Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości"

Transkrypt

1 Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych kwotach platności... 6 IV. Koszt kredytu... 7 V. Konwersja kredytu... 8 VI. Konsolidacja kredytów... 8 VII. Spłata kredytu z uwzględnieniem inflacji... 9 VIII. Zadania różne IX. Ocena opłacalności inwestycji Odpowiedzi, rozwiązania UWAGA! Jeżeli w zadaniu nie jest podane inaczej to kapitalizacja odbywa się według modelu kapitalizacji złożonej przy okresie bazowym 1 rok. I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie Zadanie 1 Kwotę 1000 zł ulokowano w banku przy rocznej stopie procentowej 4%. Obliczyć stan konta, jeżeli kapitalizacja odsetek jest miesięczna: a) po roku, b) po czterech latach. Zadanie 2 Po ilu okresach bazowych ulokowana w banku kwota 2500 zł podwoi się przy rocznej stopie procentowej 12%, jeżeli: a) kapitalizacja jest co miesiąc, b) kapitalizacja jest co kwartał. Zadanie 3 Pan Henryk Wiercipięta ulokował na lokacie terminowej trzy-miesięcznej 1000 zł. Oprocentowanie lokaty w skali roku wynosi 20%. Pan Henryk musiał jednak po dwóch miesiącach zerwać lokatę. Regulamin lokat terminowych przewiduje, że w takim przypadku stosuje się model kapitalizacji prostej z roczną stopą procentową wynoszącą 10%. Jaką kwotę otrzymał pan Wiercipięta? Zadanie 4 Złożono zł na lokatę 36-miesięczną z roczną stopą procentową 12% w skali roku. Zerwano lokatę po 25 miesiącach. Jaka jest wartość lokaty, jeżeli w takim przypadku stosuje się model kapitalizacji prostej z roczną stopą procentową wynoszącą: a) 6%, b) 6% w pierwszym roku lokaty, 8% w drugim roku oraz 10% w trzecim. Zadanie 5 Za jaką kwotę nabyto roczne obligacje Skarbu Państwa. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku, a nominalna wartość obligacji wynosi zł.

2 Zadanie 6 Roczna stopa procentowa wynosi 12% i bank kapitalizuje odsetki co miesiąc. Obliczyć wartość kapitału zł, po: a) kwartale, b) roku, c) trzech latach. Zadanie 7 Obliczyć wartość kapitału zł po roku, jeśli stopa procentowa wynosi 4% w skali roku, a kapitalizacja odsetek odbywa się: a) co kwartał, b) co miesiąc, c) codziennie, d) według modelu kapitalizacji ciągłej. Zadanie 8 Ile powinno wynosić oprocentowanie lokaty, aby przy kapitalizacji miesięcznej podwoić swój kapitał w ciągu 2 lat? Zadanie 9 Jaka powinna być roczna stopa procentowa, aby po 10 latach n-krotnie wzrósł lokowany kapitał przy okresie bazowym: a) rok, b) kwartał, c) miesiąc. Zadanie 10 Sprawca kolizji drogowej zaproponował poszkodowanemu zadośćuczynienie: wypłatę zł natychmiast lub zł po ośmiu miesiącach. Co jest bardziej opłacalne dla poszkodowanego, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 13%. Zadanie 11 Sprawca kolizji drogowej zaproponował poszkodowanemu zadośćuczynienie: wypłatę zł natychmiast lub zł po ośmiu miesiącach. Jaka powinna być roczna stopa procentowa, aby bardziej opłacalną opcją była opcja otrzymania zł natychmiast? Zadanie 12 Jaka będzie wartość działki za 7 lat jeżeli została kupiona za zł i zakłada się, że jej wartość będzie rosła o 5% rocznie? Zadanie 13 Bank nalicza i kapitalizuje odsetki co miesiąc. Obliczyć wartość lokaty po roku jeśli roczna stopa procentowa wynosi 12%, a kapitał początkowy zł? Zadanie 14 Za dwa lata Skarb Państwa ma wykupić obligacje za kwotę Za ile maksymalnie można kupić te obligacje, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10%?

3 Zadanie 15 Za trzy lata Skarb Państwa ma wykupić obligacje za kwotę Za ile maksymalnie można kupić te obligacje, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% w pierwszym roku, 12 % w drugim i trzeci roku? Zadanie 16 Która z ofert jest korzystniejsza: a) kupno samochodu za zł, przy natychmiastowej zapłacie, b) kupno samochodu za zł, przy zapłacie za trzy miesiące? Roczna stopa procentowa wynosi 12%. Zadanie 17 Przy jakiej rocznej stopie procentowej poniższe oferty są równoważne: a) kupno samochodu za zł, przy natychmiastowej zapłacie, b) kupno samochodu za zł, przy zapłacie za miesiąc? Zadanie 18 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 6 latach otrzymać zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 4%? Zadanie 19 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać 1000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10%? Zadanie 20 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać 1000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10%, a okresem bazowym jest: a) kwartał, b) miesiąc. Zadanie 21 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 4%, a okresem bazowym jest: a) kwartał, b) miesiąc. Zadanie 22 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać 1000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% w pierwszych dwóch latach, a w następnych 12%? Zadanie 23 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać 1000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% w pierwszych dwóch latach, a w następnych 12%, a okresem bazowym jest: a) kwartał, b) miesiąc. Zadanie 24 Jaką kwotę należy zainwestować, aby po 10 latach otrzymać 1000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10%, a odsetki są naliczane według modelu kapitalizacji ciągłej?

4 Zadanie 25 Kwotę 5000 zł ulokowano w banku na okres 5 lat. Przez pierwsze 2 lata stopa procentowa wynosi 10%, a przez kolejne 3 lata 6%. Jaka jest wysokość lokaty po upływie 5 lat? Zadanie 26 Jaki kapitał należy ulokować w banku, aby po 5 latach wynosił zł, jeżeli bank kapitalizuje odsetki co dwa miesiące i przez pierwsze 3 lata gwarantuje roczną stopę procentową 4%, a przez następne 2 lata 3%? Zadanie 27 Ile powinno się ulokować w banku, aby stan konta po 10 latach wynosił , jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 4% i odsetki są kapitalizowane w sposób ciągły? Zadanie 28 W wyniku zainwestowania 1000 zł po 3 latach otrzymano 1500 zł. Obliczyć roczną stopę procentową. Zadanie 29 W wyniku zainwestowania 1000 zł po 3 latach otrzymano 1500 zł. Obliczyć roczną stopę procentową jeżeli kapitalizacja: a) odbywała się co miesiąc, b) odbywała się co dwa miesiące, c) odbywała się co kwartał, d) odbywała się według modelu kapitalizacji ciągłej. Zadanie 30 Jaki powinien być roczny przyrost dochodu banku, aby został on potrojony w ciągu 5 lat? II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa Zadanie 31 Obliczyć efektywną roczną stopę procentową przy różnych okresach kapitalizacji, jeżeli nominalna roczna stopa procentowa wynosi 24%. Jako okresy bazowe przyjąć: rok, półrocze, kwartał, miesiąc, kapitalizację według modelu kapitalizacji ciągłej. Zadanie 32 Roczna nominalna stopa procentowa lokaty bankowej wynosi 12% i bank kapitalizuje odsetki co rok. Roczna inflacja wynosi 3%. Obliczyć realną stopę procentową. Zadanie 33 Roczna nominalna stopa procentowa lokaty bankowej wynosi 12% i bank kapitalizuje odsetki co rok. Roczna inflacja wynosi 18%. Obliczyć realną stopę procentową. Zadanie 34 Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 4 latach za kwotę 5000 zł otrzymaliśmy zł?

5 Zadanie 35 Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 10 latach za kwotę 1000 zł otrzymaliśmy 2500 zł? Zadanie 36 Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 10 latach podwojono ulokowany kapitał? Zadanie 37 Roczna nominalna stopa procentowa lokaty bankowej wynosi 9% i bank kapitalizuje odsetki co kwartał. Roczna inflacja wynosi 3%. Ile wynosi realna roczna stopa procentowa? Zadanie 38 Bank stosuje kapitalizację kwartalną, a stopy procentowe za poszczególne kwartały w roku są równe 3%, 2%, 4%, 5%. Jaka jest realna roczna stopa procentowa, jeśli stopa inflacji w poszczególnych kwartałach wynosi odpowiednio: 2%, 2%, 3%, 3%. Zadanie 39 Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 5 latach podwojono ulokowany kapitał? Zadanie 40 Mając do wyboru dwa banki, który należy wybrać, jeżeli: w pierwszym banku oprocentowanie lokaty wynosi 12% rocznie, a odsetki kapitalizowane są co dwa kwartały, w drugim banku oprocentowanie wynosi 10% w skali roku, a odsetki kapitalizowane są miesięcznie? Zadanie 41 Założono 1000 zł na lokatę trzymiesięczną o zmiennej stopie procentowej. Przy zawarciu umowy roczna stopa procentowa dla tej lokaty wynosiła 12%. Oblicz wartość lokaty po dwóch okresach bazowych (sześciu miesiącach), jeżeli: stopa procentowa się nie zmieniała się, w pierwszym okresie bazowym pozostała bez zmian, a w drugim wynosiła 16%, po dwóch miesiącach został zmniejszona o 2% w skali roku, natomiast w czwartym miesiącu wzrosła o 60% w skali roku. Zadanie 42 Obliczyć efektywną roczną stopę procentową, jeżeli nominalna stopa procentowa wynosi 1,2%, natomiast kapitalizacja odbywa się: po roku, po każdym półroczu, co kwartał, co miesiąc, według modelu kapitalizacji ciągłej. Zadanie 43 Ile wynosi efektywna stopa procentowa jeśli w wyniku zainwestowania 4000zł po trzech latach otrzymano 5200zł?

6 Zadanie 44 Roczna nominalna stopa procentowa lokaty bankowej wynosi 2,4%. Roczna inflacja wynosi 2,0%. Obliczyć roczną realną stopę procentową, jeżeli bank kapitalizuje odsetki: co rok, co kwartał, co miesiąc, według modelu kapitalizacji ciągłej. III. Spłata kredytów w równych i różnych kwotach platności Zadanie 45 Udzielono kredytu na zł na rok. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. Plan spłaty kredytu przewiduje, że odsetki od kredytu będą płacone co miesiąc. Ułożyć tabelę amortyzacji kredytu, jeżeli: a) raty kapitałowe są równe i płacone co miesiąc, b) raty kapitałowe są równe i płacone co kwartał, c) kwota kredytu jest spłacana w całości w ostatniej płatności, d) kwota płatności jest równa w każdym miesiącu. Zadanie 46 Podjęto w banku kredyt w wysokości S. Bank żąda spłaty kredytu w 2 płatnościach półrocznych wynoszących A 1 oraz A 2. Ile wynosi roczna stopa procentowa zaciągniętego kredytu. Zadanie 47 Udzielono kredytu na 1 mln zł na okres 10 miesięcy. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 10%. Plan spłaty kredytu przewiduje, że płatności są comiesięczne, a w każdej płatności uwzględnia się ratę kapitałową oraz odsetki. Ułożyć tabelę amortyzacji kredytu jeżeli: a) kwota płatności jest stała i równa w każdym miesiącu, b) rata kapitałowa jest taka sama w każdym miesiącu. Zadanie 48 Bank udzielił kredytu konsumpcyjnego w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony czterech płatnościach. Roczna stopa procentowa tego kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji kredytu, przy przyjęciu spłaty kredytu w równych ratach kapitałowych. Zadanie 49 Bank udzielił kredytu konsumpcyjnego w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony czterech płatnościach. Roczna stopa procentowa tego kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji kredytu, przy przyjęciu spłaty kredytu w równych kwotach płatności. Zadanie 50 Bank udzielił kredytu w wysokości zł na okres jednego roku. Kredyt ma być spłacony w równych, comiesięcznych kwotach płatności. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 12%. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu.

7 Zadanie 51 Bank udzielił kredytu w wysokości zł na okres jednego roku. Kredyt ma być spłacony w sześciu, równych kwotach płatności. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 12%. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu, jeżeli: a) spłata następuje w okresach dwumiesięcznych, b) spłata następuje w comiesięcznych kwotach płatności, począwszy od siódmego miesiąca od przyznania kredytu. IV. Koszt kredytu Zadanie 52 Porównać dwa kredyty oraz wskazać kredyt, który cechuje niższy koszt. Oba kredyty zostały udzielone na pół roku, plany spłat kredytów przewidują spłatę w równych ratach kapitałowych oraz na każdą płatność składają się: rata kapitałowa i odsetki. Przy tym kredyty różnią się okresami płatności: w pierwszym płatności dokonywane są comiesięcznie, w drugim po każdym kwartale. Wartości kwoty kredytów są identyczne i wynoszą zł przy rocznej stopie procentowej kredytu 12%. Zadanie 53 Porównać dwa kredyty oraz wskazać kredyt, który cechuje niższy koszt. Oba kredyty zostały udzielone na pół roku, plany spłat kredytów przewidują spłatę w jednej racie kapitałowej na koniec okresu oraz spłatę odsetek w kolejnych ratach płatności. Przy tym kredyty różnią się okresami płatności odsetek: w pierwszym płatności dokonywane są comiesięcznie, w drugim po każdym kwartale. Wartości kwoty kredytów są identyczne i wynoszą zł przy rocznej stopie procentowej kredytu 12%. Zadanie 54 Zaciągnięto kredyt w wysokości 1000 złotych w dwóch bankach na 3 miesiące. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. W pierwszym banku odsetki płacone są jednorazowo w chwili spłaty kredytu na koniec okresu kredytowania, natomiast w drugim banku odsetki płacone są co miesiąc (kredyt jest spłacany również jednorazowo pod koniec trzeciego miesiąca). Obliczyć wartość płaconych odsetek na koniec trzeciego miesiąca, który kredyt cechuje niższy koszt? Zadanie 55 Zaciągnięto kredyt 1000 złotych w dwóch bankach na okres 3 miesięcy. W obu bankach stopa procentowa kredytu jest taka sama i wynosi 18% w skali roku, a odsetki od kredytu należy płacić po upływie każdego miesiące. W pierwszym banku całą kwotę kredytu 1000 złotych spłacamy jednorazowo na koniec trzeciego miesiąca. W drugim banku na koniec każdego miesiąca należy oprócz odsetek zapłacić ratę kapitałową równą w każdym miesiącu. W którym banku koszt kredytu jest większy?

8 Zadanie 56 Zaciągnięto kredyt w wysokości 3600 złotych w dwóch bankach na okres 3 miesięcy. W obu bankach stopa procentowa kredytu jest identyczna i wynosi 10%w skali miesiąca. W pierwszym banku należy spłacać w comiesięcznych płatnościach, w których rata kapitałowa wynosi kolejno: 2000, 1000, 600. W drugim banku płatności są każdego miesiąca równe. Porównać koszty kredytów, obliczając wartość płatności: a) na koniec okresu kredytowania, b) na początku okresu kredytowania, c) po pierwszym miesiącu, d) po drugim miesiącu. V. Konwersja kredytu Zadanie 57 Udzielono kredytu na kwotę zł. Stopa procentowa kredytu wynosi 24% w skali roku. Plan spłaty kredytu przewidywał, że odsetki od kredytu będą płacone co miesiąc, a raty kapitałowe co 2 miesiące odpowiednio w wysokości: 6000 i 4000 złotych. Po spłaceniu pierwszej raty kredytobiorca zwrócił się do kredytodawcy o obniżenie stopy procentowej do 18% w stosunku rocznym. Kredytodawca wyraził zgodę na zmianę stopy procentowej, przy czym jako opłaty karnej zażądał 300 złotych. Opłata ma być doliczona do salda kredytu na początku trzeciego miesiąca i spłacona w ostatniej racie kapitałowej. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu uwzględniająca konwersję oraz ocenić opłacalność dla kredytobiorcy przeprowadzonej konwersji. Zadanie 58 Udzielono kredytu na kwotę złotych. Stopa procentowa kredytu wynosi 24% w skali roku. Plan spłaty kredytu przewidywał, że odsetki od kredytu będą płacone co miesiąc, a raty kapitałowe co 2 miesiące odpowiednio w kwotach 30000, 30000, złotych. Po spłaceniu pierwszej raty kredytobiorca zwrócił się z prośbą o obniżenie stopy procentowej do 18% w skali roku. Kredytodawca wyraził zgodę zmiany stopy procentowej, przy czym jako opłaty karnej zażądał 1000 złotych. Opłata ta ma być doliczona do salda kredytu na początku trzeciego miesiąca i spłacona ma być w trzeciej racie kapitałowej. Ułożyć tabele amortyzacji kredytu uwzględniającą konwersję oraz ocenić opłacalność dla kredytobiorcy przeprowadzonej konwersji. VI. Konsolidacja kredytów Zadanie 59 Dokonać konsolidacji poniżej opisanych kredytów w jeden spłacany przez rok w równych płatnościach miesięcznych, przy rocznej stopie procentowej 12%. Należy podać wartość kredytu w dniu konsolidacji oraz kwotę płatności. a) W pierwszym kredycie pozostało do spłacenia 36 miesięcznych płatności po 50 zł, przy rocznej stopie procentowej 24%. b) W drugim kredycie pozostało do spłacenia 8 kwartalnych płatności po 200 zł, przy rocznej stopie procentowej 20%.

9 Zadanie 60 Dokonać konsolidacji poniżej opisanych kredytów w jeden spłacany przez rok w równych ratach kapitałowych we wszystkich kwartalnych płatnościach, przy rocznej stopie procentowej 12%. Należy podać wartość kredytu w dniu konsolidacji oraz ułożyć tabelę amortyzacji. a) W pierwszym kredycie pozostało do spłacenia 12 kwartalnych płatności po 200 zł, przy rocznej stopie procentowej 24%. b) W drugim kredycie pozostały do spłacenia 2 roczne płatności po 800 zł, przy rocznej stopie procentowej 20%. Zadanie 61 Dokonać konsolidacji niżej opisanych kredytów w jeden spłacany przez rok w równych płatnościach kwartalnych, przy rocznej stopie procentowej 12%. Należy podać wartość kredytu w dniu konsolidacji oraz kwotę płatności. a) W pierwszym kredycie pozostało do spłacenia 46 miesięcznych płatności po 100 zł, przy rocznej stopie procentowej 12%. b) W drugim kredycie pozostało do spłacenia 15 kwartalnych płatności po 250 zł, przy rocznej stopie procentowej 18%. VII. Spłata kredytu z uwzględnieniem inflacji Zadanie 62 Bank udzielił kredytu w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony w czterech równych rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 12%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa: 8%, 8%, 9%, 9% przy przyjęciu wariantu spłaty, że stopę oprocentowania podwyższa się o stopę inflacji. Zadanie 63 Bank udzielił kredytu w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony w czterech równych rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 16%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa: 8%, 8%, 8%, 10% przy przyjęciu wariantu spłaty, że stopę oprocentowania podwyższa się o stopę inflacji. Zadanie 64 Bank udzielił kredytu w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony w czterech równych rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa: 12%, 10%, 9%, 9% oraz: a) stopę oprocentowania podwyższa się o oczekiwaną stopę inflacji, b) kredyt jest waloryzowany o oczekiwaną stopę inflacji.

10 Zadanie 65 (K=1,2) Bank udzielił kredytu w wysokości zł. Kredyt ma być spłacony w K+2 płatnościach w ciągu roku. Stopa procentowa kredytu wynosi 12% w skali roku. Wiedząc, że inflacja w poszczególnych miesiącach kształtowała się w następujący sposób: przez 3+mod 2 K pierwszych miesięcy inflacja była równa i wynosiła 10% w skali miesiąca, przez kolejnych 3+mod 2 K miesięcy inflacja wynosiła 12% w skali miesiąca, przez pozostałe miesiące inflacja wynosiła 24% w skali miesiąca, utworzyć tabelę amortyzacji kredytu w sytuacji, gdy: a) bank stopę procentową kredytu podwyższa o oczekiwaną stopę inflacji, b) bank waloryzuje wartość kredytu o stopę inflacji. Ile wynosi średniomiesięczna oraz średnioroczna stopa inflacji? VIII. Zadania różne Zadanie 66 PZU przyznał panu Waldkowi świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 1 roku. Przyjmując roczną stopę procentową w wysokości 12% PZU może panu Waldkowi wypłacić natychmiast całe świadczenie. W jakiej kwocie otrzymałby pan Waldek świadczenie dzisiaj? Zadanie 67 Panna Mirella kończąc studia otrzymała od funduszu Wspaniała Przyszłość kwotę zł. Okazało się, że rodzice panny Mirelli wpłacali przez 10 lat rokrocznie pewną kwotę pieniędzy. Oblicz jaka to kwota jeśli roczna stopa procentowa wynosiła w ciągu całego okresu 12% rocznie. Zadanie 68 Pani Łucja Dusigrosz pragnie zaciągnąć krótkoterminowy kredyt w wysokości zł na okres trzech miesięcy. Rozważa dwie oferty. Pierwszy kredytodawca oferuje roczną stopę procentową w wysokości 52%, odsetki i raty kapitałowe należy uiszczać w równych, cotygodniowych płatnościach. Drugi kredytodawca oferuje stopę procentową 62,4% w skali roku, odsetki oraz raty kapitałowe należy uiszczać w równych płatnościach, ale co dwa tygodnie. Zakładając, że rok ma 52 tygodnie, pomóż wybrać lepszą ofertę dla pani Dusigrosz. Zadanie 69 Pan Bolesław Śmiały wygrał na loterii wygraną pieniężną. Przez 2 lata kwartalnie będzie otrzymywał zł. Pan Bolesław może jednak otrzymać pieniądze natychmiast. Jaką kwotę otrzyma pan Śmiały natychmiast, jeśli przyjmuje się stopę dyskonta w wysokości 12% rocznie? Zadanie 70 Pani Henrietta Bobas kupiła na raty nowoczesną pralkę automatyczną. Wysokość każdej kwoty płatności wynosi 300 zł przez 10 miesięcy. Przyjmując roczną stopę procentową 12% oblicz ile pani Bobas musiałaby zapłacić od razu.

11 Zadanie 71 Pan Henryk Wiercipięta ulokował w banku kwotę zł, którą przeznaczył na wyposażenie córki po ukończeniu studiów medycznych. Bank gwarantuje roczną stopę procentową przez cały okres studiów (6 lat) w wysokości 6%. Jaką kwotę otrzyma córka pana Henryka po studiach, jeśli okresem bazowym jest: a) rok, b) kwartał, c) miesiąc. IX. Ocena opłacalności inwestycji Zadanie 72 Pewna firma zainwestowała 100 tys. zł w urządzenie, którego okres eksploatacji wynosi 12 lat. Szacuje się, że w każdym roku eksploatacji urządzenia uzyska się nadwyżkę pieniężną w wysokości 12 tys. zł. Oblicz okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Zadanie 73 Pewne przedsięwzięcie wymaga zainwestowania jednorazowo 25 tys. zł. Okres realizacji inwestycji wynosi 7 lat. Przewidywane nadwyżki pieniężne w kolejnych latach wynoszą odpowiednio: 4000 zł, 5000 zł, 5000 zł, 6000 zł, 6000 zł, 7000 zł, 7000 zł. Jaki jest okres zwrotu nakładów inwestycyjnych? Zadanie 74 Przedsiębiorstwo rozpatruje dwa projekty inwestycyjne, z których każdy wymaga początkowego nakładu 25 tys. zł. Szacuje się, że pierwszy z nich w okresie realizacji będzie generował następujące roczne zyski: 5000 zł, 5000 zł, 5000 zł, 6000 zł, 6000 zł, 7000 zł, 7000 zł. Średnioroczne zyski generowane z drugiego projektu szacuje się na poziomie 5800 zł. Stosując metodę księgowej stopy zwrotu wybierz lepszy projekt inwestycyjny. Zadanie 75 Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz progi rentowności poszczególnych produktów. Wyrób X Y Z Cena jedn. sprzedaży Jedn. koszty zmienne Udział w sprzedaży 0,2 0,5 0,3 Koszty stałe Zadanie 76 Dla pewnego produktu jednostkowe koszty zmienne wynoszą 20 zł, koszty stałe zł, a popyt przy cenie 40 zł szacowany jest na sztuk. Dokonaj analizy granicznych poziomów jednostkowej ceny sprzedaży, jednostkowych kosztów zmiennych oraz określ ich marginesy bezpieczeństwa.

12 Zadanie 77 Przedsiębiorca rozważa dwa projekty inwestycyjne: A i B. Przepływy pieniężne netto (mln zł) tych projektów w kolejnych latach ich realizacji przedstawiono w tabeli. t Projekt I Projekt II Posługując się metodą zaktualizowanej wartości netto wybierz lepszy projekt przy założeniu, że stopa dyskonta wynosi 10%. Zadanie 78 Pewna inwestycja wymaga nakładów w wysokości 100 j.p. i może przynieść wpływy w kolejnych latach zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli. Rok Wpływy Prawdopodobieństwo 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 Oceń tę inwestycję za pomocą zaktualizowanej wartości netto przy założeniu 10% stopy dyskonta. Zadanie 79 Jaka jest wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji, która wymaga nakładów w wysokości 100 j.p. i może przynieść wpływy w kolejnych latach zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli. Rok Wpływy Prawdopodobieństwo Zadanie 80 Przedsiębiorca rozważa dwa projekty inwestycyjne: A i B. Przepływy pieniężne netto (mln zł) tych projektów w kolejnych latach ich realizacji przedstawiono w tabeli. t Projekt I Projekt II Posługując się metodą wewnętrznej stopy zwrotu wybierz lepszy projekt. Czy uwzględnienie reinwestycji wpływów ze stopą 10% rocznie zmieni wybór? Ile powinna wynosić graniczna stopa reinwestycji, aby projekty były równoważne? Zadanie 81 Przedsiębiorca rozważa dwa projekty inwestycyjne: A i B. Przepływy pieniężne netto (mln zł) tych projektów w kolejnych latach ich realizacji przedstawiono w tabeli. t Projekt I Projekt II Wskaż lepszy projekt z punktu widzenia wartości wskaźnika rentowności (stopa procentowa dyskonta 10%). Ile wynosi graniczna stopa dyskonta, dla której wartość wskaźnika rentowności dla obu projektów jest identyczna? Zadanie 82

13 Odpowiedzi, rozwiązania Zadanie 1. a) 1040,74 zł b) 1173,20 zł Zadanie 2. Zadanie ,67 zł Zadanie 4. Zadanie ,91 zł Zadanie 6. Zadanie 7. Zadanie 8. 35,16% Zadanie 9. Zadanie 10. Zadanie 11. Zadanie 12. Zadanie 13. Zadanie 14. Zadanie 15. Zadanie 16. Zadanie 17. Zadanie 18. Zadanie 19. Zadanie 20. Zadanie 21. Zadanie 22. Zadanie 23. a) 318,73 zł b) 315,25 zł Zadanie 24. Zadanie 25. Zadanie 26. Zadanie 27. Zadanie 28. Zadanie 29. Zadanie 30. Zadanie 31. Zadanie 32. Zadanie 33. Zadanie ,92% Zadanie 35. Zadanie 36. Zadanie 37. Zadanie 38. Zadanie ,87% Zadanie 40. Zadanie 41. Zadanie 42. Zadanie 43. Zadanie 44. Zadanie 45. d) A = 11001,60 zł Zadanie 46. Zadanie 47. a) A = ,38 zł Zadanie 48. Zadanie 49. Zadanie 50. Zadanie 51.

14 Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 55. Zadanie 56. Zadanie 57. Zadanie 58. bez konwersji K Sp Ik Rk Ak Sk z konwersją K Sp Ik Rk Ak Sk Wartość wszystkich płatności wariantu bez konwersji na początku okresu kredytowania wynosi , natomiast z uwzględnieniem konwersji 99930,97 zł (warunki z wersji bez konwersji). Konwersja jest opłacalna Zadanie 59. Zadanie 60. Zadanie 61. Zadanie 62. Zadanie 63. Zadanie 64. Zadanie ,08 zł Zadanie ,42 zł Zadanie tygodni, 6 dwutygodni (kredyt na 12 m-cy), A1(tygodniowa) = 824,15 zł, A2(dwutygodniowa) = 1809,43 zł. Wartość wszystkich płatności na koniec 13 tygodnia wynosi Zadanie ,92 zł Zadanie ,39 zł Zadanie 70. a) 14185,19 zł b) 14295,03 zł c) 14320,44 zł Zadanie 71. Zadanie 72. Zadanie 73. Zadanie 74. Zadanie 75. Zadanie 76. Zadanie 77. Zadanie 78. Zadanie 79. Zadanie 80. Zadanie 81. Zadanie 82.

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2.

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj swoją przyszłość

Zaplanuj swoją przyszłość 100 Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Zaplanuj swoją przyszłość poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne.

Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne. Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne dr Adam Salomon Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Podręcznik

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo