Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela."

Transkrypt

1 Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla makr? Jak twrzyć ddatki? Mżliwści narzędzia Micrsft Excel z pakietu Office zna każdy. Prgram ten sprawdza się wyśmienicie, gdy na hryzncie pjawiają się długie klumny liczb, danych d analizy lub raprtów d przygtwania. Zdbył n uznanie wśród analityków, księgwych, studentów czy dyrektrów chcących zapznać się z wynikami sprzedaży. Jednak mżliwści, które widać głym kiem, t zaledwie wierzchłek góry ldwej! Excel pzwala na twrzenie makr z wykrzystaniem języka Visual Basic fr Applicatins. Dzięki niemu mżesz zautmatyzwać praktycznie każde zadanie, nawet najbardziej mzlne. W zasadzie d tych mzlnych pwinieneś zacząć, a zaszczędzny czas przeznaczyć na swje hbby! W trakcie lektury pznasz mechanizm bezpieczeństwa dla makr, śrdwisk ich pwstawania raz spsby ich testwania. Pnadt dkryjesz najczęściej ppełniane błędy raz spsby ich unikania. Książka swim zakresem bejmuje wszystkie zagadnienia związane z twrzeniem makr. W szczególnści nauczysz się twrzyć dynamiczne wykresy, frmularze d wprwadzania danych przez użytkwników raz tabele przestawne. Ddatkw dwiesz się, jak autmatycznie, w równych dstępach czasu wyknywać zadania, łączyć się z serwerem FTP raz wykrzystywać dane z innych aplikacji pakietu Micrsft Office. Opis tych i wielu innych zagadnień znajdziesz w tej niezwykłej książce, która pzwli Ci zaszczędzić mnóstw bezcenneg czasu! Metdy rejestrwania makr Uruchamianie makr Ddawanie przycisku makra na wstążce Analiza kdu Makra z dwłaniami względnymi Krkwe uruchamianie kdu Odwłania d zakresów Zaznaczanie kreślnych kmórek Przetwarzanie wszystkich plików w katalgu Instrukcje warunkwe raz pętle Zdarzenia dtyczące zakresów Zdarzenia pzimu aplikacji Twrzenie biektów UserFrm Obsługa wykresów Twrzenie zaawanswanych wykresów Filtrwanie danych Twrzenie tabel przestawnych Wizualizacja danych Frmatwanie kmórek

2 Spis treści: Publikwanie danych na strnach WWW Współpraca z Micrsft Wrd raz Micrsft Access Pla list Obsługa sytuacji wyjątkwych raz błędów Twrzenie ddatków Wprwadzenie (25) Sprawdź, jak przyspieszyć typwe zadania, krzystając z makr! Krzystanie z języka VBA (25) Zawartść tej książki (25) Ułatwienie nauki (25) Zaawanswane mżliwści języka VBA w Excelu (26) Umiejętnści techniczne ptrzebne d twrzenia aplikacji dla innych (26) Czy z tej książki mżna się nauczyć Excela? (27) Przyszłść języka VBA i windwswych wersji Excela (29) Wersje Excela (29) Elementy specjalne i knwencje typgraficzne (30) Pliki z kdem (31) Następne krki (31) 1. Uwlnij mżliwści Excela, krzystając z VBA (33) Mżliwści Excela (33) Pdstawwe przeszkdy (33) Rejestratr makr nie działa! (33) Visual Basic nie jest pdbny d BASIC-a (34) Dbre wieści - nauczenie się języka VBA nie jest trudne (34) Dsknała wiadmść - Excel z językiem VBA jest wart wysiłków włżnych w jeg naukę (35) Znajmść narzędzi - wstążka Dewelper (35) Bezpieczeństw makr (37) Ddawanie zaufanej lkalizacji (37) Zastswanie ustawień makr w celu zezwlenia na wykrzystanie makr pza zaufanymi lkalizacjami (38) Wykrzystanie pcji Wyłącz wszystkie makra i wyświetl pwiadmienie (39) Przegląd wiadmści na temat rejestrwania, zapisywania i uruchamiania makr (40) Wypełnianie kna dialgweg Rejestrwanie makra (40) Uruchamianie makr (42) Twrzenie przycisku makra na wstążce (42) Twrzenie przycisku makra na pasku narzędzi szybkieg dstępu (43) Przypisywanie makra d frmantu frmularza, pla tekstweg lub figury (44) Nwe typy plików w Excelu 2010 (45) Edytr Visual Basica (48) Ustawienia edytra VB (48) Eksplratr prjektu (49) Okn Prperties (50)

3 Niedsknałści rejestratra makr (50) Rejestrwanie makra (52) Analiza kdu w knie prgramwania (53) Uruchmienie teg sameg makra inneg dnia generuje niewłaściwe wyniki (55) Mżliwe rzwiązanie: wykrzystywanie dwłań względnych pdczas rejestrwania (55) Nigdy nie używaj przycisku Autsumwanie pdczas rejestrwania makra (59) Trzy wskazówki dtyczące używania rejestratra makr (61) Następne krki (62) 2. Jeśli t jest BASIC, t dlaczeg nie wygląda znajm? (63) Nie rzumiem teg kdu (63) Części mwy języka VBA (64) W rzeczywistści język VBA nie jest trudny (68) Pliki pmcy VBA - używanie klawisza F1 d wyszukiwania ptrzebnych infrmacji (68) Krzystanie z tematów pmcy:przeglądanie (69) Analiza kdu zarejestrwaneg makra - krzystanie z edytra VB i systemu pmcy (71) Parametry pcjnalne (72) Zdefiniwane stałe (72) Właściwści mgą zwracać biekty (77) Wykrzystywanie narzędzi debugwania d analizy zarejestrwaneg kdu (78) Wyknywanie kdu krk p krku (78) Więcej pcji debugwania - pułapki (81) Cfanie się lub przesuwanie w przód w kdzie (82) Uruchamianie grupy instrukcji bez trybu krkweg (83) Zapytania pdczas krkweg uruchamiania kdu (83) Wykrzystywanie czujek d ustawiania pułapek (88) Wykrzystywanie czujki w dniesieniu d biektu (89) Opis wszystkich biektów, metd i właściwści (90) Siedem wskazówek dtyczących usprawniania zarejestrwaneg kdu (92) Wskazówka 1. Nie należy niczeg zaznaczać (92) Wskazówka 2. Zapis Cells(2, 5) jest wygdniejszy niż Range("E2") (93) Wskazówka 3. Przeszukiwanie zakresu d dłu w celu dnalezienia statnieg wiersza (94) Wskazówka 4. Używanie zmiennych w celu uniknięcia "kdwania na sztywn" wierszy i frmuł (95) Wskazówka 5. Stswanie frmuł typu W1K1 ułatwia życie (95) Wskazówka 6. Kpiwanie i wklejanie w pjedynczej instrukcji (96) Wskazówka 7. Wykrzystywanie knstrukcji With...End With w celu wyknywania wielu peracji w dniesieniu d tej samej kmórki lub zakresu kmórek (96) Następne krki (99) 3. Odwływanie się d zakresów (101)

4 Obiekt Range (101) Składnia instrukcji kreślającej zakres (102) Zakresy identyfikwane przez nazwy (102) Skrótwy spsób dwływania się d zakresów (103) Odwływanie się d zakresów w innych arkuszach (103) Odwływanie się d zakresu względem inneg zakresu (104) Wykrzystywanie właściwści Cells d zaznaczania zakresu (105) Wykrzystywanie właściwści Cells w dniesieniu d właściwści Range (106) Wykrzystywanie właściwści Offset d dwływania się d zakresu (106) Wykrzystywanie właściwści Resize d zmiany rzmiaru zakresu (108) Wykrzystywanie właściwści Clumns i Rws d definiwania zakresu (109) Wykrzystywanie metdy Unin d łączenia wielu zakresów (110) Wykrzystywanie metdy Intersect d twrzenia nweg zakresu na pdstawie zakresów nakładających się na siebie (110) Wykrzystywanie funkcji ISEMPTY d sprawdzania, czy kmórka jest pusta (111) Wykrzystywanie właściwści CurrentRegin d zaznaczania zakresu danych (112) Wykrzystywanie klekcji Areas d zwracania nieciągłeg zakresu (114) Odwłania d tabel (115) Następne krki (116) 4. Funkcje definiwane przez użytkwników (117) Twrzenie funkcji (117) Współdzielenie funkcji użytkwnika (120) Przydatne funkcje użytkwnika w Excelu (120) Wyświetlanie w kmórce nazwy bieżąceg skrszytu (120) Wyświetlanie w kmórce nazwy bieżąceg skrszytu wraz ze ścieżką dstępu (121) Sprawdzanie, czy skrszyt jest twarty (121) Sprawdzanie, czy w twartym skrszycie istnieje arkusz (122) Zliczanie skrszytów w katalgu (122) Odczytywanie zmiennej USERID (124) Odczytywanie daty i gdziny statnieg zapisania skrszytu (125) Odczytywanie trwałej wartści daty i gdziny (125) Sprawdzanie pprawnści adresu (126) Sumwanie kmórek na pdstawie wewnętrzneg klru (128) Zliczanie unikatwych wartści (129) Usuwanie duplikatów z zakresu (129) Znalezienie w zakresie pierwszej kmórki niezerwej długści (131) Zastępwanie wielu znaków (132) Odczytywanie liczb z tekstu składająceg się z liczb i liter (133) Knwersja numerów tygdni na daty (134) Rzdzielanie tekstu (135) Srtwanie z knkatenacją (135) Srtwanie cyfr i liter (137) Wyszukiwanie ciągu w tekście (139) Odwracanie zawartści kmórki (139) Więcej niż jedna wartść maksymalna (140) Zwracanie adresu hiperłącza (141)

5 Zwracanie litery klumny na pdstawie adresu kmórki (141) Statyczne liczby lswe (142) Krzystanie z knstrukcji Select...Case w arkuszu (142) Następne krki (143) 5. Pętle i sterwanie przepływem (145) Pętle Fr...Next (145) Krzystanie ze zmiennych w instrukcji Fr (148) Wariacje na temat pętli Fr...Next (149) Wcześniejsze zakńczenie pętli w przypadku spełnienia warunku (150) Zagnieżdżanie pętli wewnątrz innej pętli (151) Pętle D (151) Wykrzystanie klauzuli While lub Until wewnątrz pętli D (155) Pętle While...Wend (156) Pętla języka VBA: Fr Each (157) Zmienne biektwe (157) Sterwanie przepływem: krzystanie z knstrukcji If...Then...Else i Select Case (160) Prste sterwanie przepływem: If...Then...Else (161) Warunki (161) Knstrukcja If...Then...End If (162) Decyzje typu alb - alb: If...Then...Else...End If (162) Wykrzystanie knstrukcji If...Else If...End If d sprawdzania wielu warunków (162) Wykrzystanie struktury Select Case...End Select d sprawdzania wielu warunków (163) Złżne wyrażenia w instrukcjach Case (164) Zagnieżdżanie instrukcji If (164) Następne krki (166) 6. Frmuły w stylu W1K1 (167) Odwłania d kmórek: prównanie stylu A1 z W1K1 (167) Przełączanie Excela w celu wyświetlania dwłań w stylu W1K1 (168) Cudwna mc frmuł Excela (169) Wprwadź frmułę raz i skpiuj ją 1000 razy (169) Sekret? Nie ma w tym nic nadzwyczajneg (170) Objaśnienie stylu dwłań R1C1 (172) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań względnych (172) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań bezwzględnych (174) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań mieszanych (174) Odwływanie się d całych klumn lub wierszy z wykrzystaniem stylu W1K1 (174) Zastępwanie wielu frmuł A1 pjedynczą frmułą W1K1 (175) Zapamiętywanie numerów klumn pwiązanych z literami klumn (177) Frmuły tablicwe wymagają stylu W1K1 (178) Następne krki (179) 7. C nweg w Excelu 2010 i c się zmienił? (181)

6 Jeśli cś zmienił się w warstwie frntnu, zmienił się również w VBA (181) Wstążka (181) Wykresy (181) Tabele przestawne (182) Slicer (182) Frmatwanie warunkwe (182) Tabele (183) Srtwanie (183) SmartArt (184) Nwe biekty i metdy (185) Tryb zgdnści (186) Versin (187) Excel8CmpatibilityMde (188) Następne krki (188) 8. Definiwanie nazw i wyknywanie z nimi peracji za pmcą języka VBA (189) Nazwy w Excelu (189) Nazwy glbalne a nazwy lkalne (189) Ddawanie nazw (190) Usuwanie nazw (192) Ddawanie kmentarzy (192) Typy nazw (193) Frmuły (193) Ciągi znaków (194) Liczby (196) Tabele (196) Wykrzystanie tablic w nazwach (197) Nazwy zarezerwwane (197) Ukrywanie nazw (199) Sprawdzanie, czy kreślna nazwa istnieje (199) Następne krki (202) 9. Prgramwanie zdarzeń (203) Pzimy zdarzeń (203) Wykrzystywanie zdarzeń (204) Parametry zdarzeń (205) Uaktywnianie zdarzeń (205) Zdarzenia związane ze skrszytem (205) Wrkbk_Activate() (205) Wrkbk_Deactivate() (206) Wrkbk_Open() (206) Wrkbk_BefreSave(ByVal SaveAsUI As Blean, Cancel As Blean) (207) Wrkbk_BefrePrint(Cancel As Blean) (207) Wrkbk_BefreClse(Cancel As Blean) (208) Wrkbk_NewSheet(ByVal Sh As Object) (209) Wrkbk_WindwResize(ByVal Wn As Windw) (209) Wrkbk_WindwActivate(ByVal Wn As Windw) (209)

7 Wrkbk_WindwDeactivate(ByVal Wn As Windw) (209) Wrkbk_AddInInstall() (210) Wrkbk_AddInUninstall (210) Wrkbk_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsSyncEventType) (210) Wrkbk_PivtTableClseCnnectin(ByVal Target As PivtTable) (210) Wrkbk_PivtTableOpenCnnectin(ByVal Target As PivtTable) (210) Wrkbk_RwsetCmplete(ByVal Descriptin As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Blean) (210) Wrkbk_BefreXmlExprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, Cancel As Blean) (211) Wrkbk_AfterXmlExprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExprtResult) (211) Wrkbk_BefreXmlImprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal IsRefresh As Blean, Cancel As Blean) (211) Wrkbk_AfterXmlImprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal IsRefresh As Blean, ByVal Result As XlXmlImprtResult) (211) Zdarzenia pzimu skrszytu dtyczące arkuszy i wykresów (211) Zdarzenia związane z arkuszem (213) Wrksheet_Activate() (213) Wrksheet_Deactivate() (213) Wrksheet_BefreDubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (214) Wrksheet_BefreRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (214) Wrksheet_Calculate() (214) Wrksheet_Change(ByVal Target As Range) (216) Wrksheet_SelectinChange(ByVal Target As Range) (216) Wrksheet_FllwHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) (217) Wrksheet_PivtTableUpdate(ByVal Target As PivtTable) (218) Zdarzenia dtyczące wykresów (218) Wykresy sadzne (218) Chart_Activate() (219) Chart_BefreDubleClick(ByVal ElementID As Lng, ByVal Arg1 As Lng, ByVal Arg2 As Lng, Cancel As Blean) (219) Chart_BefreRightClick(Cancel As Blean) (219) Chart_Calculate() (220) Chart_Deactivate() (220) Chart_MuseDwn(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (220) Chart_MuseMve(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (220) Chart_MuseUp(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (221) Chart_Resize() (221) Chart_Select(ByVal ElementID As Lng, ByVal Arg1 As Lng, ByVal Arg2 As Lng) (221) Chart_SeriesChange(ByVal SeriesIndex As Lng, ByVal PintIndex As Lng) (222) Chart_DragOver() (222) Chart_DragPlt() (222)

8 Zdarzenia pzimu aplikacji (222) AppEvent_AfterCalculate() (223) AppEvent_NewWrkbk(ByVal Wb As Wrkbk) (223) AppEvent_PrtectedViewWindwActivate(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwBefreClse(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw, ByVal Reasn As XlPrtectedViewClseReasn, Cancel As Blean) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwDeactivate(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwOpen(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwResize(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_SheetActivate(ByVal Sh As Object) (224) AppEvent_SheetBefreDubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (224) AppEvent_SheetBefreRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (225) AppEvent_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) (225) AppEvent_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) (225) AppEvent_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) (225) AppEvent_SheetFllwHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) (225) AppEvent_SheetSelectinChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) (225) AppEvent_SheetPivtTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivtTable) (225) AppEvent_WindwActivate(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WindwDeactivate(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WindwResize(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WrkbkActivate(ByVal Wb As Wrkbk) (226) AppEvent_WrkbkAddInInstall(ByVal Wb As Wrkbk) (226) AppEvent_WrkbkAddInUninstall(ByVal Wb As Wrkbk) (227) AppEvent_WrkbkBefreClse(ByVal Wb As Wrkbk, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkBefrePrint(ByVal Wb As Wrkbk, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkBefreSave(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal SaveAsUI As Blean, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkNewSheet(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Sh As Object) (227) AppEvent_WrkbkOpen(ByVal Wb As Wrkbk) (228) AppEvent_WrkbkPivtTableClseCnnectin(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Target As PivtTable) (228) AppEvent_WrkbkPivtTableOpenCnnectin(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Target As PivtTable) (228)

9 AppEvent_WrkbkRwsetCmplete(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Descriptin As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Blean) (228) AppEvent_WrkbkSync(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal SyncEventType As Office.MsSyncEventType) (228) AppEvent_WrkbkBefreXmlExprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, Cancel As Blean) (229) AppEvent_WrkbkAfterXmlExprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExprtResult) (229) AppEvent_WrkbkBefreXmlImprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal IsRefresh As Blean, Cancel As Blean) (229) AppEvent_WrkbkAfterXmlImprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal IsRefresh As Blean, ByVal Result As XlXmlImprtResult) (229) Następne krki (230) 10. Obiekty UserFrm - wprwadzenie (231) Spsby interakcji z użytkwnikami (231) Pla tekstwe (231) Okna infrmacyjne (232) Twrzenie biektów UserFrm (232) Wywływanie i ukrywanie biektów UserFrm (234) Prgramwanie biektów UserFrm (234) Zdarzenia dtyczące biektu UserFrm (234) Prgramwanie frmantów (236) Wykrzystywanie pdstawwych frmantów frmularzy (237) Wykrzystywanie etykiet, pól tekstwych i przycisków pleceń (238) Decydwanie użyciu w frmularzach pól listy lub pól kmbi (240) Ddawanie przycisków pcji w knie UserFrm (243) Ddawanie elementów graficznych na frmularzach UserFrm (245) Wykrzystywanie frmantu pkrętła w knach UserFrm (246) Wykrzystywanie frmantu MultiPage d łączenia frmularzy (247) Weryfikacja danych wprwadzanych w plach (250) Nieprawidłwe zamykanie kien (251) Pbieranie nazwy pliku (252) Następne krki (253) 11. Twrzenie wykresów (255) Obsługa wykresów w Excelu 2010 (255) Odwływanie się d wykresów i biektów wykresów w kdzie VBA (255) Twrzenie wykresu (256) Określanie rzmiaru i lkalizacji wykresu (257) Odwływanie się d specyficzneg wykresu (258) Rejestrwanie pleceń z pzimu kart Układ lub Prjektwanie (260) Określanie wbudwaneg typu wykresu (260) Określanie szablnu typu wykresu (266)

10 Zmiana układu lub stylu wykresu (266) Wykrzystanie biektu SetElement d emulwania zmian na wstążce Układ (268) Zmiana tytułu wykresu za pmcą VBA (274) Emulwanie zmian na wstążce Frmatwanie (274) Wykrzystanie metdy Frmat w celu uzyskania dstępu d nwych pcji frmatwania (274) Twrzenie zaawanswanych wykresów (292) Twrzenie rzeczywistych wykresów giełdwych typu Otwarcie-maks.-min.- zamknięcie (293) Twrzenie kszyków dla wykresu częstści (295) Twrzenie skumulwaneg wykresu warstwweg (298) Eksprtwanie wykresów jak biektów graficznych (303) Twrzenie dynamicznych wykresów w frmularzach UserFrm (304) Twrzenie wykresów przestawnych (305) Następne krki (308) 12. Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany d wydbywania danych (309) Zastąpienie przetwarzania w pętli Autfiltrem (310) Wykrzystanie nwych technik Autfiltra (312) Wybieranie tylk widcznych kmórek (316) Krzystanie z plecenia Filtr zaawanswany jest łatwiejsze w VBA niż w Excelu (318) Wykrzystanie interfejsu użytkwnika Excela d stwrzenia filtra zaawanswaneg (319) Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany d wydrębniania listy niepwtarzalnych wartści (320) Wydrębnianie listy niepwtarzalnych wartści z pzimu interfejsu użytkwnika (320) Wydrębnianie listy niepwtarzalnych wartści za pmcą kdu VBA (322) Twrzenie niepwtarzalnych kmbinacji dwóch lub większej liczby pól (326) Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany z zakresem kryteriów (327) Łączenie wielu kryteriów z wykrzystaniem lgiczneg peratra OR (329) Łączenie wielu kryteriów z wykrzystaniem lgiczneg peratra AND (330) Inne, niec bardziej złżne zakresy kryteriów (330) Najbardziej złżne kryteria - zastępwanie listy wartści przez warunek utwrzny jak wynik frmuły (331) Wykrzystanie w pleceniu Filtr zaawanswany pcji filtrwania na miejscu (338) Brak rekrdów spełniających kryteria pdczas wykrzystywania pcji filtrwania listy na miejscu (340) Wyświetlanie wszystkich rekrdów p wyknaniu filtrwania listy na miejscu (340) Prawdziwy "kń pciągwy": xlfiltercpy z wszystkimi rekrdami zamiast tylk niepwtarzalnych (340) Kpiwanie wszystkich klumn (341) Kpiwanie pdzbiru klumn i zmiana ich klejnści (342) Wykrzystanie filtrwania na miejscu z pcją wyświetlania tylk unikatwych rekrdów (348) Excel w praktyce. Wyłączenie kilku list rzwijanych Autfiltra (349) Następne krki (350)

11 13. Wykrzystanie języka VBA d twrzenia tabel przestawnych (351) Wprwadzenie w tematykę tabel przestawnych (351) Wersje tabel przestawnych (352) Nwści w Excelu 2010 (352) Nwści wprwadzne w Excelu 2007 (353) Twrzenie prstych tabel przestawnych w śrdwisku interfejsu użytkwnika Excela (356) Układ kmpaktwy (360) Twrzenie tabel przestawnych w języku VBA Excela (361) Definiwanie bufra tabeli przestawnej (361) Twrzenie i knfigurwanie tabeli przestawnej (362) Ddawanie pól d bszaru danychj (363) Dlaczeg nie mżna przesuwać lub mdyfikwać fragmentów raprtu przestawneg? (366) Określanie rzmiaru zakńcznej tabeli przestawnej w celu przekształcenia jej na wartści (366) Wykrzystanie zaawanswanych własnści tabel przestawnych (369) Wykrzystanie wielu pól wartści (370) Obliczanie liczby rekrdów (371) Grupwanie dat według miesięcy, kwartałów i lat (371) Mdyfikwanie bliczeń w celu wyświetlania prcentów (374) Eliminwanie pustych kmórek w bszarze wartści (377) Zarządzanie prządkiem srtwania za pmcą pcji autmatyczneg srtwania (377) Replikacja raprtu dla wszystkich prduktów (378) Filtrwanie źródła danych (381) Ręczne filtrwanie dwóch lub większej liczby elementów pla tabeli przestawnej (381) Krzystanie z filtrów tematycznych (382) Krzystanie z filtra wyszukiwania (387) Wykrzystanie fragmentatrów d filtrwania tabel przestawnych (390) Filtrwanie tabel przestawnych OLAP z wykrzystaniem zbirów danych identyfikwanych przez nazwę (392) Wykrzystanie innych własnści tabel przestawnych (394) Wyliczane pla danych (394) Wyliczane elementy (394) Wykrzystanie właściwści ShwDetail d filtrwania zestawu rekrdów (395) Mdyfikwanie układu tabeli przestawnej z pzimu wstążki Prjektwanie (395) Wyłączanie sum częściwych dla tabel z wielma plami wierszy (396) Następne krki (397) 14. Zaawanswane mżliwści Excela (399) Operacje na plikach (399) Wyświetlanie listy plików w katalgu (399) Imprtwanie plików w frmacie CSV (402)

12 Wczytywanie całeg pliku tekstweg d pamięci w celu jeg przetwarzania (402) Łączenie i rzdzielanie skrszytów (404) Rzdzielanie arkuszy na sbne skrszyty (404) Łączenie skrszytów (405) Filtrwanie i kpiwanie danych d sbnych arkuszy (406) Eksprtwanie danych d Wrda (407) Krzystanie z kmentarzy w kmórkach (408) Lista kmentarzy (408) Zmiana rzmiaru kmentarzy (410) Zmiana rzmiaru kmentarzy pprzez wyśrdkwanie (411) Umieszczenie wykresu w kmentarzu (412) Narzędzia, których celem jest zrbienie pzytywneg wrażenia na klientach (414) Wykrzystanie frmatwania warunkweg d pdświetlenia wybranej kmórki (414) Wyróżnienie wybranej kmórki bez użycia frmatwania warunkweg (415) Niestandardwe transpnwanie danych (417) Zaznaczanie (anulwanie zaznaczenia) nieciągłeg zakresu kmórek (419) Techniki dla ekspertów języka VBA (421) Rzwijane tabele przestawne (421) Szybka knfiguracja strn (423) Obliczanie czasu wyknania kdu (426) Niestandardwy prządek srtwania (427) Wskaźnik pstępu wyknywania peracji w kmórce (428) Chrnine ple d wprwadzania hasła (429) Zmiana wielkści liter (431) Zaznaczanie kmórek za pmcą metdy SpecialCells (433) Menu praweg przycisku myszy dla biektów ActiveX (434) Interesujące aplikacje (435) Histryczne kursy akcji (funduszy) (435) Wykrzystanie rzszerzalnści języka VBA w celu ddawania kdu d nwych skrszytów (437) Następne krki (438) 15. Wizualizacja danych i frmatwanie warunkwe (439) Wprwadzenie d wizualizacji danych (439) Metdy i właściwści języka VBA służące d wizualizacji danych (441) Ddawanie pasków danych d zakresu (442) Wykrzystywanie skali klrów w zakresach (447) Wykrzystywanie zestawów ikn w zakresach (448) Określanie zestawu ikn (448) Określanie przedziałów dla każdej z ikn (450) Sztuczki wizualizacyjne (451) Twrzenie zestawu ikn dla pdzbiru zakresu (451) Używanie dwóch klrów pasków danych w zakresie (453) Wykrzystywanie innych metd frmatwania warunkweg (456) Frmatwanie kmórek zawierających wartści pwyżej lub pniżej średniej (456)

13 Frmatwanie kmórek zawierających 10 pierwszych lub 5 statnich elementów (457) Frmatwanie niepwtarzalnych wartści lub duplikatów (458) Frmatwanie kmórek na pdstawie ich wartści (459) Frmatwanie kmórek zawierających tekst (460) Frmatwanie kmórek zawierających daty (460) Frmatwanie kmórek zawierających puste wartści lub błędy (461) Wykrzystywanie frmuł w celu kreślenia kmórek d frmatwania (461) Wykrzystywanie nwej właściwści NumberFrmat (463) Następne krki (464) 16. Czytanie infrmacji ze strn WWW i zapisywanie infrmacji d internetu (465) Pbieranie danych z internetu (465) Ręczne twrzenie kwerend webwych i dświeżanie ich za pmcą VBA (467) Wykrzystanie języka VBA d aktualizacji zdefiniwanych kwerend sieci Web (470) Twrzenie wielu kwerend sieciwych za pmcą VBA (471) Wykrzystanie metdy Applicatin.OnTime d kresweg analizwania danych (475) Zaplanwane prcedury wymagają trybu Gtwy (476) Definiwanie kna czasweg dla aktualizacji (476) Anulwanie makra zaplanwaneg wcześniej (476) Zamknięcie Excela pwduje anulwanie wszystkich czekujących zaplanwanych makr (477) Zaplanwanie uruchmienia makra za x minut w przyszłści (477) Zaplanwanie słwneg przypmnienia (478) Zaplanwanie uruchamiania makra c dwie minuty (479) Publikwanie danych na strnach WWW (480) Wykrzystanie języka VBA d twrzenia niestandardwych strn WWW (482) Wykrzystanie Excela w rli systemu zarządzania zawartścią (483) Premia: FTP z Excela (486) Następne krki (487) 17. Miniwykresy w Excelu 2010 (489) Twrzenie miniwykresów (490) Skalwanie miniwykresów (492) Frmatwanie miniwykresów (497) Wykrzystywanie klrów mtywów (497) Krzystanie z klrów RGB (500) Frmatwanie elementów miniwykresów (503) Frmatwanie wykresów zwycięstwa-prażki (505) Twrzenie wykresu typu dashbard (507) Obserwacje dtyczące miniwykresów (507) Twrzenie setek indywidualnych miniwykresów na wykresie typu dashbard (508) Następne krki (512)

14 18. Autmatyzacja Wrda (513) Wczesne wiązanie (513) Błąd kmpilacji: nie mżna znaleźć biektu lub bibliteki (516) Późne wiązanie (516) Twrzenie biektów i dwływanie się d nich (517) Słw kluczwe New (517) Funkcja CreateObject (518) Funkcja GetObject (518) Wykrzystanie stałych (520) Wykrzystanie kna Watches d dczytywania rzeczywistych wartści stałych (520) Wykrzystanie przeglądarki biektów d dczytywania rzeczywistych wartści stałych (520) Obiekty Wrda (521) Obiekt Dcument (522) Obiekt Selectin (524) Obiekt Range (525) Zakładki (529) Zarządzanie plami frmularzy w Wrdzie (531) Następne krki (534) 19. Tablice (535) Deklaracje tablic (535) Tablice wielwymiarwe (536) Wypełnianie tablic danymi (537) Opróżnianie tablic (538) Tablice mgą ułatwić perwanie danymi, ale czy t wszystk? (540) Tablice dynamiczne (541) Przekazywanie tablic jak argumentów (543) Następne krki (543) 20. Przetwarzanie plików tekstwych (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych zawierających mniej niż wierszy (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych zawierających więcej niż wierszy (552) Zapisywanie danych d plików tekstwych (557) Następne krki (557) 21. Wykrzystanie Accessa w celu usprawnienia dstępu d danych wielu użytkwnikm jedncześnie (559) Mdele ADO i DAO (560) Narzędzia mdelu ADO (563) Wprwadzanie rekrdów d bazy danych (565) Pbieranie rekrdów z bazy danych (566)

15 Aktualizacja istniejąceg rekrdu w bazie danych (568) Usuwanie rekrdów w przypadku wykrzystania mdelu ADO (571) Pdsumwania danych za pśrednictwem biektów ADO (571) Inne narzędzia dstępne dla mdelu ADO (572) Sprawdzanie istnienia tabel (573) Sprawdzanie istnienia pla (573) Ddawanie tabeli "w lcie" (574) Ddawanie pól "w lcie" (575) Przykłady wykrzystania bazy danych SQL Server (576) Następne krki (577) 22. Twrzenie klas, rekrdów i klekcji (579) Wstawianie mdułu klasy (579) Przechwytywanie zdarzeń dtyczących aplikacji i wbudwanych wykresów (580) Zdarzenia aplikacji (580) Zdarzenia wbudwanych wykresów (582) Twrzenie własnych biektów (584) Krzystanie z własnych biektów (584) Wykrzystanie prcedur Prperty Let i Prperty Get d zarządzania spsbem, w jaki użytkwnicy krzystają z własnych biektów (586) Klekcje (588) Twrzenie klekcji w mdule standardwym (588) Twrzenie klekcji w mdule klasy (590) Typy definiwane przez użytkwników (594) Następne krki (597) 23. Zaawanswane techniki wykrzystania biektów UserFrm (599) Krzystanie z paska narzędzi biektu UserFrm pdczas prjektwania frmantów na frmularzach (599) Więcej frmantów biektów UserFrm (600) Pla wybru (600) Zakładki TabStrip (602) RefEdit (604) Przyciski-przełączniki (606) Wykrzystanie paska przewijania jak suwaka d wybierania wartści (607) Frmanty i klekcje (608) Niemdalne biekty UserFrm: (610) Krzystanie z hiperłączy w frmularzach UserFrm (611) Ddawanie frmantów w czasie działania prgramu (612) Zmiana rzmiaru frmantów "w lcie" (614) Ddawanie frmantów "w lcie" (614) Wyznaczanie rzmiaru "w lcie" (615) Ddawanie innych frmantów (615) Ddawanie brazów "w lcie" (615) Ostateczna wersja katalgu prduktów (616) Twrzenie systemu pmcy w frmularzach UserFrm (618) Wyświetlanie aktywnych klawiszy (618) Ddawanie etykietek ekranwych d frmantów (619)

16 Określanie klejnści dstępu (619) Klrwanie aktywneg frmantu (620) Przezrczyste frmularze (623) Następne krki (624) 24. Interfejs prgramwania aplikacji (API) systemu Windws (625) Czym jest Windws API? (625) Deklaracje API (626) Krzystanie z deklaracji API (627) Przykłady użycia API (627) Odczytywanie nazwy kmputera (628) Sprawdzenie, czy w sieci jest twarty plik Excela (629) Odczytywanie infrmacji rzdzielczści ekranu (630) Niestandardwe kn dialgwe O prgramie (631) Blkwanie ikny X zamykającej kn UserFrm (632) Dynamiczny zegar (632) Odtwarzanie dźwięków (633) Odczytywanie ścieżki d pliku (634) Więcej deklaracji API (638) Następne krki (638) 25. Obsługa błędów (639) C się dzieje, kiedy wystąpi błąd? (639) Debugwanie błędów występujących pdczas bsługi frmularza użytkwnika jest mylące (641) Pdstawwa bsługa błędów za pmcą instrukcji On Errr GT (643) Blki bsługi błędów gólneg przeznaczenia (644) Obsługa błędów plegająca na ich ignrwaniu (645) Blkwanie wyświetlania strzeżeń (647) Celwe prwkwanie błędów (647) Szklenie użytkwników (648) Błędy wykryte w fazie prjektwania a błędy wykryte miesiąc później (648) Błąd wyknania nr 9: indeks pza zakresem (649) Błąd wyknania nr 1004: niepwdzenie dwłania d zakresu glbalneg biektu (650) Prblemy związane z zabezpieczaniem kdu (651) Ddatkwe prblemy z hasłami (652) Błędy pwdwane przez różne wersje (653) Następne krki (654) 26. Dstswywanie wstążki d uruchamiania makr (655) Stare dchdzi, nwe przychdzi (655) Gdzie wprwadzać kd: flder i plik custmui (656) Twrzenie zakładek i grup (657) Ddawanie frmantu na wstążce (658) Dstęp d struktury pliku (665) Struktura pliku RELS (666)

17 Zmiana nazwy pliku Excela i twarcie skrszytu (667) RibbnCustmizer (667) Wykrzystywanie elementów graficznych na przyciskach (667) Ikny Micrsft Office (667) Twrzenie własnych ikn (669) Rzwiązywanie prblemów z wykrzystaniem kmunikatów błędach (672) Atrybut "Nazwa atrybutu" w elemencie "wstążka custmui" nie zstał zdefiniwany w schemacie lub definicji DTD (672) Niedzwlny znak w nazwie kwalifikwanej (673) Element "nazwa znacznika custmui" jest nieczekiwany w dniesieniu d mdelu zawartści elementu nadrzędneg "nazwa znacznika custmui" (673) Excel znalazł zawartść, której nie mżna dczytać (674) Niewłaściwa liczba argumentów lub nieprawidłwe przypisanie właściwści (675) Nic się nie dzieje (675) Inne spsby uruchamiania makr (675) Skróty klawiaturwe (676) Pwiązanie makra z przyciskiem plecenia (677) Przypisywanie makr d biektów graficznych (677) Dwiązywanie makr d frmantów ActiveX (678) Uruchamianie makra za pśrednictwem hiperłącza (680) Następne krki (681) 27. Twrzenie ddatków (683) Charakterystyka standardwych ddatków (683) Knwersja skrszytu Excela na ddatek (684) Wykrzystanie plecenia Zapisz jak w celu knwersji pliku na ddatek (685) Wykrzystanie edytra VB w celu knwersji pliku na ddatek (686) Instalacja ddatków (687) Standardwe ddatki nie są bezpieczne (689) Zamykanie ddatków (689) Usuwanie ddatków (689) Wykrzystanie ukrytych skrszytów jak alternatywy ddatków (690) Następne krki (691) Skrwidz (693)

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o Spis treści Rzdział 1. Zaczynamy! Uruchamiamy prgram Wrd... i c z teg wynika Obszar rbczy, czyli miejsce d pracy Otwieranie dkumentów w prgramie Wrd Twrzenie nweg dkumentu Otwieranie istniejąceg dkumentu

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ...

SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ... Załącznik nr 7 d SIWZ Lista i Zakres Szkleń Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 1 ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DO PRZEPROWADZENIA W RAMACH ZAMÓWIENIA.... 3 2 CHARAKTERYSTYKA MINIMALNEGO ZAKRESU SZKOLEŃ.... 5 2.1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 2 Zakres tematyczny zajęć Tabele Tabele prezentacja danych. Tabele mają szerkie zastswanie na strnach WWW i umżliwiają zaawanswane frmatwanie elementów na strnie. Definicja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia Warszawska Wyższa Szkła Infrmatyki Pracwnia Bez Barier - pis wypsażenia Przeznaczenie: W Warszawskiej Wyższej Szkle Infrmatyki zstała twarta nwczesna pracwnia kmputerwa, dstswana d ptrzeb sób niedwidzących

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady użycia funkcji HIPERŁĄCZE Sposób 34. Wyszukiwanie dokładnej wartości Sposób 35. Wyszukiwanie dwuwymiarowe Użycie formuły Użycie

Praktyczne przykłady użycia funkcji HIPERŁĄCZE Sposób 34. Wyszukiwanie dokładnej wartości Sposób 35. Wyszukiwanie dwuwymiarowe Użycie formuły Użycie O autorze Wstęp CZĘŚĆ I. SKOROSZYTY I PLIKI Sposób 1. Zmiana wyglądu Excela Kosmetyka Ukrywanie Wstążki Opcje dostępne na karcie Widok Ukrywanie innych elementów Ukrywanie paska stanu Sposób 2. Dostosowywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo