Wartość przyszła pieniądza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość przyszła pieniądza"

Transkrypt

1 O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków oraz stopa zwrotu z inwestycji. Korzystając z odpowiednich wzorów matematycznych, można precyzyjnie wyliczyć zarówno koszt pozyskania kapitału, jak i stopę zwrotu z inwestycji. W realiach zdrowej gospodarki - nastawionej na nieutrudnianie życia przedsiębiorcom - firmy mają do dyspozycji wiele alternatywnych źródeł pozyskania kapitału oraz możliwości ich ulokowania. W celu dokonania efektywnego wyboru, przedsiębiorca musi umieć porównać je między sobą i wybrać te, które są związane z najniższą ceną pozyskania oraz najwyższą stopą zwrotu z inwestycji. Wartość przyszła pieniądza Weźmy następujący przykład. Wpłacamy do banku 100 tys. zł na rok. Nasza lokata oprocentowana jest na poziomie 6 proc. w stosunku rocznym. Bank dopisuje nam odsetki na zakończenie okresu utrzymywania lokaty (roczna kapitalizacja odsetek). Po roku z naszej lokaty otrzymamy 6 tys. zł (100 tys. x 6 proc.) oraz wpłacony kapitał 100 tys. zł, czyli razem 106 tys. zł. W przypadku gdy odnowimy lokatę na kolejny rok w kwocie 106 tys. zł, to po kolejnych dwunastu miesiącach, przy niezmienionym oprocentowaniu otrzymamy 112 tys. 360 zł (106 tys. + 6 proc.). Pierwszy rok: 100 tys. zł + 6 proc. = 106 tys. zł, drugi rok: 106 tys. + 6 proc. = 112 tys. 360 zł. Jak obliczyć wartość przyszłą obecnych pieniędzy, przy różnorodnym poziomie oprocentowania 1 / 9

2 czy stosowaniu różnorodnych okresów kapitalizacji? Do tego celu możemy wykorzystać następujący wzór: FV = PV (1 + r ) n gdzie: FV - wartość przyszła obecnie ulokowanych pieniędzy (future value) PV - wartość aktualna obecnie ulokowanych pieniędzy (present value) r - roczna stopa procentowa n - liczba lat utrzymywania lokaty. Na podstawie naszego przykładu, po pięciu latach utrzymywania lokaty z zainwestowanych 100 tys. zł otrzymamy 133 tys. 822 zł 55 gr: FV = 100 tys. (1 + 0,06) 5 = ,55. W niektórych przypadkach banki, aby zachęcić do utrzymywania lokat, stosują kapitalizację odsetek częściej niż raz do roku, np. co pół roku lub co kwartał. W takim wypadku powyższy wzór otrzymuje następującą postać: 2 / 9

3 FV = PV (1 + r/m) n gdzie: FV - wartość przyszła obecnie ulokowanych pieniędzy (future value) PV - wartość obecna obecnie ulokowanych pieniędzy (present value) r - roczna stopa procentowa n - liczba okresów rocznych m - liczba równych podokresów kapitalizacji w czasie roku. Jeżeli założymy, podobnie jak w przykładzie 1., że PV = 100 tys. zł, wówczas: r = 6 proc.; n=1, to: - przy kapitalizacji półrocznej otrzymamy zł: FV = 100 tys. (1 + 0,06/2) 2 3 / 9

4 = 100 tys przy kapitalizacji kwartalnej otrzymamy ,34 zł FV = 100 tys. (1 + 0,06/4) 4 = 106 tys.136 zł 34 gr - przy kapitalizacji miesięcznej otrzymamy ,72 zł FV = 100 tys. (1 + 0,06/12) 12 = 106 tys. 167 zł 72 gr. Wartość obecna pieniądza Skoro możemy mówić o wartości przyszłej naszych pieniędzy, to równie dobrze możemy także określić obecną wartość pieniędzy, które otrzymamy w przyszłości. Wystarczy w takim wypadku przekształcić wzór pierwszy do następującej postaci: PV = FV/(1+r)n. 4 / 9

5 Uzbrojeni w powyższy wzór możemy pokusić się o sprawdzenie, ile wynosi wartość obecna kwoty: 100 tys. zł, którą otrzymamy za 5 lat, jeżeli roczna stopa dyskontowa wynosi 6 proc. PV = 100 tys. / (1+0,06) 5 = 74 tys. 727,24. Tak więc aktualna wartość 100 tys. zł, które otrzymamy po pięciu latach, przy uwzględnieniu stopy procentowej w wysokości 6 proc. wynosi 74 tys. 727 zł 24 gr. Zaprezentowany wzór wprowadza nowe pojęcie - dyskontowanie, czyli określanie aktualnej wartości przyszłych przychodów. Dyskontowanie jest więc niezbędnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wartość strumieni pieniędzy W przypadku gdy możliwe jest wyliczenie aktualnej wartości pieniądza, który otrzymamy w przyszłości, to możliwe jest także zdyskontowanie, czyli określenie aktualnej wartości strumienia pieniędzy. W tym celu każdy składnik strumienia (powtarzający się wydatek lub przychód) należy sprowadzić do jego wartości obecnej, a następnie zsumować. Do obliczenia aktualnej wartości strumienia pieniędzy stosujemy następujący wzór: PV = S(CFj/(1+r)j) 5 / 9

6 gdzie: PV - wartość obecna strumieni pieniędzy (present value) CF - regularny przepływ pieniężny (cash flow) r - stopa procentowa j - liczba okresów, w których pojawiają się przepływy pieniężne. Przykład Załóżmy, że na koniec trzech kolejnych lat spodziewamy się uzyskać dochody w kwotach po 50 tys. zł w każdym roku. Jaka jest wartość obecna tego strumienia przychodów, jeżeli stopa procentowa wynosi 6 proc.? PV = (50.000/(1+0,06)1) (50.000/(1+0,06)2) /(1+0,06)3)=47.169, , ,96 = ,56. 6 / 9

7 Zgodnie z obliczeniami, wartość obecna przyszłego strumienia pieniędzy wynosi 133 tys. 650,56 zł. W podobny sposób możemy oszacować wartość przyszłą strumieni pieniężnych. Każdy ze składników strumienia (wydatek lub przychód) należy sprowadzić do jego wartości przyszłej na koniec n-tego okresu, a następnie zsumować. W tym wypadku zastosujemy następujący wzór: PV = S(CFj(1+r)n-j). Załóżmy, że wyniku inwestycji spodziewamy się uzyskać w okresie kolejnych trzech lat przychody w kwotach: 50 tys., 60 tys. oraz 70 tys. zł, odpowiednio na koniec każdego kolejnego roku. Jaka jest wartość tego strumienia przychodów na koniec trzeciego roku, przy założeniu, że stopa procentowa wynosi 6 proc.? PV = (1+0,06) (1+0,06) (1+0,06)1 =53.000, , ,00 7 / 9

8 = ,00. Efektywny koszt kredytu Poprzednie rozważania na temat wartości pieniądza w czasie pomogą nam teraz rozstrzygnąć jeden z najważniejszych problemów stojących przed osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami - w jaki sposób znaleźć takie źródło kredytu, którego rzeczywisty koszt będzie najniższy. O koszcie kredytu nie można bowiem mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Trzeba również uwzględnić rozkład kredytu w czasie oraz wysokość płatności związanych ze spłatą kredytu (zarówno odsetek, jak i rat kapitałowych). Od czego zależy zatem efektywna (rzeczywista) roczna stopa oprocentowania kredytu? Prześledźmy ten problem na kolejnym przykładzie. Zmuszeni jesteśmy wziąć kredyt w banku. Bierzemy pod uwagę oferty czterech banków, w których oprocentowanie kredytu wynosi 16 proc. W pierwszym banku odsetki od kredytu musimy płacić raz w roku, w drugim raz na pół roku, w trzecim raz na kwartał, natomiast w czwartym co miesiąc. Na ofertę którego banku powinniśmy się zdecydować? W którym przypadku występuje niższa efektywna roczna stopa procentowa? ERSP1 = (1 + 0,16) 1 = 16,00 proc. 8 / 9

9 ERSP2 = (1 + 0,16) 2 = 16,64 proc. ERSP3 = (1+ 0,16) 4 = 16,99 proc. ERSP4 = (1 + 0,16) 12 = 17,23 proc. Widzimy zatem, że przy identycznym oprocentowaniu oferta pierwszego banku jest najbardziej atrakcyjna. 9 / 9

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji v.

Analiza opłacalności inwestycji v. Analiza opłacalności inwestycji v. 2.0 Michał Strzeszewski, 1997 1998 Spis treści 1. Cel artykułu...1 2. Wstęp...1 3. Prosty okres zwrotu...2 4. Inflacja...2 5. Wartość pieniądza w czasie...2 6. Dyskontowanie...3

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie

Jerzy A. Dzieża. Instrumenty o stałym dochodzie Jerzy A. Dzieża Instrumenty o stałym dochodzie Spis treści Rozdział. Elementy arytmetyki finansowej...................... Wartość pieniądza w czasie - jedna płatność................... 2... Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do problematyki

1 Wprowadzenie do problematyki Wprowadzenie do problematyki inwestowania.. Istota i cele działalności gospodarczej Zmieniające się warunki gospodarowania wymagają elastyczności w procesach zarządzania. W warunkach dekoniunktury gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010. Autor: Marcin Krzywda Tytuł: Produkty strukturyzowane w praktyce

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010. Autor: Marcin Krzywda Tytuł: Produkty strukturyzowane w praktyce Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010 Autor: Marcin Krzywda Tytuł: Produkty strukturyzowane w praktyce Wydanie I Data: 20.1.2010 ISBN: 978-83-7582-941-9 Projekt okładki: Marzena

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na:

Ze względu na rodzaj instrumentów finansowych występujących na rynku, rynek finansowy podzielić możemy na: Rozdział 1 Rynek finansowy Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży i kupna instrumentów finansowych. Instrument finansowy(financial instrument) to kontrakt między dwiema stronami opisujący

Bardziej szczegółowo

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka Kredyt i cena kredytu Kredyt bankowy to operacja, podczas której bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy na określony cel, natomiast

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo