Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane"

Transkrypt

1 Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane - Oprocentowanie proste procent oblicza się od kapitału początkowego, proporcjonalnie do długości czasu oprocentowania (w praktyce: w transakcjach bankowych na ogół nie dłuższych od roku) K n przyszła wartość kapitału r - roczna stopa procentowa n długość czasu oprocentowania P początkowa wartość kapitału 1 - Podokres oprocentowania dowolny okres będący ustaloną częścią roku - Podokresowa stopa procentowa stopa procentowa ustalona dla podokresu k liczba podokresów, których łączna długość jest równa długości roku i k stopa podokresowi m k czas oprocentowania wyrażony w podokresach półrocze: k=2 kwartał: k = 4 miesiąc: k = 12 tydzień: k = 52 dzień: k = 365 lub k = 360 rok: k = Równoważne stopy procentowe - stopy procentowe, przy których kapitał początkowy P generuje w czasie n odsetki I o identycznej wartości - Proporcjonalne stopy procentowe stopy, których stosunek jest identyczny ze stosunkiem odpowiadających im podokresów

2 : 1 : 1 - Przeciętna roczna stopa oprocentowania kapitału P w czasie n roczna stopa, przy której kapitał P generuje w czasie n odsetki o takiej samej wartości, jak przy zróżnicowanych stopach w tym czasie. - Dyskontowanie proste (rzeczywiste) działanie odwrotne do oprocentowania prostego; obliczanie kapitału początkowego na podstawie znanej wartości kapitału przyszłego. 1 - Dyskonto rzeczywiste kwota, o którą należy zmniejszyć kapitał końcowy, aby otrzymać kapitał początkowy - Dyskonto handlowe opłata za pożyczkę obliczona na podstawie kwoty, którą dłużnik zwróci po ustalonym czasie i zapłaconą w chwili otrzymania pożyczki; inaczej: procent płatny z góry d stopa dyskontowa - Stopa dyskontowa roczna stopa, przy użyciu której oblicza się wartość dyskonta - Zasada równoważności stopy dyskontowej i procentowej roczna stopa dyskontowa oraz roczna stopa procentowa są równoważne w danym czasie n, jeśli dyskonto oraz odsetki obliczone przy tych stopach dla tej samej pożyczki są równe. ZADANIA Zadanie 1 W dniu 30 czerwca pan X miał na swoim koncie 2500 zł. W okresie od 1 lipca do 30 września tego roku dokonano dwóch wpłat na rachunek: 3250 zł 20 lipca i 1600 zł 17 sierpnia oraz trzech wypłat: 4200 zł 23 lipca, 1900 zł 5 sierpnia i 300 zł 18 września. Bank dopisuje odsetki do rachunku na koniec każdego kwartału przy dodatnim saldzie nalicza odsetki według rocznej stopy 12%, a w przypadku salda ujemnego: odsetki karne przy stopie zwiększonej o 50%. Czas oprocentowania obliczany jest jako dokładna liczba dni przy długości roku 365 dni. Proszę obliczyć odsetki należne panu X za III kwartał tego roku. Zadanie 2 Odsetki od 2-letniej lokaty o stałym oprocentowaniu są naliczane po terminie pani Y, która wpłaciła na lokatę 2300 zł, a odebrała przy jej likwidacji 3047,50 zł. Proszę obliczyć roczną stopę oprocentowania lokaty.

3 Zadanie 3 Ile trzeba wpłacić na lokatę a) roczną b) półroczną, aby w każdym przypadku odebrać kwotę 1000 zł, jeśli okresowa stopa procentowa każdej lokaty jest proporcjonalna do miesięcznej stopy 1%? Zadanie 4 Niech I oznacza wartość odsetek w modelu oprocentowania prostego, a D- wartość dyskonta w tym modelu. Proszę wykazać, że I = D. Zadanie 5 Spłata 45-dniowej pożyczki 3000 wyniosła Proszę obliczyć stopę oprocentowania prostego tej pożyczki oraz równoważną jej stopę roczną. Zadanie 6 Podokresowe stopy oprocentowania prostego: a) 72%, b)13,5% są równoważne rocznej stopie 18%. Jakich podokresów dotyczą te stopy? Zadanie 7 Kwartalna stopa oprocentowania prostego wynosi 6,66% Proszę obliczyć równoważną stopę oprocentowania prostego a) Roczną b) Miesięczną c) 3-letnią Przy użyciu każdej ze stóp proszę obliczyć 2,5 letnie odsetki od kwoty 700 zł Zadanie 8 Przy jakiej rocznej stopie oprocentowania prostego wartość 2-letniej lokaty z odsetkami naliczanymi po terminie zwiększy się a) O 15% b) Przynajmniej dwukrotnie? Zadanie 9 Za 8 miesięcy otrzymamy nagrodę wysokości 1000 zł. Kwota ta zdyskontowana na 2 miesiące według modelu kapitalizacji prostej daje wartość 900 zł. Jaka jest teraźniejsza wartość nagrody? Zadanie 10 Hurtownia udziela nabywcom towarów kredytu kupieckiego w postaci odroczonego o miesiąc terminu płatności faktury. Jeśli zapłata zostanie dokonana natychmiast, to nabywcy towaru przysługuje prawo skorzystania ze skonta 10% (skonto to premia za przyspieszoną zapłatę faktury). Wartość zakupionego towaru wynosi Czy opłaca się zaciągnąć kredyt bankowy i skorzystać ze skonta, jeśli miesięczna stopa kredytu bankowego wynosi 4%?

4 Zadanie 11 Pan Z potrzebuje pożyczki i wie, że za rok będzie mógł oddać 120 zł. Proszę obliczyć wysokość odsetek oraz dyskonto, a także początkową wartość pożyczki w obu przypadkach, jeśli stopa procentowa i dyskontowa wynoszą 20%i. Zadanie 12 Ile wynosi wartość dyskonta, jeśli aby dziś dostać pożyczkę, zobowiązujemy się oddać po 3 miesiącach 1500 zł, a stopa dyskontowa wynosi 14%. Ile trzeba by oddać po 3 miesiącach, aby obecnie dostać 1500 zł? Zadanie 13 Pod koniec roku 2001 dużą popularnością cieszyły się w naszym kraju tzw. lokaty antypodatkowe z odsetkami płatnymi z góry, oferowane przez banki w związku z wprowadzonym 20% podatkiem od odsetek. Proszę rozpatrzyć sytuację klienta, który chciał wówczas ulokować na pół roku a) W banku X oferującym półroczną lokatę z odsetkami płatnymi z góry przy stopie d= 12% b) W banku Y proponującym tradycyjną lokatę z oprocentowaniem 15% Przy jakim oprocentowaniu w banku Y lokaty byłyby jednakowo korzystne dla klienta? Zadanie 14 Najniższa cena, przy której kupiono na przetargu bony skarbowe 26-tygodniowe wyniosła 9521,06 zł za bon o wartości nominalnej zł. Obliczyć stopę rentowności (zysku), jaką zrealizowali nabywcy tych bonów w skali 26 tygodni oraz w skali roku. Ile wynosi roczna stopa dyskonta, jaką otrzymał nabywca tych bonów? Zadanie 15 Bank A proponuje 15-miesięczną lokatę z odsetkami płatnymi z dołu naliczanymi przy stopie r = 7%, bank B 15-miesięczną lokatę z odsetkami płatnymi z góry naliczanymi przy stopie d = 5%. Od odsetek płatnych z dołu pobierany jest podatek 19%, odsetki płatne z góry nie są opodatkowane. Który wariant jest korzystniejszy dla klienta dysponującego kwotą a) 2000 zł b) P > 0 Zadanie 16 Opłata za 6-miesięczny kredyt w wysokości K n = zł ma postać dyskonta obliczonego przy stopie dyskontowej równoważnej rocznej stopie procentowej wysokości 12,75% w okresie 6 miesięcy. Ile wynosi ta opłata? Ile wyniosłaby ta opłata przy kredycie większym o 5000 zł? Zadanie 17 Niech D rz oznacza dyskonto rzeczywiste, a D h handlowe proste obliczone od tej samej wartości W za czas t. Stopa dyskontowa i procentowa są równoważne w okresie T. Proszę wykazać, że jeśli t > T, to D rz < D h.

5 Zadanie 18 Obliczyć brakujące elementy następującej tabeli, tak aby w każdym wierszu znajdowała się stopa dyskontowa, procentowa oraz okres ich równoważności: d r n 1 2,5% 5% 2 12% 20/12 3 2,5% 1,5% 4 9% 4 5 8% 13

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE?

ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE? ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE? ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO, CZYLI SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE? W trakcie analizy opłacalności planowanego przedsięwzięcia okazuje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po us ugach bankowych

Przewodnik po us ugach bankowych URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach bankowych Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przewodnik po us ugach

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo