Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1 SEOKRACI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Karmelicka 57/ Kraków Wdrożenie dedykowanego zintegrowanego systemu do zarządzania współpracą w zakresie SEO (Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG /13-00) Szczegółowa specyfikacja przedmiotu wyceny do zapytania ofertowego nr 1 Kraków, r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata

2 I. Dedykowany zintegrowany system do zarządzania współpracą w zakresie SEO Opis oraz minimalne parametry: Podstawowe, dedykowane oprogramowanie, mające spełniać funkcjonalności opisane w niniejszej specyfikacji i umożliwiać opisaną współpracę B2B. W szczególności oprogramowanie musi zapewniać istotne dla całego procesu kluczowe funkcjonalności i sposób realizacji poszczególnych procesów: a) proces raportowania statystyk SEO. b) proces generowania rozliczenia finansowego z partnerem i wspólnym klientem. c) proces tworzenia i podpisywania umów i generowania na ich podstawie faktur. Założenia funkcjonalne dedykowanego systemu informatycznego Wstępny opis sposobu funkcjonowania serwisu: 1. Strona główna serwisu informacje o usłudze, cenach i partnerach. Możliwość logowania i/lub rejestracji. 2. Rejestracja Przejście do formularza rejestracji podajemy: - Imię - adres potrzebny do rejestracji - hasło - hasło powtarzamy - oraz akceptujemy REGULAMIN serwisu. Klikamy zarejestruj. Po kliknięciu zostaje wysłany mail potwierdzający na adres podany w czasie rejestracji do pełnej aktywacji jest potrzebne kliknięcie linka z wysłanego maila, oraz przejście do panelu administracyjnego. 3. Logowanie Pozwala zalogować się wcześniej zarejestrowanym użytkownikom. 4. Widok ogólny po zalogowaniu- po zalogowaniu witają nas statystki ogólne. Informacja o liczbie fraz w monitorze pozycji, liczbie dodanych stron, klientów, proxy, partnerów. Widzimy statystykę tego, ile fraz znajduje się na jakiej pozycji. Widać także największe spadki i wzloty pozycji w stosunku do dnia poprzedniego z podziałem na frazę i domenę. 5. Menu górne- menu górne składa się z kilku ikon symbolizujących funkcjonalności, które mają w sobie kolejne submenu. Ikony wraz z podziałem funkcjonalności wylistowane poniżej. 6. Aby poniższe funkcjonalności miały zastosowanie należy dodać do monitora pozycji klienta, partnera, stronę, frazy, stawki oraz ustawić inne parametry takie, jak sposób traktowania wyników Google Places, metoda zliczania płatności, dane kontaktowe itd. 7. Faktury VAT- podstrona umożliwia ręczne wystawienie FV VAT, wyświetlenie listy faktur, dodanie kolejnej autofaktury, dodanie listy autofaktur oraz ustawienia. Na podstronie generować się przede wszystkim faktury generowane automatycznie na podstawie wyników pozycjonowania i parametrów zawartych umów. 2 S t r o n a

3 Wybór klienta oraz proformy, automatyczne uzupełnianie pól z danymi kontaktowymi oraz numerem proformy, wybór okresu rozliczeniowego, metody płatności, możliwość wpisania uwag, edycja treści stopki oraz opis faktury. Listy faktur umożliwiają podgląd, jakie fv zostały wystawione klientowi, kiedy i przez jakiego sprzedawcę, mamy podgląd i informacje o statusie fv w kwestii regulacji płatności (pozostawienie możliwości integracji z programem księgowym, CRM). Dodanie auto fv oraz listy fv umożliwiają dowolną konfugurację powyższych parametrów. Ustawienia pozwalają nadać tytuł oraz treść maila, miejscowość wystawienia, uwagi oraz treść stopki do fv. Ustawienia pozwalają także spersonalizować proformę nadając jej własne logo oraz konkretny raport. 8. Umowy- podstrona umożliwia skonfigurowanie umowy (z partnerem, klientem, o współpracy, o poufności. Wybór typu umowy i parametrów, wprowadzenie/pobranie danych stron umowy. Archiwizacja umów. 9. Podpis elektroniczny- umożliwia podpisywanie wszystkich dokumentów: umowy, faktury, raporty z wykonania umowy w formie elektronicznej. Dodanie dokumenty do panelu podpisu elektronicznego; lista dokumentów oczekujących na podpis stron, z zaznaczeniem, która strona już podpisała dokument; lista dokumentów podpisanych, sfinalizowanych. 10. Dodaj- podstrona umożliwiająca dodanie klienta, stronę, frazy, kategorię, proxy czy partnera. Dodanie klienta- Przy okazji dodawania jest możliwość uzupełnia takich pól jak login, hasło, język panelu, ranga dostępu, informowanie o niezapłaconych fv, automatyczne raporty, datę naliczania płatności, zakończenia umowy, maksymalny budżet miesięczny oraz pełne dane kontaktowe klienta. Dodanie strony- Wybór klienta, kategorii, url strony, wersji wyszukiwarki, stopnia dopasowania z uwzględnieniem takich wyników jak np. filmy youtube w wynikach wyszukiwania, częstotliwości sprawdzania PR domeny, Site oraz liczby linków dochodzących. W tym miejscu znajduje się także ustawienie indywidualnego dostępu do konta Google Analytics, ewentualnego rozliczania abonamentowego oraz traktowania wyników Google Places w zależności od ich rodzaju. Dodanie frazy- wybór klienta, kategorii, strony, wpisanie wrazy oraz stworzenie dowolnych przedziałów pozycji i stawek, możliwość kopii na kolejne frazy, opcja wymuszania lokalizacji, częstotliwość sprawdzania, metoda rozliczania oraz opcje integracji z Google Analytics. Dodaj kategorię- dodawania kategorii do stron przypisanych do klientów. Dodaj proxy- możliwość dodania kolejnego proxy, dzięki któremu IP serwera, na którym jest zainstalowany monitor ma mniejszą szanse na zbanowanie. 11. Statystyki- podstrona wyświetlająca statystki zarówno ogólne (widok ogólny po zalogowaniu) jak i statystyki zarobków zależne od dostępu do monitora (klient, partner, administrator, ranga specjalna). Ogólne- przedstawiają to samo, co pierwszy widok po zalogowaniu. Zarobków- podają informację na temat realizacji umów wprowadzonych do monitora na postawie wartości słów kluczowych i naliczonych opłat w danym miesiącu. W łatwy sposób można sprawdzić w jakim stopniu jest realizowany dany klient oraz jaki potencjał umowy jest realizowany w jego przypadku. 3 S t r o n a

4 12. Lista- podstrona wyświetlająca listę partnerów, klientów, proxy Klientów- wyświetla listę wszystkich klientów, którzy mają dostęp z możliwością usunięcia, zmiany hasła, stopnia dostępu, dodania strony. Partnerów- lista partnerów dodanych do systemu umożliwiająca zmianę zakresu ich dostępu, haseł, podgląd do fv wystawionych przez kienta przypisanego do danego partnera. Proxy- lista wszystkich dodanych do monitora proxy z możliwością szybkiego wyczyszczenia błędów oraz pobrania statystyk w.txt. 13. Wiadomości- podstrona umożliwiająca komunikację za pomocą wewnętrznych wiadomości pomiędzy klientem, partnerem, ewentualnym wykonawcą usługi. 14. Admin- zakładka, w której znajdują się główne ustawienia m.in. takie jak: sposób monitorowania stron, traktowanie wyników Google Places, ustawienia rozliczeń, raportów PDF, prędkości sprawdzania fraz, , powiadomień e mail, logów, integracji z Google Analytics, MajesticSEO. 15. Raporty- podstrona umożliwiająca stworzenie oraz dobór parametrów do wygenerowania raportów w formacie.xls oraz.pdf. Excel- wybór klienta, dla którego ma być przygotowany raport, zakresu danych, informacji dodatkowych takich jak PR, lista linków dochodzących czy też SITE. Wybór rodzaju raportu z rozróżnieniem na pozycje, pozycje i numery stron, raport finansowy. PDF- funkcjonalności takie jak powyżej z dodatkiem wyboru rodzaju raportu z rozróżnieniem na rodzaj raportu(pozycje, pozycje plus kosztorys). 16. Strefa klienta- ustawienia hasła, widok na podstawowe parametry, wcześniej wygenerowane raporty. 17. Strefa partnera- ustawienia hasła, podgląd na historię generowanych raportów, podstawowe statystki. Wstępne założenia techniczne Oprogramowanie portalu oparte będzie na tzw. architekturze trójwarstwowej, składającej się z: a) warstwy danych, która realizowana będzie przez silnik zarządzania relacyjnymi bazami danych - MySQL; b) warstwy logiki biznesowej opartej na serwerze webowym Apache, która stworzona zostanie zgodnie z wzorcem projektowym MVC (ang. Model View Controller) realizowanym poprzez najnowszą wersję Frameworka programistycznego ZendFramework 2. Jest to Framework zaprojektowany w obiektowym języku PHP, c) warstwy prezentacji aplikacji, która stanowić będzie interfejs użytkownika wykonany w najnowszych technologiach webowych, HTML5, CSS3, JavaScript w szczególności biblioteki jquery. Wstępny spis modułów do wykonania (wg założeń- w ZendFramework2). a) Moduł CMS wyświetlanie strony głównej serwisu i podstron. Możliwość edycji zawartości stron. 4 S t r o n a

5 b) Moduł Rejestracji umożliwia rejestrację użytkowników aplikacji. c) Moduł Autentykacji i autoryzacji sprawdzanie dostępu użytkowników, do konkretnych części serwisu. d) Moduł Fakturowania możliwość wystawienia ręcznych faktur i automatyczne wystawianie. e) Moduł Klienta edycja danych klienta/ historia raportów/umów itp. f) Moduł Partnera obsługa danych i historii działań/raportów/umów itp. Partnera. g) Moduł Raportów tworzenie raportów z filtrowaniem. Wybór rodzaju raport. Export do PDF i xls. h) Moduł Umów- tworzenie (kreator) umów różnego rodzaju. Automatyczne tworzenie umów wtórnych (Seokraci-partner na podstawie partner-klient SEO). i) Moduł Ustawień główne ustawienia aplikacji sposób monitorowania stron, raportów, prędkość sprawdzania fraz, powiadomień, logów itp. j) Moduł Proxy zarządzanie listą proxy dodaną do aplikacji. k) Moduł Statystyk wyśiwetlanie statystyk, zarobków różne dostępy do informacji, zależnie od roli (klient, partner, admin). l) Moduł Monitora aplikacja (bez interfejsu graficznego) działająca w tle, wysyłanie maili, przypomnienia o płatnościach, wystawianie faktur itp. m) Moduł Stron zarządzanie stronami dodanymi do monitora. n) Moduł Fraz frazy dodane przez klientów. o) Moduł Kategorii zarządzanie kategoriami stron, dodanych przez klientów. p) Moduł Użytkowników zarządzanie użytkownikami i rolami. q) Moduł Komunikacji funkcje odpowiedzialne za komunikację z innymi systemami zewnętrznymi Google Analitycs, MajesticSEO, Wyszukiwarka Google pobieranie PageRank. r) Moduł podpisu elektronicznego- podpisywanie dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego. System musi realizować wszelkie założenia, co do elektronicznej wymiany danych oraz podpisu elektronicznego. Ostatecznie szczegóły techniczne i funkcjonalne systemu określać będzie: prototyp systemu w postaci makiety klikalnej (funkcjonalność) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna systemu (budowa/technologie). II. Prototyp systemu w postaci makiety klikalnej Wykonanie prototypu systemu w postaci makiet klikalnych funkcjonalnych symulujących działanie gotowego systemu na bazie analiz przedwdrożeniowych. Jest to graficzna animowana interaktywna symulacja, na podstawie której Wykonawca ustali z Zamawiający jak system będzie wyglądał w praktyce. Osiąganie ostatecznego projektu makiety, odbywa się z udziałem testów z potencjalnymi użytkownikami. III. Szczegółowa specyfikacji techniczna systemu Opracowanie, na postawie przyjętej makiety funkcjonalnej, szczegółowej specyfikacji systemu rozpisanie szczegółów technicznych całego system, ostateczne określenie rozwiązań i technologii IT. Przedstawienie podziału na planowane prace. 5 S t r o n a

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla. projektu. Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Specyfikacja techniczno-funkcjonalna platformy internetowej dla projektu Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim 1 Spis treści: SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 3

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu... 1 1. Posiadane systemy teleinformatyczne... 1 2. Wymagania dotyczące szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl

Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl Ramowa Specyfikacja Techniczna Culture.pl 1/18 Dokumentacja Wyszukiwarka Wydajność wyszukiwarki Wydajność Aplikacji Frontend Backend Testy wydajności SEO Analityka Okresowe zadania konserwacyjne dla systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo