Analiza strategiczna firmy X.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza strategiczna firmy X."

Transkrypt

1 Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999

2 Spis treci 2 1. WSTP PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE KONCEPCJA DZIAŁALNOCI ZESPÓŁ...9 NA PRZYKŁADZIE ORODKA KATOWICE ANALIZA RYNKU ROK ANALIZA PROCESÓW I STRUKTUR WEWNTRZNYCH...20 ANALIZA SWOT...20 OGÓLNY MODEL DANYCH...22 PRZYKŁAD MODELU PROCESÓW...23 MODELOWANIE FUNKCJI...24 PODSTAWOWE SFERY DZIAŁALNOCI FIRMY...25 MODEL DANYCH KURSU...26 ZADANIE SPARAMETRYZOWANE - PRZYKŁAD...27 SŁOWNIK POJ ZAMIERZENIA PROBLEMY...36 PROBLEMY WEWNTRZNE...36 PROBLEMY ZEWNTRZNE...37 METODY ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW KONKURENCJA...41 GŁÓWNI KONKURENCI OBECNI NA RYNKU RAPORT FINANSOWY...52 CZ OGÓLNA...53 KATALOGI WSKANIKÓW:...55 GRAFICZNA INTERPRETACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH FIRMY WYMAGANIA STAWIANE FIRMIE...58 WYMAGANIA DOTYCZCE TECHNOLOGII I ZASOBÓW...58 WYMAGANIA DOTYCZCE PERSONELU ZAGROENIA I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJCE IM...63 REAKCJE WEWNTRZNE...65 REAKCJE ZEWNTRZNE WNIOSKI I SPOSTRZEENIA...67

3 3 1. Wstp Analiza strategiczna firmy X. Dostpne ródła Zgodnie z zaleceniami kierownictwa firmy, dane zawarte w rozdziale 10 Raport Finansowy zostały zmienione o podany i utajniony współczynnik. W pracy korzystano z nastpujcych ródeł: Dane wewntrzne firmy. Strony internetowe firmy. TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego Analiza własna. Metodyka Wykorzystano oprogramowanie komputerowe: MS Word. MS Excel. MS PowerPoint. Corel DRAW (rysunki modelowania). Autor opracowania Analiz strategiczn sporzdził: Adrian Tomaszewski 2. Podstawowe informacje o firmie Zarzd Prezes zarzdu: Jan Nowak, dyrektor generalny Jan Kowalski (dane zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora). Profil działalnoci Szkolenia komputerowe. Firma wydaje certyfikaty na podstawie autoryzacji Microsoftu, Novella, SCO, Lotusa, 3Com, Compaqa, Autodesku, Suna. Ma uprawnienia do prowadzenia szkole nadane przez Kuratorium Owiaty i Wychowania. Ma autoryzacj Sylvan Prometric Testing Center uprawniajc do przeprowadzania testów. W firmie działa zespół analityków i programistów, który zajmuje si tworzeniem projektów systemów obiegu informacji i dokumentów w przedsibiorstwie, systemów ewidencji, systemów do pracy grupowej, rozproszonych systemów słucych do gromadzenia

4 4 i przekazywania informacji a take optymalizacj rozwiza sieciowych. Uwagi Firma ma 2 oddziały w Warszawie oraz oddziały w Krakowie, Katowicach i Poznaniu. W ramach umów partnerskich poza oddziałami X. prowadzi take szkolenia w Lublinie, Bydgoszczy i Białymstoku. Forma prawna Sp. z o.o Udziałowcy Jan Nowak (42,5%), Jan Kowalski (42,5%), Jan Malinowski (15%) (dane zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora). Adres Warszawa, ul. xxxxxxxxxx, tel... (dane celowo utajnione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora)

5 5 3. Koncepcja działalnoci Misja firmy Wywołanie i sprostanie potrzebom stałego uczenia si dla zaspokojenia pdu do wiedzy i cigłego podnoszenia kwalifikacji. X. to miejsce, w którym słuchacze zdobywaj umiejtnoci samodzielnego posługiwania si nowoczesnymi narzdziami pracy. Prowadzi szkolenia zarówno dla pocztkujcych, jak i dla specjalistów, którzy zamierzaj poszerzy swoj wiedz i umiejtnoci zawodowe nie tracc czasu szybko, fachowo i nowoczenie. Firma prowadzi kursy komputerowe od r. Posiada autoryzacje szkoleniowe firm: Novell, Microsoft, Lotus, SCO, Compaq, 3Com, Autodesk, SUN, oraz uprawnienia do prowadzenia szkole nadane przez Kuratorium Owiaty i Wychowania. Program kursu podstawowego zyskał aprobat Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i jest rekomendowany pracownikom administracji panstwowej. Od 1994 r. posiada take autoryzacj firmy Sylvan Prometric uprawniajc do przeprowadzania egzaminów: Microsoft Certified Systems Engineer, Certified NetWare Engineer, Certified NetWare Administrator, Lotus Certified Notes System Administrator, Lotus Certified Engineer i inne. Od ponad trzech lat prowadzi regularne szkolenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych a od półtora roku w Banku Rozwoju Eksportu. Do grona klientów nale równie: PEKAO S.A., Telewizja Polska S.A., Zakład Ubezpiecze Społecznych, Urzd Antymonopolowy, Pekaes Auto-Transport S.A., Philip Morris Poland, ABC Data, Thomson Polkolor, Hortex, Benckizer, Centrum Onkologii, Giełda Papierów Wartociowych, Bank Wschodni Cukrownictwa, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. W ramach Programu Phare POL szkoliła Generaln Dyrekcj Dróg Publicznych, Pa stwow Agencj Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Do chwili obecnej przeszkoliła około osób. Studenci s pracownikami wszystkich działów w swoich firmach. Zakres prowadzonych przez firm szkole obejmuje zarówno podstawy obsługi komputera, nauk wybranych

6 6 aplikacji jak równie wysoce zaawansowane szkolenia sieciowe. Zajcia mog by prowadzone w jzyku polskim i angielskim. Studenci otrzymuj podczas kursu materiały dydaktyczne. Na zako czenie zaj otrzymuj certyfikaty wiadczce o uko czeniu szkolenia. X. posiada sie orodków edukacyjnych w całej Polsce. Dysponuje 28 salami wykładowymi wyposaonymi w sprzt komputerowy oraz pomoce audiowizualne niezbdne do prowadzenia zaj. W salach znajduje si po 10 komputerów pracujcych w sieci. Kady z uczestników szkole ma do dyspozycji własny komputer. Instruktorzy Instruktorzy s absolwentami kierunków technicznych, informatycznych lub matematycznych Politechniki Warszawskiej, Politechniki lskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu lskiego oraz Uniwersytetu Jagiello skiego. Sposób prowadzenia zaj oceniaj take studenci wypełniajc na zako czenie kursów ankiety. X. zajmuje si równie doradztwem obejmujcym całokształt zagadnie zwizanych z informatyzacj przedsibiorstw. Dodatkowy atut firmy to zespół programistów i analityków zajmujcy si analiz i tworzeniem systemów wspomagajcych prac grupow. Wród klientów korzystajcych z usług zespołu analityków znajduj si przedstawiciele znanych, wiatowych koncernów, banków, due przedsibiorstwa, w tym : PPA Bank S.A., Fundacja Edukacji i Bada Bankowoci, SOLVEY, Przedsibiorstwo Handlu Zagranicznego COOPEXIM, Monsanto Polska Ltd., Westinghouse Electric Poland Ltd.

7 7 Usługi Usługi w zakresie projektowania i integracji systemów, doradztwo informatyczne, ekspertyzy i konsultacje autoryzowan sprzeda sprztu i oprogramowania cenionych na wiecie firm, własny system zarzdzania przedsibiorstwem (program SYMFONIA) oraz oprogramowanie na zamówienie, nauk w autoryzowanych orodkach szkoleniowych, która moe by zako czona egzaminem wg programu egzaminacyjnego firmy Sylvan Prometric, serwis i pogotowie komputerowe. Szkolenia Podstawy obsługi komputera, finanse i ksigowo, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, zarzdzanie projektami, projekty informatyczne, grafika komputerowa, projektowanie baz danych SQL, kursy inynierii oprogramowania techniki obiektowe, kursy dla kadry kierowniczej, szkolenia dla uytkowników Internetu. Konsultacje Rozwizywanie problemów pojawiajcych si w systemach informatycznych, konsultacje zwizane z wykorzystaniem oprogramowania firmy Novell i Microsoft, doradztwo zwizane z systemami sieciowymi, pomoc w doborze sprztu komputerowego, oprogramowania systemowego, komunikacyjnego i aplikacyjnego, porady w doborze wykonawców i podwykonawców. Praca grupowa Analiza i projektowanie systemów pracy grupowej, wdroenia pracy grupowej w przedsibiorstwie w oparciu o Novell GroupWise, Microsoft Exchange, IBM/Lotus Notes, tworzenie nowych sposobów udostpniania informacji w organizacji: grupy dyskusyjne, zarzdzanie obiegiem informacji. Analiza i przygotowanie Analizy obiektowe systemów informacyjnych obejmujce: analiz potrzeb, analiz przepływu dokumentów i informacji, analiz zasobów dobór oprogramowania systemowego i komunikacyjnego, projektowanie i wdraanie systemów informatycznych w oparciu o metody obiektowe. Projekty Analizy i projekty infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, łczenie sieci heterogenicznych, integracja sieci lokalnych

8 8 Administracja i zarzdzanie z systemami IBM SNA, konfigurowanie dostpu do sieci lokalnych i rozległych, planowanie i wykonywanie migracji do nowych technologii i moliwoci systemów sieciowych (NetWare, Windows NT, Unix) budowa struktur NDS, tworzenie systemów zabezpiecze oraz odpornoci na awarie. Zarzdzanie sieciami w organizacji, zdalne administrowanie systemami informatycznymi, monitorowanie zagroe. Internet/Intranet Instalowanie serwerów Internetowych w rodowisku Novell, Unix, Windows NT, udostpnianie informacji z baz danych poprzez Internet/Intranet, dynamiczne tworzenie stron WWW, zapewnianie bezpiecze stwa dostpu do danych, zdalny dostp do systemów i danych.

9 9 4. Zespół Na przykładzie Orodka Katowice (nazwiska zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora. Wszelkie podobiestwa s przypadkowe). Kadra kierownicza mgr in. Zbigniew Racewicz dyrektor orodka (Certified Novell Engineer) Mariusz Demarczyk dyrektor handlowy Dział szkole Izabela Skrzypek koordynator szkole Boena Bogucka Administrator egzaminów Techniczny dział handlowy Izabela Skrzypek Anna Kami ska Gabriela witała Marcin Olczak Wojciech Pitura Artur Nowak Artur Szczsny Sekretariat Katarzyna Kaliska Microsoft Damian wito (szef grupy) - Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: Exchange 5.0 i 5.5, Proxy Server1.0 i 2.0, NT Server Sławomir Kilja ski Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion

10 10 Aleksander Majewski Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion. Adrian Tomecki- Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Systems Engineer, Microsoft Product Specialist + Internet; specjalista produktów: NT Server, NT Workstaion, obsługa WWW, specjalista: Corel Novell Adam Misztela (szef grupy) Certified Novell Administrator, Certified Novell Engineer, Certified Novell Instructor Maciej Firley CNA, CNE, CNI, MASTERCNE Tomasz Gajewski CNA, CNE, CNI, MCSD, MCSE, MCP SCO Dariusz Kiszczuk Marcin Kapłon Serwis Krzysztof Olbi ski Mateusz Czarnecki

11 11 5. Analiza rynku rok 1997 W roku 1997 rynek IT (informatyczny i teleinformatyczny) nadal si rozwijał. Według szacunków TELEINFO 500 wzrósł on z 1,593 mld USD (4,221 mld zł) do 1,910 mld USD (6,266 mld zł), co oznacza dynamik 19,9% liczon w dolarach i 48,4% - w złotych. Wzrost rynku IT odzwierciedla dynamiczny rozwój całej polskiej gospodarki, która od kilku lat odnotowuje stały wzrost produktu krajowego brutto. Nawet ubiegłoroczna klska powodzi nie była w stanie zachwia rozwojem informatyki w Polsce, cho w pewnych regionach i sektorach rzeczywicie wpłynła na ograniczenia budetów na informatyk. Dynamika polskiego rynku informatycznego zmiana 97/96 mld USD 1,593 1,91 19,90% mld zł 4,221 6,266 48,40% Tabela 1 Dynamika polskiego rynku informatycznego w 1997 roku (ródło: Katalog TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997) Wydarzeniem, które miało wpływ na rynek informatyczny na pocztku ubiegłego roku było przywrócenie od 1 stycznia 1997 roku zawieszonych przedtem ceł na komponenty elektroniczne (od 3 do 9%, przy czym 9-procentowe cło dotyczyło elementów najbardziej wraliwych na przemyt: procesorów i pamici). Okazało si zreszt wtedy, jak trudno odkrci takie działania: cła zniesiono powtórnie dopiero 1 lipca ub. Roku. Jednym z ubocznych efektów sprawy było zniesienie od 1 stycznia 1998 roku kontyngentów celnych na podzespoły i tak oczekiwane z powodu przystpienia Polski do ITA.

12 12 Zwłaszcza w drugiej połowie roku skumulowały si skutki powodzi oraz przyhamowania zakupów przez zajt wyborami administracj publiczn. Administracja to jednak ok. 10% odbiorców brany IT, a wywołane powodzi straty w sprzcie i instalacjach telekomunikacyjnych i sieciowych wywołały zjawisko popytu restytucyjnego kupowania nowego sprztu w miejsce zniszczonego. Struktura polskiego rynku IT w 1997 roku 21% 17% 62% sprzt usługi oprogramowanie Rys 2 Struktura polskiego rynku teleinformatycznego w 1997 roku (ródło: TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997) Dynamika Porównania w złotych daj do rozbiene wyniki w stosunku do porówna przelicze dolarowych a to z uwagi na spor dewaluacj złotego w stosunku do dolara akurat w 1997 roku w stosunku do duo sztywniejszego kursu z lat Jeli dodamy do porówna ECU, globalny wzrost polskiego rynku informatycznego w 1997 roku w stosunku do 1996 roku zamkniemy w granicach od 15% (w ECU), przez niemal 20% (w USD) do ponad 48% (w złotych). Te dwie waluty stosowane s powszechnie w porównaniach midzynarodowych, stanowicych np. podstaw do decyzji inwestorów, zwłaszcza kapitałowych.

13 13 Kto zyskał, kto stracił W zachodnim modelu dystrybucyjnym spokojne przyrosty mona wyjania pewnym zwikszeniem sprzeday w sscym kanale sprzeday detalicznej, w dalszym cigu bardzo mało wacej na rynku polskim, zdominowanym przez producentów lokalnych. Tymczasem w sprzeday komputerów osobistych na naszym rynku w ub. Roku zachodziły dwa w pewnym sensie przeciwne zjawiska. Otó istotnie zmalała produkcja dwóch najwikszych do tej pory producentów krajowych (Optimus i JTT) a zarazem według ocen wikszoci ekspertów wzrosła łczna sprzeda komputerów PC. Skoro jednak załoymy, e rynek komputerów osobistych wykazał wzrost rzdu 10-12%, najwiksi polscy producenci mieli spadki produkcji, za z wyjtkiem SNI aden z liczcych si zagranicznych dostawców komputerów markowych nie odniósł w ub. Roku spektakularnych sukcesów i nie zagospodarował wikszego wolnego pola pozostawionego przez krajowych liderów, to tylko mali składacze mogli spowodowa tak znaczce wzrosty obrotów dystrybutorów. Nikt nie jest w stanie uchwyci aktywnoci kilkuset czy kilku tysicy polskich mikrointegratorów małych, czy kilkuosobowych firm, składajcych kilka czy kilkanacie komputerów miesicznie i instalujcych je w rejonie swego bezporedniego działania: w sklepie ssiada na rogu, w hurtowni znajomego, który potem poleci firm innemu znajomemu. Zwykle zreszt chodzi nie tylko o składanie komputerów ale take o zainstalowanie małej sieci, oprogramowania obsługujcego sprzeda, przeszkolenie kilku pracowników. W odniesieniu do tych drobnych firm IT działa podobna zasada, jak w stosunku do ich klientów, równie małych firm handlowych, czy usługowych: mona rozpatrywa ich wpływ na cało gospodarki, bo nie ma na ich temat wiarygodnych danych. Komputery osobiste to jednak tylko cz rynku cho bardzo istotna. Z codziennego dowiadczenia wszyscy wiemy, e jest w Polsce wiele do informatyzowania w sferze infrastruktury, usług i słub publicznych oraz

14 14 administracji centralnej i samorzdowej. Potrzeby informatyzacji, zarówno w latach najbliszych, jak i w okresie do roku 2010, bd ogromne. Wymusi je przede wszystkim bezporednio lub porednio nasze przyłczenie si do Unii Europejskiej a w mniejszej mierze (ale za to szybciej) do NATO, a take otwarcie w najbliszym czasie wielkich rynków: ubezpieczeniowego, bankowego i paliwowego. Sytuacja na rynku szkole informatycznych Szkoli znaczy uczy, dokształca kogo w okrelonej dziedzinie, zwykle w trybie skróconym na kursach, poprzez cykl wykładów z jakiego przedmiotu. Oto słownikowa definicja szkole. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie szkoleniami komputerowymi przeznaczonymi zarówno dla pocztkujcych, jak i zaawansowanych. Ronie te zainteresowanie kursami dla kadry zarzdzajcej. Do coraz wikszej liczby firm prywatnych i pa stwowych wkracza nowoczesna technika biurowa i informatyka. Pociga to za sob konieczno przeszkolenia pracowników zarówno tych starszych, dla których obsługa nowych urzdze biurowych i komputerów jest trudna, jak i młodszych, od których od razu na pocztku oczekuje si umiejtnoci korzystania z komputera. W Polsce istnieje kilkadziesit firm i orodków wiadczcych usługi szkoleniowe. Wród nich jest kilkanacie duych firm dysponujcych swoimi oddziałami w rónych miastach lub orodkami, które działaj pod szyldem danej firmy bd współpracuj z ni, oraz mnóstwo mniejszych firm wiadczcych usługi tylko w jednym miecie i nastawionych na klienta indywidualnego. Wiksze firmy, takie np. jak: Altkom Akademia, IKIK Warszawa, ATM, ComputerLand Info-Serwis, Soft-tronik, CTS, maj bogat ofert szkole na rónych poziomach, w tym take specjalistycznych i z moliwoci uzyskania rónych certyfikatów. Prowadz one szkolenia dla osób indywidualnych, jak i całe systemy szkole dla firm, zakładów pracy, urzdów.

15 15 Podstawy Właciwie nie ma problemu z wybraniem orodków szkoleniowych oferujcych szkolenia z podstaw posługiwania si komputerem. W kadym miecie mona znale duy wybór szkole, rónica midzy nimi polega na cenie za samo szkolenie, a take sprzcie oraz wykładowcach. Cena za kurs MS Office 95/97 waha si od 240 zł za 24 godz. W Rexie (Wrocław), przez 650 zł za 28 godz. W Altkomie (Warszawa), do 940 zł za 56 godz. W Unicomanderze (Warszawa). W niektórych orodkach istnieje moliwo wyboru szkole w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Tak jest w warszawskich orodkach Edusoft czy Multitrade. Zajcia w godzinach popołudniowych s ta sze nawet o ok zł, ponadto daj moliwo uczestniczenia w kursie po pracy, nawet na własn rk czy indywidualnie. Popularno szkole komputerowych ronie. Tylko w cigu 1997 r. W Edusofcie na 1055 kursach przeszkolono 7636 osób (dla porównania: w 1996 r. 4541osób). W Centrum Komputerowym ZETO Łód w 1997 r. Na 378 kursach przeszkolono 2700 osób. Certyfikaty W Polsce jest kilkanacie firm, które maj w swojej ofercie autoryzowane szkolenia, umoliwiajce uzyskanie certyfikatów. Dla przykładu: w 1996 r. Wprowadzono polsk wersj egzaminu Microsoft Certified Proffesional z zakresu Microsoft Windows 95. Ci, którzy zdobd taki certyfikat, jako inynierowie MCP instaluj i konfiguruj oprogramowanie Microsoftu. Zatrudniani s chtnie w duych instytucjach oraz w firmach komputerowych majcych status Microsoft Solution Provider. Egzaminy MCPS, MCSD, MCSE mona zdawa w orodkach, które maj sformalizowany status Authorized Prometrix Testing Center (dotyczcy metody przeprowadzania egzaminów). Nale do nich: w Warszawie Altkom, Multitrade, CTS, IKIK, w Sopocie DC Edukacja, w Bielsku Białej Techmex, we Wrocławiu Eiite, w Krakowie System 3000, w Łodzi Centrum Komputerowe ZETO. Autoryzowane szkolenia Novella, dziki którym mona uzyska tytuły

16 16 administratora (CNA), inyniera (CNE), dwa tytuły trenera (CNI i MCNI), prowadz m.in.: Altkom, CTS, ComputerLand Info-Serwis, Edusoft, Softtronik, Centrum Komputerowe ZETO Łód. Ten ostatni orodek prowadzi autoryzowane szkolenia mainframe IBM S/390. Softsale, szkolc w zakresie programowania w Delphi, organizuje w ramach Softsale Delphi Club spotkania seminaryjne, które zgodnie z formuł klubu maj by forum wymiany dowiadcze. Spotkania s ciekaw inicjatyw, która pokazuje, e firma nie jest nastawiona tylko na komercyjne usługi szkoleniowe, ale zaley jej na kontakcie z uytkownikami swojego oprogramowania i ich pomysłach dotyczcych ulepszania i poszukiwania dróg modernizacji. Duy moe wicej Niezaprzeczalnie tylko due orodki szkoleniowe, dysponujce odpowiedni baz, a przede wszystkim odpowiedni kadr wyszkolonych wykładowców s w stanie obsłuy wielkie projekty. Usługi szkoleniowe wiadczone dla wielkich odbiorców systemów, kiedy trzeba przeszkoli kilka tysicy ludzi, s ju powan spraw, wymagajc nie lada wysiłku, dobrej organizacji i sporych funduszy. Do najwikszych projektów roku zaliczy trzeba komputeryzacj ZUS-u, któr ma przeprowadzi Prokom Software. To ogromne przedsiwzicie obejmie kilkanacie tysicy pracowników ZUS i potrwa przynajmniej 2 lata. Prokom ma odpowiednie zaplecze szkoleniowe do grupy Prokomu nale dwie firmy szkoleniowe: Multitrade (Warszawa) i Combidata (Sopot) oraz orodek szkoleniowy w Gdyni. Jednym z waniejszych wydarze dla Edusoftu była współpraca z CSBI w ramach kontraktu na oprogramowanie dla urzdów pracy. Jako podwykonawca orodek podjł si wyszkolenia 1900 osób w administrowaniu i obsłudze specjalnego systemu informatycznego. W ub.r. orodek ten wygrał przetarg na przeszkolenie 260 informatyków w PeKaO S.A. (szkolenie obejmie administracj Manage Wise). Jednym z przykładów jednoczenia sił orodków i startowania wspólnie w przetargach mog by Edusoft i Altkom,

17 17 które stworzyły konsorcjum, wygrały przetarg i przeprowadziły szkolenia komputerowe dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Kompleksowe usługi informatyczne wiadczy równie Apexim, który niedawno wygrał przetarg na dostaw i instalacj specjalistycznego oprogramowania dla ZOZ-u w Lubartowie. Firma wdroy oprogramowanie i przeszkoli uytkowników i administratorów korzystajc z zaplecza swojego orodka szkoleniowego Centrum Promocji i Szkolenia Teleinformatyki. W brany komputerowej szkolenia s czsto nieodłcznym elementem oferty. Poza sprzeda pudełek z półki trudno sobie bowiem wyobrazi, aby jakiekolwiek wdroenie informatyczne mogło odby si bez przeszkolenia personelu. Dotyczy to przede wszystkim duych implementacji systemów (np. do zarzdzania przedsibiorstwem) ale te i pojedynczych programów, których obsługa moe nastrcza pewne trudnoci, zwłaszcza nowicjuszom. Istnieje szereg firm, dla których szkolenia stanowi podstawowe ródło utrzymania. Z reguły maj dobrze wyposaone sale wykładowe oraz wysoko kwalifikowan kadr. Globalne przychody ze szkole firm i przedstawicielstw uczestniczcych w rankingu porównawczym za rok 1997 opublikowanym przez Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego TELEINFO 1997, wyniosły ok. 75 mln zł, za rednia zmiana przychodu w latach 1997/1996 dla firm, które zadeklarowały wyniki dla obydwu lat blisko 50 procent. To znacznie wyszy przyrost, ni redni wzrost w całej brany komputerowej. Moe si to wiza z poszukiwaniem nowych ródeł dochodu przez firmy, którym coraz trudniej konkurowa na rynku komputerowym.

18 18 Sporód kilkuset badanych firm, 130 zadeklarowało, e cz przychodu uzyskała z przeprowadzonych w Polsce szkole. Pierwsza 50-tka to firmy, które uzyskały z tej działalnoci ponad 200 tys. zł w 1997 roku. Liderem szkole w 1997 r. Została Altkom Akademia, z wynikiem 6,3 mln zł (88% przychodu). Na kolejnych miejscach uplasowały si: Combidata (5,4 mln i 94% przychodu), DC Edukacja Sopot (4,4 mln, 100%) oraz EduSoft (3,7 mln, 100%). Firmy traktujce szkolenia jako uzupełnienie swojej oferty to głównie integratorzy, którzy musz zadba o nauczenie obsługi skomplikowanego nieraz oprogramowania, czy dostawcy duych systemów, jak np. Sun Microsystems, 2Si, SAP, Oracle, ZETO Łód oraz Scala Polska. Poza wartoci finansow drugim kryterium oceny rynku szkoleniowego jest liczba osobogodzin przeprowadzonych przez firm. Eliminuje ona rónice czasu trwania kursu czy rón liczb słuchaczy. Inna jest bowiem waga 2-dniowego kursu po 2 godziny, ni tygodniowego kursu po 6 godzin dziennie. Szkolenia stanowi istotn cz biznesu komputerowego. Uczestnicy powyszego rankingu zadeklarowali, e maj ponad 100 orodków szkoleniowych, ponad 300 sal wykładowych z ok. 3 tysicami komputerów. Szybki rozwój tej działalnoci wskazuje, e moe przynosi dochód przy niezbyt wysokich inwestycjach (czsto np. w wynajmowanych salach), co wcale nie znaczy, e przy małych kosztach (licencje oprogramowania, koszty zwizane z autoryzacj i certyfikacj, opłacanie dobrze wykwalifikowanej kadry szkoleniowej i jej szkole. Wag problemu edukacji informatycznej kadry doceniaj coraz bardziej due instytucje i administracja. Coraz czciej organizowane s przetargi na przeszkolenie pracowników, do których mog przystpi jedynie powane firmy, dysponujce odpowiednimi wykładowcami i zapleczem. O tym, e były to projekty korzystne finansowo dla realizujcych, nie trzeba nikogo przekonywa. Zyskali przeszkoleni pracownicy, zatrudniajce ich przedsibiorstwa oraz oczywicie firmy szkoleniowe.

19 19 Lp Firma Przychody ze sprzeday 1997 tys zł Przychody ze szkole 1997 tys zł Liczba kursów Liczba słuchaczy 1996 tys zł Orodków szkol. Sal szkol. Liczba Komputerów szkol. Wykładowców 1 Altkom Akademia Warszawa Combidata Sopot DC Edukacja Sopot EduSoft Warszawa Si Katowice IKIK Warszawa Oracle Polska Warszawa OSI Computrain Warszawa CTS Warszawa Multitrade Warszawa ZETO Łód Soft-tronik EC Pozna Hector Warszawa Techmex Bielsko Biała BSB Bydgoszcz Samba Gdynia ABG Warszawa ATM Warszawa Apexim S.A. Warszawa Ster-Projekt Warszawa Alma Pozna Unizeto Szczecin Hogart Warszawa Komtech Radom Soft-Lab Warszawa Banpol Gdynia Kramist Warszawa Invar Sieradz Quantum Warszawa Spin Katowice Tabela 2 30 najwikszych polskich firm oferujcych szkolenia informatyczne (ródło: Katalog TELEINFO 500 Raport Polskiego Rynku Teleinformatycznego 1997)

20 20 6. Analiza procesów i struktur wewntrznych Analiza SWOT Strengths mocne strony Weakness słabe strony Opportunities szanse Threats zagroenia Mocne strony 1. Młoda kadra. 2. Fachowa kadra posiadajca autoryzowane certyfikaty i stale podnoszca kwalifikacje (taki jest wymóg pracy w firmie). 3. Dowiadczenie dydaktyczne i techniczne. Stały kontakt z prowadzeniem szkole wyrabia dowiadczenie w pracy dydaktycznej. 4. Mocna pozycja na rynku (najwiksza firma szkoleniowa za rok 1997) 5. Due moliwoci działania. 6. Ogólnopolski zakres działalnoci ( duy teren ). 7. Warunki pracy w firmie moliwo rozwoju oraz dostp do najnowszych technologii i oprogramowania. 8. Klimat panujcy w pracy stosunki midzyludzkie. 9. System rekrutacji podana integracja z zespołem. Szanse 1. Inwestor strategiczny wchodzce na rynek due firmy zachodnie: Daewoo, ICL, ISUZU, General Motors, Delphi. 2. Restrukturyzacja górnictwa. 3. Rynek zagraniczny szkolenia dla Polonii w krajach ociennych. 4. Stały rozwój brany co powoduje cigłe zapotrzebowanie na szkolenia. 5. Siła strategicznych klientów. 6. Szeroko rozwinity Public Relation. 7. Organizowanie wspólnych konferencji i projektów z duymi partnerami (Microsoft, Novell, IBM, SUN, SCO, Intel, Autodesk).

21 21 Słabe strony 1. Promocja i reklama zbyt mało aktywnych działa. 2. Zbyt wolny upgrade (aktualizacja) sprztu. Zagroenia 1. Niebezpiecze stwo odpływu kadr. 2. W perspektywie czasowej wzrost cen uwarunkowany integracj z cenami europejskimi. 3. Konkurencja a szczególnie polityka dumpingowa niektórych firm.

22 22 Ogólny model danych Zatwierdzone kursy na stycze 1999 Kurs Symbol Data od Data do Miejsc Cena Sala 834 KONSULTACJE ,00 zł 818 NOT BASIS ,00 zł 857 RODKI TRWAŁE ,00 zł 862 NW ,00 zł 819 NOT BASIS ,00 zł 846 NW ,00 zł 850 MS ,00 zł 845 NW ,00 zł 787 NW ,00 zł 833 MS ,00 zł Tabela 3 Wycig z bazy danych: zatwierdzone kursy na stycze 1999 (orodek Katowice) (ródło: baza danych KURSY) KLIENCI Nr klienta Akronim Nazwa Miejscowo Wielko Brana AQUA Przedsibiorstwo Komunalne AQUA S.A. Bielsko Biała D (-uy ) BANK_HANDL Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa D BANK CPN Centrala Produktów Naftowych "CPN" S.A. Katowice D DZIEDZICE Walcowania Metali "DZIEDZICE" S.A. Czechowice Dziedzice D EDS EDS Poland Sp. Z o.o Warszawa D ELEKTROC BDZIN Elektrociepłownia "Bdzin" S.A. Bdzin D ERG_BIERU Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG" Bieru D CHEM FAMED Famed S.A. ywiec D GAZOBUDOWA PGNiG S.A. W Warszawie oddz. BUG Gazobudowa Zabrze D GAZOBUDOWA2 PGNiG S.A. W Warszawie oddz. GOZG w Zabrzu Zabrze D GÓRKA Zakład Surowców Ogniotrwałych "Górka" S.A. Trzebinia D GÓRN_TOW_PRASOW Górnol skie Towarzystwo Prasowe Sp. Z o.o. Katowice D HAJDUKI Zakłady Chemiczne Hajduki S.A. Chorzów D CHEM HSO_SZCZAKOWA Huta Szkła Okiennego Szczakowa S.A. Jaworzno-Szczakowa D HUTY HUTA_SZOPIENICE Huta Metali Nieelaznych "Szopienice" Katowice D JASTRZ_SPÓŁ_WG Jastrzbska Spółka Wglowa S.A. Jastrzbie-Zdrój D KLEOFAS Katowicki Holding Wglowy S.A. KWK "Katowice" Katowice D GÓRN KOPALNIA_SZCZAK Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A Jaworzno D GÓRN KZGM_KATOWICE Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Katowice D MAGNETI_MARELLI Magneti - Marelli Poland S.A. Sosnowiec D MICROSOFT Microsoft Sp. z o.o. Warszawa D KOMP MICROSOFT_KATOWICE Microsoft Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Katowicach Katowice D MOPS_SOSNOWIEC Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu Sosnowiec D MOPS_TYCHY Miejski Orodek Pomocy Społecznej Tychy D MOSTOSTAL_BDZ Mostostal Bdzin S.A. Bdzin D BUDOW MOSTOSTAL_ZABRZ Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze D BUDOW MULTEXIM MULTEXIM Ltd. Katowice D NOVELL_HOTLINE Novell - Hotline Da Woerden D KOMP NOVELL_POLSKA Novell - Polska Sp. z o.o Warszawa D KOMP PEC_KATOWICE Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice D RUCH Ruch S.A o/katowice Katowice D RYBNICKA_SP_WG Rybnicka Spółka Wglowa S.A. Zakład Informatyki Rybnik D GÓRN Tabela 4 Wycig z bazy danych klientów firmy (ródło: baza danych KURSY)

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych

Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Nowoczesne metody szkoleniowe rozwój pracowników Banków Spółdzielczych Adam Ryszewski Prezentacja Agenda Informacje o COMBIDATA Poland COMBIDATA w obszarze e-learning LMS Szkolenia elektroniczne Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Projekt Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Pani Grayna Ku nie jest wpisana do Rejestru Dłuników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym.

Pani Grayna Ku nie jest wpisana do Rejestru Dłuników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym. 1. Grayna Ku Pani Grayna Ku jest absolwentk Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Wydział Zarzdzania, mgr ekonomii. Ponadto Pani Grayna Ku: - uzyskała licencj Maklera Papierów Wartociowych, - ukoczyła studium

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 1 Zarządzanie jakością usług szkoleniowych 1. Celem niniejszej polityki zarządzania jakością jest zapewnienie najwyższej jakości i ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych i warsztatu

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014

KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 KATALOG SZKOLEŃ CERTYFIKOWANYCH 2014 Szanowni Państwo! Misją testerzy.pl jest propagowanie testowania oprogramowania i zapewnienia jakości. Dostarczamy najwyższej jakości usługi i szkolenia dedykowane

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne informatyka

Umiejętności interpersonalne informatyka Technik Informatyk Informatyka Informatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów. Bez znajomości obsługi komputera oraz umiejętności korzystania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne:

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne: DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. Miejski Zarzd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. informatycznej obsługi Zakładu w wymiarze czasu pracy ½ etatu w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Programista aplikacji internetowych. Junior Web Developer z certyfikatem Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ELPRO Sp. z o.o. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla Budownictwa

Informatyka dla Budownictwa Informatyka dla Budownictwa Potrzeby kształcenia kadr IT Małgorzata Pawłowska, prezes RoboBAT Kraków RoboBAT kim jesteśmy? Rozwój i sprzedaż oprogramowania do projektowania konstrukcji budowlanych: - obliczenia

Bardziej szczegółowo