EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego."

Transkrypt

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1

2 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji. 2. Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, dotyczących m.in. opracowania projektu ewaluacji, konstruowania narzędzi diagnostycznych. 3. Opracowanie projektu ewaluacji z uwzględnieniem pytań badawczych, kryteriów ewaluacji, organizacji zbierania danych. 4. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych: - kwestionariuszy ankiet dla nauczycieli, - kwestionariuszy ankiet dla rodziców. 5. Konsultacje z dyrektorem dotyczące opracowanego projektu ewaluacyjnego i opracowanych narzędzi diagnostycznych. 6. Ustalenie organizacji zbierania danych: podział zadań na poszczególnych członków zespołu, zbieranie danych od nauczycieli i rodziców. 7. Redakcja ogłoszenia dla rodziców o prowadzonej w placówce ewaluacji wewnętrznej. 8. Rozdanie ankiet rodzicom i nauczycielom. 9. Zbieranie kwestionariuszy ankiet. 10. Analiza informacji i opinii zawartych w ankietach i innej dokumentacji określonej w planie ewaluacji. 11. Opracowanie zebranych danych. 12. Opracowanie raportu ewaluacyjnego w całym obszarze ewaluacji. 13. Określenie wniosków do dalszej pracy opracowanie strategii działań w obszarach wymagających poprawy jakości przedszkola. 14. Przedstawienie wyników ewaluacji Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom. Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Bernarda Jedlińska Agnieszka Wulczyńska Karolina Zielińska Katarzyna Tomaszewska Przedmiotem ewaluacji było: Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. Celem ewaluacji było: Pozyskanie informacji dotyczących pracy przedszkola. 1. Metody: Do zebrania danych wykorzystano: a) ankieta dla rodziców, 2

3 b) ankieta dla nauczycieli, c) wywiad z rodzicami. 2. Narzędzia: a) kwestionariusz ankiety, b) kwestionariusz wywiadu. Ilość ankietowanych: 58 3

4 Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców 1. Co Państwa zdaniem ma największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkolnego? galeria prac dzieci 15% wycieczki, wyjścia 15% zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 51% imprezy okolicznościowe (uroczystości o charakterze rodzinnym) 19% Analiza wykresu wskazuje, że 53 rodziców uważa, że największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkolnego mają zajęcia dydaktyczno wychowawcze (51%). Zdaniem 20 rodziców duży wpływ mają również uroczystości o charakterze rodzinnym organizowane przez przedszkole (19%). 16 rodziców (15%) wskazało galerię prac dzieci jako istotny czynnik promujący wartości wychowania przedszkolnego.tylu samo rodziców(16) -(15%) zaznaczyło odpowiedź, że to wycieczki i wyjścia poza teren placówki mają duży wpływ na promocje wychowania przedszkolnego. 4

5 2. Co Państwa zdaniem ma największy wpływ na wybór przedszkola dla swojego dziecka? przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym znajduje się blisko miejsca zamieszkania znajduje się blisko miejsca pracy przedszkole polecane przez innych rodziców inne Z przedstawionego wykresu wynika, że większość rodziców(30) uznało, że największy wpływ na wybór przedszkola dla swojego dziecka miało to, że znajduje się ono najbliżej miejsca zamieszkania(29%). 29 rodziców decyduje się na wybór przedszkola, ponieważ jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym (28%). Natomiast 23 rodziców twierdzi, iż przy wyborze przedszkola istotny wpływ ma pozytywna opinia innych rodziców, których dzieci chodzą lub chodziły do naszego przedszkola (22%). wybrało przedszkole, ponieważ było polecane przez innych rodziców(22%). Dla 12 rodziców (11%) ważnym kryterium, którym kierowali się przy wyborze przedszkola było to, że znajduje się blisko miejsca pracy. 5

6 3. Czy znają Państwo ofertę zajęć specjalistycznych oferowanych przez przedszkole? tak nie 1 Z analizy wskazanych przez rodziców odpowiedzi wynika, że (57) rodziców zna ofertę zajęć specjalistycznych oferowanych przez przedszkole(98%). Tylko (1) rodzic co stanowi (2%) wszystkich ankietowanych zaznaczył odpowiedź świadczącą, że nie posiada wiedzy o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w placówce. 6

7 4. Czy są Państwo zadowoleni ze współpracy ze specjalistami pracującymi w placówce? nie 7% 0% tak 93% Wybór odpowiedzi ankietowanych rodziców świadczy o tym, że są zadowoleni ze współpracy ze specjalistami pracującymi w placówce - 53 rodziców (93%) udzieliło takiej odpowiedzi. (7%) badanych 4 rodziców wskazało, że trudno jest im ocenić, ponieważ ich dzieci nigdy nie korzystały z pomocy specjalistycznej. 7

8 5. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do przedszkola? raczej niechętnie 9% niechętnie 0% raczej chętnie 27% bardzo chętnie 64% Wybrane przez rodziców odpowiedzi wskazują, że ich dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola - 37 spośród badanych rodziców (64%) udzieliło takiej odpowiedzi. Według 16 rodziców ich dziecko raczej chętnie uczęszcza do placówki (27%). Jedynie 5 rodziców (9%) odpowiedziało, że ich dzieci raczej niechętnie uczęszczają do placówki. Żaden z rodziców nie zaznaczył odpowiedzi, że jego dziecko niechętnie przychodzi do przedszkola. 8

9 6. Czy są Państwo zadowoleni z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko? W skali punktowej 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą - brak zadowolenia z wyboru naszej placówki, natomiast 5 ocena najwyższą. 37 rodziców twierdzi, iż są zadowoleni z wyboru naszej placówki, co stanowi 64% ogółu badanych. 24% ankietowanych zaznaczyło na skali 4 (14 rodziców). Nikt z ankietowanych rodziców nie zaznaczył na skali 1 oraz 2. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zadowolona z wyboru placówki do której uczęszcza jego dziecko. 7. Uwagi. Ankietowani rodzice uważają, że w przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, pracownicy placówki podchodzą do dzieci z sercem. Pozytywnie oceniają spotkania rodzinne: warsztaty świąteczne, pikniki, imprezy okolicznościowe. Badani rodzice uważają, iż w placówce panują dobre relacje rodzic nauczyciel. 2 ankietowanych rodziców prosiło o przedłużenie godzin pracy placówki do 17:30. Ankietowani rodzice uważają także, iż w placówce powinna nadal być zerówka oraz większa oferta zajęć dodatkowych. 9

10 Wywiad przeprowadzony wśród rodziców 1. Jak oceniają Państwo warunki lokalowe przedszkola wyposażenie, wygląd estetyczny? 2. Czy są Państwo zadowoleni z ofert zajęć zajęć dodatkowych oferowanych przez przedszkole? 3. Czy państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole? 4. Czy maja państwo zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem? 5. Co Państwa zdaniem świadczy o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu lub jego braku? 6. Czy państwa zdaniem strona internetowa przedszkola jest atrakcyjna, zawarte na niej informacje są aktualne? Rodzice udzielający wywiadu uważają, że warunki lokalowe przedszkola są dobre jeżeli chodzi o wygląd oraz wyposarzenie wewnętrzne przedszkola, natomiast wygląd zewnętrzny placówki jest nieestetyczny, pozostawia wiele do życzenia. Rodzice zwracali uwagę na odpadającą elewacje budynku, zły stan nawierzchni tarasu, niefunkcjonalną nawierzchnię w ogrodzie. Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona z oferty zajęć dodatkowych oferowanych przez placówkę. Niewielka liczba rodziców chciałaby aby wśród oferty w przyszłym roku szkolnym znalazły się zajęcia karate oraz balet. Rodzice udzielający wywiadu twierdzą, iż ich dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole. Dzieci bardzo lubią chodzić na zajęcia plastyczne oraz taneczne. Większość rodziców udzielających wywiadu ma zaufanie do wychowawców oraz pracowników zajmujących się dziećmi, uważają, że dzieci są pod opieką wykfalifikowanej kadry. Personel zatrudniony w placówce podchodzi do dzieci z sercem, a ich dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują, Zdaniem rodziców udzielający wywiadu o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu świadczy to, iż furtka oraz drzwi wejściowe otwierane są kodami, dzieci oddawane są wyłącznie osobą wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, w szatni pełni dyżur pani woźna, która dodatkowo czuwa nad bezpieczeństwem dzieci odbieranych do domu. Rodzice udzielający wywiadu uważają, że strona internetowa przedszkola jest mało atrakcyjna, dłuższy czas była niedostępna ze względu na wirus komputerowy. Rodzice chcieliby aby było na niej zamieszczane więcej zdjęć z imprez okolicznościowych oraz dnia codziennego. 10

11 Opracowanie zbiorowe wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli 1. Czy czuje się Pani dowartościowana, doceniona w swojej pracy? tak nie czasami 0 2 Z analizy wskazanych odpowiedzi wynika, że (6) nauczycieli pracujących w placówce(75%) czuje się doceniana w swojej pracy. Według (2) ankietowanych nauczycieli, co stanowi 25% ich praca jest doceniana tylko czasami. 11

12 2. Czy nauczyciele wspierają się nawzajem? czasami 25% 0% nie 0% tak 75% Z badania wynika, iż 75% ankietowanych nauczycieli uważa, że nauczyciele wspierają się nawzajem. 25% badanych twierdzi, że nauczyciele wspierają się czasami, wynika to z potrzeby sytuacji. 12

13 3. Czy uważa Pani, że potrzebne są dodatkowe środki promocji o przedszkolu? 0% 0% tak 12% nie 88% Z badań wynika, że 88% ankietowanych 7 nauczycieli uważa, że zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające. Tylko 1 nauczyciel co stanowi 12% zaznaczył odpowiedź świadczącą o niewystarczającym zaangażowaniu rodziców w życie przedszkola. 13

14 4. Czy obecny sposób przekazywania informacji promujący osiągnięcia dzieci jest wystarczający? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tak 8 nie 0 100% ankietowanych nauczycieli (8) uznało, że obecny sposób przekazywania informacji promujący osiągnięcia dzieci jest wystarczający. 14

15 5. Czy według Pani zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające? nie 13% 0% 0% tak 87% Według 87 % ankietowanych nauczycieli zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające. 13% badanych nauczycieli uważa, że rodzice powinni się bardziej angażować w wydarzenia przedszkolne. 15

16 Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej 1. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane, a według rodziców największy wpływ na promocję wartości wychowania mają: - zajęcia wychowawczo dydaktyczne, - uroczystości o charakterze rodzinnym. 2. Przedszkole uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, prowadzi festyny, uroczystości, uczestniczy w konkursach między przedszkolami, organizowane są zajęcia z udziałem specjalistów, informacje przekazywane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń. 3. Z ankiety wynika, iż decydujący wpływ na wybór przedszkola miało: - położenie blisko miejsca zamieszkania, - pozytywne postrzeganie przez środowisko, -polecane przez innych rodziców, - blisko miejsca pracy rodziców. 4. Rodzice są zorientowani w ofercie zajęć specjalistycznych, 93% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy ze specjalistami pracującymi w placówce. 5. Do przedszkola chętnie chodzi 64% dzieci, raczej chętnie 27%, niechętnie 9%. Dzieci czują się bezpiecznie, maja możliwość przedstawienia swoich umiejętności w trakcie uroczystości, udziału w konkursach. 6. Z pracy przedszkola zadowolonych jest 64% ankietowanych rodziców. Reasumując przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Informacje o przedszkolu rodzice pozyskują poprzez opinie innych rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Istotnym elementem decyzji o zapisie dziecka do przedszkola jest przede wszystkim jego położenie tj. blisko domu lub miejsca pracy, atrakcyjność oferty zajęć dydaktycznych. Przedszkole uczestniczy w życiu środowiska 16

17 lokalnego(wycieczki do miejsc użyteczności publicznej), organizuje spotkania i festyny o charakterze rodzinnym. 51% Rodziców ceni sobie zajęcia dydaktyczno wychowawcze wynikające z realizacji podstawy programowej. 98% Rodziców zna ofertę zajęć specjalistycznych oferowanych przez placówkę i korzysta z nich (logopeda, psycholog), tylko 7% badanych odpowiedziało, że trudno jest im ocenić pracę specjalistów, ponieważ ich dzieci nigdy nie korzystały z pomocy specjalistycznej. Rodzice udzielający wywiadu uważają, że warunki lokalowe przedszkola są dobre jeżeli chodzi o wygląd oraz wyposarzenie wewnętrzne przedszkola, natomiast wygląd zewnętrzny placówki pozostawia wiele do życzenia. Zwracali uwagę na odpadającą elewacje budynku, zły stan nawierzchni tarasu, niefunkcjonalną nawierzchnię w ogrodzie. Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona z oferty zajęć dodatkowych oferowanych przez placówkę. Niewielka liczba rodziców chciałaby aby wśród oferty w przyszłym roku szkolnym znalazły się zajęcia karate oraz balet.rodzice udzielający wywiadu twierdzą, iż ich dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, lubią chodzić na zajęcia plastyczne oraz taneczne. Większość rodziców udzielających wywiadu ma zaufanie do wychowawców oraz pracowników zajmujących się dziećmi. Zdaniem rodziców udzielający wywiadu o bezpieczeństwie dziecka w przedszkolu świadczy to, iż furtka oraz drzwi wejściowe otwierane są kodami, dzieci oddawane są wyłącznie osobą wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, w szatni pełni dyżur pani woźna, która dodatkowo czuwa nad bezpieczeństwem dzieci odbieranych do domu. Z wywiadu można wywnioskować, iż większość rodziców jest zadowolona z przedszkola i pozytywnie ocenia pracę i kompetencje kadry pedagogicznej. Ankieta została również skierowana do nauczycieli pracujących w przedszkolu. Z odpowiedzi wynika, iż większość nauczycieli czuje się doceniona w swojej pracy, starają się wspierać wzajemnie w swoich obowiązkach. Zdecydowany procent nauczycieli uważa, iż placówce (nie) potrzebne są dodatkowe środki promocji a sposób przekazywania informacji promujący osiągnięcia dzieci jest wystarczający. Z ankiety wynika również, że zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające. 17

18 Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. Mocne strony: 1. Przedszkole stwarza warunki do zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. 2. Rodzice pozytywnie odbierają ofertę zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci, są zadowoleni ze współpracy ze specjalistami pracującymi w placówce. 3. Dzieci czyja się akceptowane i bezpieczne. Słabe strony: 1. Wygląd zewnętrzny placówki (elewacja), nawierzchnia tarasu oraz ogrodu. 2. Mało atrakcyjna strona internetowa przedszkola. Wnioski: 1. Poprawa strony internetowej, aktualizacja. 2. Zwrócenie się do organu prowadzącego o przyznanie środków na remont elewacji zewnętrznej i tarasu. Wykorzystanie wyników ewaluacji: Należy kontynuować pracę w oparciu o mocne strony placówki 18

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013

Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013 Wyniki ewaluacji pilotażowego programu Aktywny samorząd 2013 Ewaluacja przeprowadzona przez Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych MOPS Gdynia Gdynia 2014r. W 2011 roku Pełnomocnik Rządu

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo