SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA"

Transkrypt

1 Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB /10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Wiosny Ludów w Środzie Wielkopolskiej oraz przebudowę krawężników w ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Wykonanie inwestycji nastąpi w ciągu dziesięciu tygodni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia br. Na dzień 26 kwietnia 2010 r. przewidziano otwarcie ofert złożonych do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zakres robót obejmuje prace renowacyjne, izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne m.in. osuszanie budynku. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie wykonać powyższe zadanie do 29 października 2010 r. W dniu r. odbył się bezusterkowy odbiór urządzeń skateparku zamontowanych przez firmę Techramps z Krakowa. Koszt urządzeń wyniósł zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ,40 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa w dniu r. z firmą SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyna na zagospodarowanie placów zabaw i boisk sportowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od podpisania umowy. Koszt zadania wyniesie zł brutto Na dzień r. przewidziano otwarcie ofert złożonych do przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Wielkopolska. Umowa będzie obowiązywać do r. Została podpisana umowa o wartości ,52 zł brutto z firmą TAGO Tadeusz Grzegorowski z Koźmina Wlkp. na dostarczenie 6 szt. wiat przystankowych, które zostaną zamontowane na terenie gminy do 30 kwietnia 2010 r. Przystąpiono do remontu budynku przeznaczonego na świetlicę w miejscowości Babin. Budynek został przekazany Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Nastąpiło już wybudowanie ścianki oddzielającej świetlice od pomieszczeń przeznaczonych na sklep. W momencie opuszczenia pomieszczeń przez właściciela sklepu będzie kontynuowany remont świetlicy.

2 Rozpoczęto wymianę okien na świetlicach w Annopolu, Chudzicach, Pławcach, Starkówcu Piątkowskim. Rozpoczął się remont budynku świetlicy w Pławcach. Wymieniona została instalacja elektryczne. Następnie remontowany będzie sufit i posadzka w budynku. Powyższe inwestycje są realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na remonty budynków i mieszkań stanowiących zasób gminny wydatkowano środki finansowe w wysokości ,35 zł, w tym: ,64 zł na prace malarskie i stolarskie, ,90 zł na prace kominiarskie, ,36 zł na prace wod-kan, gaz i co, ,45zł na prace elektryczne. W okresie międzysesyjnym zostało wydanych między innymi: - 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - 70 zaświadczeń o dokonaniu zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - 13 decyzji o wykreśleniu z ewidencji, - 23 zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji działalności, - 9 zaświadczeń o zawieszeniu wykonywania działalności i 10 zaświadczeń o wznowieniu, - 3 duplikaty powyższych zaświadczeń i decyzji, - 32 decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - 3 zawiadomienia informujące o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, - 75 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska, - 2 opinie urbanistyczne, - 2 opinie w sprawie współdziałania z innymi gminami, - 1 opinię dotyczącą koncesji górniczych, - 2 informacje o nazewnictwie ulic, - 10 postanowień opiniujących wstępne projekt podziału nieruchomości, - 8 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości, - 35 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe na kwotę 5.726,13 zł. W miesiącu kwietniu br. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę ,47 zł. 2

3 W okresie międzysesyjnym zostały sprzedane 4 lokale mieszkalne za łączną kwotę zł. Gmina nabyła: a) na podstawie umowy zamiany nieruchomość położoną w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Witosa, stanowiącą w ewidencji gruntów działkę oznaczoną nr geod. 1064/1, o powierzchni 0,0416 ha o wartości zł w zamian za nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Witosa, stanowiące w ewidencji gruntów działki oznaczone nr geodezyjnymi 1051/7, 1051/8 o łącznej powierzchni 0,0876 ha o wartości zł, b) na podstawie umowy zamiany nieruchomość położoną w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Westerplatte, stanowiącą w ewidencji gruntów działkę oznaczoną nr geod. 1952/2, o powierzchni 0,0099 ha o wartości zł w zamian za nieruchomość położoną Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Westerplatte, stanowiącą w ewidencji gruntów działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1059/2, o powierzchni 0,0102 ha o wartości zł, c) nieodpłatnie nieruchomość pod drogę położoną w Zielnikach, oznaczoną nr geod. 163/79, o powierzchni 0,0372 ha, o wartości zł, d) nieruchomość pod drogę położoną w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Lipowej, oznaczoną nr geod. 2849/6, o powierzchni 0,0012 ha, za kwotę zł, e) nieruchomość pod drogę położoną w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Witosa, oznaczoną nr geod. 1065/1, o powierzchni 0,0064 ha, za kwotę zł, f) nieruchomość pod drogę położoną w Pierzchnie, oznaczoną nr geod. 25/1, o powierzchni 0,0128 ha, za kwotę 780 zł. Dochody budżetowe gminy na roku przy planie złotych wykonano na kwotę ,11 złotych. Stanowi to 25,87 % planu w tym: - dochody bieżące plan zł, wykonano ,65 zł - dochody majątkowe - plan zł, wykonano ,46 zł Wydatki ogółem na dzień roku przy planie złotych, wykonano na kwotę ,79 złotych. Stanowi 18,54 % planu w tym: - wydatki bieżące plan zł, wykonano ,95 zł - wydatki majątkowe - plan zł, wykonano ,84 zł 3

4 Zestawienie źródeł dochodów PLAN WYKONANIE % wykonania do planu Podatek od nieruchomości osoby Podatek rolny osoby Podatek od środków transportowych osoby Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby Podatek od nieruchomości osoby Podatek rolny osoby Podatek od środków transportowych osoby Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby ,16 25, ,90 19, ,00 33, ,26 40, ,73 30, ,69 31, ,70 34, ,97 27,75 Opłata skarbowa ,17 18,54 W kwietniu przeprowadzone zostały dwie procedury przyznania dotacji na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na łączną kwotę 4200 zł zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. 4

5 Z dniem 31 sierpnia 2010r. upływa termin powierzenia stanowisk dyrektorów w Przedszkolach nr 3 i 4 i Szkole Podstawowej nr 3. Dyrektorom tych jednostek zostaną powierzone stanowiska na kolejny okres bez ogłaszania konkursu. Konkursy na dyrektorów tych placówek odbyły się przed obecnym powierzeniem tj. w 2005 r. Na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Przedszkolach 1 i 2 ogłoszono konkursy ponieważ powierzenie funkcji na obecną kadencję (tj. lata ) otrzymali w trybie przedłużenia powierzenia. Na nowy rok szkolny do przedszkoli samorządowych przyjęto 182 dzieci. Do przedszkoli nie dostało się 84 dzieci, w tym 70 osób, które nie spełniały przyjętych kryteriów. 15 wolnych miejsc pozostało w przedszkolu w Słupi Wielkiej. We wszystkich oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę od września będzie ponad 650 dzieci. Nie było naboru do oddziału żłobkowego, który zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie może funkcjonować w strukturach przedszkola. Żłobki ujęte są w ustawie o opiece zdrowotnej. Na przyszły rok szkolny przyjmowano do przedszkoli w miejsce oddziału żłobkowego również dzieci w wieku od 2,5 roku życia. Wszystkie 19 dzieci, które w obecnym roku szkolnym uczęszczały do oddziału żłobkowego pozostały w Przedszkolu nr 4 na następny rok szkolny. Z poważaniem 5

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo