P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego"

Transkrypt

1 P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego Dariusz Kozłowski II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

2 Pułapki w ocenie rytmu

3 Ocena rytmu serca W PRZEDSIONKACH 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ 1. NORMOKARDIA (60-100/min) 2. BRADYKARDIA (< 60/min) 3. TACHYKARDIA (> 100/min) 2 MIAROWOŚĆ 1. MIAROWA 2. NIEMIAROWA 3 ZAŁAMKI 1. Załamek P (zatokowy) 2. Załamek P (przedsionkowy) 3. Fala stymulacji P (sztuczna) 4. Brak załamków (węzłowy)

4 Miarowość o czym myśleć? normokardia/bradykardia tachykardia miarowa RZ niemiarowa miarowa niemiarowa

5 Wiodący rytm serca normokardia/bradykardia tachykardia RZ RPozaZ miarowa niemiarowa

6 Wiodący rytm serca normokardia/bradykardia tachykardia RZ RPozaZ miarowa niemiarowa jeśli wierszyk się NIE ZGADZA? 1) w I i/lub 2) w II, III, avf i/lub 3) w V1

7 Wiodący rytm serca normokardia/bradykardia tachykardia RZ RPozaZ miarowa niemiarowa

8 Wiodący rytm serca normokardia/bradykardia tachykardia miarowa RZ niemiarowa miarowa niemiarowa

9 Niemiarowość o czym myśleć? 1 N I E M I A R O W O Ś Ć 2 NIEMIAROWA (całkowita, bezładna) 3 MIAROWA (uporządkowana) Migotanie 1. AF 2. VF Częstoskurcz Polimorficzny 1.MAT 2.PVT Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór Częstoskurcz/ Trzepotanie ze zmiennym blokiem p-k

10 Niemiarowość o czym myśleć? 1 N I E M I A R O W O Ś Ć 2 3 CAŁKOWITA (bezładna) MIAROWA (uporządkowana) Migotanie 1. AF 2. VF Częstoskurcz Polimorficzny 1.MAT 2.PVT Ekstrasystolia 1. APCs 2. JPCs 3. VPCs Częstoskurcze ze zmiennym blokiem p-k Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór

11 Niemiarowość o czym myśleć? 1 N I E M I A R O W O Ś Ć 2 CAŁKOWITA (bezładna) są P/P Częstoskurcz Polimorficzny 1.Przedsionkowy (MAT) z wąskimi QRS brak P/P 2.Komorowy (PVT) z szerokimi QRS Migotanie 1. Przedsionków (AF) 2. Komór (VF) z szerokimi QRS z wąskimi QRS

12 Niemiarowość o czym myśleć? 1 N I E M I A R O W O Ś Ć 2 3 CAŁKOWITA (bezładna) MIAROWA (uporządkowana) Migotanie 1. AF 2. VF Częstoskurcz Polimorficzny 1.MAT 2.PVT Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór Częstoskurcz/ Trzepotanie ze zmiennym blokiem p-k

13 elektrokardiogramy (nr 1-5)

14 , 43 lata: po zabiegu kardiochirurgicznym

15 , 81 lat: zasłabnięcia, omdlenia

16 , 53 lata: ostry zawał serca

17 , 68 lat: permanentna arytmia

18 , 73 lata: przewlekła niewydolność serca

19 Pułapki w ocenie przewodzenia

20 Zaburzenia przewodzenia SAB Blok zatokowo-przedsionkowy IAB Blok międzyprzedsionkowy AVB Blok przedsionkowo-komorowy LBBB Blok lewej odnogi pęczka Hisa RBBB Blok prawej odnogi pęczka Hisa LPH Blok wiązki tylnej lewej odnogi LAH Blok wiązki przedniej lewej odnogi

21 Depolaryzacja wzp nie ma załamka w ekg!

22 Depolaryzacja przedsionków załamek P

23 Depolaryzacja wpk nie ma załamka w ekg!

24 Depolaryzacja ppk+odnóg nie ma załamka w ekg!

25 Depolaryzacja wpurkinje nie ma załamka w ekg!

26 Odstęp xp (?) R węzeł z-p węzeł p-k odnogi pęczka Hisa P pęczek Hisa T U Q S Odstęp xp całkowity czas przewodzenia z-p (nieoznaczalny)

27 Zaburzenia przewodzenia nadkomorowe i komorowe SAB Blok zatokowo-przedsionkowy IAB Blok międzyprzedsionkowy AVB Blok przedsionkowo-komorowy LBBB Blok lewej odnogi pęczka Hisa RBBB Blok prawej odnogi pęczka Hisa LPFB Blok wiązki tylnej lewej odnogi LAFB Blok wiązki przedniej lewej odnogi

28 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe Bloki przedsionkowo-komorowe II stopnia (M) I stopnia II stopnia III stopnia zah.zatokowe II stopnia typu 1 (Wenckebach) (def.: Nagłe wydłużenie odstępów PP, poprzedzone ich stopniowym skracaniem = PP ulegają skróceniu przed pauzą)

29 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe Bloki przedsionkowo-komorowe II stopnia (W) I stopnia II stopnia III stopnia zah.zatokowe II stopnia typu 2 (Mobitz) (def.: Okresowe wypadanie pojedynczych lub kolejnych załamków P. = pauza jest wielokrotnością odstępu PP lub może być od niej krótsza lub dłuższa maksymalnie o 100 ms.

30 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe Bloki przedsionkowo-komorowe II stopnia (W) II stopnia (M) I stopnia II stopnia III stopnia Zahamowanie zatokowe (def.: Nagłe wydłużenie odstępów PP, poprzedzone ich stopniowym wydłużeniem = PP ulegają wydłużeniu przed pauzą); zazwyczaj > 2 sek; > 140% trwania PP

31 Zaburzenia przewodzenia nadkomorowe i komorowe SAB Blok zatokowo-przedsionkowy IAB Blok międzyprzedsionkowy AVB Blok przedsionkowo-komorowy LBBB Blok lewej odnogi pęczka Hisa RBBB Blok prawej odnogi pęczka Hisa LPFB Blok wiązki tylnej lewej odnogi LAFB Blok wiązki przedniej lewej odnogi

32 Odstęp PQ/PR R węzeł z-p węzeł p-k odnogi pęczka Hisa P pęczek Hisa T U Q odstęp P-Q S Odstęp PQ/PR całkowity czas przewodzenia p-k (głównie przez AVN)

33 Odstęp PQ/PR R Maksymalny czas trwania odstępu PQ w jednym z 12 odprowadzeń standardowych zakres normy: węzeł z-p węzeł p-k odnogi pęczka Hisa u dzieci 0,10-0,12 sek. u młodzieży 0, sek. P pęczek Hisa T u dorosłych 0,14-0,20 sek. U Q odstęp P-Q S Odstęp PQ/PR całkowity czas przewodzenia p-k (głównie przez AVN)

34 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe II stopnia Bloki przedsionkowo-komorowe III stopnia zah.zatokowe II stopnia III stopnia I stopnia (def.: przez cały czas zachowane jest przewodzenie p-k; jedynie występuje opóźnienie wydłużenie PQ)

35 Odstęp PQ/PR Pomiar: od początku depolaryzacji przedsionka do początku depolaryzacji komór (najszerszy załamek P -> kończynowe; pierwsze wychylenie w QRS) Czas trwania : ms ( sek) Wydłużenie > 200 ms : AVB I st. Skrócenie < 120 ms : ważne INFO impuls nie idzie przez AVN! Obok węzła przez DD preekscytacja Bez węzła - AVB blok p-k

36 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe II stopnia Bloki przedsionkowo-komorowe III stopnia zah.zatokowe I stopnia III stopnia II stopnia (def.: przez cały czas zapisu rejestruje się cechy przewodzenia p-k oraz okresowego braku przewodzenia p-k)

37 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe Bloki zatokowo-przedsionkowe Bloki przedsionkowo-komorowe II stopnia III stopnia I stopnia II stopnia zah.zatokowe III stopnia (def.: przez cały czas zapisu brak przewodzenia p-k; całkowite rozkojarzenie p-k -> rytm zastępczy

38 Ocena P i PQ = zaburzenia przewodzenia nadkomorowe c) III stopnia - zupełnie niezależna czynność P i K, częstość P > częstości QRS - częstość i kształt QRS zależą od rozrusznika zastępczego - d) typy kliniczne *proksymalny (węzeł p-k) - QRS wąski o częstośći ok. 50/min AVB-proksymalny * dystalny (poniżej strefy podziału pęczka p-k) - QRS szeroki o czestości ok. 35/min AVB-dystalny

39 Odstęp PQ/PR Pomiar: od początku depolaryzacji przedsionka do początku depolaryzacji komór (najszerszy załamek P -> kończynowe; pierwsze wychylenie w QRS) Czas trwania : ms ( sek) Wydłużenie > 200 ms : AVB I st. Skrócenie < 120 ms : ważne INFO impuls nie idzie przez AVN! Obok węzła przez DD preekscytacja Bez węzła - AVB blok p-k

40 Zaburzenia przewodzenia nadkomorowe i komorowe SAB Blok zatokowo-przedsionkowy IAB Blok międzyprzedsionkowy AVB Blok przedsionkowo-komorowy LBBB Blok lewej odnogi pęczka Hisa RBBB Blok prawej odnogi pęczka Hisa LPFB Blok wiązki tylnej lewej odnogi LAFB Blok wiązki przedniej lewej odnogi

41 Ocena czasu QRS = zaburzenia przewodzenia komorowe >100ms <120ms EKG z wąskimi zespołami QRS 120ms EKG z szerokimi zespołami QRS LPH LAH (avl>45 ms, QR) RBBB (> 50 ms) IVCD (>110 ms) LBBB (> 60 ms)

42 elektrokardiogramy (nr 6-12)

43 , 67 lat: nadciśnienie, cukrzyca

44 , 63 lata: przerwy w biciu serca

45 , 73 lata: przerwy w pracy serca

46 , 23 lata: omdlenia kościelne

47 , 53 lata: ostry zawał serca

48 , 84 lata: okresowe zasłabnięcia

49 , 71 lat: ostry zawał serca

50 Pułapki w ocenie niedokrwienia

51 Depolaryzacja komorowa

52 Repolaryzacja (komorowa)

53 Repolaryzacja (komorowa)

54 nowe ŚCIANY SERCA Grupa PRZEDNIA Grupa DOLNA PRAWA KOMORA Przednia : V1-V6 Dolna: II, III avf Dolno-podstawna (tylna): odwz. V1-V3 lub V7-V9 V1R-V6R Boczna : I, avl, (V6)

55 ZMIANY ST-T Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

56 ZMIANY ST-T Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

57 NIEDOKRWIENIE najpierw wyklucz zmiany wtórne! 1 ZABURZENIA ŚRÓDKOMOROWE 1. Blok prawej odnogi RBBB 2. Blok lewej odnogi LBBB 3. Blok niespecyficzny IVCD 2 ZMODYFIKOWANE ZESPOŁY QRS 1. Zespół WPW 2. Zespół wystymulowany 3 ZESPOŁY KOMOROWE 1. Przerost lewej komory LVH 2. Przerost prawej komory - RVH

58 ZMIANY ST-T Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

59 A. BEZ UNIESIENIA ST z obniżeniem odcinka ST z odwróceniem załamków T B. Z UNIESIENIEM ST

60 ZMIANY ST Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

61 OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY z uniesieniem ST V2-V3 : mm; (> 40) 2.0 mm, (< 40) 2.5 mm (ściana przednia) pozostałe odprowadzenia: / 1.0 mm (ściana przednia, boczna, dolna) V3R-V4R : mm; (> 30) 0.5 mm, (< 30) 1.0 mm (ściana prawej komory) V2-V3 : obniżenie (!) 0.5 mm (ściana dolno-podstawna)

62 ZMIANY ST Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

63 OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY bez uniesienia ST obniżenie odcinka ST: wszystkie odprowadzenia / 0.5 mm (ściana przednia, boczna, dolna) Typy obniżeń odcinka ST: (1) horyzontalne (2) skośne w dół (3) skośne do góry inwersja załamka T : / mm (ściany wszystkie) Typy inwersji załamka T: (1) Prosta inwersja ( lub ) (2) Pseudoinwersja= pseudonormalizacja

64 ZMIANY ST Wtórne Pierwotne Niespecyficzne Przetrwałe N I E D O K R W I E N I E/ ZAWAŁ ZMIANY zespołu QRS * Cechy martwicy OZW z ST STEMI Atypowa UA -Prinzmetal 3 OZW bez ST * NSTEMI * Typowa UA

65 CECHY MARTWICY patologiczne Q V2-V3 : min. 20 ms; każda głębokość (ściana przednia) pozostałe odprowadzenia: min. 30 ms i min. 1 mm (ściana przednia, boczna, dolna) V1-V2 : załamek R 40 ms i R/S > 1 i (+) T -( wykl. RVH, IVCD) (ściana dolno-podstawna) patologiczne QS patologiczne QS (ściana dolna, boczna)

66 elektrokardiogramy (nr 13-21)

67 , 45 lat: 1-godzinny ból wieńcowy

68 , 88 lat: ból w kp + spocenie

69 , 36 lat: okres poporodowy, ból w kp

70 , 48 lat: omdlenie + duszność

71 , 40 lat: omdlenie

72 , 63 lata: dolegliwości bólowe w plecach i równocześnie w nadbrzuszu

73 , 25 lat: PNN, hemodializa od 2 lat

74 , 70 lat: osłabienie, nadciśnienie tętnicze m.in. lekami moczopędnymi

75 , 68 lat: ogromny ból głowy, zasłabnięcie

76 Pułapki w ocenie stymulatora

77 Chory ze stymulatorem istotne informacje Tryb stymulacji unipolarna bipolarna

78 Chory ze stymulatorem istotne informacje Tryb stymulacji unipolarna bipolarna AAI 65/min 3,6V/0,75ms

79 Stymulator pacing (stymulacja) sensing (sterowanie) Nie do oceny (rytm własny) Nie do oceny (rytm stymulowany) Skuteczna Prawidłowe Nieprawidłowe Nieskuteczna undersensing załamków P i R oversensing załamków M i T

80 Podstawy oceny stymulatorów - SKUTECZNOŚĆ Zaburzenia skuteczności stymulacji (PACING) skuteczna stymulator prawidłowo stymuluje jamę - po artefakcie stymulacji widoczny jest załamek R (komorowa) lub P (przedsionkowa) nieskuteczna stymulator nieprawidłowo stymuluje daną jamę - po artefakcie stymulacji brak załamka R (komorowa) lub P (przedsionkowa)

81 Podstawy oceny stymulatorów przedsionkowych (ODPROWADZENIA KOŃCZYNOWE) Stymulowany PRAWY PRZEDSIONEK - odpr.ii,iii,avf P (+) - stymulacja górnej części przedsionka tj. stymulacja PP (górna przegroda)

82 Podstawy oceny stymulatorów komorowych (ODPROWADZENIA PRZEDSERCOWE) - odpr. V1 RBBB -> stymulacja lewej komory - odpr. V6 LBBB -> stymulacja prawej komory (ODPROWADZENIA KOŃCZYNOWE) - odpr.ii,iii,avf QRS (+) - stymulacja drogi odpływu komory - odpr.ii,iii,avf QRS (-) - stymulacja koniuszka komory

83 elektrokardiogramy (nr 22-28)

84 , 93 lata: zasłabnięcia

85 , 82 lata: ostry zawał serca

86 , 75 lat: omdlenie kościelne,

87 , 95 lat: utrata przytomności

88 , 48 lat: problemy z rozrusznikiem

89 , 84 lata: problemy z rozrusznikiem

90 , 72 lata: uczucie kołatania serca

91 Pułapki w ocenie szybkich rytmów

92 Ocena szybkich rytmów serca SKURCZE DODATKOWE 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ > 100/min 1. CZĘSTOSKURCZ ( /min) 2. TRZEPOTANIE ( /min) 3. MIGOTANIE (> 300/min) 2 MIAROWOŚĆ 1. MIAROWA 2. NIEMIAROWA 3 ZAŁAMKI 1. Załamek P (zatokowy) 2. Załamek P (przedsionkowy) 3. Fala F (trzepotanie) 4. Fala f (migotanie)

93 Ocena szybkich rytmów serca SKURCZE DODATKOWE 1 N I E M I A R O W O Ś Ć 2 3 CAŁKOWITA (bezładna) MIAROWA (uporządkowana) Migotanie 1. AF 2. VF Częstoskurcz Polimorficzny 1.MAT 2.PVT Ekstrasystolia 1. APCs 2. JPCs 3. VPCs Częstoskurcze ze zmiennym blokiem p-k Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór

94 Ocena szybkich rytmów serca SKURCZE DODATKOWE 1 N I E M I A R O W O Ś Ć z wąskimi QRS Obecność P 3 MIAROWA (uporządkowana) z wąskimi QRS brak lub obecność P Ekstrasystolia 1. APCs 2. JPCs 3. VPCs Częstoskurcze ze zmiennym blokiem p-k z szerokimi QRS brak lub obecność wstecznych P Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór

95 Ocena szybkich rytmów serca SKURCZE DODATKOWE 1 N I E M I A R O W O Ś Ć z szerokimi QRS z powodu aberracji 3-fazy obecność P 3 MIAROWA (uporządkowana) z szerokimi QRS z powodu aberracji 3-fazy brak lub obecność P Ekstrasystolia 1. APCs 2. JPCs Częstoskurcze ze zmiennym blokiem p-k Migotanie przedsionków z szybką odpowiedzią komór

96 Ocena szybkich rytmów serca W PRZEDSIONKACH 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ > 100/min 1. CZĘSTOSKURCZ ( /min) 2. TRZEPOTANIE ( /min) 3. MIGOTANIE (> 300/min) 2 MIAROWOŚĆ 1. MIAROWA 2. NIEMIAROWA 3 ZAŁAMKI 1. Załamek P (zatokowy) 2. Załamek P (przedsionkowy) 3. Fala F (trzepotanie) 4. Fala f (migotanie)

97 Wiodący rytm serca normokardia/bradykardia Tachykardia > 100/min RZ RPozaZ miarowa niemiarowa

98 Prosty algorytm nadkomorowy (trójstopniowy) Miarowy częstoskurcz z wąskimi QRS 1 są Co robią przedsionki? nie widać Załamek P lub P lub F częstoskurcz bez załamków 2 Jak przewodzą się do/z komór Przewodzenie A-V 1:1? Przewodzenie A-V nie 1:1? 3 Gdzie są załamki P? 3 Jaka jest częstość załamków? < 250/min. > 250/min. załamki za QRS (wsteczne) załamki przed QRS (zstępne) AT AFL blisko QRS (70 ms) dalej od QRS (100 ms) AVNRT (węzłowy, ) AVRT (z dd, ) załamek P zalamek P fala F ST AT AFL

99 Ocena szybkich rytmów serca W KOMORACH 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ > 100/min 1. CZĘSTOSKURCZ ( /min) 2. TRZEPOTANIE ( /min) 3. MIGOTANIE (> 300/min) 2 MIAROWOŚĆ 1. MIAROWA 2. NIEMIAROWA 3 ZESPOŁY KOMOROWE 1. Szerokie typowy RBBB/LBBB (nadkom.) 2. Szerokie atypowy RBBB/LBBB (kom.) 3. Wąskie typowy LPFB/LAFB (kom.) 4. Różne szerokości polimorficzny VT 5. Niskoamplitudowe, różne VF (migotanie)

100 Prosty algorytm komorowy (trójstopniowy) Miarowy częstoskurcz z szerokimi QRS Jak wygląda zespół QRS w avr? 1 2 Jak i jest stosunek Vi/Vt? 3

101 Ryc.16A Zastosowanie algorytmu Vereckei w rozpoznawaniu BCT. 1.Cecha spełniona R lub Rs w avr

102 Prosty algorytm wg Vereckei (trójstopniowy) Miarowy częstoskurcz z szerokimi QRS Jak wygląda zespół QRS w avr? 1 2 Jak i jest stosunek Vi/Vt? 3

103 2.Cecha spełniona r lub q > 40 ms

104 Prosty algorytm komorowy (trójstopniowy) Miarowy częstoskurcz z szerokimi QRS Jak wygląda zespół QRS w avr? 1 2 Jak i jest stosunek Vi/Vt? 3

105 Ryc.16B Zastosowanie algorytmu Vereckei w rozpoznawaniu BCT. 2.Cecha spełniona Vi/Vt < 1 (2/5)

106 Ryc.16B Zastosowanie algorytmu Vereckei w rozpoznawaniu BCT. 2.Cecha spełniona Vi/Vt < 1 (2/5)

107 Schemat pomiaru Vi/Vt w nowym algorytmie (cyt. za M.Jastrzębskim, KpD 2008; 8: 51-56)

108 Prosty algorytm komorowy (trójstopniowy) Miarowy częstoskurcz z szerokimi QRS Jak wygląda zespół QRS w avr? 1 2 Jak i jest stosunek Vi/Vt? 3

109 elektrokardiogramy (nr 29-35)

110 , 50 lat: przeskakiwanie serca, bez omdleń

111 , 60 lat: szybkie kołatania serca z towarzyszącym zasłabnięciem

112 , 28 lat: bardzo częste epizody szybkich kołatań serca, wielokrotnie leczone na SOR

113 , 66 lat: niemiarowe bicie serca

114 , 36 lat: napadowe kołatania serca

115 , 63 lata: szybkie kołatanie serca

116 , 33 lata: napad arytmii

117 Życzę powodzenia

118 w opisywaniu ekg

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG Aleksandra Jarecka CO TO JEST EKG? Graficzne przedstawienie zmian potencjałów kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni ciała Wielkość

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 3) zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze)

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Podstawy EKG 1887 rok- Waller dokonał bezpośredniego zapisu potencjałów serca. 1901 rok- galwanometr strunowy Einthovena pozwolił na rejestrację czynności

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG Opracowanie: Prof. Witold A. Zatoński i zespół projektu

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks 56 G E R I A T R I A 2014; 8: 56-61 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2013 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

Przedsionkowe zaburzenia rytmu

Przedsionkowe zaburzenia rytmu Przedsionkowe zaburzenia rytmu 4 ROZDZIAŁ Wstęp Załamki P elektrokardiogramu odzwierciedlają depolaryzację przedsionków. Rytm serca, który rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym i ma dodatnie załamki

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna Purkinjego II KATEDRA KARDIOLOGII CM CM UMK UMK

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrokardiografii część 1

Podstawy elektrokardiografii część 1 Podstawy elektrokardiografii część 1 Dr med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie ELEKTROKARDIOGRAFIA metoda rejestracji napięć elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction 162 GERIATRIA 2011; 5: 162-166 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2010 Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre

Bardziej szczegółowo

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność.

25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. Opisy przypadków 25. Mężczyzna, 68 lat, z paroletnim wywiadem zastoinowej niewydolności serca, zgłaszający nasiloną duszność. 26. Kobieta, 85 lat, z niedawno przebytym epizodem pełnej utraty przytomności

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 24.03.2009 Zaakceptowano: 24.03.2009 Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS Broad QRS complex tachycardias

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Podstawy EKG Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Wojciech Telec telec@ump.edu.pl EKG Elektrokardiograf to bardzo czuły galwanometr - wykonuje pomiary natężenia prądu

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm 295 G E R I A T R I A 2010; 4: 295-300 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 20.10.2010 Zaakceptowano/Accepted: 26.10.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 6.11.2007 Poprawiono: 9.11.2007 Zaakceptowano: 10.11.2007 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe

Bardziej szczegółowo

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1

Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie kompendium postępowania, część 1 Choroby Serca i Naczyń 2012, tom 9, nr 5, 288 292 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Do lekarza rodzinnego przychodzi pacjent z wszczepionym rozrusznikiem... Krótkie

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze stymulatorem

Pacjent ze stymulatorem Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 4, 221 226 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. med. Rafał Baranowski Pacjent ze stymulatorem Ewa Piotrowicz, Rafał Baranowski Instytut Kardiologii im.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu...

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu... SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii.............................. 11 Wstęp................................................................ 11 Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej...................................

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko Fizjologia układu krążenia II Dariusz Górko Fizyczne i elektrofizjologiczne podstawy elektrokardiografii. Odprowadzenia elektrokardiograficzne. Mechanizm powstawania poszczególnych załamków, odcinków oraz

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS - algorytm średniozaawansowany Broad QRS complex tachycardia intermediate algorithm 217 G E R I A T R I A 2010; 4: 217-222 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 13.09.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS tachycardias preexcitation syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło 15.09.2008 Zaakceptowano 15.09.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS zespoły preekscytacji Narrow QRS

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I R O Z D Z I A Ł 6 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I June Edhouse, Francis Morris Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS może powstawać w różnych mechanizmach. Może być zarówno częstoskurczem

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction 224 GERIATRIA 2011; 5: 224-230 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku Franciszek Walczak, Robert Bodalski Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie STRESZCZENIE Niniejsza praca jest komentarzem do ryciny 13. zamieszczonej w Forum Medycyny Rodzinnej (2007;

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 25.03.2008 Zaakceptowano: 28.03.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu

Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zakład Medycyny Ratunkowej 02-005 Warszawa ul. Lindleya 4 Kierownik Zakładu Dr n. med. Zenon Truszewski Sekretariat: +48225021323 E-mail: med_ratunkowa.wp.pl Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności

EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności EKG u pacjentów z kołataniem serca i utratą przytomności Wywiad i badanie fizykalne 56 Kołatania serca 56 Zawroty głowy i omdlenia 56 Badanie fizykalne 58 EKG pomiędzy napadami kołatań serca i omdleń 6

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd.

OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. OZW istotne elementy wywiadu chorobowego cd. Jakość bólu charakter bólu; Jak można go określić, gdzie odczuwany jest dyskomfort? Promieniowanie Gdzie odczuwany jest ból? Gdzie ten ból bólu promieniuje?

Bardziej szczegółowo

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany

Przewrotny tytuł nie jest tym razem związany Choroby Serca i Naczyń 2010, tom 7, nr 2, 101 105 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Cyrkiel, logika i znajomość reguł klucz do sukcesu interpretacji EKG Callipers,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków? Choroby Serca i Naczyń 2011, tom 8, nr 3, 165 169 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Co nurtuje lekarza rodzinnego, czyli dylemat: czy ten pacjent ma migotanie przedsionków?

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego

Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 6, 337 341 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaka to arytmia, czyli rzadsze postaci częstoskurczu przedsionkowego What kind

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia bloki przedsionkowo-komorowe Disorders of the impuls conduction atrioventricular blocks

Zaburzenia przewodzenia bloki przedsionkowo-komorowe Disorders of the impuls conduction atrioventricular blocks 70 G E R I A T R I A 2011; 5: 70-74 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 02.02.2011 Zaakceptowano/Accepted: 02.03.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram

Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram 117 G E R A T R A 2014; 8: 117130 Akademia Medycyny POGADANK O ELEKTROKARDOGRAF/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2014 Zaakceptowano/Accepted: 06.05.2014 Ocena stymulacji serca

Bardziej szczegółowo

Analiza zapisu elektrokardiograficznego

Analiza zapisu elektrokardiograficznego 134 funkcję elektryczną serca można wyrazić w postaci dipola, czyli najprostszego generatora prądu składającego się z bieguna dodatniego i ujemnego. Dipol znajduje się w geometrycznym środku trójkąta utworzonego

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks 56 GERIATRIA 2012; 6: 56-62 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 19.03.2012 Zaakceptowano/Accepted: 23.03.2012 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne

Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych. Przyczyny kardiologiczne Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych Najczęstsze przyczyny hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych JACEK LACH III KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII II WYDZ. LEKARSKIEGO WUM Przyczyny hospitalizacji w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG

Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG ELEKTROKARDIOGRAMY, ELEKTROGRAMY... Interesujące zapisy 24-godzinnego EKG Przedstawiamy Państwu 3 zapisy 24-godzinnego EKG, prezentowane podczas Konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej w Kościelisku

Bardziej szczegółowo

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 SYMULATOR EKG Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2. Państwowy Szpital im. Ludwika Rydygiera w Chełmie 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (Nr 03/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, dnia 28 maja 2007 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatki Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatek B Związki zachodzące w sercu i ich wpływ na zmiany pola elektrycznego oraz związany z tym proces tworzenia elektrokardiogramu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej,

Przy przyjęciu w EKG AFL z czynnością komór 120/min. Bezpośrednio przed zabiegiem, na sali elektrofizjologicznej, Opis przypadku Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca czy zawsze VT? Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Bardziej szczegółowo

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami

EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami 2 EKG pomiędzy napadami kołatania serca lub omdleniami Wywiad i badanie fizykalne 59 Kołatania serca 59 Zawroty głowy i omdlenia 60 Badanie fizykalne 64 EKG 64 Omdlenia w przebiegu chorób serca innych

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias atrioventricular tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias atrioventricular tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło 22.06.2008 Zaakceptowano 23.06.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowo-komorowe Narrow QRS tachycardias

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym?

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 6, 354 357 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? How

Bardziej szczegółowo

zapis i interpretacja elektrokardiogramu

zapis i interpretacja elektrokardiogramu zapis i interpretacja elektrokardiogramu Maciej Jodkowski kurs specjalistyczny Załamek P - powstaje podczas depolaryzacji przedsionków - kąt nachylenia osi elektrycznej zwykle ~ 60% (granice normy: 0 do

Bardziej szczegółowo

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku

Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Kołatania serca u osób w podeszłym wieku Opracowała: A. Torres na podstawie Jamshed N, Dubin J, Eldadah Z. Emergency management of palpitations in the elderly: epidemiology, diagnostic approaches, and

Bardziej szczegółowo

Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny)

Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny) Przesiewowe badania kardiologiczne piłkarzy (screening kardiologiczny) Lek. med. Stanisław Michał Piłkowski Dr n. med. Piotr Jędrasik Dr n. med. Dariusz Wojciechowski SZPITAL WOLSKI i ENEL-SPORT, WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych

Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych Dokument opracowany przez Grup Roboczà powołanà przez Zarzàd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii The evaluation of pacemakers' ecg tracings basic concepts

Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii The evaluation of pacemakers' ecg tracings basic concepts Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAF/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 10.09.2012 Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2012 Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Zalecenia ESC 2013! dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Stymulacja serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Bardziej szczegółowo

Ró"nicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych

Rónicowanie cz#stoskurczów nadkomorowych i komorowych Badania diagnostyczne u chorych z arytmi" (umo"liwiaj$ce postawienie rozpoznania) Klinika Kardiologii, I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytet Medyczny w!odzi - EKG- podczas arytmii/cz#stoskurczu,

Bardziej szczegółowo

PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA

PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA PACJENT Z KOŁATANIEM SERCA KOŁATANIE SERCA - DEFINICJA Nieprzyjemne uczucie bicia serca będące wynikiem zmian w częstotliwości, rytmie lub sile skurczu mięśnia serca. KOŁATANIE SERCA - MECHANIZM POWSTAWANIA

Bardziej szczegółowo

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852 Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Kardiologia Polska 2010; 68, 7: 848 852 Copyright Via Medica ISSN 0022 9032 Częstoskurcz przedsionkowo komorowy ortodromowy z czynnościowym blokiem

Bardziej szczegółowo

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji

Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Dla osób zainteresowanych kardiologią Pozornie łagodne napady miarowego częstoskurczu z wąskim zespołem QRS, których podłoże trzeba usunąć metodą ablacji Franciszek Walczak, Łukasz Szumowski Instytut Kardiologii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS pl 3 2009.qxp 2009-07-27 12:02 Page 20 Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS A practical approach to the differential diagnosis of broad QRS complex tachycardia

Bardziej szczegółowo

Uniesienie ST to nie zawsze ostry zespół wieńcowy opis przypadku

Uniesienie ST to nie zawsze ostry zespół wieńcowy opis przypadku Choroby Serca i Naczyń 2015, tom 12, nr 6, 371 375 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: prof. Rafał Baranowski Uniesienie ST to nie zawsze ostry zespół wieńcowy opis przypadku ST-elevation may not

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w ratownictwie

Elektrokardiografia w ratownictwie Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Elektrokardiografia w ratownictwie WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 L.p. Opis parametru I Stymulator SSIR dla monitorowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca

Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca Elektrokardiogram miesiąca/electrocardiogram of the month Obraz ostrego zespołu wieńcowego typu nieokreślonego u chorej ze wszczepionym rozrusznikiem serca Undetermined type of acute coronary syndrome

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć

Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć Choroby wewnętrzne, VI rok, plan zajęć TEMAT ćwiczeń audytoryjnych: Profilaktyka przeciwzakrzepowa, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych Zaburzenia rytmu i przewodnictwa: ocena kliniczna, diagnostyka,

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca

Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca 2014-05-01 Sportowiec z zaburzeniami rytmu serca Renata Główczyńska 2014-05-01 SCD 2014-05-01 SCD młodzi sportowcy Postępowanie Wywiad podmiotowy Objawy Nadużywanie leków, używki, doping, narkotyki Wywiad

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

INTERESUJĄCE PRZYPADKI KLINICZNE. 392

INTERESUJĄCE PRZYPADKI KLINICZNE. 392 Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Marek Kiliszek, Aleksandra Winkler, Agnieszka Piątkowska, Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej w Warszawie Utraty przytomności spowodowane

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010

Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Zaburzenia rytmu serca w pediatrii Joanna Dangel Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej 2009/2010 Rozwój układu bodźcowo - przewodzącego Włókna układu bodźcowo przewodzącego powstają z prekursorowych

Bardziej szczegółowo

PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK

PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK PRACA KAZUISTYCZNA PRZEDRUK Folia Cardiologica Excerpta 2008, tom 3, nr 1, 40 45 Copyright 2008 Via Medica ISSN 1896 2475 Utraty przytomności spowodowane częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS. Czy istnieje

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca.

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca. Układ krążenia część 2 Osłuchiwanie serca. Osłuchiwanie serca Osłuchiwanie serca miejsce osłuchiwania Miejsca osłuchiwania : Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze palec przyśrodkowo od lewej linii środkowo-

Bardziej szczegółowo