Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji"

Transkrypt

1 Warszawa, 23 czerwiec 2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Przebieg realizacji Projekt zakłada zakup i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania typu B2B. Wnioskodawca zdecydował się na podzielenie projektu na trzy etapy. Szacowany czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. ETAP I (6 miesięcy) ETAP II (3 miesiące) ETAP III (3 miesiące) I ETAP Pierwszy etap realizacji projektu to szczegółowe opracowanie architektury informatycznej procesów biznesowych zachodzących w firmie Wnioskodawcy oraz firmach współpracujących. W ramach prac przewidzianych w tym obszarze przewiduje się następujące zadania: 1. Architektura systemu Opracowanie struktury bazy danych, rozkładu modułów w strukturze systemu oraz opis założeń i powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami. 2. Interfejs użytkownika Stworzenie interfejsów graficznych o wysokich walorach użytkowych tzw. usability od strony agenta nieruchomości oraz współpracujących agencji nieruchomości. Na potrzeby projektowanych ekranów aplikacji zostaną przeprowadzone badania eyetrackingu oraz testy A/B określające najlepsze rozmieszczenie elementów interfejsu. Przygotowanie całości zgodnie z dobrymi praktykami UX Design. (user experience). Duży nacisk zostanie położony na łatwość nawigacji w interfejsach aplikacji. Stworzenie aplikacji w technologii RWD (Responsive Web Design), dzięki temu zostanie spełniony warunek multiplatformowości aplikacji i uniezależnienia jej od fizycznych rozmiarów ekranu urządzenia, na którym pracuje użytkownik. 1

2 3. Moduł ofertowy W tym module wnioskodawca chce spełnić warunki natychmiastowego dodawania ofert poprzez wykorzystanie wersji mobilnej strony lub aplikacji mobilnej. Spełnienie warunku dodawania oferty 'just in time' na miejscu u klienta przez agenta nieruchomości, oszczędzi czas aktualizacji bazy danych. Oferty muszą mieć możliwość połączenia ich z różnymi kategoriami nieruchomości (np. grunty, biura, powierzchnie handlowe, mieszkania, domy) i zawierać w sobie pola, które odpowiadają wymienionym kategoriom. Oferty powinny być również przypisywane do agentów oraz klientów czyli wymiana informacji z Modułem użytkowników, który jest opisany poniżej. W zakres tej funkcjonalności wchodzi również edycja istniejących ofert oraz usuwanie/archiwizacja zdezaktualizowanych ofert. Moduł dodawania ofert zostanie wyposażony w funkcję geolokalizacji ułatwiającej szybkie filtrowanie nieruchomości na mapie. 4. Moduł kategorii Moduł odpowiadający za kategorie nieruchomości i ich atrybuty. Służy do zarządzania istniejącymi kategoriami nieruchomości i określania jakie typy pól mają się w nich zawierać. 5. Moduł wymiany danych Moduł ten zakłada stworzenie systemu eksportu ofert w postaci plików XML i XLS dla zewnętrznych systemów agencyjnych, a w przypadku gdy agencja będzie korzystała również z tego samego systemu w formie SaaS eksport i udostępnienie oferty, będzie odbywało się bez wymiany plików. Współpraca z agencjami polegająca na wymianie ofert wymaga funkcjonalności wyboru pól, które mają być widoczne dla kontrahenta, w celu ochrony własnej bazy klientów. Moduł zakłada funkcjonalność wyboru pól, które mają być udostępniane. W zależności od typu konta użytkownika będzie miał on możliwość udostępniania tylko części pól i tylko części ofert. Na potrzeby modułu wymiany danych powstanie system API rozumiany jako określony zestaw reguł i opisów, w jaki zewnętrzne systemu komunikują się z systemem wnioskodawcy. API zostanie zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego dla takich składników oprogramowania jak np. aplikacje, biblioteki czy framework. Zadaniem API będzie dostarczenie odpowiednich i wymaganych protokołów komunikacyjnych. 6. Moduł wyszukiwania ofert Moduł ten zakłada funkcjonalność filtrowania i wyszukiwania ofert z własnej bazy agencji oraz agencji współpracujących. Filtrowanie odbywać się będzie na podstawie kategorii nieruchomości oraz pól nieruchomości, składających się na jej opis. Wnioskodawca chce wprowadzić innowacyjne rozwiązanie wyszukiwania ofert polegające na zaznaczaniu wybranego obszaru na mapie. Dzięki zastosowaniu geolokalizacji przy wprowadzaniu ofert i usług mapowych, wyszukiwanie stanie się szybsze. 2

3 7. Moduł pocztowy Moduł zakłada funkcjonalność skrzynek pocztowych (webmail), w których będzie możliwość czytania wiadomości oraz szybkiej odpowiedzi na zapytania klienta oraz załączenie plików. 8. Moduł szybkiego ofertowania dla klienta Moduł pozwala na szybką wysyłkę oferty do klienta. Po wybraniu, którejś z nich i zatwierdzeniu przyciskiem, zostaniemy przeniesieni do modułu pocztowego z załączonymi ofertami w postaci pliku pdf. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie obsługi klienta i przygotowywanie dla niego ofert. Plik pdf zostanie wygenerowany na podstawie informacji zamieszczonych w bazie danych i automatycznie będzie zamieszczał podpis i dane kontaktowe agenta. 9. Moduł użytkowników Moduł zakłada funkcjonalność kont użytkowników z podziałem na uprawnienia. Ze względu na dane poufne znajdujące się w aplikacji, administrator będzie miał możliwość zawężenia uprawnień kont użytkowników w używaniu funkcji systemu. Zakładanie kont możliwe jest tylko z konta administratora. 10. Moduł księgowy Moduł księgowy zakłada funkcjonalność wystawiania faktur w programie oraz ich eksport. Użytkownicy powinni mieć możliwość podglądu tych faktur, które ich dotyczą, dla informacji czy klient dokonał płatności. Edycji i usuwania faktur, może dokonać jedynie administrator. Moduł księgowy będzie automatycznie dokonywał sprawdzenia stanu płatności faktur. Moduł księgowy będzie również posiadał funkcjonalność przypominania o nieopłaconych w terminie fakturach. II ETAP Strona mobilna W ramach prac przewidzianych w tym obszarze przewiduje się następujące zadania: Zakłada stworzenie wersji mobilnej serwisu skupioną na przeglądaniu ofert nieruchomości w każdym miejscu i czasie na urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach). Dzięki zastosowaniu technologii RWD (Responsive Web Design) będzie możliwe przeglądanie serwisu w wersji mobilnej niezależnie od używanego systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Dodatkowo zostanie stworzona aplikacja mobilna na urządzenia ios, Windows Phone i Android dostępne w sklepach Google Play, AppStore i Windows Store. Aplikacje będą wzbogacone o funkcjonalność dodawania ofert z automatyczną lokalizacją oraz wysyłanie notyfikacji (tzw. push'e). 3

4 2. Moduł CRM Moduł CRM zakłada funkcjonalność gromadzenia i zarządzania bazą klientów oraz współpracowników. Ze względu na poufność danych Użytkownicy systemu, będą mieli dostęp jedynie do dodawania informacji o kliencie oraz jego danych. Edycja i usuwanie kontaktów będzie możliwa tylko z konta administratora ze względu na ochronę bazy klientów. Moduł CRM będzie wyposażony w opcje kalendarza z umówionymi spotkaniami z klientami, opcje przypominania, będzie archiwizował wysłane dokumenty za pomocą modułu pocztowego. Moduł CRM będzie połączony również z modułem raportowania i kontroli pracy przez agencję nieruchomości. 3. Moduł dopasowania usługi do klienta B2B Ze względu na charakterystykę usługi SaaS i rozbudowaną formę aplikacji, zakładamy możliwość dopasowania jej do potrzeb klienta B2B, tak by mógł korzystać tylko z potrzebnych modułów. Architektura aplikacji zakłada jej modułową budowę i włączanie i wyłączenie funkcjonalności w zależności od potrzeb i rodzaju klienta. Aplikacja umożliwi pełną personalizację ustawień użytkownika ze względu na różne potrzeby. Aplikacja będzie zbudowana modułowo co umożliwi jej skalowalność w przypadku dużego wzrostu liczby użytkowników. III ETAP Wdrożenie podpisu elektronicznego W ramach tego etapu zostanie zintegrowana biblioteka programistyczna umożliwiająca cyfrowe podpisanie danego dokumentu w sposób kwalifikowany. Takie biblioteki dostarczane są między innymi przez. Krajową Izbę Rozliczeniową. Podpis elektroniczny używany będzie do poświadczania dokumentów, faktur VAT itp. - składania oświadczeń woli. 2. Moduł raportowy i statystyczny Moduł zakłada funkcjonalności śledzenia statystyk: 1.statystyki wyświetleń oferty 2.statystyki skuteczności portali (ilość zapytań z portali) 3.raport ilości odbytych spotkań przez agenta 4.raport liczby podpisanych umów przez agenta 5.raport zapłaconych/niezapłaconych faktur W tym module możliwe będzie otrzymanie statystyk z przedziału czasowego w postaci wykresów oraz wartości liczbowych prezentowanych w tabeli. 3. Testowanie aplikacji oraz przygotowanie dokumentacji testy bezpieczeństwa danych wejściowych testy obciążenia systemu testy geolokalizacji testy bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz użytkowników testy poprawności danych wyjściowych 4

5 Technologia informatyczna Platforma będzie zbudowana z założeniem pełnienia usług w systemie Software-as-a-Service. Do jej budowy zostaną wykorzystane nowoczesne technologie, które obsługują wiele dużych projektów. Serwery będą obsługiwane przez system z rodziny Unix, który jest obecnie najszerzej stosowany w przypadku tej roli, ze względu na stabilność i bezpieczeństwo. Wnioskodawca będzie jedynym właścicielem licencji oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w ramach projektu. Lighttpd Serwer lighthttpd zostanie wykorzystany ze względu na większa wydajnośc od powszechnie używanego Apache. Jest to element w architekturze odpowiedzialny za wywołanie interpreterów, czyli na przykład języka php. Obsługuje on większość najpopularniejszych rozwiązań i języków programowania jak CGI, PHP, Python itd. RWD czyli Responsive Web Design, technologia która pozwala w ten sposób napisane aplikacje wyświetlać na wszystkich ekranach i systemach operacyjnych, niezależnie od przekątnej ekranu. Najczęstszym przykładem zastosowania tej technologii jest wyświetlanie stron www na urządzeniach przenośnych. PHP Obiektowy język programowania, wykorzystywany przede wszystkim do budowy aplikacji webowych. Dysponuje dużą liczbą frameworków oraz elastycznością programowania. Aplikacje pisane w php mają czytelny kod, co wpływa na możliwość jej rozbudowy w przyszłości. MySQL MySQL to relacyjna baza danych. Przechowywane będą w niej wszelkie informacje o klientach, ofertach. MySQL współpracuje z php i jest to najpopularniejszy duet w dziedzinie budowania aplikacji www. XML / RPC / XLS / API Do komunikacji z zewnętrznymi usługami oraz przy eksporcie/imporcie danych zewnętrznych wykorzystamy pliki XML / XLS. W przypadku rozbudowy o kolejne usługi partnerów, użyjemy API klient-serwer do bliskiej integracji z usługami zewnętrznymi, które pozwolą na wymianę danych w locie. SMTP / POP3 Simple Mail Transport Protocol to protokół służący do realizowania wysyłki i z systemu (np. z ofertami pobranymi z bazy danych) POP3 służy odbieraniu maili przychodzących, dzięki czemu sprawnie będzie można obsługiwać klientów wewnątrz aplikacji. HTML5 Elementy prezentacji będą przedstawiane za pomocą HTML5 co pozwoli na łatwiejsza i intuicyjną obsługę systemu pod kątem User Experience, czyli naturalnej obsługi aplikacji. Wykorzystanie powyższych technologii zapewni Wnioskodawcy w przyszłości łatwy i bezproblemowy rozwój aplikacji oraz umożliwi obsługę wielu użytkowników jednocześnie podłączonych do systemu, również partnerów (zarówno krajowych i zagranicznych). Ważna jest w tym przypadku również stabilność i popularność wybranego zestawu. W przypadku dynamicznego rozwoju platformy, wnioskodawca przewiduje konieczność zwiększenia zasobów po stronie serwera. Wymiana danych pomiędzy platformą B2B, a systemami informatycznymi partnerów będzie odbywało się za pomocą formatu EDI (Electronic Data Interchange, Elektroniczna wymiana danych) oraz standardu EDIFACT, który jest standardem międzynarodowym jeżeli chodzi o wymianę danych. EDI eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Zastosowanie tego modelu będzie odnosiło 5

6 się głównie do dokumentów handlowych. Dzięki modelowi SaaS (wykorzystywanego do obiegu danych), partner biznesowy będzie miał zapewniony dostęp do takich funkcjonalności jakie udostępni mu właściciel platformy B2B (wnioskodawca). Partner biznesowy nie będzie musiał wchodzić w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną systemów oraz odpowiadać za obsługę techniczną rozwiązania po swojej stronie. Dla każdego użytkownika będzie możliwy dostęp do systemu B2B z dowolnej lokalizacji i w zakresie uprawnień nadanych przez administratora platformy. W ramach projektu wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego. Technologia podpisu elektronicznego Platforma B2B będzie posiadała mechanizmy wymiany istotnych danych z punktu widzenia działalności handlowej, ale również danych osobowych i finansowych klientów. Istnieje potrzeba niepodważalnej autoryzacji otrzymywanych i wysyłanych danych. Komunikacja będzie przebiegała automatycznie, włączając w to różnego rodzaju dokumenty. Istnieje, zatem potrzeba uwiarygodnienia przekazywanych danych poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny zostanie zaimplementowany w interfejsie komunikacyjnym w celu autoryzacji wszystkich kluczowych komunikatów i operacji. W szczególności wymiana danych w postaci dokumentów handlowych np. umów, faktur VAT, ale również do składania oświadczeń woli przez uprawnionych użytkowników będzie wymagało autoryzacji podpisem elektronicznym. System bezpiecznego podpisu elektronicznego będzie składał się z komponentów programistycznych tj. bibliotek, apletu Java lub/i rozwiązań opartych na Microsoft.Net 2.0. Zostanie udostępniona funkcjonalność składania i weryfikowania zwykłego i bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz znakowania czasem w celu integracji z systemami partnera biznesowego. Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis będzie: przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. Proces objęty ww. technologią: 1. Rozliczanie. Technologia elektronicznej wymiany danych Platforma B2B umożliwi elektroniczną wymianę danych w systemie EDI EDIFACT. Dzięki tej funkcjonalności wymiana dokumentów handlowych, będzie odbywała się automatycznie pomiędzy platformą B2B i systemami współpracującymi. Innymi słowy możliwe będzie integrowanie dowolnych systemów informatycznych, które posiadają obsługę EDI bezpośrednio z platformą B2B. Dokumenty w trakcie wymiany zaopatrywane będą w elektroniczny podpis, uniemożliwiający manipulację dokumentem w przyszłości. Cała wymiana będzie się odbywać bezpośrednio z platformy B2B. Standard EDI EDIFACT oparty o XML będzie gwarantował kompatybilność danych pomiędzy rożnymi systemami informatycznymi. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Wykorzystanie EDI w procesie wymiany dokumentów handlowych pozwoli, również w przyszłości na integrację kolejnych systemów informatycznych i jest technologią w pełni skalowalną. Elektroniczna wymiana danych pozwoli na zredukowanie czasu i kosztów przetwarzania dokumentów. Za korzyść 6

7 należy uznać wyższy poziom obsługi klienta poprzez zautomatyzowanie standardowych procesów z jednoczesnym dostępem do żądanych informacji. Kluczową kwestię stanowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów. Po wdrożeniu modelu elektronicznego obiegu dokumentów za pomocą platformy B2B, Wnioskodawca i partnerzy biznesowi osiągną wspólnie następujące korzyści: - uporządkowany i automatyczny obieg dokumentów, - możliwość integracji kolejnych systemów informatycznych z platformą B2B, - bezpieczeństwo przechowywania korespondencji i danych. Procesy objęte wyżej ww. technologią: 1. Polecenie klienta 2. Ofertowanie 3. Rozliczanie 4. Integracja baz klientów Wprowadzony podpis elektronicznych będzie spełniał standardy zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Dyrektywy o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (Dyrektywa 1999/93/EC). Zatwierdzam. 7

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo