Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA % WIG otw % SANWIL % NASDAQ % WIG zam % ORZEL % S&P % obrót (tys. PLN) % PETROLINV % DAX XETRA % WIG 20 otw % POLREST % FTSE % WIG 20 zam % LENA % CAC % FW20U8 otw % Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI % FW20U8 zam % TPSA HANG SENG % mwig40 otw % PKOBP W aluty i surowce zmiana mwig40 zam % PEKAO WIBOR 3m (%) % Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN EUR/PLN % ATLANTIS % KGHM USD/PLN % HOOP % Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD % JUPITER % BUX % miedź (USD/t) % OPTIMUS % RTS % miedź (PLN/t) % TERESA % PX % ropa Brent (USD/bbl) % Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Ludomir Zalewski Marcin Sójka Michał Janik Bartosz Arenin Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Katarzyna Patora-Kopeć Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Komentarze poranne Pamapol Hydrobudowa PL Sektor drzewny Bez emisji Władze spółki podjęły decyzję o rezygnacji z nowej emisji akcji. Pomysł wyemitowania 5 mln akcji serii C pojawił się w ubiegłym roku, jednak gorsza koniunktura w branży, która wpłynęła na wyniki Pamapolu, zmusiła spółkę do rezygnacji z podwyższenia kapitału. Rezygnacja z emisji była od dawna spodziewana. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w momencie podjęcia uchwały o emisji (z prawem poboru) akcje Pamapolu były notowane po ponad 20 zł. Od tamtego czasu (a zwłaszcza od początku roku) kurs spadł do poziomu 3,25 zł. Środki z emisji miały służyć sfinansowaniu projektów inwestycyjnych, w tym budowy fabryki słoików. (M. Sójka) Hydrobudowa zmodernizuje stadion w Poznaniu Konsorcjum Hydrobudowy Polskiej podpisało ze spółką Euro Poznań 2012 umowę na rozbudowę stadionu w Poznaniu. Wartość umowy to 398,4 mln zł, z czego na Hydrobudowę Polską przypadnie 60% zakresu prac związanych z realizacją kontraktu, a na PBG 10%. Spółka poinformowała, że umowa zostanie ukończona w terminie 17 miesięcy od daty jej zawarcia, nie później jednak niż do 31 maja 2010 roku, przy czym zakończenie konstrukcji żelbetowej powinno nastąpić w ciągi 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. W skład konsorcjum, którego liderem jest HBP wchodzą następujące firmy: Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH, Alpine Construction Polska, AK-BUD Kurant i PBG. W ostatnich miesiącach prace przy budowie/rozbudowie stadionów pod EURO 2012 nabrały tempa. Realizowana jest pierwsza część budowy Stadionu Narodowego (kontrakt wygrała Pol-Aqua), modernizowany stadion Lecha w Poznaniu (konsorcjum Hydrobudowy), a wczoraj wbito pierwsza łopatę przy budowie nowego stadionu w Gdańsku Baltic Arena (firma WAKOZ). Rozbudowywane są także inne stadiony, które nie będą arenami ME 2012: Stadion Legii w Warszawie (Polimex) oraz Wisły w Krakowie (także Polimex). Łączne wynagrodzenie firm realizujących już podpisane kontrakty to ponad 1 mld zł. A pozostał nierozstrzygnięty przetarg na budowę nowego stadionu we Wrocławiu oraz główna część prac przy Stadionie Narodowym. Inwestycje infrastrukturalne oraz te związane z realizacją ME będą zapewne jedynym fragmentem rynku budowlanego, który ma szansę oprzeć się nadchodzącej dekoniunkturze w branży. Jak widać, firmy giełdowe (jako największe podmioty na rynku) mają największe szanse na zwycięstwo w rywalizacji o tego typu kontrakty. Sprawdza się tym samym nasza teza, że nadchodzą czasy dużych firm. (M.Sztabler) Konflikt spółek branży drzewnej z Lasami Państwowymi zaostrza się Konflikt pomiędzy przedstawicielami branży drzewnej, a tym samym odbiorcami surowca drzewnego oraz Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych staje się coraz ostrzejszy. Problemem są zbyt wysokie zdaniem drzewiarzy ceny surowca, które zostały ustalone przez RDLP w przedziale zł za metr sześc. na pierwszą połowę 2009 roku. Wg przedstawicieli branży drzewnej są one o kilkanaście do kilkudziesięciu procent zbyt wysokie, aby produkcja na bazie surowca drzewnego była opłacalna. Drugim problemem jest różnicowanie minimalnej ceny w zależności od miejsca nabycia, co wprost zaburza zasady konkurencji pomiędzy spółkami. Dziewięć firm z branży (w tym KPPD Szczecinek) zapowiada bojkot przetargów, które będą organizowane przez LP, a tym samym rezygnację z nabywania surowca drzewnego po minimalnych cenach ustalonych przez LP. W ich ocenie minimalna cena powinna kształtować się na poziomie 145 zł za m sześc. drewna iglastego. Przedstawiciele branży poprosili także premiera o interwencję w tej sprawie oraz o przejęcie kontroli nad procesem sprzedaży i ustalania cen przez LP. (B. Arenin) Polcolorit Zmiany w składzie rady nadzorczej spółki Polcolorit przedstawił projekty uchwał na NWZ, które odbędzie się 30 grudnia 2008 roku. Zgodnie z przedstawionymi projektami zmianie ulegnie cały skład rady nadzorczej spółki. (B. Arenin) Pozostałe informacje Alchemia Amrest Spółka nabyła akcji własnych. Cena nabycia akcji wyniosła 7,34 zł/szt. Powyższe akcje własne spółki dają głosów na WZ spółki i stanowią 0,0763 % KZ spółki. Spółka informuje, że członek zarządu firmy zależnej AmRest o transakcjach zakupu łącznie akcji AmRest, po średniej cenie 52,28 zł.

2 Armatura Kraków Atrem Bank Pekao BRE Prezes zarządu Konrad Hernik zawiadomił o zakupie akcji spółki po cenie 1,75 zł. za sztukę. ATREM dokonała, w ramach przeprowadzonej oferty publicznej, przydziału akcji. Cena emisyjna i cena sprzedaży (cena, po której nabywane były akcje oferowane) wyniosła 7,60 zł za jedną akcję. Dział operacyjny KDPW poinformował, że w dniu 15 grudnia 2008 roku nastąpi rejestracja praw do akcji serii C pod kodem PLATREM00025 w liczbie PDA. Zarząd banku Pekao ("Bank") informuje, iż wyrokiem sądu oddalił w całości powództwo akcjonariusza banku o uchylenie uchwały NWZ banku z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie integracji banku z bankiem BPH, realizowanej w drodze podziału Banku BPH przez przeniesienie części majątku banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na bank (podział przez wydzielenie). Spółka zawiadamia o zbyciu przez osobę zobowiązaną 300 sztuk akcji po 229 zł każda. Cash Flow Spółka otrzymała od Lune Capital Limited zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji serii C w dniu 15 grudnia 2008 r., w ramach następujących transakcji sesyjnych: a)sprzedaż akcji CASH FLOW po 2,74 zł za akcję, b)sprzedaż 400 akcji CASH FLOW po 2,83 zł za akcję, c)sprzedaż 2100 akcji CASH FLOW po2,84 zł za akcję. Po przeprowadzeniu powyższych transakcji Lune Capital Limited posiada pakiet akcji CASH FLOW (28,74% KZ), dających prawo do wykonywania głosów na WZA (36,10 % ogółu głosów). Lune Capital Limited jest podmiotem kontrolowanym przez Grzegorza Gniadego, wiceprezesa Zarządu CASH FLOW. CP Energia Zarząd spółki otrzymał od spółki zależnej ZAO Kriogaz zawiadomienie o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2008 roku przez spółkę ZAO Kriogaz zwaną dalej Wykonawcą z OOO "OMZ Nieftegazowyje Projekty (Iżorskiye Zawody)" zwaną dalej Zamawiającym umowy na budowę i montaż sieci przesyłowej tlenu o długości 2500 bieżących metrów od stacji tlenowo-argonowej do pieca wytopu stali w zakładzie "Iżorsk Szacunkowa wartość umowy brutto wynosi 21,83 mln rosyjskich rubli, w tym 18% VAT, ( ok. 2,32 mln zł wg tabeli kursów średnich NBP z dnia r.) DM IDM Enea ERG Farmacol DM IDM. dokonał transakcji nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,31 zł. Akcje nabyte stanowią 0,032 % udziału w KZ DM IDM i ogólnej liczbie głosów na WZ DM IDM oraz odpowiadają głosom na WZ DM IDM. Spółka nabyła od Credit Suisse Securities praw do akcji serii C. Jednostkowa cena nabycia praw do akcji serii C wyniosła 15,40 zł. Akcje serii C, które spółka będzie posiadać w wyniku nabycia ww. praw do akcji serii C, odpowiadać będą 0,003% podwyższonego KZ spółki oraz uprawniać będą do wykonywania takiego samego procentu głosów na WZ spółki. Spółka nabyła łącznie akcji własnych po średniej cenie 0,41 zł za jedną akcję. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0658% KZ i uprawnia do wykonania głosów, co stanowi 0,0658% ogólnej liczby głosów na WZA. Zarząd spółki otrzymał informację, iż w dniu 12 grudnia bieżącego roku Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o udzieleniu emitentowi do dnia 31 stycznia 2009 roku wyłączności negocjacyjnej w prowadzonym przez siebie procesie prywatyzacji spółki Cefarm Białystok polegającym na sprzedaży 85 % prywatyzowanej spółki. Helio Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ HELIO, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2008 r. - Leszek Wąsowicz 99,54% na tym WZ i 77,14% ogólnej liczby głosów. Hydrobudowa Polska IBSystem Igroup Zarząd spółki informuje, iż Konsorcjum Firm ("Wykonawca") tj.:- HYDROBUDOWA POLSKA Lider, ALPINE BAU DEUTSCHLAND Partner, ALPINE BAU Partner, ALPINE Construction Polska Partner, AK- BUD KURANT Partner, PBG Partner, zawarło umowę ze spółką "Euro Poznań 2012" ("Zamawiający") na wykonanie zadania "Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu dla potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III". Wartość zawartej umowy wynosi: 398,4 mln zł netto Na wniosek zarządu Media Service, który dokonał aktualizacji potrzeb finansowych spółki, kwotę pożyczki obniżono z 2,45 mln zł do wysokości 2 mln zł, z czego 0,3 mln. zł Media Service zwróci I&B System do dnia 16 grudnia 2008r. Od dnia 19 sierpnia 2008 roku Jan Ryszard Wojciechowski prezes zarządu spółki nie posiada pośrednio poprzez spółkę ClearRange Media Consulting ("CRMC") akcji Internet Group.W dniu 19 sierpnia 2008 roku Jan Ryszard Wojciechowski wniósł aportem 159 udziałów CRMC, co stanowi 88,33 % jej KZ i taką samą liczbę głosów na ZW do spółki CR Media, tracąc tym samym kontrolę nad tym podmiotem. CRMC posiada akcji Internet Group, co stanowi 29,77% KZ oraz 29,77% w ogólnej liczbie głosów na WZ Intercars Zarząd Inter Cars informuję, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z sądu postanowienie z dnia r. rejestrujące podwyższenie KZ spółki o 0,08 mln zł ( akcji) tj. do kwoty ok. 27,47 mln zł. 2

3 Jupiter Kety LPP Millennium North Coast Janusz Koczyk i Zbigniew Niesiobędzki członkowie zarządu funduszu zawiadomili o zawarciu przez nich ze spółką KCI Łobzów przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w spółce Trinity Management Przeniesienie własności sprzedawanych udziałów przewidziane jest do końca marca 2009 roku. Spółka zależna Alupol LLC poinformowałą o całkowitej opłacie podwyższenia kapitału o kwotę ok. 4,8 mln USD. Wysokość KZ Alupol LLC wynosi obecnie 21,5 mln USD i został on całkowicie opłacony. Grupa Kęty posiada 100% udziałów i 100% głosów na ZW Alupol LLC. Opłacenie udziałów nastąpiło ze środków własnych emitenta. Spółka NWZ w dn.15 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę o tym, że na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, nabędzie akcji imiennych Artman oraz akcji na okaziciela Artman. Zarząd spółki podał listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 15 grudnia 2008 roku.1) Marek Piechocki głosów co stanowiło 44,02% liczby głosów na NWZA 2) Jerzy Lubianiec głosów co stanowiło 40,03% liczby głosów na NWZA 3) ING OFE głosów co stanowiło 5,70% liczby głosów na NWZA 4) OFE PZU "Złota Jesień" głosów co stanowiło 5,63% liczby głosów na NWZA. Maciej Bednarkiewicz członek RN zbył akcji spółki po cenie 3,10 zł za sztukę. Spółka. informuje, że oficjalnie uruchomiła pierwszą kawiarnię Espressamente Illy w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 62. Nowa Gala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał transakcji nabycia akcji własnych po cenie 2,37 zł/szt. Nabyte akcje mają wartość nominalną złotych, a ich udział w KW i głosach na WZ emitenta wynosi 0,0171%. Platforma Mediowa Point Group Zgodnie z treścią uchwały NWZ emituje się nie mniej niż 250 i nie więcej niż 500 obligacji serii A o wartości nominalnej 0,2 mln zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie mniej niż 50 mln zł i nie więcej niż 100 mln zł. Na NWZA spółka uchwaliła, że wyemituje nie mniej ni 250 i nie wiecej niż 500 obligacji serii A o wartości nominalnej 0,2 mln zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartosci nominalnej 1 zł. każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniesie nie mniej ni 50 mln zł. inie wiecej ni 100 mln zł.w następstwie zamiany obligacji na akcje KZ spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 100 mln zł. Procad NWZ PROCAD w dn.15 grudnia 2008 upoważnia zarząd spółki do zawarcia umowy o nabywanie akcji spółki a cena icj nabycia nie może przekroczyć 3,5 zł. Za jedną akcję. Qumak-Sekom Zarząd spółki informuje, że wpłynął do spółki obustronnie podpisany egzemplarz umowy z Budimex Dromex, przedmiotem której jest kompleksowa dostawa, montaż i rozruch urządzeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki w ramach inwestycji pt. "Rozbudowa i przebudowa budynków biurowych Radwar. Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono na ok. 6,77 mln zł netto. Redan Spółka przedstawiła wyniki za listopad Sprzedaż wzrosłą o 22% w porównaniu do listopada Sprzedaż za okres od stycznia do listopada 2008 wzrosłą w porównaniu z odpowiednim okresem w roku ubiegłym o 16%. Ropczyce Spółka otrzymała informacje,że w wyniku zbycia akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" przez BPH FIO Parasolowy, BPH TFI posiada, w imieniu Funduszu, mniej niż 5,00% ogólnej liczby głosów. Liczba akcji po zmianie udziału wynosi , co stanowi 4,99% głosów oraz 4,99% w kapitale. BPH TFI posiada, w imieniu funduszu, mniej niż 5,00% ogólnej liczby głosów. Swissmed NWZ spółki podjęło uchwałę w której upoważnia zarząd do dokonania w terminie do dnia r. podwyższenia KZ spółki o kwotę nie większą niż 35 mln zł. Świecie TU Europa TVN Vistula & Wólczanka Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, w dniu r. został podpisany z pełnomocnikami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe aneks ws. obniżki cen drewna obniżki cen wpłyną na obniżenie wartości zakupów drewna w 2008 r. na szacowaną kwotę 25 tys. złotych. Krzysztof Rosiński wiceprezes zarządu oraz Remigiusz Baliński wiceprzewodniczący RN TU EUROPA poinformowali o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną tj. spółkę Getin Holding (podmiot w którym Krzysztof Rosiński pełni funkcję prezesa zarządu, a Remigiusz Baliński funkcję wiceprzewodniczącego RN) łącznie 760 akcji TU EUROPA. Łączna cena, po jakiej akcje zostały nabyte wyniosła ok. 0,11 mln zł. Osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze zbyła 843 akcje TVN po cenie 12,82 zł za akcję oraz 157 akcji TVN po cenie 12,83 za akcję; Vistula & Wólczanka informuje, że otrzymała zawiadomienie od Wojciecha Kruka, występującego jako osoba reprezentująca spółki WK Investment i EK Investment, że w dniu 10 grudnia 2008 roku spółki te nabyły w transakcji pozagiełdowej po akcji każda spółki Vistula & Wólczanka. Po dokonaniu transakcji wszystkie wyżej wymienione spółki a także spółka ECK Investment posiadają 6,95 % w KZ Vistula & Wólczanka oraz 6,95% głosów na WZ tej spółki. 3

4 Wandalex Xplus Zuk Żywiec Wiceprzewodniczący RN spółki nabył, w dniach od r. do r., łącznie akcji Wandalex. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 2,39 zł. Zarzad spółki otrzymał informacje o podjęciu przez RN uchwały w sprawie wyboru spółki FI-DAR do dokonana badania sprawozdania finansowego XPLUS sporzadzonego na dzień r. Członek RN Konrad Kosierkiewicz nabył 10 grudnia 2008 r sztuk akcji ( 256 sztuk po cenie 9,70 zł/szt. i po cenie 9,76 zł/szt.). Aktualnie Konrad Kosierkiewicz posiada akcji ZUK Stąporków Posiadane przez niego akcji stanowi 0,3% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 0,3% głosów na WZA spółki ZUK Stąporków. Zarząd spółki zwołuje na dzień r. NWZ Grupy Żywiec. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. Wyniki kwartalne - pozostałe spółki Spółka mln zł I kw. '08/09 I kw. '07/08 zmiana Action Przychody ze sprzedaży % Action Zysk operacyjny Action Zysk netto

5 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. (L. Zalewski) Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 05 kwi 05 lip 05 paź 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 sty 07 kwi 07 lip 07 paź 07 sty 08 kwi 08 lip 08 paź 08 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Banki BRE utajniona do: BZ WBK utajniona do: Handlowy utajniona do: ING BSK utajniona do: Kredy t Bank utajniona do: Millennium utajniona do: Pekao utajniona do: Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2008P 2009P 2010P 2008P 2009P 2010P Paliwa Grupa Lotos Neutralnie PGNiG Redukuj PKN Orlen utajniona do: Chemia Ciech w trakcie aktualizacji Police Redukuj Puławy * Neutralnie Telekomunikacja Multimedia TPSA Neutralnie Media Agora Akumuluj Cinema City Akumuluj MNI Kupuj TVN Akumuluj IT Asseco Poland ATM Comarch Qumak-Sekom Sy gnity Budowlany i deweloperski Dom Dev elopment Energomontaż Płn. Kupuj Elektrotim Neutralnie Gant GTC utajniona do: Polimex Mostostal Kupuj Projprzem Kupuj Drzewny i papierniczy Grajewo Akumuluj Mondi Świecie Redukuj Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj PGF Akumuluj Prosper Torf arm Kupuj Spożywczy AmRest Kupuj Makarony Neutralnie Mieszko Kupuj Wawel Pamapol Sprzedaj Sf inks Redukuj Pozostałe Apator Kupuj Centrostal Gdańsk Eurotel utajniona do: Kęty Neutralnie KGHM Redukuj Lentex Kupuj Oponeo.pl Kupuj Stalprodukt utajniona do: TIM Redukuj Trav elplanet.pl Akumuluj WSiP Kupuj Zelmer * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro Raport dzienny 18 maja 211 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 3 WIG2 2 86-1.41% -2.3% 15.4% 721/26 WIG 48 286-1.34% -2.1% 16.2% 968/349 swig8 12 327-1.29% -2.5%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. W 2012 ROKU Dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 18 kwietnia 2013 roku Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zatwierdzenie raportu do publikacji...

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 521 -.9%.5% 4.4% 771/29 WIG3 2 749 -.11%.8% 6.6% 823/224 mwig4 3 927 -.13% 2.4% 15.2% 153/41 swig8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI IMPEXMETAL S.A. W 2013 ROKU Dzień zatwierdzenia sprawozdania do publikacji: 16 kwietnia 2014 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU. Wrocław, MARZEC 2012r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Wrocław, MARZEC 2012r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 6 1.1. Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe...

Bardziej szczegółowo