Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia roku FORMULARZ OFERTOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia 19.07.2013 roku FORMULARZ OFERTOWY"

Transkrypt

1 Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie gospodarki elektronicznej ; Umowa nr UDA POIG /12 00 z dnia r. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia roku..... (miejscowość, data) (miejsce na pieczęć firmową Oferenta) FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r., w imieniu: PLAYTIME Sp. z o.o. ul. Wincentego Kadłubka 24 A Warszawa... (pełna nazwa Oferenta)... (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e mail) (numer telefonu) (numer faksu) (adres strony www) przedkładam ofertę na stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw. I. PRZEDMIOT OFERTY: Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie do użytkowania wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw o wysokim poziomie niezawodności oraz skalowalności infrastruktury sprzętowo programowej. Oprogramowanie będzie służyć do digitalizacji rynku przeglądów i konserwacji placów zabaw online. Główne zadanie jakie ma spełniać to zapewnienie jej 1

2 użytkownikom wszystkich niezbędnych funkcjonalności potrzebnych w procesie prowadzenia książki kontroli placu zabaw oraz przeprowadzenia samej kontroli, zgodnie z odpowiednimi normami na podstawie zintegrowanej interaktywnej i multimedialnej instrukcji. System umożliwi wykorzystanie w procesie kontroli dodatkowych elementów bezpośrednio na miejscu kontroli takich jak zdjęcia, filmy, notatki głosowe, geolokalizacja danego placu. Serwis do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw umożliwi dostęp do zasobów portalu, organizowanie zapytań ofertowych konkretnych podmiotów w konkretnych lokalizacjach na przeprowadzenie przeglądów. Serwis będzie wykonany w wersji pod urządzenia mobilne. Opis systemu zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. a) MODUŁY SYSTEMU Serwis do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw zawierający następujące moduły: 1. Moduł do zarządzania książką/dokumentacją placu zabaw 1szt. Panel do rejestracji usługi, w którym użytkownik po wprowadzeniu wymaganych danych teleadresowych zakłada konto, umożliwiający dostęp do innych modułów np. założenie książki przeglądów. Konieczna będzie aktywacja konta, integracja zwłaszcza z modułem płatności. Moduł do zarządzania książką/dokumentacją placu zabaw musi wymagać uzupełnienia danych w kolejnych okienkach dotyczących jego inwestycji: o dane teleadresowe dotyczące miejsca, w którym znajduje się plac zabaw, o dane teleadresowe zarządcy i osoby odpowiedzialnej za plac zabaw, o wprowadzenie informacji na temat urządzeń znajdujących się na placu zabaw, wprowadzenie zdjęć, filmów, o wprowadzenie danych teleadresowych, producentów, dostawców urządzeń, wykonawców i projektantów placu zabaw, o dołączenia skanów wymaganych certyfikatów i atestów (jeśli posiada, jeśli nie to system notorycznie będzie przypominać, że wymaga to uzupełnienia), o załączenie dokumentacji projektowej (jeśli posiada, jeśli nie to system notorycznie będzie przypominać że wymaga to uzupełnienia), o podpięcie raportów z przeglądów okresowych, modyfikacji, konserwacji i napraw. System będzie automatycznie kompilować i załączać zadane informacje, od prostych raportów o aktualnym stanie technicznym do kompleksowych dokumentów zawierających całą historie budowy, modyfikacji, konserwacji w całym okresie jego użytkowania. 2. Moduł przeglądów okresowych wersja podstawowa 1szt. Moduł podstawowy przeglądów okresowych, będzie umożliwiać uzupełnienie danych dotyczących sprzętu znajdującego się na placu zabaw (typ urządzenia, charakterystyka urządzenia, konstrukcja). Moduł będzie generować automatycznie check listę odpowiednią dla każdego 2

3 z przeglądów okresowych. Moduł będzie zintegrowany z modułem profesjonalnych przeglądów wersja pełna. Użytkownik będzie miał możliwość: o ustawienia przypomnienia o konieczności wykonania odpowiedniego przeglądu, o wygenerowania stosownej check listy w formie.pdf o możliwość wykonania przeglądu za pomocą urządzenia przenośnego typu smartphone bezpośrednio na placu zabawa poprzez zaznaczanie odpowiednich pól zgodnie z instrukcją (konieczne użycie responsive web) umożliwienie w przyszłości integracji z modułem mobilnym, o dokument (przegląd) wykonany droga elektroniczna będzie mógł być załączony do dokumentacji placu zabaw automatycznie bez konieczności wykonywania wydruków i skanów integracja z modułem książki przeglądów/dokumentacji placów zabaw. 3. Moduł udostępniania bazy danych teleadresowych 1szt. Moduł będzie umożliwiał: o użytkownikowi typu posiadacz placu zabaw wgląd w oferty i dane teleadresowe firm, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom (zastosowanie wielokryterialnego wyszukiwania). o możliwość automatycznego rozesłania zapytania dotyczącego np. konieczności wykonania jakiejś naprawy lub konserwacji do wszystkich firm z danego regionu. Dane dotyczące tego co jest do wykonania mają być automatycznie pobierane z modułu przeglądów okresowych (konieczna szczegółowa integracja z tym modułem), którego raporty zawierają część dotycząca koniecznych do wykonania napraw. o możliwość udostępniania danych dotyczących posiadanego placu zabaw celem pozyskania partnerów/kontrahentów świadczących usługi w zakresie doposażenia, konserwacji, przeglądów, remontów itp. 4. Moduł przeglądów okresowych wersja pełna 1szt. Moduł ten rozszerza funkcjonalność modułu przeglądów okresowych wersja podstawowa, poprzez: o uzupełnianie danych adresowych i personalnych osoby wykonującej przegląd (użytkownika konta), dane będą eksportowane do dokumentów i raportów z przeglądu. o uzupełnienie funkcjonalności danych adresowych placu (jeśli dany plac będzie posiadał już książkę przeglądów w systemie to za zgoda właściciela tej książki, użytkownik modułu przeglądów może otrzymać te dane automatycznie). o dane adresowe właściciela/ administratora placu zabaw (jeśli dany plac posiada już książkę przeglądów w systemie to za zgoda właściciela tej książki, użytkownik modułu przeglądów może otrzymać te dane automatycznie). o listę urządzeń, do wprowadzania danych dotyczących konkretnych urządzeń, nazwy, roku produkcji, producenta, numeru katalogowego, typu itp. (jeśli dany plac posiada już książkę przeglądów w systemie to za zgoda właściciela tej książki, użytkownik modułu przeglądów może otrzymać te dane automatycznie). 3

4 o każde z opisywanych urządzeń będzie poddawane ocenie stanu technicznego zgodnie z wymaganiami normy i wymogami bezpieczeństwa, system będzie prowadzić użytkownika zadając kolejne pytania techniczne, na które będzie trzeba udzielić odpowiedzi poprzez wybranie którejś z proponowanych odpowiedzi lub w razie braku odpowiedniej podpowiedzi wypełnić ręcznie. o opis stanu technicznego konkretnego urządzenia będzie rozbudowany o możliwość załączania zdjęć ilustrujących omawiane urządzenie lub jego elementy. o system musi umożliwiać umieszczenie na zdjęciu strzałki wskazującej dokładnie miejsce opisywanej usterki, co ułatwi czytanie raportu oraz ewentualny serwis (wykonanie przy użyciu jquery, biblioteka Raphael po stronie klienta oraz PHP5 po stronie serwera). o poziom bezpieczeństwa danego placu zabaw będzie wyliczany automatycznie na podstawie algorytmu matematycznego będącego średnia wartością stanu wszystkich urządzeń znajdujących się na placu ( do zadań będzie należeć opracowanie wielokryterialnego algorytmu ze zmiennymi parametrami oraz jego implementacja). o generowanie raportu z przeglądu, który automatycznie sformatuje dokument pod katem graficznym i wizualnym (do zadań będzie należało także wykonanie graficznego projektu generowanych raportów w formacie pdf). o w sytuacji kiedy dany plac zabaw jest w systemie będzie możliwe (za zgoda właściciela) automatyczne dołączenie raportu do książki przeglądów, jeśli nie, raport może zostać wygenerowany w formie pdf do druku. 5. Moduł książki przeglądów/dokumentacji placu zabaw 1szt. Moduł umożliwi założenie książki przeglądów do której można dodawać wpisy oraz załączać dokumenty tekstowe, obrazy oraz pliki pdf. W tym module widoczne będą wszystkie książki przeglądów, do których użytkownik otrzyma dostęp. Użytkownik modułu przeglądów może otrzymać dwa rodzaje uprawnień dostępu do książki przeglądów, które nadaje mu właściciel książki: o pierwszy możliwość pobrania danych dotyczących danego placu i automatycznego podłączenia do książki raportu z przeglądu. o drugi to całkowity dostęp do edycji książki przeglądów. 6. Moduł dostępu do bazy danych/danych teleadresowych 1szt. Moduł umożliwi dostęp do informacji o potrzebach właścicieli placów zabaw w zakresie wykonania przeglądów. Użytkownik będzie miał dostęp, do takich danych, jak nazwa kontrahenta np. ilość posiadanych przez niego placów zabaw, oraz kiedy potrzebuje wykonać i jaki rodzaj przeglądu oraz także dostęp do danych teleadresowych administratora / właściciela placu zabaw. Wszystkie dane będą walidowane zarówno po stronie klienta jak i serwera. 7. Moduł kontaktów 1szt. Panel do rejestracji usługi, w którym użytkownik po wprowadzeniu wymaganych danych teleadresowych zakłada konto. Po dokonaniu aktywacji droga elektroniczna użytkownik może zacząć korzystać z konta. Dzięki temu modułowi użytkownik otrzymuje dostęp do bazy danych 4

5 teleadresowych posiadaczy placów zabaw, widoczne kontakty do administratorów i właścicieli, widoczne udostępniane przez właścicieli placów zabaw informacje o potrzebach. Moduł będzie zintegrowany z modułem płatności. 8. Moduł wykonywania przeglądów 1szt. Moduł wykonywania przeglądów będzie wykorzystywać częściową funkcjonalność modułu przeglądów okresowych, funkcjonalność będzie pozbawiona możliwości generowania dokumentów końcowych. Integracja z modułami płatności i modułów przeglądów okresowych. 9. Moduł płatności 1szt. Zintegrowany system płatności online pozwoli na proste opłacanie dostępu pełnego do platformy. System płatności oparty o polskie systemy np. przelewy24.pl Moduł będzie posiadać funkcjonalność do automatycznego generowania dokumentów firmowych takich jak: przypomnienie o płatności, faktury VAT, faktury PRO FORMA. Dokumenty generowane z systemu będą posiadać informację o stworzeniu ww. produkcie oraz będą zabezpieczone przed edycją. 10. Moduł wersji mobilnej 1szt. Funkcjonalności dotyczące książki przeglądów oraz samych przeglądów zintegrowane w formie mobilnej. Wersja mobilna będzie umożliwiać w wygodny sposób korzystanie z e usługi szczególnie w odniesieniu do funkcjonalności modułu przeglądów, zapewniając możliwość bezpośredniego kontrolowania placu zabaw i zapisywania odpowiednich notatek, załączania zdjęć, filmów na danym urządzeniu mobilnym. Moduł wersji mobilnej będzie funkcjonować poprawnie na wszystkich najnowszych telefonach wyposażonych w systemy operacyjne ios, Android oraz Windows Phone. b) WYMAGANIA SYSTEMU Serwis zaprojektowany oraz wykonany w technologii PHP 5, w architekturze trójwarstwowej (serwer bazy danych, serwer aplikacji, aplikacja użytkownika) przy użyciu frameworka CakePHP. System z konstrukcją modułową, umożliwiającą niezależne, stopniowe uruchomienie różnych funkcjonalności. System zgodny ze stosowanymi aktualnie uznanymi na rynku standardami technicznymi w zakresie wykorzystywanych rozwiązań oraz gwarantujący możliwość dalszej rozbudowy i unowocześniania. System spełniający wymogi E dostępności. Usługa chroni dobra osobiste i dane osobowe użytkowników (zgodne z wymaganiami GIODO Generalnej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych). Funkcjonalność systemu zgodna z załącznikiem 2 do zapytania ofertowego z dnia r. 5

6 II. CENA: Moduł do zarządzania książką/dokumentacją placu zabaw 1szt. Moduł przeglądów okresowych wersja podstawowa 1szt. Moduł udostępniania bazy danych teleadresowych 1szt. Moduł przeglądów okresowych wersja pełna 1szt. Moduł książki przeglądów/dokumentacji placu zabaw 1szt. Moduł dostępu do bazy danych/danych teleadresowych 1szt. Moduł kontaktów 1szt. Moduł wykonywania przeglądów 1szt. Moduł płatności 1szt. Moduł wersji mobilnej 1szt. 6

7 RAZEM CENA NETTO:... PLN WARTOŚĆ PODATKU VAT:... PLN RAZEM CENA BRUTTO:... PLN (słownie:......) III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Do r. o Moduł do zarządzania książką/dokumentacją placu zabaw o Moduł przeglądów okresowych wersja podstawowa o Moduł udostępniania bazy danych teleadresowych Do r. o Moduł przeglądów okresowych wersja pełna o Moduł książki przeglądów/dokumentacji placu zabaw o Moduł dostępu do bazy danych/danych teleadresowych Do r. o Moduł kontaktów o Moduł wykonywania przeglądów o Moduł płatności Moduł wersji mobilnej IV. OKRES GWARANCJI: Gwarancja zapewniająca bezpłatne usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie) w formie wykonania i udostępnienia automatycznej aktualizacji online w określonym czasie dla każdego z dwóch przypadków: 1. problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności aplikacji max. 24h, 2. błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją max. 72h) liczba miesięcy gwarancji:.... miesięcy* V. GOTOWOŚĆ DO BIEŻĄCEGO DOSTOSOWANIA WYTWORZONEGO PRODUKTU do aktualnych wymagań Zamawiającego lub modyfikacji produktu na życzenie Zamawiającego w okresie realizacji projektu:..... godzin*. VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:... VII. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:... (minimum 30 dni od daty wystawienia) 7

8 Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 1/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku. 4. W przypadku wybrania naszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym. 5. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. *informacje obligatoryjne.... (podpis i pieczątka Oferenta) 8

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail) Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 31.07.2014 roku edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2014 roku Siedziba: U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji Warszawa, 23 czerwiec 2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Przebieg realizacji Projekt zakłada zakup i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania typu B2B. Wnioskodawca zdecydował

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.0.04.201 2014 R. ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Zamawiający Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo