Zapytanie ofertowe. Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/20 50-570 Wrocław NIP 899-254-87-96 REGON 020147265"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia nam oferty na wykonanie prac programistycznych związanych z zaprojektowaniem i wytworzeniem dedykowanego, innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi. Poniżej szczegóły zapytania ofertowego: Dane zamawiającego: Tytuł projektu Nr wniosku o dofinansowanie: Miejsce i czas składania ofert: Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław NIP REGON Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi WND-POIG /12 Oferty prosimy przesyłać pisemnie lub pocztą elektroniczną do dnia roku. Oferty pisemne należy przesyłać na adres: Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław Oferty elektroniczne należy przesyłać na adres: Osoba do kontaktu: Wszelkie dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można otrzymać od: Leszek Jach Prezes Zarządu Mail:

2 Kryteria oceny ofert: Cena Zdolność do wykonania usług w wymaganym przez zamawiającego terminie, Doświadczenie wykonawcy w branży IT oraz w realizacji podobnych projektów (posiadane referencje), Kwalifikacje pracowników oferenta wyznaczonych do realizacji zlecenia, Brak konfliktu interesów, Udzielone gwarancje, Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi. System ten będzie rozwiązaniem IT dostosowanym do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy, tj. małego przedsiębiorstwa z branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych. Podstawowym zadaniem wdrażanego systemy będzie znaczące usprawnienie procesów biznesowych, jakie zachodzą pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową, a jej partnerami biznesowymi. Oprogramowanie powinno posiadać funkcjonalność i parametry techniczne określone w specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Inne uwagi: Składane oferty powinny posiadać datę ważności do dnia Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Prawa autorskie do wykonanego oprogramowania przeniesione zostaną na zamawiającego po wykonaniu zlecenia i zapłacie umówionego wynagrodzenia. Przewidywany termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia sierpień 2012

3 Załącznik do zapytania ofertowego - "Specyfikacja" Realizowany projekt będzie polegał na zakupie niezbędnych analiz przygotowawczych i usług eksperckich oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie w siedzibie Wnioskodawcy dedykowanego systemu klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B. Funkcjonalności powyższego systemu oraz sposób w jaki integrował się będzie z systemami informatycznymi partnerów biznesowych pozwolą na znaczące usprawnienie podstawowych procesów biznesowych, jakie Polska Grupa Merchandisingowa realizuje we współpracy ze swoimi partnerami. Zaplanowany projekt będzie realizowany w ciągu czterech następujących po sobie etapów. Każdy z nich został dokładnie zaplanowany biorąc pod uwagę chronologię koniecznych do przeprowadzenia w ramach projektu działań, których efektem będzie finalnie wdrożenie dedykowanego systemu klasy B2B w siedzibie Wnioskodawcy. Etap I Celem pierwszego etapu projektu będzie zakup specjalistycznych usług, które mają na celu przyprowadzenie analiz niezbędnych do optymalnego zaprojektowania dedykowanego systemu klasy B2B w sposób zgodny z oczekiwaniami Wnioskodawcy tj. pozwalający na profesjonalną integrację procesów biznesowych, które PGM chce realizować przy użyciu systemu B2B ze swoimi partnerami biznesowymi oraz obejmujący funkcjonalności odpowiadające indywidualnym potrzebom Wnioskodawcy. Zaplanowane do zakupu usługi pozwolą na dokładne zanalizowanie obecnie realizowanych w Polskiej Grupie Merchandisingowej procesów biznesowych, ustalenie jakie rozwiązania IT będą optymalne w procesie ich automatyzacji oraz finalnie ocenią zgodność tych rozwiązań z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki temu zaplanowane do wytworzenia rozwiązania IT będą nie tylko w pełni korelować z aktualnymi potrzebami Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych, ale także będzie je cechować wysoki stopień bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych, które przekazywane będą za pośrednictwem docelowego systemu klasy B2B. W ramach tego etapu zakupione zostaną następujące analizy przygotowawcze i usługi eksperckie: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt integracji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt rozwiązań IT, które zostaną zastosowane we wdrażanym systemie B2B Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Audyt IT z zakresu ochrony danych osobowych Etap II W drugim i trzecim etapie projektu zaplanowane jest skorzystanie z usług zewnętrznych w zakresie wytworzenia poszczególnych modułów zaplanowanego do wdrożenia systemu informatycznego klasy B2B na podstawie stworzonego w I etapie projektu rozwiązań IT, które zostaną zastosowane we wdrażanym systemie. Ze względu na przewidywaną pracochłonność wytworzenia poszczególnych funkcjonalności (modułów) zaplanowanego do wdrożenia systemu klasy B2B ich zakup podzielono na dwie części. W II etapie projektu zakupione zostaną następujące moduły mającego powstać systemu B2B: Moduł Administracyjny, Obszar Zleceniobiorcy, Obszar Koordynatora Regionalnego,

4 Obszar Klienta, Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, Moduł MMS. Oprócz tego w ramach II etapu zaplanowany jest zakup oprogramowania integrującego zaplanowany do wytworzenia system B2B z wewnętrznym programem kadrowo - płacowym Wnioskodawcy oraz z systemem ISM. W ramach powyższego etapu zaplanowany jest zakup następujących rodzajów wartości niematerialnych i prawnych: Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B (płatność pierwsza): Moduł Administracyjny, Obszar Zleceniobiorcy, Obszar Koordynatora Regionalnego, Obszar Klienta, Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, Moduł MMS Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z programem kadrowo - płacowym Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z systemem ISM Etap III W ramach III etapu projektu zaplanowane jest wytworzenie i zakup pozostałych modułów mającego powstać systemu klasy B2B tj. Modułu ankiet, Modułu e-faktur sprzedażowych oraz System Wymiany Danych Oprócz tego Wnioskodawca skorzysta z usług doradczych, których efektem będzie powstanie dwóch specjalistycznych dokumentów projektów migracji danych z dotychczas użytkowanych przez niego systemów wewnętrznych systemu kadrowo-płacowego oraz systemu ISM do mającego docelowo powstać systemu klasy B2B. Podlegające migracji dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości i raportowania Wnioskodawcy oraz zgodnie z wymaganiami baz relacyjnych mającego powstać systemu klasy B2B. Mechanizmy automatyzujące odbiór danych kadrowo-płacowych oraz danych z systemu ISM będące przedmiotem powyższych usług doradczych pozwolą znacznie ułatwić proces migracji danych i będą opracowane biorąc pod uwagę zarówno sposób działania samego systemu B2B, jak i sposób działania oprogramowania integrującego system B2B z programem kadrowo-płacowym oraz systemem ISM. W ramach powyższego etapu zaplanowany jest zakup następujących wartości niematerialnych i prawnych raz usług eksperckich: Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B (płatność druga): Moduł ankiet, Moduł e-faktur sprzedażowych, System Wymiany Danych Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie Projekt migracji danych z ISM do nowego systemu B2B Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt migracji danych kadrowopłacowych do nowego systemu B2B Etap IV W czwartym i zarazem ostatnim etapie Wnioskodawca skorzysta z usług specjalistycznych, których efektem będzie projekt zorganizowania finalnego procesu łączenia ze sobą poszczególnych funkcjonalności (modułów) wytworzonego systemu B2B oraz zadbanie o

5 prawidłowe uruchomienie całego systemu. Dane zawarte w powyższym opracowaniu będą miały też za zadanie pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań, w tym będą zawierać instrukcje stanowiskowe w zakresie korzystania z systemu. Oprócz tego w ramach czwartego etapu projektu po uruchomieniu systemu B2B przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne, mające na celu zapoznanie pracowników Polskiej Grupy Merchandisingowej z nowym systemem informatycznym oraz przygotowanie ich do jego profesjonalnej obsługi. W ramach tego etapu zaplanowane są następujące zakupy: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt łączenia modułów i przygotowania do uruchomienia kompletnego systemu B2B Zakup szkoleń specjalistycznych - Szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu B2B (Szkolenie administratorów systemu oraz szkolenie użytkowników systemu) W wyniku zaplanowanego do realizacji projektu w firmie Polska Grupa Merchandisingowa sp. z o.o. wdrożony zostanie innowacyjny system klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B, mający na celu zautomatyzowanie podstawowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi. System ten będzie automatyzował następujące procesy biznesowe, zachodzące na linii Wnioskodawca partner biznesowy: 1) Proces raportowania wykonanych usług 2) Proces fakturowania i kontroli stanu rozliczeń 3) Proces składania/przyjmowania zleceń 4) Proces informowania o nowych standardach ekspozycyjnych i produktach Automatyzacja wyżej wymienionych procesów znacząco poprawi komunikację pomiędzy Wnioskodawcą, a firmami na rzecz których świadczy usługi merchandisingowe, promocyjne oraz badawcze. Będzie to możliwe dzięki integracji systemu ISM B2B z systemami informatycznymi użytkowanymi przez pozostałe firmy uczestniczące w opisywanym projekcie. Informacje, które do tej pory wymagały użycia tradycyjnych źródeł komunikacji będą dostępne w ramach poszczególnych zintegrowanych ze sobą modułów systemu i dzięki temu przesłanie do kontrahenta takich danych, jak faktury czy raporty nt. wykonanych usług będzie odbywało się w szybki i sprawny sposób. System klasy B2B, który zostanie zakupiony w ramach opisywanego projektu będzie kompleksowym zestawem rozwiązań (modułów) pozwalających na zgromadzenie i stałe uzupełnianie w ramach jednego systemu wszystkich informacji, które są niezbędne do efektywnej współpracy pomiędzy PGM, a firmami dla których świadczy usługi merchandisingowe, promocyjne oraz badawcze. Zgodnie z planem system ten będzie składał się z następujących modułów odpowiadającym na zindywidualizowane potrzeby Wnioskodawcy: - Moduł Administracyjny, - Obszar Zleceniobiorcy, - Obszar Koordynatora Regionalnego,

6 - Obszar Klienta, - Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, - Moduł MMS - Moduł ankiet - Moduł e-faktur sprzedażowych - System wymiany Danych Wchodzące w skład systemu ISM B2B moduły będą stanowić zgodnie z założeniem proste w obsłudze i efektywne rozwiązania IT, spełniające indywidualne wymagania Wnioskodawcy i oparte na specyfice branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych. Ze względu na zindywidualizowany charakter planowanego do wdrożenia systemu B2B, będzie on stanowił innowację zarówno na rynku systemów B2B możliwych do zastosowania w branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych, jak i na rynku systemów B2B w ogóle. Planowane do zakupu moduły oprogramowania będą opracowane tak, by nie trzeba było łączyć trudnych do zintegrowania rozwiązań lub modyfikować nieelastycznych aplikacji, lecz by w maksymalnie krótkim czasie można było połączyć wstępnie przygotowane rozwiązania w oparciu o specjalistyczny dokument - projekt łączenia modułów i przygotowania do uruchomienia kompletnego systemu B2B. Elastyczność zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B umożliwi dodatkowo jego swobodny rozwój wraz ze wzrostem firmy, a także opcjonalną rozbudowę o dodatkowe moduły (kolejne moduły i komponenty systemu będą mogły być implementowane wybiórczo). Podstawowymi cechami nowego systemu B2B będą: - elastyczność (zastosowanie takich rozwiązań, które w późniejszym czasie pozwolą na wprowadzenie nowych bądź też niezbędnych zmian w miarę rozwoju firmy i pozyskiwania nowych partnerów handlowych) - niezawodność (funkcjonowanie systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę) - efektywność (integracja systemu B2B z systemami partnerów biznesowych pozwoli na sprawny przepływ niezbędnych informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami biznesowymi) - bezpieczeństwo (w ramach tworzonych rozwiązań nastąpi ochrona danych zgromadzonych i archiwizowanych, dotyczących partnerów biznesowych, potwierdzona poprzez wykonanie specjalistycznego audytu w wyżej wymienionym zakresie) Dodatkowo w ramach zaplanowanego do wdrożenia systemu klasy B2B wykorzystana zostanie Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDI, co znacząco usprawni proces przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami biznesowymi (automatyczne przesyłanie faktur elektronicznych w standardzie EDIFACT). Po wdrożeniu systemu klasy B2B dokumenty będą procesowane dzięki specjalnie opracowanemu w tym celu modułowi e-faktur sprzedażowych i następnie dostarczane do partnera biznesowego. Dzięki zastosowaniu standardu EDI Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować z wykorzystywania tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą partnerom biznesowym i zamiast tego przekazywane będą ich odpowiedniki w postaci zapisu elektronicznego sformatowanego w ściśle określonym standardzie. Wdrożenie w Polskiej Grupie Merchandisingowej innowacyjnego systemu klasy B2B, będącego przedmiotem niniejszego wniosku i biznes planu przyczyni się bezpośrednio do:

7 - zautomatyzowania wymiany informacji pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi - pełnej integracji podstawowych procesów zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami - automatyzacji wymiany dokumentów, w tym faktur za zrealizowane usługi - znaczącego zwiększenia szybkości przekazywania informacji. Zaplanowany do wdrożenia system B2B przyczyni się zatem bezpośrednio do wzrostu efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę procesów. Z uwagi na zaplanowane skorzystanie ze specjalistycznych usług w zakresie integracji zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B z systemami informatycznymi partnerów biznesowych biorących udział w projekcie nie przewiduje się wystąpienia żadnych problemów ani ograniczeń technologicznych odnośnie integracji systemu Wnioskodawcy z systemami przedsiębiorców współpracujących. Firma Zott Polska sp. z o.o. wykorzystuje w chwili obecnej system SAP R/3 wyposażony m.in. w moduł B2B do obsługi swoich partnerów biznesowych. Firma Libella sp. z o.o. wykorzystuje z kolei oprogramowanie CDN XL, które cechuje elastyczność systemu, umożliwiająca integrację z zewnętrznymi aplikacjami dedykowanymi dla klienta, w tym także z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B Dedykowany system klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B będzie najważniejszym zakupem w ramach zaplanowanego projektu narzędziem, które pozwoli na znaczące usprawnienie procesów biznesowych zachodzących między Polską Grupą Merchandisingową, a jej partnerami biznesowymi. Zgodnie z planem system ten będzie składał się z dziewięciu funkcjonalności (modułów), które łącznie stanowić będą kompleksowe rozwiązanie informatyczne o charakterze spełniającym potrzeby i wymagania funkcjonalne Wnioskodawcy. Każdy z modułów zostanie nabyty przez Wnioskodawcę w formie oddzielnej licencji łącznie 9 licencji. Z uwagi na to, iż zaplanowany do wdrożenia system informatyczny będzie systemem dedykowanym nie będzie posiadał natomiast ograniczeń co do liczby posiadanych licencji stanowiskowych. Charakterystyka poszczególnych modułów: Moduł administracyjny - będzie podstawowym modułem dostępowym do systemu B2B. Dla administratorów moduł ten będzie narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i parametryzację systemu B2B tj. tworzenie i nadzorowanie kont użytkowników, dodawanie i odejmowanie uprawnień, monitorowanie działania systemu i kontrolę dziennika zdarzeń systemowych. Obszar Zleceniobiorcy będzie to moduł gromadzący informacje na temat podległych zleceniobiorców (merchandiserów, promotorów i ankieterów), w tym dane na temat aktualnie obsługiwanych projektów oraz obowiązkowych szkoleń dla nich przewidzianych. Obszar Koordynatora Regionalnego - będzie to moduł, z poziomu którego koordynatorzy danego projektu otrzymają dostęp do bazy podległych zleceniobiorców (merchandiserów, promotorów i ankieterów). "Pulpit koordynatora" zapewni im dostęp do bazy zleceniobiorców oraz możliwość zarządzania i

8 kontroli procesu podpisywania umów oraz zarządzania obowiązkowymi szkoleniami. Obszar Klienta - będzie to moduł, z poziomu którego partnerzy biznesowi będą mieli prosty i pełen dostęp do tych informacji z systemu B2B, które pozwalają na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy nimi a Wnioskodawcą. Partner biznesowy będzie mógł śledzić i pobierać wszystkie istotne informacje, związane z realizacją zakontraktowanych usług, dzięki integracji danych znajdujących się w Obszarze Klienta z obsługiwanym w siedzibie partnera biznesowego systemem informatycznym. Moduł Umów i Dokumentów Formalnych będzie to moduł współpracujący z systemem ISM oraz programem kadrowo-płacowym Wnioskodawcy, pozwalający w prosty i wygodny sposób zarządzać procesem akceptacji umów i innych dokumentów formalnych związanych z zatrudnieniem zleceniobiorców. Moduł umożliwi dystrybucję i akceptację dokumentów wyłącznie w formule elektronicznego obiegu dokumentów oraz pozwoli na ich łatwe przeglądanie i monitoring. Moduł MMS (moduł raportujący) będzie to moduł służący do tworzenia raportów nt. wykonanych usług, w tym do tworzenia opisu wykonanych prac oraz zamieszczania zdjęć półek sklepowych oraz innych ekspozycji. Dzięki temu modułowi partner biznesowy będzie miał zapewnioną bieżącą kontrolę obsługiwanych sklepów i możliwość weryfikacji pracy zleceniobiorców i przestrzegania przez nich ustalonych standardów. Otrzymywanie raportów zamieszczanych w module MMS umożliwi partnerom biznesowym ciągłe śledzenie postępów kampanii merchandisingowych, umożliwi gromadzenie i udostępnienie zdjęć ekspozycji półek sklepowych oraz danych na temat bieżącego statusu zadań. Partner biznesowy w każdej chwili będzie miał możliwość analizy i oceny postępów realizacji zakontraktowanych usług z uwagi na integrację danych między tym modułem, a modułem Obszar Klienta Moduł Ankiet będzie to moduł służący do tworzenia i obsługi dowolnych ankiet, wykorzystywanych do realizacji zleconych badań marketingowych np. badań dotyczących cen produktów, badań obecności produktów, badań weryfikujących stosowane formy promocji, badań udziałów półkowych itp. oraz raportowania stanu realizacji usługi. Moduł umożliwi gromadzenie i szybką analizę zebranych danych dla potrzeb partnerów biznesowych. Partner biznesowy w każdej chwili będzie miał możliwość podglądu do wyników ankiet z uwagi na integrację danych między tym modułem, a modułem Obszar Klienta Moduł E-faktur sprzedażowych będzie to moduł służący do automatycznego generowania faktur dla partnerów biznesowych Wnioskodawcy według parametrów umowy z partnerem biznesowym i zarejestrowanych w systemie usług dodatkowych. E-faktury będą zgodne z wymogami rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Forma przesyłania faktur będzie zgodna z powszechnymi standardami dokumentów elektronicznych tj. składania komunikatów elektronicznych oraz będzie odpowiadała standardowi EDIFACT. Dzięki wdrożeniu EDI Spółka PGM będzie mogła wysyłać faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu B2B i dzięki temu w szybki i sprawny sposób dostarczać je do partnerów biznesowych. System Wymiany Danych (SWD) - w module SWD zostaną przygotowane mechanizmy

9 związane z automatyczną wysyłką alertów w postaci sms i wiadomości do partnerów biznesowych i zleceniobiorców (informacje o nowych usługach, informacje o stanie realizacji zamówienia, informacje o zadaniach, podpisaniu umowy, informacje o nowych ofertach pracy). SWD będzie zatem aplikacją umożliwiającą wielostronną wymianę danych w oparciu o opracowany na potrzeby systemu B2B tryb wymiany danych. Aplikacja będzie posiadała tryb pracy automatycznej bądź na życzenie użytkownika. Aplikacja SWD będzie też zintegrowana z systemami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić wysyłanie określonych informacji poprzez wiadomości SMS. Dodatkowo aplikacja SWD będzie zintegrowana z wewnętrznym systemem Wnioskodawcy - ISM. 2) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z programem kadrowo - płacowym W ramach projektu stworzone i zakupione będzie oprogramowanie (interfejs programistyczny) integrujące zaplanowany do wdrożenia system B2B z danymi występującymi w ramach wewnętrznego systemu kadrowo-płacowego Wnioskodawcy. Oprogramowanie to jest niezbędne do prawidłowej integracji danych z systemu kadrowopłacowego do zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B Liczba sztuk 1 licencja 3) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z systemem ISM W ramach projektu stworzone i zakupione będzie oprogramowanie (interfejs programistyczny) integrujące zaplanowany do wdrożenia system B2B z danymi występującymi w ramach wewnętrznego systemu PGM tj. systemu ISM. Oprogramowanie to jest niezbędne do prawidłowej integracji danych z systemu ISM do zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B Liczba sztuk 1 licencja Koszt wytworzenia poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych zaplanowanych do zakupu w ramach projektu został oszacowany na podstawie wstępnych ofert od dostawców, zawierających szacunkową liczbę godzin koniecznych do wykonania danego typu oprogramowania razy średnia stawka godzinowa za usługę (200 PLN za roboczogodzinę)

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 9.07.2014 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo