WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU"

Transkrypt

1 WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul. Piaskowa Zielona Góra Nr ewidencyjny: KRS II. PODSTAWA WYDANIA WIADECTWA INNOWACYJNOCI PRODUKTU wiadectwo innowacyjnoci produktu wydano na podstawie: 1. Wizyty konsultantów WCTT w firmie ASTEC Sp. z o.o. w dniu roku. 2. Przeprowadzonego przez konsultantów WCTT audytu technologicznego w firmie ASTEC Sp. z o.o. 3. Projektu składanego wniosku o dofinansowanie na rozwój produktu MDT (Magik Development Tools) przez firm, w ramach projektów celowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Wniosek dotyczy bada przemysłowych i przedkonkurencyjnych. 4. Dokumentów dostarczonych przez firm ASTEC Sp. z o.o., dotyczcych przedmiotowego produktu oraz produktów podobnych, dostpnych na rynku.

2 III. PODSUMOWANIE OPINII Po zapoznaniu si i przeanalizowaniu dokumentów, po wizycie w firmie ASTEC Sp. z o.o. oraz po wykonaniu audytu technologicznego potwierdza si innowacyjno produktu, którym jest prototyp produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. IV. UZASADNIENIE I KOMENTARZ Firma ASTEC istnieje na europejskim rynku usług informatycznych od 1993 roku. Misj firmy jest realizacja dedykowanych rozwiza, w oparciu o najnowocze- niejsze technologie z dziedziny programowania. W ramach swojej działalnoci firma oferuje: realizacj indywidualnych rozwiza informatycznych dla przedsibiorstw rónych bran, tworzenie oprogramowania w oparciu o nowoczesne technologie internetowe i bazodanowe, usługi zwizane z wdraaniem i eksploatacj systemów informatycznych, rozwizania w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). 1. Odniesienie produktu MDT do najlepszych w skali wiata rozwiza i technologii Produkt MDT (Magik Development Tools) jest dedykowany do pracy na platformie GE Smallworld GIS, bdcej własnoci korporacji General Electric. Technologia ta jest zintegrowanym systemem zarzdzania danymi przestrzennymi w instytucjach i firmach wykorzystujcych rónego rodzaju infrastruktur np.: spółki telekomunikacyjne, energetyczne, wodno kanalizacyjne, ciepłownicze, dystrybucji i przesyłu gazu oraz transportowe takie jak koleje czy komunikacja miejska.

3 Technologia GE Smallworld GIS jest obecnie wiodc technologi na wiecie wród Geograficznych Systemów Informacyjnych. Wytycza standardy o ogólno- wiatowym zasigu i jest wykorzystywana głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale równie w Ameryce Południowej, Australii oraz w krajach azjatyckich. Dostarczanie indywidualnych rozwiza dla poszczególnych odbiorców wie si kadorazowo z dostosowaniem platformy Smallworld GIS do konkretnego zastosowania oraz stworzeniem dodatkowych aplikacji, które wspomagaj proces zarzdzania infrastruktur. Do tego celu wykorzystywany jest jzyk programowania Magik, specjalnie dedykowany do pracy na tej platformie. Obecnie do programowania w jzyku Magik wykorzystywany jest edytor tekstowy Emacs, który jest rodowiskiem przestarzałym technologicznie. GE Energy podejmowało próby stworzenia nowoczesnego rodowiska, np. rodowisko o nazwie Smallworld Magician, jednake próby te zakoczyły si niepowodzeniem i rodowisko to zostało wycofane ze sprzeday. Wdraany przez firm ASTEC Sp. z o.o. produkt MDT jest nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie rodowiskiem programowania w jzyku Magik, zintegrowanym z platform GE Smallworld GIS. Umoliwia on tworzenie nowych aplikacji dla platformy oraz utrzymywanie i dopasowywanie obecnie działajcych systemów. 2. Przedmiot oceny W maju biecego roku firma ASTEC Sp. z o.o. opublikowała oficjaln wersj produktu MDT (Magik Development Tools) na etapie studium wykonalnoci. MDT jest pierwszym nowoczesnym zintegrowanym rodowiskiem przeznaczonym dla programistów jzyka Magik. MDT zbudowany został w oparciu o platform Eclipse i posiada cechy charakteryzujce najnowoczeniejsze rodowiska IDE takie jak: praca zespołowa, współpraca z repozytoriami kodów, podpowiedzi kontekstowe, kolorowanie składni, praca z szablonami kodów, automatyczne uzupełnianie składni i wiele innych. Moliwa jest take współpraca z wieloma wersjami rodowiska Smallworld jednoczenie.

4 3. Znaczc innowacj w produkcie MDT na obecnym etapie studium wykonalnoci jest: Nowe spojrzenie na kod programowania Magik i łatwiejsze poruszanie si w nim w procesie programowania aplikacji informatycznych. Podwietlanie składni jzyka Magik. Pozwala to na lepsz orientacj w kodzie programu i kontrol procesu programowania. Wykorzystywanie technologii ANTLR, która umoliwia przekształcanie treci dokumentu Magik na jego model obiektowy, co zdecydowanie poprawia moliwo orientowania si w kodzie Magik, a take umoliwi w przyszłoci integracj z debuggerem. W zalenoci od potrzeb bdzie mona robi szybkie, półautomatyczne zmiany w kodzie programowania (tzw. refactoring), które zdecydowanie zwiksz wydajno pracy. Obiektowy model dokumentu Magik umoliwia rozpoznanie, oznaczanie oraz półautomatyczn popraw błdów. Aplikacja MDT zawiera wzorce kodu Magik, których wykorzystanie przyspiesza prac programistów. W pełni graficzny interfejs uytkownika, prosta wizualizacja graficzna pracy programisty. Moliwo pracy na kilku plikach jednoczenie i płynnego przemieszczania si pomidzy nimi. Dziki temu rozwizaniu, mamy moliwo łatwiejszego kontrolowania prac, zwłaszcza skomplikowanych i rozbudowanych projektów. Moliwo jednoczesnej obsługi kilku platform Smallworld GIS w ramach jednego rodowiska programistycznego. W obecnie najczciej uywanej aplikacji Emacs jest to niemoliwe i kada aplikacja GIS musi by otwierana w nowej, niezalenej sesji, co stanowi due utrudnienie i problem przemieszczania si pomidzy aplikacjami. Moliwo optymalnego dostosowania rodowiska pracy dla programistów. Zwikszenie ergonomii rodowiska pracy.

5 Baz do stworzenia MDT jest platforma Eclipse (zintegrowane rodowisko programowania dla jzyka Java). Platforma ta jest najnowoczeniejszym, najbardziej zaawansowanym technologicznie, najbardziej uniwersalnym i najczciej wykorzystywanym i standardowym rozwizaniem w tej dziedzinie informatyki obecnie oferowanym na wiecie. MDT znaczco rozszerza pierwotne moliwoci i funkcjonalno platformy Eclipse i daje moliwo programowania na niej w jzyku Magik. Do chwili obecnej firma ASTEC Sp. z o.o. poniosła due nakłady finansowe i czasowe na opracowanie studium wykonalnoci MDT, co zaowocowało znacznym zaawansowaniem prac, które bd kontynuowane w przecigu kolejnych lat. Firma zaprezentowała produkt MDT podczas tegorocznych targów branowych SWUG (Smallworld User Group) w Drenie, gdzie spotkał si on z duym zainteresowaniem i aprobat ze strony programistów oraz uytkowników platformy GE Smallworld GIS. Na podstawie analizy strony internetowej produktu i forum dyskusyjnego, z której mona bezpłatnie pobra wersj prototypu MDT w fazie studium wykonalnoci, wynika, e projekt cieszy si wzrastajcym zainteresowaniem na całym wiecie, co wiadczy o jego bardzo wysokich walorach uytkowych oraz prognozuje dalszy wzrost zainteresowania. V. KLAUZULA Wrocławskie Centrum Transferu Technologii owiadcza, e jest jednostk naukow, w rozumieniu ustawy o Komitecie Bada Naukowych, uprawnion do wystawienia przedmiotowych Opinii i wiadectw. wiadectwo innowacyjnoci dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci, na etapie zaawansowania zgodnym z danymi na dzie wstawienia wiadectwa.

6 VI. WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU PRZYGOTOWAŁ Mgr in. Marcin Haremza SPRAWDZIŁ Dr in. Jarosław Osiadacz ZATWIERDZIŁ Prof. dr hab. in. Jan Koch Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Wrocław r. wiadectwo Innowacyjnoci zostało opracowane w ramach projektu Ogólnopolska Sie Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjnoci MSP - STIM

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo