ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie POIG 82 Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami handlowymi Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /14-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybór Dostawcy, zwanego również Oferentem w zakresie dostarczenia i wdrożenia oprogramowania dedykowanego do stworzenia innowacyjnego systemu informatycznego - elektronicznej platformy wymiany danych B2B, usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Nettelekom GK Sp z oo a jej partnerami handlowymi, poprzez zastosowanie unormowanych protokołów wymiany danych w standardzie EDI oraz podpisu elektronicznego 1 Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: a Realizacja działania nr 1 do II Etapu Projektu: Zakup oprogramowania dedykowanego do stworzenia elektronicznego systemu B2B Termin realizacji działania: do roku b Realizacja działania nr 1 do III Etapu Projektu: Zakup oprogramowania dedykowanego do stworzenia elektronicznego systemu B2B Termin realizacji działania: do roku c Realizacja działania nr 2 do III Etapu Projektu: Przygotowanie dokumentacji rozwojowej oprogramowania Termin realizacji działania: do roku str 1

2 2 Zakres merytoryczny: a Dostarczenie oprogramowania tworzącego nowy system informatyczny elektroniczną platformę wymiany danych B2B Oprogramowanie musi spełniać kryteria techniczne oraz funkcjonalne, określone szczegółowymi wymaganiami znajdującymi się w załącznikach nr 1-5 b Wdrożenie dostarczonego oprogramowania (instalacja i konfiguracja) na platformie sprzętowej w środowisku produkcyjnym nowego systemu informatycznego c Oprogramowanie musi być dedykowane dla Zamawiającego, zrealizowane od podstaw Dostarczone oprogramowanie, nie może być oprogramowaniem istniejącym, którego kod źródłowy będzie jedynie zmodyfikowany d Nowy system informatyczny stworzony dzięki dostarczonemu oprogramowaniu ma na celu zoptymalizowanie, uproszczenie i zautomatyzowanie procesów wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a jego panterami handlowymi oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarach zawierających następujące funkcjonalności, będące jednocześnie procesami biznesowymi realizowanymi w Projekcie: Automatyzacja składania i obsługi zleceń planowych; Automatyzacja składania i obsługi zleceń serwisowych; Monitorowanie parametrów i statusu realizacji zleceń; Automatyzacja weryfikacji możliwości instalacji urządzeń teletransmisyjnych; Generowanie raportów i zestawień zleceń planowych i serwisowych; Automatyczne generowanie i fakturowanie rozliczeń e Nowy system informatyczny stworzony dzięki dostarczonemu oprogramowaniu powinien wykorzystywać architekturę zorientowaną na serwisy (ang SOA) i umożliwiać: Dzielenie zasobów wielu użytkowników systemu może korzystać z danego zasobu (np drukarek, plików, usług, itp); Otwartość podatność na rozszerzenia, możliwość rozbudowy systemu zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania; Współbieżność zdolność do przetwarzania wielu zadań jednocześnie; str 2

3 Skalowalność cecha systemu umożliwiająca zachowanie podobnej wydajności systemu przy zwiększaniu skali systemu (np liczby procesów, komputerów, itp); Tolerowanie awarii właściwość systemu umożliwiająca działania systemu mimo pojawiania się błędów i (lub) uszkodzeń (np przez utrzymywanie nadmiarowego sprzętu); Przezroczystość właściwość systemu powodująca postrzeganie systemu przez użytkownika jako całości, a nie poszczególnych składowych; f Nowy system informatyczny stworzony dzięki dostarczonemu oprogramowaniu musi bezwzględnie zapewniać: Bezpieczną komunikację; Identyfikację i autoryzację użytkowników za pomocą podpisu elektronicznego; Wymianę dokumentów wg standardu EDI; Mobilny dostęp partnerów do systemu WEB GUI; Interfejs do integracji z systemami IT partnerów (WEB services) 3 Oprogramowanie dedykowane oraz licencja, które muszą zostać dostarczone w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu, określonego w punkcie 1a: a Oprogramowanie tworzące nowy system informatyczny - elektroniczną platformę wymiany danych B2B, musi składać się przynajmniej z następujących modułów (odpowiadających za funkcjonalności będące jednocześnie procesami biznesowymi realizowanymi w Projekcie): Moduł uprawnień - umożliwiający granularne sprawdzanie uprawnień dostępu do każdego obiektu pobieranego z bazy danych i blokujący niedozwolony dostęp do danych Realizujący funkcjonalność identyfikacji oraz autoryzacji użytkowników za pomocą podpisu elektronicznego oraz loginu i hasła; Moduł indeksowania pełno tekstowego - umożliwiający indeksowanie oraz wyszukiwanie pełno -tekstowe wszelkich danych składowanych w systemie; Moduł edit-in-place - pozwalający na łatwe budowanie interfejsów WEB użytkownika umożliwiających edycję wybranych danych składowanych w systemie bez konieczności utraty kontekstu przeglądania; str 3

4 Moduł ewidencjonowania zdarzeń i zmian - umożliwiający rejestrowanie zmian dokonywanych przez użytkowników oraz innych zdarzeń systemowych w celu późniejszego audytowania ich działań; Moduł powiadomień - implementujący niskopoziomowe operacje związane z tworzeniem i rozsyłaniem powiadomień w/g konfigurowanych reguł; Moduł obsługi plików PDF - pozwalający na budowanie plików PDF na bazie formatek (np wzorców XML) oraz dokumentów innego typu (np HTML, ODT itp); Moduł obsługi plików CAD - pozwalający na budowanie plików CAD na bazie schematów przetwarzanych w systemie; Moduł składowania plików danych - realizujący repozytorium wszelkich plików i dokumentów składowanych w systemie oraz optymalnego dostępu do nich z uwzględnieniem uprawnień; Moduł rozbudowy frameworku Web - stanowiący zestaw narzędzi potrzebnych do efektywnej pracy z wybrana platforma programistyczna dla implementacji aplikacji WEB; Moduł obsługi kolejek komunikatów stanowiący zestaw narzędzi do obsługi persystentnej lub ulotnej kolejki komunikatów wykorzystywanych w komunikacji między procesami oraz połączeń z użytkownikami; Moduł cache - umożliwiający automatyczne składowanie często pobieranych danych w celu odciążenia SZBD; Moduł paszportyzacji - odpowiedzialny za ewidencje wszystkich danych dotyczących elementów sieci wprowadzonych do systemu; Moduł rysunków - umożliwiający rysowanie obiektów i anten z poziomu strony WWW; Moduł obiektu - odpowiedzialny za dokumentację obiektów, w module tym zapisywane będą wszystkie zmiany w obiektach b Licencja oprogramowania musi spełniać przynajmniej poniższe wymagania: okres licencji: nieoznaczony; rodzaj licencji: wyłączna; str 4

5 zakres licencji: umożliwiający rozwój oprogramowania (poprzez modyfikację kodów źródłowych), zapewniający możliwość korzystania z oprogramowania podmiotom trzecim nie wyłączając odsprzedaży (w tym najmu, dzierżawy) poszczególnych modułów oprogramowania c Kod źródłowy oprogramowania (wszystkich modułów wymienionych powyżej) musi spełniać przynajmniej poniższe wymagania: Kod źródłowy zapisany w formie otwartej, umożliwiającej jego dalszy rozwój i modyfikację; Kod źródłowy zapisany w formie umożliwiającej skuteczne wdrożenie oprogramowania (instalację i konfigurację) na platformie sprzętowej w środowisku produkcyjnym nowego systemu d Na oprogramowanie tworzące nowy system informatyczny musi zostać udzielona gwarancja, zapewniająca jego poprawne i stabilne działanie na okres nie krótszy niż 4 lata W szczególności dotyczy to błędów krytycznych uniemożliwiających działanie nowego systemu informatycznego 4 Oprogramowanie dedykowane oraz licencja, które muszą zostać dostarczone w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu, określonego w punkcie 1b a Oprogramowanie tworzące nowy system informatyczny - elektroniczną platformę wymiany danych B2B, musi składać się przynajmniej z następujących modułów (odpowiadających za funkcjonalności będące jednocześnie procesami biznesowymi realizowanymi w Projekcie): Moduł obsługi zgłoszeń serwisowych odpowiedzialny za automatyzację składania i obsługi zleceń; Moduł obsługi zgłoszeń zapotrzebowania odpowiedzialny za automatyzację składania zapotrzebowania na obiekty telekomunikacyjne; Moduł CAD - umożliwiający import plików CAD do systemu oraz ich edytowanie z poziomu WWW; Moduł planowania - obsługujący prace planowe oraz umawiający wizyty instalacyjne; Moduł generowania schematów logicznych - odpowiadający za generowanie schematów blokowych obiektów; Moduł wprowadzania schematów odpowiadający za wprowadzanie schematów logicznych na zasadzie przenieś i wstaw; Moduł obsługi kodów odpowiedzialny za obsługę kodów kreskowych; str 5

6 Moduł skanera obsługującego kody - wspierający oprogramowanie na smartfony do obsługi kodów kreskowych; Moduł edytora schematów - umożliwiający tworzenie zaawansowanych schematów połączeń urządzeń na obiekcie; Moduł systemu akwizycji odpowiadający za zaawansowaną akwizycję danych, zapewniający pracę w trybie całkowicie automatycznym; Moduł konserwacji i zarządzania systemem - umożliwiający zaawansowane zarządzanie danymi, moduł ten odpowiada za autobackup-y Moduł mechanizmu rozpraszania i klastrowania odpowiadający za implementację i testy mechanizmów pozwalających na zwiększenie niezawodności i wydajności systemu poprzez automatyczną obsługę systemu na kilku serwerach w zależności od zapotrzebowania na zasoby niezbędne do prawidłowego działania systemu; Moduł komunikacji z przeglądarką - odpowiadający za mechanizmy umożliwiające wysyłanie komunikatów o nowych zdarzeniach w systemie do przeglądarki użytkownika nawet w przypadku braku akcji ze strony użytkownika; Moduł kalendarza - umożliwiający umiejscowienie zdarzeń i terminów związanych z pracą z użytkownikami, klientami i partnerami w kalendarzu i na osi czasu; Moduł składowania i dzielenia dokumentów - obsługujący całość dokumentów składowanych w systemie, procesy rządzące ich wejściem do systemu, dostępem do nich, i ich przebiegiem w systemie; Moduł zadań odpowiadający za tworzenie i zarządzanie zadaniami przydzielonymi pracownikom firmy i partnerom, konwersję poczty na zadania, przydzielanie zadań do projektów, ustalanie terminów ich realizacji oraz wiele innych związanych z zadaniami operacji; Moduł konwersji na dokumenty pełno tekstowe - odpowiadający za pełno tekstowe indeksowanie dowolnego formatu dokumentu oraz dowolnego obiektu składowanego w systemie, w celu zbudowania indeksu który będzie umożliwiał szybkie i efektywne wyszukanie danych składowanych w systemie; Moduł raportowania - umożliwiający uzyskiwanie danych raportowych z wszelkich danych umieszczonych w systemie realizowanych zadań, projektów, efektywności pracowników, czasochłonności zadań, kosztowności zadań danego typu/w danym projekcie; str 6

7 Moduł partnerów - interfejs umożliwiający partnerom pracę z systemem oraz dostęp do związanej z nimi komunikacji, zadań i dokumentów; Moduł ustawień - umożliwiający użytkownikom konfigurowanie opcji systemu zgodnie z ich preferencjami; Moduł zarządzania użytkownikami systemu - umożliwiający dodawanie, usuwanie i modyfikowanie użytkowników mających dostęp do systemu zarówno od strony firmy, jak i partnerów oraz klientów; moduł ten pozwoli ustawiać uprawnienia dostępu do poszczególnych modułów systemu, oraz danych w nim składowanych; Moduł współpracy z partnerami - pozwalający partnerom oraz pracownikom firmy na inicjowanie zdarzeń związanych z procesami biznesowymi modelującymi relacje z partnerami; oraz wgląd w historię prowadzonych relacji, wymienianych dokumentów; Moduł monitoringu systemu - umożliwiający sprawdzanie poprawności działania podmodułów systemu, dostępność kluczowych funkcji oraz interfejsów użytkownika; Moduł workflow / procesów biznesowych - umożliwiający wizualne zarządzanie odzwierciedleniem procesów biznesowych przebiegających w firmie w celu ich wymodelowania oraz realizacji zadań z ich uwzględnieniem; Moduł testów automatycznych - odpowiadający za na automatyczne sprawdzanie kluczowych części systemu (wszystkich modułów) przed produkcyjnym wprowadzaniem zmienionych wersji systemu; Moduł wdrożeniowy wspierający skrypty umożliwiające efektywne uruchamianie nowych wersji systemu w środowisku produkcyjnym b Licencja oprogramowania musi spełniać przynajmniej poniższe wymagania: okres licencji: nieoznaczony; rodzaj licencji: wyłączna; zakres licencji: umożliwiający rozwój oprogramowania (poprzez modyfikację kodów źródłowych), zapewniający możliwość korzystania z oprogramowania podmiotom trzecim nie wyłączając odsprzedaży (w tym najmu, dzierżawy) poszczególnych modułów oprogramowania c Kod źródłowy oprogramowania (wszystkich modułów wymienionych powyżej) musi spełniać przynajmniej poniższe wymagania: str 7

8 Kod źródłowy zapisany w formie otwartej, umożliwiającej jego dalszy rozwój i modyfikację; Kod źródłowy zapisany w formie umożliwiającej skuteczne wdrożenie oprogramowania (instalację i konfigurację) na platformie sprzętowej w środowisku produkcyjnym nowego systemu d Na oprogramowanie tworzące nowy system informatyczny musi zostać udzielona gwarancja, zapewniająca jego poprawne i stabilne działanie na okres nie krótszy niż 4 lata W szczególności dotyczy to błędów krytycznych uniemożliwiających działanie nowego systemu informatycznego 5 Dokumentacja rozwojowa oprogramowania, która musi zostać dostarczona w wyniku realizacji działania stanowiącego Przedmiot Zakupu, określonego w punkcie 1c a Dokumentacja rozwojowa oprogramowania tworzącego nowy system informatyczny - elektroniczną platformę wymiany danych B2B, musi obejmować dokumentację użytkownika, składającą się przynajmniej z następujących elementów: Dokumentacja użytkownika - opis oprogramowania wraz z ogólnymi informacjami o oprogramowaniu oraz określeniem głównych funkcjonalności oprogramowania; Dokumentacja panelu użytkownika (interfejsu GUI) - opis sposobu obsługi oprogramowania z perspektywy użytkownika; Pliki pomocy dla użytkownika pliki zawierające informacje stanowiące instrukcje pomocy dla użytkownika, podczas korzystania z oprogramowania b Dokumentacja rozwojowa oprogramowania tworzącego nowy system informatyczny - elektroniczną platformę wymiany danych B2B, musi obejmować dokumentację techniczną, w następujących formach: Dokumentacja techniczna oprogramowania w formie piśmienniczej szczegółowy opis metod działania oprogramowania, algorytmów zastosowanych w oprogramowaniu, rozmieszczenia i sposobu działania poszczególnych komponentów oprogramowania (w tym jego wszystkich modułów) Dokumentacja techniczna oprogramowania w formie niepiśmienniczej przedstawienie kluczowych fragmentów kodów źródłowych oprogramowania, graficzne prezentacje algorytmów zastosowanych w oprogramowaniu, wykresy, zdjęcia interfejsu użytkownika i administratora, diagramy przepływu, opisy UML oraz XML W/w dokumentacja techniczna musi być przeznaczona administratorów implementowanego systemu oraz dla programistów celem wprowadzania zmian i modernizacji wersji pierwotnej oprogramowania str 8

9 6 Termin składania ofert: roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu oferty do siedziby Nettelekom GK Sp z oo) 7 Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: a Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni; b Oferta powinna być sporządzona w języku polskim; c Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent; d Pisemną odpowiedź należy przekazać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Nettelekom GK Sp z oo, ul Poleska 44 lok 13, Kielce, lub drogą elektroniczną na adres : 8 Oferta powinna zawierać: a Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); b Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta; c Osobną i niezależną cenę netto (bez VAT) dla każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu d Cenę łączną netto (bez VAT) za realizację całości wszystkich działań określonych jako Przedmiot Zakupu e Stwierdzenie o następującej treści: Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji wszystkich działań stanowiących Przedmiot Oferty, określonych jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia roku i zobowiązujemy się do dostarczenia w tych terminach oprogramowania, licencji i dokumentacji będących efektem wykonania w/w działań f Harmonogram płatności zaliczki w przypadku gdy oferent będzie wymagał wpłaty zaliczki na poczet realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu g Ponadto oferta na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania Ofertowego str 9

10 9 Kryteria oceny ofert: a Kryterium ceny 100% b Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać kompletną realizację zakresu merytorycznego, określonego w punkcie 2 niniejszego Zapytania Ofertowego oraz dostarczenie oprogramowania, licencji i dokumentacji, opisanych w punktach 3,4,5 niniejszego Zapytania Ofertowego; Oferenci są zobowiązani do akceptacji terminów realizacji poszczególnych działań określonych jako Przedmiot Zakupu; Dostarczone oprogramowanie musi być dedykowane dla Zamawiającego, zrealizowane od podstaw Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert na oprogramowanie istniejące, którego kod źródłowy będzie jedynie zmodyfikowany na potrzeby Zamawiającego 10 Zaliczka na dostarczenie Przedmiotu Zakupu: Zamawiający dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z działań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 90% ceny netto danego działania 11 Zastrzeżenia: a Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe b Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn a w szczególności gdy najniższa cenowo ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację działań określonych jako Przedmiot Zakupu Unieważnienie Postępowania Przetargowego pozostaje bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Zamawiającego c Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Postępowania Przetargowego bez podania przyczyn d Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do wartości Przedmiotu Zakupu str 10

11 e W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert f Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia rokowań z wybranym oferentem w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty poprzez negocjację cen poszczególnych działań g Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 6 powyżej, nie będą rozpatrywane; h Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne 12 Informacje dodatkowe: a Zamawiający zobowiązuje oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym Postępowaniu Przetargowym i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego; b W przypadku, gdy oferent podejmie decyzję o nie składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, jest on proszony o poinformowanie o zaistniałym fakcie Zamawiającego; c Każdy z Oferentów, proszony jest o jak najszybsze potwierdzenie (drogą elektroniczną) dostarczenia treści niniejszego Zapytania Ofertowego; d Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania Ofertowego powinny być kierowane na lub pod numer telefonu: ; e O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wwwnettelekompl, dodatkowo oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego do realizacji zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie 13 Załączniki: a Załącznik nr 1 - Architektura logiczna (z podziałem na moduły logiczne) elektronicznej platformy wymiany danych B2B b Załącznik nr 2 - Architektura fizyczna elektronicznej platformy wymiany danych B2B c Załącznik nr 3 - Najważniejsze wymagania funkcjonalne elektronicznej platformy wymiany danych B2B d Załącznik nr 4 Technologia informatyczna elektronicznej platformy wymiany danych B2B str 11

12 e Załącznik nr 5 - Możliwości integracyjne elektronicznej platformy wymiany danych B2B z systemami informatycznymi partnerów f Załącznik nr 6 - wzór formularza ofertowego do przedstawienia oferty na wykonanie działań określonych jako Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym str 12

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 Okres

Bardziej szczegółowo