Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1"

Transkrypt

1 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 Dorota Klim Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku address: klimdr/

2 LITERATURA: [1 ] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN [2 ] E. Smaga, Arytmetyka finansowa, PWN [3 ] M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Placet [4 ] M. Szałański, Podstawy matematyki finansowej, Elipsa [5 ] S. G. Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill Int. Ed. [6 ] M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer 1

3 Oprocentowanie proste zgodne Zadanie 1 Jaką kwotę utworzy po czterech okresach kapitał 400 jp w modelu oprocentowania prostego przy stopie procentowej 1, 5%? Zadanie 2 Jaka kwota utworzy po pięciu okresach kapitał o wartości 200 jp przy prostym naliczaniu odsetek, jeśli stopa procentowa wynosi 5%? Zadanie 3 Po podwyżce o 5% cena samochodu wynosi 58 tys. jp. Jaka była cena samochodu przed podwyżką? Zadanie 4 Po ilu okresach kapitał 17 jp podwoi swoją wartość w modelu oprocentowania prostego przy stopie procentowej 10%? Zadanie 5 An investment of $ is made into a fund at time t=0. The fund develops the following balances over the next 4 years: F 0 = 10000, F 1 = 10600, F 2 = 11130, F 3 = 11575, 20, F 4 = 12153, 96. If $5000 is invested at time t=2, under the same interest environment, find the accumulated value of the $5000 at time t=4. Zadanie 6 Jakiej wielkości stopa oprocentowania prostego rocznego r pozwoli kapitałowi 58 jp na wygenerowanie odsetek w wysokości 5 jp w ciągu dwóch lat? Zadanie 7 Wyznaczyć wielkość rocznego współczynnika akumulacji w modelu oprocentowania miesięcznego przy stopie 1, 5% w skali miesiąca. Zadanie 8 Jeżeli roczny współczynnik akumulacji wynosi 1, 06, to jakiej wielkości odsetki zostaną wygenerowane przez kapitał 100 jp po pół roku w modelu kapitalizacji miesięcznej. Zadanie 9 Hurtownia udziela nabywcom towarów kredytu kupieckiego w postaci odroczonego o miesiąc terminu płatności faktury. Jeżeli zapłata nastąpi natychmiast, to nabywcy towaru przysługuje prawo skorzystania ze skonta 10%. Wartość zakupionego towaru wynosi 12 tys. jp. Czy opłaca się zaciągnać kredyt bankowy i skorzystać ze skonta, jeżeli miesięczna stopa kredytu bankowego wynosi 4% i bank stosuje kapitalizację miesięczną prostą? Zadanie 10 Ustalić stan książeczki oszczędnościowej po 10 latach w modelu kapitalizacji prostej przy rocznej stopie procentowej 12%, jeśli dokonano w niej następujących operacji finansowych: na początku wpłacono 10 jp, po pięciu latach wpłacono 20 jp, po następnym roku wypłacono 15 jp. Zadanie 11 Przy jakiej rocznej stopie procentowej r i kapitalizacji rocznej prostej kapitał 58 jp wygeneruje odsetki w wysokości 5 jp w ciągu dwóch lat? Zadanie 12 Po 30% podwyższce cen telewizor kosztuje 1200 zł. Ustalić poprzednią cenę telewizora oraz kwotę podwyższki. Zadanie 13 Wydawnictwo przyznało księgarni rabat w wysokości 15%. Jaka jest cena katalogowa książki i kwota wartości rabatu, jeśli za książkę księgarnia zapłaciła 9 zł. 2

4 Zadanie 14 Pierwotna należność za dostarczony towar w kwocie zł została podwyższona o 12, 5%, a następnie zmniejszona o 2, 5%. Ile wynosi ostateczna należność w stosunku procentowym do pierwotnej należności oraz w kwocie pieniężnej? Zadanie 15 Dysponujemy kapitałem w wysokości 1000 zł. Za dwa miesiące chcemy uzyskać 1200 zł. Na jaki procent prosty musimy ulokować kapitał? Zadanie 16 Jaki był kapitał początkowy, jeśli po 4 latach przy rocznej stopie procentowej równej 34% i rocznej kapitalizacji odsetek wzrósł on do kwoty zł? Zadanie 17 Kapitał w wysokości 600 zł zdeponowano w banku na okres 4 lat. Lokata ta przynosi dochód w wysokości 20% w skali roku przy prostej kapitalizacji odsetek. Oblicz kwotę należnych odsetek. Zadanie 18 Obliczyć roczny wspólczynnik akumulacji, jeśli kapitał 300 jp po roku wygenerował odsetki w wysokości 50 jp. Zadanie 19 A deposit of $1000 is invested at simple interest at time t = 0. The rate of simple interest during year t is equal to.01t for t = 1, 2, 3, 4, 5. Find the total accumulated value of this investment at time t = 5. Zadanie 20 Find the accumulated value of $2000 invested for four years, if the rate of simple interest is 8% per annum. Zadanie 21 For the $5000 investment given in Ex. 5, find the amount of interest earned during the second year of investment, i.e. between times t = 3 and t = 4. Zadanie 22 Rozważmy funkcję akumulacji daną wzorem at 2 +b. Jeśli $100 zainwestowane w momencie t = 0 osiąga wartość $172 w momencie t = 3, to jaką wartość osiągnie w momencie t = 10 kapitał $100 zainwestowany w momencie t = 5. 3

5 Oprocentowanie składane zgodne Zadanie 23 Wyznaczyć wartość przyszłą kapitału 300 jp po 5 latach w modelu oprocentowania rocznego przy rocznej stopie 7%. Zadanie 24 Przy jakiej rocznej stopie procentowej r i kapitalizacji rocznej złożonej kapitał P podwoi swoją wartość po 8 latach? Zadanie 25 Ile wynosi 1. półroczny 2. roczny czynnik akumulacji, jeżeli po pół roku kapitał 300 jp wygenerował odsetki 50 jp przy miesięcznej kapitalizacji odsetek? Zadanie 26 Ustalić stan konta po 15 miesiącach, jeżeli dokonano następujących operacji: na początku wpłacono 100 jp, następnie po trzech miesiącach wpłacono 80 jp, po kolejnych pięciu miesiącach wypłacono 30 jp. Bank stosuje model oprocentowania miesięcznego przy stopie 0, 5%. Zadanie 27 Rodzeństwo w wieku 8 i 10 lat otrzymało w spadku kwotę 500 jp, złożoną w banku według rocznej stopy 12%. Jak należy podzielić spadek, aby w momencie osiągnięcia przez każde z dzieci 21 lat wartości przyszłe części spadku każdego dziecka były takie same? Zadanie 28 Obliczyć dochód banku uzyskany w ciągu 5 lat, który przyjął w depozyt kwotę jp według rocznej stopy 5% i wypożyczył tę kwotę według rocznej stopy 20%. Zadanie 29 Jaką wartość osiągnie kapitał 1800 jp po 4 latach oprocentowania rocznego przy rocznej stopie 6%? Jaką wartość mają odsetki naliczone za każdy rok? Przy jakiej stopie łączna wartość 4-letnich odsetek byłaby większa o 58 jp? Zadanie 30 Po ilu latach oprocentowania rocznego złożonego przy stopie 5, 52% wartość kapitału 1600 jp przekroczy 1900 jp? Ile wyniosą odsetki należne za kolejne 2 lata? Zadanie 31 Ile wynosi wartość końcowa kapitału 1000 jp po 5 latach, jeśli bank stosuje 1. model kapitalizacji rocznej przy rocznej stopie 12%? 2. model kapitalizacji półrocznej przy półrocznej stopie 6%? 3. model kapitalizacji miesięcznej przy miesięcznej stopie 1%? Zadanie 32 Na początku każdego z czterech kolejnych lat wpłacano na konto kwoty odpowiednio: 20 jp, 40 jp, 15 jp, 10 jp. Roczna stopa procentowa wynosi 10%. Ustalić stan oszczędności na koniec 6 roku, jeżeli bank stosuje model kapitalizacji rocznej. 4

6 Zadanie 33 Według reguły 70 obliczyć przybliżony czas podwojenia wartości kapitału przy oprocentowaniu rocznym o stopie: a) r = 2, 5%, b) r = 7, 5%. Zadanie 34 Według reguły 70 obliczyć przybliżoną wartość stopy oprocentowania rocznego, przy której kapitał podwoi swoją wartość w czasie: a) 7 lat, b) 10 lat. Zadanie 35 Wyznaczyć wartość przyszłą kapitału 7800 zł po 10 miesiącach według stopy miesięcznej 2, 3%. Zadanie 36 Przy jakiej stopie r i miesięcznej kapitalizacji odsetek kapitał 200 jp powiększy sie o 100 jp po 3 latach? Ile wynosi a(3). Zadanie 37 Find the accumulated value of $2000 invested for four years, if the rate of compound interest is 8% per annum. Zadanie 38 Find the accumulated value of $1000 invested for five months, if the rate of compound interest is.08% per month. Zadanie 39 Ile wynosi 1. półroczny 2. roczny czynnik akumulacji, jeżeli po roku roku kapitał 300 jp wygenerował odsetki 50 jp w modelu kapitalizacji złożonej z góry a) miesięcznej? b) półrocznej? Zadanie 40 It is known that $600 invested for two years will earn $264 in interest. Find the accumulated value of $2000 invested at the same rate of compound interest for three years. Zadanie 41 An investor age 35 deposits $10, 000 in a fund earning 7% compound interest until retirement at age 65. Find the amount of interest earned between ages 35 and 45, between ages 45 and 55, and between ages 55 and 65. Zadanie 42 Obliczyć wartość 2-letnich odsetek od kwoty 790 jp, jeśli roczna stopa wynosi 8, 88% i kapitalizacja jest roczna. Zadanie 43 Co jest korzystniejsze dla właściciela kapitału: roczne oprocentowanie składane przy rocznej stopie procentowej 6%, czy roczne oprocentowanie proste przy rocznaj stopie 6%? Zadanie 44 W banku A obowiązuje miesięczna kapitalizacja odsetek przy miesięcznej stopie procentowej 3, 5%. W banku B obowiązuje roczne oprocentowanie proste przy stopie r w skali roku. Ile musi wynosić r aby wartości przyszłe kapitału P, otrzymane odpowiednio w banku A i B, po pięciu latach były identyczne? Czy wartości te będą identyczne również po 10 latach? 5

7 Zadanie 45 Jaką wartość mają odsetki naliczone za 9 rok, jeśli kapitał 100 jp wygenerował odsetki w wysokości 15 jp po 5 latach rocznego oprocentowania składanego? Zadanie 46 Do banku wpłacono 20 jp. Przez pierwsze trzy lata obowiązywała półroczna kapitalizacja złożona przy półrocznej stopie 5%, przez następne dwa lata obowiązywała kwartalna kapitalizacja złożona przy kwartalnej stopie 2%. Wyznaczyć wartość przyszłą po pięciu latach. Zadanie 47 Ile wynosi kwartalna stopa procentowa, jeżeli przy kwartalnej kapitalizacji odsetek odsetki za drugi kwartał od kwoty początkowej 20 jp wyniosły 2, 2 jp? 6

8 Kapitalizacja podokresowa Zadanie 48 Odsetki od 2-letniej lokaty o stałym oprocentowaniu prostym są naliczane po terminie. Pani X, która wpłaciła na lokatę 2300 zł, odebrała przy jej likwidacji 3047,50 zł. Obliczyć roczną stopę oprocentowania lokaty. Zadanie 49 Przy jakiej rocznej stopie oprocentowania prostego wartość 2-letniej lokaty z odsetkami naliczanymi po terminie zwiększy się: a) o 15%, b) 1,5-krotnie, c) przynajmniej dwukrotnie? Zadanie 50 Przedsiębiorca otrzymał półroczną pożyczkę w kwocie zł, zobowiązując się spłacać co miesiąc bieżące odsetki naliczane przy rocznej stopie 18%. Obliczyć wysokość rat spłacanych na koniec kolejnych miesięcy Zadanie 51 Po jakim czasie oprocentowania prostego przy rocznej stopie 12, 5% wartość depozytu 4800 zł: a) podwoi się. b) zwiększy się o 25%. c) zwiększy się o 3000 zł. Zadanie 52 Wyznaczyć wartość przyszłą 700 jp po dwóch latach w modelu oprocentowania składanego przy 1. dwuletniej 2. rocznej 3. dziennej kapitalizacji odsetek i stopie nominalnej 7%. Zadanie 53 Wyznaczyć wartość przyszłą kwoty 1000 jp po dwóch latach w modelu oprocentowania 1. przy rocznej kapitalizacji odsetek 2. przy miesięcznej kapitalizacji odsetek 3. przy tygodniowej kapitalizacji odsetek i stopie nominalnej 7%. Zadanie 54 Ile wynosi nominalna stopa procentowa, jeżeli przy kwartalnej kapitalizacji z dołu odsetki za drugi kwartał od kwoty początkowej 20 jp wyniosły 2, 2 jp? 7

9 Zadanie 55 Ile musi wynosić nominalna stopa r, aby wartość 5-letnich odsetek od kwoty 1000 jp wyniosła przynajmniej 500 jp w modelu oprocentowania 1. prostego. 2. składanego rocznego. Zadanie 56 Wyznaczyć roczny czynnik akumulacji w modelu kapitalizacji 1. czteroletniej 2. rocznej 3. miesięcznej przy nominalnej stopie 12%. Zadanie 57 Wyznaczyć roczny czynnik akumulacji w modelu kapitalizacji 1. dwuletniej 2. rocznej 3. kwartalnej złożonej z góry przy nominalnej stopie 10%. Zadanie 58 Po ilu latach oprocentowania składanego przy nominalnej stopie 15% kapitał P = 2500 jp wygeneruje odsetki a) I = 2500 jp. b) I = 3000 jp. Zadanie 59 Jaką wartość osiągnie kapitał początkowy 500 jp po roku przy 1. rocznej 2. miesięcznej 3. dziennej kapitalizacji odsetek i nominalnej stopie 7%? Zadanie 60 Obliczyć wartość 2, 5-letnich odsetek od kwoty 790 jp, jeśli nominalna stopa wynosi 8, 88%, odsetki kapitalizują się 1. po każdym półroczu. 2. po każdym miesiącu. Zadanie 61 W banku A stosowana jest kapitalizacja półroczna przy nominalnej stopie r = 2, 7%, zaś w banku B oprocentowanie proste przy nominalnej stopie r. Ile musi wynosić r, aby roczne czynniki akumulacji w obu modelach były identyczne? 8

10 Kapitalizacja ciągła Zadanie 62 Oblicz przyszłą wartość kapitału 100 jp po 3 latach w kapitalizacji ciągłej przy stopie nominalnej r = 3%. Zadanie 63 Jaki kapitał wygeneruje odsetki 43 zł po 18 miesiącach przy ciągłej kapitalizacji odsetek i stopie rocznej 2%. Zadanie 64 Oblicz odsetki przypadające za drugi rok w kapitalizacji ciągłej przy stopie nominalnej r = 9% od kapitału początkowego 100 jp. Zadanie 65 Jaka będzie przyszła wartość kapitału 5000 jp po 6 latach, jeśli bank przez pierwsze 2 lata stosował nominalną stopę 2% a następnie nominalną stopę 1, 5% w modelu kapitalizacji ciągłej? Zadanie 66 Po jakim czasie nastąpi wzrost kapitału początkowego 480 jp do kwoty 800 jp, przy założeniu ciągłej kapitalizacji odsetek przy nominalnej stopie procentowej r = 6%? Zadanie 67 Jakiej wielkości kapitał początkowy po 9 latach wygeneruje odsetki I = 348 jp w modelu kapitalizacji ciągłej przy nominalnej stopie r = 6%? Zadanie 68 Po ilu latach kapitał 600 zł wygeneruje zysk 200 zł, przy założeniu ciągłej kapitalizacji odsetek i nominalnej stopie procentowej 1, 2%? Zadanie 69 Po ilu miesiącach kapitał 580 jp wygeneruje odsetki 200 jp w modelu kapitalizacji ciągłej przy nominalnej stopie procentowej r = 4%? Zadanie 70 Oblicz przyszłą wartość kapitału 300 jp po 5 miesiącach w kapitalizacji ciągłej przy stopie nominalnej 5%. Zadanie 71 Oblicz odsetki po 3 latach w kapitalizacji ciągłej przy stopie nominalnej r = 9% od kapitału początkowego 50 jp. Zadanie 72 Oblicz odsetki za drugi rok w kapitalizacji ciągłej przy stopie rocznej 2, 3% od kapitału początkowego 50 jp. Zadanie 73 Po ilu latach kapitał podwoi swoją wartość przy rocznej stopie procentowej 12% i ciągłej kapitalizacji odsetek? 9

11 Porównanie oprocentowania prostego, składanego i ciągłego Zadanie 74 Co jest korzystniejsze: ciągła kapitalizacja przy nominalnej stopie 12%, czy miesięczna kapitalizacja przy 1. nominalnej stopie 12%? 2. nominalnej stopie 15%? Zadanie 75 Obliczyć największą i najmniejszą wartość odsetek wygenerowanych w ciągu 4 lat przez kapitał 4000 jp przy nominalnej stopie 14, 5%. Zadanie 76 Bez użycia kalkulatora sprawdzić, która z ofert jest korzystniejsza w ciągu roku: a) kapitalizacja dzienna przy stopie nominalnej 12%, b) kapitalizacja ciągła przy stopie 12%, c) kapitalizacja prosta godzinna przy stopie nominalnej 12%. Zadanie 77 Ile zarobi bądź straci właściciel kapitału 200 jp, jeśli po 9 miesiącach od dnia wpłaty bank z kapitalizacji dziennej przeszedł na kapitalizację ciągłą przy nominalnej stopie procentowej 4%? Zadanie 78 Co jest korzystniejsze: ciągła kapitalizacja przy nominalnej stopie 10%, czy półroczna kapitalizacja złożona z dołu przy 1. nominalnej stopie 12%? 2. nominalnej stopie 10%? 3. nominalnej stopie 8%? Zadanie 79 Jaka będzie przyszła wartość kapitału 1000 jp po 5 latach, jeśli bank przez pierwsze 3 lata stosował nominalną stopę 3% a następnie nominalną stopę 2, 5% w modelu kapitalizacji ciągłej? 10

12 Równoważność warunków oprocentowania. Równoważne stopy procentowe Zadanie 80 Mając roczną stopę oprocentowania prostego 18% wyznaczyć równoważną stopę: 1. miesięczną. 2. tygodniową letnią. Uzasadnić wyniki. Czy czas oprocentowania miał wpływ na wynik? Zadanie 81 Bank A stosuje oprocentowanie półroczne składane przy stopie nominalnej 12%, zaś bank B oprocentowanie kwartalne składane przy stopie nominalnej 12%. Bez użycia kalkulatora zbadać, czy warunki oprocentowania proponowane przez te banki są równoważnepo. Zadanie 82 Bank A stosuje oprocentowanie półroczne składane przy stopie nominalnej r A = 8%, zaś bank B oprocentowanie kwartalne składane przy stopie nominalnej r B = 6%. Czy warunki oprocentowania proponowane przez te banki są równoważne? Zadanie 83 W banku A obowiązuje półroczna kapitalizacja odsetek przy stopie nominalnej 18%, w banku B obowiązuje kwartalna kapitalizacji odsetek przy stopie nominalnej r. Ile musi wynosić stopa r, aby warunki oprocentowania w banku A i B były równoważne? Zadanie 84 Mając roczną stopę oprocentowania składanego rocznego 11% wyznaczyć równoważną stopę: 1. miesięczną. 2. tygodniową letnią. Wyznaczyć stopy nominalne w każdym z trzech podpunktów i omówić zależność. Zadanie 85 Mając półroczną stopę 6% wyznaczyć równoważną stopę kwartalną w modelu oprocentowania składanego. Zadanie 86 Przy użyciu rocznego czynnika akumulacji wykazać nierównoważność stóp oprocentowania składanego i 4 = 3, 3% oraz i 12 = 1, 3%, a następnie obliczyć: 1. stopę i 12 równoważną stopie i 4 = 3, 3%. 2. stopę i 4 równoważną stopie i 12 = 1, 3% Zadanie 87 Model oprocentowania półrocznego składanego ze stopą nominalną 23% zamienić na model oprocentowania 11

13 1. kwartalnego skłądanego 2. rocznego składanego zachowując równoważność warunków oprocentowania. Zadanie 88 Mając nominalną stopę 19% w modelu oprocentowania składanego z dzienną kapitalizacją odsetek wyznaczyć nominalną stopę oprocentowania składanego rocznego z zachowaniem równoważności warunków oprocentowania. Zadanie 89 Obliczyć 1. tygodniową 2. miesięczną 3. roczną stopę równoważną stopie kwartalnej 3% w modelu oprocentowania składanego. Zadanie 90 Sprawdzić, czy równoważne są następujący stopy oprocentowania składanego: kwartalna stopa 3% oraz półroczna stopa 6%. Zadanie 91 Zbadać bez użycia kalkulatora równoważność warunków oprocentowania przy stopach rocznych 12% w kapitalizacji rocznej i 12% w kapitalizacji ciągłej. Zadanie 92 Zbadać bez użycia kalkulatora równoważność warunków oprocentowania przy stopach rocznych 12% i 12, 5% w kapitalizacji ciągłej. Zadanie 93 Dla stopy rocznej 24% oprocentowania rocznego obliczyć równoważną stopę podokresową oprocentowania 1. półrocznego, 2. kwartalnego, 3. miesięcznego, 4. ciągłego, a następnie przy użyciu stopy podokresowej obliczyć dwuletnie odsetki od kapitału 1000 zł. Zadanie 94 Jeśli roczna stopa procentowa w modelu kaptalizacji ciągłej wynosi 10%, to jakie powinny być równoważne stopy nominalne oraz roczne dla kapitalizacji 1. miesięcznej? 2. półrocznej? 12

14 Stopa efektywna Zadanie 95 For the $10000 investment given in Example 5 find the effective rate of interest for each of the fours years. Zadanie 96 Wyznaczyć stopę efektywną w modelu oprocentowania składanego przy kwartalnej kapitalizacji odsetek i stopie nominalnej 9%. Zadanie 97 Zamierzamy wpłacić na rachunek bankowy kwotę zł. Bank A oferuje nominalną stopę r A = 3% przy półrocznej kapitalizacji odsetek, bank B oferuje nominalną stopę r B = 2, 8% przy dziennej kapitalizacji odsetek, zaś bank C oferuje nominalną stopę r C = 2, 4% przy miesięcznej kapitalizacji odsetek. Wyznaczając stopę efektywną sprawdzić, który bank oferuje najkorzystniejsze warunki oprocentowania? Zadanie 98 Pewien kapitał ulokowano na procent składany. Kapitalizacja odsetek następuje pod koniec każdego kwartału, a efektywna stopa procentowa jest równa 13%. Ile wynosi równoważna kwartalna stopa procentowa a ile nominalna? Zadanie 99 Efektywna stopa procentowa wynosi 14%. Obliczyć równoważną okresową i nominalną stopę oprocentowania składanego przy kapitalizacji a) co kwartał. b) co 4 miesiące. c) co 1,5 miesiąca. d) ciągłej. Zadanie 100 Dla każdej stopy oprocentowania składanego: i 4 = 5%, i 1 = 20%, i 2 = 10, 5%, r ef = 19%, r c = 19% obliczyć stopę efektywną. Zadanie 101 Jaka jest nominalna stopa procentowa w modelu kapitalizacji miesięcznej, jeśli stopa efektywna wynosi 27%? Zadanie 102 Jaka jest nominalna stopa procentowa w modelu kapitalizacji ciągłej, jeśli stopa efektywna wynosi 24%? Zadanie 103 Wyznaczyć stopę efektywną dla nominalnej stopy procentowej 17% przy prostej kapitalizacji odsetek? Zadanie 104 Pewien kapitał złożono na procent składany. Kapitalizacja odsetek następuje co kwartał, a efektywna stopa procentowa wynosi 13%. Ile wynosi równoważna stopa kwartalna a ile nominalna? Zadanie 105 Assume that F n = n. Find r ef,5, r ef,10. Zadanie 106 Assume that F n = 100(1, 1) n. Find r ef,5, r ef,10. Zadanie 107 If F 4 = 1000 and r ef,n =.01n, where n is a positive integer, find F 7. 13

15 Zadanie 108 Pewien kapitał złożono na procent składany. Kapitalizacja odsetek następuje co kwartał, a efektywna stopa procentowa jest równa 13%. Ile wynosi zgodna stopa procentowa odpowiadająca tej efektywnej a ile nominalna? Zadanie 109 Wyznaczyć stopę efektywną dla rocznej stopy 11, 9% przy ciągłej kapitalizacji odsetek. Zadanie 110 Dane są stopy oprocentowania składanego r 4, i 1, r c, i 2, przy czym a) Co oznacza każda z tych stóp? r 4 = ln(1 + i 1 ) = r c = i 2 = 12%. b) Dla każdej stopy podać (obliczyć) stopę nominalną, roczny czynnik akumulacji, stopę efektywną oraz równoważną stopę oprocentowania ciągłego. Zadanie 111 Find the accumulated value of $500 invested for five years at 8% per annum convertible quarterly. Find r ef,1, r ef,5 Zadanie 112 Wyznaczyć stopę efektywną dla każdego z czterech lat inwestycji przy rocznej stopie procentowej 12% i odsetkach prostych? Zadanie 113 Kwotę zł ulokowano na rachunku na okres 2 lat. Nominalna stopa procentowa wynosiła 9%. Jaki będzie stan konta po tym okresie, jeśli kapitalizacja odsetek miała miejsce na początku każdego kwartału. Wyznacz efektywną stopę dla każdego roku. Zadanie 114 Firma zamierza sprzedać nieruchomość drogą przetargu. Otrzymała oferty od trzech nabywców. Pierwszy z nich chciałby ją kupić natychmiast regulując należność gotówką w wysokości zł, drugi proponuje sume zł przy uregulowaniu należności za rok, trzeci zaś gotów jest zapłacić zł, ale po upływie 3 lat. Którą ofertę powinna wybrać firma, jeśli istnieje możliwość ulokowania gotówki w banku na procent składany 12% w skali roku? Zadanie 115 Złożono w banku kapitał w wysokości , 00 zł. Po upływie 10 lat kwota kapitału wzrosła do , 00 jp. Jaka będzie kwota kapitału po upływie dalszych 4 lat? Zadanie 116 Ulokowano w banku depozyt w wysokości zł na 14% w skali roku przy kwartalnej kapitalizacji odsetek. Czy warunki oprocentowania się pogorszą, jeśli stopa procentowa będzie obniżona o 1, 4 pkt procentowego i kapitalizacja kwartalna zostanie zastąpiona kapitalizacją miesięczną? Oblicz zysk bądź stratę właściciela depozytu. Zadanie 117 Bank A oferuje rachunek oszczędnościowy oprocentowany 5, 25% w skali roku przy dziennej kapitalizacji odsetek. Bank B oferuje lokatę terminową 3- miesięczną oprocentowaną 6% w skali roku. Która z ofert bankowych jest korzystniejsza, jeśli w ciągu roku nie planujemy żadnej wypłaty? 14

16 Wartość przyszła kapitału po czasie t > 0 Zadanie 118 Wyznacz wartość kapitału zł po 13 miesiącach przy oprocentowaniu prostym i stopie procentowej 11, 3% w skali roku. Zadanie 119 Jaka jest obecna wartość kapitału, który po 28 dniach wygenerował zysk 300 zł przy ciągłej kapitalizacji odsetek i stopie procentowej 3% w skali roku. Zadanie 120 Wyznacz wartość kapitału zł po 1, 5 roku przy kwartalnej kapitalizacji odsetek i nominalnej stopie procentowej 6, 7%. Zadanie 121 Po jakim czasie kapitał zł wygeneruje odsetki 288 zł przy ciągłej kapitalizacji odsetek i stopie procentowej 8% w skali roku? Zadanie 122 Wyznacz wartość przyszłą kapitału 500 zł po 5 tygodniach w modelu kapitalizacji miesięcznej przy stopie nominalnej 14%. Zadanie 123 Jaka jest wartość kapitału 3000 zł po roku i 2 miesiącach przy półrocznej kapitalizacji odsetek i stopie nominalnej 11%? Zadanie 124 Jaka jest wartość kapitału zł po 82 dniach w modelu kapitalizacji miesięcznej przy stopie nominalnej 6, 7%? Zadanie 125 Find the accumulated value of $5000 at the end of 5 years and 4 months invested at 9% per annum: 1) Assuming compound interest throughout. 2) Assuming simple interest during the final fractional period 15

17 Oprocentowanie przy zmiennej stopie procentowej. Stopa przeciętna Zadanie 126 Find the accumulated value of $1000 at the end of 15 years if the effective rate of iterest is 5% for the first 5 years, 4, 5% for the second 5 years, and 4% for the fird 5 years. Zadanie 127 The investor earns 15% during the first year, 5% during the second year, and 8% during the third year. Find the equivalent level effective rate of return over the three-year period. Zadanie 128 Bank zmienił oprocentowanie z 30% na 32%. Równocześnie bank wydłużył kapitalizację z kwartału na pół roku. Czy prawdziwa jest informacja banku, że zmiana ta nie pogorszy sytuacji klientów banku? Zadanie 129 W kolejnych kwartałach roku nominalna stopa procentowa wynosiła: 11%, 9%, 5%, 8%. Wyznaczyć przeciętną kwartalną stopę procentową, jeśli bank stosował kapitalizację kwartalną. Zadanie 130 Przez pierwsze pół roku nominalna stopa procentowa wynosiła 4% a przez kolejne pół roku była większa o 0, 5 punktu procentowego. Wyznaczyć roczną efektywną stopę procentową równoważną przeciętnej półrocznej stopie procentowej, jeśli bank stosował kapitalizację półroczną. Zadanie 131 W kolejnych kwartałach roku nominalna stopa procentowa wynosiła: 10%, 11%, 10%, 9%. Wyznaczyć roczną efektywną stopę procentową równoważną przeciętnej kwartalnej stopie procentowej, jeśli bank stosował kapitalizację kwartalną. Zadanie 132 Odsetki od 2-letniej lokaty zł obliczono według zmiennej stopy procentowej. Stopa nominalna w pierwszym i drugim roku wynosiła, odpowiednio, 10% oraz 12%. W pierwszym roku odsetki były kapitalizowane co miesiąc, w drugim na koniec roku. Obliczyć 1. dwuletni czynnik akumulacji oprocentowania lokaty. 2. przeciętną roczną stopę oprocentowania lokaty. 3. odsetki należne na koniec drugiego roku. Zadanie 133 Bank A proponuje 3-letnią lokatę o oprocentowaniu ciągłym przy zmiennej stopie procentowej. W pierwszym roku stopa r c wyniesie 3% i będzie się zwiększać o 0, 3 punktu procentowego w każdym następnym roku. Bank B proponuje lokatę 3-letnią o stałym oprocentowaniu kwartalnym przy stopie nominalnej 3, 5%. Która z lokat jest korzystniejsza dla klienta. Zadanie 134 Bank A proponował 5-letnią lokatę o oprocentowaniu ciągłym przy zmiennej stopie procentowej. W pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 4% i była zmniejszana o 0, 1 punktu procentowego w każdym następnym roku. Bank B proponował lokatę 5-letnią o stałym oprocentowaniu kwartalnym z dołu przy stopie nominalnej 4%. Która z lokat była korzystniejsza dla klienta. 16

18 Zadanie 135 Pięcioletnia lokata o wartości początkowej 5000 zł podlega rocznemu oprocentowaniu o zmiennej rocznej stopie procentowej: 3%, 3%, 3, 02%, 3, 12%, 2, 9%. Wyznaczyć roczną stopę przeciętną i miesięczną stopę przeciętna równoważną rocznej oraz wartość przyszłą kapitału po pięciu latach. Zadanie 136 W ciągu dwóch lat oprocentowanie rachunku bankowego było zmieniane wielokrotnie. W pierwszym półroczu stopa nominalna wynosiła 7%, a odsetki kapitalizowano pod koniec każdego kwartału. W trzecim kwartale odsetki były kapitalizowane pod koniec każdego miesiąca, a stopa nominalna wynosiła 6%. Następnie przez kolejne dwa miesiące obowiązywała kapitalizacja dwumiesięczna z dołu przy stopie nominalnej 6, 5%, przez kolejne pół roku odsetki były kapitalizowane pod koniec każdego kwartału przy stopie nominalnej 5, 75% a następnie do końca czasu oprocentowania lokaty obowiązywała kapitalizacja miesięczna z dołu przy nominalnej stopie 6, 3%. Obliczyć 1. efektywną stopę procentową dla każdego roku. 2. przeciętną stopę kwartalną. 3. wartość kapitału zł po dwóch latach stosując zmienne stopy podokresowe, stopy efektywne, stopy przeciętne. Zadanie 137 W banku A w kolejnych latach nominalna stopa procentowa wynosiła: 8%, 8, 2%, 8, 1%, 8%, zaś w banku B 7, 9%, 8, 4%, 8, 2%, 8, 1%. Wyznaczając przeciętną roczną stopę procentową w czasie 4 lat sprawdzić, który bank oferował korzystniejsze warunki oprocentowania w modelu oprocentowania 1. prostego. 2. miesięcznego skladanego. 3. kwartalnego składanego. Zadanie 138 W banku A w kolejnych latach nominalna stopa procentowa wynosiła: 8, 1%, 8, 2%, 8%, 7, 8%, 7, 8%, zaś w banku B 7, 9%, 8, 4%, 8, 2%, 8, 1%, 7, 7%. Wyznaczając przeciętną 1. roczną 2. podokresową stopę procentową w czasie 5 lat sprawdzić, który bank oferował korzystniejsze warunki oprocentowania w modelu oprocentowania 1. prostego. 2. półrocznego składanego. 3. miesięcznego składanego. Zadanie 139 Nominalna stopa lokaty 3-miesięcznej zmieniała się co kwartał i wynosiła 6, 5%, 6, 4%, 6, 6%, 6, 7%. Wyznaczyć przeciętną kwartalną i roczną stopę w czasie roku. 17

19 Zadanie 140 Przez pierwsze pół roku nominalna stopa procentowa wynosiła 6% a przez kolejne pół roku była większa o 0, 2 punktu procentowego. Wyznaczyć roczną i półroczną stopę przeciętną, jeśli bank stosował kapitalizację półroczną. Zadanie 141 W kolejnych kwartałach roku nominalna stopa procentowa wynosiła: 5, 5%, 5, 7%, 5, 4%, 5%. Wyznaczyć roczną efektywną stopę procentową równoważną przeciętnej kwartalnej stopie procentowej, jeśli bank stosował kapitalizację kwartalną złożoną z dołu. Zadanie 142 Bank A oferuje lokatę 3-miesięczną przy stopie procentowej (nominalnej) 5, 8%, zaś bank B lokatę półroczną przy stopie procentowej (nominalnej) 5, 6%. W banku A w kolejnych kwartałach roku stop procentowa zmniejszała się o 0, 1 punktu procentowego, zaś w banku B po pół roku stopa procentowa zwiększyła się o 0, 2 punku procentowego. Która z lokat jest korzystniejsza w ciągu roku? 18

20 Dyskonto proste Zadanie 143 Opłata za 3-miesięczną pożyczkę w wysokości 5000 zł ma postać dyskonta przy stopie dyskontowej d = 15%. Ile dłużnik otrzyma w momencie otrzymania pożyczki? Zadanie 144 Bank A proponuje 6-miesięczną lokatę z odsetkami płatnymi z dołu naliczanymi wg. stopy nominalnej r = 5, 5%, zaś bank B 6-miesięczną lokatę z odsetkami płatnymi z góry naliczanymi wg. stopy rocznej d = 5%. Która z lokat jest korzystniejsza? Zadanie 145 Kwotę 2800 zł spłacono po 3 miesiącach kwotą 2950 zł. Przyjmując, że opłatą za pożyczkę były: a) odsetki płatne z dołu, obliczyć r; b) odsetki płatne z góry, obliczyć d. Zadanie 146 Opłata za 6-miesięczny kredyt w wysokości zł ma postać dyskonta przy (rocznej) stopie dyskontowej d równoważnej stopie r = 12, 75% w okresie 6 miesięcy. Ile wynosi ta opłata? Zadanie 147 Mając (roczną) stopę dyskontową d = 2, 5% i (roczną) stopę procentową r = 1, 5% zbadać czy istnieje czas,w którym te stopy są równoważne. Zadanie 148 W dniu pan Kowalski otrzymał kwotę 9300 zł, podpisując weksel o nominale zł z terminem wykupu Obliczyć stopę d. Obliczyć stopę r oprocentowania pożyczki płatnej z dołu w wysokości 9300 zł udzielonej na ten sam czas, równoważną stopie d. Zadanie 149 Przedsiębiorca uzyskał kredyt handlowy na okres 60 dni na zakup surowców o wartości zł. Jaka powinna być wartość nominalna weksla, zabezpieczającego tę transakcję, jeżeli strony zgodziły się na zastosowanie rocznej stopy d = 11%? Zadanie 150 Jaką kwotę otrzymała firma X za weksel o wartości nominalnej zł z terminem wykupu za 96 dni zdyskontowany w banku przy rocznej stopie d = 7, 5%? O ile wyższa byłaby ta kwota, gdyby stopa dyskontowa była niższa o 1 punkt procentowy? Zadanie 151 Bank A, który był w posiadaniu weksla o wartości nominalnej zł z terminem wykupu , złożył ten weksel do redyskonta w banku centralnym Obliczyć wysokość kredytu redyskontowego udzielonego przez bank centralny bankowi A, jeśli w tym dniu obowiązywała stopa redyskontowa d = 12% w skali roku. Zadanie 152 Firma C, przewidując trudności ze spłatą weksla o wartości nominalnej zł w wymaganym terminie , zwraca się do banku, który jest w posiadaniu weksla, o jego zamianę na weksel równoważny z terminem wykupu Jaka jest wartość nominalna odnowionego weksla, jeśli w banku obowiązywała roczna stopa dyskontowa 12%? 19

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na:

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na: Rozdział 1 Rynek finansowy Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży i kupna instrumentów finansowych. Instrument finansowy(financial instrument) to kontrakt między dwiema stronami opisujący

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na:

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na: Rozdział 1 Rynek finansowy Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży i kupna instrumentów finansowych. Instrument finansowy(financial instrument) to kontrakt między dwiema stronami opisujący

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty o stałym dochodzie

Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków http://www.agh.edu.pl dzieza@agh.edu.pl Instrumenty o stałym dochodzie 1 grudnia 2006 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka Kredyt i cena kredytu Kredyt bankowy to operacja, podczas której bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy na określony cel, natomiast

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Recenzenci I wydania prof. dr hab. Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa Andrzej Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów

Recenzenci I wydania prof. dr hab. Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa Andrzej Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów Recenzenci I wydania prof. dr hab. Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa Andrzej Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów Projekt graficzny okładki i zdjęcie na okładce Barbara Widłak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA

I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA I KONKURS MATEMATYKA i EKONOMIA ETAP 1 Rok szkolny 2006/2007 W każdym zadaniu jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 1. Cenę batonika czekoladowego, który kosztuje 1,25 złoty, podwyższono o 20%, a po dwóch

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym Część 3. Zadania obliczeniowe (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) Wrocław, 15 grudzień 2012 Wrocław, 15-12-2012 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo