Programowanie Obiektowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie Obiektowe"

Transkrypt

1 Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant

2 WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo

3 Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie zalet podejcia obiektowego Wprowadzenie uniwersalnego systemu poj Prezentacja technik zwikszajcych zalety podejcia obiektowego Ułatwienie znalezienia i wdroenia si do przyszłej pracy

4 Róne koncepcje jzyków programowania Istnieje kilka klasyfikacji jzyków programowania: A. Wg paradygmatów B. Wg generacji A. Podana niej klasyfikacja jzyków programowania jest konsekwencj paradygmatów programowania, ale nie jest jednoznaczna.

5 Róne koncepcje jzyków programowania Klasyfikacja jzyków (wg. paradygmatów): 1. Funkcyjne [brak zmiennych liczne odmiany prostych jzyków skryptowych] 2. Deklaratywne [COBOL,PROLOG,LISP,...] 3. Imperatywne w tym strukturalne [Assemblery,FORTAN,Pascal,C,...] 4. Obiektowe [przykłady] 5. inne Istniej jzyki spełniajce wiele paradygmatów jednoczenie (przykłady).

6 Róne koncepcje jzyków programowania B. Podana niej klasyfikacja oparta jest na generacjach jzyków programowania. Im nisza generacja tym jzyk bliszy sprztu a co za tym idzie trudniejszy w uyciu przez programist. Interesujce generacje jzyków programowania: 3GL [nazwane zmienne - C++, Java] 4GL [bardzo treciwe i o duej mocy ale o wskich zastosowaniach np. do tworzenia GUI: Visual Basic, Delphi; dostp do danych: SQL] 5GL

7 Wyróniki obiektowoci O obiektowoci mówimy wtedy, gdy spełnione s nastpujce 4 warunki: 1. Abstrakcja 2. Enkapsulacja 3. Dziedziczenie 4. Polimorfizm

8 Abstrakcja Jest to uproszczenie polegajce na ograniczeniu dostpu do tych cech obiektu (danych lub metod), które nie s potrzebne do operowania zzewntrz na obiekcie. Jednym ze sposobów realizowania abstrakcji jest ukrywanie obiektu za interfejsem. Wtedy mówimy, e interfejs jest abstrakcj obiektu a obiekt jest realizacj interfejsu. W ogólnym przypadku dany interfejs moe mie wiele rónych realizacji w tym znaczeniu, e interfejs moe by realizowany przez wiele obiektów bdcych instancjami rónych klas.

9 Enkapsulacja Enkapsulacja zwana te hermetyzacj, kapsułkowaniem albo ukrywaniem polega na ukrywaniu cech obiektu przed dostpem zzewntrz. Enkapsulacja jest nazywana pełn jeli uniemoliwia ona bezporedni dostp do danych obiektu.

10 Dziedziczenie Jest to nadawanie obiektom bdcym instancjami danej klasy cech wspólnych z obiektami bdcymi instancjami innej klasy lub nadawanie im cech zdefiniowanych przez inn klas. Rozrónienie obu przypadków wprowadzono celowo ze wzgldu na moliwo definiowania klas, dla których nie da si tworzy instancji. Klasy te nazywane s klasami abstrakcyjnymi.

11 Polimorfizm Moliwo realizacji rónych zachowa danej metody w zalenoci od klasy obiektu, na którym jest realizowana. W praktyce oznacza to, e obiekty rónych klas, na których wykonywana jest ta sama metoda mog zachowywa si w sposób charakterystyczny dla tej klasy, której s one instancj.

12 Przykład polimorfizmu Klasy Krowa, Pies, Kot maj wspóln metod daj_glos() zdefiniowan te we wspólnej abstrakcyjnej nadklasie Zwierze. Jeli stworzymy list obiektów bdcych instancjami tych klas i dla kadego z tych obiektów odwołamy si do metody daj_glos(), to dla kadego z obiektów zrealizowana zostanie inna funkcjonalno zdefiniowana w klasie definiujcej dany obiekt. Z pojeciem polimorfizmu zwizane s pojcia: dziedziczenie, metoda wirtualna, rzutowanie w góre. Przykład - laboratorium

13 Cele stworzenia i główne zalety obiektowoci Paradygmat obiektowoci został opracowany po to aby zrealizowa kilka istotnych celów majcych usprawni tworzenie oprogramowania. Oto przykładowe cele: 1. Zwikszenie ponownego uycia (na rónych poziomach) 2. Usprawnienie zarzdzania zmianami 3. Ogarnicie złoonoci oprogramowania 4. Ułatwienie testowania

14 Dualno pojcia obiektu Zarówno w programowaniu jak i w inynierii oprogramowania jest kilka poj- pułapek (majcych klika definicji). Jednym z nich jest włanie pojcie obiektu. 1. Obiekt jako komponent w rozumieniu UML'a obiekt jest to element oprogramowania umoliwiajcy realizowanie na nim okrelonej przez niego funkcjonalnoci i majcy fizyczn reprezentacj. 2. Obiekt jako instancja klasy obiekt jest to element oprogramowania umoliwiajcy realizowanie na nim okrelonej przez niego funkcjonalnoci i nie majcy swojej fizycznej reprezentacji.

15 Powysze definicje powstały dla celów tego wykładu. Pod pojciem reprezentacji fizycznej naley rozumie pełn reprezentacj obiektu w formie perzystentnej (np. exe lub dll). Zagadnienie serializacji obiektu w rozumieniu 2 nie stanowi problemu, gdy funkcjonalno zserializowanego obiektu nie moe by uruchomiona bez odpowiedniego kodu zalenego od tego obiektu.

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne

Agenda zaj. dr in. Andrzej Sobczak. Informacje analogowe vs dyskretne Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów: E. Richter-Was, Teoretyczne Podstawy Informatyki J. Florek, Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Scala in Depth Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Anna Mitka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-5188-7

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 4/2009 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIA CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 1508-4183 00-908

Bardziej szczegółowo

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0

KSIGI RACHUNKOWE. dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy. Wersja 5.0 CafeFirma KSIGI RACHUNKOWE dgcs S.A. najlepszy asystent Twojej firmy Wersja 5.0 Spis treci 1. Wstp....3 1.1 Szybki start...3 1.2 Unikalna koncepcja...3 1.3 Uwagi o systemie...3 1.4 Funkcjonalno systemu...4

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie

Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki. Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Politechnika Szczeci«ska Wydziaª Informatyki Marcin Radziewicz Opracowanie algorytmów przekªadu zda«w j zyku VHDL opisuj cych logik kombinacyjn na równania boolowskie Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Modu 5 - Klasy i obiekty

Modu 5 - Klasy i obiekty MODU 5 - KLASY I OBIEKTY 45 Modu 5 - Klasy i obiekty Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: wskaza rónice midzy klas, a obiektem prawidowo tworzy klasy z wykorzystaniem pól i metod

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SolidCAM Przegld produktu

SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI

SYSTEMY ZARZ DZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI SYSTEMY ZARZDZANIA ZASOBAMI TELEINFORMATYCZNYMI LILIANA BYCZKOWSKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej JANUSZ LIPISKI, PIOTR MACHOWSKI Wysza Szkoła Informatyki Streszczenie W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19

PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 PIiUK Paweł Gmys wicz. 2 strona 1 z 19 Definicje System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urzdze komputera, wy- wietla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne

Bardziej szczegółowo