Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela."

Transkrypt

1 Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla makr? Jak twrzyć ddatki? Mżliwści narzędzia Micrsft Excel z pakietu Office zna każdy. Prgram ten sprawdza się wyśmienicie, gdy na hryzncie pjawiają się długie klumny liczb, danych d analizy lub raprtów d przygtwania. Zdbył n uznanie wśród analityków, księgwych, studentów czy dyrektrów chcących zapznać się z wynikami sprzedaży. Jednak mżliwści, które widać głym kiem, t zaledwie wierzchłek góry ldwej! Excel pzwala na twrzenie makr z wykrzystaniem języka Visual Basic fr Applicatins. Dzięki niemu mżesz zautmatyzwać praktycznie każde zadanie, nawet najbardziej mzlne. W zasadzie d tych mzlnych pwinieneś zacząć, a zaszczędzny czas przeznaczyć na swje hbby! W trakcie lektury pznasz mechanizm bezpieczeństwa dla makr, śrdwisk ich pwstawania raz spsby ich testwania. Pnadt dkryjesz najczęściej ppełniane błędy raz spsby ich unikania. Książka swim zakresem bejmuje wszystkie zagadnienia związane z twrzeniem makr. W szczególnści nauczysz się twrzyć dynamiczne wykresy, frmularze d wprwadzania danych przez użytkwników raz tabele przestawne. Ddatkw dwiesz się, jak autmatycznie, w równych dstępach czasu wyknywać zadania, łączyć się z serwerem FTP raz wykrzystywać dane z innych aplikacji pakietu Micrsft Office. Opis tych i wielu innych zagadnień znajdziesz w tej niezwykłej książce, która pzwli Ci zaszczędzić mnóstw bezcenneg czasu! Metdy rejestrwania makr Uruchamianie makr Ddawanie przycisku makra na wstążce Analiza kdu Makra z dwłaniami względnymi Krkwe uruchamianie kdu Odwłania d zakresów Zaznaczanie kreślnych kmórek Przetwarzanie wszystkich plików w katalgu Instrukcje warunkwe raz pętle Zdarzenia dtyczące zakresów Zdarzenia pzimu aplikacji Twrzenie biektów UserFrm Obsługa wykresów Twrzenie zaawanswanych wykresów Filtrwanie danych Twrzenie tabel przestawnych Wizualizacja danych Frmatwanie kmórek

2 Spis treści: Publikwanie danych na strnach WWW Współpraca z Micrsft Wrd raz Micrsft Access Pla list Obsługa sytuacji wyjątkwych raz błędów Twrzenie ddatków Wprwadzenie (25) Sprawdź, jak przyspieszyć typwe zadania, krzystając z makr! Krzystanie z języka VBA (25) Zawartść tej książki (25) Ułatwienie nauki (25) Zaawanswane mżliwści języka VBA w Excelu (26) Umiejętnści techniczne ptrzebne d twrzenia aplikacji dla innych (26) Czy z tej książki mżna się nauczyć Excela? (27) Przyszłść języka VBA i windwswych wersji Excela (29) Wersje Excela (29) Elementy specjalne i knwencje typgraficzne (30) Pliki z kdem (31) Następne krki (31) 1. Uwlnij mżliwści Excela, krzystając z VBA (33) Mżliwści Excela (33) Pdstawwe przeszkdy (33) Rejestratr makr nie działa! (33) Visual Basic nie jest pdbny d BASIC-a (34) Dbre wieści - nauczenie się języka VBA nie jest trudne (34) Dsknała wiadmść - Excel z językiem VBA jest wart wysiłków włżnych w jeg naukę (35) Znajmść narzędzi - wstążka Dewelper (35) Bezpieczeństw makr (37) Ddawanie zaufanej lkalizacji (37) Zastswanie ustawień makr w celu zezwlenia na wykrzystanie makr pza zaufanymi lkalizacjami (38) Wykrzystanie pcji Wyłącz wszystkie makra i wyświetl pwiadmienie (39) Przegląd wiadmści na temat rejestrwania, zapisywania i uruchamiania makr (40) Wypełnianie kna dialgweg Rejestrwanie makra (40) Uruchamianie makr (42) Twrzenie przycisku makra na wstążce (42) Twrzenie przycisku makra na pasku narzędzi szybkieg dstępu (43) Przypisywanie makra d frmantu frmularza, pla tekstweg lub figury (44) Nwe typy plików w Excelu 2010 (45) Edytr Visual Basica (48) Ustawienia edytra VB (48) Eksplratr prjektu (49) Okn Prperties (50)

3 Niedsknałści rejestratra makr (50) Rejestrwanie makra (52) Analiza kdu w knie prgramwania (53) Uruchmienie teg sameg makra inneg dnia generuje niewłaściwe wyniki (55) Mżliwe rzwiązanie: wykrzystywanie dwłań względnych pdczas rejestrwania (55) Nigdy nie używaj przycisku Autsumwanie pdczas rejestrwania makra (59) Trzy wskazówki dtyczące używania rejestratra makr (61) Następne krki (62) 2. Jeśli t jest BASIC, t dlaczeg nie wygląda znajm? (63) Nie rzumiem teg kdu (63) Części mwy języka VBA (64) W rzeczywistści język VBA nie jest trudny (68) Pliki pmcy VBA - używanie klawisza F1 d wyszukiwania ptrzebnych infrmacji (68) Krzystanie z tematów pmcy:przeglądanie (69) Analiza kdu zarejestrwaneg makra - krzystanie z edytra VB i systemu pmcy (71) Parametry pcjnalne (72) Zdefiniwane stałe (72) Właściwści mgą zwracać biekty (77) Wykrzystywanie narzędzi debugwania d analizy zarejestrwaneg kdu (78) Wyknywanie kdu krk p krku (78) Więcej pcji debugwania - pułapki (81) Cfanie się lub przesuwanie w przód w kdzie (82) Uruchamianie grupy instrukcji bez trybu krkweg (83) Zapytania pdczas krkweg uruchamiania kdu (83) Wykrzystywanie czujek d ustawiania pułapek (88) Wykrzystywanie czujki w dniesieniu d biektu (89) Opis wszystkich biektów, metd i właściwści (90) Siedem wskazówek dtyczących usprawniania zarejestrwaneg kdu (92) Wskazówka 1. Nie należy niczeg zaznaczać (92) Wskazówka 2. Zapis Cells(2, 5) jest wygdniejszy niż Range("E2") (93) Wskazówka 3. Przeszukiwanie zakresu d dłu w celu dnalezienia statnieg wiersza (94) Wskazówka 4. Używanie zmiennych w celu uniknięcia "kdwania na sztywn" wierszy i frmuł (95) Wskazówka 5. Stswanie frmuł typu W1K1 ułatwia życie (95) Wskazówka 6. Kpiwanie i wklejanie w pjedynczej instrukcji (96) Wskazówka 7. Wykrzystywanie knstrukcji With...End With w celu wyknywania wielu peracji w dniesieniu d tej samej kmórki lub zakresu kmórek (96) Następne krki (99) 3. Odwływanie się d zakresów (101)

4 Obiekt Range (101) Składnia instrukcji kreślającej zakres (102) Zakresy identyfikwane przez nazwy (102) Skrótwy spsób dwływania się d zakresów (103) Odwływanie się d zakresów w innych arkuszach (103) Odwływanie się d zakresu względem inneg zakresu (104) Wykrzystywanie właściwści Cells d zaznaczania zakresu (105) Wykrzystywanie właściwści Cells w dniesieniu d właściwści Range (106) Wykrzystywanie właściwści Offset d dwływania się d zakresu (106) Wykrzystywanie właściwści Resize d zmiany rzmiaru zakresu (108) Wykrzystywanie właściwści Clumns i Rws d definiwania zakresu (109) Wykrzystywanie metdy Unin d łączenia wielu zakresów (110) Wykrzystywanie metdy Intersect d twrzenia nweg zakresu na pdstawie zakresów nakładających się na siebie (110) Wykrzystywanie funkcji ISEMPTY d sprawdzania, czy kmórka jest pusta (111) Wykrzystywanie właściwści CurrentRegin d zaznaczania zakresu danych (112) Wykrzystywanie klekcji Areas d zwracania nieciągłeg zakresu (114) Odwłania d tabel (115) Następne krki (116) 4. Funkcje definiwane przez użytkwników (117) Twrzenie funkcji (117) Współdzielenie funkcji użytkwnika (120) Przydatne funkcje użytkwnika w Excelu (120) Wyświetlanie w kmórce nazwy bieżąceg skrszytu (120) Wyświetlanie w kmórce nazwy bieżąceg skrszytu wraz ze ścieżką dstępu (121) Sprawdzanie, czy skrszyt jest twarty (121) Sprawdzanie, czy w twartym skrszycie istnieje arkusz (122) Zliczanie skrszytów w katalgu (122) Odczytywanie zmiennej USERID (124) Odczytywanie daty i gdziny statnieg zapisania skrszytu (125) Odczytywanie trwałej wartści daty i gdziny (125) Sprawdzanie pprawnści adresu (126) Sumwanie kmórek na pdstawie wewnętrzneg klru (128) Zliczanie unikatwych wartści (129) Usuwanie duplikatów z zakresu (129) Znalezienie w zakresie pierwszej kmórki niezerwej długści (131) Zastępwanie wielu znaków (132) Odczytywanie liczb z tekstu składająceg się z liczb i liter (133) Knwersja numerów tygdni na daty (134) Rzdzielanie tekstu (135) Srtwanie z knkatenacją (135) Srtwanie cyfr i liter (137) Wyszukiwanie ciągu w tekście (139) Odwracanie zawartści kmórki (139) Więcej niż jedna wartść maksymalna (140) Zwracanie adresu hiperłącza (141)

5 Zwracanie litery klumny na pdstawie adresu kmórki (141) Statyczne liczby lswe (142) Krzystanie z knstrukcji Select...Case w arkuszu (142) Następne krki (143) 5. Pętle i sterwanie przepływem (145) Pętle Fr...Next (145) Krzystanie ze zmiennych w instrukcji Fr (148) Wariacje na temat pętli Fr...Next (149) Wcześniejsze zakńczenie pętli w przypadku spełnienia warunku (150) Zagnieżdżanie pętli wewnątrz innej pętli (151) Pętle D (151) Wykrzystanie klauzuli While lub Until wewnątrz pętli D (155) Pętle While...Wend (156) Pętla języka VBA: Fr Each (157) Zmienne biektwe (157) Sterwanie przepływem: krzystanie z knstrukcji If...Then...Else i Select Case (160) Prste sterwanie przepływem: If...Then...Else (161) Warunki (161) Knstrukcja If...Then...End If (162) Decyzje typu alb - alb: If...Then...Else...End If (162) Wykrzystanie knstrukcji If...Else If...End If d sprawdzania wielu warunków (162) Wykrzystanie struktury Select Case...End Select d sprawdzania wielu warunków (163) Złżne wyrażenia w instrukcjach Case (164) Zagnieżdżanie instrukcji If (164) Następne krki (166) 6. Frmuły w stylu W1K1 (167) Odwłania d kmórek: prównanie stylu A1 z W1K1 (167) Przełączanie Excela w celu wyświetlania dwłań w stylu W1K1 (168) Cudwna mc frmuł Excela (169) Wprwadź frmułę raz i skpiuj ją 1000 razy (169) Sekret? Nie ma w tym nic nadzwyczajneg (170) Objaśnienie stylu dwłań R1C1 (172) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań względnych (172) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań bezwzględnych (174) Zastswanie stylu W1K1 dla dwłań mieszanych (174) Odwływanie się d całych klumn lub wierszy z wykrzystaniem stylu W1K1 (174) Zastępwanie wielu frmuł A1 pjedynczą frmułą W1K1 (175) Zapamiętywanie numerów klumn pwiązanych z literami klumn (177) Frmuły tablicwe wymagają stylu W1K1 (178) Następne krki (179) 7. C nweg w Excelu 2010 i c się zmienił? (181)

6 Jeśli cś zmienił się w warstwie frntnu, zmienił się również w VBA (181) Wstążka (181) Wykresy (181) Tabele przestawne (182) Slicer (182) Frmatwanie warunkwe (182) Tabele (183) Srtwanie (183) SmartArt (184) Nwe biekty i metdy (185) Tryb zgdnści (186) Versin (187) Excel8CmpatibilityMde (188) Następne krki (188) 8. Definiwanie nazw i wyknywanie z nimi peracji za pmcą języka VBA (189) Nazwy w Excelu (189) Nazwy glbalne a nazwy lkalne (189) Ddawanie nazw (190) Usuwanie nazw (192) Ddawanie kmentarzy (192) Typy nazw (193) Frmuły (193) Ciągi znaków (194) Liczby (196) Tabele (196) Wykrzystanie tablic w nazwach (197) Nazwy zarezerwwane (197) Ukrywanie nazw (199) Sprawdzanie, czy kreślna nazwa istnieje (199) Następne krki (202) 9. Prgramwanie zdarzeń (203) Pzimy zdarzeń (203) Wykrzystywanie zdarzeń (204) Parametry zdarzeń (205) Uaktywnianie zdarzeń (205) Zdarzenia związane ze skrszytem (205) Wrkbk_Activate() (205) Wrkbk_Deactivate() (206) Wrkbk_Open() (206) Wrkbk_BefreSave(ByVal SaveAsUI As Blean, Cancel As Blean) (207) Wrkbk_BefrePrint(Cancel As Blean) (207) Wrkbk_BefreClse(Cancel As Blean) (208) Wrkbk_NewSheet(ByVal Sh As Object) (209) Wrkbk_WindwResize(ByVal Wn As Windw) (209) Wrkbk_WindwActivate(ByVal Wn As Windw) (209)

7 Wrkbk_WindwDeactivate(ByVal Wn As Windw) (209) Wrkbk_AddInInstall() (210) Wrkbk_AddInUninstall (210) Wrkbk_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsSyncEventType) (210) Wrkbk_PivtTableClseCnnectin(ByVal Target As PivtTable) (210) Wrkbk_PivtTableOpenCnnectin(ByVal Target As PivtTable) (210) Wrkbk_RwsetCmplete(ByVal Descriptin As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Blean) (210) Wrkbk_BefreXmlExprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, Cancel As Blean) (211) Wrkbk_AfterXmlExprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExprtResult) (211) Wrkbk_BefreXmlImprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal IsRefresh As Blean, Cancel As Blean) (211) Wrkbk_AfterXmlImprt(ByVal Map As XmlMap, ByVal IsRefresh As Blean, ByVal Result As XlXmlImprtResult) (211) Zdarzenia pzimu skrszytu dtyczące arkuszy i wykresów (211) Zdarzenia związane z arkuszem (213) Wrksheet_Activate() (213) Wrksheet_Deactivate() (213) Wrksheet_BefreDubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (214) Wrksheet_BefreRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (214) Wrksheet_Calculate() (214) Wrksheet_Change(ByVal Target As Range) (216) Wrksheet_SelectinChange(ByVal Target As Range) (216) Wrksheet_FllwHyperlink(ByVal Target As Hyperlink) (217) Wrksheet_PivtTableUpdate(ByVal Target As PivtTable) (218) Zdarzenia dtyczące wykresów (218) Wykresy sadzne (218) Chart_Activate() (219) Chart_BefreDubleClick(ByVal ElementID As Lng, ByVal Arg1 As Lng, ByVal Arg2 As Lng, Cancel As Blean) (219) Chart_BefreRightClick(Cancel As Blean) (219) Chart_Calculate() (220) Chart_Deactivate() (220) Chart_MuseDwn(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (220) Chart_MuseMve(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (220) Chart_MuseUp(ByVal Buttn As Lng, ByVal Shift As Lng, ByVal x As Lng, ByVal y As Lng) (221) Chart_Resize() (221) Chart_Select(ByVal ElementID As Lng, ByVal Arg1 As Lng, ByVal Arg2 As Lng) (221) Chart_SeriesChange(ByVal SeriesIndex As Lng, ByVal PintIndex As Lng) (222) Chart_DragOver() (222) Chart_DragPlt() (222)

8 Zdarzenia pzimu aplikacji (222) AppEvent_AfterCalculate() (223) AppEvent_NewWrkbk(ByVal Wb As Wrkbk) (223) AppEvent_PrtectedViewWindwActivate(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwBefreClse(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw, ByVal Reasn As XlPrtectedViewClseReasn, Cancel As Blean) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwDeactivate(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwOpen(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_PrtectedViewWindwResize(ByVal Pvw As PrtectedViewWindw) (224) AppEvent_SheetActivate(ByVal Sh As Object) (224) AppEvent_SheetBefreDubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (224) AppEvent_SheetBefreRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Blean) (225) AppEvent_SheetCalculate(ByVal Sh As Object) (225) AppEvent_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) (225) AppEvent_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object) (225) AppEvent_SheetFllwHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink) (225) AppEvent_SheetSelectinChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) (225) AppEvent_SheetPivtTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivtTable) (225) AppEvent_WindwActivate(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WindwDeactivate(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WindwResize(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Wn As Windw) (226) AppEvent_WrkbkActivate(ByVal Wb As Wrkbk) (226) AppEvent_WrkbkAddInInstall(ByVal Wb As Wrkbk) (226) AppEvent_WrkbkAddInUninstall(ByVal Wb As Wrkbk) (227) AppEvent_WrkbkBefreClse(ByVal Wb As Wrkbk, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkBefrePrint(ByVal Wb As Wrkbk, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkBefreSave(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal SaveAsUI As Blean, Cancel As Blean) (227) AppEvent_WrkbkNewSheet(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Sh As Object) (227) AppEvent_WrkbkOpen(ByVal Wb As Wrkbk) (228) AppEvent_WrkbkPivtTableClseCnnectin(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Target As PivtTable) (228) AppEvent_WrkbkPivtTableOpenCnnectin(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Target As PivtTable) (228)

9 AppEvent_WrkbkRwsetCmplete(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Descriptin As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Blean) (228) AppEvent_WrkbkSync(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal SyncEventType As Office.MsSyncEventType) (228) AppEvent_WrkbkBefreXmlExprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, Cancel As Blean) (229) AppEvent_WrkbkAfterXmlExprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExprtResult) (229) AppEvent_WrkbkBefreXmlImprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal IsRefresh As Blean, Cancel As Blean) (229) AppEvent_WrkbkAfterXmlImprt(ByVal Wb As Wrkbk, ByVal Map As XmlMap, ByVal IsRefresh As Blean, ByVal Result As XlXmlImprtResult) (229) Następne krki (230) 10. Obiekty UserFrm - wprwadzenie (231) Spsby interakcji z użytkwnikami (231) Pla tekstwe (231) Okna infrmacyjne (232) Twrzenie biektów UserFrm (232) Wywływanie i ukrywanie biektów UserFrm (234) Prgramwanie biektów UserFrm (234) Zdarzenia dtyczące biektu UserFrm (234) Prgramwanie frmantów (236) Wykrzystywanie pdstawwych frmantów frmularzy (237) Wykrzystywanie etykiet, pól tekstwych i przycisków pleceń (238) Decydwanie użyciu w frmularzach pól listy lub pól kmbi (240) Ddawanie przycisków pcji w knie UserFrm (243) Ddawanie elementów graficznych na frmularzach UserFrm (245) Wykrzystywanie frmantu pkrętła w knach UserFrm (246) Wykrzystywanie frmantu MultiPage d łączenia frmularzy (247) Weryfikacja danych wprwadzanych w plach (250) Nieprawidłwe zamykanie kien (251) Pbieranie nazwy pliku (252) Następne krki (253) 11. Twrzenie wykresów (255) Obsługa wykresów w Excelu 2010 (255) Odwływanie się d wykresów i biektów wykresów w kdzie VBA (255) Twrzenie wykresu (256) Określanie rzmiaru i lkalizacji wykresu (257) Odwływanie się d specyficzneg wykresu (258) Rejestrwanie pleceń z pzimu kart Układ lub Prjektwanie (260) Określanie wbudwaneg typu wykresu (260) Określanie szablnu typu wykresu (266)

10 Zmiana układu lub stylu wykresu (266) Wykrzystanie biektu SetElement d emulwania zmian na wstążce Układ (268) Zmiana tytułu wykresu za pmcą VBA (274) Emulwanie zmian na wstążce Frmatwanie (274) Wykrzystanie metdy Frmat w celu uzyskania dstępu d nwych pcji frmatwania (274) Twrzenie zaawanswanych wykresów (292) Twrzenie rzeczywistych wykresów giełdwych typu Otwarcie-maks.-min.- zamknięcie (293) Twrzenie kszyków dla wykresu częstści (295) Twrzenie skumulwaneg wykresu warstwweg (298) Eksprtwanie wykresów jak biektów graficznych (303) Twrzenie dynamicznych wykresów w frmularzach UserFrm (304) Twrzenie wykresów przestawnych (305) Następne krki (308) 12. Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany d wydbywania danych (309) Zastąpienie przetwarzania w pętli Autfiltrem (310) Wykrzystanie nwych technik Autfiltra (312) Wybieranie tylk widcznych kmórek (316) Krzystanie z plecenia Filtr zaawanswany jest łatwiejsze w VBA niż w Excelu (318) Wykrzystanie interfejsu użytkwnika Excela d stwrzenia filtra zaawanswaneg (319) Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany d wydrębniania listy niepwtarzalnych wartści (320) Wydrębnianie listy niepwtarzalnych wartści z pzimu interfejsu użytkwnika (320) Wydrębnianie listy niepwtarzalnych wartści za pmcą kdu VBA (322) Twrzenie niepwtarzalnych kmbinacji dwóch lub większej liczby pól (326) Wykrzystanie plecenia Filtr zaawanswany z zakresem kryteriów (327) Łączenie wielu kryteriów z wykrzystaniem lgiczneg peratra OR (329) Łączenie wielu kryteriów z wykrzystaniem lgiczneg peratra AND (330) Inne, niec bardziej złżne zakresy kryteriów (330) Najbardziej złżne kryteria - zastępwanie listy wartści przez warunek utwrzny jak wynik frmuły (331) Wykrzystanie w pleceniu Filtr zaawanswany pcji filtrwania na miejscu (338) Brak rekrdów spełniających kryteria pdczas wykrzystywania pcji filtrwania listy na miejscu (340) Wyświetlanie wszystkich rekrdów p wyknaniu filtrwania listy na miejscu (340) Prawdziwy "kń pciągwy": xlfiltercpy z wszystkimi rekrdami zamiast tylk niepwtarzalnych (340) Kpiwanie wszystkich klumn (341) Kpiwanie pdzbiru klumn i zmiana ich klejnści (342) Wykrzystanie filtrwania na miejscu z pcją wyświetlania tylk unikatwych rekrdów (348) Excel w praktyce. Wyłączenie kilku list rzwijanych Autfiltra (349) Następne krki (350)

11 13. Wykrzystanie języka VBA d twrzenia tabel przestawnych (351) Wprwadzenie w tematykę tabel przestawnych (351) Wersje tabel przestawnych (352) Nwści w Excelu 2010 (352) Nwści wprwadzne w Excelu 2007 (353) Twrzenie prstych tabel przestawnych w śrdwisku interfejsu użytkwnika Excela (356) Układ kmpaktwy (360) Twrzenie tabel przestawnych w języku VBA Excela (361) Definiwanie bufra tabeli przestawnej (361) Twrzenie i knfigurwanie tabeli przestawnej (362) Ddawanie pól d bszaru danychj (363) Dlaczeg nie mżna przesuwać lub mdyfikwać fragmentów raprtu przestawneg? (366) Określanie rzmiaru zakńcznej tabeli przestawnej w celu przekształcenia jej na wartści (366) Wykrzystanie zaawanswanych własnści tabel przestawnych (369) Wykrzystanie wielu pól wartści (370) Obliczanie liczby rekrdów (371) Grupwanie dat według miesięcy, kwartałów i lat (371) Mdyfikwanie bliczeń w celu wyświetlania prcentów (374) Eliminwanie pustych kmórek w bszarze wartści (377) Zarządzanie prządkiem srtwania za pmcą pcji autmatyczneg srtwania (377) Replikacja raprtu dla wszystkich prduktów (378) Filtrwanie źródła danych (381) Ręczne filtrwanie dwóch lub większej liczby elementów pla tabeli przestawnej (381) Krzystanie z filtrów tematycznych (382) Krzystanie z filtra wyszukiwania (387) Wykrzystanie fragmentatrów d filtrwania tabel przestawnych (390) Filtrwanie tabel przestawnych OLAP z wykrzystaniem zbirów danych identyfikwanych przez nazwę (392) Wykrzystanie innych własnści tabel przestawnych (394) Wyliczane pla danych (394) Wyliczane elementy (394) Wykrzystanie właściwści ShwDetail d filtrwania zestawu rekrdów (395) Mdyfikwanie układu tabeli przestawnej z pzimu wstążki Prjektwanie (395) Wyłączanie sum częściwych dla tabel z wielma plami wierszy (396) Następne krki (397) 14. Zaawanswane mżliwści Excela (399) Operacje na plikach (399) Wyświetlanie listy plików w katalgu (399) Imprtwanie plików w frmacie CSV (402)

12 Wczytywanie całeg pliku tekstweg d pamięci w celu jeg przetwarzania (402) Łączenie i rzdzielanie skrszytów (404) Rzdzielanie arkuszy na sbne skrszyty (404) Łączenie skrszytów (405) Filtrwanie i kpiwanie danych d sbnych arkuszy (406) Eksprtwanie danych d Wrda (407) Krzystanie z kmentarzy w kmórkach (408) Lista kmentarzy (408) Zmiana rzmiaru kmentarzy (410) Zmiana rzmiaru kmentarzy pprzez wyśrdkwanie (411) Umieszczenie wykresu w kmentarzu (412) Narzędzia, których celem jest zrbienie pzytywneg wrażenia na klientach (414) Wykrzystanie frmatwania warunkweg d pdświetlenia wybranej kmórki (414) Wyróżnienie wybranej kmórki bez użycia frmatwania warunkweg (415) Niestandardwe transpnwanie danych (417) Zaznaczanie (anulwanie zaznaczenia) nieciągłeg zakresu kmórek (419) Techniki dla ekspertów języka VBA (421) Rzwijane tabele przestawne (421) Szybka knfiguracja strn (423) Obliczanie czasu wyknania kdu (426) Niestandardwy prządek srtwania (427) Wskaźnik pstępu wyknywania peracji w kmórce (428) Chrnine ple d wprwadzania hasła (429) Zmiana wielkści liter (431) Zaznaczanie kmórek za pmcą metdy SpecialCells (433) Menu praweg przycisku myszy dla biektów ActiveX (434) Interesujące aplikacje (435) Histryczne kursy akcji (funduszy) (435) Wykrzystanie rzszerzalnści języka VBA w celu ddawania kdu d nwych skrszytów (437) Następne krki (438) 15. Wizualizacja danych i frmatwanie warunkwe (439) Wprwadzenie d wizualizacji danych (439) Metdy i właściwści języka VBA służące d wizualizacji danych (441) Ddawanie pasków danych d zakresu (442) Wykrzystywanie skali klrów w zakresach (447) Wykrzystywanie zestawów ikn w zakresach (448) Określanie zestawu ikn (448) Określanie przedziałów dla każdej z ikn (450) Sztuczki wizualizacyjne (451) Twrzenie zestawu ikn dla pdzbiru zakresu (451) Używanie dwóch klrów pasków danych w zakresie (453) Wykrzystywanie innych metd frmatwania warunkweg (456) Frmatwanie kmórek zawierających wartści pwyżej lub pniżej średniej (456)

13 Frmatwanie kmórek zawierających 10 pierwszych lub 5 statnich elementów (457) Frmatwanie niepwtarzalnych wartści lub duplikatów (458) Frmatwanie kmórek na pdstawie ich wartści (459) Frmatwanie kmórek zawierających tekst (460) Frmatwanie kmórek zawierających daty (460) Frmatwanie kmórek zawierających puste wartści lub błędy (461) Wykrzystywanie frmuł w celu kreślenia kmórek d frmatwania (461) Wykrzystywanie nwej właściwści NumberFrmat (463) Następne krki (464) 16. Czytanie infrmacji ze strn WWW i zapisywanie infrmacji d internetu (465) Pbieranie danych z internetu (465) Ręczne twrzenie kwerend webwych i dświeżanie ich za pmcą VBA (467) Wykrzystanie języka VBA d aktualizacji zdefiniwanych kwerend sieci Web (470) Twrzenie wielu kwerend sieciwych za pmcą VBA (471) Wykrzystanie metdy Applicatin.OnTime d kresweg analizwania danych (475) Zaplanwane prcedury wymagają trybu Gtwy (476) Definiwanie kna czasweg dla aktualizacji (476) Anulwanie makra zaplanwaneg wcześniej (476) Zamknięcie Excela pwduje anulwanie wszystkich czekujących zaplanwanych makr (477) Zaplanwanie uruchmienia makra za x minut w przyszłści (477) Zaplanwanie słwneg przypmnienia (478) Zaplanwanie uruchamiania makra c dwie minuty (479) Publikwanie danych na strnach WWW (480) Wykrzystanie języka VBA d twrzenia niestandardwych strn WWW (482) Wykrzystanie Excela w rli systemu zarządzania zawartścią (483) Premia: FTP z Excela (486) Następne krki (487) 17. Miniwykresy w Excelu 2010 (489) Twrzenie miniwykresów (490) Skalwanie miniwykresów (492) Frmatwanie miniwykresów (497) Wykrzystywanie klrów mtywów (497) Krzystanie z klrów RGB (500) Frmatwanie elementów miniwykresów (503) Frmatwanie wykresów zwycięstwa-prażki (505) Twrzenie wykresu typu dashbard (507) Obserwacje dtyczące miniwykresów (507) Twrzenie setek indywidualnych miniwykresów na wykresie typu dashbard (508) Następne krki (512)

14 18. Autmatyzacja Wrda (513) Wczesne wiązanie (513) Błąd kmpilacji: nie mżna znaleźć biektu lub bibliteki (516) Późne wiązanie (516) Twrzenie biektów i dwływanie się d nich (517) Słw kluczwe New (517) Funkcja CreateObject (518) Funkcja GetObject (518) Wykrzystanie stałych (520) Wykrzystanie kna Watches d dczytywania rzeczywistych wartści stałych (520) Wykrzystanie przeglądarki biektów d dczytywania rzeczywistych wartści stałych (520) Obiekty Wrda (521) Obiekt Dcument (522) Obiekt Selectin (524) Obiekt Range (525) Zakładki (529) Zarządzanie plami frmularzy w Wrdzie (531) Następne krki (534) 19. Tablice (535) Deklaracje tablic (535) Tablice wielwymiarwe (536) Wypełnianie tablic danymi (537) Opróżnianie tablic (538) Tablice mgą ułatwić perwanie danymi, ale czy t wszystk? (540) Tablice dynamiczne (541) Przekazywanie tablic jak argumentów (543) Następne krki (543) 20. Przetwarzanie plików tekstwych (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych zawierających mniej niż wierszy (545) Imprtwanie danych z plików tekstwych zawierających więcej niż wierszy (552) Zapisywanie danych d plików tekstwych (557) Następne krki (557) 21. Wykrzystanie Accessa w celu usprawnienia dstępu d danych wielu użytkwnikm jedncześnie (559) Mdele ADO i DAO (560) Narzędzia mdelu ADO (563) Wprwadzanie rekrdów d bazy danych (565) Pbieranie rekrdów z bazy danych (566)

15 Aktualizacja istniejąceg rekrdu w bazie danych (568) Usuwanie rekrdów w przypadku wykrzystania mdelu ADO (571) Pdsumwania danych za pśrednictwem biektów ADO (571) Inne narzędzia dstępne dla mdelu ADO (572) Sprawdzanie istnienia tabel (573) Sprawdzanie istnienia pla (573) Ddawanie tabeli "w lcie" (574) Ddawanie pól "w lcie" (575) Przykłady wykrzystania bazy danych SQL Server (576) Następne krki (577) 22. Twrzenie klas, rekrdów i klekcji (579) Wstawianie mdułu klasy (579) Przechwytywanie zdarzeń dtyczących aplikacji i wbudwanych wykresów (580) Zdarzenia aplikacji (580) Zdarzenia wbudwanych wykresów (582) Twrzenie własnych biektów (584) Krzystanie z własnych biektów (584) Wykrzystanie prcedur Prperty Let i Prperty Get d zarządzania spsbem, w jaki użytkwnicy krzystają z własnych biektów (586) Klekcje (588) Twrzenie klekcji w mdule standardwym (588) Twrzenie klekcji w mdule klasy (590) Typy definiwane przez użytkwników (594) Następne krki (597) 23. Zaawanswane techniki wykrzystania biektów UserFrm (599) Krzystanie z paska narzędzi biektu UserFrm pdczas prjektwania frmantów na frmularzach (599) Więcej frmantów biektów UserFrm (600) Pla wybru (600) Zakładki TabStrip (602) RefEdit (604) Przyciski-przełączniki (606) Wykrzystanie paska przewijania jak suwaka d wybierania wartści (607) Frmanty i klekcje (608) Niemdalne biekty UserFrm: (610) Krzystanie z hiperłączy w frmularzach UserFrm (611) Ddawanie frmantów w czasie działania prgramu (612) Zmiana rzmiaru frmantów "w lcie" (614) Ddawanie frmantów "w lcie" (614) Wyznaczanie rzmiaru "w lcie" (615) Ddawanie innych frmantów (615) Ddawanie brazów "w lcie" (615) Ostateczna wersja katalgu prduktów (616) Twrzenie systemu pmcy w frmularzach UserFrm (618) Wyświetlanie aktywnych klawiszy (618) Ddawanie etykietek ekranwych d frmantów (619)

16 Określanie klejnści dstępu (619) Klrwanie aktywneg frmantu (620) Przezrczyste frmularze (623) Następne krki (624) 24. Interfejs prgramwania aplikacji (API) systemu Windws (625) Czym jest Windws API? (625) Deklaracje API (626) Krzystanie z deklaracji API (627) Przykłady użycia API (627) Odczytywanie nazwy kmputera (628) Sprawdzenie, czy w sieci jest twarty plik Excela (629) Odczytywanie infrmacji rzdzielczści ekranu (630) Niestandardwe kn dialgwe O prgramie (631) Blkwanie ikny X zamykającej kn UserFrm (632) Dynamiczny zegar (632) Odtwarzanie dźwięków (633) Odczytywanie ścieżki d pliku (634) Więcej deklaracji API (638) Następne krki (638) 25. Obsługa błędów (639) C się dzieje, kiedy wystąpi błąd? (639) Debugwanie błędów występujących pdczas bsługi frmularza użytkwnika jest mylące (641) Pdstawwa bsługa błędów za pmcą instrukcji On Errr GT (643) Blki bsługi błędów gólneg przeznaczenia (644) Obsługa błędów plegająca na ich ignrwaniu (645) Blkwanie wyświetlania strzeżeń (647) Celwe prwkwanie błędów (647) Szklenie użytkwników (648) Błędy wykryte w fazie prjektwania a błędy wykryte miesiąc później (648) Błąd wyknania nr 9: indeks pza zakresem (649) Błąd wyknania nr 1004: niepwdzenie dwłania d zakresu glbalneg biektu (650) Prblemy związane z zabezpieczaniem kdu (651) Ddatkwe prblemy z hasłami (652) Błędy pwdwane przez różne wersje (653) Następne krki (654) 26. Dstswywanie wstążki d uruchamiania makr (655) Stare dchdzi, nwe przychdzi (655) Gdzie wprwadzać kd: flder i plik custmui (656) Twrzenie zakładek i grup (657) Ddawanie frmantu na wstążce (658) Dstęp d struktury pliku (665) Struktura pliku RELS (666)

17 Zmiana nazwy pliku Excela i twarcie skrszytu (667) RibbnCustmizer (667) Wykrzystywanie elementów graficznych na przyciskach (667) Ikny Micrsft Office (667) Twrzenie własnych ikn (669) Rzwiązywanie prblemów z wykrzystaniem kmunikatów błędach (672) Atrybut "Nazwa atrybutu" w elemencie "wstążka custmui" nie zstał zdefiniwany w schemacie lub definicji DTD (672) Niedzwlny znak w nazwie kwalifikwanej (673) Element "nazwa znacznika custmui" jest nieczekiwany w dniesieniu d mdelu zawartści elementu nadrzędneg "nazwa znacznika custmui" (673) Excel znalazł zawartść, której nie mżna dczytać (674) Niewłaściwa liczba argumentów lub nieprawidłwe przypisanie właściwści (675) Nic się nie dzieje (675) Inne spsby uruchamiania makr (675) Skróty klawiaturwe (676) Pwiązanie makra z przyciskiem plecenia (677) Przypisywanie makr d biektów graficznych (677) Dwiązywanie makr d frmantów ActiveX (678) Uruchamianie makra za pśrednictwem hiperłącza (680) Następne krki (681) 27. Twrzenie ddatków (683) Charakterystyka standardwych ddatków (683) Knwersja skrszytu Excela na ddatek (684) Wykrzystanie plecenia Zapisz jak w celu knwersji pliku na ddatek (685) Wykrzystanie edytra VB w celu knwersji pliku na ddatek (686) Instalacja ddatków (687) Standardwe ddatki nie są bezpieczne (689) Zamykanie ddatków (689) Usuwanie ddatków (689) Wykrzystanie ukrytych skrszytów jak alternatywy ddatków (690) Następne krki (691) Skrwidz (693)

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo