probusa 1 Wykonano instalacji wodnej z montażem bojlera w lokalu komunalnym nr 4 w Ciechowie przy ul. Ogrodowej 5 8

9 Łączna wartość ww. prac wyniosła 8 154,89 zł brutto. branża budowlana naprawa dachu budynku WM przy Placu Wolności 39 Naprawa dachu budynku WM przy Placu Wolności 38/40 Naprawa dachu papowego oraz uzupełnienie tynku budynku WM Plac Wolności 61/63 Wymiana instalacji elektrycznej w Ośrodku Rekreacyjnym w Cesarzowicach park Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych na placu przy budynku będącym własnością Gminy przy ul. Wrocławskiej 5 Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną na budynku komunalnym przy ul. Lipowa 19/21 Czyszczenie rynny i naprawa opierzenia komina budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 40A Naprawa opierzenia przy kominie budynku WM przy ul. Wrocławskiej 11 Wymiana zamka i wyłącznika w lokalu komunalnym nr 16 przy ul. Lipowej 22 Naprawa dachu papowego na budynku WM przy ul. Malczyckiej 4A Wymiana drzwi wejściowych do budynku WM przy ul. Ogrody Zamkowe 15 Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 28 Wymiana rury spustowej oraz naprawa dachu w budynku WM przy Placu Wolności 56 Naprawa pokrycia dachowego w budynku socjalnym przy ul. Lipowej 19/21 Naprawa dachu w budynku WM przy ul. Kolejowa 10 Wymiana wkładki i zamka do drzwi wejściowych do budynku WM przy ul. Wrocławskiej 3 Naprawa schodów zewnętrznych i w piwnicy w budynku WM przy Placu Wolności 61/63 Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową w budynku przy ul. Świdnickiej 40A Przycinka drzew przy budynku w Ciechowie przy ul. Średzkiej 20 Łączna wartość ww. prac wyniosła ,03 zł brutto branża elektryczna Usunięcie awarii tablicy licznikowej, wymiana wyłączników, wymiana przewodów, zgłoszenie do Z.E. o odbiorze inst. Elektrycznej w lokalu komunalnym nr 9 przy ul. Wrocławskiej 11 Usunięcie awarii tablicy licznikowej, wymiana wyłączników, przełączenie obw. Elektrycznego, wymiana wkładki bezp. W lokalu komunalnym nr 6 przy ul. Legnickiej 15 usunięcie zwarcia instalacji oświetlenia w piwnicy budynku WM przy ul. 1-Go Maja 6 Wymiana włącznika na klatce schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Placu Wolności 6 Łączna wartość ww. prac wyniosła 497,88 zł brutto VII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 2. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 3. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 4. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 5. Bieżąca współpraca z lokalnymi mediami. 6. Umieszczanie komunikatów meteorologicznych na tablicach ogłoszeniowych oraz stronach internetowych lokalnych mediów. 9

10 7. Bieżąca współpraca z WKU Wrocław. 8. Wydanie decyzji o uznaniu na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny żołnierza. 9. Przygotowanie wniosku o dotacje do Zarządu OSP we Wrocławiu, na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy Środa Śląska. 10. Uczestnictwo w posiedzeniu zarządu gminnego OSP w Środzie Śląskiej. 11. Ubezpieczenie w TU, na kolejny rok, pojazdów pożarniczych jednostek OSP. 12. Naliczanie ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP Bukówek. 13. Uchylenie decyzji, na wniosek WKU Wrocław, o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych. 14. Uchylenie decyzji, na wniosek WKU Wrocław, o nałożeniu obowiązku świadczeń rzeczowych. 15. Opracowanie wykazu środków transportowych i maszyn z terenu miasta i gminy Środa Śląska, dla WKU Wrocław. 16. Wydanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych. 17. Opracowanie kwestionariusza pozamitlitarnych przygotowań obronnych gminy Środa Śląska za 2013 r. 18. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu GCR w roku Opracowanie Oceny stanu przygotowań OC na terenie gminy Środa Śląska. VIII. SPRAWY OBYWATELSKIE Dokonano następujących czynności urzędowych: 1) zameldowano na pobyt stały 42 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 14 osób 3) zameldowano na pobyt czasowy 15 osób 4) zarejestrowano 9 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 5) zarejestrowano 19 zgonów 6) zarejestrowano 15 urodzeń 7) zarejestrowano 6 małżeństw 8) zarejestrowano 3 rozwody 9) przekazano 32 zawiadomienia do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób w wieku lat 10) złożono 15 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 11) wydano 127 zaświadczeń 12) udzielono odpowiedzi na 58 wniosków o udostępnienie danych osobowych 13) prowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym 5 postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej 14) przyjęto 186 wniosków o wydanie dowodów osobistych 15) wydano 143 dowody osobiste 16) wymeldowano z pobytu czasowego 4 osoby IX. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: 28 urodzeń 8 małżeństw 10

11 20 zgonów 2. Wydano: 291 odpisów z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 4 zaświadczenia do ślubu konkordatowego 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzję zezwalającą na skrócenie terminu do zawarcia związku małżeńskiego 4. Zrealizowano wyroki i postanowienia sądowe, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym: 4 wyroki w sprawie rozwodu 1 wyrok w sprawie ustalenia ojcostwa 1 postanowienie w sprawie zmiany nazwiska 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 17 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 11 oświadczeń o uznaniu ojcostwa 5 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1 oświadczenie o powrocie do nazwiska osoby rozwiedzionej 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 36 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 15 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 225 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska 8. Potwierdzono za zgodność wnioski o wydanie dowodu osobistego. 9. Sporządzono miesięczne sprawozdanie do GUS o urodzeniach, małżeństwach i zgonach w wersji papierowej i elektronicznej. X. OŚWIATA 1. Wydano jedną decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Wartość dofinansowania: 3 815,88 zł. 2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zakończyło w Zespole Szkół w Ciechowie problemową ewaluację zewnętrzną na tematy: - Rodzice są partnerami szkoły ; - Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych. 3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zakończyło w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej problemową ewaluację zewnętrzną na tematy: - Rodzice są partnerami szkoły ; - Nauczyciele współpracują w planowaniu procesów edukacyjnych. 4. Zakończono wypłatę stypendiów szkolnych. Ogólna wartość wypłaconych w roku 2013 stypendiów wyniosła ,00 zł. Stypendium otrzymało 132 uczniów. 5. Pracownicy szkół i przedszkoli otrzymali świąteczne świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 6. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej zweryfikowane dane do subwencji oświatowej na rok We wszystkich szkołach i przedszkolach odbyły się uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 8. Dokonano rozliczenia dotacji: z dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych; przeznaczonej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; zakupu podręczników dla uczniów tzw. wyprawki szkolnej. 11

12 9. Prowadzono bieżącą obsługę szkół i przedszkoli. XI. KULTURA 1. Gdzie jest gwiazdka? animowany, prod. Norwegia ( r.) 2. Wilk z Wall Street dramat, prod. USA ( r.) 3. Wilk z Wall Street dramat, prod. USA ( r.) 4. Gdzie jest gwiazdka? animowany, prod. Norwegia ( r.) 5. Wilk z Wall Street dramat, prod. USA ( r.) 6. Spektakl Nasza obora 3 Wesele w wykonaniu Grupy Teatralno Kabaretowej Domu Kultury ( r.) 7. Próba programu artystycznego w związku z nadchodzącym świętem Dnia Babci i Dziadka Przedszkole Entliczek w Środzie Śląskiej ( r.) 8. Gdzie jest gwiazdka? animowany, prod. Norwegia ( r.) 9. Wilk z Wall Street dramat, prod. USA ( r.) 10. Wilk z Wall Street dramat, prod. USA ( r.) 11. Próba programu artystycznego w związku z nadchodzącym świętem Dnia Babci i Dziadka Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej ( r.) 12. Próba programu artystycznego w związku z nadchodzącym świętem Dnia Babci i Dziadka Przedszkole Entliczek w Środzie Śląskiej ( r.) 13. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 14. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 15. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 16. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 17. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 18. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 19. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 20. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 21. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 22. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 23. Spektakl Nasza obora 3 Wesele w wykonaniu Grupy Teatralno Kabaretowej Domu Kultury ( r.) 24. Próba programu artystycznego w związku z nadchodzącym świętem Dnia Babci i Dziadka Przedszkole Entliczek w Środzie Śląskiej ( r.) 25. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 26. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 27. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA ( r.) 28. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola Entliczek ( r.) 29. Hobbit: Pustkowie Smauga fantasy, prod. USA seans organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malczycach ( r.) 30. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek ( r.) 31. Wykłady i zajęcia dla seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ( r.) 32. Skubani animowany, prod. USA ( r.) 33. Smak życia 3 komedia, prod. Francja ( r.) 34. Wkręceni komedia, prod. Polska ( r.) 35. Skubani animowany, prod. USA ( r.) 36. Skubani animowany, prod. USA ( r.) 37. Smak życia 3 komedia, prod. Francja ( r.) 12

13 38. Wkręceni komedia, prod. Polska ( r.) 39. Skubani animowany, prod. USA ( r.) 40. Wkręceni komedia, prod. Polska ( r.) 41. Koncert noworoczny występy Średzkiej Orkiestry Dętej, kapel: Kulinianie, Polanie, Dolnoślązacy oraz Biesiadni ( r.) 42. Skubani animowany, prod. USA ( r.) 43. Smak życia 3 komedia, prod. Francja ( r.) 44. Wkręceni komedia, prod. Polska ( r.) 45. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 46. Sesja Rady Miejskiej ( r.) 47. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 48. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek ( r.) 49. Skubani animowany, prod. USA ( r.) roninów fantasy, prod. USA ( r.) 51. Pod Mocnym Aniołem dramat, prod. Polska ( r.) 52. Skubani animowany, prod. USA ( r.) roninów fantasy, prod. USA ( r.) 54. Pod Mocnym Aniołem dramat, prod. Polska ( r.) 55. Skubani animowany, prod. USA ( r.) roninów fantasy, prod. USA ( r.) 57. Jubileusz 5-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich Jastrzębianki ( r.) 58. Skubani animowany, prod. USA ( r.) roninów fantasy, prod. USA ( r.) 60. Pod Mocnym Aniołem dramat, prod. Polska ( r.) 61. Gminny Konkurs Recytatorski ( r.) 62. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 63. Dzień Babci i Dziadka program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola nr 2 w Środzie Śląskiej ( r.) 64. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu kolejnej edycji Poloneza dla Rolanda na Rynku Miejskim ( r.) 65. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA seans organizowany dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 66. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA seans organizowany dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej ( r.) 67. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 68. Sekretne życie Waltera Mitty dramat, prod. USA ( r.) 69. Ja, Frankenstein fantasy, prod. USA ( r.) 70. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 71. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 72. Sekretne życie Waltera Mitty dramat, prod. USA ( r.) 73. Ja, Frankenstein fantasy, prod. USA ( r.) 74. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 75. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 76. Sekretne życie Waltera Mitty dramat, prod. USA ( r.) 77. Ja, Frankenstein fantasy, prod. USA ( r.) Rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir uroczystości związane z tym wydarzeniem ( r.) 13

14 79. Wędrówki z dinozaurami animowany, prod. USA ( r.) 80. Sekretne życie Waltera Mitty dramat, prod. USA ( r.) 81. Ja, Frankenstein fantasy, prod. USA ( r.) W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w kołach zainteresowań i ogniskach: muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, rękodzielnictwa, gra na perkusji, gitarze oraz skrzypcach. W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w kołach zainteresowań i ogniskach: muzycznym, plastycznym, teatralnym, tanecznym, wokalnym, rękodzielnictwa, gra na perkusji, gitarze oraz skrzypcach. XII. CZYTELNICTWO grudnia 2013 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych BP odbyła się impreza czytelnicza pn. Tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe. Średzkie Popołudniowe spotkania z książką odbywają się w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki i adresowane są do czytelników dorosłych grudnia 2013 r. w filii BP w Ciechowie odbyła się lekcja biblioteczna pn. Tradycje bożonarodzeniowe dla dzieci przedszkolnych. Celem spotkania było przekazanie najmłodszym czytelnikom informacji o tradycjach świątecznych oraz integracja w grupie grudnia 2013 r. w filii w Bukówku odbyło się spotkanie pn. Mój czytający Anioł z udziałem najmłodszych czytelników. Dzieci wysłuchały opowiadania Wigilijny Anioł a następnie wykonały ilustracje do tekstu grudnia 2013 r. w filii BP w Bukówku odbył się biwak harcerzy i zuchów z udziałem średzkiej drużyny harcerskiej Hakuna Matata i gromady zuchów Pepe Dzidzaki. Celem spotkania było przekazanie uczestnikom informacji o tradycjach świątecznych oraz integracja w grupie. W czasie spotkania dzieci i młodzież wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, plastycznych oraz grach i zabawach ruchowych. 5. W filii BP w Krynicznie zakończono generalny remont biblioteki. Obecnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem pomieszczeń oraz ułożenie księgozbioru na regałach zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. 6. W Czytelni BP zakończono remont generalny, w ramach którego wymieniono podłogę, częściowo wyłożono ściany klinkierem, odmalowano ściany, przeprowadzono modernizacje toalet, zainstalowano rzutnik i ekran do projekcji, wyposażono czytelnię w nowe meble i nowe stanowiska komputerowe. Obecnie prowadzone są prace związane z ułożeniem księgozbioru na regałach zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. 7. Przeprowadzono meliorację katalogów bibliotecznych w dziale 5 w oparciu o normę UKD zgodnie z przepisami bibliograficznymi. 8. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): 12 grudnia 2013 r rocznica urodzin Władysława Ludwika Anczyca (pseud. Kazimierz Góralczyk i in.), poety, dramaturga, publicysty, działacza oświatowego w Galicji. Tłumaczył i adaptował powieści dla młodzieży T. M. Reida, J. Verne a, D. Defoe (Przypadki Robinsona Kruzoe); 20 grudnia 2013 r. 50. rocznica śmierci Gustawa Morcinka, prozaika, publicysty, pisarza i działacza społecznego związanego ze Śląskiem, autora wielu książek dla dzieci i młodzieży o tematyce górniczej; 24 grudnia 2013 r. 75. rocznica urodzin Ewy Ostrowskiej, prozaika, dziennikarki, autorki książek dla dzieci i młodzieży; 27 grudnia 2013 r. 60. rocznica śmierci Juliana Tuwima, wybitnego poety, satyryka, tłumacza, który w swej bogatej twórczości poświęcił wiele miejsca dzieciom; 29 grudnia 2013 r. 35. rocznica śmierci Władysława Nehrebeckiego, reżysera, scenografa 14

15 i scenarzysty, pomysłodawcy i konsultanta artystycznego serialu filmowego o przygodach Bolka i Lolka; 31 grudnia2013 r. 50. rocznica urodzin Grażyny Lewandowicz-Nosal, pracownika naukowego, znanej i cenionej specjalistki w zakresie bibliotek dla dzieci i młodzieży oraz literatury dziecięcej; 1 stycznia 2014 r. Światowy Dzień Pokoju; 4 stycznia 2014 r rocznica urodzin Louisa Braille a, francuskiego wynalazcy alfabetu dla niewidomych, nauczyciela w paryskim zakładzie dla ociemniałych; 4 stycznia 2014 r. 10. rocznica śmierci Doroty Terakowskiej, pisarki, dziennikarki, autorki powieści fantasy; 8 stycznia 2014 r rocznica śmierci Maksymiliana Marii Kolbego (właśc. Rajmund Kolbe), świętego Kościoła katolickiego, franciszkanina, zmarłego śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu-Brzezince, ofiarowując się na śmierć za współwięźnia. XIII. SPORT I REKREACJA r. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o był współorganizatorem XI Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złoty pierścień skarbu średzkiego r. - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o był współorganizatorem Turnieju halowej piłki nożnej juniorów młodszych r. - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o był współorganizatorem Turnieju halowej piłki nożnej juniorów starszych XIV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: Wydano 11 decyzji administracyjnych (pozytywnych 9, odmownych 2. Dodatki mieszkaniowe pobrało 81 osób, na kwotę ,99 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1.Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia , ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- dojazdy ,00 15

16 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -internat ,00 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 3 Specjalny zasiłek opiekuńczy ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ,00 3. Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Fundusz alimentacyjny ,00 5. Wydatki na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 100,00 zł ,00 6. Wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego 200,00 zł ,00 Na ww. świadczenia w grudniu 2013 r. wydano kwotę ,00 zł. III. Pomoc społeczna W grudniu 2013r. Wpłynęło 76 wniosków o udzielenie świadczeń w formie zasiłków 16

17 pieniężnych i w naturze, opiekuńczych. opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług Wydano 58 decyzje administracyjne, w tym 8 decyzji odmownych (przekroczony dochód, brak współpracy). 1. Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota żywność ,00 leki 2 74,06 dojazd do placówki medycznej 1 50,00 opał z dowozem do domu ,03 zasiłki okresowe ,88 Razem ,97 2. Usługi opiekuńcze: 12 osób objętych jest pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym 11 osób samotnych, 1 osoba zamieszkała z rodziną. Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód gminy w wys.1.893,62 zł 3.Domy Pomocy Społecznej w DPS umieszczonych jest 18 osób opłata za DPS wynosi ,09 Alimentacja osób zobowiązanych (3 osoby) i należność uzyskana przekazana do gminy 1.469,63 4.Pozyskano pomoc rzeczową od 1 sponsora na kwotę 320 zł tj: pościel, kołdry, poduszki, artykuły szkolne, środki czystości. Pomoc otrzymały 4 rodziny (7 osób w rodzinach 5.Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Celem wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania jest wsparcie gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Liczba osób objętych programem: Wyszczególnienie grudzień 2013 r. dzieci do 7 roku życia 30 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Pozostałe osoby korzystające z pomocy społecznej zgodnie z art Zasiłki celowe 14 Razem 170 Koszt udzielonych świadczeń, w tym: ,03 własne zlecone , ,45 Świadczenie pomocy polegającej na dożywianiu odbywa się za pośrednictwem szkoły, żłobka, przedszkola, MINI BARU 6. Zasiłek stały, zasiłek okresowy, składka zdrowotna 17

18 rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota Zasiłki stałe ,09 Zasiłki okresowe ,12 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy ,93 763,00 7. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłacono dla 1 osoby na kwotę 368,18 zł XV. PROMOCJA 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębcach w ramach Małych projektów Programu LEADER. Wartość całkowita ,15 zł, kwota dofinansowania ,00 zł. 2. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie pn. Dziecięca Kraina Zabaw w Słupie w ramach Małych projektów Programu LEADER. Wartość całkowita ,60 zł, kwota dofinansowania ,60 zł. 3. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie pn. Wsparcie artystyczne Średzkiej Orkiestry Dętej w ramach Małych projektów Programu LEADER. Wartość całkowita ,20 zł, kwota dofinansowania ,00 zł. 4. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie pn. Festyn historyczny Święto Wina w Mieście Skarbów w ramach Małych projektów Programu LEADER. Wartość całkowita ,30 zł, kwota dofinansowania ,00 zł. 5. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie pn. III Festiwal Kultury Ludowej w ramach Małych projektów Programu LEADER. Wartość całkowita ,00 zł, kwota dofinansowania ,00 zł. 6. Przygotowanie i wysłanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie modernizacji Stadionu Miejskiego w Środzie Śląskiej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Kwota wnioskowanego dofinansowania ,55 zł. 7. Złożenie propozycji projektu do Programu Rozwoju Bazy Sportowej na utworzenie kompleksu boisk sportowych w Środzie Śląskiej. 8. Przygotowanie i złożenie wniosku o dotację na renowację figury Św. Jana Nepomucena ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu

19 zł, kwota dofinansowania ,00 zł. 9. Uzupełnienie wniosku o płatność projektu Rzeczyca od kuchni dofinansowanego ze środków PROW w ramach Małych projektów. 10. Przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczepanów dofinansowanej ze środków rządowego programu MALUCH edycja Przygotowanie i złożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim sprawozdania końcowego oraz rozliczenia inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 94 do miejscowości Juszczyn dofinansowanej z budżetu państwa z ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 12. Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania Modernizacja Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej dofinansowanego ze środków programu Biblioteka Plus. 13. Rozliczenie wskaźnika rezultatu inwestycji Rozwój turystyki aktywnej budowa basenu w Środzie Śląskiej zrealizowanej ze środków RPO WD na lata Przygotowanie dokumentów do publikacji w ramach w związku z wyróżnieniem projektu Prewencja od początku jako przykładu dobrych praktyk. 15. Udział w czynnościach kontrolnych projektu Przebudowa chodników w miejscowościach Brodno i Zakrzów dofinansowanego ze środków PROW. 16. Przygotowanie oświadczeń o dochodzie w projektach dofinansowanych ze środków RPO WD. 17. Zorganizowanie szkolenia radnych, sołtysów i lokalnych działaczy w dniach 7-8 lutego 2014 r. 18. Przegotowanie dla UMWD we Wrocławiu dokumentów z informacjami odnośnie przeprowadzonego wyboru wykonawcy parkingu przy ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej oraz wykonawcy przełożenia dachu na Ratuszu w ramach dofinansowanego ze środków RPO WD projektu Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej oraz budowa parkingu. 19. Przygotowanie i wysyłka zaproszeń dla Związku Sybiraków z okazji rocznicy zsyłki na Sybir. 20. Zgłoszenie programu Aktywni na Ziemi Średzkiej do witryny obywatelskiej na stronach internetowych Prezydenta RP. 21. Zgłoszenie strony internetowej gminy do konkursu stron samorządowych miesięcznika Wspólnota. 22. Bieżąca realizacja programu Aktywni na Ziemi Średzkiej oraz przygotowanie do nowego naboru wniosków. 23. Zakończenie prac nad przygotowywaniem katalogu dobrych praktyk II edycji programu grantowego Aktywni na Ziemi Średzkiej. 19

20 24. Obsługa medialna wydarzeń gminnych (Dzień Sybiraka, 5-lecie Jastrzębianek, Jasełka w Brodnie, spotkanie opłatkowe we Wrocisławicach, spotkanie opłatkowe w Kulinie, spotkanie opłatkowe w Michałowie, rajd rowerowy w Juszczynie, VII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, koncert noworoczny, w Domu Kultury, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Nabożeństwo Ekumeniczne w Bukówku). 25. Aktualizacja profilu Gminy Środa Śląska na portalu społecznościowym Facebook. 26. Przygotowywanie tekstów do dwóch wydań Expressu Średzkiego. 27. Opracowanie artykułów do wkładki w ramach gazety Roland. 28. Bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy.... W zał: wykonanie podatków z dnia r. i porównanie do wykonania za r. 20

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 115/2014/N/Środa Śląska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Gmina Środa Śląska Adres siedziby (dyrekcji): pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska NIP: 913-150-01-56

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

DOCHODY DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO DOCHODY Do sporządzenia opracowania projektu budżetu na 2011r. przyjęto następujące wskaźniki: Podatki i inne opłaty poza targowiskami i umowami z których wynika inny wskaźnik wzrostu - wzrost o 2,3% Opłaty

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

NA 2009R. Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody. bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo NA 29R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody w tym: Zał. Nr 1 projekt bieżące majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3 323 825 5 3 318 825 - wpływy z różnych dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y

P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo