Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów"

Transkrypt

1 Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017

2 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące parametrów ruchu Krok 3: Definicje podstawowych parametrów

3 Dobór napędu: dane o maszynie Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Rodzaj osi: Obrotowa czy liniowa? Pionowa czy pozioma? Kąt nachylenia? Typ kinematyki maszyny: Rodzaj kinematyki (podajnik taśmowy, przekładnia śrubowa, przekładnia zębata,....) Rodzaj połączenia (ślizgowe, łożyska, rolki... ) dla oszacowania tarcia Rodzaj i przełożenie przekładni. (zębata, pasowa,... ) Rodzaj obciążenia maszyny: Rozmiar obciążenia Masa obciążenia

4 Dobór napędu: dane o maszynie Krok 2: Wymagania dotyczące parametrów ruchu Maksymalna prędkości osi Wymagana siła lub moment obrotowy Parametry optymalnego cyklu pracy: czas cyklu, czas przyśpieszania i hamowania, dystans ruchu (odległość),

5 Dobór napędu: aspekty statyczne Krok 3: Definicje podstawowych parametrów statycznych Maksymalna prędkość silnika: n MAX. Na podstawie znanej kinematyki i wymagań odnośnie ruchu należy oszacować maksymalną prędkość jaką musi osiągać silnik Wytwarzany moment obrotowy: M t. Na podstawie znanej kinematyki i wymagań odnośnie wytwarzanej siły należy oszacować potrzebny moment obrotowy Moment tarcia: M f. Należy obliczyć lub oszacować moment tarcia występujący w danej osi Pierwsze podejście w doborze silnika: Prędkość znamionowa: n N > n MAX. Moment znamionowy: M N > M t + M f.

6 Dobór napędu: aspekty dynamiczne Krok 4: Definicje podstawowych parametrów dynamicznych Moment obrotowy przyśpieszenia: M ACC = J ω (1) Na podstawie znanej kinematyki i wymagań odnośnie ruchu należy obliczyć moment obrotowy potrzebny do osiągnięcia wymaganego przyśpieszenia Moment tarcia M f. Należy obliczyć lub oszacować moment tarcia występujący w danej osi. Moment ten jest dodawany do momentu przyśpieszenia podczas przyśpieszania oraz odejmowany podczas hamowania Drugie podejście w doborze silnika: Maksymalny moment obrotowy: M MAX > M ACC + M f.

7 Dobór napędu: weryfikacja termiczna Dla silnika dobranego według poprzednich wytycznych konieczne jest sprawdzenie jego przydatności w cyklu pracy Należy narysować wykresy prędkości i momentu obrotowego w funkcji czasu dla całego cyklu pracy Rysunek 1 : Cyklogram

8 Dobór napędu: weryfikacja termiczna Obliczamy średnią prędkość w cyklu pracy i n avg = n i avg t i, T cycle = T cycle i t i (2) przyjmując, że podczas przyśpieszania i zwalniania n iavg = n i 2 Następnie obliczamy tzw. ekwiwalentny moment termiczny (3) M th = i M2 i t i T cycle (4)

9 Dobór napędu: weryfikacja termiczna Porównujemy wyniki obliczeń z wykresem momentu obrotowego silnika: Przypadek A : Silnik dobrany prawidłowo do cyklu pracy Przypadek B : Należy wybrać inny silnik z niższym momentem termicznym (niższym ciągłym momentem obrotowym)

10 Dobór napędu: moment bezwładności Znając dane maszyny oraz jej obciążenia należy obliczyć iloraz momentu bezwładności obciążenia silnika (zredukowanego do wału silnika) i momentu bezwładności silnika. Jeżeli ten stosunek tych wartości jest zbyt duży należy go zmniejszyć poprzez: zmianę kinematyki (np. poprzez wykorzystanie dodatkowej przekładni), wykorzystanie innego silnika z większym momentem bezwładności, ewentualnie wykorzystać oba powyższe sposoby Po dokonanych zmianach należy dobrać silnik ponownie (zmiany kinematyki)

11 Dobór napędu: moment bezwładności Typowe ilorazy inercji obciążenia do inercji silnika: 1:1 to 3:1 dla aplikacji robotycznych 4:1 to 7:1 dla napędów osi obrabiarek numerycznych 8:1 to 10:1 dla innych aplikacji W praktyce często przyjmuje się stosunek wartości momentów bezwładności : 5:1 dla dynamicznych i dokładnych maszyn 10:1 dla maszyn standardowych wyższe jeżeli zależy nam na dokładności pozycjonowania bez ograniczeń dotyczących czasu cyklu

12 Podstawowe zależności dla różnych połączeń kinematycznych Reduktor Reduktor z paskiem zębatym

13 Podstawowe zależności dla różnych połączeń kinematycznych Przekładnia zębata obrotowa Przekładnia śrubowa

14 Podstawowe zależności dla różnych połączeń kinematycznych Przenośnik (podajnik taśmowy) Przekładnia zębata liniowa (listwa zębata + wałek zębaty)

15 Przeciętne sprawności mechanizmów Śruba (gw. trapezowy) / nakrętka z mosiądzu: od 0.35 do 0.65 Śruba (gw. trapezowy) / nakrętka z plastiku: od 0.50 do 0.85 Śruba kulowa: od 0.75 do 0.85 Przekładnia zębata czołowa: ok Przekładnia zębata stożkowa: od 0.90 do 0.95 Przekładnia ślimakowa: od 0.45 do 0.85 Koło zębate i łańcuch: ok. 0.95, 0.98 Pasy zębate: ok. 0.96, 0.98 Łożyska: ok. 0.98

16 Współczynniki tarcia dla wybranych połączeń stal / stal: 0.58 stal / stal (smarowane) : 0.15 aluminium / stal: 0.45 mosiądz / stal: 0.35 miedź /stal: 0.58 plastik / stal: 0.15, 0.25

17 Przykładowe momenty bezwładności różnych elementów

18 Reduktor PARAMETRY SILNIKA: J M : moment bezwładności silnika PARAMETRY OBCIĄŻENIA: J L : moment bezwładności obciążenia J L M : bezwładność obciążenia odniesiona do silnika M L : moment obrotowy obciążenia PARAMETRY REDUKTORA: J R : moment bezwładności reduktora w odniesieniu do silnika R: przełożenie mechaniczne η R : sprawność reduktora

19 Reduktor Całkowity moment bezwładności: zgodnie z zasadą zachowania energii J TOT = J M + J R + J L M (5) 1 2 J Lω 2 L = 1 2 J L Mω 2 Mη R (6) ω 2 L J L M = J L ωm 2 η R gdzie przełożenie mechaniczne wyraża się zależnością = J L R 2 η R (7) R = ω2 M ω 2 L (8) Moment obrotowy w odniesieniu do silnika ω L M L M = M L = M L ω M η R R 2 (9) η R

20 Reduktor z paskiem zębatym PARAMETRY SILNIKA J M : moment bezwładności silnika J PM : moment bezwładność koła pasowego (silnik) D PM : średnica koła pasowego (silnik) N TM : liczba zębów koła pasowego (silnik) PARAMETRY OBCIĄŻENIA J L : moment bezwładności obciążenia M L : moment obrotowy obciążenia J PL : moment bezwładność koła pasowego (obciąż.) D PL : średnica koła pasowego (obciążenie) N TL : liczba zębów koła pasowego (obciąż.) PARAMETRY REDUKTORA η R : sprawność reduktora m B : masa pasa R: przełożenie mechaniczne

21 Reduktor z paskiem zębatym R = N TL N TM = D PL D PM, θ M = R θ L, ω M = R ω L (10) Całkowity moment bezwładności: J TOT = J M + J PM + J PL M + J B M + J L M (11) Moment bezwładności odniesiony do silnika J L M = J L R 2 η R, J PL M = J PL R 2 η R, J B M = m B η R D2 PM 4 (12) Moment obrotowy w odniesieniu do silnika D PM M L M = M L = M L (13) D PL η R Rη R

22 Przekładnia zębata obrotowa PARAMETRY SILNIKA J M : moment bezwładności silnika J GM : bezwładność koła zębatego (silnik) N TM : liczba zębów koła zębatego (silnik) PARAMETRY OBCIĄŻENIA J GL : bezwładność koła zębatego (obciążenie) N TL : liczba zębów koła zębatego (obciążenie) J L : moment bezwładności obciążenia M L : moment obrotowy obciążenia PARAMETRY REDUKTORA η R : sprawność reduktora R: przełożenie mechaniczne

23 Przekładnia zębata obrotowa Całkowity moment bezwładności: J TOT = J M + J GM + J GL M + J L M (14) Moment bezwładności w odniesieniu do silnika J L M = Moment obrotowy w odniesieniu do silnika J L R 2 η R, J GL M = J GL R 2 η R (15) N TM M L M = M L = M L (16) N TL η R Rη R

24 Przekładnia śrubowa PARAMETRY SILNIKA M: moment bezwładności silnika J C : moment bezwładności elementu łączącego PARAMETRY OBCIĄŻENIA m L : masa obciążenia X L : położenie obciążenia V L : prędkość obciążenia m T : masa stołu F P : siła F g : siła grawitacji F fr : siła tarcia µ: współczynnik tarcia g: przyśpieszenie ziemskie PARAMETRY REDUKTORA J S : moment bezwładności śruby p: skok śruby (mm/obr) α: kąt pochylenia osi η S : sprawność połączenia śrubowego

25 Przekładnia śrubowa θ M = X L p, Całkowity moment bezwładności: ω M = V L p (17) J TOT = J M + J C + J S + J L M (18) Moment bezwładności odniesiony do silnika: zgodnie z zasadą zachowania energii: E = 1 2 Jω2, E = 1 2 mv 2, v = ω 2π p, 1 2 Jω2 = 1 ( ω ) 2 2 m 2π p mp 2, J = 4π 2 Biorąc pod uwagę dane śruby i stołu otrzymujemy J L M = m L + m T η S p2 4π 2

26 Przekładnia śrubowa Moment obrotowy w odniesieniu do silnika: Zgodnie z zasadą zachowania energii E = Mθ, E = FX, θ = X p 2π, M = F p 2π (19) Biorąc pod uwagę dane śruby i stołu otrzymujemy M L M = (F P + F g + F fr ) η S p 2π (20) F g = (m r + m L ) g sin(α) F fr = (m r + m L ) g µ cos(α)

27 Przenośnik (podajnik taśmowy) PARAMETRY SILNIKA J M : moment bezwładności silnika PARAMETRY OBCIĄŻENIA m L : masa obciążenia X L : położenie obciążenia V L : prędkość obciążenia m B : masa taśmy F P : siła F g : siła grawitacji F fr : siła tarcia PARAMETRY REDUKTORA J Px : moment bezwładności koła pasowego D Px : średnica koła pasowego N TP1 : liczba zębów głównego koła pasowego p: skok koła pasowego (mm/ząb) C P1 : obwód głównego koła pasowego α: kąt pochylenia osi η P : sprawność połączenia pas koło pasowe µ: współczynnik tarcia g: przyśpieszenie ziemskie C P1 = πd P1 = N TP1 p θ M = X L C P1, ω M = V L C P1

28 Przenośnik (podajnik taśmowy) Całkowity moment bezwładności: J TOT = J M + J L M + J P1 + n i=2 J Pi, i = 1,..., n - obliczenia jak dla pełnego cylindra. Moment bezwładności odniesiony do silnika ( ) 2 JPi D P1 (21) η P D Pi J L M = m L + m B η p Moment obrotowy w odniesieniu do silnika D2 P1 4 (22) M L M = (F P + F g + F fr ) η P D PI 2 (23) F g = (m L + m B ) g sin α F g = (m L + m B ) g µ cos α

29 Przekładnia zębata liniowa (listwa zębata + wałek zębaty) PARAMETRY SILNIKA J M : moment bezwładności silnika PARAMETRY OBCIĄŻENIA m L : masa obciążenia m T : masa stołu X L : położenie obciążenia V L : prędkość obciążenia F P : siła F g : siła grawitacji F fr : siła tarcia µ: współczynnik tarcia g: przyśpieszenie ziemskie PARAMETRY REDUKTORA J G : moment bezwładności przekładni D G : średnica wałka zębatego N TG : liczba zębów wałka zębatego p G : skok przekładni (mm/ząb) C G : obwód wałka zębatego α: kąt pochylenia osi η R : sprawność przekładni C G = πd G = N TG p G θ M = X L C G, ω M = V L C G

30 Przekładnia zębata liniowa (listwa zębata + wałek zębaty) Całkowity moment bezwładności: Moment bezwładności odniesiony do silnika J TOT = J M + J G + J L M (24) J L M = m L + m T η R Moment obrotowy w odniesieniu do silnika D2 G 4 (25) M L M = (F P + F g + F fr ) η R D G 2 (26) F g = (m L + m T ) g sin α F g = (m L + m T ) g µ cos α

31 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu

32 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Dane: Wał silnika (mp): D : 14 [cm] m : 3,6 [Kg] Wał przekładni (gp): D : 21 [cm] m : 10 [Kg] Masa pasa: 50 [g] Przekładnia: 8,25 Moment bezwładności (gb): 0,021 [Kg.m 2] Sprawność : 98 Główny wał (md): D : 20 [cm] m : 9,2 [Kg] Masa obciążenia (ładunku): 700 [Kg] Masa pasa taśmociągu: 4,5 [Kg] Współczynnik tarcia: 0,1

33 Dobór silnika do taśmociągu Przypadki nachylenia Oś pozioma Oś pionowa Pod katem 45 Profil trójkątny prędkości Droga : 6 [m] Czas : 5 [s] Czas prędkości stałej : 0 [s] Droga do osiągnięcia V max : 3 [m]

34 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Obliczenia v max x = 1 2 γt2, gdzie γ = v max t x = 1 v max t 2 = v max 2 t 2 t v max = 2 x t = 2 3 [ m ] 2, 5 = 2, 4 s

35 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Prędkość obrotowa w punkcie 3 v n 3 = 60 = 2, 4 [ ] obr 60 = 229, 183 π D md π 0, 2 min Prędkość obrotowa w punkcie 2 n 2 = n 3 R = 229, 183 8, 25 = 1890, 761 [ ] obr min Prędkość obrotowa w punkcie 1=prędkość silnika n 1 = n 2 D [ ] gp 0, 21 obr = 1890, 761 = 2836, 141 D mp 0, 14 min

36 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Prędkość silnika w rad/s ω 1 = n [ , 141 rad 2π = 2π = s ] Przyspieszenie kątowe α 1 = ω 1 = ω 1 t = 297 [ ] rad 2, 5 = 118, 8 s 2 Wymagany moment obrotowy podczas przyspieszania (nie uwzględniając tarcia) M rac = J 1 ω 1 = 0, , 8 = 10, 746 [Nm]

37 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Wymagany moment obrotowy podczas przyspieszania (+ tarcie) M aac = M rac + M fr1 = 10, , 699 = 16, 445 [Nm] Wymagany moment obrotowy podczas hamowania (+ tarcie) M dec = M rac + M fr1 = 10, , 699 = [Nm] Zastępczy moment termiczny M th = M 2 i t i T cycle = M 2 acct acc + M 2 dec t dec T cycle (16, 445) 2 2, 5 + ( 5, 067) 2 2, 5 M th = = 12, 168 [Nm] 5

38 Przykład: Dobór silnika do taśmociągu Średnia prędkość w cyklu pracy ni t i n avg = T cycle = 2836, 141[rpm] Ekwiwalentny moment termiczny M 2 M th = i t i T cycle = 12, 168[Nm]

39 Projektowanie Dobór układu kinematycznego i kinetycznego wybranej maszyny lub robota : Analiza zachowań statycznych i dynamicznych napędzanego członu mechanizmu kinematycznego wybranej maszyny lub robota na przykładzie zadanych obciążeń masowych i siłowych oraz parametrów ruchu. (temat wydawany po 3 wykładzie). Dobór urządzenia wykonawczego (aktuatora) wybranego członu mechanizmu maszyny lub robota: Wybór rodzaju i dobór elementów urządzenia wykonawczego: silnika lub siłownika, mechanizmu przekładniowego, sensorów i procesu działania. Szkic dokumentacji projektowej urządzenia wykonawczego. (temat wydawany po 5 wykładzie). Wybór koncepcji i dobór nastaw układu sterowania wybranego urządzenia wykonawczego: Opracowanie modelu zachowań dynamicznych urządzenia wykonawczego. Wybór koncepcji i struktury układu sterowania. Dobór nastaw sterowania. Sprawdzenie poprawności działania układu z wykorzystaniem wybranego oprogramowania symulacyjnego. (temat wydawany po 8 wykładzie).

40 Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2017 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. akub ożaryn Wykład. Instytut Automatyki i obotyki Wydział echatroniki Politechnika Warszawska, 014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów Wykład 2 - Dobór napędów Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Wstępny dobór napędu: dane o maszynie Podstawowe etapy projektowania Krok 1: Informacje o kinematyce maszyny Krok 2: Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów Sterowanie napędów maszyn i robotów dr inż. Jakub Możaryn Wykład 1 Instytut Automatyki i Robotyki Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy) Dobór silnika serwonapędu (silnik krokowy) Dane wejściowe napędu: Masa całkowita stolika i przedmiotu obrabianego: m = 40 kg Współczynnik tarcia prowadnic = 0.05 Współczynnik sprawności przekładni śrubowo

Bardziej szczegółowo

Napęd pojęcia podstawowe

Napęd pojęcia podstawowe Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) moment - prędkość kątowa Energia kinetyczna Praca E W k Fl Fr d de k dw d ( ) Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) d ( ) d d d

Bardziej szczegółowo

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego Precyzyjne pozycjonowanie robot chirurgiczny (2009) 39 silników prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Egzamin 1 Strona 1. Egzamin - AR egz Zad 1. Rozwiązanie: Zad. 2. Rozwiązanie: Koła są takie same, więc prędkości kątowe też są takie same

Egzamin 1 Strona 1. Egzamin - AR egz Zad 1. Rozwiązanie: Zad. 2. Rozwiązanie: Koła są takie same, więc prędkości kątowe też są takie same Egzamin 1 Strona 1 Egzamin - AR egz1 2005-06 Zad 1. Rozwiązanie: Zad. 2 Rozwiązanie: Koła są takie same, więc prędkości kątowe też są takie same Zad.3 Rozwiązanie: Zad.4 Rozwiązanie: Egzamin 1 Strona 2

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY MASZYN TECHNOLOGICZNYCH

NAPĘDY MASZYN TECHNOLOGICZNYCH WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Instytut Technologii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2203, fax +48 61 665 2200 e-mail: office_mt@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy mechanizm zamiany

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru mikrosilników prądu stałego

Zasady doboru mikrosilników prądu stałego Jakub Wierciak Zasady doboru Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typowy profil prędkości w układzie napędowym (Wierciak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. [Tom] 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne / pod redakcją Eugeniusza Mazanka ; autorzy: Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki,

Bardziej szczegółowo

Napęd pojęcia podstawowe

Napęd pojęcia podstawowe Napęd pojęcia podstawowe Równanie ruchu obrotowego (bryły sztywnej) suma momentów działających na bryłę - prędkość kątowa J moment bezwładności d dt ( J ) d dt J d dt dj dt J d dt dj d Równanie ruchu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1

Instytut Konstrukcji Maszyn, Instytut Pojazdów Szynowych 1 1. SPRZĘGŁO TULEJOWE. Sprawdzić nośność sprzęgła z uwagi na naciski powierzchniowe w rowkach wpustowych. Przyjąć, że p dop = 60 Pa. Zaproponować sposób zabezpieczenia tulei przed przesuwaniem się wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie równowagi w mechanizmie. Przykład 6

Wyznaczenie równowagi w mechanizmie. Przykład 6 Wyznaczenie równowagi w mechanizmie Przykład 6 3 m, J Dane: m, J masa, masowy moment bezwładności prędkość kątowa członu M =? Oraz siły reakcji 0 M =? M b F ma b a M J b F b M b Para sił F b M b F b h

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych. Zespół napędu liniowego - 1 Algorytm obliczeń wstępnych Preskrypt: Opracował dr inż. Wiesław Mościcki Warszawa 2018

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SVAK Jednostka liniowa serii SVAK to napęd paskowy ze stałym wózkiem i ruchomym profilem. Uzupełnia ona gamę osi elektrycznych Metal Work ułatwiając

Bardziej szczegółowo

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór silnika skokowego do pracy w obszarze rozruchowym Precyzyjne pozycjonowanie (Velmix 2007) Temat ćwiczenia - stolik urządzenia technologicznego (Szykiedans,

Bardziej szczegółowo

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia Dr inż. Piotr Kulinowski pk@imir.agh.edu.pl tel. (67) 0 7 B- parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Napędy elektromechaniczne urządzeń mechatronicznych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych Przykłady napędów bezpośrednich - twardy

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP - 2 - Spis treści 1. Siłowniki śrubowe KSH z przekładnią stożkową o dużej prędkości podnoszenia - informacje ogólne... - 3-2. Siłowniki śrubowe KSH z przekładnią stożkową o dużej prędkości podnoszenia

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY

OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY 1 OSIE ELEKTRYCZNE SERII SHAK GANTRY Osie elektryczne serii SHAK GANTRY stanowią zespół zmontowanych osi elektrycznych SHAK zapewniający obsługę dwóch osi: X oraz Y.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP - 2 - Spis treści 1. Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000 ze śrubą toczną lub śrubą z gwintem trapezowym symetrycznym... - 3-2. Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000 - warianty wykonania...

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym

PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE ŁAŃCUCHOWE. a) o przełożeniu stałym. b) o przełożeniu zmiennym PRZEKŁADNIE CIERNE PRZEKŁADNIE MECHANICZNE ZĘBATE CIĘGNOWE CIERNE PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE a) o przełożeniu stałym a) z pasem płaskim a) łańcych pierścieniowy b) o przełożeniu zmiennym b) z pasem okrągłym

Bardziej szczegółowo

Maszyny transportowe rok IV GiG

Maszyny transportowe rok IV GiG Ćwiczenia rok akademicki 2010/2011 Strona 1 1. Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeo B szerokośd taśmy, [mm] C współczynnik uwzględniający skupione opory ruchu przenośnika przy nominalnym obciążeniu, D

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

Ćwiczenie 2 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych Miniaturowy siłownik liniowy (Oleksiuk, Nitu 1999) Śrubowy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko napędów mechanicznych

Stanowisko napędów mechanicznych Stanowisko napędów mechanicznych Światowe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mechaników w przemyśle stale wzrasta. Polegamy na ich pracy przy montażu, konserwacji, naprawach i wymianach wyposażenia mechanicznego.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie OB-2 BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie OB-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE FREZARKI OBWIEDNIOWEJ Opracował: mgr inż. St. Sucharzewski Zatwierdził: prof.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 Analiza kinematyczna napędu z przekładniami 1. Wprowadzenie Układ roboczy maszyny, cechuje się swoistą charakterystyką ruchowoenergetyczną, często odmienną od charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Amortyzatory Przemysłowe SHOCK ABSORBER

Amortyzatory Przemysłowe SHOCK ABSORBER Amortyzatory Przemysłowe SHOCK ABSORBER Amortyzatory przemysłowe Miniaturowa Seria PTC nienastawne M8... M12 Nowa Seria PTC nienastawne M8... M27 Seria PTC nienastawne z nakładką Seria PTD nastawne z nakładką

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

Młody inżynier robotyki

Młody inżynier robotyki Młody inżynier robotyki Narzędzia pracy Klocki LEGO MINDSTORMS NXT Oprogramowanie służące do programowanie kostki programowalnej robora LEGO Mindstorms Nxt v2.0 LEGO Digital Designer - program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA - GROUP - 2 - Spis treści 1. Siłowniki śrubowe HSGK - Informacje ogólne... - 3-2. Siłowniki śrubowe HSGK - warianty wykonania... - 4-3. Siłowniki śrubowe HSGK - śruba trapezowa wykonanie ze śrubą obrotową (R)...

Bardziej szczegółowo

1. Zasady konstruowania elementów maszyn

1. Zasady konstruowania elementów maszyn 3 Przedmowa... 10 O Autorów... 11 1. Zasady konstruowania elementów maszyn 1.1 Ogólne zasady projektowania.... 14 Pytania i polecenia... 15 1.2 Klasyfikacja i normalizacja elementów maszyn... 16 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego Nazwisko i imię: Zespół: Data: Cel ćwiczenia: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego wyznaczenie momentów bezwładności brył sztywnych Literatura

Bardziej szczegółowo

Reduktor 2-stopniowy, walcowy.

Reduktor 2-stopniowy, walcowy. Reduktor 2-stopniowy, walcowy. 1. Dane wejściowe Projektowana przekładnia należy do grupy reduktorów walcowych. Funkcję sprzęgła pełni przekładnia pasowa na wejściu, która charakteryzuje się pewną elastycznością

Bardziej szczegółowo

SERIA AT. Precyzyjne Przekładnie Kątowe

SERIA AT. Precyzyjne Przekładnie Kątowe SERIA AT Precyzyjne Przekładnie Kątowe Seria AT Charakterystyka Obudowa wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej zapewnia wysoką sztywność i odporność na korozję. Wielokrotna precyzyjna obróbka powierzchni

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn mechanizmów

Teoria maszyn mechanizmów Adam Morecki - Jan Oderfel Teoria maszyn mechanizmów Państwowe Wydawnictwo Naukowe SPIS RZECZY Przedmowa 9 Część pierwsza. MECHANIKA MASZYN I MECHANIZMÓW Z CZŁONAMI SZTYWNYMI 13 1. Pojęcia wstępne do teorii

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

układ materialny wytworzony przez człowieka, wykonujący użyteczne działanie dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz

układ materialny wytworzony przez człowieka, wykonujący użyteczne działanie dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz Maszyna układ materialny wytworzony przez człowieka, wykonujący użyteczne działanie dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz Pod względem energetycznym podział na: SILNIKI - pobierają energię z zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA-GROUP

SIŁOWNIKI ŚRUBOWE FIRMY INKOMA-GROUP - 2 - Spis treści 1. Siłowniki śrubowe HSG (obudowa sześcienna) - Informacje ogólne... - 3-2. Siłowniki śrubowe HSG (obudowa sześcienna) - warianty wykonania... - 4-3. Siłowniki śrubowe HSG - KSH - projektowanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

siłowniki śrubowe katalog 2017

siłowniki śrubowe katalog 2017 siłowniki śrubowe katalog 2017 Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek 01-141 Warszawa ul. Wolska 82a tel. 22 632-24-4 fax 22 631-17-78 wewn. 24 www.kacperek.pl e-mail: kacperek@kacperek.pl Uwaga! W związku

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 3

Laboratorium Maszyny CNC. Nr 3 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 3 Przekładnia elektroniczna Opracował Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 kwietnia 016 1. Cel pracy Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Projekt wału pośredniego reduktora

Projekt wału pośredniego reduktora Projekt wału pośredniego reduktora Schemat kinematyczny Silnik elektryczny Maszyna robocza P Grudziński v10d MT1 1 z 4 n 3 wyjście z 1 wejście C y n 1 C 1 O z 3 n M koło czynne O 1 z z 1 koło bierne P

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP LFK Lineflex

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP LFK Lineflex - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Lineflex typ LFK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA

Bardziej szczegółowo

siłowniki śrubowe katalog 2016

siłowniki śrubowe katalog 2016 siłowniki śrubowe katalog 16 Mechanika Maszyn Andrzej Kacperek 01-141 Warszawa ul. Wolska 82a tel. 22 632-24-4 fax 22 631-17-78 wewn. 24 www.kacperek.pl e-mail: kacperek@kacperek.pl Uwaga! W związku ze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ności od kinematyki zazębie

ności od kinematyki zazębie Klasyfikacja przekładni zębatych z w zależno ności od kinematyki zazębie bień PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o zebach prostych o zębach

Bardziej szczegółowo

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy

Roboty manipulacyjne i mobilne. Roboty przemysłowe zadania i elementy Roboty manipulacyjne i mobilne Wykład II zadania i elementy Janusz Jakubiak IIAiR Politechnika Wrocławska Informacja o prawach autorskich Materiały pochodzą z książek: J. Honczarenko.. Budowa i zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji

Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji Eliminacja drgań przy wykorzystaniu dynamicznego tłumika drgań z inerterem o zmiennej inertancji Przemysław Perlikowski Katedra Dynamiki Maszyn Politechnika Łódzka 23.06.2017 IPPT PAN Warszawa Współautorzy

Bardziej szczegółowo

napęd łańcuchem, dwa wałki rozrządu w głowicy, popychacze hydrauliczne, 4 zawory na cylinder

napęd łańcuchem, dwa wałki rozrządu w głowicy, popychacze hydrauliczne, 4 zawory na cylinder Dane techniczne 100 MultiJet Kod typu 4HV Pojemność skokowa (cm 3 ) 2198 Stopień sprężania 17,5:1 Moc maks. CE kw (KM) przy obr./min 74 (100) przy 2900 Maks. moment obr. CE: Nm (kgm) przy obr./min 250

Bardziej szczegółowo

LL Fx Fx max + Fz. Mx Mx max + Mz Mz max 1. My My max + LF= Fz max +

LL Fx Fx max + Fz. Mx Mx max + Mz Mz max 1. My My max + LF= Fz max + LL Prowadnica liniowa z obiegowymi łożyskami kulowymi Opatentowane łożysko Łatwy montaż oraz niska cena Kilka możliwości montażu za pomocą nakrętek teowych Wiele dodatkowych akcesoriów Dostępna każda długość,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DYNAMIKI MASZYN. Redukcja momentów bezwładności do określonego punktu redukcji

LABORATORIUM DYNAMIKI MASZYN. Redukcja momentów bezwładności do określonego punktu redukcji LABORATORIUM DYNAMIKI MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 2 Redukcja momentów bezwładności do określonego

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 12/14. ANTONI SZUMANOWSKI, Warszawa, PL PAWEŁ KRAWCZYK, Ciechanów, PL

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 12/14. ANTONI SZUMANOWSKI, Warszawa, PL PAWEŁ KRAWCZYK, Ciechanów, PL PL 222644 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222644 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401778 (51) Int.Cl. F16H 55/56 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross - 2 - Spis treści 1.1 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje ogólne... - 3-1.2 Sprzęgło mimośrodowe INKOMA Inkocross typ KWK - Informacje techniczne... - 4-1.3 Sprzęgło mimośrodowe

Bardziej szczegółowo

Podnośniki śrubowe o budowie modularnej

Podnośniki śrubowe o budowie modularnej Podnośniki śrubowe o budowie modularnej Spis Treści 1. Podnośniki (dźwigniki) śrubowe o budowie modularnej... 4 1.1. Zastosowanie podnośników (dźwigników) śrubowych SG... 4 1.2. Opis produktów... 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Podnośniki śrubowe o budowie modularnej

Podnośniki śrubowe o budowie modularnej Podnośniki śrubowe o budowie modularnej Spis Treści 1. Podnośniki (dźwigniki) śrubowe o budowie modularnej... 4 1.1. Zastosowanie podnośników (dźwigników) śrubowych SG... 4 1.2. Opis produktów... 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

i = n Jest to wyjściowa prędkość obrotowa skalkulowana wg następującego wzoru: n2 =

i = n Jest to wyjściowa prędkość obrotowa skalkulowana wg następującego wzoru: n2 = Spis treści 1. Dobór s.2 2. Przekładnie ślimakowe seria CM s.7 3. Zespoły przekładni ślimakowych seria CMM s.27 4. Przekładnie ślimakowe z wejściowym stopniem walcowym s. 37 1. Dobór Katalog ten zawiera

Bardziej szczegółowo

- 2 - Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000

- 2 - Siłowniki śrubowe ALBERT typ SGT 5 SGT 1000 - 2-5 SGT 1000 Spis treści Informacje ogólne... 3 Warianty wykonania (podstawowe i z ruchomą nakrętką)... 4 Wymiary wykonania GO i GU...5 Wymiary standardowych końcówek śrub dla wykonania GO i GU... 7

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWs Wentylatory serii WPWs to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA 2 RUCH POSTĘPOWY I OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO. Wykład Nr 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

MECHANIKA 2 RUCH POSTĘPOWY I OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO. Wykład Nr 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko MECHANIKA 2 Wykład Nr 2 RUCH POSTĘPOWY I OBROTOWY CIAŁA SZTYWNEGO Prowadzący: dr Krzysztof Polko WSTĘP z r C C(x C,y C,z C ) r C -r B B(x B,y B,z B ) r C -r A r B r B -r A A(x A,y A,z A ) Ciało sztywne

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA KATEDRA WYTRZYMAŁOSCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MACHANIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza kinematyki robota mobilnego z wykorzystaniem MSC.VisualNastran PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

Bardziej szczegółowo

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna Włodzimierz Wolczyński 3 RUCH DRGAJĄCY. CZĘŚĆ 1 wychylenie sin prędkość cos cos przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości sin sin 4 3 1 - x. v ; a ; F v -1,5T,5 T,75 T T 8t x -3-4 a, F energia

Bardziej szczegółowo

OSIE ELEKTRYCZNE Z NAPĘDEM PASKOWYM SERII ELEKTRO BK

OSIE ELEKTRYCZNE Z NAPĘDEM PASKOWYM SERII ELEKTRO BK OSIE ELEKTRYCZNE Z NAPĘDEM PASKOWYM SERII ELEKTRO BK Osie elektryczne z paskiem zębatym serii BK zostały oparte o bardzo wytrzymały a przy tym wyjątkowo lekki profil aluminiowy. Dolna płaszczyzna profilu

Bardziej szczegółowo

Dynamika mechanizmów

Dynamika mechanizmów Dynamika mechanizmów napędy zadanie odwrotne dynamiki zadanie proste dynamiki ogniwa maszyny 1 Modelowanie dynamiki mechanizmów wymuszenie siłowe od napędów struktura mechanizmu, wymiary ogniw siły przyłożone

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE UKŁADY NAPĘDOWE OBRABIAREK

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE UKŁADY NAPĘDOWE OBRABIAREK PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE na przykładzie obrabiarek Dr hab. inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Wśród układów napędowych obrabiarek można rozróżnić napędy główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMK MECHANKA mgr inż. Sebastian Pakuła Wydział nżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki mail: spakula@agh.edu.pl mgr inż. Sebastian Pakuła - Kontrolny

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 19/10

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 19/10 PL 218159 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218159 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387380 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy

(12) OPIS PATENTOWY. (54)Uniwersalny moduł obrotowo-podziałowy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160463 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283098 (22) Data zgłoszenia: 28.12.1989 B23Q (51)IntCl5: 16/06 (54)Uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych i sprawność i mechanizmów.

Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych i sprawność i mechanizmów. Automatyka i Robotyka. Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów arcie w parach kinematycznych mechanizmów 1 ARCIE W PARACH KINEMAYCZNYCH MECHANIZMÓW Analiza wpływu tarcia na reakcje w parach kinematycznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229701 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419686 (51) Int.Cl. F16F 15/24 (2006.01) F03G 7/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online ACS36-L1K0-K01 ACS/ACM36 ENKODER ABSOLUTNY

Karta charakterystyki online ACS36-L1K0-K01 ACS/ACM36 ENKODER ABSOLUTNY Karta charakterystyki online ACS36-L1K0-K01 ACS/ACM36 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Rysunek może się różnić Szczegółowe dane techniczne Wydajność Liczba kroków na obrót Liczba obrotów Maks. rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3) Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3) data aktualizacji: 2014.07.15 Aby silnik napędzał samochód, uzyskiwana dzięki niemu siła napędowa na kołach napędowych musi równoważyć siłę oporu, która

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Laboratorium Maszyny CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej

Nr 2. Laboratorium Maszyny CNC. Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Politechnia Poznańsa Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Maszyny CNC Nr 2 Badania symulacyjne napędów obrabiare sterowanych numerycznie Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyńsi Poznań, 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ruch obrotowy bryły sztywnej. Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe

Ruch obrotowy bryły sztywnej. Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe Ruch obrotowy bryły sztywnej Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe Ruch obrotowy ruch po okręgu P, t 1 P 1, t 1 θ 1 θ Ruch obrotowy ruch po okręgu P,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice

AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych. Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice AutoCAD Mechanical - Konstruowanie przekładni zębatych i pasowych Radosław JABŁOŃSKI Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska, Gliwice Streszczenie: W artykule opisano funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O) ZADANIE PROJEKTOWE: Zaprojektować chwytak do manipulatora przemysłowego wg zadanego schematu kinematycznego spełniający następujące wymagania: a) w

Bardziej szczegółowo

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI dr inż. Sebastian Pakuła Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki mail: spakula@agh.edu.pl dr inż. Sebastian Pakuła - Kontrolny zestaw

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 5) BADANIE REGULATORA PI W UKŁADZIE STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ SILNIKA PRĄDU STAŁEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA:

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza karta katalogowa dotyczy trójfazowych silników asynchronicznych, niskiego napięcia, z wirnikiem klatkowym - serii DM1 w kadłubach odlewanych żeliwnych, budowy zamkniętej IP,

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2 Jakub Wierciak Mikrosilniki cz. 2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mikrosilnik z komutacją bezzestykową 1 - wałek,

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne Ćwiczenia

Maszyny Elektryczne Ćwiczenia Maszyny Elektryczne Ćwiczenia Mgr inż. Maciej Gwoździewicz Silniki indukcyjne Po co ćwiczenia? nazwa uczelni wykład ćwiczenia laboratorium projekt suma Politechnika Wrocławska 45 0 45 0 90 Politechnika

Bardziej szczegółowo