WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R."

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q Q 2010 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE ROE znormalizowane (CAR = 10%) % 14.3% 13.2% -1.1 pp 17.8% 19.5% +1.7 pp 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +4,5% 6,6% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku netto o 6.6% kw./kw., ROE 13.2%, osiągnięte przy silnej bazie kapitałowej - współczynnik wypłacalności Core Tier 1 18% 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% ,7% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +4,4% +3,8% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% ,7% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku operacyjnego o 3.8% kw./kw. dzięki wzrostowi przychodów o 2.7% i kontroli kosztów Współczynnik koszty/przychody na poziomie 50.9% 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% +2,7% ,9% ,3% ,5%r/r ,4%kw/kw ,1%r/r ,7%kw/kw 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej po 9 miesiącach wzrosły o 4.9%, wsparte przez kwartalny pozytywny trend wyniku odsetkowego +1.7% i wyniku z opłat i prowizji +0.4% 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +5,1% +1,7% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 MARśA ODSETKOWA NETTO * +0,1 pp 0,0 pp 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost wyniku odsetkowego netto o 1,7% kw./kw. z marŝą odsetkową na poziomie 3,6% 7 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +4,3% +5,9% +1,5% +2,2% Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost oszczędności detalicznych o 1.5% w kwartale, dzięki wzrostowi funduszy inwestycyjnych i konsolidacji bazy depozytowej Wzrost depozytów korporacyjnych o 2.2% 8

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +6,4% -1,5% +1,6% -1,6% ,7% ,2% Gru 09 Cze10 Wrz 10 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Średnie korp. i MŚP Pozostałe Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11.7% od początku roku, wsparty silną dynamiką w trzecim kwartale +5.6% Kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +10.2% od początku roku, kontynuując wzrost w trzecim kwartale 9

10 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (mln zł) +98,2% +26,0% +94,2% -3,8% Q 10 2Q 10 3Q 10 1Q 10 2Q 10 3Q 10 SPRZEDAś KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) +43,0% +8,4% Kontynuacja sprzedaŝy kluczowych produktów 1Q 10 2Q 10 3Q 10 10

11 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA Kredyty Karty Pozostałe +1,8% ,4% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) +18,7% F-sze inwestycyjne Działalność brokerska +0,2% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Opłaty i prowizje z działalności bankowej wzrosły o +0.4% kw./kw. Wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym +0.2% kw./kw. (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 11

12 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% r/r zm. -7,3% +1,7% ,8% ,6% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o 1.3% r/r 12

13 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,0% 6,8% 7,1% 6,9% KOSZT RYZYKA (*) Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 0,75% 0,69% 0,71% 0,67% Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,4% 76,8% 76,1% 76,4% 3Q 09 4Q 09 2Q 10 3Q 10 Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Koszt ryzyka na poziomie 0,67% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem ObniŜenie wskaźnika NPL do 6.9% oraz wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 76.4% 13 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back

14 PODSUMOWANIE PodąŜając po ścieŝce wzrostu: Zysk netto wzrósł do 660 mln zł w trzecim kwartale osiągając po 9 miesiącach mln wzrost o 4,5% r/r Dwucyfrowy wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych Utrzymanie dobrych efektów działalności biznesowej potwierdza znakomite zarządzanie ryzykiem Silna baza kapitałowa i finansowa zapewniają strategiczną elastyczność 14

15 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 15

16 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 6,3 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 5,4 6 5,8 4,8 2,9 1,1 0,8 1,8 3,3 3,0 3,5 3,6 8,5 17,3 15, , ,6 15,1 17,1 15,2 5,6 6,1-0,8-1,4-3,3 1,1-1,7 1,8 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09-12,4 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R) III VVII Zródło: GUS IX XI I 2006 III VVII IX XI I 2007 III VVII IX XI I 2008 III VVII IX XI I 2009 III VVII IX XI 2010 I III V VII IX 11,5% 5,1 1Q 06 2Q 06 4,6 5,4 3Q 06 4Q 06 6,7 4,8 1Q 07 2Q 07 4,8 4,8 3Q 07 3,5 4Q 07 5,6 1Q 08 5,5 2Q 08 5,1 3Q 08 5,3 4Q 08 3,3 1Q 09 1,6 2Q 09 2,3 2,2 1,7 3Q 09 4Q 09 1Q 10 3,0 3,1 2Q 10 3Q 10F

17 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,15,215,56 5,56 5,655,946,15 6,34 6,486,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 4,51 6,56 5,88 4,17 4,3 4,62 4,44 4,18 4,18 4,18 4,19 4,27 4,19 4,20 4,10 3,86 3,86 3,86 3,85 3,81 3,84 17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 1,6 1,9 2,5 2,32,3 2,6 2,32,3 3,0 3,6 4,04,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 6,0 4,5 6,0 4,2 5,8 4,19 4,04,04,0 4,34,3 4,54,5 4,84,8 5,0 5,0 5,3 5,5 5,85,8 5,8 6,06,06,0 3,7 5,0 3,3 4,3 2,8 4,00 3,3 3,8 3,6 3,75 4,0 3,75 3,503,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,33,53,5 2,9 3,53,53,53,53,53,53,53,5 2,6 2,42,2 2,3 2,02,0 2,5 I07 III07 V07 VII07 X07 XII07 II08 IV08 VI08 VIII08 X08 XII08 II09 IV09 VI09 IX09 XI I10 III10 V10 VII10 IX10 Inflacja 3M WIBOR Stopa ref. śródło: NBP

18 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) ,8 26,0 25, ,0 16,8 7,7 7,7 12,6 13,3 22, ,2 7,7 6,8 3,3 14,5 1,60,7 10,3 2,5 3,9 5 8,5-2,4 1,1 0,9 1,6-7,1-3,9-4 5,2-5 -2,3 0,4-15 Gosp. domowe 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04-3,7 Przedsiębiorstwa 1Q 05 3Q 05 1Q 06 37,737,7 37,9 31,1 33,4 34,4 22,2 17,5 14,3 9,8 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 44,6 35,7 28,4 26,3 25,424,5 25,4 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 14,7 12,4 12,0 6,5 5,7-3,1-3,7-9,1 1Q 10 3Q ,5 32, ,1 25,9 22,7 24,126,4 25,3 24,8 21,7 24,7 23,4 24,5 17,8 21, ,4 19,4 19,9 16,8 14,3 17,6 10,8 14,4 15,3 13,1 17,1 11,5 8,8 6,5 8,6 6,6 8,2 10,210,3 10,7 5 6,4 8,3 10,4 9,7 0,6 6,2 6,97,1 9,5 1,5 6,97,2 8,8-2,3-0,5 0,0-0,8 4 4,2-0,5 3,3-4,4-3,9 5-6,2 1,1-6,8 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 Gosp. domowe 29,6 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 Przedsiębiorstwa DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 3Q 09 1Q 10 3Q ,4 13,3 19,2 16,0 13,6 8,9 8,6 6,15,4 5,4 3,5 10,9 4,7 3,2 8,2 2,9 6,5 4,6 5,6 4,3 1Q 02 3Q 02 śródło: NBP 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 29,2 31,0 29,7 26,8 27, ,5 26,8 18,6 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 8,6 2,2 1Q 10 3Q , ,4-1,9-1 1,3-3,1-2,8-1,3-6 1Q 02 3Q 02 12,6 8,3 6,8 4,8 6,0 8,2-0,2 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 14,5 10,3 12,212,6 11,9 15,2 12,1 17,7 15,2 15,3 14, ,6 19,4 18,5 15,9 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 10,9 9,6 9,8 8,1 6,2 3Q 10

19 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 19 śródło: NBP

20 V09 IX09 I10 V10 IX10 V09 IX09 I10 V10 IX10 20 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH 7,5% 7,5% 7,0% 7,0% 6,5% 6,5% 6,0% 6,0% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 14,0% 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP

21 V10 IX10 V10 IX10 21 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DETALICZNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 16,0% 12,0% 14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KORPORACYJNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 9,5% 9,5% 8,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 6,5% 5,5% 5,5% 4,5% 4,5% 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% I10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP

22 22 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO

23 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Q/Q R/R 9M 09 9M 10 R/R Wynik z tytułu odsetek (*) ,7% 6,0% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4% -0,5% ,5% Pozostałe przychody ,1% -14,2% ,5% Dochody z działalności operacyjnej ,7% 1,9% ,4% Koszty operacyjne ,7% 2,3% ,3% Zysk operacyjny ,8% 1,4% ,4% Rezerwy ,8% -11,6% ,6% Zysk z działalności inwestycyjnej ,7% 105,8% ,5% Zysk brutto ,3% 7,1% ,2% Podatek dochodowy ,9% 10,6% ,8% Zysk netto ,5% 6,3% ,5% (*) Łącznie z punktami SWAP 23

24 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 30 Wrz Cze Gru Wrz 2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego NaleŜności od banków Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe W artości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Razem suma bilansowa Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem

25 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW mln zł Przychody odsetkowe zewnętrzne Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna/ Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Grupa Razem 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY ,6% ,4% ,7% ,7% ,2% Koszty odsetkowe zewnętrzne ,9% ,4% ,6% ,4% ,0% Wynik odsetkowy zewnętrzny netto Przychody odsetkowe wewnętrzne ,5% ,5% ,1% ,6% ,4% ,1% ,2% ,6% ,7% 0 0 x Koszty odsetkowe wewnętrzne ,2% ,5% ,4% ,1% 0 0 x Wynik odsetkowy wewnętrzny netto Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności ,4% ,4% ,1% ,6% 0 0 x ,8% 0 0 x 0 0 x ,5% ,7% Wynik z tytułu odsetek netto ,1% ,4% ,6% x ,1% Wynik pozaodsetkowy ,9% ,6% ,1% ,6% ,6% Dochody z działalności operacyjnej ,5% ,7% ,5% x ,4% 25

26 WYBRANE DANE DLA BANKU 9M Placówki Bankomaty Pracownicy Liczba ROR w złotych (tys)* Liczba reachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** PoŜyczka Ekspresowa

27 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +16,0% ,4% % 35% Obligacji i pienięŝne Akcji 25% ZrównowaŜone Gru 09 Cze 10 Wrz 10 UDZIAŁ W RYNKU 16,4% 16,5% 16,1% Wzrost funduszy inwestycyjnych, 16.0% r/r Gru 09 Cze 10 Wrz 10 27

28 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +13,0% +6,2% Gru 09 Cze 10 Wrz 10 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSW (mln zł) MID SME ,2% +2,3% kw/kw zm. +3,5% +8,6% ,9% +4,2% Gru 09 Cze 10 Wrz Gru 10 Cze 10 Wrz 10 28

29 JAKOŚĆ AKTYWÓW ZMIANA WSKAŹNIKA DEFAULT DEFAULT RATE KORPORACJE DEFAULT RATE DETAL (*) 1,1% 0,9% 2,3% 2,7% 2,8% 0,6% '09 Cze '10 Wrz '10 '09 Cze '10 Wrz '10 29 (*) detal razem z SME

30 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Depozyty brutto mln PLN 3kw kw kw 2010 Zmiana r/r % % % %. 30

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. POSTĘPUJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWATALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r. WYNIKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów Warszawa, 12 maja, 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DO INTEGRACJI

PODSTAWY DO INTEGRACJI GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 3 kwartale 2006 r. SOLIDNE PODSTAWY DO INTEGRACJI Warszawa, 16 listopada 2006 r. WYNIKI FINANSOWE PO 9M 2006 R. 9M 2006 9M 2005 Zmiana Zysk netto (PLN mln.) 1 321 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R. 2006 2005 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Konferencja Bank of America Merrill Lynch Banking & Insurance 29 września 1 października, Londyn WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji. Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2007 r. Kolejny rekordowy kwartał, pełna gotowość do integracji Warszawa, 3 sierpnia 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2007 R. 1H07 1H06 Zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2008 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2008 R. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 20 R. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE, PRZEWAGA KONKURENCYJNA I KONSEKWENCJA Warszawa, 20 lutego 2009 r. WYNIKI FINANSOWE PO 12 MIESIĄCACH 20 R. 12M 20 12M 20 Zmiana Zysk netto (mln

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 2010 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 2010 R. WYNIKI FINANSOWE PO 20 R. SOLIDNE WYNIKI, WZROST W STRATEGICZNYCH OBSZARACH BAZĄ PRZYSPIESZENIA W 2011 R. Warszawa, 9 marca 2011 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2006 r. Zorientowani na trwały wzrost Warszawa, 12 maja 2006 r. AGENDA Warunki makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 3 TRENDY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE 2 KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki. Pekao przyspiesza na ścieŝce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R. Kluczowe parametry dodatkowo wzmocnione, zrównowaŝony zysk osiągnięty Warszawa, 3 marca 2010 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja, w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa, 12 maja 2009 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. Działalność kontynuowana (*) 20 2009 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) 785

Bardziej szczegółowo

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r.

GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji. Warszawa, 10 maja 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji Warszawa, 10 maja 2007 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. 1Q 07 1Q 06 Zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 WZROST ZYSKU, WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH Warszawa, 03.08.2012 SUMA BILANSOWA, KREDYTY I DEPOZYTY OGÓŁEM SUMA BILANSOWA (mln zł) KREDYTY (*) (mln zł) +15,0% +13,1% 84

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU PEKAO S.A.

GRUPA BANKU PEKAO S.A. GRUPA BANKU PEKAO S.A. Wyniki w 1 kwartale 2005 r. KONTYNUACJA WZROSTU Warszawa, 12 maja 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne 2 OBNIśENIE WZROSTU PKB DO 3,1% GŁÓWNIE JAKO EFEKT WYSOKIEJ BAZY. UTRZYMANIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu

WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu WYNIKI FINANSOWE III KWARTAŁ 2011R. Solidne wyniki - podąŝając naszą ścieŝką wzrostu Warszawa, 14 listopada 2011 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE

DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE GRUPA PEKAO SA Wyniki finansowe po 3 kwartale 2007 roku GOTOWI DO ROLI LIDERA BANKOWOŚCI W POLSCE Warszawa, 14 listopada 2007 WYNIKI FINANSOWE PO 9 MIESIĄCACH 2007 R. 9M07 9M06 Zmiana Zysk netto (PLN mln.)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 roku

Warszawa, listopad 2010 roku Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, listopad 2010 roku Spis treści WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 2003 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Warszawa, 14 listopada 23 Sytuacja makroekonomiczna 2 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE KWARTALNY WZROST PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (R/R) 1 9,1 9, 8 6 4 3,3 4,6 4,4 2-2 -4-1,6

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2012 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012

WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012 WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2012 Planowo - dzięki ugruntowanej dochodowości oraz pozycji rynkowej Warszawa, 10 maja 2012 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2013 Wzrost i wysoka dywidenda Warszawa, 11 marca 2014 r. Doskonały kwartał + 13,4% wzrostu zysku netto PLN mln 3Kw 13 4Kw 13 kw/kw PRZYCHODY OPERACYJNE 1 841 1 894 2,9% KOSZTY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. Wyniki po trzech kwartałach 2018 roku 28 listopada 2018 roku Agenda Podsumowanie wyników i działalności Grupy Idea Bank w 3. kwartale 2018 roku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w pierwszym kwartale 2012 roku (Warszawa, 27 kwietnia 2012 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2014 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 12 maja 2014 r. Agenda Wyniki finansowe Nasze priorytety i inicjatywy Załącznik 1 Kredyty Kredyty (mln zł) +9,3% + ~10 mld zł

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po II kwartałach ach 2004 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po II kwartałach ach 2004 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po II kwartałach ach 2004 r. 1 AGENDA Warunki makroekonomiczne Wyniki Grupy po II kw. 2004 Rozwój działalności rynkowej 2 DANE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE WYKAZAŁY

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012

Grupa BZWBK Wyniki finansowe styczeń, 2012 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 31.12.2011 31 styczeń, 2012 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku

WYNIKI FINANSOWE ZA ROK Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2011 Dwucyfrowy wzrost zysku, wyjątkowo silna pozycja konkurencyjna w 2012 roku Warszawa, 20 marca 2012 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ,, NAJLEPSZY ROK

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ,, NAJLEPSZY ROK Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ,, NAJLEPSZY ROK AGENDA Wyniki Grupy za 2004 r. Perspektywy 2005 2 ZYSK NETTO OSIĄGNĄŁ POZIOM 1343 MLN ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011 roku (Warszawa, 27.04.2011 roku) Grupa Kapitałowa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Kwiecień * * wg danych dostęnych na 3.. r. z uwzględnieniem Polbanku EFG SA; dane bilansowe dla IDEA Banku wg stanu na marzec r. 11 11 SUMA BILANSOWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q1 2019 roku 30 maja 2019 roku Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku. Sierpień 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2012 roku Sierpień 2012 Kolejny kwartał solidnego zysku netto ZYSK NETTO ROE 14,8% 1,1 p.p. kw./kw. 1,9 p.p. r./r. +52% -5% ROA 2,2% 0,2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2011

Raport bieżący nr 31/2011 Data: 27 kwietnia 2011 r. Raport bieżący nr 31/2011 Dot.: Wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2011r. Grupa Banku Millennium ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale 2011 roku zysk netto w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r.

Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. Wyniki Banku Pekao SA po pierwszym półroczu 2001 r. Warszawa, 3 sierpnia 2001 r. 2 Wyniki za I półrocze 2001 r. (PLN mln) I H 2000 I H 2001 Zmiana Zysk netto 370,5 555,5 49,9% ROE (%) 18,8 19,3 +0,5 p.p.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2017 rok 14 lutego 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2017 roku Rosnący wynik z działalności klientowskiej

Bardziej szczegółowo

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ

KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2017 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2017 R. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2017 R. Warszawa, 02.08.2017 r. www.pekao.com.pl Agenda 1. Podsumowanie I półrocza 2017 2. Szczegółowe dane finansowe za I półrocze 2017 3. Rozwój biznesu 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2018 roku 11 maja 2018 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie I kwartału 2018 roku Solidny początek roku Zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku

Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mbanku S.A. za IV kwartał 2018 roku Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A r. Wyniki w I kwartale 2004 r. (ujęcie skonsolidowane) entacja. Warszawa,, 131

Bank Pekao S.A r. Wyniki w I kwartale 2004 r. (ujęcie skonsolidowane) entacja. Warszawa,, 131 Bank Pekao S.A. Wyniki w I kwartale 2004 r. (ujęcie skonsolidowane) Prezenta entacja dla inwestor estorów i analityk yków Warszawa,, 131 3 majam 2004 r. 1 WYNIKI FINANSOWE PO I KW. 2004 IQ 2003 IQ 2004

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 PÓŁROCZE 2016 R. Wzrost kluczowych wolumenów oraz dochodów z działalności podstawowej Warszawa, 03.08.2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo