Zapytanie ofertowe. Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław NIP REGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/20 50-570 Wrocław NIP 899-254-87-96 REGON 020147265"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia nam oferty na wykonanie prac programistycznych związanych z zaprojektowaniem i wytworzeniem dedykowanego, innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi. Poniżej szczegóły zapytania ofertowego: Dane zamawiającego: Tytuł projektu Nr wniosku o dofinansowanie: Miejsce i czas składania ofert: Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław NIP REGON Zakup i wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi WND-POIG /12 Oferty prosimy przesyłać pisemnie lub pocztą elektroniczną do dnia roku. Oferty pisemne należy przesyłać na adres: Polska Grupa Merchandisingowa Sp. z o.o. ul. Jerzego Kukuczki 5/ Wrocław Oferty elektroniczne należy przesyłać na adres: Osoba do kontaktu: Wszelkie dodatkowe informacje związane z zapytaniem ofertowym można otrzymać od: Leszek Jach Prezes Zarządu Mail:

2 Kryteria oceny ofert: Cena Zdolność do wykonania usług w wymaganym przez zamawiającego terminie, Doświadczenie wykonawcy w branży IT oraz w realizacji podobnych projektów (posiadane referencje), Kwalifikacje pracowników oferenta wyznaczonych do realizacji zlecenia, Brak konfliktu interesów, Udzielone gwarancje, Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzace pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymi. System ten będzie rozwiązaniem IT dostosowanym do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy, tj. małego przedsiębiorstwa z branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych. Podstawowym zadaniem wdrażanego systemy będzie znaczące usprawnienie procesów biznesowych, jakie zachodzą pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową, a jej partnerami biznesowymi. Oprogramowanie powinno posiadać funkcjonalność i parametry techniczne określone w specyfikacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Inne uwagi: Składane oferty powinny posiadać datę ważności do dnia Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Prawa autorskie do wykonanego oprogramowania przeniesione zostaną na zamawiającego po wykonaniu zlecenia i zapłacie umówionego wynagrodzenia. Przewidywany termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia sierpień 2012

3 Załącznik do zapytania ofertowego - "Specyfikacja" Realizowany projekt będzie polegał na zakupie niezbędnych analiz przygotowawczych i usług eksperckich oraz wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie w siedzibie Wnioskodawcy dedykowanego systemu klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B. Funkcjonalności powyższego systemu oraz sposób w jaki integrował się będzie z systemami informatycznymi partnerów biznesowych pozwolą na znaczące usprawnienie podstawowych procesów biznesowych, jakie Polska Grupa Merchandisingowa realizuje we współpracy ze swoimi partnerami. Zaplanowany projekt będzie realizowany w ciągu czterech następujących po sobie etapów. Każdy z nich został dokładnie zaplanowany biorąc pod uwagę chronologię koniecznych do przeprowadzenia w ramach projektu działań, których efektem będzie finalnie wdrożenie dedykowanego systemu klasy B2B w siedzibie Wnioskodawcy. Etap I Celem pierwszego etapu projektu będzie zakup specjalistycznych usług, które mają na celu przyprowadzenie analiz niezbędnych do optymalnego zaprojektowania dedykowanego systemu klasy B2B w sposób zgodny z oczekiwaniami Wnioskodawcy tj. pozwalający na profesjonalną integrację procesów biznesowych, które PGM chce realizować przy użyciu systemu B2B ze swoimi partnerami biznesowymi oraz obejmujący funkcjonalności odpowiadające indywidualnym potrzebom Wnioskodawcy. Zaplanowane do zakupu usługi pozwolą na dokładne zanalizowanie obecnie realizowanych w Polskiej Grupie Merchandisingowej procesów biznesowych, ustalenie jakie rozwiązania IT będą optymalne w procesie ich automatyzacji oraz finalnie ocenią zgodność tych rozwiązań z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki temu zaplanowane do wytworzenia rozwiązania IT będą nie tylko w pełni korelować z aktualnymi potrzebami Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych, ale także będzie je cechować wysoki stopień bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych, które przekazywane będą za pośrednictwem docelowego systemu klasy B2B. W ramach tego etapu zakupione zostaną następujące analizy przygotowawcze i usługi eksperckie: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt integracji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt rozwiązań IT, które zostaną zastosowane we wdrażanym systemie B2B Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Audyt IT z zakresu ochrony danych osobowych Etap II W drugim i trzecim etapie projektu zaplanowane jest skorzystanie z usług zewnętrznych w zakresie wytworzenia poszczególnych modułów zaplanowanego do wdrożenia systemu informatycznego klasy B2B na podstawie stworzonego w I etapie projektu rozwiązań IT, które zostaną zastosowane we wdrażanym systemie. Ze względu na przewidywaną pracochłonność wytworzenia poszczególnych funkcjonalności (modułów) zaplanowanego do wdrożenia systemu klasy B2B ich zakup podzielono na dwie części. W II etapie projektu zakupione zostaną następujące moduły mającego powstać systemu B2B: Moduł Administracyjny, Obszar Zleceniobiorcy, Obszar Koordynatora Regionalnego,

4 Obszar Klienta, Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, Moduł MMS. Oprócz tego w ramach II etapu zaplanowany jest zakup oprogramowania integrującego zaplanowany do wytworzenia system B2B z wewnętrznym programem kadrowo - płacowym Wnioskodawcy oraz z systemem ISM. W ramach powyższego etapu zaplanowany jest zakup następujących rodzajów wartości niematerialnych i prawnych: Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B (płatność pierwsza): Moduł Administracyjny, Obszar Zleceniobiorcy, Obszar Koordynatora Regionalnego, Obszar Klienta, Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, Moduł MMS Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z programem kadrowo - płacowym Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z systemem ISM Etap III W ramach III etapu projektu zaplanowane jest wytworzenie i zakup pozostałych modułów mającego powstać systemu klasy B2B tj. Modułu ankiet, Modułu e-faktur sprzedażowych oraz System Wymiany Danych Oprócz tego Wnioskodawca skorzysta z usług doradczych, których efektem będzie powstanie dwóch specjalistycznych dokumentów projektów migracji danych z dotychczas użytkowanych przez niego systemów wewnętrznych systemu kadrowo-płacowego oraz systemu ISM do mającego docelowo powstać systemu klasy B2B. Podlegające migracji dane będą musiały zostać rozksięgowane z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości i raportowania Wnioskodawcy oraz zgodnie z wymaganiami baz relacyjnych mającego powstać systemu klasy B2B. Mechanizmy automatyzujące odbiór danych kadrowo-płacowych oraz danych z systemu ISM będące przedmiotem powyższych usług doradczych pozwolą znacznie ułatwić proces migracji danych i będą opracowane biorąc pod uwagę zarówno sposób działania samego systemu B2B, jak i sposób działania oprogramowania integrującego system B2B z programem kadrowo-płacowym oraz systemem ISM. W ramach powyższego etapu zaplanowany jest zakup następujących wartości niematerialnych i prawnych raz usług eksperckich: Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B (płatność druga): Moduł ankiet, Moduł e-faktur sprzedażowych, System Wymiany Danych Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie Projekt migracji danych z ISM do nowego systemu B2B Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt migracji danych kadrowopłacowych do nowego systemu B2B Etap IV W czwartym i zarazem ostatnim etapie Wnioskodawca skorzysta z usług specjalistycznych, których efektem będzie projekt zorganizowania finalnego procesu łączenia ze sobą poszczególnych funkcjonalności (modułów) wytworzonego systemu B2B oraz zadbanie o

5 prawidłowe uruchomienie całego systemu. Dane zawarte w powyższym opracowaniu będą miały też za zadanie pomóc w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania przygotowanych rozwiązań, w tym będą zawierać instrukcje stanowiskowe w zakresie korzystania z systemu. Oprócz tego w ramach czwartego etapu projektu po uruchomieniu systemu B2B przeprowadzone zostaną szkolenia specjalistyczne, mające na celu zapoznanie pracowników Polskiej Grupy Merchandisingowej z nowym systemem informatycznym oraz przygotowanie ich do jego profesjonalnej obsługi. W ramach tego etapu zaplanowane są następujące zakupy: Analizy przygotowawcze i usługi eksperckie - Projekt łączenia modułów i przygotowania do uruchomienia kompletnego systemu B2B Zakup szkoleń specjalistycznych - Szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu B2B (Szkolenie administratorów systemu oraz szkolenie użytkowników systemu) W wyniku zaplanowanego do realizacji projektu w firmie Polska Grupa Merchandisingowa sp. z o.o. wdrożony zostanie innowacyjny system klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B, mający na celu zautomatyzowanie podstawowych procesów biznesowych zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi. System ten będzie automatyzował następujące procesy biznesowe, zachodzące na linii Wnioskodawca partner biznesowy: 1) Proces raportowania wykonanych usług 2) Proces fakturowania i kontroli stanu rozliczeń 3) Proces składania/przyjmowania zleceń 4) Proces informowania o nowych standardach ekspozycyjnych i produktach Automatyzacja wyżej wymienionych procesów znacząco poprawi komunikację pomiędzy Wnioskodawcą, a firmami na rzecz których świadczy usługi merchandisingowe, promocyjne oraz badawcze. Będzie to możliwe dzięki integracji systemu ISM B2B z systemami informatycznymi użytkowanymi przez pozostałe firmy uczestniczące w opisywanym projekcie. Informacje, które do tej pory wymagały użycia tradycyjnych źródeł komunikacji będą dostępne w ramach poszczególnych zintegrowanych ze sobą modułów systemu i dzięki temu przesłanie do kontrahenta takich danych, jak faktury czy raporty nt. wykonanych usług będzie odbywało się w szybki i sprawny sposób. System klasy B2B, który zostanie zakupiony w ramach opisywanego projektu będzie kompleksowym zestawem rozwiązań (modułów) pozwalających na zgromadzenie i stałe uzupełnianie w ramach jednego systemu wszystkich informacji, które są niezbędne do efektywnej współpracy pomiędzy PGM, a firmami dla których świadczy usługi merchandisingowe, promocyjne oraz badawcze. Zgodnie z planem system ten będzie składał się z następujących modułów odpowiadającym na zindywidualizowane potrzeby Wnioskodawcy: - Moduł Administracyjny, - Obszar Zleceniobiorcy, - Obszar Koordynatora Regionalnego,

6 - Obszar Klienta, - Moduł Umów i Dokumentów Formalnych, - Moduł MMS - Moduł ankiet - Moduł e-faktur sprzedażowych - System wymiany Danych Wchodzące w skład systemu ISM B2B moduły będą stanowić zgodnie z założeniem proste w obsłudze i efektywne rozwiązania IT, spełniające indywidualne wymagania Wnioskodawcy i oparte na specyfice branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych. Ze względu na zindywidualizowany charakter planowanego do wdrożenia systemu B2B, będzie on stanowił innowację zarówno na rynku systemów B2B możliwych do zastosowania w branży usług merchandisingowych, promocyjnych i badawczych, jak i na rynku systemów B2B w ogóle. Planowane do zakupu moduły oprogramowania będą opracowane tak, by nie trzeba było łączyć trudnych do zintegrowania rozwiązań lub modyfikować nieelastycznych aplikacji, lecz by w maksymalnie krótkim czasie można było połączyć wstępnie przygotowane rozwiązania w oparciu o specjalistyczny dokument - projekt łączenia modułów i przygotowania do uruchomienia kompletnego systemu B2B. Elastyczność zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B umożliwi dodatkowo jego swobodny rozwój wraz ze wzrostem firmy, a także opcjonalną rozbudowę o dodatkowe moduły (kolejne moduły i komponenty systemu będą mogły być implementowane wybiórczo). Podstawowymi cechami nowego systemu B2B będą: - elastyczność (zastosowanie takich rozwiązań, które w późniejszym czasie pozwolą na wprowadzenie nowych bądź też niezbędnych zmian w miarę rozwoju firmy i pozyskiwania nowych partnerów handlowych) - niezawodność (funkcjonowanie systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę) - efektywność (integracja systemu B2B z systemami partnerów biznesowych pozwoli na sprawny przepływ niezbędnych informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami biznesowymi) - bezpieczeństwo (w ramach tworzonych rozwiązań nastąpi ochrona danych zgromadzonych i archiwizowanych, dotyczących partnerów biznesowych, potwierdzona poprzez wykonanie specjalistycznego audytu w wyżej wymienionym zakresie) Dodatkowo w ramach zaplanowanego do wdrożenia systemu klasy B2B wykorzystana zostanie Elektroniczna Wymiana Danych w standardzie EDI, co znacząco usprawni proces przesyłania dokumentów pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami biznesowymi (automatyczne przesyłanie faktur elektronicznych w standardzie EDIFACT). Po wdrożeniu systemu klasy B2B dokumenty będą procesowane dzięki specjalnie opracowanemu w tym celu modułowi e-faktur sprzedażowych i następnie dostarczane do partnera biznesowego. Dzięki zastosowaniu standardu EDI Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować z wykorzystywania tradycyjnych dokumentów papierowych przesyłanych pocztą partnerom biznesowym i zamiast tego przekazywane będą ich odpowiedniki w postaci zapisu elektronicznego sformatowanego w ściśle określonym standardzie. Wdrożenie w Polskiej Grupie Merchandisingowej innowacyjnego systemu klasy B2B, będącego przedmiotem niniejszego wniosku i biznes planu przyczyni się bezpośrednio do:

7 - zautomatyzowania wymiany informacji pomiędzy PGM, a jej partnerami biznesowymi - pełnej integracji podstawowych procesów zachodzących pomiędzy PGM, a jej partnerami - automatyzacji wymiany dokumentów, w tym faktur za zrealizowane usługi - znaczącego zwiększenia szybkości przekazywania informacji. Zaplanowany do wdrożenia system B2B przyczyni się zatem bezpośrednio do wzrostu efektywności realizowanych przez Wnioskodawcę procesów. Z uwagi na zaplanowane skorzystanie ze specjalistycznych usług w zakresie integracji zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B z systemami informatycznymi partnerów biznesowych biorących udział w projekcie nie przewiduje się wystąpienia żadnych problemów ani ograniczeń technologicznych odnośnie integracji systemu Wnioskodawcy z systemami przedsiębiorców współpracujących. Firma Zott Polska sp. z o.o. wykorzystuje w chwili obecnej system SAP R/3 wyposażony m.in. w moduł B2B do obsługi swoich partnerów biznesowych. Firma Libella sp. z o.o. wykorzystuje z kolei oprogramowanie CDN XL, które cechuje elastyczność systemu, umożliwiająca integrację z zewnętrznymi aplikacjami dedykowanymi dla klienta, w tym także z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - dedykowany system klasy B2B Dedykowany system klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B będzie najważniejszym zakupem w ramach zaplanowanego projektu narzędziem, które pozwoli na znaczące usprawnienie procesów biznesowych zachodzących między Polską Grupą Merchandisingową, a jej partnerami biznesowymi. Zgodnie z planem system ten będzie składał się z dziewięciu funkcjonalności (modułów), które łącznie stanowić będą kompleksowe rozwiązanie informatyczne o charakterze spełniającym potrzeby i wymagania funkcjonalne Wnioskodawcy. Każdy z modułów zostanie nabyty przez Wnioskodawcę w formie oddzielnej licencji łącznie 9 licencji. Z uwagi na to, iż zaplanowany do wdrożenia system informatyczny będzie systemem dedykowanym nie będzie posiadał natomiast ograniczeń co do liczby posiadanych licencji stanowiskowych. Charakterystyka poszczególnych modułów: Moduł administracyjny - będzie podstawowym modułem dostępowym do systemu B2B. Dla administratorów moduł ten będzie narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i parametryzację systemu B2B tj. tworzenie i nadzorowanie kont użytkowników, dodawanie i odejmowanie uprawnień, monitorowanie działania systemu i kontrolę dziennika zdarzeń systemowych. Obszar Zleceniobiorcy będzie to moduł gromadzący informacje na temat podległych zleceniobiorców (merchandiserów, promotorów i ankieterów), w tym dane na temat aktualnie obsługiwanych projektów oraz obowiązkowych szkoleń dla nich przewidzianych. Obszar Koordynatora Regionalnego - będzie to moduł, z poziomu którego koordynatorzy danego projektu otrzymają dostęp do bazy podległych zleceniobiorców (merchandiserów, promotorów i ankieterów). "Pulpit koordynatora" zapewni im dostęp do bazy zleceniobiorców oraz możliwość zarządzania i

8 kontroli procesu podpisywania umów oraz zarządzania obowiązkowymi szkoleniami. Obszar Klienta - będzie to moduł, z poziomu którego partnerzy biznesowi będą mieli prosty i pełen dostęp do tych informacji z systemu B2B, które pozwalają na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy nimi a Wnioskodawcą. Partner biznesowy będzie mógł śledzić i pobierać wszystkie istotne informacje, związane z realizacją zakontraktowanych usług, dzięki integracji danych znajdujących się w Obszarze Klienta z obsługiwanym w siedzibie partnera biznesowego systemem informatycznym. Moduł Umów i Dokumentów Formalnych będzie to moduł współpracujący z systemem ISM oraz programem kadrowo-płacowym Wnioskodawcy, pozwalający w prosty i wygodny sposób zarządzać procesem akceptacji umów i innych dokumentów formalnych związanych z zatrudnieniem zleceniobiorców. Moduł umożliwi dystrybucję i akceptację dokumentów wyłącznie w formule elektronicznego obiegu dokumentów oraz pozwoli na ich łatwe przeglądanie i monitoring. Moduł MMS (moduł raportujący) będzie to moduł służący do tworzenia raportów nt. wykonanych usług, w tym do tworzenia opisu wykonanych prac oraz zamieszczania zdjęć półek sklepowych oraz innych ekspozycji. Dzięki temu modułowi partner biznesowy będzie miał zapewnioną bieżącą kontrolę obsługiwanych sklepów i możliwość weryfikacji pracy zleceniobiorców i przestrzegania przez nich ustalonych standardów. Otrzymywanie raportów zamieszczanych w module MMS umożliwi partnerom biznesowym ciągłe śledzenie postępów kampanii merchandisingowych, umożliwi gromadzenie i udostępnienie zdjęć ekspozycji półek sklepowych oraz danych na temat bieżącego statusu zadań. Partner biznesowy w każdej chwili będzie miał możliwość analizy i oceny postępów realizacji zakontraktowanych usług z uwagi na integrację danych między tym modułem, a modułem Obszar Klienta Moduł Ankiet będzie to moduł służący do tworzenia i obsługi dowolnych ankiet, wykorzystywanych do realizacji zleconych badań marketingowych np. badań dotyczących cen produktów, badań obecności produktów, badań weryfikujących stosowane formy promocji, badań udziałów półkowych itp. oraz raportowania stanu realizacji usługi. Moduł umożliwi gromadzenie i szybką analizę zebranych danych dla potrzeb partnerów biznesowych. Partner biznesowy w każdej chwili będzie miał możliwość podglądu do wyników ankiet z uwagi na integrację danych między tym modułem, a modułem Obszar Klienta Moduł E-faktur sprzedażowych będzie to moduł służący do automatycznego generowania faktur dla partnerów biznesowych Wnioskodawcy według parametrów umowy z partnerem biznesowym i zarejestrowanych w systemie usług dodatkowych. E-faktury będą zgodne z wymogami rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania ich organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Forma przesyłania faktur będzie zgodna z powszechnymi standardami dokumentów elektronicznych tj. składania komunikatów elektronicznych oraz będzie odpowiadała standardowi EDIFACT. Dzięki wdrożeniu EDI Spółka PGM będzie mogła wysyłać faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu B2B i dzięki temu w szybki i sprawny sposób dostarczać je do partnerów biznesowych. System Wymiany Danych (SWD) - w module SWD zostaną przygotowane mechanizmy

9 związane z automatyczną wysyłką alertów w postaci sms i wiadomości do partnerów biznesowych i zleceniobiorców (informacje o nowych usługach, informacje o stanie realizacji zamówienia, informacje o zadaniach, podpisaniu umowy, informacje o nowych ofertach pracy). SWD będzie zatem aplikacją umożliwiającą wielostronną wymianę danych w oparciu o opracowany na potrzeby systemu B2B tryb wymiany danych. Aplikacja będzie posiadała tryb pracy automatycznej bądź na życzenie użytkownika. Aplikacja SWD będzie też zintegrowana z systemami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić wysyłanie określonych informacji poprzez wiadomości SMS. Dodatkowo aplikacja SWD będzie zintegrowana z wewnętrznym systemem Wnioskodawcy - ISM. 2) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z programem kadrowo - płacowym W ramach projektu stworzone i zakupione będzie oprogramowanie (interfejs programistyczny) integrujące zaplanowany do wdrożenia system B2B z danymi występującymi w ramach wewnętrznego systemu kadrowo-płacowego Wnioskodawcy. Oprogramowanie to jest niezbędne do prawidłowej integracji danych z systemu kadrowopłacowego do zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B Liczba sztuk 1 licencja 3) Zakup wartości niematerialnych i prawnych - Oprogramowanie integrujące system B2B z systemem ISM W ramach projektu stworzone i zakupione będzie oprogramowanie (interfejs programistyczny) integrujące zaplanowany do wdrożenia system B2B z danymi występującymi w ramach wewnętrznego systemu PGM tj. systemu ISM. Oprogramowanie to jest niezbędne do prawidłowej integracji danych z systemu ISM do zaplanowanego do wdrożenia systemu B2B Liczba sztuk 1 licencja Koszt wytworzenia poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych zaplanowanych do zakupu w ramach projektu został oszacowany na podstawie wstępnych ofert od dostawców, zawierających szacunkową liczbę godzin koniecznych do wykonania danego typu oprogramowania razy średnia stawka godzinowa za usługę (200 PLN za roboczogodzinę)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 01.09.2011 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą Designer Marek Drobot i Wspólnik Spółka Jawna a jego partnerami Zamawiający: Designer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Dla Domu Spółka Akcyjna ul. Celna 13/8 30-507 Kraków NIP 6751455224

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Dla Domu Spółka Akcyjna ul. Celna 13/8 30-507 Kraków NIP 6751455224 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 29.09.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 2/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 03/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 [Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo