Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80 gramów 3 Dostarczona energia defibrylacji wieksza lub równa 35 J 4 Programowanie automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 5 Terapia antyarytmiczna min. 3 typy Ilość szoków w jedej interwencji powyżej 7 Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min.2 8 Algorytm do unikania oversensingu załamków T 9 Elektrody do defibrylacji aktywne - ze złączem DF1 i DF4 10 Elektrody jednokoilowe 11 Możliwość zmiany parametrów czułości w kanale komorowym - min Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody 13 Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF 14 Możliwość programowania terapii ATP w strefie VF 15 Ilość stref detekcji co namniej 3 1 Urządzenie z gniazdem DF4 i DF1 1 Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracja urządzenia emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 2 Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 3 Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych 4 Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

2 5 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała, NIP , REGON tel , fax Strona 2 z 7 Pomiar trendów: 1) epizodów VT/VF, 2) HRV, 3) terapii wysokonapięciowych, 4) częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracja urządzenia emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 7 Zapis trendów fali R 0,5 pkt za każdy trend do 12 miesięcy - 0 pkt, pow. 12 miesięcy - 1 pkt 8 Monitor stanu przewodnienia Część 2 - Defibrylator - kardiowerter ICD-DR dwujamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga mniej lub równa 90g 3 Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 J 4 Terapia antyarytmiczna min. 3 typy 5 Ilość stref detekcji co namniej 3 Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min.1 7 Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji 8 Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe pacjenta 9 Elektrody do defibrylacji aktywne ze złączem DF1 i DF4 10 Elektrody jednokoilowe 11 Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody 12 Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji co najmniej 13 Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF 14 Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów 15 Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min.7 1 Urządzenie z gniazdem DF1 i DF4 1 Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

3 2 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała, NIP , REGON tel , fax Strona 3 z 7 Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego 3 Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT 4 Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych 5 7 Pomiar trendów: 1) epizodów VT/VF, 2) HRV, 3) terapii wysokonapięciowych, 4) częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, 5) czas AF w ciągu dnia, ) rytm komorowy w czasie AF Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracja urządzenia emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) Automatyczna sygnalizacja częstego wystepowania AF/AT (sygnał dźwiekowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 8 Zapis trendów fali P i R 9 Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracja urządzenia emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 0,5 pkt za każdy trend do 12 miesięcy - 0 pkt, pow. 12 miesięcy - 1 pkt 10 Amplituda stymulacji programowalna 0,5-5V 11 Szerokość impulsu programowalna 0,3-1,5ms 12 Monitor stanu przewodnienia Część 3 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z możliwością detekcji migotania przedsionków z elektrodą 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 90 gramów 3 Dostarczona energia defibrylacji powyżej 35 J 4 Ilość stref detekcji Ilość szoków w jedej interwencji powyżej Możliwość detekcji w dwóch kanałach 7 Elektrody jednokoilowe 8 Możliwość wyczuwania sygnałów przedsionkowych

4 Strona 4 z 7 1 Programowanie ATP w strefie VF nie - 0 pkt, tak - 3 pkt 2 Programowanie polarności szoków (automatyczne) w jednej interwencji 3 Zapamiętanie ostatniej skutecznej ATP nie - 0 pkt, tak - 3 pkt 4 Zapis danych z kontroli w programatorze 5 Długość zapisu EGM w Holterze min. 15 minut Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym - min. 5 parametrów nie - 0 pkt, tak - 3 pkt Część 4 - Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami 1 Żywotność stymulatora min. 10 lat (nastawy nominalne) 2 Waga mniej lub równa 25g 3 Rok produkcji min. 201r. 4 Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,5 mv 5 Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,5-7,5 mv 7 Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,4 -,0 mv 8 Okres refrakcji A/V min. zakres ms 9 Program nocny 10 Histereza częstości rytmu 11 Zapis IEGM co namniej 30 sek. 12 Funkcja automatycznie określajaca próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji 13 Elektrody A i V sterydowe aktywne 1 Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze nie - 0 pkt, tak - 4 pkt 2 Możliwość zaprogramowania refrakcji V powyżej 400

5 Strona 5 z 7 3 Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej Automatyczna optymalizacja funkcji rate response 5 Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu - wykres graficzny Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń Dostępne histogramy 7 częstości po 1 pkt za histogram aktywności pacjenta 8 Rejestracja wysokiej częstości serca 9 10 Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod Część 5 - Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami 1 Żywotność stymulatora min. 10 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30g 3 Rok produkcji min. 201r. 4 Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 mv 5 Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2-1,5 ms Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 0,5-7,5 mv 7 Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18-4,0 mv 8 Odstep AV, programowany w zakresie min ms (PAV i SAV) 9 Automatyczny PVARP 10 Okres refrakcji A/V min. zakres ms 11 Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe 12 Program nocny 13 Histereza częstości rytmu 14 AV histereza 15 Funkcje antyarytmiczne (min.3)

6 1 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, Bielsko-Biała, NIP , REGON tel , fax Strona z 7 Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych 17 Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia 18 Elektrody A i V sterydowe aktywne Funkcja automatycznie określajaca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze Funkcja automatycznie określajaca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms - podać 4 Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min. 1 algorytm) 1 algorytm - 1 pkt, 2 algorytmy i więcej - 2 pkt 5 Algorytm stabilizacji rytmu podczas switch Mode Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń Dostępne histogramy częstości 7 po 0,5 pkt za 1 histogram przewodzenia AV aktywności pacjenta Rejestracja epizodów wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej 8 po 0,5 pkt, za funkcję częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czasu trwania arytmii przedsionkowych 9 Funkcja RATE DROP RESPONSE 10 Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

7 Strona 7 z 7 11 Funkcja Close Loop Stimulation Uwaga: We wszystkich częściach brak odpowiedzi w części " parametry wymagane" traktowane będzie jako odpowiedź "NIE" natomiast brak odpowiedzi w części "parametry oceniane" punktowane będzie jako 0 punktów..... (miejscowość), dnia.. r.. podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Nr sprawy 105/PNE/SW/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami i zestawem do kaniulacji

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część Opis przedmiotu zamówienia Zestawienie wymaganych warunków i parametrów technicznych Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe w standardzie Df/Df do wyboru Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe

Bardziej szczegółowo

PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 PAKIET IV poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą 2014 Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 L.p. Opis parametru I Stymulator SSIR dla monitorowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22

PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry wymagane pkt 1-21 i oceniane pkt 19-22 Sprawa nr 40/2016 Dostawa kardiowerterów i stymulatorów dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie AIT 2016 PAKIET II poz. 1. STYMULATORY SERCA AUTOMATYCZNE PROSTE JEDNOJAMOWE SSIR w komplecie z elektrodą Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do siwz

Załącznik nr 2a do siwz PAKIET NR 1 Stymulatory jednojamowe VVI 15 sztuk Stymulator jednojamowy podstawowy SR z elektrodami Producent:... Nazwa/numer katalogowy:... y wymagane/oceniany 1 Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent...

Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. nazwa handlowa,... producent... Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH znak sprawy: Z/20/PN/15 Przedmiot zamówienia: Kardiowerter defibrylator serca jednojamowy wraz z wyposażeniem nazwa handlowa,... producent...

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Załącznik nr 3A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I Y OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Część nr 1 : Stymulatory Pozycja nr 1: Stymulator dwujamowy DDDR z algorytmami zapobiegającymi napadom FA z elektrodami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1

ZAŁĄCZNIK nr 2 OPIS TECHNICZNY ZADANIE 1 ZADANIE Znak sprawy: Z/6/PN/6 Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowe ICD-VR wraz z wyposażeniem I. Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca jednojamowego ICD-VR Waga < 82 gramów * 2 Dostarczona

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta miejsce produkcji Strona 1 z 33

nazwa producenta miejsce produkcji Strona 1 z 33 Pakiet 1 (pieczęć wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa 1. Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter defibrylator dwujamowy (ICD-DR) z kompletem elektrod dla osób szczupłych 2.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/5/2015 A (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Kardiowerter Lp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt.

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1. Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z kompletem elektrod - 20 Szt. Rok produkcji nie wcześniej niŝ 2011 Lp Parametry graniczne Spełnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE 1 Stymulatory SSIR i DDDR pro MRI

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE 1 Stymulatory SSIR i DDDR pro MRI FORMULARZ CENOWY- ZADANIE 1 Stymulatory SSIR i DDDR pro MRI Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto (poz. 4x5) Podatek VAT % Kwota Wartość brutto (poz. 6+8) Producent Nazwa Handlowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku EN ISO 9001:2008 ul. Prof. Lotha 26 76-200 Słupsk tel. 059 8424867, fax 059 8428143 dyrekcja@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl WSS/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet I. KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 1 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 30 szt. PARAMETR/WARUNEK 1.Wykrywanie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych ISO 9001 Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego 4 58-309 Wałbrzych tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746 www.zdrowie.walbrzych.pl szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 04.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 453 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy stymulatorów oraz kardiowerterówdefibrylatorów serca wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-12(49/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II; ul. Prądnicka 80; 31202 Kraków; Elektrokardiologii Sali Operacyjnej oraz dla Pracowni Elektrofizjologii w Oddziale Klinicznym Chorób Wieńcowych Kraków,

Bardziej szczegółowo

Dostawy kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów dwujamowych serca.

Dostawy kardiowerterów defibrylatorów i stymulatorów dwujamowych serca. Zp/2/PN-2/11 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Informacje ogólne Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego Adres

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 79740-2013 09/03/2013 S49 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. PL-Wałbrzych: Urządzenia do stymulacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY- DEFIBRYLATORY I STYMULATORY SERCA

IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY- DEFIBRYLATORY I STYMULATORY SERCA SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

STYMULATORY I IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY

STYMULATORY I IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 58 KOSZALIN NIP: 669-0--0 REGON: 330006292-00036 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 50 03 200 80 330 000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r.

Załącznik nr 4.1. Parametr. Funkcja / Parametr. graniczny. Nazwa, numer katalogowy, producent. Podać - Rok produkcji wymagane 2017 r. Załącznik nr 4.1. Defibrylatory-kardiowertery dwujamowe z możliwością internetowej analizy parametrów urządzenia (z pełnym zestawem sprzętowym umożliwiającym analizę) z zestawem elektrod 350 szt. L.p.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WSzSL/FKZ/9/12

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WSzSL/FKZ/9/12 WszSL/FKZ/072/70 /12 Legnica, 05-03-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy Stymulatorów i kardiowerterów serca sprawa : WSzSL/FKZ/9/12 W związku z prośbami

Bardziej szczegółowo

na dostawę Stymulatorów serca / sztucznych rozruszników serca/

na dostawę Stymulatorów serca / sztucznych rozruszników serca/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz.177

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych

Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora. Analiza zapisów wewnątrzsercowych Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 euro SZP-271-7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 euro Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ EURO Zp/31/PN-30/15 pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 209 000 EURO zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

Jak unikać nieadekwatnych i niepotrzebnych interwencji kardiowertera-defibrylatora? Artur Oręziak

Jak unikać nieadekwatnych i niepotrzebnych interwencji kardiowertera-defibrylatora? Artur Oręziak Jak unikać nieadekwatnych i niepotrzebnych interwencji kardiowertera-defibrylatora? Artur Oręziak Mimo rozwoju technologii w zakresie wszczepialnych urządzeń w tym kardiowerterówdefibrylatorów (ICD), nieadekwatne

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16 TEL./17/86-43-312, FAX./17/850-70-53 NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840 ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.15.16

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 23 października 2018 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Zamość, dnia 23 października 2018 r. AG.ZP Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ Zamość, dnia 23 października 2018 r. AG.ZP.3320.62..18 Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10,

Bardziej szczegółowo

Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora.

Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora. Nieadekwatne interwencje kardiowerteradefibrylatora. Zapobieganie Dr n.med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Cena zamówienia brutto. Słownie: w tym podatek VAT wynosi Cena zamówienia netto. słownie:.. ZGODNE Z PONIŻSZYM FORMULARZEM CENOWYM

Pakiet nr 1 Cena zamówienia brutto. Słownie: w tym podatek VAT wynosi Cena zamówienia netto. słownie:.. ZGODNE Z PONIŻSZYM FORMULARZEM CENOWYM Pakiet nr 1 słownie:. 1 Stymulator dwujamowy o przedłużonej żywotności 40,00 1.A Elektrody zgodne z zapisami w załączniku nr 4 do SIWZ 80,00 Pakiet nr 2 słownie:. 1 Stymulator jednojamowy o przedłużonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Dostawa kardiowerterów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bydgoszcz: Dostawa kardiowerterów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.bydgoszcz.pl Ogłosze nr 64440-2017 z dnia 2017-04-12 r. Bydgoszcz:

Bardziej szczegółowo

Włocławek: ZP Dostawa stymulatorów serca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Włocławek: ZP Dostawa stymulatorów serca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-56-2013 Dostawa stymulatorów serca Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 0AMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 16 TEL./17/86-43-312, FAX./17/850-70-53 NIP: 813-28-92-063, REGON: 690028840 ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2375.1.19 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Ogłosze Ogłosze nr 338175-2016 z dnia 2016-11-08 r. Bielsko-Biała: DOSTAWA URZĄDZEŃ DO STYMULACJI PRACY SERCA TJ. DEFIBRYLATORÓW KARDIOWERTERÓW I STYMULATORÓW Z ELEKTRODAMI OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak KLINIKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII, WARSZAWA PARAMETRY DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawy

Dostawy 1 z 37 2018-11-19, 08:53 Dostawy - 507529-2018 17/11/2018 S222 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Polanica-Zdrój: Materiały medyczne 2018/S 222-507529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Miejski Szpital Zespolony

Miejski Szpital Zespolony DZZ-382-16/19 OLSZTYN, DN. 25.03.2019 R. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ DOT. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na dostawę defibrylatorów oraz aparatu EKG NR DZZ-382-16/19 w Olsztynie, działając na

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

STYMULATORY I IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY

STYMULATORY I IMPLANTOWANE KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Prognostyczne znaczenie testowania skuteczności defibrylacji w trakcie implantacji ICD

Prognostyczne znaczenie testowania skuteczności defibrylacji w trakcie implantacji ICD Prognostyczne znaczenie testowania skuteczności defibrylacji w trakcie implantacji ICD dr Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im.św.łukaszasp ZOZ w Tarnowie 1 OCENA WARTOŚCI TESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS.

Holter. odprowadzeń CM5, CS2, IS. Norman Jefferis Jeff (1.1.1914-21.7.1983) amerykański biofizyk skonstruował urządzenie rejestrujące EKG przez 24 godziny, tzw. EKG. W zależności od typu aparatu sygnał EKG zapisywany jest z 2, 3, rzadziej

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 Elektrostymulacja i defibrylacja serca Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 1 Zaburzenia pracy serca Zbudowany z wyspecjalizowanych włókien mięśniowych, inicjowanie i koordynacja skurczów komór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY SERCA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY SERCA Z FUNKCJĄ RESYNCHRONIZACJI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 58 KOSZALIN NIP: 669-0-44-40 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 540 043 200 80 330 000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia do wspomagania serca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia do wspomagania serca 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136432-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia do wspomagania serca 2016/S 077-136432 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Rozruszniki serca 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Rozruszniki serca 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:237169-2018:text:pl:html Polska-Siedlce: Rozruszniki serca 2018/S 104-237169 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dostawa układów stymulujących serce jednojamowych i dwujamowych

Dostawa układów stymulujących serce jednojamowych i dwujamowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa układów stymulujących serce jednojamowych i dwujamowych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 31 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:519710-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Urządzenia medyczne 2017/S 247-519710 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2015-01-23. Stała stymulacja. Podstawy leczenia arytmii: II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Farmakoterapia

2015-01-23. Stała stymulacja. Podstawy leczenia arytmii: II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Farmakoterapia II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Podstawy leczenia arytmii: Farmakoterapia Stała stymulacja serca Kardiowersja Defibrylacja Wszczepialny kardiowerter-defibrylator, ICD Układ resynchronizujący, CRT Ablacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii

Przetarg nieograniczony na Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Elektrofizjologii Znak sprawy 67 /EZP/08 Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni

Bardziej szczegółowo

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Cyfrowy stymulator dwujamowy z technologią SureScan (OOE-DDDR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR Cyfrowy stymulator jednojamowy z technologią SureScan (VVIR)

Bardziej szczegółowo

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza

PROTECTA VR D364VRM. Instrukcja dla lekarza PROTECTA VR Implantowany jednojamowy cyfrowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) z technologią SmartShock (różnicowaniem zakłóceń na elektrodzie prawokomorowej, alarmem integralności elektrody prawokomorowej,

Bardziej szczegółowo

System holterowski (należy podać nazwę):

System holterowski (należy podać nazwę): System holterowski (należy podać nazwę): opis parametru technicznych systemu holterowskiego Wymóg 1. Oprogramowanie składające się z modułu analizatora i modułu bazy danych opartej o MS SQL lub inne równoważne

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:354993-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S 155-354993 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 1. Aparat EKG 1 szt

Pakiet nr 1. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 1. Aparat EKG 1 szt Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-32/15 Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 I. Aparat EKG 1 szt II. System holterowski EKG : rejestrator EKG 4 szt; zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatki Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatek B Związki zachodzące w sercu i ich wpływ na zmiany pola elektrycznego oraz związany z tym proces tworzenia elektrokardiogramu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania stymulatorów (również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów) Kurs dla mniej i średniozaawansowanych

Podstawy programowania stymulatorów (również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów) Kurs dla mniej i średniozaawansowanych (Wstępny)PROGRAM Podstawy programowania stymulatorów (również dla osób prowadzących tylko kontrole stymulatorów) Kurs dla mniej i średniozaawansowanych Sterdyń, Pałac Ossolińskich 12-14.03.2008 (środa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik 1.3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITOR STACJONARNO-PRZENOŚNY szt. 2 Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : Rok Produkcji: L P Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (84) 677 33 33 faks (84) 638 66 69 strona internetowa: www.szpital.zam.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna Purkinjego II KATEDRA KARDIOLOGII CM CM UMK UMK

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E

MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E MAXIMO VR 7232Cx, 7232B, 7232E Implantowalny jednojamowy kardiowerter-defibrylator (VVE-VVIR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Active Can, Cardiac

Bardziej szczegółowo

Dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod

Dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówieniu publicznego: Dostawa układów stymulujących serce, elektrod, systemów do wprowadzania elektrod, zestawów do repozycji elektrod I. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Bigeminia komorowa jako przyczyna nieskuteczności terapii resynchronizującej i nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Bigeminia komorowa jako przyczyna nieskuteczności terapii resynchronizującej i nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Bigeminia komorowa jako przyczyna nieskuteczności terapii resynchronizującej i nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Ventricular

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Stymulatory 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Wrocław: Stymulatory 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183696-2018:text:pl:html -Wrocław: Stymulatory 2018/S 082-183696 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

ENRHYTHM P1501DR. Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania

ENRHYTHM P1501DR. Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania ENRHYTHM P1501DR Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości i telemetrią RapidRead (OAE-DDDR) Podręcznik implantowania 0123 2004 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Cardiac Compass,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia publicznego Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III Tryb udzielenia zamówienia publicznego Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział I Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR 4 Zestawy do wprowadzania i usuwania elektrod endokawitarnych. 1.5. Chwytak do obracania koszulkami teflonowymi

CZĘŚĆ NR 4 Zestawy do wprowadzania i usuwania elektrod endokawitarnych. 1.5. Chwytak do obracania koszulkami teflonowymi CZĘŚĆ NR 4 Zestawy do wprowadzania i usuwania elektrod endokawitarnych Cena j. Wartość Stawka Kwota Cena Wartość Nazwa l.p. Nazwa j.m. ilość netto zł. netto zł. VAT % VAT zł. brutto zł brutto zł. handlowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Zabrze: Stymulatory 2009/S 123-179393 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Zabrze: Stymulatory 2009/S 123-179393 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Zabrze: Stymulatory 2009/S 123-179393 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Szpitalna 2,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 oraz Dz. U. z 2016. poz. 831,996,1020)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza Cyfrowy stymulator z terapią resynchronizującą (OAE-DDDR) Pełna diagnostyka zarządzania wystymulowanymi pobudzeniami Capture Management (przedsionkowymi, prawej komory, lewej komory) z funkcją monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia.

Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Wysoki DFT jak postępować w przypadku jego wystąpienia. dr Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im.św.łukasza SP ZOZ w Tarnowie DEFINICJE Wysoki próg defibrylacji (Defibrillation

Bardziej szczegółowo

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. Przetargu nieograniczonego SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10 22 400 ZAMOŚĆ tel. (84) 677 33 33 faks (84) 638 66 69 strona internetowa: www.szpital.zam.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny

Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny Opis techniczny mgr inż. Marcin Sudoł TCC mgr inż. Marcin Czaja TCC Uwagi praktyczne i redakcja mgr inż.. Bartłomiej Szwarc TCC dr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo