Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy"

Transkrypt

1 Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet pprzez bezpłatne szklenia ICT e-learning, staże i serwis infrmacyjn dradczy)

2 Spis treści 1. Uzasadnienie wybru tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu Frma dydaktyczna kursu Zdalne nauczanie na platfrmie e-learning Metdlgia SCORM... 6 Krzyści wynikające z zastswania metdlgii SCORM Pdział przedmitów na wykłady i labratria Sprządzanie raprtów z wyknania labratriów Wymagania zaliczeniwe Uzasadnienie frmy testu wielkrtneg wybru Zakres gdzinwy zawartści prgramwej kursu Zawartść prgramwa Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Prezentacje w Micrsft Office PwerPint Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Arkusze kalkulacyjne w Micrsft Office Excel Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Technlgie sieciwe Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Systemy telepracy Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Strna 2 z 73

3 6.1. Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Administracja systemami peracyjnymi Micrsft Windws Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Reklama internetwa i rynek elektrniczny Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Zastswania infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Technlgie bezpieczeństwa infrmatyczneg Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Bazy danych i inżynieria danych Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Grafika kmputerwa Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Prjektwanie strn internetwych Zakres tematyczny Zakres prgramwy Zakres gdzinwy Strna 3 z 73

4 1. Uzasadnienie wybru tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu Wybór tematyki przedmitów bjętych prgramem kursu wynika z becneg zaptrzebwania na umiejętnści infrmatyczne nwczesneg rynku pracy, a także na cenę teg zaptrzebwania w ramach wyspecyfikwanej w prjekcie grupy dcelwej (pdstawwy i użytkw-narzędziw zrientwany charakter umiejętnści infrmatycznych). W związku z tym prgram nie bejmuje zagadnień związanych z inżynierią technlgii infrmatycznych lub z prgramwaniem aplikacji infrmatycznych. Kluczwe kmpetencje infrmatyczne w becnych warunkach rynkwych (dynamiczneg prcesu infrmatyzacji wszystkich dziedzin gspdarki) związane są z bsługą najbardziej rzpwszechninych aplikacji infrmatycznych wykrzystywanych w działalnści gspdarczej. D takich aplikacji należą przede wszystkim: Aplikacje biurwe typu Micrsft Office 2007 (zastswania biurw-administracyjne) Aplikacje zarządzania relacjami z klientami typu CRM (Clients Relatinship Management) (zastswania sprzedażwe) Aplikacje rynku elektrniczneg raz przetargwe systemy reklamy internetwej typu Ggle AdWrds (zastswania marketingwe) Ptencjalni słuchacze kursu w ramach pracy zawdwej w dwlnej dziedzinie gspdarki z dużym prawdpdbieństwem zetkną się właśnie z pwyższymi aplikacjami infrmatycznymi. Pnadt isttną z punktu widzenia pracy w ramach systemu peracyjneg jest pdstawwa wiedza z zakresu administracji systemem i siecią. Najbardziej pwszechnym rynkw systemem jest becnie Windws XP (zastswania biurw-administracyjne) lub Windws 2003 Server (zastswania sieciwe, w tym dla bsługi systemów sprzedażwych i marketingwych). Wybór systemu Windws XP/2003 Server pdyktwany zstał becnie szerszym zastswaniem teg systemu peracyjneg niż jeg nwszych generacji (Windws Vista) raz wężej i bardziej specjalistycznie wykrzystywanych systemów peracyjnych twarteg źródła typu Linux. W związku z tym kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy bejmują także: Administrację systemami peracyjnymi Ddatkw ptencjalni słuchacze będą mgli zetknąć się z kursem bejmującym pdstawwe, a zarazem pwszechnie stswane technlgie internetwe. Wiedza z teg zakresu jest w dzisiejszych czasach niezbędna i wymagana na rynku pracy. Rzwinięcie się w tym kierunku twiera wiele perspektyw dalszeg zdbywania wiedzy, pnieważ Internet daje niegraniczny zakres mżliwści. M.in. należy d nich twrzenie strn internetwych, dlateg też udstępniny zstał kurs Prjektwanie strn internetwych, który w parciu aplikację Jmla! pzwala w nieskmplikwany spsób stwrzyć rzbudwany serwis WWW. Strna 4 z 73

5 Pwszechne i ppularne stał się wykrzystywanie aplikacji graficznych d różneg rdzaju pprawek i zmian w zdjęciach lub brazach. Jest t spwdwane dużą efektywnścią teg typu narzędzi i zaptrzebwaniem na ulepszanie widzianej rzeczywistści. Częst sptyka się wymagania z zakresu grafiki kmputerwej w pracach biurwych, pnieważ jest t przydatna umiejętnść przy sprządzaniu różneg rdzaju dkumentów, czy prezentacji. Wreszcie bardz ważnym aspektem kluczwych kmpetencji infrmatycznych są zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrmatycznym (w głównej mierze kryptgrafią, która stanwi pdstawy ich działania). Wraz z pstępującą infrmatyzacją nasila się ryzyk naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania infrmacji, a wiedza z zakresu kryptgrafii nabiera w tym kntekście kluczweg charakteru. Prgram bejmuje więc przedmit Pdstawy bezpieczeństwa infrmatyczneg, w którym zstały pruszne najisttniejsze z punktu widzenie pdstawwych kmpetencji infrmatycznych zagadnienia związane z szyfrwaniem infrmacji raz zabezpieczeniami systemów infrmatycznych przed ptencjalnymi zagrżeniami. Dzięki współpracy merytrycznej Krajwej Sieci Naukwej LFPPI (Labratrium Fizycznych Pdstaw Przetwarzania Infrmacji) ddział Wrcław raz zespłu Labratrium Kryptgrafii Kwantwej przy Plitechnice Wrcławskiej w przedmicie tym zawart specjalistyczną wiedzę w zakresie perspektywicznych technlgii kryptgraficznych. Kryptgrafia stanwi fundament bezpieczeństwa systemów infrmatycznych ferując, w ramach naukw pracwanych i becnie rynkw wdrażanych rzwiązań, bezwarunkw bezpieczną kmunikację (c jeszcze d nie dawna nie był mżliwe). Wiedza z zakresu kryptgrafii w kntekście bezpieczeństwa infrmatyczneg stanwi bardz cenny atut na nwczesnym rynku pracy spłeczeństwa infrmacyjneg. Pdsumwując, isttną częścią kluczwych kmpetencji infrmatycznych są: Aplikacje biurwe (zastswania biurw-administracyjne): Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Wrd 2007 Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office PwerPint 2007 Przedmit: Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Excel 2007 Technlgie sieciwe Prjekty infrmatyczne Przedmit: Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Aspekty pracy zdalnej Przedmit: Systemy telepracy Aplikacje zarządzania relacjami z klientami typu CRM (Clients Relatinship Management) (zastswania sprzedażwe): Przedmit: Wykrzystanie infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji Aplikacje rynku elektrniczneg raz przetargwe systemy reklamy internetwej typu Ggle AdWrds (zastswania marketingwe): Przedmit: Reklama internetwa i rynek elektrniczny Administracja systemami peracyjnymi: Przedmit: Administracja systemem Micrsft Windws 2003/XP Prfessinal Zagadnienia bezpieczeństwa infrmatyczneg: Strna 5 z 73

6 Przedmit: Pdstawy bezpieczeństwa infrmatyczneg Bazy danych i inżynieria danych Aplikacje graficzne: Przedmit: Pdstawy grafiki kmputerwej Strny internetwe i ich administracja: Przedmit: Prjektwanie strn internetwych 2. Frma dydaktyczna kursu 2.1. Zdalne nauczanie na platfrmie e-learning Frma dydaktyczna prgramu kursu realizwana będzie w mdelu nauczania na dległść przez sieć Internet (tzw. e-learning). Pdstawą technlgiczną realizacji zdalneg prcesu dydaktyczneg będzie internetwa platfrma CmpLearn e-learning, parta na kmpnentach prgramwania twarteg źródła. Cała zawartść merytryczna prgramu dydaktyczneg musi być zatem dstswana d wymagań technicznych platfrmy CmpLearn e-learning, c stanwi isttny element pracwania merytryczneg jednstek materiałów dydaktycznych Metdlgia SCORM Skrót SCORM należy rzwijać jak Shareable Cntent Object Reference Mdel. Pierwsza część nazwy: Shareable Cntent Object t kreślenie dnszące się d kmpatybilnści wytwrznych materiałów szkleniwych w ramach różnych systemów. SCORM definiuje, w jaki spsób stwrzyć Shareable Cntent Object (SCO) czyli biekty zawartści wykazującej pełną kmpatybilnść, aby mżna był wykrzystywać te same SCO (a w gólnści cała zawartść) na różnych platfrmach raz w różnych systemach zdalneg nauczania e-learning. Druga część nazwy: Reference Mdel (mdel referencyjny) wskazuje na t, że SCORM nie jest d kńca standardem (zgdnie z definicją). W ramach prgramu ADL 1 nie wytwrzn specyfikacji SCORM d pdstaw part się na już wdrżnych i z pwdzeniem wykrzystywanych standardach, które w pewnej części rzwiązywały prblem unifikacji prjektwania i twrzenia materiałów dydaktycznych. Specyfikacja SCORM w prsty spsób łączy istniejące standardy (XML, JavaScript, itp.) i wskazuje, w jaki spsób infrmatyk pwinien je wykrzystywać. 1 Inicjatywa ADL (Advanced Distributed Learning) rzwija i implementuje szerk pjęte technlgie nauczania w Stanach Zjedncznych. ADL współpracuje z rządem USA, z przemysłem raz szklnictwem w celu prmwania międzynardwych standardów i specyfikacji w ramach prjektwania i twrzenia treści szkleniwych wykrzystywanych m.in. w systemach zdalneg nauczania. Strna 6 z 73

7 Zgdnie z pwyższym, SCORM mżna rzumieć, jak zbiór technicznych standardów raz specyfikacji kreślających metdlgię twrzenia materiałów wykrzystywanych w systemach typu e-learning. W gólnści SCORM mżna kreślić, jak specyfikacje pisania kdu umżliwiając późniejsze dpwiednie współdziałanie z pzstałymi elementami systemów typu e-learning. W uprszczeniu mdel SCORM kreśla, że każda zawartść wytwrzna zgdnie z mdelem SCORM musi spełniać następujące warunki: musi być zarchiwizwana, jak plik w frmacie ZIP, musi być pisana w języku XML, w pliku w frmacie XML, musi kmunikwać się za pmcą skryptów Java (JavaScript), musi być zsekwencjnwana zgdnie z zasadami XML. Struktura SCORM SCORM zbudwany jest z trzech specyfikacji: I. Specyfikacja twrzenia i strukturalizwania zawartści. Specyfikacja ta parta jest na języku XML. SCORM specyfikuje, że każda zawartść musi być zarchiwizwana w frmie pliku ZIP. W gólnści zarchiwizwana zawartść nazywana jest plikiem PIF (Package Interchange File). Plik PIF musi zawsze zawierać plik XML nazwie imsmanifest.xml (plik manifestu) w katalgu głównym zarchiwizwaneg pliku. Plik imsmanifest.xml przechwuje infrmacje dla systemu zdalneg nauczania e-learning (nazywaneg też czasem LMS Learning Management System, tj. Systemem Zarządzania Uczeniem) umżliwiające dpwiednie przetwrzenie zawartści. Plik manifestu dzieli kurs (materiał) na kilka części nazywane SCO. Każdy SCO mże być włączny w strukturę drzewa, która reprezentuje dany kurs takie drzew nazywane jest drzewem aktywnści (activity tree). Plik manifestu zawiera reprezentację w języku XML drzewa aktywnści, infrmacje w jaki spsób uruchmić pszczególne SCO raz pcjnalnie metadane pisujące kurs bądź jeg części. II. Specyfikacja Run-Time definiuje, w jaki spsób zawartść pwinna być uruchamiana raz w jaki spsób przebiega kmunikacja z systemem zdalneg nauczania e-learning. Specyfikacja ta parta jest na ECMAScript (JavaScript). Specyfikacja run-time kreśla czy system zdalneg nauczania e-learning pwinien uruchmić daną zawartść w przeglądarce internetwej, w ddzielnym knie przeglądarki czy też w ramce. System zdalneg nauczania e-learning mże jedncześnie uruchmić wyłącznie jeden SCO. Wszystkie zawartści muszą umżliwiać wyświetlenie ich w ramach przeglądarki (wymagana jest kmpatybilnść z dpwiednimi standardami). P uruchmieniu danej zawartści, wykrzystuje n dpwiedni zdefiniwany algrytm, aby zlkalizwać interfejs API ECMAScript (JavaScript) dstarczne w przez system zdalneg nauczania e-learning. Interfejs API udstępnia Strna 7 z 73

8 funkcjnalnść umżliwiającą wymianę danych z systemem zdalneg nauczania e-learning. Mdel danych CMI zawiera listę elementów danych (dpuszczalneg słwnictwa), które są wykrzystywane w kmunikacji z systemem zdalneg nauczania e-learning (zdefiniwane są słwa mżliwe d dczytu przez system raz słwa mżliwe d zapisania). Przykładw dane mgą dtyczyć statusu SCO (cmpleted, passed, failed, i inne), punktacji, którą uzyskał użytkwnik, czas, w jakim realizwany był dany SCO. III. Specyfikacja sekwencjnwania pszczególnych sekcji kreśla, w jaki spsób użytkwnik mże przemieszczać się pmiędzy częściami daneg materiału (część kursu/materiału nazywana jest SCO). Specyfikacja ta parta jest zbiór reguł i atrybutów zapisanych w języku XML. Specyfikacja sekwencjnwania umżliwia autrwi zdefiniwanie, w jaki spsób użytkwnik mże pruszać się pmiędzy pszczególnymi SCO raz w jaki spsób realizwany jest prgres w ramach kursu. Reguły sekwencjnwania zawarte są w pliku manifestu w języku XML. Reguły sekwencjnwania umżliwiają autrwi zawartści: Określenie, które przyciski nawigacji mają zstać udstępnine użytkwnikwi przez system zdalneg nauczania e-learning (przyciski następny/pprzedni, nawigacyjne drzew aktywnści, itp.). Zdefiniwanie, które aktywnści muszą być wyknane przed innymi (wymagania wstępne). Przypisanie wybranym częścim kursu większej liczby punktów niż innym (wprwadzanie sekcji niebwiązkwych lub wag w ramach pytań). Wybór w spsób lswy pdzbiru SCO, który będzie wyświetlany przy danym pdejściu (umżliwia t np. twrzenie lswanych testów). Przekierwanie użytkwnika z pwrtem d np. materiałów instruktarzwych, które nie zstały panwane w dpwiednim stpniu (lub np. w celu przypmnienia). Krzyści wynikające z zastswania metdlgii SCORM I. Metdlgia SCORM wykrzystująca istniejące standardy, takie jak np. język JavaScript umżliwia prgramistyczne twrzenie różnrdnych aktywnści w ramach standardwych typów ich mdyfikację, jak również definiwanie nwych typów aktywnści. Jej głównym celem jest ułatwienie zaplanwania raz stwrzenie całeg prcesu dydaktyczneg w ramach daneg kursu. Wszechstrnne i wysce uprszczne prcesy zarządzania pszczególnymi aktywnściami (na które składają się np. łatwść w przemieszczaniu ich w brębie daneg SCO) raz mżliwść śledzenia wytwrzneg fragmentaryczneg prcesu dydaktyczneg i mdyfikwanie ich w czasie rzeczywistym wprwadzają nwą jakść w ramach wytwarzania materiałów dydaktycznych przeznacznych d wykrzystania w nwczesnych systemach nauczania zdalneg e-learning. Strna 8 z 73

9 II. III. IV. Wprwadzenie kreślneg zbiru zdefiniwanych aktywnści (wytwrznych wcześniej w ramach metdlgii SCORM) umżliwiać ma standaryzwanie prcesu dydaktyczneg dla pszczególnych kursów i treści merytrycznych pracwanych przez różnych autrów. Pwtarzalnść pdbnych aktywnści w ramach różnej treści merytrycznej materiałów ułatwia pnadt przystswanie się ptencjalneg dbircy d prcesu dydaktyczneg już p przerbieniu niewielkiej jeg części. Wprwadzenie w mdelu SCORM mżliwści jednliteg kreślenia spsbu nawigacji pmiędzy pszczególnymi SCO w ramach kursu ułatwia różnym autrm zawartści merytrycznej stwrzenie materiałów zgdnych z prcesem dydaktycznym. Autr zawartści nie musi ddzielnie przekazywać infrmacji własnych wymgach prcesu dydaktyczneg twórcm pzstałej części systemu nauczania zdalneg e-learning wystarczy, że zastsuje się zdefiniwaneg dpwiedni prcesu kreślająceg nawigację, punktację, itp. w ramach dpwiednieg fragmentu twrznej zawartści. Wykrzystanie mdelu SCORM pdczas twrzenia zawartści systemu nauczania zdalneg e-learning zapewnia efektywniejsze przeprwadzenie prcesu wytwarzania materiałów przy ich wyższej jakści dydaktycznej. Zastswanie istniejących standardów typu JavaScript umżliwia w łatwy spsób wprwadzenie różneg rdzaju aktywnści, które w znacznym stpniu wzbgacają wartść merytryczną zawartych treści (np. mżliwść stswania animacji, interaktywnych prezentacji, treści multimedialnych, etc.). Z drugiej strny łatwść prcesu wytwórczeg znacznie skraca czas ptrzebny na wytwrzenie daneg fragmentu materiału, c pwduje wprwadzenie ddatkwych krzyści w zakresie usprawnienia np. prcesów aktualizacji treści merytrycznych. Mdel SCORM umżliwia rzdzielenie dwóch pdstawwych aspektów systemu zdalneg nauczania e- Learning. Część związana z zawartścią (zawartścią merytryczną platfrmy) jest w spsób fizyczny ddzielna d pzstałej (technicznej) części systemu nauczania zdalneg e-learning. Umżliwia t wprwadzanie dwlnych infrastrukturalnych i prgramwych zmian w funkcjnwaniu systemu bez mdyfikacji zawartści raz mdyfikację zawartści bez mdyfikacji technicznej systemu. W przypadku istnienia ptrzeby ciągłeg przystswywania systemu d zmieniających się wymagań sameg prcesu dydaktyczneg jest t najlepsze pd względem jakści i efektywnści rzwiązanie. Pdbnie w przypadku istnienia ptrzeby nadążania za zmieniającą się tematyką merytryczną zmiana zawartści dbywa się bez zmiany pzstałej części systemu Pdział przedmitów na wykłady i labratria Frma dydaktyczna prgramu kursu w ramach każdeg przedmitu uwzględnia pdział na wykłady zawierające kreślne i spójne fragmenty materiałów dydaktycznych raz labratria prgramwania, realizwane w mdelu rzprsznym i umżliwiające usystematyzwanie raz utrwalenie wiedzy i umiejętnści ptencjalneg słuchacza kursu. Wybór zakresu tematyczneg bjęteg pszczególnymi wykładami raz labratriami zstał pdyktwany skalą trudnści pruszanych zagadnień raz rzległścią tematyczną i zstał zptymalizwany pd kątem ptrzeb grupy dcelwej ptencjalnych Strna 9 z 73

10 słuchaczy kursu. Labratria prgramwania umżliwiają ptencjalnemu słuchaczwi kursu nabycie i utrwalenie dpwiedniej praktyki w ramach zagadnień infrmatycznych bjętych prgramem kursu Sprządzanie raprtów z wyknania labratriów W ramach realizacji labratriów zaplanwan bwiązek sprządzania przez słuchaczy raprtów (pdlegających cenie zaliczeniwej) w frmie sprawzdań z rzwiązywania pszczególnych zadań labratryjnych. Zaliczenie przedmitu parte jest m.in. na pprawnym sprządzeniu pszczególnych raprtów d zadań labratryjnych przez ptencjalneg słuchacza kursu w ramach platfrmy e-learning. Raprt ma frmę tekstweg sprawzdania z czynnści wyknywanych przy realizacji labratrium, c umżliwia ddatkwe wsparcie prcesu dydaktyczneg. W ramach raprtu zawarte pwinny być pisy realizacji pszczególnych zagadnień dla zadań labratryjnych (w ramach raprtów nie przewiduje się zamieszczania knkretnych wyników uzyskanych w trakcie realizacji pszczególnych zadań). Załżenia treści raprtu umżliwiają ptencjalnemu słuchaczwi usystematyzwanie i utrwalenie wiedzy w dgdnej frmie, a zespłwi dydaktycznemu realizującemu szklenie skuteczną weryfikację realizacji labratrium, raz wsparcie ptencjalnych słuchaczy naptykających na prblemy przy realizacji zadań. Ważnym elementem raprtu jest zawarcie przez ptencjalneg słuchacza kursu pisu naptkanych trudnści, pnieważ w ramach ceny raprtu zespół dydaktyczny mże zamieścić wyjaśnienie trudnści, dpwiedzieć na ptencjalne pytania raz pisać szerzej niektóre zagadnienia, c ułatwia w znacznym stpniu kmunikację knsultacyjną w ramach realizacji kursu. Isttnym z punktu widzenia ptencjalneg słuchacza kursu jest trzymany kmentarz zespłu dydaktyczneg realizująceg kurs. Zgdnie z kmentarzem zespłu dydaktyczneg mżna pwtórzyć zadania pwdujące ptencjalne trudnści i zrealizwać je pprawnie stsując się d wskazówek zawartych w kmentarzu ceny, a także wysłać pnwnie raprt z pprawnymi pisami krków realizacji pszczególnych zadań. Frma raprtu bejmująca pis krków realizacji pszczególnych zadań umżliwia: zespłwi dydaktycznemu realizującemu kurs: skuteczną cenę pprawnści rzwiązania zadania; weryfikację zrzumienia daneg fragmentu prgramu dydaktyczneg; szybkie wychwycenie i wskazanie błędów w realizacji labratrium przez pszczególnych słuchaczy; prstą analizę ścieżki rzwiązania, c znacznie ułatwia cenę (zaliczenie wyknania raprtu); ptencjalnemu słuchaczwi kursu: usystematyzwanie nabytej wiedzy daneg fragmentu prgramu dydaktyczneg; utrwalenie umiejętnści psługiwania się najisttniejszymi funkcjnalnściami w ramach danych aplikacji, których dtyczy merytrycznie labratrium; dkładne prześledzenie ścieżki własneg rzwiązania zadania (raz mżliwść wychwycenia ptencjalnych błędów, lub też znalezienia alternatywnych, prstszych rzwiązań); zdefiniwanie pzimu naptkanych trudnści dnszących się d daneg krku realizacji kreślneg zadania; Strna 10 z 73

11 2.5. Wymagania zaliczeniwe skuteczną i szybką kmunikację knsultacyjną z kadrą dydaktyczną. W ramach zawartści prgramwej kursu wprwadzn pdział na 7 przedmitów, z których część ma charakter bwiązkwy, a część charakter wybieralny. Wprwadzenie przedmitów wybieralnych umżliwi dkładniejsze zapznanie się z danymi zagadnieniami, które są najbardziej interesujące lub zgdne z prfilem zawdwym dla ptencjalneg słuchacza kursu. Równcześnie, w celu zapewnienia dpwiednieg pzimu i zakresu nabytych kluczwych kmpetencji infrmatycznych raz zgdnści prgramu kursu ze specyfikacją prjektu ustaln minimum prgramwe, na które składają się 3 przedmity bwiązkwe raz 2 dwlnie wybrane przedmity wybieralne (z puli 4 dstępnych przedmitów wybieralnych). Na zaliczenie każdeg przedmitu składa się przyswjenie wiedzy w zakresie wszystkich materiałów (wykładów i labratriów), trzymanie pzytywnych cen z każdeg raprtu labratryjneg, raz trzymanie pzytywnej ceny z egzaminu zaliczeniweg w pstaci testu wielkrtneg wybru (próg zaliczeniwy stanwi 50% pprawnych dpwiedzi testwych). W ramach prcedury zaliczeniwej knieczne jest sprządzanie raprtów labratryjnych. D sprządzenia raprtu labratryjneg słuchacz kursu pwinien przystąpić p zakńczeniu przerabiania daneg labratrium. P wysłaniu raprtu system autmatycznie (bez ceny raprtu) udzieli dstępu d klejnych partii materiałów w ramach daneg przedmitu (jeśli bezpśredni p wysłaniu raprtu system nie udzielił dstępu d klejnej partii materiałów znacza t, że prces przesyłania raprtu zstał przeprwadzny błędnie i należy wysłać raprt pnwnie). Ocena wysłaneg raprtu (dknana w późniejszym czasie p jeg wysłaniu) wraz z kmentarzem zespłu dydaktyczneg jest przekazywana słuchaczwi. Na pdstawie wskazówek zawartych w kmentarzu zespłu dydaktyczneg słuchacz kursu mże pprawić raprt w celu jeg zaliczenia. Dla zaliczenia każdeg przedmitu, pza pprawnym sprządzeniem raprtów ze wszystkich labratriów w ramach daneg przedmitu, należy pzytywnie zaliczyć test wielkrtneg wybru, stanwiący ceniany punktw egzamin z daneg przedmitu. Zaliczeniwy test wielkrtneg wybru realizwany jest zdalnie w ramach platfrmy e-learning i umżliwia krzystanie z materiałów dydaktycznych (umżliwienie krzystania z materiałów dydaktycznych w trakcie wyknywania testu jest pprawnym spsbem weryfikacji wiedzy w ramach prcedury egzaminacyjnej, dzięki specyfice merytrycznej prgramu raz dpwiedniemu sknstruwaniu pytań, które wymagają zrzumienia treści zawartych w materiałach dydaktycznych). D rzwiązywania testu z daneg przedmitu słuchacz pwinien przystąpić p zakńczeniu przerabiania wszystkich materiałów w ramach daneg przedmitu (w szczególnści p sprządzeniu wszystkich wymaganych raprtów labratryjnych). Rzwiązywanie testów zaliczeniwych nie jest graniczne w czasie. Każdy słuchacz ma mżliwść zrealizwania 3 pdejść d testu zaliczeniweg w ramach daneg przedmitu (pdejścia te mgą być wykrzystane w celu próby pdniesienia ceny kńcwej z daneg przedmitu, nie bniżając przy tym pprzedni uzyskanej ceny). W ramach każdeg pdejścia d testu następuje lswanie pytań z puli, zmiana klejnści dpwiedzi w ramach pszczególnych pytań raz zmieniny szyk pytań (c znacza, że Strna 11 z 73

12 efektywnie uniemżliwia się ewentualne nadużycia plegające na wymianie pprawnych dpwiedzi d pytań testwych pmiędzy słuchaczami). Minimalnym prgiem zaliczeniwym testu jest wynik 50% pzytywnych dpwiedzi na pszczególne pytania. W przypadku nie zaliczenia testu w ramach 3 pdejść mżliwe jest warunkwe pdejście d zaliczenia przedmitu w parciu indywidualną decyzję Kierwnika Centrum Szkleniweg CmpLearn firmy CmpSecur sp. z.. (w takim przypadku wymagane jest pwiadmienie zespłu dydaktyczneg chęci pdjęcia pdejścia warunkweg d egzaminu z daneg przedmitu w frmie testu na platfrmie e-learning) Uzasadnienie frmy testu wielkrtneg wybru Zaplanwana frma zaliczeniwa kursu w pstaci testów wielkrtneg wybru w ramach każdeg przedmitu (tj. pytań testwych, w których dwlna liczba dpwiedzi mże być prawdziwa, a za zaliczenie pytania testweg przyjmuje się jedynie zakreślenie wszystkich pprawnych dpwiedzi), umżliwia jednlitą, funkcjnalną raz szczegółwą kntrlę wiedzy i umiejętnści z zakresu nabytych w ramach daneg przedmitu kluczwych kmpetencji infrmatycznych. Testy wielkrtneg wybru stanwią wygdny instrument, pzwalający w ramach krótkiej frmy na sprawdzenie bardz szerkieg zakresu wiedzy, bjęteg tematyką daneg przedmitu. Jedncześnie frma ta jest adekwatna pd względem wymagań technlgicznych platfrmy zdalneg nauczania CmpLearn e-learning. Frma testu wielkrtneg wybru pzwala także na zrealizwanie dwlneg rdzaju pytań raz zautmatyzwanie sameg prcesu weryfikacji pprawnści testu egzaminacyjneg. Pnadt frma testu wielkrtneg wybru sprzyja przeciwdziałaniu ewentualnym nadużycim w ramach egzaminacyjnych pdejść pprawkwych, efektywnie uniemżliwiając analizę statystyczną udzielnych przez słuchaczy błędnych dpwiedzi, c sprzyja wyrównaniu zasad zaliczeniwych dla wszystkich ptencjalnych słuchaczy kursu raz minimalizuje mżliwść nieuczciweg zaliczenia testu Zakres gdzinwy zawartści prgramwej kursu Gdzinwy zakres prgramu, który zaliczyć musi każdy ptencjalny słuchacz w celu pzytywneg ukńczenia kursu, zgdnie ze specyfikacją prjektu wynsi 180 gdzin. Ze względu na zaplanwanie zasad zaliczeniwych w ramach minimum prgramweg, wynsząceg 3 przedmity bwiązkwe raz 2 przedmity wybieralne (z puli 7 przedmitów wybieralnych), zawartść gdzinwa prgramu 3 przedmitów bwiązkwych raz 2 dwlnych przedmitów wybieralnych musi łącznie wynsić 180 gdzin. Takie sknstruwanie zawartści prgramwej kursu umżliwia ptencjalnym słuchaczm zrealizwanie zaplanwaneg w specyfikacji prjektwej wymiaru 180 gdzin prgramu (w ramach minimum prgramweg wymaganeg d ukńczenia kursu), a jedncześnie wybór przedmitów wybieralnych zgdnie ze swim własnym zaintereswaniem lub prfilem zawdwym i planwanym rzwjem kariery. Ptencjalny słuchacz, który zechce rzszerzyć swje zaliczenie kursu pnad minimum prgramwe, mże skrzystać z zawartści prgramwej przedmitów bejmującej łącznie 480 gdzin. Pniższa tabela przedstawia rzkład gdzinwy prgramu zawartści merytrycznej w ramach pszczególnych przedmitów bjętych kursem. Strna 12 z 73

13 Gdzinwa zawartść prgramu kursu Typ przedmitów Nazwa przedmitu Wykł. gdz. Lab. gdz. Razem gdz. Przedmity bwiązkwe 1. Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd Prezentacje w Micrsft Office PwerPint Arkusze kalkulacyjne w Micrsft Office Excel Technlgie sieciwe Systemy telepracy Zarządzanie prjektami infrmatycznymi Przedmity wybieralne (minimum prgramwe przewiduje w celu pzytywneg ukńczenia kursu zaliczenie 3 przedmitów bwiązkwych raz 2 dwlnych przedmitów wybieralnych łącznej gdzinwej zawartści prgramu równej 180 gdzin) 7. Administracja systemami peracyjnymi Micrsft Windws 8. Reklama internetwa i rynek elektrniczny 9. Wykrzystanie infrmatyki w przedsiębirstwie i administracji 10. Technlgie bezpieczeństwa infrmatyczneg 11. Bazy danych i inżynieria danych Pdstawy grafiki kmputerwej Prjektwanie strn internetwych Łącznie gdzinwa zawartść prgramu Strna 13 z 73

14 Zawartść prgramwa 1. Dkumenty tekstwe Micrsft Office Wrd 2007 Przedmit bwiązkwy. Zawartść prgramwa: 25 gdzin (wykład: 16 gdzin, labratrium: 9 gdzin) Zakres tematyczny Wprwadzenie pdstawwe infrmacje dtyczące aplikacji Micrsft Office Wrd 2007 Pdstawy pruszania się w ramach aplikacji pdstawwe kn aplikacji menu główne wstążka pasek zakładek przycisk Micrsft Office pasek szybkieg dstępu linijka układ strny Pdstawy edycji dkumentu w ramach aplikacji Micrsft Office Wrd 2007 nawigacja w ramach dkumentu skróty klawiszwe pdstawwa edycja tekstu Pdstawy twrzenia i edycji tabel w ramach dkumentu Metdy wstawiania tabel Metdy frmatwania tabel Wybrane biekty w ramach dkumentu Obrazy Kształty Stpka i nagłówek Obiekty typu SmartArt Test zaliczeniwy Test zaliczeniwy w frmie testu wielkrtneg wybru Test bejmuje cała zawartść tematyczną w ramach daneg przedmitu 1.2. Zakres prgramwy Wprwadzenie Okn główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Micrsft Office Pasek szybkieg dstępu Znaki drukwalne, znaki niedrukwalne Opcje menu główneg Twrzenie nweg dkumentu Linijka Strna 14 z 73

15 Akapit, wcięcie, margines Nawigacja klawiszwa raz nawigacja myszą w ramach elektrnicznej strny dkumentu Metdy zaznaczania Metdy przemieszczania kursra Skróty klawiszwe Edycja i twrzenie dkumentów Pdstawwa funkcjnalnść w ramach edycji dkumentów Metdy kpiwania Metdy wklejania Metdy wycinania Frmatwanie tekstu Czcinka Klr Frmat czcinki Rzmiar Metdy wyrównywania tekstu Interlinia Punktry i numerwanie Rdzaje punktrów Rdzaje numerwania Wypunktwanie wielpzimwe Przesuwanie pzycji w ramach wypunktwań wielpzimwych Metdy autfrmatwania Style, zestawy stylów Spis treści Autmatyczny Ręczny Twrzenie przypisów Tabele Twrzenie, edycja raz frmatwanie tabel Rdzaje metd twrzenia tabel Zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, klumn Frmatwanie tabel za pmcą autmatyczneg frmatwania Właściwści tabel Wyrównywanie tekstów w ramach pjedynczej kmórki w tabeli Autdpaswanie Zmiana rzmiarów pszczególnych kmórek w ramach tabeli Frmatwanie graficzne tabel Obramwanie i cieniwanie Wstawianie biektów d dkumentu Obiekty w dkumencie Obraz Wstawianie brazu z nśnika danych Frmatwanie brazu Frmatwanie brazu pd kątem klrystyki, bramwania Zmiana płżenia, rzmiaru Strna 15 z 73

16 Kształt Menu wybru kształtów Kategrie kształtów Frmatwanie kształtu Edycja tekstu w ramach kształtu Stpka i nagłówek Ddawanie stpki i nagłówka Wybór daneg stylu Edycja stpki i nagłówka SmartArt Wstawianie biektów typu SmartArt Kategrie biektów typu SmartArt Edycja i frmatwanie biektów typu SmartArt 1.3. Zakres gdzinwy Pdstawy pracy z aplikacją Micrsft Office Wrd 2007 Zagadnienie Zawartść prgramwa Wykł. gdz. Lab. gdz. Wprwadzenie Okn główne aplikacji, wstążka pasek zakładek, przycisk Micrsft Office, pasek szybkieg dstępu, znaki drukwalne, znaki niedrukwalne, pcje menu główneg, twrzenie nweg dkumentu, linijka, akapit, wcięcie, margines, nawigacja klawiszwa raz nawigacja myszą w ramach elektrnicznej strny dkumentu, metdy zaznaczania, metdy przemieszczania kursra, skróty klawiszwe. 4 Edycja i twrzenie dkumentów Tabele Wstawianie biektów d Pdstawwa funkcjnalnść w ramach edycji dkumentów, metdy kpiwania, metdy wklejania, metdy wycinania, frmatwanie tekstu: czcinka, klr, frmat czcinki, rzmiar, metdy wyrównywania tekstu, interlinia, punktry: rdzaje punktrów, rdzaje numerwania, wypunktwanie wielpzimwe, przesuwanie pzycji w ramach wypunktwań wielpzimwych, metdy autfrmatwania, style, zestawy stylów, spis treści: autmatyczny, ręczny, twrzenie przypisów. Twrzenie, edycja raz frmatwanie tabel: rdzaje metd twrzenia tabel, zaznaczanie tabeli, fragmentów tabel, wierszy, klumn, frmatwanie tabel za pmcą autmatyczneg frmatwania, właściwści tabel, wyrównywanie tekstów w ramach pjedynczej kmórki w tabeli, autdpaswanie, zmiana rzmiarów pszczególnych kmórek w ramach tabeli, frmatwanie graficzne tabel, bramwanie, cieniwanie. Obiekty w dkumencie: braz: wstawianie brazu z nśnika danych, frmatwanie brazu, frmatwanie brazu pd kątem klrystyki, Strna 16 z 73

17 dkumentu Test zaliczeniwy bramwania, zmiana płżenia, rzmiaru, kształt: menu wybru kształtów, kategrie kształtów, frmatwanie kształtu, edycja tekstu w ramach kształtu, stpka i nagłówek: ddawanie stpki i nagłówka, wybór daneg stylu, edycja stpki i nagłówka, SmartArt: wstawianie biektów typu SmartArt, kategrie biektów typu SmartArt, edycja i frmatwanie biektów typu SmartArt. Frma testu: test wielkrtneg wybru, zawartść tematyczna pytań: zakres pkrywa się z zakresem tematycznym wykładów raz labratriów. 2. Prezentacje w Micrsft Office PwerPint 2007 Przedmit bwiązkwy. Zawartść prgramwa: 40 gdzin (wykład: 20 gdzin, labratrium: 20 gdzin) Zakres tematyczny Wprwadzenie pdstawwe infrmacje dtyczące aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 Pdstawy pruszania się w ramach aplikacji pdstawwe kn aplikacji przycisk Micrsft Office menu główne (pis funkcjnalnści) wstążka pasek zakładek pasek narzędzi szybkieg dstępu pasek tytułu slajd, pla, ntatki pasek stanu, zakładki, przyciski widku, i inne widki Twrzenie prezentacji w ramach aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 twrzenie slajdów (tytułweg, ddatkwych) wykrzystanie predefiniwanych układów slajdów pdstawy edycji slajdów pdstawwe rdzaje układów wprwadzanie wybraneg mtywu w ramach prezentacji i pjedynczych slajdów edycja slajdów pd kątem tła, mtywów pkaz slajdów pdstawwa nawigacja w ramach pkazu slajdów Wprwadzanie elementów graficznych na slajdy Edycja i frmatwanie biektu na przykładzie pla tekstweg Rdzaje kursrów w ramach pracy z biektem Usuwanie wstawinych biektów Wykrzystanie prstych biektów d realizacji złżnych schematów Frmatwanie biektów pd kątem graficznym Strna 17 z 73

18 Pjęcie przekrywania się biektów Przesuwanie na spód i d tyłu biektów Metdy wstawiania i edycja biektów (kształty, brazy, SmartArty, tabele) Wprwadzanie animacji raz przejść w ramach slajdów Pdstawwe definicje Ddawanie animacji Zakładka animacje Animacje niestandardwe Autpdgląd Efekty animacji Mdyfikacje animacji Chrnmetraż Twrzenie animacji pwiązanych Przejścia pmiędzy slajdami Edycja przejść Ddawanie efektów przejść Rdzaje animacji przejść Wybrane funkcjnalnści aplikacji Micrsft Office PwerPint 2007 Mduł sprawdzania piswni Opcje w ramach menu sprawdzania piswni Widk srtwania slajdów Nawigacja w ramach widku srtwania slajdów Pdstawwa funkcjnalnść widku Drukwanie Pdgląd wydruku Rdzaje wydruku Pmc w aplikacji PwerPint 2007 Uruchmienie pmcy Wyszukiwanie tematów pmcy Przeglądanie strn pmcy Tryby: ffline i nline Test zaliczeniwy Test zaliczeniwy w frmie testu wielkrtneg wybru Test bejmuje cała zawartść tematyczną w ramach daneg przedmitu 2.2. Zakres prgramwy Wprwadzenie Okn główne aplikacji Przycisk Micrsft Office Opcje menu główneg pdstawwe funkcje Pasek narzędzi szybkieg dstępu Pasek tytułu Pasek zakładek (wstążka) lkalizacja, budwa, funkcjnalnść Strna 18 z 73

19 Zakładka widk (w ramach wstążki) linijka Slajd, pla, ntatki Lkalizacja slajdu Pla na slajdzie Ntatki w ramach daneg slajdu Szczegółwy pis główneg kna aplikacji Pasek stanu Pasek pwiększenia Przyciski funkcyjne Ramki pdziału Zakładka knspekt Zakładka slajdy Pasek widku Rdzaje widku Widk nrmalny Srtwanie slajdów Pkaz slajdów Twrzenie prezentacji Twrzenie slajdu tytułweg Ddawanie tytułu Ddawanie pdtytułu Edycja czcinki Twrzenie nweg slajdu Rdzaje układów slajdu Zmiana układu slajdu Frmatwanie tekstu Punktry Listy wielpzimwe Mdyfikacja istniejąceg slajdu Wykrzystanie predefiniwanych mtywów w ramach edycji graficznej prezentacji Zakładka prjekt Menu mtywów Wybór klrystyki Wybór czcinek Edycja tła w ramach daneg mtywu Pkaz slajdów Metdy uruchamiania pkazu slajdów Nawigacja w ramach pkazu slajdów Nawigacja klawiaturą Nawigacja myszą Obiekty na slajdzie Zakładka wstawianie Wstawianie pla tekstweg, jak przykładu biektu Mdyfikacja pla tekstweg Wykrzystanie klawiszy w trakcie mdyfikacji kształtu daneg biektu Strna 19 z 73

20 Usuwanie biektów Realizacja schematu przy wykrzystaniu prstych kształtów Frmatwanie kształtu Klrystyka Obramwanie Czcinka Itp. Wstawianie wielu kształtów na jeden slajd Łączenie kształtów Przemieszczanie kształtów w ramach głębi slajdu Przesunięcie na spód Przesunięcie d tyłu Wybrane rdzaje biektów Kształty Wstawianie kształtu Menu wybru kształtu Zakładka frmatwanie Obiekty typu SmartArt Wstawienie biektu typu SmartArt Menu wybru SmartArtów Zakładka frmatwanie Obrazy Wstawianie brazu Menu wybru brazu Zakładka frmatwanie Tabele Metdy wstawiania tabel Zakładka prjektwanie w ramach narzędzi tabel Zakładka układ w ramach narzędzi tabel Animacje biektów i przejścia między slajdami Definicja animacji Ddawanie animacji Zakładka animacje Animacja niestandardwa Autpdgląd Animacja pszczególnych biektów Ddawanie efektów animacji Rdzaje efektów Edycja efektów animacji Mdyfikacja animacji Pczątek Własnść Szybkść Menu pcji efektu Zakładka Efekt Strna 20 z 73

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego z dnia:

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego z dnia: Prjekt Specjaliści ICT w wjewództwie pmrskim realizwany w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Pmrskieg na lata 2014-2020, 5 Oś Prirytetwa: Zatrudnienie, Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec e-administracja czami Cmarch Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo