Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark Essen, Niemcy Tel: Fax: Wersja: 26 luteg 2013 r. Współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prjektu MARRIAGE realizwaneg z Prgramu Płudniwy Bałtyk

2 1 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się Spis treści tutaj pjawić. Spis treści CEL I ZAKRES PODRĘCZNIKA PODEJŚCIE I STRUKTURA Jak planwanie usług mże pmóc w pprawie rentwnści? Zastswanie prjektwania usług w ptymalizacji ferty usługwej marin Jak skutecznie krzystać z pdręcznika? ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KLIENTÓW STAŁYCH Etap 1 / Klienci stali: Infrmacje / Rezerwacje Infrmacje / Rezerwacje: mówienie Infrmacje / Rezerwacje: działania p strnie klienta Infrmacje / Rezerwacje: działania ze strny pracwnika d kntaktu Udzielanie infrmacji gólnych: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Przekazywanie isttnych dla daneg klienta infrmacji: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Infrmacje / Rezerwacje: Działania i prcedury ddatkwe Opracwywanie dpwiedni dbranej strategii infrmacyjnej dla stałych klientów Prjektwanie fert i materiałów gólninfrmacyjnych dla klientów stałych Etap 1 / Klienci stali: zawieranie umów / wynajem stałych miejsc pstjwych Zawieranie umów / wynajem stałych miejsc pstjwych: mówienie Zawieranie umów / Wynajem stałeg miejsca pstjweg: Działania p strnie klienta Zawieranie umów / Wynajem stałych miejsc pstjwych: Działania pracwnika d kntaktu Zawieranie umów: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Opłaty / Rzliczanie: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

3 2 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Udstępnianie miejsc pstjwych i usług: dział bsługi klienta / dział administracyjny Zawieranie umów / wynajem stałeg miejsca pstjweg: Działania i prcedury uzupełniające Warunki zawierania umów dla dtychczaswych klientów - kreślanie pzimu cen Warunki zawierania umów dla klientów stałych - kwestie pzafinanswe Zapewnianie stałym klientm systemów samdzielneg dstępu Etap 3 / Stali klienci: Wdwanie łdzi Wdwanie łdzi: mówienie Wdwanie łdzi: działania p strnie klienta Wdwanie łdzi: działania ze strny pracwnika d kntaktu Udzielanie infrmacji / rezerwacje / pzwlenia: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Samdzielne wdwanie z pchylni: bezpśrednia bsługa klienta / zaplecze administracyjne Krzystanie z żurawia / dźwigu: bezpśrednia bsługa klienta / zaplecze administracyjne Wdwanie łdzi: działania i prcedury uzupełniające Dpaswywanie infrastruktury i usług Odpwiednie płaty za wdwanie dla stałych klientów Etap 4 / Klienci stali: Dstęp d mariny d strny lądu Dstęp d mariny d strny lądu: mówienie Dstęp d mariny d strny lądu: Działania p strnie klienta Dstęp d mariny d strny lądu: Działania ze strny pracwnika d kntaktu Przybycie / dstęp / parkwanie: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Wejście na pkład / Załadunek: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Aktualizacja infrmacji dla klientów stałych: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

4 3 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Dstęp d mariny ze strny lądu: działania i prcedury uzupełniające Zapewnienie dpwiednich parkingów Etap 5 / Stali klienci: krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim Krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim: mówienie Krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim działania p strnie klienta Krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim działania ze strny pracwnika d kntaktu Pdstawwe usługi letnie: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Usługi letnie płatne za każdrazwe skrzystanie: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Udgdnienia pzażeglarskie: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim działania i prcesy twarzyszące Dbieranie dpwiedniej ferty i spsbu świadczenia usług w kresie letnim Rachunek finanswy i rentwnść usług Etap 6 / Klienci stali: Wypływanie z mariny na wycieczkę Wypływanie z mariny na wycieczkę: mówienie Wypływanie z mariny na wycieczkę działania p strnie klienta Wypływanie z mariny na wycieczkę działania ze strny pracwnika d kntaktu Przygtwanie się d wycieczki: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Tymczaswe wymeldwanie się: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Pwrót na miejsce pstjwe: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Wypływanie z mariny na wycieczkę Działania i prcesy twarzyszące Zachęcanie klientów stałych d wycieczek z nclegiem Etap 7 / Klienci stali: wyciąganie łdzi z wdy / usługi dstępne w kresie zimwym 126 Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

5 4 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Wyciąganie łdzi z wdy / Usługi dstępne w kresie zimwym: mówienie Wyciąganie łdzi / Usługi dstępne w kresie zimwym Działania p strnie klienta Wyciąganie łdzi / Usługi dstępne w kresie zimwym Działania ze strny pracwnika d kntaktu Udzielanie infrmacji / rezerwacje / pzwlenia: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Wyciąganie łdzi / transprt d miejsca zimweg przechwywania: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Serwis w marinie w kresie zimwym: Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Wciąganie łdzi na ląd / Usługi zimwe: Działania i prcesy twarzyszące Ceny usług zimwych Współpraca z zewnętrznymi świadczenibircami ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KLIENTÓW OKAZJONALNYCH Etap 1 / Klienci kazjnalni: Infrmacje / Rezerwacje Infrmacje / Rezerwacje: Omówienie Infrmacje / Rezerwacje Działania p strnie klienta Infrmacje / Rezerwacje Działania ze strny pracwnika d kntaktu Udzielanie gólnych infrmacji: Bezpśrednia bsługa klienta / Działania administracyjne Zapytania / Infrmacje zwrtne / Rezerwacje: Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Infrmacje / Rezerwacje: Działania i prcesy twarzyszące Opracwanie strategii infrmacyjnej ukierunkwanej na klientów kazjnalnych Ustalenie w danym bszarze żeglugi wspólnej strategii marketingwej ukierunkwanej na klientów kazjnalnych Etap 2/ Klienci kazjnalni: Wpływanie d mariny Wpływanie d mariny: mówienie Wpłynięcie d mariny: Działania p strnie klienta Wpłynięcie d mariny: Działania ze strny pracwnika d kntaktu Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

6 5 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Pszukiwanie wlneg miejsca pstjweg: bezpśrednia Obsługa klienta / działania administracyjne Przybijanie d miejsca pstjweg i cumwanie jednstki: bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Zejście na ląd i rientacja na lądzie: bezpśrednia Obsługa klienta / działania administracyjne Wpływanie d mariny: Działania i prcesy twarzyszące Dpaswywanie kształtu i wyglądu mariny d ptrzeb klientów kazjnalnych Umieszczanie infrmacji dla klientów kazjnalnych Etap 3 / Klienci kazjnalni: Rejestracja w marinie / Krótkkreswy wynajem miejsc pstjwych Rejestracja w marinie / krótkkreswy wynajem miejsc pstjwych: Omówienie Rejestracja w marinie / Krótkkreswy wynajem miejsc pstjwych: działania p strnie klienta Rejestracja w marinie / Krótkkreswy wynajem miejsc pstjwych: Działania ze strny pracwnika d kntaktu Objaśnienie warunków i zakresu usług w trakcie pbytu: Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Płatnść: Bezpśrednia bsługa klienta / Działania administracyjne Zapewnianie dstępu d mariny: Bezpśrednia bsługa klienta / Działania administracyjne Rejestracja w marinie / krótkkreswy wynajem miejsc pstjwych: prcesy i działania twarzyszące Adekwatne i knkurencyjne ceny dla klientów kazjnalnych Etap 4 / Klienci kazjnalni: Krzystanie z usług w marinie Krzystanie z usług w marinie: Omówienie Krzystanie z usług w marinie działania p strnie klienta Krzystanie z usług w marinie Działania p strnie pracwnika d kntaktu Pdstawwe usługi ujęte w płatach prtwych: Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Usługi płatne za każdrazwe skrzystanie (pay per use): Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjne Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

7 6 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Udgdnienia pzażeglarskie: Bezpśrednia bsługa klienta / Działania administracyjne Krzystanie z usług w marinie: Działania i prcesy twarzyszące Dstswywanie ferty d kreślnych grup Etap 5 / Klienci kazjnalni: Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny: Omówienie Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny działania p strnie klienta Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny Działania ze strny pracwnika d kntaktu Udzielanie dpływającym klientm infrmacji związanych z dalszą żeglugą: Bezpśrednia bsługa klienta / działania administracyjna Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny: Kntakt bezpśredni/ Działania administracyjne Wymeldwanie się z mariny / Opuszczenie terenu mariny Działania i prcesy twarzyszące Pstępwanie z reklamacjami i infrmacje zwrtne d peratrów / pinie klientów PRZEKROJOWE PUNKTY WYJŚCIA W ZAKRESIE POPRAWY RENTOWNOŚCI Optymalizacja mdelu biznesweg pd kątem danej lkalizacji Optymalizacja mdelu biznesweg pd kątem grup dcelwych Odpwiednie wyważenie stsunku klientów stałych d gścinnych Systematyczna ptymalizacja ksztów Dbór dpwiedniej struktury rganizacyjnej dla danej mariny Optymalizacja prcesów wewnętrznych przy pmcy prgramwania d zarządzania mariną Używanie certyfikacji w zarządzaniu jakścią i marketingu Wybór efektywnej ksztw infrastruktury spełniającej czekiwania klientów Odpwiedni wybór i kierwanie persnelem Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

8 7 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 6 TABELE I DANE LICZBOWE Szczegółwe prjekty usług Skuteczna bsługa klienta Praktyki i przykłady Prady praktyczne ŹRÓDŁA Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

9 8 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 1 CEL I ZAKRES PODRĘCZNIKA Niniejszy przewdnik ma na celu dsknalenie kmpetencji w zakresie zarządzania mariną i jej funkcjnwania. Jest adreswany głównie d właścicieli, peratrów i zarządców marin w Plsce i na Litwie, którzy birą udział w szkleniach realizwanych w ramach prjektu MARRIAGE będąceg częścią Prgramu Płudniwy Bałtyk. Pdręcznik stanwi materiał uzupełniający. Mże jednak służyć także jak samdzielne źródł wartściwych infrmacji i rad dla innych specjalistów, bezpśredni (np. peratrzy marin z Niemiec) lub pśredni (np. przedstawiciele władz lkalnych) zaangażwanych w zarządzanie marinami. Zawarte w pdręczniku zalecenia nakreślają punkty wyjścia raz mżliwści w zakresie pprawy rentwnści marin. Głównym tematem jest ptymalizacja prcesu świadczenia usług przez mariny, a zatem przede wszystkim niematerialne aspekty funkcjnwania marin, a dpier ptem infrastruktura fizyczna. Takie pdejście sprawia, że pdręcznik jest szczególnie przydatny d celów ptymalizacji działania istniejących biektów. Uwzględnin fakt, że dzięki grmnym inwestycjm publicznym Litwa i Plska psiadają becnie rzbudwane i atrakcyjne sieci marin, lecz w dłuższej perspektywie czaswej brak dchdów i rentwnści mże stanwić pważne zagrżenie jeśli chdzi zabezpieczenie wyskiej jakści biektów i usług. Infrmacje tu dstępne parte są pzytywne i negatywne dświadczenia praktyczne, tj. pmyślnie lub niepmyślnie wdrżne praktyki raz lekcje wyniesine przez dświadcznych peratrów z Niemiec (wschdnich) a także z Hlandii, które zebran d nich w ramach analiz danych wtórnych, wywiadów i wizyt na miejscu. Nadzór nad przygtwaniem pdręcznika ze strny międzynardwej grupy ekspertów złżnej z peratrów marin raz specjalistów w tej dziedzinie z Niemiec, Plski i Litwy pzwlił pracwać zalecenia dstswane d becnej sytuacji w branży na rynku plskim i litewskim. Pdręcznik nie ma za zadanie stanwić wyczerpująceg źródła wiedzy w tym temacie, lecz pisywać dziedziny i aspekty, które mają praktyczne znaczenie dla skuteczneg i dchdweg zarządzania mariną. Ma n frmę uprządkwaneg zbiru isttnych, praktycznych wskazówek i rzwiązań d wybru. Tabele z prjektami usług przedstawiają gólny zarys elementów łańcucha usług dla klientów stałych i kazjnalnych raz służą jak wytyczne raz praktyczne wskazówki dnśnie najbardziej isttnych i interesujących kwestii w zakresie pprawy rentwnści danej mariny. Pdręcznik zstał pracwany w ramach prjektu MARRIAGE lepsze zarządzanie mariną, knslidacja sieci prtów raz marke- Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

10 9 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. ting turystyki wdnej w brębie Płudniweg Bałtyku, który przewiduje także szklenia na Litwie i w Plsce w latach 2013/14. Inicjatywa jest współfinanswana ze śrdków Unii Eurpejskiej (Eurpejski Fundusz Rzwju Reginalneg) w ramach prgramu INTERREG IVA Płudniwy Bałtyk. Więcej infrmacji na temat prjektu i kursów szkleniwych mżna znaleźć na strnie pświęcnej prjektwi pd adresem: Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

11 10 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 2 PODEJŚCIE I STRUKTURA 2.1 Jak planwanie usług mże pmóc w pprawie rentwnści? Przy analizwaniu rynku marin pd kątem ptencjału w zakresie pprawy rentwnści i pracwywaniu stswnych zaleceń, pdręcznik psługuje się metdą prjektwania usług (w frmie szczegółwej graficznej prezentacji, tzw. blueprint). Pzwala na na zbrazwanie i pdział prcesu świadczenia usług w dniesieniu d krków pdejmwanych przez klientów. Pprawia t przejrzystść działań prwadznych przez peratra, jedncześnie zachwując szerki punkt widzenia. Czyni t przyjętą metdę szczególnie przydatną przy usprawnianiu już działających przedsięwzięć, zgdnie z przeznaczeniem niniejszej publikacji. Wybór takieg pdejścia wynika pnadt z niec bardziej gólnej bserwacji branży: Prwadzenie mariny t bardz specyficzna działalnść. Na pierwszy rzut ka przypmina różneg rdzaju inne usługi turystyczne (np. kierwanie htelem lub plem namitwym). Dpier p zagłębieniu się w tę tematykę dkryjemy, że wyróżnia się na pd względem zachwań i czekiwań klientów, a także spsbów pstępwania z nimi przez peratra. Różnice te zstaną przeanalizwane na pzimie szczegółwych aspektów świadczenia teg typu usług raz wzajemnych zależnści pmiędzy nimi. Z usług marin krzystają głównie dwie grupy klientów, których bsługa rządzi się dmiennymi prawami. Świadczenie usług dla klientów kazjnalnych przez krótki czas raz stałych klientów, którzy zwykle przez cały sezn krzystają z zarezerwwanych miejsc pstjwych, znacznie się d siebie różni. Ich wymgi i czekiwania pkrywają się jednak w kluczwych kwestiach i są zaspkajane z wykrzystaniem tej samej infrastruktury i z udziałem teg sameg persnelu. Wielu peratrów jedynie częściw lub pśredni uwzględnia ich specyfikę i różnicuje swój łańcuch usług pd kątem tych grup. Rentwnść warunkwana jest wyskimi dchdami i/lub niskimi ksztami. Ogólnie rzecz birąc, działalnść gspdarcza marin nie różni się w tym zakresie d innych. Mżliwści i ptrzeby są jednak bardz wyskie z uwagi na charakteryzującą tę branżę kapitałchłnnść. Nie istnieje żaden "niezawdny" mdel działania, którym mżna by się kierwać w dążeniu d siągnięcia rentwnści prwadznej mariny. Świadczenie usług t prces niezwykle złżny. Każda marina charakteryzuje się specyficznymi ptrzebami, zaletami i wadami, które wymagają dpwiednieg pdejścia d bsługi klientów, a także d bniżania ksztów i zwiększania zysku, pprawy wydajnści raz uzyskiwania efektu synergii na pzimie wewnętrznym i zewnętrznym. Optymalizacja działalnści wymaga pdejmwania drbnych działań w dniesieniu d dświadczeń praktycznych. Operatrzy marin pdkreślają, że zanim stały się ne dchdwe i Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

12 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 11 wydajne we wszystkich aspektach, schemat ich funkcjnwania wymagał działań prwadznych etapami przez dłuższy czas. Pciąga t za sbą zwykle długtrwały prces uczenia się na własnych błędach. Spsbem na usprawnienie teg prcesu jest analizwanie skutecznych i chybinych rzwiązań innych peratrów i dstswywanie swich usług w branży na drdze ciągłeg, ustawiczneg dsknalenia, które mżna by prównać d rzwiązywania skmplikwanej łamigłówki. 2.2 Zastswanie prjektwania usług w ptymalizacji ferty usługwej marin Opisane bserwacje znajdują dzwierciedlenie w knkretnych zastswaniach metdy prjektwania usług w ramach nadrzędneg celu, jakim jest dradztw z zakresu pprawy rentwnści marin: Pdręcznik zawiera i stsuje dwa drębne prjekty usług, uwzględniające klientów stałych i kazjnalnych. Przekrjwe aspekty świadczenia usług, których nie udał się uwzględnić w ramach tej struktury, pdan ddatkw w sbnej części jak tzw. Prady praktyczne. Następnie przedstawin tabele prjektwe dla każdeg etapu łańcucha usług, które zawierają wyczerpujący pis świadczenia usług i bardz szczegółw brazują charakter pszczególnych etapów. Każdy z etapów łańcucha usług przedstawiny jest z perspektywy zarówn klientów, jak i peratrów. W ten spsób tabele stanwią pdstawę d własnych przemyśleń i dalszeg pszukiwania ptymalnych rzwiązań, wykraczając pza zalecenia zawarte w pdręczniku. Tabele d prjektwania usług uzupełnin tekstami zawierającymi precyzyjne prady dnśnie sprawnej bsługi klientów. Ogólne prady dla peratrów dpwiadają na pytanie czy raz jak mżna uzyskać wyniki gwarantujące satysfakcję klientów przy najniższych nakładach własnych i/lub jak mżna je wykrzystać d dalszeg pmnażania zysku. Praktyki i przykłady zebrane w ramach badań przeprwadznych w niemieckich i hlenderskich marinach służą jak źródł gólnych zaleceń i pkazują ich zastswanie w pszczególnych przypadkach. Pdręcznik nie jest klasyczną lekturą lub pdręcznikiem prgramwym, ale ma n frmę uprządkwaneg zbiru isttnych, praktycznych wskazówek i rzwiązań d wybru. Pdsumwania w frmie tabel z prjektami usług dla dtychczaswych klientów i gści przedstawiają gólny zarys elementów łańcucha usług raz cenę ich ptencjalneg znaczenia dla budwania satysfakcji klienta, zwiększania dchdów i ptymalizacji ksztów. Czytelnik trzymuje w ten spsób zbiór wytycznych raz usprawnień, pzwalających łatw dnaleźć isttne raz interesujące punkty w celu pprawy rentwnści danej mariny. Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

13 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Jak skutecznie krzystać z pdręcznika? Każda marina jest inna. Pdbnie jest z większścią właściwych jej aspektów mających wpływ na pprawę rentwnści. Pdręcznik zawiera infrmacje dnśnie wielu działań, lecz tylk nieliczne z nich mgą mieć zastswanie w danym przypadku. Pwdzenie w rzwiązaniu łamigłówki w zakresie ptymalizacji bsługi uzależnine jest zatem d aktywneg udziału czytelnika. Pniższe tabele pdsumwujące kwestie prjektwania usług dla klientów stałych i kazjnalnych, pisują pszczególne krki, wraz z ceną ich wpływu na rentwnść, raz zawierają wytyczne pzwalające kreślić kwestie kluczwe. Wydrębnienie najbardziej isttnych aspektów mżna jednak jeszcze bardziej ułatwić, jeśli przed zagłębieniem się w treść pdręcznika zastanwimy się nad swim punktem wyjścia i planami na przyszłść. Rzpczęcie d pświęcenia kilku minut na dpwiedź na pniższe pytania mże ułatwić przyswjenie zawartych tu infrmacji i zaleceń. Zapisanie swich dpwiedzi na statnie dwa pytania i ich weryfikacja p lekturze pdręcznika także mgą być pmcne. Należy przyjąć, że perspektywa czytelnika zmieni się w międzyczasie raz że takie prównanie daje jeszcze dkładniejszy braz teg, c jest ptrzebne d ptymalizacji danej mariny. Prszę zastanwić się nad pniższymi pytaniami, aby sknkretyzwać swój punkt wyjścia 1. Jakie są pdstawwe parametry mjej mariny? (Liczba stanwisk ktwicznych [miejsc d cumwania/pstjwych]/ pmstów; dane dtyczące infrastruktury mariny / głębkść zbirnika prtweg itp..; liczba klientów stałych i kazjnalnych; struktura przedsiębirstwa, mdel działalnści: marina prywatna, publiczna czy klubwa ) 2. Które z uwarunkwań naturalnych i warunków gólnych mają wpływ na mją marinę? (Oceń płżenie swjej mariny względem sąsiednich marin i klicznych terenów żeglarskich ) 3. Jak wygląda becna sytuacja mjej mariny na rynku i jakie są perspektywy na jej rzwój w przyszłści? (Weź pd uwagę istniejące analizy i prgnzy rynku / swje własne raz sprządzne przez związki stwarzyszeń lub rganizacje turystyczne ) 4. Dlaczeg mja marina jest atrakcyjna? (Zbierz zalety swjej mariny, jej walry i infrmacje dnśnie aspektów zarządzania, które becnie funkcjnują skutecznie ) 5. W jakich bszarach mja marina jest już rentwna? (Przyjrzyj się istniejącym danym i materiałm dnśnie przychdów i ksztów swjej działalnści, a także innym isttnym dkumentm jak np. biznes plany, studia wyknalnści lub analizy SWOT ) 6. Jakie są mje plany i cele dla rzwju mjej mariny? (Idealna sytuacja mjej mariny za 5, 10 Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

14 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 13 lub 20 lat; planwane zmiany i inwestycje, plany w zakresie dchdweg i prfesjnalneg zarządzania ) 7. Jakie są największe wyzwania i przeszkdy dla rzwju mjej mariny becnie i w przyszłści? (Odnśnie gółu działalnści / knkretnej sytuacji mjej mariny / rentwnści ) Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

15 14 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 3 ŚWIADCZENIE USŁUG DLA KLIENTÓW STAŁYCH ŁAŃCUCH USŁUG W RAMACH POBYTU W MARINIE KLIENTA STAŁEGO PRZEZ JEDEN SEZON ŻEGLARSKI Infrmacje / rezerwacje Zawieranie umów / wynajem stałych miejsc pstjwych Wdwanie łdzi Dstęp d mariny d strny lądu Krzystanie z usług dstępnych w marinie w kresie letnim Wypływanie z mariny na wycieczkę Wyciąganie łdzi z wdy / Usługi dstępne w kresie zimwym OBSŁUGA JEDNOSTKI PROCESY TOWARZYSZĄCE Udzielanie infrmacji gólnych Przekazywanie isttnych dla daneg klienta infrmacji: bsługa rezerwacji/listy czekujących Zawieranie umów Opłaty/rzliczanie Wdwanie łdzi Udzielanie infrmacji / rezerwacje / pzwlenia Samdzielne wdwanie z pchylni Krzystanie z żurawia / dźwigu Przybycie/dstęp/parkwanie Wejście na pkład / załadunek Aktualizacja infrmacji dla klientów stałych Pdstawwe usługi letnie Usługi letnie płatne za każdrazwe skrzystanie Udgdnienia pzażeglarskie Przygtwanie się d wycieczki Tymczaswe wymeldwanie się Pwrót na miejsce pstjwe Udzielanie infrmacji / rezerwacje / pzwlenia Wyciąganie łdzi / transprt d miejsca zimweg przechwywania Serwis w marinie w kresie zimwym Pzim współpracy wewnętrznej Opracwywanie dpwiedni dbranej strategii infrmacyjnej dla stałych klientów Prjektwanie fert i materiałów gólninfrmacyjnych dla klientów stałych Warunki zawierania umów dla dtychczaswych klientów - kreślanie pzimu cen Warunki zawierania umów dla klientów stałych - kwestie pzafinanswe Zapewnianie stałym klientm systemów samdzielneg dstępu Dpaswywanie infrastruktury i usługi Odpwiednie płaty za wdwanie dla stałych klientów Zapewnienie dpwiednich parkingów Dbieranie dpwiedniej ferty i spsbu świadczenia usług w kresie letnim Rachunek finanswy i rentwnść usług Zachęcanie klientów stałych d wycieczek z nclegiem Ceny usług zimwych Współpraca z zewnętrznymi świadczenibircami KLIENT OPERATOR MARINY Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

16 15 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ Satysfakcja klienta 3 Wzrst przychdów 5 Optymalizacja ksztów 1 *BUSOLA RENTOWNOŚCI: Satysfakcja klienta 5 Wzrst przychdów 5 Optymalizacja ksztów 1 Satysfakcja klienta 5 Wzrst przychdów 3 Optymalizacja ksztów 2 Satysfakcja klienta 5 Wzrst przychdów 4 Optymalizacja ksztów 2 Satysfakcja klienta 5 Wzrst przychdów 5 Optymalizacja ksztów 5 Satysfakcja klienta 5 Wzrst przychdów 3 Optymalizacja ksztów 2 5 gólnie dść wyski wpływ, 4 przeważnie dść wyski wpływ, 3 bardz duże wahania wpływu, 2 przeważnie dść niski wpływ, 1 gólnie dść niski wpływ Satysfakcja klienta 3 Wzrst przychdów 5 Optymalizacja ksztów 2 BUSOLA RENTOWNO- ŚCI Prjekt MARRIAGE Pdręcznik zarządzania mariną

17 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Etap 1 / Klienci stali: Infrmacje / Rezerwacje Infrmacje / Rezerwacje: mówienie Etap 1 w łańcuchu usług dla klientów stałych bejmuje następujące działania p strnie klienta i peratra/persnelu mariny: Prjekt usług nr 1: ETAP 1 / KLIENCI STALI: INFORMACJE / REZERWACJE DZIAŁANIA PO STRONIE KLIENTA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA Zbieranie gólnych infrmacji marinach macierzystych przez dstępne materiały/ kanały Kntakt z wybranymi marinami i zapytanie szczegółwe infrmacje Knkretyzacja zaintereswania pprzez dknanie rezerwacji W przypadku braku wlneg miejsca pstjweg: prśba wpisanie na listę czekujących Pzim współpracy PRACOWNIK DO KONTAKTU DZIAŁANIA W RAMACH OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ Przekazywanie klientwi infrmacji gólnych Odpwiedź na knkretne pytania i prśby klienta Przygtwywanie knkretnych fert cenwych i usługwych dla klienta Dknywanie rezerwacji miejsc pstjwych W przypadku braku wlneg miejsca pstjweg: wpisywanie zaintereswanych na listę czekujących W przypadku dstępnych miejsc: infrmwanie klientów ich dstępnści Pzim widcznści DZIAŁANIA ADMINI- STRACYJNE Przekazywanie klientm infrmacji gólnych za pmcą różnych nśników i kanałów Aktualizwanie fert i materiałów infrmacyjnych PRACOWNIK DO KONTAKTU DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE Weryfikacja czy zaptrzebwanie klientów na miejsca pstjwe i/lub usługi mgą zstać spełnine Obliczanie cen i precyzyjne weryfikwanie dstępnści miejsc pstjwych i usług Zapisywanie rezerwacji Ddawanie klientów d listy czekujących KLIENT OPERATOR MARINY Pzim współpracy wewnętrznej PR OC POZOSTALI PRACOWNICY / KIEROWNICTWO DZIAŁANIA I PROCESY TOWA- RZYSZĄCE MARRIAGE Prject Marina Management Handbk

18 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 17 ES Y TO W AR ZY SZ ĄC E Marketing strategiczny ukierunkwany na klientów stałych Skuteczne planwanie i mnitrwanie efektywnści przekazywanych infrmacji i dstępnych kanałów MARRIAGE Prject Marina Management Handbk

19 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić Infrmacje / Rezerwacje: działania p strnie klienta Aby uzyskać status klienta stałeg należy zacząć d znalezienia dpwiedniej mariny i stałeg miejsca pstjweg. Z punktu widzenia klienta jest t działanie kreswe i dść rzadkie: wiele załóg, zdecydwawszy się na przystań macierzystą, zstaje w jednej marinie przez kilka lat lub nawet przez całe swje życie na wdzie. Pszukiwanie nwej przystani macierzystej pdyktwane jest zwykle przybyciem d nweg miejsca, zakupem nwej łdzi, chęcią dkrywania nweg reginu żeglarskieg lub braku zadwlenia z pprzedniej mariny. Pdczas szukania (nwej) mariny macierzystej, załgi jednstek pływających mgą: zbierać infrmacje gólne mżliwych przystaniach macierzystych (ceny, usługi, infrastruktura, dstępnść itd.) przez dstępne materiały / kanały (np. brszury, Internet, inne załgi). kntaktwać się z dpwiednimi marinami drgą telefniczną/ mailwą / sbiście i pytać szczegółwe infrmacje. Mże t bejmwać wizytę w marinie w celu sprawdzenia na sbie wrażenia, jakie marina wywiera na dwiedzających. dknać rezerwacji miejsca pstjweg (jeśli ferta peratra uwzględnia taką usługę). pprsić wpisanie na listę czekujących (w przypadku braku wlnych miejsc pstjwych i dstępnści tej usługi w fercie peratra). Oprócz wymieninych spsbów zbierania infrmacji i uzyskiwania bsługi, klienci birą pd uwagę także inne kwestie, które mgą wpływać na ich zaintereswanie fertą i zadwlenie: gólna charakterystyka mariny i jej atrakcyjnść jak przystani macierzystej. sbiste wrażenie dniesine wcześniej (np. pdczas kazjnalnej wizyty w charakterze klienta kazjnalneg) lub gólna renma mariny w śrdwisku żeglarskim. Prady praktyczne nr 1: C czyni marinę atrakcyjną dla klientów stałych? Szukając ptencjalnej przystani macierzystej, klienci stali mgą kierwać się bwiązkwymi kryteriami, które marina musi spełniać lub mieścić się w pewnych nrmach. Mżna tu wymienić: dległść d miejsca zamieszkania i dstępnść d strny lądu atrakcyjnść terenów żeglarskich na jakich leży marina ceny wynajmu miejsca pstjweg, usług itd., zwłaszcza w prównaniu d sąsiednich marin ferwane usługi szczególnym znaczeniu dla klientów stałych (np. przechwywanie jednstek w seznie zimwym itd.) MARRIAGE Prject Marina Management Handbk

20 Błąd! Użyj karty Narzędzia główne, aby zastswać Überschrift 1 d tekstu, który ma się tutaj pjawić. 19 wizerunek / marka mariny w dczuciu pszczególnych grup dcelwych / klas (np. zamżnych załóg łdzi mtrwych, żeglarzy tradycyjnych lub załóg z małymi dziećmi) Operatr mariny bez wcześniejszeg pwiadmienia mże aktywnie i bezpśredni wpływać jedynie niektóre z tych elementów lub he zmieniać. Strategia i działania mające na celu wzbudzenie zaintereswania klientów stałych pwinny zatem dzwierciedlać w spsób realistyczny alety, wady, mżliwści i graniczenia mariny jak przystani macierzystej, których zmiana mże kazać się trudnym zadaniem. Rzsądna cena, wyski standard bsługi raz dpwiednie działania prmcyjne mgą nie wystarczyć d zrównważenia pważnych niedciągnięć względem innych marin w klicy. Zmiana wizerunku mariny i twarcie się na nwe grupy dcelwe innych ptrzebach mże wymagać długfalwej strategii działania. Prady praktyczne nr 2: Marketing szeptany jest kluczwy Załgi pragnące zacumwać w marinie mgą krzystać z różnrdnych nśników i źródeł przy zbieraniu infrmacji na temat dpwiadających im prtów. Niemniej jednak najważniejsze przy pdejmwaniu decyzji wydają się być nadal własne dświadczenia i relacje innych człnków rdziny żeglarskiej. Z załgami łatw się sptkać, gdyż w trakcie swich pdróży dwiedzają ne wiele różnych marin i chętnie dzielą się swimi dświadczeniami z innymi. Ich człnkwie są zazwyczaj bardz rzmwni i zdarzają się wśród nich prawdziwe gaduły, zwłaszcza jeśli chdzi atrakcyjnść i jakść marin. Marketing szeptany dgrywa zatem grmną rlę w pzyskiwaniu klientów stałych: zarówn pzytywne, jak i negatywne pinie marinie w śrdwisku żeglarskim wywierają znaczący wpływ na pwdzenie mariny. Pmyślne pinie rzprzestrzeniają się szybk i bez ddatkwych nacisków. Niezwykle trudn jest natmiast naprawić złą reputację. Aby słuchy marinie nabrały pzytywneg lub dmienneg charakteru, mgą być ptrzebne długfalwe działania. T, które infrmacje są wymieniane i w jakim tempie, pdlega jedynie częściwej i pśredniej kntrli. Operatr mariny pwinien uważnie wsłuchiwać się w dniesienia na temat jeg mariny przekazywane w kręgach żeglarskich i traktwać je jak infrmacje zwrtne w kwestii skutecznści swich działań lub aspektów, które wymagają pprawy. Aktywne pzyskiwanie takich infrmacji, np. pprzez ankiety, t właściwa drga d lepszeg pznania klienta. Pprawki pwinny być jednak wprwadzane strżnie, gdyż brak stabilnści w zarządzaniu mariną przejawiający się w dużej liczbie radykalnych zmian także mże być pstrzegany przez śrdwisk żeglarzy jak pdejrzany i nierzadk mże stać się przedmitem krytyki. Najskuteczniejszym spsbem sterwania marketingiem szeptanym mże być świadczenie wyskiej jakści usług i dbanie zadwlenie klientów w dłuższej perspektywie. Dzięki temu staną się ni ptencjalnymi głsicielami przychylnych kmentarzy. Zadwleni klienci mariny będą dzielić się swimi dświadczeniami z innymi załgami dwiedzającymi marinę lub pdczas rzmów z innymi marynarzami w trakcie swich wycieczek. Właściwa bsługa klientów kazjnalnych w marinie jest także isttna i mże się płacić. Odniesine przez ich załgi pzytywne wra- MARRIAGE Prject Marina Management Handbk

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz

Innowacyjne metody pozyskiwania danych społecznych. Mariusz Wachowicz Innwacyjne metdy pzyskiwania danych spłecznych jak narzędzie pdnszenia dstępnści, jakści i efektywnści usług publicznych świadcznych przez samrządy Mariusz Wachwicz Wpływ badań prfilaktycznych na szanse

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU Szanwna Pani, Szanwny Panie W związku z zadeklarwaniem chęci

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne!

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne! 4 Nr4/2013 Biuletyn infrmacyjny prjektu: Przede Wszystkim Jakść pprawa jakści usług świadcznych przez JST dzięki mdernizacji prcesów zarządzania i pdniesieniu kwalifikacji pracwników Szanwni Państw, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo