PRZEŁADUNKI PORTÓW GDYNIA I GDAŃSK NA TLE PORTÓW MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEŁADUNKI PORTÓW GDYNIA I GDAŃSK NA TLE PORTÓW MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU"

Transkrypt

1 Marek Grzybowski 1 PRZEŁADUNKI PORTÓW GDYNIA I GDAŃSK NA TLE PORTÓW MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU Wstęp Porty polskie, a szczególnie Gdynia i Gdańsk działają w silnej konkurencji w stosunku do portów bałtyckich, a szczególnie portów Południowo-Wschodniego Bałtyku. Otoczenie konkurencyjne jest aktywne zarówno w sferze inwestycji infrastrukturalnych, jak i prowadzi agresywną działalność marketingową na tych samych rynkach, na których działają porty w Gdańsku i Gdyni 2. Rynek Regionu Morza Bałtyckiego - ujęcie ogólne Do portów Morza Bałtyckiego docierają statki największych armatorów liniowych. Przeładunki w bałtyckich terminalach zbliżyły się do 10 mln TEU, czyli około 10% przeładunków w portach Europy. Na bałtyckim rynku kontenerowym jedną trzecią przeładunków wykonują porty rosyjskie, jedna piąta należy do polskich terminali kontenerowych, po 15% przeładowuje się w portach szwedzkich i fińskich. Od czasów recesji w 2009 r. podaż kontenerów w portach bałtyckich systematycznie rośnie 3. Inwestycje w polskich portach Podjęte w ostatnim okresie przekształcenia własnościowe i inwestycje w portach i w ich otoczeniu sprawiły, że poprawia się dostęp do portów od strony morza i lądu. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w zespole Szczecin-Świnoujście należą: budowa terminalu przeładunkowego LNG w porcie zewnętrznym Świnoujścia oraz budowa terminalu kontenerowego i stanowiska dla promu. Poważnym ograniczeniem portu w Szczecinie jest ograniczona dostępność portu od strony morza. Ze względu na głębokość kanału ze Świnoujścia, do Szczecina mogą wchodzić jednostki o zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m. Port zewnętrzny w Gdańsku może przyjmować największe jednostki wchodzące na Bałtyk. Spektakularnym wydarzeniem jest wprowadzenie przez Maersk Line do obsługi DCT Gdańsk statku Triple E, największego kontenerowca na świecie o pojemności 18 tys. TEU. 1 Dr. hab. prof. AM Gdynia, Akademia Morska w Gdyni, prezes Polskiego Klastra Morskiego 2 M. Grzybowski, Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies, [w:] STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, red. A. Weintrit, T. Neumann, Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, London 2013, ISBN , s M. Grzybowski, Region Morza Bałtyckiego jako obszar integracji makroregionalnej w Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej, pod red. nauk. K. Opolskiego, J. Górskiego, Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ISBN , s Rys. 1. Port Gdynia - terminale przeładunkowe Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Gdynia dzięki pogłębieniu kanału portowego do 13,5 m może obsługiwać jednostki o pojemności około 5500 TEU. W DCT Gdańsk projektuje się nowe nabrzeże przystosowane do przyjmowania jednostek oceanicznych. Nowe inwestycje są niezbędne w związku z rosnącą podażą ładunków w polskich portach. Logistyka 6/

2 Polskie porty morskie przeładunki Przeładunki w polskich portach morskich przekroczyły 72 mln t. Wzrost liczby kontenerów i masy towarów jest wynikiem znacznej podaży zarówno drobnicy jak i ładunków masowych. W Gdańsku przekroczono 30 mln ton. Terminale zespołu Szczecin-Świnoujście zbliżyły się do 23 mln ton, a Gdyni znacznie przekroczyły 17,7 mln ton 4. W 2013 r. w polskich portach zanotowano rekordowe przeładunki kontenerów, zbliżając się do poziomu 2 mln TEU. Dynamicznie zwiększa się podaż kontenerów w polskich portach, a szczególnie w terminalach Trójmiasta, do których wpływają również kontenerowce oceaniczne. Do terminala kontenerowego DCT Gdańsk SA od lata 2013 r. regularnie zawijają statki Triple E, które na pokładach mogą przewieźć 18 tys. TEU (standardowych kontenerów 20-stopowych) 5. Rys. 2. Przeładunki w portach polskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki w latach (tys. t) Źródło: Zarządy Morskiego Portu Gdynia, Gdańsk, Szczecin- Świnoujście ładunków ( ,5 t), a w Kołobrzegu przeładunki spadły z 170,6 tys. t w 2012 r. do 117,3 tys. w 2013 r. Szacunkowa wartość ładunków przemieszczanych przez polskie porty zbliżyła się do 500 miliardów zł. Przeładunki w porcie Gdańsk W Gdańsku w 2013 r. pobito rekord przeładunków w historii portu. Zanotowano wysokie przeładunki ładunków masowych. Paliw płynnych przepompowano prawie 11026,3 tys. t (w 2012 r tys. t). Znacznie wzrosły przeładunki węgla, z 1923,8 tys. t w 2012 r. do 4589,3 tys. t w 2013 r. W pierwszym przypadku lepszy wynik osiągnięto w 2010 r. (14,4 mln t), a w przeładunkach węgla w 2005 r. (ponad 6,9 mln t). Na dobry wynik Gdańska w 2013 r. złożyły się również najwyższe od 10 lat przeładunki zbóż (1 479,4 tys. t) 7. Wysokie wzrosty wymienionych ładunków zrekompensowały spadek podaży innych ładunków masowych (2013 r. - 2,65 mln t, ,33 mln t, a w ,01 mln t). Dał się zauważyć zmniejszony popyt na kruszywa do budowy dróg. Drobnica w kontenerach stanowiła w Gdańsku około 9,75 mln ton. W 2013 r. największą dynamikę podaży kontenerów w przeładunkach burtowych odnotowały gdański DCT (2011 r. 634,9 tys. TEU; tys. TEU, ,9 tys. TEU). Natomiast zmniejszyła się ilość kontenerów w Gdańskim Terminalu Kontenerowym SA. (2011 r. 43 tys. TEU; tys. TEU, ,4 tys. TEU). Przeładunki kontenerów w okresie wzrosły w przeliczeniu na TEU o 22,8% z 1 349,4 tys. TEU do 1 657,1 tys. TEU, a w 2013 r. o kolejne 19% do 1 969,2 tys. TEU 6. W 2013 r. w terminalach Elbląga podaż towarów w porcie wzrosła o 69% do 113,5 tys. t. Port Police w 2013 r. przeładował ponad 1,5 mln t ładunków. W Porcie Darłowo z przeładowano łącznie ,18 t 4 M. Grzybowski, Transport morski, [w:] Logistyka w Polsce. Raport 2013., pr. zb. pod red. I. Fechnera i G. Szyszki, seria Biblioteka Logistyka, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014, s M. Grzybowski, Eko-statki, EKOLOGIA I ECO- DRIVING, Polska Gazeta Transportowa. ISSN , 9-16 lipca 2014, nr 27-28, s M. Grzybowski, Rekordy polskich portów, Polska Gazeta Transportowa. ISSN , 12 marca 2014, nr 10, s Logistyka 6/2014 Rys. 3. Przeładunki kontenerów w polskich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki (TEU) Źródło: Zarządy Morskiego Portu Gdynia, Gdańsk, Szczecin- Świnoujście 7 J. Kasprowicz, Port w Gdańsku wita Nowy Rok milionów ton i... więcej,

3 Przeładunki w porcie Gdynia W Gdyni terminale przeładowały w 2013 r. prawie 17,7 mln ton (15,8 mln t w 2012 r.). Tutaj wciąż dominuje drobnica, której przeładowano ponad 11 mln ton (2012 r. ponad 9,9 mln t). Znaczny import węgla spowodował, że podaż tego ładunku wzrosła prawie 30% do 2,64 mln t. Do 2,2 mln t zwiększyła się ilość przeładowanych zbóż i śruty (o ponad 22% w stosunku do 2012 r.). Te przeładunki znacznie zrekompensowały 9% spadek podaży ładunków masowych sypkich (m.in. nawozów sypkich, kruszyw i rud metali) 8. O prawie 30% wzrosły przeładunki kontenerów Gdynia Container Terminal w 2013 r. i to mimo działania w otoczeniu silnych konkurentów, gdyńskiego BCT i gdańskiego DCT. Z przeładunkami na poziomie 334 tys. TEU, terminal zbliżył się do szacowanych rocznych możliwości przeładunkowe, które wynoszą 350 ty. TEU. Przy wsparciu środków z Unii Europejskiej realizowane są inwestycje mające do 2016 r. powiększyć potencjał przeładunkowy terminalu do 600 tysięcy TEU. W BTC w 2013 r. przeładunki spadły o 3,4% do prawie 395 tys. TEU, przy rocznym potencjale terminalu 750 tys. TEU. Przeładunki w porcie Elbląg W 2013 r. podaż towarów w porcie Elbląg wzrosła o 69% z 113,5 tys. t do i 285,5 tys. t. Dominował eksport (228,7 tys. t), a w tym: materiały budowlane i cukier (jako drobnica zjednostkowana). W porcie działają 4 terminale. Na terenach zarządzanych przez Zarząd Morskiego Portu Elbląg (ZMPE) działa stocznia remontowa, elewatory zbożowe i terminale drobnicowe. Zarząd ubiega się o umożliwienie fitosanitarnych i weterynaryjnych kontroli w porcie ładunków, co umożliwiło by obsługiwanie nowych rodzajów towarów (roślinnych i pochodzenia zwierzęcego) 9. Rys. 4. Przeładunki w porcie Elbląg (tys. t) Źródło: Zarząd Morskiego Portu Elbląg ZMPE występował o wykonanie przekopu w Mierzei Wiślanej w celu poprawienia dostępu do portu od strony morza. W tej sprawie rząd nie podjął wiążącej decyzji o inwestycji. W 2012 r. ZMPE złożył wniosek o pogłębienie toru wodnego do głębokości 3 m, co poprawiło by dostęp do portu od strony Zalewu Wiślanego. Do starostwa powiatowego wystąpiono natomiast z prośbą o zmodernizowanie mostu pontonowego na rzece, co usprawniłoby komunikację drogą śródlądową z lądowym zapleczem portu. Przeładunki w bałtyckich portach Rosji W terminalach Port St. Petersburg przeładowano w 2013 r. ponad 57 mln t, o 157,7 tys. t (3%) więcej niż roku poprzednim oraz ponad 2,5 mln TEU kontenerów 10. W tym czasie szczególnie wysoką dynamikę odnotowano w podaży ładunków w kontenerach. Udział drobnicy w kontenerach wyraźnie rośne i w 2013 r przekroczył już wielkość 23 mln t i osiągnął udział 40% w ogólnym wolumenie przeładowanych towarów. Na stabilnym poziomie utrzymuje się przeładunek ropy naftowej i paliw. W 2013 r. ich udział w ogólnych przeładunkach portu wyniósł 24%, dzięki przeładowaniu prawie 14 mln t (wzrost o 0,1% w stosunku do 2012 r.) 11. Inne rodzaje ładunków odgrywają również istotną role w przeładunkach portu oraz przemysłowej działalności aglomeracji. Absolutny rekord przyrostu przeładunków pobiły terminale ro-ro, w których zanotowano o 75,5% więcej towarów osiągając wzrost wolumenu 8 Port Gdynia, wyniki za rok ubiegły oraz zamierzenia na kolejny rok. Konferencja wynikowa 2013 w ZMPG S.A To był przełomowy rok dla elbląskiego Portu, Big Port of St. Petersburg: 2,514,440 TEU handled in 2013 (-0.3% yoy), port-of-st.-petersburg-2,514,440-teu-handled-in-2013-% yoy%29.html, Грузооборот портов Санкт-Петербург, Приморск, Logistyka 6/

4 ładunków o 577,5 tys. t. W efekcie w terminalach roro przeładowano w 2013 r ,2 tys. t. Znacznie, bo aż o 1,3 mln t i 26,7% wzrosła podaż nawozów do ponad 6 mln t., a ładunków chłodzonych o około 105 tys. t (5%) do ponad 2,2 mln t. W drobnicy nieskonteneryzowanej odnotowano natomiast spadek przeładunków o 8%. Głównie z powodu spadku podaży stali o 12,9%, której przeładowano 5,6 mln t oraz złomu, którego podaż zmniejszyła się o 5,2% do ponad 1,4 mln t. W przeładunku paliw na Bałtyku wciąż dominuje port w Primorsku 12. W 2013 r. w jego terminalach załadowano na statki prawie 64 mln t, na co złożyło się ponad 54,5 mln t ropy naftowej i ponad 9,3 mln t produktów ropopochodnych. W stosunku do poprzedniego roku było to jednak znacznie mniej. Aż o prawie 11 mln ton niż w 2012 r., co oznacza spadek o 14,6%. Tabela 1. Przeładunki w portach Bałtyku Południowo- Wschodniego Lp. Port Przeładunki [tys. t] Zmiana [%] 2013/ Primorsk , ,9-14,6 2. Ust Ługa , ,4 +33,9 3. St Petersburg , ,1 +0,3 4. Kłaipėda (z Butinge) , ,4-3,1 5. Riga , ,7-1,6 6. Ventspils , ,0-5,2 7. Tallinn , ,0-4,2 8. Gdańsk , ,3 +12,5 9. Gdynia , ,7 +11,7 10. Vysotsk , ,1 +18,5 11. Kaliningrad , ,4 +7,5 12. Liepaja 7 431, ,2-34,9 13. Vyborg 1 462, ,7 +3,4 14. Elbląg 113,5 285,5 +69 Źródło: Zarządy morskich portów i terminali 12 Грузооборот портов Санкт-Петербург, Приморск, Logistyka 6/2014 Ust-Ługa jest najdynamiczniej rozwijającym się portem na Bałtyku. W 2013 r. w jego terminalach przeładowano ponad 62,6 mln t,. Było to o prawie 19 mln ton ładunków więcej niż przed rokiem, osiągając niewiarygodną dla współczesnych portów dynamikę prawie 40% wzrostu podaży towarów 13. Tak szybki wzrost jest efektem przyłączenia terminala paliwowego do rosyjskiego systemu rurociągów transportowych ropy naftowej. W wyniku tego udział ropy i produktów wzrósł do 63% w przeładunkach tego portu, osiągając roczną dynamikę 47,5% i zbliżając się wolumenem do 39,7 mln t.. W ciągu roku podaż węgla w terminal masowym wzrosła o 14,3%, zbliżając się 18 mln ton. W ten sposób terminale masowe zdominowały w Ust Łudze przeładunki, a drobnica została zmarginalizowana mimo wysokiego wzrostu podaży. W terminalu ro-ro zanotowano co prawda wysoką dynamikę rok do roku 27,5%, ale przeładowano jedynie ponad 1,4 mln t. ( o 304,6 tys. t. więcej niż w 2012 r.). Przyrost ładunków w kontenerach był ponad 3- krotny, ale wyniósł jedynie 421,8 tys. t. W terminalu kontenerowym przeładowano 64 tys. TEU, czyli 4,5- krotnie więcej niż w 2012 r. Również w Porcie Wysock rosły przeładunki. Działo się tak dzięki zwiększonej o 8,8% podaży ropy naftowej, która stanowi około 70% wolumenu przeładunków portu. Na prawie 16,2 mln t wyeksportowanych ładunków, około 11,3 mln stanowiła ropa naftowa. Podaż węgla w eksporcie wzrosła w jeszcze większym stopniu, bo prawie o 49% (ponad 1,6 mln t), co sprawiło, że w terminalu masowym przeładowano ponad 4,9 mln ton tego ładunku. W efekcie Wysock zanotował wzrost przeładunków o ponad 2,5 mln ton, co oznacza wzrost rok do roku o 18,5% 14. Region oraz Port w Kaliningradzie wciąż się rozwijają, ale nie zawsze ma to odzwierciedlenie w aktywności terminali. W terminalach kontenerowym i ro-ro odnotowano spadki, a na nabrzeżach drobnicowych rejestrowane są wysokie przyrosty. Spadła znacznie podaż ropy naftowej 15. W 2013 r. przeładowano w Kaliningradzie prawie 13,7 mln t, 952,9 tys. t więcej niż w roku poprzednim. O 947,6 tys. t zmniejszyły się przeładunki ropy naftowej i produktów z ropy. W terminal przepompowano 13 Грузооборот портов Санкт-Петербург, Приморск, 14 Грузооборот портов Санкт-Петербург, Приморск, 15 Cargo turnover at Kaliningrad Sea Commercial Port,

5 niewiele ponad 3 326,7 tys. t tych ładunków, w tym 953 tys. t. W związku z podejmowanymi inwestycjami wyraźnie, bo aż o 356,7 tys. t ( 32,7%) wzrosły przeładunki konstrukcji stalowych. Dokerzy Kalinigradu przeładowali ich 1 446,7 tys. t. Wzrosły również przeładunki zbóż (o 33,5%, 308 tys. t) osiągając wielkość ,4 tys. t. Podaż pozostałych ładunków w okresie spadała. Ilość drobnicy w kontenerach zmalała o 12,8% (190,3 tys. t), do 1 297,6 tys. t. Ładunki dostarczane w systemie ro-ro zmalały o 4,6% (49,1 tys. t) do 1 008,4 tys. t 16. Przeładunki w portach Państw Bałtyckich Port Kłajpeda wraz z terminalem Butinge zajmują istotną pozycję na transportowym rynku Morza Bałtyckiego i z przeładunkami 43,4 mln t w 2013 r. zajmują czołową pozycję w regionie Południowo- Wschodniego Bałtyku. Mimo spadku przeładunków o prawie 1,4 mln t, port zachował wysoką pozycję zarówno dzięki przeładunkom drobnicy w kontenerach, jak i drobnicy nieskonteneryzowanej, a także podaży produktów rolniczych i mineralnych 17. W terminalach Kłajpedy przeładowano ponad 33,4 mln t, odnotowując spadek podaży ładunków o ponad 1,8 mln t, a w Butinge prawie 8,9 mln t., gdzie nastąpił wzrost podaży towarów o prawie 448 tys. t (5,5%). Na względnie stabilnym poziomie utrzymuje się podaż ładunków masowych, których przeładowano w 2013 r. ponad 14 mln t., o 0,2% mniej niż w 2012 r r. - to rekordowy rok przeładunków artykułów rolniczych (3 153,1 tys. t, o 14,8% więcej niż przed rokiem). Konstrukcje stalowe oraz materiały do produkcji zapewniły przeładunki w wysokości ( 2 124,9 tys. t (wzrost o 18,9%). O 28% wzrosła podaż rud i jej przeładunki przekroczyły 1 mln t. Wskutek zmniejszenia popytu z Rosji i Białorusi, o 788,7 tys. t spadły przeładunki nawozów sztucznych (o 10,3%) do 6 895,2 tys. t. Natomiast o 447,9 tys. t zwiększyła się podaż ładunków płynnych, których przepompowano między statkami a nabrzeżem prawie 9 mln t. Dzieje się tak mimo zmniejszenia podaży ropy naftowej i produktów ropopochodnych o prawie 1,2 mln t (14,4%) do ponad 7 mln t. Udział tych ładunków w ogólnym wolumenie przeładunków w Kłajpedzie i Butinge spadł do 21%. W obu portach, w terminalach do przeładunku paliw płynnych, w 2013 r. przepompowano ,4 tys.. t, o ponad 1 mln mniej (5,4%) niż w 2012 r. Znacznie lepiej wypadły przeładunki kontenerów. W przeliczeniu na TEU było ich ponad 402,5 tys. (więcej o 5,6%). Dostarczono w nich 4 563,9 tys. t drobnicy. Dodatkowe około 5,1 mln ton drobnicy przeładowano w innej formie, co w sumie dało ,8 tys. t. Ten wynik został uzyskany dzięki znacznego wolumenu ładunków ro-ro ( 4 604,7 tys. t), przy spadku podaży o 4,9%. Jako drobnicę przeładowano również pakowane naturalne i sztuczne nawozy ((409,7 tys. t), odnotowując spadek podaży o 21,5% oraz drewno i jego przetwory (487,2 tys. t, spadek 11,3%) 18. Rys. 5. Port Tallinn Źródło: Zespół portów Tallinn w 2013 r. zanotował o 4,2% mniej ładunków niż w roku poprzednim. W jego terminalach przeładowano tys. t, o ponad 1,2 mln t mniej niż przed rokiem. O ogólnej wielkości obrotów Zespołu portów Tallin wciąż decyduje ropa rosyjska. W terminalach paliwowych przeładowano prawie 19 mln t produktów ropopochodnych i ropy naftowej, co stanowi około 67% ogólnej podaży ładunków w portach Tallina 19. Podaż drobnicy ro-ro zmniejszyła się o 144,1 tys. t, a jej przeładunki wyniosły około 3,7 mln t. Nawozów sztucznych przeładowano ponad 1,7 mln t, o 25,1% 16 Cargo turnover at Kaliningrad Sea Commercial Port, Review of Cargo Handling in Klaipeda Seaport, at Butingės Terminal, Port statistics, Review of Cargo Handling in Klaipeda Seaport, at Butingės Terminal, Port statistics, Tallinn Port Cargo_turnover_ , Logistyka 6/

6 mniej niż poprzednim roku, a konstrukcji stalowych i minerałów 627,8 tys. t (o 22% mniej). O 8,1% wzrosła podaż drobnicy w kontenerach, której przeładowano 1 775,2 tys. t. O 151,7 tys. t wzrosła ilość przeładowanego drewna i produktów leśnych, do 440,1 tys. t 20. Terminale Portu Ryga przeładowały prawie 35,5 mln t, odnotowując spadek wolumenu ładunków o 1,6%. Natomiast o 7,6% wzrosła podaż towarów w kontenerach, do ponad 3,9 mln t 21. W wyniku tego zwiększyła się ilość kontenerów w przeładunkach burtowych z 227,8 tys. TEU w 2012 r. do ponad 253,6 tys. TEU w 2013 r. Systematycznie spada podaż ładunków masowych, ropy i jej przetworów (w 2013 r.) o 8,4%, a węgla o 5,8%. W wyniku tego ropy i ropopochodnych przeładowano niespełna ponad 7 mln t, a węgla ponad 14 mln t. Ich udział w ogólnych przeładunkach portów tego regionu spadł odpowiednio do 20% (ropa) i 40% (węgiel). W wyniku zmniejszonej podaży z Rosji spadły również (o 345 tys. t, czyli 9,5%) przeładunki drewna i produktów leśnych do około 3,3 mln t. Na prawie tym samym poziomie utrzymała się podaż nawozów, których terminale masowe przeładowały ponad 1, 4 mln t. W wyniku zwiększonej aktywności i wzrostu inwestycji w regionie, w 2013 r. wystąpił znaczy przyrost importu stalowych materiałów konstrukcyjnych (o 65,9%), których przeładowano 860 tys. t oraz rudy żelaza do 443,8 tys. t (wzrost o 322,6 tys. t, 266%) 22. Przeładunki ogółem w Porcie Liepaja w 2013 r. spadły znacznie, bo aż o prawie 2,6 mln t i przekroczyły niewiele tys. t 23. Oznacza to bolesny spadek podaży ładunków w terminalach o prawie 35%. Główna przyczyna tkwi w spadku dostaw zboża, którego przeładunki stanowią 40% ogólnego wolumenu masy ładunkowej w porcie. Zmniejszenie dostaw zboża o ponad 1 mln ton przez Liepaję sprawiło, że w terminalu zbożowym przeładowano jedynie niewiele ponad 1,9 mln t, co oznacza spadek podaży o prawie 35%. Zmniejszyła się również (do 406 tys. t),podaż produktów płynnych (ropy i jej pochodnych oraz płynnych chemikaliów. O ponad 30% spadły dostawy do portu drewna i przetworów drzewnych, których przeładowa- 20 Tallin Port Cargo_turnover_ , Cargo Traffic in the Freeport of Riga, Freeport of Riga Authority Cargo Traffic in the Freeport of Riga, Freeport of Riga Authority Liepaja cargo_turnover_ , Logistyka 6/2014 no 678,3 tys. t., a przeładunki konstrukcji stalowych i ładunków mineralnych spadły o ponad 13% do około 470 tys. t. Wzrosła jedynie podaż ładunków ro-ro (o 1,5%) do 690,7 tys. t 24. Port Ventspils zmniejszył swoje przeładunki w 2013 r. o prawie 1,6 mln t (5,2%), około28,8 mln t. To skutek spadku podaży wszystkich ważniejszych grup ładunków, dostarczanych głównie z Rosji 25. Produkty ropopochodne i ropa naftowa stanowią 54% wielkości ładunków w Ventspils. W stosunku do 2012 r. przepompowano ich na statki o 486 tys. t więcej niż w 2013 r. W efekcie w terminalach paliwowych przetransportowano rurociągami ponad 15,6 mln t. Drugi ważny ładunek, węgiel stanowi 26% ogólnego wolumenu towarów w porcie. Taśmociągi przemieściły go w 2013 r tys. t, o 424 tys. t mniej niż w roku poprzednim. O 10,5% mniej przeładowano nawozów (1 566 tys. t), o około 1% ładunków ro-ro (1 882 tys. t), a o 13,6% drewna i jego przetworów (577,0 tys. t). Wzrost podaży nastąpił jedynie przy przeładunkach rudy żelaza (o 24,8%), której przeładowano 563 tys. t 26. Wnioski Otoczenie konkurencyjne portów Zatoki Gdańskiej zmienia się bardzo dynamicznie. Słabnie pozycja portów Litwy, Łotwy i Estonii, a wzmacnia się pozycja portów rosyjskich 27. Wielkości i struktura przeładunków pokazują, że w portach Państw Bałtyckich maleje podaż ładunków tranzytowych z i do Rosji. Umacnia się natomiast pozycja St. Petersburga i Ust Ługi. Dla portów w Gdańsku i Gdyni oznacza to, że wystąpią istotne trudności w pozyskaniu znaczących partnerów na rynku rosyjskim. Gdańsk utracił już tranzyt rosyjskiej ropy. W ślad za tym mogą nastąpić trudności w pozycjonowaniu na rynku rosyjskim innych ładunków. 24 Liepaja cargo_turnover_ , Cargo turnover of Freeport of Ventspils in 2013 was 28,8 million tons, Cargo turnover of Freeport of Ventspils in 2013 was 28,8 million tons, M. Grzybowski, Eksperci o współpracy Polska-Rosja w regionie Bałtyku. TRANSPORT POLSKA-WSCHÓD, Polska Gazeta Transportowa. ISSN , 23 kwietnia 2014, nr 16, s. 4.

7 Streszczenie W artykule przedstawiono wielkości i strukturę przeładunków w portach Bałtyku Południowo- Wschodniego. Słabnie pozycja portów Litwy, Łotwy i Estonii, a wzmacnia się pozycja portów rosyjskich, a szczególnie St. Petersburga i Ust Ługi. Dla portów w Gdańsku i Gdyni oznacza to, że wystąpią istotne trudności w pozyskaniu znaczących partnerów na rynku rosyjskim. Abstract The article presents the volume and structure of cargo handling at the South East Baltic Sea ports. Position of the ports of Lithuania, Latvia and Estonia are losing on meaning, while the Russian seaports status is consolidating, especially in the case of Ust Luga and St. Petersburg. In this situation Gdansk and Gdynia seaports are having significant difficulties in obtaining important partners in the Russian market. Literatura 1. Cargo Traffic in the Freeport of Riga, Freeport of Riga Authority Cargo turnover of Freeport of Ventspils in 2013 was 28,8 million tons, Cargo turnover at Kaliningrad Sea Commercial Port, Грузооборот портов Санкт-Петербург, Приморск, Выборг, Усть-Луга и Высоцк за 12 месяцев 2013 года, 5. Grzybowski M., Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies, [w:] STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, red. A. Weintrit, T. Neumann, Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, London 2013, ISBN , s Grzybowski M., Eksperci o współpracy Polska- Rosja w regionie Bałtyku. TRANSPORT POLSKA-WSCHÓD, Polska Gazeta Transportowa. ISSN , 23 kwietnia 2014, nr 16, s Grzybowski M., Region Morza Bałtyckiego jako obszar integracji makroregionalnej w Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej, pod red. nauk. K. Opolskiego, J. Górskiego, Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ISBN , s Grzybowski M., Rekordy polskich portów, Polska Gazeta Transportowa. ISSN , 12 marca 2014, nr 10, s Kasprowicz J., Port w Gdańsku wita Nowy Rok milionów ton i... więcej, milionow-ton-i-wiecej; Port Gdynia, wyniki za rok ubiegły oraz zamierzenia na kolejny rok. Konferencja wynikowa 2013 w ZMPG S.A. konferencja-wynikowa-2013-w-zmpg-sa, Tallin Port Cargo_turnover_ , To był przełomowy rok dla elbląskiego Portu, Review of Cargo Handling in Klaipeda Seaport, at Butingės Terminal, Port statistics, Logistyka 6/

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2017 roku

Polskie porty w 2017 roku Polskie porty w 2017 roku Luty 2018 Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Podsumowanie: Polski sektor portowy z kolejnym rekordowym wynikiem przeładunków w 2017 roku. 7,8% wzrostu przełożyło się na

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1

P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 P O L S K I E P O R T Y M O R S K I E... Strona 1 Podsumowanie W 2012 roku przeładunki całkowite w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły poziom 63 974 (+2,2%). Wzrost zanotowano

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak

Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość. Maciej Matczak Polskie porty w 2016 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Marzec 2017 Port Monitor. Polskie porty morskie w 2016 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Tabela 1. Przeładunki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy

Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Port Gdańsk wykorzystywanie szansy Mgr Ryszard Mazur Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA Port Gdańsk jest obecnie w bardzo pomyślnej fazie rozwoju. Po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Ra: polskie y morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Gdynia, wrzesień 2014 Wyniki działalności ów morskich w u, Gdyni oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU. STUDIA PRZYPADKÓW

INWESTYCJE W PORTACH MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU. STUDIA PRZYPADKÓW Marek Grzybowski 1 INWESTYCJE W PORTACH MORSKICH WSCHODNIEGO BAŁTYKU. STUDIA PRZYPADKÓW Wstęp Rosnąca podaż ładunków na rynku transportu morskiego wymusza zmiany w zarządzaniu i technologiach przeładunkowych.

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2017 (85) DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-48 s. 609 619 Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków Marek Grzybowski * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków 1

Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków 1 1 Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków 1 Marek Grzybowski Streszczenie: Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badań wybranych inwestycji modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt badawczy własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /451 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 19.05.2017/451 2017 1.1. Polska gospodarka morska i przybrzeżna w 2016 roku Polskie stocznie zbudowały łącznie 10 statków w 2016, czyli o 2,5 razy więcej

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE NA RYNKACH USŁUG PORTOWYCH

POLSKIE PORTY MORSKIE NA RYNKACH USŁUG PORTOWYCH Hanna Klimek Janusz Dąbrowski POLSKIE PORTY MORSKIE NA RYNKACH USŁUG PORTOWYCH Streszczenie Polskie porty morskie funkcjonują na międzynarodowych rynkach usług portowych charakteryzujących się intensywną

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA OBROTÓW PORTOWO- TOWAROWYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH W LATACH 2007/2008

DYNAMIKA OBROTÓW PORTOWO- TOWAROWYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH W LATACH 2007/2008 Krzysztof FICOŃ 1 Grzegorz KRASNODĘBSKI 2 DYNAMIKA OBROTÓW PORTOWO- TOWAROWYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH W LATACH 2007/2008 STRESZCZENIE W pracy przeprowadzono statystyczną analizę porównawczą obrotów

Bardziej szczegółowo

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe

Gdynia Szczecin - Świnoujście Gdańsk Pozostałe Biuletyn Porty morskie, uważane często za barometr rozwoju gospodarczego kraju, w ostatniej dekadzie przeszły radykalną transformację odnosząc niewątpliwy sukces. W efekcie notowane są kolejne, rekordowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim

Tabl. 1. Podmioty gospodarcze i pracujący w gospodarce morskiej w latach udział w woj. pomorskim W obszarze gospodarki morskiej w u w 2011 r. działało 1766 podmiotów, stanowiąc nieco ponad 30% ogółu podmiotów w gospodarce morskiej w województwie. W okresie 2007-2011 liczba podmiotów zmniejszyła się

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 MAREK GRZYBOWSKI WYDATKI INWESTYCYJNE W WYBRANYCH PORTACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO STUDIA PRZYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2014

Podsumowanie roku 2014 Podsumowanie roku 2014 Szczecin 20.02.2015 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Program spotkania PREZENTACJA Podsumowanie 2014 Najważniejsze wydarzenia; Wyniki finansowe. Inwestycje realizowane

Bardziej szczegółowo

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA

CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA CZESŁAWA CHRISTOWA MARIA CHRISTOWA-DOBROWOLSKA AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PREZENTACJA WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne w portach Morza Bałtyckiego. Studia przypadków 2

Inwestycje logistyczne w portach Morza Bałtyckiego. Studia przypadków 2 Marek GRZYBOWSKI 1 Akademia Morska w Gdyni Polski Klaster Morski Inwestycje logistyczne w portach Morza Bałtyckiego. Studia przypadków 2 Wprowadzenie Region Morza Bałtyckiego należy do najaktywniejszych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. Logistyki (WN AM w Gdyni) 2 program

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje P R E Z E N T A C J A o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje O F I R M I E Port Gdański Eksploatacja S.A. świadczy usługi w zakresie przeładunków i składowania

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie

Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Dr hab. prof. US Tomasz Kwarciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US Katedra Transportu Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie Szczecin, 13 czerwca 2019 Agenda wystąpienia 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU PORTÓW POLSKICH W KONKURENCYJNYM OTOCZENIU PORTÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO. STUDIA PRZYPADKÓW GDAŃSKA I GDYNI

STRATEGIE ROZWOJU PORTÓW POLSKICH W KONKURENCYJNYM OTOCZENIU PORTÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO. STUDIA PRZYPADKÓW GDAŃSKA I GDYNI Logistyka - nauka Marek GRZYBOWSKI * STRATEGIE ROZWOJU PORTÓW POLSKICH W KONKURENCYJNYM OTOCZENIU PORTÓW REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO. STUDIA PRZYPADKÓW GDAŃSKA I GDYNI Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia, 2009 Skutki kryzysu gospodarczego dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton)

Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach (tys. ton) Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2012 (tys. ton) 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 9 985 7 274 6 276 7 759 8 005 7 635 8 566 8 845 7 572 7 151 8 599 8 458 10 744 9 365 9 748

Bardziej szczegółowo

Marta Mańkowska Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police. Ekonomiczne Problemy Usług nr 49,

Marta Mańkowska Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police. Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, Marta Mańkowska Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police Ekonomiczne Problemy Usług nr 49, 179-189 2010 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Elwira Goryczko, Teresa Jasiunas Skład i łamanie Kreos Piotr Piernicki 12,5 m dla Szczecina Otwórzmy port dla większych statków 2009 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK. Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów

FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK. Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów FACTS & F1 GURE5 PRZEŁADUNKI PORTU GDAŃSK CARGO HANDLING AT THE PORT OF GDANSK Wymiana towarowa Portu Gdańsk wg kontynentów EUROPA, w tym Europe, incl.: Kraje UE EU countries 54% Kraje poza UE Non-EU countries

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

BAŁTYCKIE PORTY ROSJI I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU

BAŁTYCKIE PORTY ROSJI I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU TADEUSZ PALMOWSKI Uniwersytet Gdański BAŁTYCKIE PORTY ROSJI I PERSPEKTYWY ICH ROZWOJU Po rozpadzie ZSRR państwo to utraciło około 50% swoich portów morskich. Porty, które zostały we władaniu Rosji są w

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego

Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego Rozwój transportu kontenerowego w obszarze Morza Bałtyckiego Mgr inż. Karolina Wiśniewska doktorantka studiów III stopnia w US Szczecin, menedżer Zachodniopomorskiego Klastara Morskiego w Szczecinie dr

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ?

EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? NEXUS Consultants Sp. z o.o. Hryniewickiego 8A, 81-340 Gdynia T.: +48 58 66 18 300, F.: +48 58 50 05 303 nexus@nexus.pl www.nexus.pl EKOLOGICZNE PROMY NA BAŁTYKU EKSTRAWAGANCJA CZY NIEUCHRONNOŚĆ? Gdynia,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH

POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH PTiL 1/2017 (37) ISSN: 1644-275X www.wnus.edu.pl/ptil DOI: 10.18276/ptl.2017.37-38 311 322 POLSKIE PORTY MORSKIE W MORSKO-LĄDOWYCH INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH DATA PRZESŁANIA: 17.04.2016 DATA

Bardziej szczegółowo

Monika Rozkrut * Uniwersytet Szczeciński Dominik Rozkrut ** Uniwersytet Szczeciński

Monika Rozkrut * Uniwersytet Szczeciński Dominik Rozkrut ** Uniwersytet Szczeciński studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 42, t. 1 DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-16 Monika Rozkrut * Uniwersytet Szczeciński Dominik Rozkrut ** Uniwersytet Szczeciński TENDENCJE ROZWOJOWE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju polskich portów morskich

Strategia rozwoju polskich portów morskich Studia Gdańskie, t V, Hanna Klimek * Strategia rozwoju polskich portów morskich W dniu 1 listopada 007 roku polski rząd przyjął dokument zatytułowany Strategia rozwoju portów morskich do 01 roku Ma on

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski

Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach 2004-2008. Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów Jarema Piekutowski Szczecin, 2010 1 Jarema Piekutowski Gospodarka morska w Polsce przemiany w latach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku

Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Załącznik do uchwały nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku Warszawa, listopad 2007 Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SIECIOWA W RELACJI MIASTO - PORT - TRANSPORT MULTIMODALNY I CENTRA LOGISTYCZNE 1

WSPÓŁPRACA SIECIOWA W RELACJI MIASTO - PORT - TRANSPORT MULTIMODALNY I CENTRA LOGISTYCZNE 1 Malgorzata Pacuk, Tadeusz Palmowski, Stanisław Szwankowski WSPÓŁPRACA SIECIOWA W RELACJI MIASTO - PORT - TRANSPORT MULTIMODALNY I CENTRA LOGISTYCZNE 1 Międzynarodowa wymiana towarowa w regionie bałtyckim

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji. dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz

Logistyka - nauka. Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji. dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz Logistyka - nauka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Kierunki przewozu żywności w kontenerach chłodniczych w Rosji Streszczenie Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE ZACHODNIEGO BAŁTYKU W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM UE. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

POLSKIE PORTY MORSKIE ZACHODNIEGO BAŁTYKU W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM UE. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU Czesława CHRISTOWA 1 Maria CHRISTOWA- DOBROWOLSKA 2 POLSKIE PORTY MORSKIE ZACHODNIEGO BAŁTYKU W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM UE. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU STRESZCZENIE Celem referatu jest przedstawienie znaczenia,

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

BUNKROWANIE LNG W STRATEGII ROZWOJU TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

BUNKROWANIE LNG W STRATEGII ROZWOJU TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU BUNKROWANIE LNG W STRATEGII ROZWOJU TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU BUNKROWANIA LNG W REGIONIE BAŁTYCKIM GAZTERM, MIĘDZYZDROJE 06-09 MAJA 2019 R. 0 7 m a j a 2 0 1 9

Bardziej szczegółowo

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds.

DCT GDANSK. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich. Dominik Landa Dyrektor ds. DCT GDANSK Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju przeładunku kontenerów w polskich portach morskich KONFERENCJA: JAK UTRZYMAĆ POZYCJĘ POLSKIEGO TRANSPORTU DROGOWEGO? 1 MARCA, 2013 Dominik Landa Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku

Podsumowanie roku Podsumowanie roku 2017 16.01.2018 Podsumowanie Przeładunki Inwestycje Aktywność międzynarodowa Innowacje Sponsoring Podsumowanie Przeładunki Inwestycje Aktywność międzynarodowa Innowacje Sponsoring Przeładunki

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Marek Trojnar Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Strategia

Bardziej szczegółowo

Seminarium nt. Cruise Industry

Seminarium nt. Cruise Industry Seminarium nt. Cruise Industry MAREK GRZYBOWSKI 23 czerwca 2017 odbyło się seminarium nt. Cruise Industry w Polsce w ramach projektu TENTacle w celu realizacji zadania; Mapa drogowa dla węzła miejskiego

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNE W PORTACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W LATACH 2000-2010. STUDIA PRZYPADKÓW

ZMIANY STRUKTURALNE W PORTACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W LATACH 2000-2010. STUDIA PRZYPADKÓW PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Grzybowski Katedra Ekonomii i Zarządzania, Akademia Morska w Gdyni ZMIANY STRUKTURALNE W PORTACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W LATACH 2000-2010.

Bardziej szczegółowo

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa,

konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, konferencja Rzeki dla zrównoważonego rozwoju dr Jakub Majewski Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach Warszawa, 25.11.2017 Agenda Transport a środowisko naturalne Infrastruktura transportowa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W PORTACH SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE I JEJ WPŁYW NA DOSTĘPNOSĆ TECHNICZNO TECHNOLOGICZNĄ

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W PORTACH SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE I JEJ WPŁYW NA DOSTĘPNOSĆ TECHNICZNO TECHNOLOGICZNĄ Ewa IWANINA 1 Wojciech DREWEK 2 MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W PORTACH SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE I JEJ WPŁYW NA DOSTĘPNOSĆ TECHNICZNO TECHNOLOGICZNĄ STRESZCZENIE Zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PORTY MORSKIE JAKO CZYNNIKI AKTYWIZUJĄCE REGIONY NADMORSKIE LATA 2004 2006

MAŁE PORTY MORSKIE JAKO CZYNNIKI AKTYWIZUJĄCE REGIONY NADMORSKIE LATA 2004 2006 Weronika ŚCIANA ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA MAŁE PORTY MORSKIE JAKO CZYNNIKI AKTYWIZUJĄCE REGIONY NADMORSKIE LATA Zarys treści: Ukazanie wpływu małych portów morskich na rozwój regionów

Bardziej szczegółowo