LINY STALOWE OFERUJE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LINY STALOWE OFERUJE:"

Transkrypt

1 LINY STALOWE OFERUJE: - WSZYSTKIE RODZAJE ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH, - ZAMÓWIENIA NIESTANDARDOWE - ŁAŃCUCHY W KLASIE 8 I 10 - SZEROKI ASORTYMENT AKCESORII DO ZAWIESI ŁAŃCUCHOWYCH Snro konfiurcj zisi ³ñcuchoych Doko lir W zi poszczólnych komponnó skzuj n poy szon¹ klsê yrzym³oœci. I AW-HSW Connx I AW-LHW Connx I AW-PW Connx I AW-E Connx I-PW Connx I HSW-HSW Connx I VXKW-KLHW II AW-HSW Connx II AW-LHW Connx II AW-PW Connx II AW-E Connx II VXKW-HSW Connx II VXKW-KLHW II AW-HSW-PW Connx II AW-S-PW Connx

2 Snro konfiurcj zisi ³ñcuchoych III AW-HSW Connx III AW-LHW Connx III AW-PW Connx III AW-E Connx IV VXKW-HSW Connx IV VXKW-KLHW IV AW-HSW Connx IV AW-E Connx S SK II AW-S Connx IV AW-S Connx Przyk³ zmóini Zisi ³ñcucho ykonn z ³ñcuch Winnr 200, o œrnicy 13 mm, 2-ciêno, z lmnmi skrcj¹cymi, z hkim i³koym z uomycznym zzpicznim, o ³uoœci 3000 mm, sysmi i³koym. WIN II VXKW - KLHW 3000 rozj ³ñcuch Winnr œrnic ³ñcuch iloœæ ciêin yp oni ³óno lu zsu ziorczo yp hk n koñcu zisi ³uoœæ zisi Zisi o poonych prmrch sysmi Connx: Zisi o poonych prmrch sysmi zrznym: WIN II VXKW - LHW 3000 Connx WIN II VXKW - LHW 3000

3 Dopuszczln oci¹ ni roocz Oci¹ ni zr li s¹ roœcimi mksymlnymi. spóczynnik zpiczñs 1-ciêno 2-ciêno 3- i 4-ciêno o oozi zmkniêym pêlo 4 k¹ rozrci - - o o spó³czynnik oci¹ ni 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 WIN Ni 5 G WIN Ni 6 G WIN Ni 7 G WIN Ni 8 G WIN Ni 10 G WIN Ni 13 G WIN Ni 16 G WIN Ni 19 G WIN Ni 22 G WIN Ni 26 G Ni 32 G Jœli zisi ³ñcucho u yn s¹ rzij ymj¹cych runkch (np. ysok mprur, nisymryczn roz³o ni u, osr krêzi ³unku, szrpniêci przy ponoszniu) mksymln oci¹ ni li musz¹ zosæ zrukon o spó³czynniki oci¹ ni zr li poni j. Prosimy o zpoznni siê z informcj¹ oycz¹c¹ o znini znjuj¹c¹ siê n koñcu klou. o 45 2, ,5-1,6 o 45 1, ,1 mprur -40 o 200 C poy j C 300 o 380 C spó³czynnik WIN niozolon niozolon WIN ,9 0,75 nisymryczn roz³o ni u k¹ rozrci o o o spó³czynnik 0,7 1 0,7 1 0,5 0,7 krêzi R iêkszy ni 2 x œrnic ³ñcuch R iêkszy ni œrnic ³ñcuch R róny œrnicy ³ñcuch lu mnijszy R R R spó³czynnik 1 0,7 0,5 szrpniêci lkki œrni siln spó³czynnik 1 0,7 niozolon

4 ñcuchy klsi 10 Winnr 200 Zon z norm¹ EN 818-2, l o poy szonj yrzym³oœci (jnk z opuszczln¹ mksymln¹ mprur¹ prcy 200 C). œrnic ³ñcuch snro ³uoœæ ocink [m] pozi³k oni szrokoœæ nêrzn oni 1 min. szrokoœæ znêrzn oni 2 mx. si³ zryj¹c [kn] [k/m] WIN ) 5 100/ ,5 18, ,3 0,61 WIN / ,7 21, ,5 0,89 WIN / ,5 25, ,2 WIN / ,9 28, ,57 WIN / ,5 36, ,46 WIN / ,5 46, ,18 WIN / ,5 57, ,28 WIN / ,6 69, ,9 WIN / ,5 79, ,88 WIN ,0 94, ,18 1) WIN 5 osêpny ylko jko WIN Winnr 400 Zon z norm¹ EN 818-2, l o poy szonj yrzym³oœci. œrnic ³ñcuch snro ³uoœæ ocink [m] pozi³k oni szrokoœæ nêrzn oni 1 min. szrokoœæ znêrzn oni 2 mx. si³ zryj¹c [kn] [k/m] WIN ,5 18, ,3 0,61 WIN ,7 22, ,5 0,89 WIN ,5 25, ,2 WIN ,9 28, ,57 WIN , ,46 WIN ,5 46, ,18 WIN ,5 57, ,28 WIN ,6 69, ,9 WIN ,5 79, ,88 WIN ,0 94, ,18 ñcuchy klsi 8 Zon z norm¹ EN 818-2; ocni osêpn ylko klsi 8. œrnic ³ñcuch snro ³uoœæ ocink [m] pozi³k oni szrokoœæ nêrzn oni 1 min. szrokoœæ znêrzn oni 2 mx. si³ zryj¹c [kn] [k/m] Ni , ,1

5 Oni ³ón i przjœcio Onio ³ón AW Onio ³ón o zisi 1-ciênoo A I. Onio ³ón o zisi 2-ciênoo A II. Onio ³ón o zisi 3- i 4-ciênoo A III/IV rzm z onimi poœrnimi BW jko czêœæ zsu VW. o poj. hk normy s onio ³. o ³ñcuch o œr. 1-ciêno 2-ciêno 3- i 4-ciêno A I A II A III/IV AW , , AW , , AW , , AW , AW , AW , AW , AW , AW , AW , AW , A Przczyj informcjê o zisi ³ñcuchoych n sroni 7. Onio ³ón poiêkszon MW Poon o oni ³óno AW, l ziêki iêkszym rozmirom nêrznym opoini o hkó sunicoych o iêkszych rozmirch orz hkó spcjlnych. Onio ³ón SAW z poirzchni sp³szczonj. o poj. hk normy s onio ³. o ³ñcuch o œr. 1-ciêno 2-ciêno 3- i 4-ciêno A I A II A III/IV MW , , MW , MW , MW , MW , MW , MW , MW , MW , SAW , SAW , SAW , Przczyj informcjê o zisi ³ñcuchoych n sroni 7. Onio przjœcio BW Onio przjœcio przznczon o ³¹czni oni ³ónych i ziorczych z ciênmi ³ñcuchó zisi zrznych. 1) niosêpn osono o poj. hk normy onio ³. o ³ñcuch o œr. 1-2 ciêno 3-4 ciêno B I/II B III/IV BW , BW 8 1) , BW , BW , BW , BW , , BW , , BW ,16-13 BW 23 1) , BW ,92-16 BW 27 1) , BW , BW ,12-22 BW , BW ,15-26 B ,8-32 Przczyj informcjê o zisi ³ñcuchoych n sroni 7.

6 Winnr Oni ziorcz Onio ziorcz VW AW BW lmny sk³o o poj. hk normy VW 5 AW BW , ,52 VW 6 AW BW ,26 VW 7/8 AW BW ,32 VW 10 AW BW ,68 VW 13 AW BW ,46 VW 16 AW BW ,06 VW 19/20 AW BW ,87 VW 22 AW BW ,79 VW 26 AW BW ,31 V 32 A B ,6 Przznczon o zisi 3- lu 4-ciênoych orz o zisi linoych. Przczyj informcjê o zisi ³ñcuchoych n sroni 7. Onio ziorcz poiêkszon VMW MW BW lmny sk³o o poj. hk normy VMW 6 MW BW ,43 VMW 7/8 MW BW ,41 VMW 10 MW BW ,01 VMW 13 MW BW ,90 VMW 16 MW BW ,12 VMW 19/20 MW BW ,08 VMW 22 MW BW ,62 Przznczon o hkó sunicoych o iêkszych rozmirch orz hkó spcjlnych. Przczyj informcjê o zisi ³ñcuchoych n sroni 7. Onio ziorcz spcjln VAW AW AW lmny sk³o o poj. hk normy VAW 6 AW AW ,60 VAW 8 AW AW ,66 VAW 10 AW AW ,34 VAW 13 AW AW ,14 VAW 16 AW AW ,10 VAW 19 AW AW ,31 VAW 22 AW AW ,19 VAW 26 AW AW ,11 VA 32 A AW ,02 Przznczon ³óni o zisi linoych.

7 Oni ziorcz Oni ziorcz spcjln VLW Oni ziorcz spcjln VLW: - o hk numr 25 DIN15401, - o hkó sunicoych o iêkszych rozmirch orz o Ÿió smojznych (HDS-ó). Przyk³: zs VLW 2-10/4-8 mo yæ u yy o zisi 2-ciênoo, 10 mm lu o zisi 4-ciênoo, 8 mm. VLW 1 lmny sk³o o poj. hk normy VLW 1-6/7/8 LW 22 + BW ,4 VLW 1-10 LW 27+ BW ,8 VLW 1-13 LW ,4 VLW 1-16 LW ,7 VLW 1-19/22 LW ,0 VLW 2 lmny sk³o o poj. hk normy VLW 2-6/7/8/4-6 LW x BW ,5 VLW 2-10/4-7/8 LW x BW ,1 VLW 2-13/4-10 LW x BW VLW 2-16/4-13 LW x BW ,3 VLW 2-19/4-16 LW x BW ,8 AW MW VLW

8 Winnr Zsy ziorcz Zsy ziorcz i³ko KAGW Zsy ziorcz o zisi jnoi ilociênoych, o zpoœrnio ³¹czni z ciênmi ³ñcuchó. KAGW 1 o zisi 1-ciênoych o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KAGW , ,42 KAGW , ,5 0,54 KAGW , ,5 0,73 KAGW ,44 KAGW ,3 KAGW ,63 KAGW 1-19/ ,2 KAGW ,5 8,9 KAGW 2 o zisi 2-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KAGW / , ,5 KAGW / , ,5 0,93 KAGW / ,5 1,26 KAGW / ,66 KAGW / ,86 KAGW / ,48 KAGW 2-19/ / ,1 KAGW / ,5 17,88 KAGW 4 o zisi 3- i 4-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KAGW / ,52 KAGW / ,5 3,12 KAGW / ,5 3,12 KAGW / ,14 KAGW / ,26 KAGW / ,74 KAGW 4-19/ / ,47 KAGW / ,91

9 Zsy ziorcz Zsy ziorcz i³ko poiêkszon KMGW Przznczon o hkó sunicoych o iêkszych rozmirch orz hkó spcjlnych. KMGW 1 o zisi 1-ciênoych o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KMGW ,52 KMGW ,5 0,87 KMGW ,67 KMGW ,39 KMGW ,82 KMGW 2 o zisi 2-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KMGW / ,6 KMGW / ,5 1,49 KMGW / ,85 KMGW / ,05 KMGW / ,12 KMGW 4 o zisi 3- i 4-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy KMGW / ,75 KMGW / ,5 3,21 KMGW / ,33 KMGW / ,9 KMGW / ,0

10 Zsy ziorcz Zsy ziorcz i³ko VXKW Przznczon o zpoœrnio ³¹czni z ciênmi ³ñcuchó, z mo lioœci¹ skrcni ³uoœci ciêin. VXKW 1 o zisi 1-ciênoych o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy VXKW , ,44 VXKW , ,64 VXKW , ,96 VXKW , ,16 VXKW ,11 VXKW ,30 VXKW ,26 VXKW 2 o zisi 2-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy VXKW / , ,3 0,74 VXKW / , ,94 VXKW / , ,77 VXKW / ,12 VXKW / ,1 VXKW / ,86 VXKW / ,74 VXKW 4 o zisi 3- i 4-ciênoych 0-45 /45-60 o ³ñcuch o œrnicy o poj. hk normy VXKW / , ,72 VXKW / ,4 VXKW / ,84 VXKW / ,84 VXKW / ,82 VXKW / ,26 VXKW / ,26

11 Zsy ziorcz Zsy ziorcz i³ko poiêkszon LXKW Przznczon o zpoœrnio ³¹czni z ciênmi ³ñcuchó, z mo lioœci¹ skrcni ³uoœci ciêin; o hkó sunicoych o iêkszych rozmirch orz o Ÿió smojznych (HDS-ó). o poj. hk normy LXKW ,7 LXKW LXKW LXKW ,8 LXKW ,7 LXKW 1 o zisi 1-ciênoych LXKW 2 o zisi 2-ciênoych 0-45 /45-60 o poj. hk normy LXKW / ,14 LXKW / ,8 LXKW / ,6 LXKW / ,5 LXKW / ,9 LXKW 4 o zisi 3- i 4-ciênoych 0-45 /45-60 o poj. hk normy LXKW / ,7 LXKW / ,6 LXKW / ,1 LXKW / ,1 LXKW / ,1

12 Oni ³ón i³ko Onio ³ón i³ko KOW s KOW , ,28 KOW ,3 KOW ,5 12 0,7 KOW ,4 KOW ,5 2,74 Brk mo lioœci mylno po³¹czni z ³ñcuchm o ni³œcij œrnicy. Mo yæ róni u yn jko zkoñczni zisi. Mksymln ozolon mprur prcy 200 C. Akcsori o sysmó zrzno i Connx orz o zisi linoych Z³¹czk ³ñcucho Connx CW c s CW ,2 7 34,5 12,7 0,05 CW ,4 7,8 11 7, ,1 0,06 CW ,9 9 46,5 17,1 0,12 CW ,5 11, ,3 0,18 CW ,6 17,8 12, ,33 CW , ,6 0,7 CW ,14 CW ,5 34,8 24, ,7 2,14 CW , ,1 CW ,7 C ,46 Przznczon o po³¹czñ: - onio ³ón / onio ziorcz - ³ñcuch, - ³ñcuch - ³ñcuch, - ³ñcuch - hk. Mon : Z³¹czk ³ñcucho Connx CLW (nimonoln) c s CLW ,9 9 46,5 17,1 0,12 CLW ,6 17,8 12, ,33 CLW , ,6 0,7 CLW ,14 Mon : Przznczon o prcy z³szcz z lkromnsmi

13 Akcsori o sysmó zrzno i Connx orz o zisi linoych Z³¹czk o zisi psoych CARW c s CARW , ,3 0,3 CARW ,6 12, ,5 CARW , ,5 27,6 1,1 CARW ,5 112, CARW , ,5 Z³¹czk o zisi psoych z monon¹ po³o¹ z³¹czki ³ñcuchoj Connx CW. Zrukon nizpiczñso uszzni ps ziêki szrokij poirzchni syku. Hk z uchm HSW h HSW 5/ , , ,3 HSW 7/ ,5 HSW ,5 1,1 HSW , ,7 2,2 HSW , , ,6 3,5 HSW 19/ ,5 5,8 HSW HSW ,8 HS 32 31, , ,4 Posoy hk o poszchno u yku. Hki szyskich rozmirch osêpn z kuym zzpicznim. Hk z uomycznym zzpicznim LHW h 1 2 s mx. LHW 5/ ,0 0,5 LHW 7/ ,0 0,9 LHW , ,0 1,5 LHW ,5 2,7 LHW ,0 5,7 LHW 19/ ,0 9,8 LHW ,0 12,4 Zmyk i zzpicz siê uomyczni po oci¹ nim. Wym po³o ni ³unku prz o³¹cznim. Dziêki szrokimu ooroi uchu przznczony róni o zisi linoych i psoych.

14 Akcsori o sysmó zrzno i Connx orz o zisi linoych Hk orooy z uomycznym zzpicznim z ³o ysk WLHW h 1 2 s mx. WLHW ,0 0,6 WLHW 7/ ,0 1,1 WLHW ,0 2,0 WLHW ,5 4,0 WLHW ,0 6,8 Hk snroy WLHW ni mo yæ orcny po oci¹ nim! z ³o yskim WLHBW Hk z ³o yskim WLHBW mo yæ orcny po oci¹ nim. WLHBW ,0 0,6 WLHBW 7/ ,0 1,1 WLHBW ,0 2,0 WLHBW ,5 4,0 WLHBW ,0 6,8 Hk konnroy FW h 1 2 FW 7/ ,92 FW ,77 FW ,82 FW ,03 FW 19/ ,6 F ,4 F ,21 F Przznczony o plikcji, zi szrokoœæ rzili hk HSW js niysrczj¹c - - ³óni o konnró. Prz u ycim nl y sprziæ czy hki z zzpiczni s¹ ozolon nj plikcji. Hk skrcj¹cy PW 1 2 PW 5/ ,4 12 8,5 8 0,18 PW 7/ , ,5 10,5 0,4 PW ,9 PW ,8 PW ,6 PW 19/ ,5 6,15 PW ,3 PW ,6 31,9 13,8 P ,3 P ,6 Przznczony o skrcni ciên ³ñcuch. Dziêki noorskij konsrukcji, hki skrcj¹c p mo n u yæ z konicznoœci sosoni spó³czynnik rukuj¹co. Skrcn ciêno ³ñcuch ni opir siê n cnrlni umiszczonym rzili hk onii, lcz n óch onich z nim s¹siuj¹cych. U: cnlni oszon onio ni osu siê o koñc rzili hk.

15 Akcsori o sysmó zrzno i Connx orz o zisi linoych Hk skrcj¹cy z zzpicznim PSW 1 2 PSW 7/ , ,5 10,5 0,4 PSW ,9 PSW ,8 PSW ,6 Hk skrcj¹cy z zzpicznim prz przypkoym ypiêcim siê ³ñcuch. Przznczony o skrcni ciên ³ñcuch. Hk skrcj¹cy XKW 1 2 XKW 5/ , ,3 XKW ,5 0,62 XKW ,5 0,63 XKW , ,25 XKW ,7 XKW ,5 4,8 Do zpoœrnio ³¹czni z ciênm ³ñcuch. Krêlik DFW DFW ,8 53 1,12 DFW ,2 53 1,12 DFW , Komincj po³¹czñ Isnij il mo liych komincji po³¹czñ krêlik z kcsorimi prormu Winnr. Dziêki zmononmu ³o ysku mo yæ orcny po oci¹ nim. Do ³¹czni z innymi kcsorimi z pomoc¹ z³¹czk CW lu CARW. Mksymln mprur prcy 100 C.

16 Akcsori o sysmó zrzno i Connx orz o zisi linoych Hk o p³y mloych BWW s h 1 BWW 7/ ,12 BWW ,6 BWW ,9 BWW ,8 BWW 19/ ,2 BWW ,3 Do ponoszni p³y mloych. Rkomnony k¹ rozrci ciêin: C. Zlc siê u yni konfiurcji minimum rzyciênoj. Zocz zjêci z plikcji n sroni 34. Blok KNEW o ³ñcuch c min. mx. onio KNEW x30 Wykorzysyn o rnsporu. Hk GHW s onio BW GHW 5/ BW 13 2,08 GHW 7/ BW 16 5,4 GHW BW 22 16,1 GH BW 26 31,5 GH BW 26 63,4 GH 19 1) BW Do ponoszni p³y mloych. Nl y u yæ prmi. Rkomnony k¹ rozrci ciêin: C. Zocz zjêci z plikcji n sroni 34. 1) n zmóini

17 Akcsori o sysmu i³koo Pirœciñ KRW s f KRW ,2 17, ,4 0,08 KRW ,5 23, ,2 KRW ,5 9,5 23, ,2 KRW ,5 0,58 KRW ,7 KRW ,17 KRW 19/ KRW ,50 24, ,60 Czêœæ zsó ziorczych i³koych ykorzysyn róni jko ³¹cznik konfiurcjch spcjlnych. Hk i³koy z zzpicznim KHSW h 1 KHSW 5/ , ,2 KHSW ,6 KHSW , ,6 KHSW , , ,1 KHSW KHSW ,48 KHSW 19/ , ,00 KHSW , Posoy hk o poszchno u yku. Hki szyskich rozmirch osêpn z kuym zzpicznim. Hk i³koy z zzpicznim z szrok¹ rzil¹ GKHSW h 1 GKHSW , ,1 GKHSW , ,5 35, ,7 Poony o hk KHSW, lcz o szrszj rzili.

18 Akcsori o sysmu i³koo Hk i³koy KCHW h KCHW ,5 27,5 9 73,5 20 0,5 KCHW , ,5 20 0,5 KCHW ,5 12, ,4 KCHW KCHW ,3 Przznczony o proso i szykio zhczni i ohczni. Tylko o plikcji niymj¹cych hkó z zzpicznim. Hk i³koy z uomycznym zzpicznim KLHW h S mx. KLHW 5/ ,4 28 1,0 0,5 KLHW ,0 0,9 KLHW ,0 0,9 KLHW ,5 45 1,0 1,6 KLHW ,5 2,9 KLHW ,0 5,8 Zmyk i zzpicz siê uomyczni po oci¹ nim. Hk i³koy konnroy KFW h KFW , ,00 KFW ,00 KFW , ,78 KFW , ,96 Przznczony o plikcji, zi szrokoœæ rzili hk KHSW js niysrczj¹c - - ³óni o konnró. Prz u ycim nl y sprziæ czy hki z zzpiczni s¹ ozolon nj plikcji.

19 Akcsori o sysmu i³koo Hk i³koy skrcj¹cy KPW KPW 5/ ,4 7,4 8 0,19 KPW ,5 0,38 KPW , ,5 0,38 KPW ,5 13 0,85 KPW ,9 KPW ,5 3,6 KPW 19/ ,5 6,15 KPW Do skrcni ciên ³ñcuch. Pirszy hk skrcj¹cy klsi 10 n rynku. Rukcj nikoniczn z zlêu n zchony spó³czynnik zpiczñs 4. Dziêki noorskij konsrukcji, hki skrcj¹c p mo n u yæ z konicznoœci sosoni spó³czynnik rukuj¹co. Skrcn ciêno ³ñcuch ni opir siê n cnrlni umiszczonym rzili hk onii, lcz n óch onich z nim s¹siuj¹cych. U: cnlni oszon onio ni osu siê o koñc rzili hk. Szkl i³ko KSCHW 1 c 1 KSCHW ,5 9 30,5 16 0,49 KSCHW , , ,5 16 0,49 KSCHW , ,5 38,5 20 0,95 KSCHW , ,89 Przznczon n przyk³ o ³¹czni ciên ³ñcuch z rrs¹. Zocz zjêci z plikcji n sroni 34. Akcsori spcjln Hk o przyspni AWHW L H G B C AWHW 1, ,6 AWHW 3, ,3 AWHW 6, ,8 AWHW ,7 Przznczony o przyspni o ³y ki koprki. U: nl y przsrzæ insrukcji spni.

20 Akcsori spcjln Rukcj o hk hk DIN czêœci sk³o CW HSW SAW lu MW ÜW 32/4 I AW-HSW Connx Nr SAW32 / CW16 / HSW10 11,5 ÜW 32/6,7 I AW-HSW Connx Nr SAW32 / CW16 / HSW13 12,4 ÜW 32/10 I AW-HSW Connx Nr SAW32 / CW16 / HSW16 13,9 ÜW 32/16 I AW-HSW Connx Nr AW50 / CW26 / HSW19/20 26,4 ÜW 32/19 I AW-HSW Connx Nr AW50 / CW26 / HSW22 29 ÜW 32/26,5 I AW-HSW Connx Nr AW50 / CW26 / HSW26 33,7 ÜW 50/6,7 I AW-HSW Connx Nr SAW45 / CW22 / HSW13 23,9 ÜW 50/10 I AW-HSW Connx Nr SAW45 / CW22 / HSW16 25,4 ÜW 50/16 I AW-HSW Connx Nr SAW45 / CW22 / HSW19/20 26,6 ÜW 50/19 I AW-HSW Connx Nr SAW45 / CW22 / HSW22 29,2 Ü 50/21,2 I AW-HSW Connx Nr SAW45 / CW26 / HSW26 35,8 Ü 50/31,5 I A-HS Connx Nr A72 / C32 / HS32 75,8 ÜW 100/26,5 I AW-HSW Connx Nr SAW60 / CW26 / HSW26 65,1 Ü 100/31,5 I AW-HS Connx Nr SAW60 / C32 / HS32 78,8 U: inny ni l ³ñcuchó WInnr. Rukcj o hk DIN hk DIN czêœci sk³o SAW ÜW 50/4 II AW-HSW Connx Nr x SAW32 / AW36 / CW16 / HSW10 27 ÜW 50/6,7 II AW-HSW Connx Nr x SAW32 / AW36 / CW16 / HSW13 27,9 ÜW 50/10 II AW-HSW Connx Nr x SAW32 / AW36 / CW16 / HSW16 29,4 ÜW 50/16 II AW-HSW Connx Nr x SAW32 / AW36 / CW19-20 / HSW19/20 31,6 ÜW 50/19 II AW-HSW Connx Nr x SAW45 / AW50 / CW26 / HSW22 66,4 ÜW 50/26,5 II AW-HSW Connx Nr x SAW45 / AW50 / CW26 / HSW26 71,1 Ü 50/31,5 II AW-HS Connx Nr x SAW45 / AW50 / C32 / HS32 84,8 ÜW 100/26,5 II AW-HSW Connx Nr x SAW60 / AW50 / CW26 / HSW26 129,7 Ü 100/31,5 II AW-HS Connx Nr x SAW60 / AW50 / C32 / HS32 143,4 AW CW HSW K¹ rozrci oni SAW: mx. 35. U: inny ni l ³ñcuchó WInnr.

21 Czêœci zminn Zsy zzpiczj¹c L L1 1 KBSW 5/6 16,5 7,4 16 2,5 0,006 KBSW 7 23,0 9,0 22 3,0 0,01 KBSW 8 23,0 10,0 22 3,0 0,01 KBSW 10 29,5 12,5 28 3,5 0,03 KBSW 13 37,0 16,0 36 4,0 0,06 KBSW 16 52,0 20,0 40 4,5 0,10 KBSW 19/20 73,0 24,0 50 5,0 0,20 KBSW 22 71,0 27,0 55 5,0 0,32 x l kcsori KBS-KLH/KLHW PWH 6 1) 7,5 x 17,5 + 7,4 x 16,5 KLH/KLHW-PWH 5+6 KBS-KLH/KLHW PWH 7 1) 9 x 22,5 KLH/KLHW-PWH 7 KBS-KLH/KLHW PWH 8 1) 10 x 22, x 23 KLH/KLHW-PWH 8 KBS-KLH/KLHW PWH 10 1) 13 x 31,5 + 12,5 x 29,5 KLH/KLHW-PWH 10 KBS-KLH/KLHW PWH 13 1) 16 x x 37 KLH/KLHW-PWH 13 KBS-KLH/KLHW PWH 16 1) 21 x 51, x 52 KLH/KLHW-PWH 16 KBS-KSS 6/7 8 x 22,5 KSS 6/7 KBS-KSS 8 10 x 27,2 KSS 8 KBS-KSS x 32,2 KSS 10 KBS-KSS x 45,7 KSS 13 Wysêpuj¹ jko lmny sk³o kcsorió i hkó i³koych orz jko lmny nprcz. 1) nl y poæ yp hk przy zmóiniu Zsy zpko yp hk Zs snroy. SFG PWH 5/6 HSW 5/6, KHSW 5/6 SFG PWH 7/8 HSW 7/8, KHSW 7, KHSW 8, WS 7/8, EHS 7/8 SFG PWH 10 HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10 SFG PWH 13 HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13 SFG PWH 16 HSW 16, KHSW 16 SFG PWH 19/20 HSW 19/20, KHSW 19/20 SFG PWH 22 HSW 22, KHSW 22 SFG PWH 26/32 HSW 26 PWH, HS 32 PWH SFG-G 8 GKHSW 8 SFG-G 10 GKHSW 10 Przznczony o hkó GKHSW. SFG-A 1 AWHW 1,3 SFG-A 3 AWHW 3,8 SFG-A 6 AWHW 6,3; AWHW 10 Przznczony o hkó AWHW.

22 Czêœci zminn Zsy nprcz kcsori Sorzñ + zzpiczni Przznczony o z³¹czk Connx CW. CBH PWH 5 CW 5 CBH PWH 6 CW 6 CBH PWH 7 CW 7 CBH PWH 8 CW 8, CARW 8 CBH PWH 10 CW 10, CARW 10 CBH PWH 13 CW 13, CARW 13 CBH PWH 16 CW 16, CARW 16 CBH PWH 19/20 CW 19/20 CBH PWH 22 CW 22, CARW 22 CBH PWH 26 CW 26 CBH PWH 32 C 32 Sorzñ + zzpiczni Przznczony o z³¹czk Connx CLW. CLBH PWH 7 CLW 7 CLBH PWH 10 CLW 10 CLBH PWH 13 CLW 13 CLBH PWH 16 CLW 16 Trzpiñ zzpiczj¹cy Przznczony o hkó PSW. PSG 7/8 PSW 7/8 PSG 10 PSW 10 PSG 13 PSW 13 PSG 16 PSW 16 Œru - nkrêk - zlczk Przznczony o szkli i³koych KSCHW. Zs spusoy KBMS 7/8 KSCHW 7, KSCHW 8 KBMS 10 KSCHW 10 KBMS 13 KSCHW 13 yp hk VLH PWH 5/6 1) LHW 5/6, KLHW 5/6, WLH(B)W 6 VLH PWH 7/8 1) LHW 7/8, KLHW 7, KLHW 8, WLH(B)W 7/8 VLH PWH 10 1) LHW 10, KLHW 10, WLH(B)W 10 VLH PWH 13 1) LHW 13, KLHW 13, WLH(B)W 13 VLH PWH 16 1) LHW 16, KLHW 16, WLH(B)W 16 VLH PWH 19/20/22 LHW 19/20, LHW 22 Przznczony o hkó z uomycznym zzpicznim. 1) nl y poæ yp hk przy zmóiniu

Winnr si³a innoacji WINNER Zaisia ³añcucho klasi 10 Hisoria pag ausria œiaoy lir ran y ³añcuchó chnicznych z farykami Ausrii i Czchach, zaziêcza soj¹ pozycjê pona 200-lnimu oœiaczniu, ci¹g³mu oskonalniu

Bardziej szczegółowo

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE KLASY 12

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE KLASY 12 ZWIESI ŁŃCUCHOWE KLSY 12 Zalety przy podnoszeniu : - 3 - Inteligentny profil. zięki inteligentnemu zastosowaniu materiału uzyskuje się, przy tym samym przekroju, znaczną poprawę istotnych własności łańcucha

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

ź Ś ś ś Ś Ś ś ś ś ś ś ś ź ś ś Ś Ś Ś źś Ń Ś ś Ą Ź ś ś ś ś Ś ś ś Ą Ś Ą Ą ś ś Ś Ś ść ś Ś ś ś Ś ś ś ś ź ś Ś Ś Ś Ś ś Ś Ź ś ś ś ś ś Ś ś Ś ć ć Ś Ś Ą ć ć Ś Ś Ś ś Ś ś Ę Ś Ę ś Ś Ś Ś Ś ś ś ś Ś Ś Ś Ś ś ś ć Ć Ę Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ą Ż ń ś Ś Ą Ę ś ń ś ń ź ź ś ś ń Ą ś Ę ń ś Ś Ń ź ś ś ń ś ń Ś ń ś ś ń Ą ź Ł ś ń ś Ń ź ń ś ć ś ń ź Ś ś ś ś ś ś ń ść Ś ś ń ń ś ń ść Ś ź ś ś ń Ą ś Ś ś ń ś Ę ś ć ś ś Ś ś ś ć ń ść ś ń ś ś ź Ą ń ń ź Ń ś ś ń Ś

Bardziej szczegółowo

ý Ą Ż í đ í ż Ż Ż ĺ Ł ĺ ź ż Ż Í Í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ý ý ń ť Ż Ż ć ż ń Í í ń ż ĺ ĺ Ó Í ĺ ť Ż ĺ ĺ ý Ę Ś ń ĺ ý ý Í ý ĺ í ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ę ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ś ż ĺ ż ż ć ż ż ć ĺ ý Ż ż đ ĺ ż ż đ í ŕ Ż Ż ő ż Ę í Ż ŕ ń ż Ż

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2007

KATALOG PRODUKTÓW 2007 KTLOG PROUKTÓW 2007 30-063 Kraków, al. 3-go Maja 5, tel. 012 63 25 345; 032 798 3812, tel/fax 012 63 25 425 www.uchwyt.com.pl Wyroby zawarte w tym katalogu mogą ulegać modyfikacji. Zastrzega się również

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przeguby precyzyjne KTR z łożyskowaniem ślizgowym lub igiełkowym

Przeguby precyzyjne KTR z łożyskowaniem ślizgowym lub igiełkowym Przeguy precyzyjne KTR z łożyskowniem ślizgowym lu igiełkowym Przeguy KTR, to pod względem technicznym, wysokojkościowe elementy do łączeni dwóch włów, o dopuszczlnej wielkości kąt prcy dl pojedynczego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. OWIESZCZEIE DY MIEJSKIEJ WOCŁWI z n mr r sr ołoszn jnolo su uły sr uln mjsoo lnu zosoron rzsrznno oszru Muoór Wl Kmrlny Wrołu os r us usy z n l r o ołsznu ó normyny nóry nny ó rny (Dz U z r r, oz r, oz

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

grubość obciążenie wymiar maksymalne nr a M mm mm M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10

grubość obciążenie wymiar maksymalne nr a M mm mm M6 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 Elementy nośne i montżowe Zwiesi sufitowe sprężyste i uchwyty z tworzyw Zcisk ZSP1 ZSP2 ZSP1... 1,0 wymir mksymlne ktlogowy mx[kn] ZSP1/2 790101 ZSP1/ 0,90 790201 ZSP1/8 0,90 79001 ZSP1/14 0,90 790401

Bardziej szczegółowo

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m

Niklowany mosiądz. Przyłącze elektryczne Przewód 2 m Przewód 2 m Przewód 2 m Złącze/M8 Przewód 2 m CZUJIKI IDUKCYJE Wielkość oudowy 3 mm M4 x 0,5 4 mm 4 mm M5 x 0,5 Stref dziłni Sn 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm 1,0 mm Instlcj Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni Do wudowni 22 22 25 25 38 Wskznie

Bardziej szczegółowo

o yska wrzecionowe o yska serii S 618/619/60/62... typ nieroz³¹czny o yska wrzecionowe, serie ³o ysk i ich typy

o yska wrzecionowe o yska serii S 618/619/60/62... typ nieroz³¹czny o yska wrzecionowe, serie ³o ysk i ich typy o yska wrzecionowe o yska wrzecionowe nale ¹ do grupy ³o ysk skoœnych. Bie nie pierœcienia wewnêtrznego i zewnêtrznego s¹ wykonane w taki sposób, e si³y s¹ przenoszone z jednej bie ni na drug¹ przy pewnym

Bardziej szczegółowo

KATALOG SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

KATALOG SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PPHU -OSRZESZÓW OSRZESZÓW Sp. z o.o. System Zarządzania Jakością adres : Przemysłowa 25, 63-500 63 Ostrzeszów; www.fumo.com.pl Informacje ogólne: el.: +4862 731 29 38, fax. +48 62 731 29 50 e-mail: info@fumo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. Projekt pn. Ścieżka rowerowa Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

spis treści Haki łańcuchowe BHE, BHC, BSE, BSC, BHF 6 Haki skracające BVE, BVC, BVX 7 Złączki łańcuchowe BCL, BOL 7

spis treści Haki łańcuchowe BHE, BHC, BSE, BSC, BHF 6 Haki skracające BVE, BVC, BVX 7 Złączki łańcuchowe BCL, BOL 7 ver.4 Spis treści Szekle wzmocnione Dw, Dx, Bw, Bx strona 3 Haki zawiesiowe CHA, CHC, CHS, HSS, BRS, BHS, SCH Łańcuch zawiesiowy klasy 8 wg EN 818-2, BCH 4 5 Ogniwa do zawiesi łańcuchowych BSR, BDR, BTR

Bardziej szczegółowo

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156 tld operacja tryb_platnosci cena ac domain.create ac domain.renew ag domain.create Roczny 0 ag domain.renew Roczny 0 ag domain.transfer 576 am domain.create am domain.renew 10-letni 960 2-letni 192 3-letni

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Maestro, Visa Electron,

Maestro, Visa Electron, Maestro, Visa Electron, 1.Wydanie karty dla: a)posiadacza i współposiadacza rachunku - pierwsza karta do rachunku przez okres pierwszego roku - roczna opłata administracyjna b)osoby wskazanej 35,- 20,-

Bardziej szczegółowo

CALENBERG PODK AD PERFOROWANY 205. planmäßig elastisch lagern. Dopuszczalne naprê- enia do 25 MPa. - niezbrojony. - zbrojony stal¹

CALENBERG PODK AD PERFOROWANY 205. planmäßig elastisch lagern. Dopuszczalne naprê- enia do 25 MPa. - niezbrojony. - zbrojony stal¹ CALENBERG T PODK AD PEROROWANY 205 Dopuszczne nprê- eni do 25 P - niezrojony - zrojony s¹ - œizgowy podk³d perforowny pnmäßig esisch gern Spis reœci Sron Informcje ogóne 2 Rodzje produków 2 Wspó³czynnik

Bardziej szczegółowo

DAW MAR ZAKŁAD PRODUKCJI ZAWIESI LINOWYCH I ŁA

DAW MAR ZAKŁAD PRODUKCJI ZAWIESI LINOWYCH I ŁA KATALOG WYROBÓW ZAWIESIA LINOWE - ŁAŃCUCHOWE PASOWE OSPRZĘT Ul. Mikulczycka 21 B Tel./Fax +48 32 274-25-17, 273-91-29 www.daw-mar.pl e-mail : biuro@daw-mar.pl SZANOWNI PAŃSTWO Zakład DAW MAR powstał w

Bardziej szczegółowo

Okno z roletą zewnętrzną. wysokość otworu z miejscem na -0,02. SD1- słupek drewniany wg rys. więźby dachowej OB2. 2x15. hp= 0 1/5. dachu.

Okno z roletą zewnętrzną. wysokość otworu z miejscem na -0,02. SD1- słupek drewniany wg rys. więźby dachowej OB2. 2x15. hp= 0 1/5. dachu. 9 00 0 9 9 9 9 9 0 0,% 9 00 0 0 0 0 0% x L 9.. 00 0 9 x Ø0 9 x Ø x,/ x x ø0 9 miejscem na skrzynkę: cm O miejscem na skrzynkę: cm ramę wykonać bez progu Posadzka na tarasie: płytki mrozoodporne na zaprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunków pracy naukowej

Prezentacja kierunków pracy naukowej Prznj kirunków pry nukowj Driusz Drniowski Kr Algorymów i Molowni Sysmów Polihnik Gńsk Kirunki wz Uporząkown kolorowni grów Szrgowni zń w śroowisku wiloprosorowym Wyszukiwni lmnów w zęśiowyh porząkh Przszukiwni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów - Bzianka - Besko. 45233140-2 - Roboty drogowe. Inwestor: Wykonawca:

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006R Haczów - Bzianka - Besko. 45233140-2 - Roboty drogowe. Inwestor: Wykonawca: Przediar robó Rodzaj robó (bran%a): Roboy drogowe Przebudowa drogi powiaowej Nr 2006R Haczów - Bzianka - Besko Droga powiaowa Nr 2006R Haczów- Bzianka - Besko Roboy drogowe: 1. Adres: Kody: 45233140-2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/43/2014 INFORMACJA NR 1 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Dostawa i montaŝ kontenerowego zaplecza dla obsługi jazu, wraz z robotami związanymi

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

REXTOR KATALOG PRODUKTÓW

REXTOR KATALOG PRODUKTÓW REXTOR KATALOG PRODUKTÓW REXTOR Z przyjemnością prezentujemy Państwu katalog techniczny naszych produktów. PW REXTOR jest polską, rodzinną firmą, która istnieje od 1996 r. Nasza główna siedziba mieści

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Oferta ważna od r. 33/40

Oferta ważna od r.  33/40 Oferta ważna od 12-11-2012 r. www.wodmax.pl 33/40 AKCESORIA DO WODOMIERZY Kpl. śrubunków do wodomierza wymiar indeks cena netto opak 1/2" 0120.050 7,90 150 3/4" 0120.051 11,82 150 1" 0120.052 25,70 150

Bardziej szczegółowo

P j ś j j j S P j 匇 pr P P j 1 W j j j ś j ś ś P 1 W j ᆗ哷 j j ż j ś j P ᆗ哷 ᆗ哷 j śᆗ哷 ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷 P ᑇ啇 ᆗ哷 ( ᆗ哷1ᆗ哷 N 113, 75 ) ᐧ哇 G : ᐧ哇 j j ᐧ哇 j j CPV:: 3161ᆗ哷ᆗ哷 6:, 1ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷 1: ąż, ᆗ哷, 3ᆗ哷1ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷ᆗ哷 7: ż ᆗ哷,

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Budowa sali sporowej wraz z częścią dydakyczną w Śniadowie - roboy rozbiórkowe 1 45110000-1 Rozebranie budynku urowanego 1 26 2 45110000-1 Rozebranie budynku hali 27

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń

Lighting people and places. Alu-Bay. Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Lighting people and places Alu-Bay Seria opraw oświetleniowych do wysokich pomieszczeń Trwałe materiały wysokiej jakości gwarantujące możliwość wykorzystania opraw w trudnych warunkach. Możliwość wyboru

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN

UBEZPIECZENIA GRUPOWE - status symetryczny a status łącznego życia i ostatniego przeżywającego AUTORZY: MICHAŁ BOCZEK MAŁGORZATA CZUPRYN UEZPIECZENI GRUPOWE - sus srn sus łąngo żi i osnigo rżwągo UTORZY MICHŁ OCZEK MŁGORZT CZUPRYN Rowż gruę osób. Owiśi s lib nurlną więs od. Nih i on wi i osob dl i=,,... us gru sus łąngo żi sus osnigo rżwągo

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN

ZABUDOWA STELAŻA DO WC Z PŁYT GK DO WYSOKOŚCI PARAPETU OKIENNEGO PION KANALIZACYJNY ISTNIEJĄCY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY POZOSTAJE BEZ ZMIAN ZUDOW STELŻ DO W Z PŁYT GK DO WYSOKOŚI PRPETU OKIENNEGO UMYWLKI WPUSZZNE W LT PION KNLIZYJNY 598 POJ. N MYDŁO 469 233 3 233 17 1 215 3 215 1 17 11 6 100 311 12 146 11 104 130 3 130 103 104 3 88 38 3 38

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu...

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Podstawy opracowania Charakterystyka istniej cego zagospodarowania terenu... SPIS TRE CI 1 P, l w 3 2 Pw w 7 3 C w 8 4 C w w 9 41 Rw w 9 WYKAZ RYSUNKÓW N Tł S Sl 4/1 Pl w 1:1 4/2 PLAN SYTUACYJNY - P Wl - w 39 w 1:5 B Uł Pw - Bwl M B 2 1 P, l w P w l P Wl, l K, K l w l l Kw w B

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 2 LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Minimlny zkrs pytń. List moż yć rozszrzn przz KK w zlżnośi o wymgń ngo progrmu EWT LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI ADMINISTRACYJNEJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ lp. Nr projktu Tytuł projktu Nzw nfijnt Okrs rlizji

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

(81) 750 10 33 604603212. ściany mobilne ściany przesuwne ściany akustyczne. Rozwiązania techniczne i systemowe.

(81) 750 10 33 604603212. ściany mobilne ściany przesuwne ściany akustyczne. Rozwiązania techniczne i systemowe. (81) 750 10 33 604603212 Rozwiązania techniczne i systemowe. Optimal - Polski System działowych ścian mobilnych (przesuwnych) jest jednym z najnowocześniejszych produktów tego typu na świecie. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia)

KARTA KURSU. Techniki relaksacyjne Relaxation techniques. mgr Elżbieta Sionko. Opis kursu (cele kształcenia) KARTA KURSU Nz Nz j. ng. Tchniki rlkscjn Rlion chniqus Kod Punkcj CTS* 1 Koornor mgr lżbi Sionko Zspół dkczn mgr lżbi Sionko Opis kursu (cl kszłcni) Clm kursu js zpoznni sudn z pojęcim srsu i snu rlksu,

Bardziej szczegółowo

Elektrohydrauliczne narzędzia zaciskowe. Smart-Line.... rozwiązania, które przekonują

Elektrohydrauliczne narzędzia zaciskowe. Smart-Line.... rozwiązania, które przekonują PL Elektrohydrauliczne narzędzia zaciskowe Smart-Line zaciskarka SC-2 2 stopniowa hydraulika z wymiennymi matrycami naramienny, bez matryc. MC3 do izolowanych końcówek oczkowych widełkowych zacisk owalny

Bardziej szczegółowo

I C. Biologia. Chemia. Technika w produkcji cukierniczej. Technika w produkcji cukierniczej. Technologia produkcji cukierniczej

I C. Biologia. Chemia. Technika w produkcji cukierniczej. Technika w produkcji cukierniczej. Technologia produkcji cukierniczej Zsdnicz Szkoł Zwodow Rzemiosł i Przedsiębiorcz Bydgoszcz, ul. Kijowsk I C Wychowwc : Cichowsk Mgdlen :0 - : Mtemtyk Biologi Mtemtyk :00 - : Godzin wychowcz Chemi. Grup Informtyk GP. Grup Informtyk :0 -

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia IV

Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia IV Oczyszczani ścików projkt zajęcia IV OBLICZEIA KOMÓR OSADU CZYEGO UKŁADU A 2 O WG ATV DVWK A 131 P Prowadzący: mgr inż. Marta Knap mgr inż. Stanisław Miodoński Obliczni wskaźnika dnitryfikacji Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

ľľ ń í ü ď ż Ż ć ć ń Ż ż ć ż ż ć ż ń ń ć Ł š ć Á Đ ľ Ż ü Í ľ ľ

ľľ ń í ü ď ż Ż ć ć ń Ż ż ć ż ż ć ż ń ń ć Ł š ć Á Đ ľ Ż ü Í ľ ľ ń Š ô Í ń Đ ż ľ ľ ń ń ľ ń ć ń ć ć ż ć ć í Ą í Ľ ľ Ü ü Í ü í ť đ Ü ô ř í Đ ľľ ń í ü ď ż Ż ć ć ń Ż ż ć ż ż ć ż ń ń ć Ł š ć Á Đ ľ Ż ü Í ľ ľ ń ü ľ í Í ň ż ż ń ż ż ć ż ć ń ż ć Í ć ć ż ć ć ć ż ż Ź Ö Ĺ Đ í Ĺ

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Seria: N34. sterowanie cewkami 32/37/40 mm. Zawór 3/2 powrót sprężyną (monostabilny) Zawór 5/2 powrót sprężyną (monostabilny)

Seria: N34. sterowanie cewkami 32/37/40 mm. Zawór 3/2 powrót sprężyną (monostabilny) Zawór 5/2 powrót sprężyną (monostabilny) Zawory NAMUR G12 sterowanie cewkami 323740 mm Seria: N34 Wielkość przyłącza Otwór Przepływ nom Cisnienie pracy (bar) Max dopuszczalna temperatura powietrza lub gazu neutralnego ATEX dla strefy (z cewką)

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON

HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON HALFEN SZYNY DO WBETONOWANIA B07 BETON SZYNY HALFEN I AKCESORIA Przeglą prouktów Hlfen - szyny typ HTA stron 1 - Hlfen - śruy stron 1 - Płytki gwintowne stron 1 - Hlfen-szyny typ HZA Profil ząkowny i Hlfen-śruy

Bardziej szczegółowo

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY Stalowa Wola: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Numer ogłoszenia: 143925-2011; data zamieszczenia: 20.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A û MATERIA Y DO PROJEKTOWANIA 2013/1

POMPY CIEP A û MATERIA Y DO PROJEKTOWANIA 2013/1 POMPY CIEP A û MATERIA Y DO PROJEKTOWANIA 2013/1 Niskotemperaturowe pompy ciep a powietrze/woda do mona²u zewnµtrzngo LA 6TU LA 9TU LA 12TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 60TU LA 11TAS LA 16TAS LA 11PS LA

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza próbnej matury z OPERONEM. Fizyka Poziom rozszerzony Modele odowiedzi do rkuz rónej ury z OPEONEM Fizyk Pozio rozzerzony Grudzieƒ 007 zdni Prwid ow odowiedê Licz... z zinie wzoru n n enie ol grwicyjnego k GM z zinie wrunku k v GM c v, gdzie M lney, roieƒ

Bardziej szczegółowo

DRUTY DO SPAWANIA STALI WYSOKOSTOPOWYCH StarWeld C Mn Si S P Cr Ni Mo Cb/Nb Ti

DRUTY DO SPAWANIA STALI WYSOKOSTOPOWYCH StarWeld C Mn Si S P Cr Ni Mo Cb/Nb Ti DRUTY DO SPAWANIA STALI WYSOKOSTOPOWYCH StarWeld C Mn Si S P Cr Ni Mo Cb/Nb Ti SW307 SW 307 Si SW 308 L SW 308 L Si SW 309 L SW 309 Si SW 309 L Si SW 309 L Mo SW 310 SW 312 SW 316 L SW 316 L Si SW 317

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Bus

Widok z przodu. Power Bus Separaor sygnałów binarnych Charakerysyka Konsrukcja 1-kanałowy separaor sygnału Zasilanie 2 V DC Wejście dla czujników 2- lub -przewodowych lub źródeł napięcia AC/DC wyjście syku przekaźnika Funkcja czasowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W POWŁOKACH ZBIORNIKÓW OSIOWO SYMETRYCZNYCH

OBLICZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W POWŁOKACH ZBIORNIKÓW OSIOWO SYMETRYCZNYCH OBLICZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W POWŁOKACH ZBIORNIKÓW OSIOWO SYMETRYCZNYCH Sporządził: Bartosz Pregłowski Grupa : II Rok akadem: 2004/2005 OBLICZANIE SIŁ WEWNĘTRZNYCH W POWŁOKACH ZBIORNIKÓW OSIOWO SYMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo