ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015"

Transkrypt

1 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DESZCZNIE W ROKU 2014/2015 W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i nauczycieli pracujących w przedszkolu. Badania opinii rodziców i nauczycieli dokonano na przełomie grudnia/ stycznia. ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW O WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELEM GRUPY W ankiecie wzięło udział 52 rodziców (55,2 % ogółu rodziców). Wyniki badań prezentuje Tabela nr 1. Poniżej dokonana zostanie szczegółowa analiza zebranych danych. Tabela nr 1 Analiza ankiety dla rodziców Współpraca przedszkola z rodzicami 55,2% - 52 rodziców TREŚC PYTANIA Odpowiedź tak Odpowiedź nie liczba % liczba % Czy otrzymujecie Państwo rzetelną informację o postępach rozwojowych 49 94% 3 6% dziecka? Czy otrzymaliście Państwo informację o treści podstawy programowej? 49 94% 3 6% Czy otrzymujecie Państwo informację o sposobach kształtowania (jak pracuje 40 77% 11 21% nauczyciel) u dziecka określonych wiadomości i umiejętności, które są w danym tygodniu wdrażane? Czy otrzymujecie Państwo informację o zadaniach wychowawczych i 39 75% 13 25% kształcących (czego uczą się dzieci) realizowanych w przez nauczycieli w danym tygodniu? Czy otrzymujecie Państwo informację o sukcesach i kłopotach swojego dziecka? 45 87% 7 13% Czy otrzymujecie Państwo informację o sposobach wspierania osiągnięć swojego dziecka, a jeżeli zachodzi taka konieczność o sposobach łagodzenia trudności na jakie dziecko lub Państwo natrafiają? Czy otrzymujecie Państwo informację o możliwości współdecydowania w ważnych sprawach dotyczących dziecka lub dzieci w grupie lub w ogóle ważnych dla całego przedszkola? 42 81% 10 19% 46 88% 5 10% Źródło: opracowanie własne

2 Z analizy ankiety dla rodziców wynika, że: 94% rodziców otrzymuje rzetelną informacje o postępach rozwojowych dziecka, 6% rodziców twierdzi, że nie otrzymuje informacji o postępach rozwojowych dziecka 94 % rodziców otrzymało informację o treści podstawy programowej, 6% rodziców twierdzi, że nie otrzymało informacji o treści podstawy programowej 77 % rodziców otrzymuje informację o sposobach kształtowania (jak pracuje nauczyciel) u dziecka określonych wiadomości i umiejętności, które są w danym tygodniu wdrażane 21% rodziców twierdzi, że nie otrzymuje informacji o sposobach kształtowania (jak pracuje nauczyciel) u dziecka określonych wiadomości i umiejętności, które są w danym tygodniu wdrażane 75 % rodziców otrzymuje informację o zadaniach wychowawczych i kształcących (czego uczą się dzieci) realizowanych w przez nauczycieli w danym tygodniu 25% rodziców uznało, że nie otrzymuje informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących (czego uczą się dzieci) realizowanych w przez nauczycieli w danym tygodniu 87 % rodziców otrzymuje informację o sukcesach i kłopotach swojego dziecka, 13% rodziców uznało że nie otrzymuje informacji o sukcesach i kłopotach swojego dziecka 81 % rodziców otrzymuje informację o sposobach wspierania osiągnięć swojego dziecka, a jeżeli zachodzi taka konieczność o sposobach łagodzenia trudności na jakie dziecko lub Państwo natrafiają 19% rodziców uznało że nie otrzymuje informacji o sposobach wspierania osiągnięć swojego dziecka, a jeżeli zachodzi taka konieczność o sposobach łagodzenia trudności na jakie dziecko lub Państwo natrafiają 88 % rodziców otrzymuje informację o możliwości współdecydowania w ważnych sprawach dotyczących dziecka lub dzieci w grupie lub w ogóle ważnych dla całego przedszkola, 10% rodziców twierdzi, że nie uzyskuje informacji o możliwości współdecydowania w ważnych sprawach dotyczących dziecka lub dzieci w grupie lub w ogóle ważnych dla całego przedszkola Analiza ankiety dla rodziców badająca opinię o pracy przedszkola Badania ankietowe zespół ewaluacyjny przeprowadził wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Wzięło w nich udział 54 rodziców. Badania były anonimowe. Badani mieli okazję wypowiedzenia swojego zadania na temat współpracy przedszkola z rodzicami. Wyniki badań prezentują wykresy. Poniżej dokonana zostanie szczegółowa analiza zebranych danych. 1. Pierwsze pytanie dotyczyło opinii na temat informowania dzieci w przedszkolu o zasadach. Pytanie ankietowe brzmiało: Czy według Państwa dzieci w przedszkolu są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać? a) zdecydowanie nie (3 osoby) b) raczej nie (1 osoba) c) raczej tak (24 osoby) d) zdecydowanie tak (26 osób) Poniższy wykres przedstawia procentowe zestawienie odpowiedzi na powyższe pytanie.

3 opracowanie własne Źródło: 2. Drugie pytanie było prośbą o wskazanie oceny na temat rozwijania zainteresowań dzieci: Czy przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania Państwa dziecka? a) zdecydowanie tak (19 osób) b) raczej tak (28 osób) c) raczej nie (5 osób) d) zdecydowanie nie (2 osoby) Poniżej na wykresie przedstawione są wyniki. Źródło: opracowanie własne 3. Pytanie kolejne dotyczyło poczucia bezpieczeństwa dziecka. Pytanie: Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu? a) nigdy nie mówiło, że czegoś się boi (49 osób) b) dziecko ma lęki, ale wynikają one raczej z problemów adaptacyjnych niż z poczucia zagrożenia (1 osoba) c) raz lub kilka razy pojawiły się wyraźne sygnały o poczuciu zagrożenia (3 osoby) d) sygnały o poczuciu zagrożenia pojawiają się dość często (proszę wskazać, czego boi się dziecko w przedszkolu): (brak) Dodatkowo, w razie udzielenia odpowiedzi d/ rodzice zostali poproszeni o wskazanie czego boi się dziecko w przedszkolu.

4 Żródło: opracowanie własne 4. Kolejne pytanie dotyczyło uczestnictwa dziecka w zajęciach proponowanych przez nauczycielkę w aspekcie zainteresowania ze strony ich dzieci : Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach proponowanych przez nauczycieli? a) zdecydowanie nie (5 osób) b) raczej nie (brak) c) raczej tak (31 osób) d) zdecydowanie tak (18 osób) Źródło: opracowanie własne 5. W kolejnej części ankiety poproszono rodziców o ocenę stopnia realizacji potrzeb dziecka przez nauczycielki: Czy Państwa zdaniem nauczyciele w należytym stopniu realizują potrzeby dziecka? a) zdecydowanie tak (25 osób) b) raczej tak (27 osób) c) raczej nie (1 osoba) d) zdecydowanie nie (brak) Żródło: opracowanie własne

5 6. Czy Państwa zdaniem nauczyciele w należytym stopniu wykorzystują możliwości rozwojowe dziecka? a) zdecydowanie tak (17 osób) b) raczej tak (31 osób) c) raczej nie (1 osoba) d) zdecydowanie nie (brak) Żródło: opracowanie własne 7. Czy otrzymuje Państwo informację o indywidualnym rozwoju dziecka? a) tak, często (24 osoby) b) tak, ale rzadko (19 osób) c) nie (3 osoby) Żródło: opracowanie własne 8. Czy Państwa dziecko może liczyć na wsparcie nauczycieli w pokonywaniu trudności? a) zdecydowanie tak (17 osób) b) raczej tak (29 osób) c) raczej nie (brak) d) zdecydowanie nie (brak) Źródło: opracowanie własne 9. Czy nauczyciele w przedszkolu dają Państwa dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości? a) zdecydowanie tak (16 osób) b) raczej tak (31 osób)

6 c) raczej nie (1 osoba) d) zdecydowanie nie (brak) Źródło: opracowanie własne 10. Czy nauczyciele rozmawiają z Państwem o możliwościach lub potrzebach Państwa dziecka? a) tak, przynajmniej kilka razy w roku (18 osób) b) często, mam wrażenie, że ilekroć jest to konieczne (23 osoby) c) rzadziej niż raz w roku (4 osoby) d) nigdy (2 osoby) Źródło: opracowanie własne Szczegółowa analiza zebranych danych W wyniku zebranych danych należy stwierdzić, iż: 92% rodziców uważa, że ich dziecko jest informowane o zasadach postępowania obowiązujących w przedszkolu. 8% uznała że dziecko nie otrzymało takiej informacji 91% rodziców uważa, że ich dziecko chętnie bierze udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli. 9% uznało, że ich dziecko niechętnie bierze udział w zajęciach 94% rodziców przyznaje, iż ich dziecko czuje się w przedszkolu bezpiecznie. 6% stwierdziło, że dziecko miało lęki Taki sam procent ankietowanych rodziców stwierdza, iż nauczyciele w należytym stopniu realizują potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka i dają do zrozumienia że wierzą w możliwości dziecka. 6% rodziców udzieliło odpowiedzi negatywnej. Natomiast 86% jest zdania, iż w przedszkolu, do którego uczęszcza ich dziecko nauczyciele rozmawiają o możliwościach i potrzebach dziecka. 14% uznało, że nauczyciele nie rozmawiają z nimi o możliwościach i potrzebach dziecka. 93% twierdzi, że otrzymuje informacje o indywidualnym rozwoju dziecka 7% uważa, że informacji o rozwoju indywidualnym dziecka nie otrzymuje. 86% uważa, że przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania dzieci.

7 13% rodziców przyznaje, że przedszkole nie pomaga rozwijać zainteresowań ich dziecka Rodzice jednomyślnie (100%) stwierdzają, że ich dziecko może liczyć na wsparcie nauczycieli w pokonywaniu trudności. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW ANKIETY DLA NAUCZYCIELI W badaniu ankietowym wzięło udział 5 nauczycielek (100%). Oto jak przedstawia się zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych na zawarte w ankiecie pytania; 1. Czy przekazuje Pan/i rodzicom rzetelną informację o postępach rozwojowych ich dziecka? a) Tak % (jeśli tak to w jakiej formie) rozmowa indywidualna, zebranie b) Nie - brak źródło: opracowanie własne 2. W jaki sposób zapoznał/a Pan/i rodziców z podstawą programową? a) Ustnie na zebraniu z rodzicami - 5 osób (100%) b) Strona internetowa przedszkola - 3 osoby (60%) c) Przekazano kserokopię podstawy 2 osoby (40%) d) Inne (jakie?) - brak źródło: opracowanie własne 3. Czy informuje Pan/i rodziców o sposobach kształtowania u dziecka określonych umiejętności wiadomości wdrażanych w danym tygodniu? a) Tak - 5 osób (jeśli tak to w jakiej formie) tablica informacyjna, gazetka grupowa, strona internetowa grupy, ustnie, podczas rozmów indywidualnych b) Nie - brak

8 źródło: opracowanie własne 4. Czy informuje Pan/i rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w danym tygodniu? a) Tak 5 osób (100%) b) Nie - brak źródło: opracowanie własne 5. W jakiej formie informuje Pan/i rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu? a) Tablica informacji dla rodziców- 5 osób (100%) b) Na zebraniu z rodzicami - 4 osoby (80%) c) Strona internetowa - 3 osoby (60%) d) Inne (jakie?) 1 osoba (20%) źródło: opracowanie własne 6. Czy rodzice są informowani o sukcesach i kłopotach swoich dzieci? a) Tak - 5 osób 100% (jeśli tak to w jakiej formie): rozmowa indywidualna, zebranie b) Nie - brak

9 źródło: opracowanie własne 7. W jaki sposób włącza Pan/i rodziców we wspieranie swoich dzieci? a) Ustne instrukcje na temat zalecanych zabaw, ćwiczeń itp.; - 5 osób (100%) b) Warsztaty dla rodziców - brak c) Szkolenia dla rodziców - brak d) Gazetka, biuletyn - 2 osoby (20%) e) Porady, konsultacje - 4 osoby (80%) f) Zadania do domu - 1 osoba (20%) g) Inne - 1 osoba (20%) : informacje, artykuły dot. zabaw i ćwiczeń na tablicy grupowej źródło: opracowanie własne 8. Do jakich działań i w jakim zakresie nauczyciele włączają rodziców w życie przedszkola? a) Organizacja wycieczek - 2 osoby (40%) b) Organizacja uroczystości - 5 osób (100%) c) Pomoc w urządzaniu sali, terenu przedszkolnego- 5 osób (100%) d) Inne - 1 osoba (20%) :przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców, zajęcia otwarte, warsztaty artystyczne, konkursy dla rodziców i dzieci. źródło: opracowanie własne

10 Z analizy ankiety dla nauczycieli/wychowawców wynika, że: Nauczyciele przekazują rzetelną informację na temat postępów rozwojowych dziecka -100% (ustnie w trakcie indywidualnie prowadzonych rozmów z rodzicami, zebrań) Nauczyciele zapoznali rodziców z treścią podstawy programowej - 100% (zebrania grupowe-ustnie 100% i kserokopia do wglądu 40%, strona internetowa przedszkola 60%) Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o sposobach kształtowania u dziecka określonych umiejętności, wiadomości wdrażanych w danym tygodniu -100% (ustnie podczas rozmów indywidualnych). Nauczyciele przekazują informacje zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w danym tygodniu - 100%. tablica informacji dla rodziców- 100%, zebranie z rodzicami - 80%, strona internetowa - 60%, inne (informacje, artykuły dot. zabaw i ćwiczeń na tablicy grupowej - 20% Nauczyciele informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci 100% (podczas spotkań z rodzicami porusza sprawy organizacyjne, przekazuje informacje o zdobytych umiejętnościach przedszkolaków oraz przekazuje informacje o funkcjonowaniu grupy) 100% nauczycieli włącza rodziców we wspieranie swoich dzieci za pomocą: ustnych instrukcji na temat zalecanych zabaw, ćwiczeń itp.; (100%) porad, konsultacji - 80% gazetka, biuletyn - 20% zadań do domu - 20% inne - 20% (informacje, artykuły dot. zabaw i ćwiczeń na tablicy grupowej) warsztatów dla rodziców - brak szkoleń dla rodziców - brak Nauczyciele proponują rodzicom włączanie się w życie przedszkola poprzez: spotkania okolicznościowe (organizacja uroczystości) 100%, pomoc w urządzaniu sali, terenu przedszkolnego- 5 osób (100%) organizację wycieczek (40%) inne: przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców, przedszkolne warsztaty artystyczne dla rodziców, grupowe zajęcia otwarte z udziałem rodziców, przedszkolne konkursy dla rodziców i dzieci (20%). Zebrała i opracowała: Małgorzata Kowal-Paziewska

11 Wyniki przeprowadzonych badań Z podsumowania informacji zebranych z ankiet i analizy dokumentów otrzymano odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji. 1.W jaki sposób nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy? Nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy poprzez: - spotkań okolicznościowych - organizowanie zebrań grupowych, - zachęcanie do uczestnictwa w rozmowach indywidualnych. - organizację wycieczek - przedstawienia dla dzieci w wykonaniu rodziców - przedszkolne warsztaty artystyczne dla rodziców - grupowe zajęcia otwarte z udziałem rodziców - przedszkolne konkursy dla rodziców i dzieci - proponowane jest także rodzicom wypełnienie ankiety z propozycją współpracy oraz oczekiwaniami wobec przedszkola. 2. Jakie formy współpracy stosuje przedszkole? 100 % nauczycieli proponuje spotkania grupowe, indywidualne oraz spotkania okolicznościowe. Nieliczni proponują zajęcia otwarte. 3. Które formy współpracy są satysfakcjonujące dla przedszkola i dla rodziców? Najbardziej satysfakcjonującą dla rodziców formą współpracy są zebrania grupowe, oraz rozmowy/konsultacje indywidualne. 4. Jakie korzyści dla wychowanków wynikają ze współpracy Rodziców i Przedszkola? Rodzic uzyskuje informacje o dziecku (zachowanie, przyswajanie wiadomości i umiejętności, funkcjonowanie w grupie), informacje o grupie oraz porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych. 5. W jakich obszarach współpraca się nie udaje i dlaczego? Ankietowani rodzice nie opiniują dokumentacji przedszkola. Tylko 11,1 % rodziców deklaruje pomoc w czasie wycieczek; 16,6 % rodziców udziela się społecznie na rzecz przedszkola. 6. Jak nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodzica? Nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodziców poprzez propozycję wypełnienia ankiety oczekiwań rodzica wobec przedszkola, rozmowy i spotkania indywidualne, zebrania grupowe. Wnioski i rekomendacje Analiza zebranych informacji prowadzi do wniosku, że przedszkole współpracuje z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez rodziców i nauczycieli można wskazać: możliwość wyrażania swojego zdania podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami, na zebraniach organizowanych przez wychowawców, poprzez badania ankietowe, jak również przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych. Rodzice mają wpływ na działania wychowawcze i organizacyjne przedszkola, a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane. Rodzice opiniują działania przedszkola, chętnie uczestniczą w podejmowanych działaniach - wspólnie przygotowują i udzielają się w imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci: zebrania grupowe informacyjne i organizacyjne są prowadzone zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami, w zależności od potrzeb jest około 2 spotkań w roku, służenie radą przez wychowawców w sytuacjach

12 problemowych, wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, badania logopedyczne oraz opieka specjalisty, informacje na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola. W trosce o polepszenie współpracy prowadzony jest kącik dla rodziców dla każdej grupy, a ponadto tablica ogłoszeń przy przedszkolu (na zewnątrz), a także internetowa strona oraz facebook (fan page) przedszkola, aby mogli oni dowiadywać się o bieżących sprawach, uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach mających miejsce w przedszkolu. Wnioski końcowe MOCNE STRONY 1. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole. 2. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. 3. Rodzice są zadowoleni z kontaktów i współpracy z przedszkolem 4. Rodzice najchętniej uczestniczą w imprezach i uroczystościach przedszkolnych organizowanych przez nauczycieli. 5. Rodzice mają wpływ na działania przedszkola dotyczące kwestii dydaktycznej i wychowawczej. 6. Rodzice współdecydują o ważnych sprawach dotyczących dziecka, grupy i całego przedszkola. 7. Rodzice mają z nauczycielem codzienny kontakt (przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci głównie poprzez utrzymanie stałych kontaktów z wychowawcą, nauczycielami oraz pomocą specjalistyczną-logopeda) 8. Przedszkole prowadzi działanie mające na celu kształtowanie u dzieci pozytywnych norm społecznych. 9. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu wzmacniania właściwych norm zachowań 10. Nauczyciele zapoznawali rodziców z nową podstawą programową. 11. Nauczyciele rozpoznają w sposób zdecydowany potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem. 12. W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. 13. W przedszkolu przez cały rok realizowany jest opracowany we wrześniu Plan współpracy z rodzicami. 14. Nauczyciele opracowują grupowy plan współpracy z rodzicami 15. Nauczyciele w trakcie opracowywania planu współpracy z rodzicami biorą pod uwagę ogólny plan współpracy z rodzicami, kalendarz imprez przedszkola oraz aktualne potrzeby dydaktyczne i wychowawcze 16. Większość nauczycieli ocenia zaangażowanie rodziców w pracę przedszkola raczej dobrze. 17. Większość nauczycieli jest zdania, że rodzice raczej chętnie angażują się w organizację uroczystości przedszkolnych. Z analizy list obecności wynika, że podczas zebrań grupowych, które odbyły się w ciągu roku frekwencja rodziców nigdy nie była 100 %. Największa wyniosła 64 %, a najmniejsza 21,7 %. Słabe strony: Mała ilość zajęć otwartych dla rodziców. Brak szkoleń i warsztatów dla rodziców. Ponad 30% rodziców nie zna zajęć, w których uczestniczą ich dzieci. Należy poinformować rodziców, jakie zajęcia prowadzone są w przedszkolu, które są zajęciami obowiązkowymi a które dodatkowymi. Do przedszkola uczęszczają dzieci które mają kłopoty z adaptacją w grupie rówieśniczej i których rodzice nie widzą wad w swoich metodach wychowawczych oraz nie dostrzegają problemu w sposobach rozwiązywania konfliktów przez swoje dzieci. Wnioski: % nauczycieli powinno pozyskiwać i wykorzystywać opinie rodziców, dot. swojej pracy i pracy przedszkola (np. badanie opinii w formie ankiety). 2. W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. Część rodziców współdecyduje w sprawach przedszkola i uczestniczy w podejmowanych działaniach, część nie

13 jest zainteresowana funkcjonowaniem dziecka i placówki. Należy motywować rodziców, aby w większym stopniu angażowali się w prace na rzecz dzieci i przedszkola. 3. Z uwagi na to, iż rodzice nie chcą, bądź nie rozumieją swojej roli opiniotwórczej, należy podjąć działania uświadamiające rangę ich zdania. Zalecenia do dalszej pracy na kolejny rok szkolny: 1. Należy poinformować rodziców, jakie zajęcia prowadzone są w przedszkolu, które są zajęciami obowiązkowymi a które dodatkowymi. 2. Z uwagi na to, iż rodzice nie chcą, bądź nie rozumieją swojej roli opiniotwórczej, należy podjąć działania uświadamiające rangę wyrażania ich zdania oraz potrzebę udziału w badaniach i rzetelnego wypełniania kwestionariusza ankiety % nauczycieli powinno pozyskiwać i wykorzystywać opinie rodziców, dot. swojej pracy, a istotne uwagi o działalności przedszkola przekazywać dyrekcji. 4. Rodzice nie zawsze angażują się w działalność na rzecz przedszkola, jak również część rodziców nie zawsze jest zainteresowana tym, co ich dzieci robią w przedszkolu, dlatego należy motywować rodziców, aby w większym stopniu angażowali się w prace na rzecz dzieci i placówki. 5. Rodzice i nauczyciele nie wiedzą, czy ich opinie o działalności przedszkola są brane pod uwagę przez dyrektora, dlatego należałoby informować ich o podjętych krokach. 6. Organizować więcej zajęć otwartych dla rodziców. 7. Organizować szkolenia i spotkania ze specjalistami dla rodziców. Sporządzony raport pokazuje, że w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie znajomość podstawy programowej i jej wdrażanie umożliwia pełną realizację zadań edukacyjnych i wspomaga rozwój każdego dziecka. Jest to proces, który skutkuje poprawą jakości pracy przedszkola. Współpraca przedszkola z rodzicami to priorytet w planie rozwoju naszego przedszkola. Założone zadania na ten rok zostały zrealizowane. Po przeanalizowaniu wyników badań ankietowych Rada Pedagogiczna postanowiła: 1/ ujednolicić sposób i treść informacji dla rodziców realizacji podstawy programowej Ustalono iż nadal prezentowana będzie na grupowych tablicach informacja zawierająca: - wiersz i piosenkę na dany miesiąc - tematykę tygodniową na dany miesiąc - przewidywane osiągnięcia edukacyjne dziecka na dany miesiąc 2/ nie zgodzić się z opinią Rodziców dotyczącą braku rozwijania zainteresowań dzieci w przedszkolu i zaproponować Rodzicom na najbliższym spotkaniu sprecyzowanie zainteresowań dzieci które chcieliby rozwijać w czasie pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając warunki lokalowe, finansowe i czasowe placówki. 3/ z uwagi na to, iż tylko połowa ankietowanych rodziców stwierdziła, iż uzyskuje informacje o dziecku (zachowanie, przyswajanie wiadomości i umiejętności, funkcjonowanie w grupie), porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych zaproponować cykliczne comiesięczne konsultacje indywidualne dla rodziców. Jednocześnie Rada ustaliła, iż będzie odnotowywana frekwencja świadcząca o zainteresowaniu rodziców.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola Mały Książę w Koszalinie w roku szkolnym 2012/2013 1.Wprowadzenie Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s

Liczba wydanych ankiet: 40 (100%). Liczba zwróconych ankiet: 27 (67,5%)s Analiza jakościowa ankiety dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Kadczy przeprowadzonej w listopadzie 2012 roku Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym (mierzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami

Roczny plan współpracy z rodzicami Roczny plan współpracy z rodzicami Plan współpracy Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE NR 192 Wesoły Pędzelek RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Temat ewaluacji: UDZIAŁ RODZICÓW W POPOŁUDNIOWYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Raport opracował

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 Górki 26.06.2014 PPG.031.01. 2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 W okresie od miesiąca października 2013 r. do końca miesiąca maja 2014r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM ANALIZA OPINII RODZICÓW W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZYSZOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TEMAT EWALUACJI: Złagodzenie trudności adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZENEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 140 W ŁODZI UL.PUŁASKIEGO 12 (wg rozporządzenia MEN z dn. 7 października 2009 r.) RODZICE SĄ PARTNERAMI

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach,

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach, PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji. realizacji 1. Dni adaptacyjne wrzesień - wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r.

Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych. Białystok, 12 stycznia 2016r. Partnerstwo szkoła rodzice w kontekście wyników ewaluacji zewnętrznych w szkołach podstawowych Białystok, 12 stycznia 2016r. poziom podstawowy Partnerstwo rodziców w szkole powinno oznaczać, że : 1. Szkoła

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH. przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w SŁAWIE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH. przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w SŁAWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w SŁAWIE SŁAWA 2013/2014 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie s. 3 Opis metodologii i źródeł informacji wykorzystanych w badaniu.s.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013

Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013 Plan współpracy z rodzicami dzieci 3, 4 letnich w roku szkolnym 2012/2013 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar: Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy Przedszkola Niepublicznego w Rozogach SŁONECZKO w roku szkolnym 2015/2016 I.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Plan nadzoru może zostać opracowany jako osobny dokument lub tworzyć całość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia dyrektora Nr 14/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji Przedszkole Samorządowe w Deszcznie PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowanie: Małgorzata Kowal-Paziewska Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zespół ewaluacyjny: Przewodniczący: mgr Piotr Kłęk Członkowie: lic. Krystyna Ulaszek lic.

Bardziej szczegółowo

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO

PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO PLAN ADAPTACYJNY DZIECKA 3-4- LETNIEGO Założenia: Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Formy współpracy Zebrania ogólne Sposób realizacji I. 1. Zapoznanie rodziców ze statutem, regulaminem przedszkola i zasadami przyprowadzania i odbierania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE 9 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY LUB PLACÓWKI Opracowanie: Dorota Dembek Justyna Dunajska Teresa Osińska Sandra Wiatr Czerwiec 2016r 1 I INFORMACJE O SZKOLE NAZWA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE CELÓW OGÓLNYCH, UMIEJETNOŚCI I WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ, ZALECANYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 30.08.2016r. ~ 1 ~ Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2016/2017 Lp. Zadanie, cel 1. Rozpoczęcie całorocznej współpracy z przedszkolem 2. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy rodzicami przedszkolnych oraz wychowawcami

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Cel: Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Procedura przepływu informacji obowiązująca w przedszkola Strona 1 z 5 PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Statut przedszkola. 3.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU I. Cele ogólne: 1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami*

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ANKIETA DLA RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KALETACH, UL. BRZECHWY 2 CEL: Pozyskiwanie informacji od rodziców na temat ich oczekiwań względem przedszkola, propozycji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku Ozimek, 2012 Spis treści: Projekt ewaluacji wewnętrznej Wyniki projektu Zalecenia Załączniki PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Zespole

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ewaluacji dotyczących wymagania 3.4 Rodzice są partnerami przedszkola

Analiza wyników ewaluacji dotyczących wymagania 3.4 Rodzice są partnerami przedszkola Alina Stanaszek Analiza wyników ewaluacji dotyczących wymagania 3.4 Rodzice są partnerami przedszkola Dobra współpraca przedszkola z rodzicami polega na regularnych kontaktach, informowaniu ich o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE ZEBRANIA GRUPOWE i 2. INDYWIDUALNE PEDAGOGIZACJA RODZICÓW I POMOC 3. PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPY BOROWIKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPY BOROWIKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPY BOROWIKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny.

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM IM ARMII KRAJOWEJ W ŻÓRAWINIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EFEKTYWNOŚĆ NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Materiał opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć

Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć I. Przedmiot i cele ewaluacji Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Dane zbierane były od września 2014 do czerwca 2015r

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi. ANKIETA DIAGNOZUJĄCA OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY Szanowni Państwo! W tym roku Wasze dzieci po raz pierwszy przekroczą próg szkoły. Pragniemy, aby czuły się tu bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie ROK SZKOLNY 2014/2015 Obszar I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Działania przedszkola i szkoły skutecznie wpływają na tworzenie partnerstwa we współpracy z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/ Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 10 W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Ewaluację przeprowadził zespół powołany przez dyrektora przedszkola w składzie:

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH WSTĘP Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedszkola z rodzicami

Współpraca przedszkola z rodzicami Opracowanie ankiet dla rodziców na temat współpracy z przedszkolem. Współpraca przedszkola z rodzicami Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: Dorota Klak W dniach 15 16 września 2015 roku wystosowano do rodziców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie różnowiekowej, realizującej innowację pedagogiczną By dziecko mogło

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja wymagania 9 Rodzice są partnerami szkoły i placówki. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji w sprawie: Czy szkoła posiada informacje od rodziców na temat swojej pracy?. Jak oceniana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W TARNOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2010/2011 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Cel ewaluacji wewnętrznej: Uzyskanie informacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rok szkolny 2014/2015 Przedszkole Publiczne w Bestwinie INFORMACJA O PRZEDSZKOLU Nazwa Placówki

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar: Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły. Opracował zespół do spraw

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo