E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku"

Transkrypt

1 E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa,

2 Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z dnia 20 lipca 2005 r.) Slajd 2

3 Dlaczego fakturowanie elektroniczne Zalety: usprawnienie obiegu dokumentów, redukcja kosztów związanych z każdąfakturą (dzięki wyeliminowaniu kosztów papieru i kosztów składowania), archiwizacja elektroniczna w postaci uporządkowanej i łatwej w obsłudze bazy danych, zmniejszenie nakładu pracy administracyjnej, automatyzacja przetwarzania danych, zmniejszenie ilości błędów towarzyszących fakturowaniu. Slajd 3

4 Jak można przesyłaće-faktury Faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się(w tym udostępnia i przechowuje) przy zastosowaniu elektronicznych urządzeńdo przetwarzania (łącznie z cyfrowąkompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji: przewodowej, radiowej, technologii optycznych, innych elektromagnetycznych środków. Slajd 4

5 Jakie sąwarunki e-fakturowania Faktury mogąbyć 1.wystawiane 2.przesyłane 3.przechowywane pod warunkiem, że podatnik zagwarantuje: w formie elektronicznej autentycznośćich pochodzenia (brak możliwości podszycia sięnadawcy pod inny podmiot / innego kontrahenta oraz brak możliwości skutecznego kwestionowania przez nadawcę, że to on wystawiłi wysłałe-fakturę), integralnośćich treści (pewność, że dana e-faktura przesłana drogąelektronicznądotarła do odbiorcy w niezmienionej formie). Slajd 5

6 W jaki sposób można e-fakturować Faktury mogąbyć 1.wystawiane 2.przesyłane 3.przechowywane przy użyciu: bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocąważnego kwalifikowanego certyfikatu systemów wymiany danych elektronicznych (Electronic Data Interchange - EDI), zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentycznośćpochodzenia faktury i integralnośćdanych. Slajd 6

7 Jakie sązalety e-faktur z e-podpisem Mechanizm podpisu elektronicznego brak konieczności wdrażania złożonego systemu informatycznego, elastycznośćw dostosowaniu do specyficznych polskich wymagańprawnych, stosunkowo niewielkie koszty wdrożenia i utrzymania, co do zasady łatwośćintegracji z systemami ERP, względnie duże bezpieczeństwo przy niewielkim nakładzie środków. Slajd 7

8 Jak e-fakturowaćza pomocą e-podpisu Wykorzystanie bezpiecznego e-podpisu wiąże sięz koniecznościązakupu zestawu do składania podpisu, składającego sięzazwyczaj z: karty kryptograficznej, czytnika kart kryptograficznych, bezpiecznego podpisu elektronicznego, kwalifikowanego certyfikatu, oprogramowania do składania podpisu elektronicznego. Slajd 8

9 Jakie sąwady e-podpisu w kontekście e-faktur mało rozpowszechniona technologia, w przypadku wystawiania faktur korygujących konieczność zakupu e-podpisu zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę faktury korygującej, podpis elektroniczny jest przypisany do osoby fizycznej (koniecznośćnabycia wielu certyfikatów, aby uniknąć problemów w okresie urlopowym lub w przypadku rotacji pracowników) Slajd 9

10 Czym jest EDI EDI to elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowej informacji transakcyjnej od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatu. EDI umożliwia natychmiastowe przesyłanie kontrahentom różnego rodzaju dokumentów (komunikatów) m.in. faktur, zamówień, zawiadomieńo wysyłce. Komunikaty EDI zawierająte same dane, które można znaleźć na papierowych dokumentach używanych do dokumentowania transakcji handlowych. Przykładowo mogąobejmowaćinformacje o adresie wysyłkowym i docelowym, określenie ilości i przedmiotu transakcji oraz innych dodatkowych elementów, zależnych od rodzaju transakcji, jak i branży, w której zastosowano EDI. Slajd 10

11 Jakie sązalety EDI wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych, przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych w firmach uczestniczących w wymianie, poprawienie dostępności informacji biznesowej, zmniejszenie pracochłonności procesu obiegu dokumentów. Slajd 11

12 Co o EDI mówi polskie prawo W polskim ustawodawstwie nie istniejąprzepisy, na podstawie których należałoby określaćzgodnośćsystemów stosowanych do elektronicznego przekazywania danych z założeniami EDI. Dana firma wdrażająca system / technologięelektronicznego obiegu i wymiany dokumentów z zastosowaniem standardów opartych na EDI, powinna opieraćsięna Zaleceniach Komisji Europejskiej nr 1994/820/WE, do których odwołuje się Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych. Slajd 12

13 Czym jest umowa EDI Przepisy Rozporządzenia, w przypadku stosowania systemu spełniającego założenia EDI, nakładająna kontrahentów obowiązek zawarcia umowy, na podstawie której partnerzy handlowi wprowadząmiędzy sobąelektronicznąwymianę danych. Umowa ta powinna przewidywaćstosowanie procedur, które będągwarantowały autentycznośćpochodzenia faktur oraz integralnośćdanych. Slajd 13

14 Czym jest Załącznik techniczny Zalecenia KE przewidująstworzenie załącznika technicznego (Technical Annex) do umowy EDI, w którym strony tej umowy powinny ustalićm.in.: wymogi operacyjne (sprzęt, środki komunikacji, kody zabezpieczające), sposób przetwarzania i potwierdzania odbioru wiadomości EDI, środki bezpieczeństwa, zasady przechowywania wiadomości EDI, limity czasowe, procedury przeprowadzania testów próbnych w celu monitorowania i ustalenia specyfikacji i wymogów technicznych. Slajd 14

15 Jakie sąwady EDI w kontekście e-faktur duże koszty wdrożenia, które ograniczajązastosowanie EDI do dużych i bardzo dużych firm, koniecznośćponoszenia bieżących kosztów utrzymania systemu, odwołanie do uregulowańue wobec braku odpowiednich przepisów w ustawodawstwie polskim, ograniczona elastycznośćw dostosowaniu do specyficznych polskich wymogów prawnych, koniecznośćsamodzielnego opracowania mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo, koniecznośćprzygotowania oraz podpisania umowy EDI i załącznika technicznego przez wystawcęi odbiorcęefaktur. Slajd 15

16 Trzecia droga Znane sąnam rozwiązania eliminujące wady oraz zapewniające główne zalety fakturowania przy zastosowaniu e-podpisu oraz systemów EDI, tj.: możliwośćelastycznego dostosowania do polskich wymagań, łatwośćintegracji z systemami ERP, stosunkowo niewielkie koszty, duża skalowalność. Slajd 16

17 Jakie sąobowiązki wobec władz podatkowych E-fakturowanie jest możliwe dopiero po wyrażeniu zgody (w formie elektronicznej albo pisemnej) przez przyszłego odbiorcę e-faktur na ich otrzymywanie. W przypadku przechowywania faktur elektronicznych w innym kraju UE (przechowywanie e-faktur w krajach trzecich nie jest dozwolone) istnieje obowiązek uprzedniego poinformowania właściwych władz skarbowych o miejscu (adresie) przechowywania e-faktur. E-faktury powinny byćprzechowywane w sposób umożliwiający władzom skarbowym natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp do nich drogąelektronicznąoraz ich pobór i wydrukowanie. Dane gwarantujące autentycznośćpochodzenia i integralnośćtreści e-faktur powinny byćprzechowywane i udostępnione organom skarbowym na zasadach ustalonych dla samych e-faktur. Slajd 17

18 Jakie sąwątpliwości związane z e-fakturowaniem Czy dopuszczalna jest zmiana formatu e-faktury w trakcie jej przesyłania do systemu odbiorcy? (np. w przypadku zmiany formatu w trakcie przesyłania e-faktur np. z ODETTE na EDIFACT)? Czy można przechowywaće-fakturęw innym formacie niżzostała wystawiona i wysłana? Czy jedna ze stron umowy EDI może utrzymywaćcałość infrastruktury służącej do e-fakturowania, w tym systemy służące zarówno do wystawiania, jak i archiwizowania e-faktur? Jakie zdarzenia podatnicy powinni utożsamiaćz momentami wystawienia i otrzymania e-faktury? Slajd 18

19 Jakie sąwątpliwości związane z e-fakturowaniem W jakich sytuacjach uzasadnione jest wystawianie papierowych faktur korygujących do e-faktur? Jak w realiach systemu EDI rozwiązaćkwestięwymagalności potwierdzeńodbioru faktury korygującej? Jakie dane powinna zawieraće-faktura w kontekście polskiego prawa i VI Dyrektywy? Jakie zapisy powinny sięznaleźćw umowie EDI? Jakie dane techniczne powinny zostaćzawarte w załączniku technicznym do umowy EDI? Czy oświadczenie dostawcy rozwiązańedi wskazujące, iżdany system EDI spełnia wymogi Rozporządzania zwalnia podatników od obowiązku przygotowania i podpisania umowy EDI i załącznika technicznego? Slajd 19

20 Pytania Slajd 20

21 Kontakt Sylwia Mazurkiewicz tel. (22) Anna Juszczyk tel. (22) PawełHulewicz tel. (22) Slajd 21

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych

Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Projekt - Rozporządzenie z dnia 2008 r. w sprawie faktur elektronicznych Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-fakturowanie Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Co to jest e-faktura? E-faktura (faktura elektroniczna): E-faktura (faktura elektroniczna) -to 1. faktura jest zapisana

Bardziej szczegółowo

Umowa Operatorska EDI

Umowa Operatorska EDI Umowa Operatorska EDI IT Business Consulting Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 47 01-059 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ E-FAKTUROWANIE WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ AUTOR Tomasz Strzałkowski Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy BURZLIWE DZIEJE FAKTURY ELEKTRONICZNEJ Dzieje faktury elektronicznej w historii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem 19 Kontynuując powyższą tematykę, w następnym numerze elektronicznej Administracji autorzy rozważą zagadnienia treści o charakterze komercyjnym oraz komercyjnego sposobu prezentacji informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A.

E-faktury: fakty i mity. Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A. Opracowanie E-faktury: fakty i mity Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Unizeto Technologies S.A. Fakt projekt wzorowany na Dyrektywie Unii Europejskiej: Polski

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Olga Dębicka WYKORZYSTANIE KONCEPCJI EDI W USPRAWNIENIU PROCESÓW BIZNESOWYCH Streszczenie W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw dąży do opty- malizacji procesów biznesowych jednym z obszarów

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet

Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda. Ewa Seremet Biometryczny podpis elektroniczny w relacjach pracowniczych refleksje de lege ferenda Ewa Seremet O czym będzie mowa? Wprowadzenie do siatki pojęciowej. Digitalizacja prawa. Wybrane aspekty obecnego stanu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo