RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok szkolny 2013/ Przedmiot ewaluacji o badanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz promocji wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym 2. Cel ewaluacji o sprawdzenie czy oferta zajęć oraz działania podejmowane w przedszkolu są znane w środowisku lokalnym o pozyskanie informacji dotyczących promowania wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym 3. Pytania kluczowe o Jaka jest znajomość oferty zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działań? o Jakie działania podejmuje przedszkole by oferta zajęć i prowadzone działania były szeroko upowszechnione? 4. Metody 1. rozmowa z dyrektorem przedszkola 2. ankieta 3. analiza dokumentów ( galeria prac dzieci, tablica informacyjna dla rodziców, artykuły prasowe, strona internetowa galeria zdjęć ) 5. Narzędzia o rozmowa o kwestionariusz ankiety dla nauczycieli o kwestionariusz ankiety dla rodziców 6. Zespól ewaluacyjny Koordynator dyr. mgr Beata Byrczek Przewodniczący: mgr Iwona Jaromin Sokół, członkowie: mgr Anna Baran, mgr Magdalena Kręcichwost ORGANIZACJA EWALUACJI: Przebieg czynności / zadania Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych i celu ewaluacji. Dobór metod, próby badawczej, zorganizowanie spotkania z radą Czas wykonania /terminy Odpowiedzialni r. Zespół do spraw ewaluacji r. Zespół do spraw ewaluacji

2 pedagogiczną WDN. Opracowanie narzędzi, zbieranie informacji, analiza dokumentów r. Zespół do spraw ewaluacji /wszyscy nauczyciele Analiza informacji, wyciąganie wniosków, pisanie raportu / wyników r. Zespół do spraw ewaluacji Przedstawienie raportu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej r. Zespół do spraw ewaluacji I. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI 1. Badania ankietowe przeprowadzono w dniach Danych do badań dostarczyli: 10 nauczycieli ankiety ( załącznik nr 1 ) 130 rodziców - ankiety ( 110 ankiet zostało wypełnionych ) ( załącznik nr 2 ) dyrektor kwestionariusz rozmowy ( załącznik nr 3 ) 3. Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku: Opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej Przygotowano narzędzia badawcze ( ankiety, kwestionariusz rozmowy ) Przeprowadzono badania Sporządzono raport końcowy Za kształt raportu odpowiada zespół ewaluacyjny. Sposób prezentacji wyników ewaluacji: Nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Rodzicom na stronie internetowej W celu uzyskania informacji na temat funkcjonowania przedszkola środowisku lokalnym oraz promowania wartości wychowania przedszkolnego przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych oraz nauczycieli pracujących w tym przedszkolu. Opracowanie zbiorowe wyników ankiety przeprowadzonych wśród rodziców

3 1. Co Państwa zdaniem ma największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkolnego? Po przeanalizowaniu odpowiedzi można wykazać, że 100 rodziców (90,9%) uważa, że największy wpływ na promocję wartości wychowania przedszkolnego mają zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. Zdaniem 70 rodziców (63,6%) wycieczki, spacery i wyjścia w teren. 41 rodziców (37,2%) wskazało galerię prac dzieci jako istotny czynnik promujący wartości wychowania przedszkolnego. 38 rodziców (34,5%) zaznaczyło odpowiedź, że to imprezy okolicznościowe mają duży wpływ na promocje wychowania przedszkolnego. O 1% mniej rodziców bo aż 37 (33,6%) stwierdza, że udział w konkursach jest ważnym czynnikiem promującym wartość wychowania przedszkolnego w środowisku. Tylko 1 % uważa zajęcia językowe jako istotny element. 2. Co Państwa zdaniem ma największy wpływ na wybór przedszkola dla swojego dziecka? Z analiz odpowiedzi wynika, że większość rodziców(80) uznało, że największy wpływ na wybór przedszkola dla swojego dziecka miało to, że znajduje się ono najbliżej miejsca zamieszkania(72,7%). 71 rodziców decyduje się również na wybór przedszkola, ponieważ jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym (64,5%). Natomiast 40 rodziców twierdzi, iż przy wyborze przedszkola istotny wpływ ma pozytywna opinia innych rodziców, których dzieci chodzą lub chodziły do naszego przedszkola (36,4%). Dla 20 rodziców (18,2%) ważnym kryterium, którym kierowali się przy wyborze przedszkola było to, że znajduje się blisko miejsca pracy. 3. Czy znają Państwo ofertę zajęć dodatkowych, oferowanych przez przedszkole? Z analizy wskazanych przez rodziców odpowiedzi wynika, że (97) rodziców zna ofertę zajęć dodatkowych, oferowanych przez przedszkole (88,2%). Tylko (13) rodziców co stanowi(11,8%) wszystkich ankietowanych zaznaczyło odpowiedź świadczącą, że nie posiada wiedzy o możliwości skorzystania z zajęć dodatkowych oferowanych przez nauczycieli w placówce. 4. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do przedszkola? Wybrane przez rodziców odpowiedzi wskazują, że ich dzieci bardzo chętnie uczęszczają do przedszkola - 75 spośród badanych rodziców (68%) udzieliło takiej odpowiedzi. Według 34 rodziców ich dziecko raczej chętnie uczęszcza do placówki (31%). Jedynie 1 z rodziców (1%) odpowiedziało, że dziecko raczej niechętnie uczęszcza do placówki. Żaden z rodziców nie zaznaczył odpowiedzi, że jego dziecko niechętnie przychodzi do przedszkola. 5. Czy są Państwo zadowoleni z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko? W skali punktowej 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą - brak zadowolenia z wyboru naszej placówki, natomiast 5 ocena najwyższą 70 rodziców twierdzi, iż są zadowoleni z wyboru naszej placówki, co stanowi 63,6% ogółu badanych. 33,6% ankietowanych zaznaczyło na skali 4 (37 rodziców). 2 osoby tj. (2%) zaznaczyło na skali 3, a1 osoba (1%) punktację 2. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców jest zadowolona z wyboru placówki do której uczęszcza jego dziecko.

4 6.Czy maja państwo zaufanie do wychowawców, pracowników opiekujących się Państwa dzieckiem? Większość rodziców (94)wskazując odpowiedz w ankiecie stwierdza, że ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola (85,5%). Natomiast (16) rodziców zaznaczyło odpowiedź, że raczej tak tj.(14,5%). Odpowiedzi negatywnej nie zaznaczył żaden z rodziców. Opracowanie zbiorowe wyników ankiety przeprowadzonych wśród nauczycieli 1.Czy Pani zdaniem przedszkole jest dobrze postrzegane w środowisku lokalnym? Z analizy wskazanych odpowiedzi wynika, że (7) nauczycieli pracujących w placówce (70%) uważa, że przedszkole jest bardzo dobrze postrzegane w środowisku lokalnym. Według (3) ankietowanych nauczycieli, co stanowi ( 30%) uważa, że dobrze. 2. W jaki sposób promuje Pani wartości wychowania przedszkolnego? Z analizy wskazanych odpowiedzi wynika, że wszyscy nauczyciele (10) promują wartości wychowania przedszkolnego poprzez zabawy i zajęcia wychowawczo dydaktyczne, wycieczki i spacery, imprezy okolicznościowe (100%). 9 nauczycieli wskazało galerię prac, udział w konkursach oraz zajęcia otwarte za istotny czynnik promujący przedszkole (90%). Tylko 2 wychowawców zaznaczyło udział w imprezach organizowanych przez miasto (20%) 3. Czy Pani zdaniem dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole? W skali punktowej 1-5, gdzie 1 jest oceną najniższą - brak zadowolenia z wyboru naszej placówki, natomiast 5 ocena najwyższą 3 nauczycieli zaznaczyło punktację 5 tj. (30%), 3 nauczycieli zaznaczyło na skali 4 tj. (30%), również 3 nauczycieli zaznaczyło na skali -3 tj. (30%), natomiast 1 nauczyciel (10%) zaznaczył punktów Czy obecny sposób przekazywania informacji promujący osiągnięcia dzieci jest wystarczający? 100% ankietowanych nauczycieli (10) uznało, że obecny sposób przekazywania informacji promujący osiągnięcia dzieci jest wystarczający. 5. Czy według Pani zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające? Według 80 % ankietowanych nauczycieli (8) zaangażowanie rodziców w życie przedszkola jest wystarczające. 20% badanych nauczycieli uważa, że rodzice nie angażują się w wydarzenia przedszkolne. 6. Czy Pani zdaniem przedszkole spełnia oczekiwania rodziców i dzieci?

5 100% ankietowanych nauczycieli uważa, że przedszkole spełnia oczekiwania rodziców i dzieci. W celu głębszego pozyskania informacji na temat funkcjonowania przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowania wartości wychowania przedszkolnego przeprowadzono również wywiad z dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie Panią Beatą Byrczek Na pytanie czy przedszkole dobrze promuje wartości wychowania przedszkolnego pani dyrektor odpowiedziała że: należy kontynuować prowadzone działania promujące wartość wychowania przedszkolnego poprzez dotychczasowe formy prezentacji (prasa lokalna, strona internetowa, gazetka dla rodziców, indywidualne kontakty itp.). Informowanie na bieżąco o różnego rodzaju działaniach polegające na uatrakcyjnianiu codziennej pracy czyni przedszkole atrakcyjnym. Różnego rodzaju działania utrwalają w środowisku przekonanie, iż w Naszym przedszkolu dzieje się coś dobrego, a tutaj dba się o rozwój różnych form wychowania. Na pytanie czy przedszkole wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci uwzględniając ich potrzeby pani dyrektor odpowiedziała że: informowanie rodziców o wydarzeniach, propozycjach oraz ofercie edukacyjnej pokazuje, że przedszkole nie tylko uczy, kształci i wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty dzieci. Kontynuowanie kierunku dobrej współpracy nastawionej na sprostanie oczekiwaniom rodziców i dzieci powinny służyć podnoszeniu wszechstronnie rozumianej jakości pracy. Taka zasada pozwoli być otwartym na nowe propozycje. Mądre wsłuchiwanie się w głosy rodziców i dzieci pozwoli wyciągać wnioski oraz modyfikować to co da się ulepszyć lub zmienić, tak aby placówka była postrzegana pozytywnie. Na pytanie jak ocenia Pani warunki lokalowe przedszkola i czy mają one wpływ na jego postrzeganie w środowisku lokalnym pani dyrektor odpowiedziała że: wygląd zewnętrzny jak i wewnętrzny budynku ma znaczenia. Nie należy oszukiwać się, iż pierwsze wrażenie nie jest istotne. Niestety podniesienie standardów lokalowych jest zależne w dużej mierze od możliwości finansowych jakimi na dany rok dysponuje gmina i jest w stanie przydzielić określonej placówce. Ważna jest również estetyka wewnątrz budynku, na którą mamy wpływ poprzez dbałość o dekorowanie przedszkola oraz utrzymywanie w czystości pomieszczeń przedszkolnych. Na pytanie czy oferta zajęć dodatkowych, oferowanych przez przedszkole jest atrakcyjna pani dyrektor odpowiedziała że: dodatkowa oferta edukacyjna w formie zajęć dodatkowych pokazuje, że przedszkole nie tylko uczy, ale troszczy się o wszechstronny rozwój wychowanków. Kształci i wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty dzieci. Każdy rok szkolny jednak niesie kolejne wyzwania i nowe oczekiwania ze strony rodziców, dlatego oferta zajęć powinna być modyfikowana - jeśli oczekiwania rodziców i dzieci będą ku temu przesłanką.

6 Na pytanie co chciałaby Pani zmienić w najbliższym czasie aby przedszkole było jeszcze lepiej postrzegane w środowisku lokalnym pani dyrektor odpowiedziała że: istnieje wiele różnorodnych sposobów i możliwości promowania placówki. Każda z form tak medialnych jak i poza medialnych stosowanych przez konkretne przedszkole, przyczynia się do kreowania jego wizerunku w środowisku lokalnym. Żywię nadzieję, iż dotychczasowy model promocji, będzie kontynuowany, a w razie oczekiwań modyfikowany, tak aby zaspokoić oczekiwania środowiska, dostarczając niezbędnej wiedzy o Naszej placówce. Równie istotna jest atmosfera - życzliwość i kultura osobista każdego z pracowników przedszkola. Należy więc dbać, aby o naszym przedszkolu mówiło się dobrze, a każdy rodzic i gość przedszkola wynosił pozytywne doświadczenia. Nie należy bowiem zapominać, iż społeczność lokalna sama w sobie jest nośnikiem opinii o placówce pracujmy wszechstronnie promując wartość wychowania przedszkolnego, aby być godnymi polecenia. Analiza dokumentów Z analizy dokumentów wynika, że w korytarzach przedszkolnych znajdują się tablice informacyjne, z których można się dowiedzieć o pracy poszczególnych grup i ofertach przedszkola: o zajęciach dodatkowych, o planie dnia przedszkola, o tygodniowym wyżywieniu, o ważnych, bieżących informacjach oraz o dostępności dokumentów, które są do wglądu w gabinecie dyrektora ( statut, regulaminy, roczny plan pracy ). Co miesiąc wywieszane są zadania wychowawczo- dydaktyczne dla poszczególnych grup oraz inne wiadomości dotyczące wartości wychowania przedszkolnego. O wszystkich uroczystościach i wydarzeniach przedszkolnych rodzice mogą się dowiedzieć ze strony internetowej przedszkola. Informacje o niektórych wydarzeniach przedszkolnych publikowane są w lokalnej gazecie Co tydzień ( współpraca nadal będzie kontynuowana ). O istnieniu przedszkola środowisko lokalne może dowiedzieć się również dzięki udziałowi dzieci w konkursach organizowanych na terenie miasta Jaworzna. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej 1. Przedszkole jest pozytywnie postrzegane, a według rodziców największy wpływ na promocję wartości wychowania mają: - zajęcia wychowawczo dydaktyczne, - wycieczki, spacery i wyjścia w teren,- imprezy okolicznościowe 2. Przedszkole uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, prowadzi festyny, uroczystości, uczestniczy w konkursach między przedszkolami, informacje przekazywane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń. 3. Z ankiety wynika, iż decydujący wpływ na wybór przedszkola miało: - położenie blisko miejsca zamieszkania, - pozytywne postrzeganie przez środowisko, -polecane przez innych rodziców, - blisko miejsca pracy rodziców.

7 4. Rodzice są zorientowani w ofercie zajęć dodatkowych nieodpłatnych oferowanych przez przedszkole, tak uważa 88,2% 5. Do przedszkola chętnie chodzi 68% dzieci, raczej chętnie 31%, raczej niechętnie 1%. Dzieci czują się bezpiecznie, maja możliwość przedstawienia swoich umiejętności w trakcie uroczystości, udziału w konkursach. 6. Z pracy przedszkola zadowolonych jest 63,6% ankietowanych rodziców. Reasumując przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. Informacje o przedszkolu rodzice pozyskują poprzez opinie innych rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Istotnym elementem decyzji o zapisie dziecka do przedszkola jest przede wszystkim jego położenie tj. blisko domu lub miejsca pracy, atrakcyjność oferty zajęć dydaktycznych. Przedszkole uczestniczy w życiu środowiska lokalnego (wycieczki do miejsc użyteczności publicznej), organizuje spotkania i festyny o charakterze rodzinnym. Wnioski z badań 1. Przedszkole stwarza warunki do zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności a rodzice pozytywnie odbierają ofertę zajęć wychowawczo - dydaktycznych dla dzieci i są zadowoleni z pracy przedszkola. Dzieci czyją się akceptowane i bezpieczne zaś rodzice mają zaufanie do nauczycieli i pracowników placówki. 2. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, są to: instytucje kulturalne, użyteczności publicznej, organizacje pozarządowe, zaprzyjaźnione szkoły i przedszkola. 3. Przedszkole poprzez współpracę z wieloma partnerami lokalnymi wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, podnosząc efekty pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej placówki. 4. Poprzez współpracę z instytucjami promowana jest wartość wychowania przedszkolnego wychowanków, ponieważ rozwija i pogłębia zainteresowania oraz daje możliwości prezentowania talentów w środowisku. Wnioski do dalszej pracy: Należy utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i w miarę możliwości poszerzać o nowe horyzonty Zachęcać rodziców do częstszego odwiedzania strony internetowej

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo