Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG 3 V. HANDEL ZAGRANICZNY.. 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. SAMOWYSTARCZALNOŚĆ RCZ W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI 9 IX. SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W CZECHACH.. 10 X. OCZEKIWANE INWESTYCJE W ZAKRESIE CENTRÓW HANDLOWYCH 11 XI. OPODATKOWANIE OSÓB PRAWNYCH I STAWKI PODATKU VAT.. 12 XII. WZROST LICZBY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W RCZ 12 XIII. SPADEK CEN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRACE BUDOWLANE 13 XIV. PROGNOZY WZROSTU GOSPODARCZEGO W CZECHACH 14 XV. FOR ARCH MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w czerwcu r. w stosunku do czerwca roku ubiegłego wzrosła o 8,1%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego była niższa o 0,1%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 15,1%), urządzeń elektrycznych (o 17,4%) oraz w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,0%). Spadek odnotowano w produkcji pozostałych środków transportu (o 14,4%) w dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 2,7%) oraz w górnictwie i eksploatacji (o 2,7%). Przychody z działalności przemysłowej w czerwcu r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 13,0%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 6,7%. Wartość nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 15,8%; w tym wartość zamówień zagranicznych wzrosła o 19,1%, a zamówień krajowych o 10,0%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w czerwcu r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,7%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 1,3% i wyniosło CZK (ok. 982 EUR). Wzrost produkcji przemysłowej w II kwartale roku w stosunku międzyrocznym wyniósł 6,1%, a w stosunku do kwartału poprzedniego 0,7%. Od początku roku czeski przemysł wzrósł ogółem o 6,4%, przy wzroście przemysłu przetwórczego (o 8,3%), wydobycia i eksploatacji (o 1,0%) oraz spadku produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 2,6%). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie kwiecień maj czerwiec I - VI Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 107,7 102,5 108,1 106,4 B) Wydobycie i eksploatacja 109,8 93,6 97,3 101,0 C) Przemysł przetwórczy 108,4 104,1 110,1 108,3 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 102,5 97,4 97,3 97,4 2

3 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w czerwcu roku wzrosła międzyrocznie w cenach stałych o 5,1%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,0%. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym była wyższa o 3,9%, a w budownictwie inżynieryjnym o 7,6%. Wartość produkcji budowlanej narastająco za sześć miesięcy r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 27,0%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w czerwcu r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w stosunku międzyrocznym była niższa o 4,5%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży wzrosło 4,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w czerwcu r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 1,2%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 1,3%. Produkcja budowlana w II kwartale roku w stosunku międzyrocznym wzrosła o 4,2%, a w stosunku do kwartału poprzedniego obniżyła się 1,4%. Od początku roku produkcja w budownictwie czeskim wzrosła o 5,7%, przy wzroście produkcji zarówno w budownictwie ogólnym (o 5,1%), jak i w budownictwie inżynieryjnym (o 7,1%). Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) kwiecień 108,0 102,7 121,4 81,5 93,1 64,3 76,3 86,6 48,0 maj 100,0 98,6 103,1 130,3 98,4 211,0 76,8 95,5 30,6 czerwiec 105,1 103,9 107,6 145,0 106,9 406,0 114,7 95,4 172,5 I - VI 105,7 105,1 107,1 110,7 95,8 143,9 90,2 89,9 85,6 III. Bezrobocie Na koniec lipca roku w Republice Czeskiej bez pracy było 541 tys. osób, tj. o 4,2 tys. więcej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 9,7 tys. mniej niż na koniec lipca 2013 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,4%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 7,0%, a wśród kobiet na poziomie 7,9%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Most (13,0 %), Usti nad Łabą (12,6%), Bruntal (12,5%), Karwina (12,3%), Ostrawa-Miasto (11,4%), Chomutov (11,2%) oraz Decin i Louny (po 10,1%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,4% do 4,6%) oraz w powiatach: 3

4 Mlada Boleslav, Pelhrimov, Prahatice i Benesov Rokycany (po 4,6%). (po 4,4%), Rychnov nad Kneznou i W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 31 lipca roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 10,6 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Usti nad Łabą (40,5), Sokolov (36,2), Karwina (34,8), Bruntal (30,9) oraz Hodonin (29,0). Zasiłek dla bezrobotnych w lipcu r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 19,9% ogółu bezrobotnych (w czerwcu 18,6%, w lipcu ,2%). IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu r. w porównaniu z czerwcem wzrosły o 0,2%. Znaczący wzrost odnotowano jedynie w grupie usług związanych z rekreacją i kulturą (o 2,7 %). Inflacja w stosunku międzyrocznym wyniosła w lipcu 0,5%. W porównaniu z lipcem 2013 roku najwyraźniej wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,3%), odzieży i obuwia (o 3,1%), usług hotelowych i restauracyjnych (o 1,7%) oraz edukacji (o 1,5%). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 3,2%), usług zdrowotnych (o 1,5%), opłat mieszkaniowych (o 0,8%) oraz wyposażenia mieszkań (o 0,5%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 05/14 06/14 07/ =100 Ogółem w tym: 100,4 100,0 100,5 123,5 100,6 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 102,5 98,9 100,8 132,6 103,3 Napoje alkoholowe i tytoń 103,4 103,1 103,3 154,3 103,4 Odzież i obuwie 103,1 103,0 103,1 83,5 102,0 Czynsze, woda, energia, paliwa 98,5 98,6 99,2 143,4 99,4 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,3 99,7 99,5 93,9 98,9 Służba zdrowia 98,0 98,3 98,5 165,6 99,0 Transport 100,6 100,6 100,6 107,0 100,0 Poczta i telekomunikacja 95,1 97,1 96,8 80,7 91,6 Kultura i rekreacja 100,5 100,5 100,7 101,6 100,7 Edukacja 101,3 101,4 101,5 121,4 101,3 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,7 101,6 101,7 129,9 101,7 Pozostałe towary i usługi 100,4 101,4 101,3 118,5 100,9 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do czerwca roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 7,0%. Eksport był wyższy o 7,8% i wyniósł 4

5 64,5 mld EUR, a import o 6,2% i wyniósł 55,7 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 19,4% i wyniosła 8,8 mld EUR. Największy wzrost nadwyżki handlowej w omawianym okresie odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 737,0 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 235,8 mln EUR); spadek nadwyżki miał miejsce w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 30,2 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 2,5 mln EUR). Wzrost deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 107 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 336,3 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 117,3 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 69,6 mln EUR). Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013/ (w mln) STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 STYCZEŃ-CZERWIEC DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,1 113,3 EUR ,8 106,2 USD ,5 110,8 W okresie od stycznia do czerwca r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 3 351,3 mln EUR, tj. o 10,5%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 604,2 mln EUR, tj. o 8,9%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 447,9 mln EUR, tj. o 11,6%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 354,9 mln EUR, tj. o 3,3%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 286,8 mln EUR, tj. o 14,6%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 36,0 mln EUR, tj. o 2,2%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 2 614,3 mln EUR, tj. o 12,4%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 554,9 mln EUR, tj. o 9,0%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 368,4 mln EUR, tj. o 7,1%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 331,7 mln EUR, tj. o 3,4%), a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 623,1 mln EUR, tj. o 11,3%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 64,8 mln EUR, tj. o 31,1%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie od stycznia do czerwca roku, były samochody osobowe (10,4% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,7%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,2%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,5%), druty i kable izolowane (1,7%), meble do siedzenia (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5%), nowe opony samochodowe z gumy (1,4%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3%) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,6% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 15,0%. 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 W imporcie największą grupę wyrobów w I półroczu br. stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,7%), ropa naftowa (3,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,4%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,7%), leki (2,5%) oraz gaz ziemny (2,5%); następnie zespolone obwody elektryczne (2,0%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,9%), samochody osobowe (1,8%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,7% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 8,9%. Największą nadwyżkę handlową w okresie od stycznia do czerwca roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (5 993 mln EUR), Słowacją (2 328 mln EUR), Wielką Brytanią (2 139 mln EUR), Francją (1 393 mln EUR) oraz Austrią (1 075 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-921 mln EUR), Azerbejdżanem (-558 mln EUR), Japonią (-556 mln), Rosją (-412 mln EUR), Tajlandią (-357 mln EUR), Tajwanem (-338 mln EUR) oraz Polską (-332 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie od stycznia do czerwca r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były o 4,7% wyższe i wyniosły mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 4,0% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 5,3% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 21,0% i wyniósł 332 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 143,1 mln EUR, tj. o 11,8%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 30,4 mln EUR, tj. o 10,7%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 27,7 mln EUR, tj. o 14,6%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 52,0 mln EUR, tj. o 5,2%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 21,8 mln EUR, tj. o 12,7%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 207,2 mln EUR, tj. o 20,9%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 48,4 mln EUR, tj. o 13,3%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 29,3 mln EUR, tj. o 160%). Spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 70,9 mln EUR, tj. o 22,4%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 67,8 mln EUR, tj. o 5,7%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 5,3 mln EUR, tj. (o 3,5%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie od stycznia do czerwca roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-222,5 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-187,3 mln EUR), w grupie paliw 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do czerwca r. w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 1,1% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 3,7% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się o 3,1% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 260 mln EUR, tj. o 14,1%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 mineralnych i smarów (-96,3 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-47,8 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (-30,9 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+159,3 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+48,1 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+37,8 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+19,0 mln EUR). Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń czerwiec 2013/ (w mln EUR) , , , , ,5-332,2 I - VI 2013 I - VI Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,6%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,3%), olej rzepakowy (1,8%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5%), węgiel kamienny (1,5%), węglowodory cykliczne (1,5%), druty i kable izolowane (1,3%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,1% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 4,3%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,8%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (5,4%) oraz drut miedziany (3,7%); następnie druty i kable izolowane (2,7%), węgiel kamienny (2,3%), meble do siedzenia (2,2%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,7%), odpady i złom żelaza i stali (1,4%),wyroby płaskie ze stali niestopowej walcowane na gorąco (1,3%) oraz przetworzone oleje ropy naftowej (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,6% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 7,3%. W okresie od stycznia do czerwca roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,3%), po Niemczech (26,4%) i Chinach (10,7%), a przed Słowacją (5,2%), Federacją Rosyjską (4,4%), Włochami (4,1%), Francją (3,4%) oraz Niderlandami (3,3%); jak też trzecim pod względem 7

8 eksportu (5,8%) po Niemczech (32,1%) i Słowacji (8,1%), a przed Wielką Brytanią (5,2%), Francją (5,1%), Austrią (4,4%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w pierwszym półroczu r., spowodowany był głównie spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 64,1 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 38,6 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 13,4 mln EUR), jak też wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów pozostałych (o 27,5 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (121%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (149%), meble do siedzenia (118%), leki (154%), olej rzepakowy (338%), aluminium nieobrobione (135%), monitory i projektory (199%), sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (278%) oraz cynk nieobrobiony (331%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku wyrobów płaskich z żelaza i stali (83%), przetworzonych olejów ropy naftowej (72%) oraz pozostałych sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej (34,1%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały samochody osobowe (137%), aparaty i urządzenia telefoniczne (124%), druty i kable izolowane (113%), meble do siedzenia (122%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (149%), polimery styrenu w formach podstawowych (144%) oraz urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (196%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (88%), węgla kamiennego (75%), węglowodorów cyklicznych (67%), traktorów (84%), odpadów i złomu miedzi (84%), aktywnych środków do czyszczenia i prania (81%) oraz przetworzonych olejów ropy naftowej (93%). VII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w pierwszym półroczu roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła o 2,8% i wyniosła 440,1 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (23,8%), wyroby mleczne i jaja (17,8%), zboża i wyroby ze zbóż (13,3%), warzywa i owoce (11,9%) oraz kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (10,6%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,3%) oraz ryby (3,4%). Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, spadek importu z Polski odnotowano w przypadku mięsa i wyrobów mięsnych (o 1,3%), zbóż i wyrobów zbożowych (o 8,4%), różnych wyrobów jadalnych i przypraw (o 11,6%) oraz paszy dla zwierząt (o 11,8%). Największy wzrost odnotowano w imporcie kawy, herbaty, kakao i przypraw oraz ryb (po 38%), jak też cukru i wyrobów cukierniczych (o 126%). W czeskim imporcie mięsa z Polski odnotowano niższe zakupy świeżego mięsa wołowego (o 13,1%) i wieprzowego (o 6,1%) oraz wędlin i mięsa przetworzonego (o 8,7%), a wyższe mięsa drobiowego (o 4,0%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w 8

9 imporcie jaj (o 33,1%), serów i twarogów (o 3,3%), a spadek w imporcie mleka i śmietany (o 3,8%) oraz masła i pozostałych tłuszczów z mleka (o 1,3%). Kod SITC Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń-czerwiec roku Nazwa grupy towarowej Wartość Dynamika Udział (w tys. EUR) () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,8 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,7 23,8 02 Wyroby mleczne i jaja ,1 17,8 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,6 13,3 05 Warzywa i owoce ,0 11,9 07 Kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich ,5 10,6 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,4 10,4 08 Pasze dla zwierząt ,2 4,7 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,8 3,7 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,5 3,4 00 Zwierzęta żywe ,2 0,3 Warto również zaznaczyć, że w tym samym okresie, wartość czeskiego eksportu do Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wzrosła aż o 14,6%. Ten dynamiczny wzrost eksportu związany jest z ponadprzeciętnymi dostawami zbóż, głównie pszenicy (166%), kawy (137%), czekolady (142%) żywych zwierząt (143%) oraz mięsa i wyrobów mięsnych (149%). VIII. Samowystarczalność RCz w zakresie żywności Według danych Ministerstwa Rolnictwa RCz za rok 2013, kraj ten na skutek niedostatecznej produkcji owoców i warzyw w dużym stopniu uzależniony jest od importu. W ubiegłym roku sytuacja poprawiła się tylko w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Optymalna samowystarczalność została przez Ministra Rolnictwa określona na poziomie między 70-90% w zależności od rodzaju produktu. W chwili obecnej w RCz produkcja mięsa wieprzowego pokrywa 57,6% krajowego zapotrzebowania, a produkcja świeżych warzyw jedynie 38,9%. Samowystarczalność w przypadku wołowiny w ubiegłym roku wzrosła o blisko 9 p.p. na 140,1%. Wołowina pozostaje jedynym rodzajem mięsa, gdzie produkcja przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Mimo że w zeszłym roku wzrósł poziom samowystarczalności również w przypadku wieprzowiny, mięsa drobiowego, koziego i baraniny, Czechy nadal są uzależnione od ich importu i nie są w stanie pokryć zapotrzebowania z zasobów własnych. Znaczące uzależnienie od importu jest szczególnie widoczne w przypadku wieprzowiny, której konsumpcja wynosi ok. 40 kg na osobę rocznie, co stanowi około połowy krajowego spożycia wszystkich produktów mięsnych. Jeszcze w 2000 r. Republika Czeska była 9

10 samowystarczalna w produkcji wieprzowiny niemal w 100%. Z powodu wyraźnego spadku pogłowia trzody chlewnej przy rosnącym imporcie, wskaźnik osiągnął historyczne minimum i w 2012 r. wyniósł zaledwie 54,5%. W ubiegłym roku po raz pierwszy po wielu latach odnotowano nieznaczną poprawę na 57,6%. Czechy są samowystarczalne w produkcji mleka - nadwyżka wynosi tu blisko 30%. Około jednej piątej produkcji mleka eksportuje się głównie do Niemiec. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku nabiału ok. 40% twarogów i serów pochodzi z importu. Wskaźnik samowystarczalności w ubiegłym roku wzrósł do 138% w przypadku zbóż i do 134,8% w przypadku cukru, w odróżnieniu do ziemniaków, gdzie aż 30% dostaw pochodzi z importu. Produkcja owoców w zeszłym roku wyraźnie spadła i pokrywa w 76% zapotrzebowanie krajowe, a produkcja warzyw zaledwie w 39%. Osiągnięcie samowystarczalności w zakresie żywności jest jednym z głównych priorytetów czeskiego rządu w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego. W celu jej wzmocnienia rząd planuje w maksymalnym stopniu wykorzystać wsparcie unijne i kontynuować program dotacji państwowych. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, wyniki badań z ostatnich lat wskazują na pozytywne tendencje, rośnie popyt na produkty krajowe, czescy konsumenci coraz częściej preferują produkty regionalne lub posiadające krajowy znak jakości. Rolnictwo Republiki Czeskiej Samowystarczalność w produkcji najważniejszych produktów w 2013 r. () Wyszczególnienie Mleko 123,0 119,6 123,2 121,2 118,9 124,6 124,5 128,7 Mięso wołowe 106,8 104,2 122,3 121,1 114,4 121,6 131,5 140,1 Mięso wieprzowe 79,7 78,7 74,0 65,1 63,8 60,8 54,5 57,6 Mięso drobiowe 90,4 96,5 95,9 88,2 84,9 73,2 69,4 70,8 Zboża 115,5 125,5 143,5 145,4 132,1 150,4 121,3 138,2 Cukier 123,8 93,1 109,1 113,6 113,9 148,5 140,9 134,8 Ziemniaki 83,2 83,9 83,0 85,7 78,1 87,8 85,7 69,1 Świeże owoce, jagody, orzechy 97,2 91,3 95,0 89,0 78,3 76,9 94,8 75,7 Świeże warzywa 45,0 44,7 42,8 39,7 35,7 35,6 41,4 38,9 IX. Spożycie artykułów spożywczych w Czechach Spożycie artykułów spożywczych w Republice Czeskiej w ubiegłym roku spadło o 1,6%. Konsumenci nabywali mniej żywności pochodzenia zwierzęcego i tyle samo jak w roku poprzednim produktów roślinnych. Główną przyczyną spadku konsumpcji był spadek siły nabywczej czeskiego społeczeństwa. Wynika to z szacunków czeskiego Instytutu Gospodarki Rolnej i Informacji (UZEI), opublikowanych w raporcie o stanie rolnictwa, który w lipcu br. zatwierdził rząd czeski. Spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego wyrażone w cenach stałych spadło w ubiegłym roku w stosunku międzyrocznym o 3,1%, zaś produktów spożywczych pochodzenia 10

11 roślinnego nieznacznie wzrosło o 0,1%. W raporcie stwierdza się, że rozwój konsumpcji żywności w 2013 r. odpowiada rozwojowi siły nabywczej społeczeństwa. Dochody pieniężne netto czeskich gospodarstw domowych w 2013 r. spadły o 1,1%, a wydatki konsumpcyjne wzrosły o 1,7%. Konsumenci ograniczyli przede wszystkim spożycie mięsa i produktów mięsnych (o 4,4%) do 74 kg na osobę. Najbardziej znacząco, bo aż o jedną dziesiątą, spadła konsumpcja mięsa wołowego, zmalało również spożycie mięsa drobiowego i wieprzowego. Zdaniem Instytutu, spadek ten jest powiązany ze wzrostem cen w porównaniu z 2012 r. wzrosły bowiem ceny wszystkich rodzajów mięsa i produktów mięsnych. W 2013 r. wzrosło spożycie świeżych produktów mlecznych (o 1,7%), a spadło spożycie serów i twarogów (o 3%). Ceny produktów mlecznych w porównaniu z 2012 r. również wzrosły, ale nie tak znacząco jak w przypadku mięsa. Spadła konsumpcja masła i smalcu, które wyraźnie podrożały, wzrosła zaś konsumpcja tłuszczów roślinnych i olejów jadalnych. Wzrosła konsumpcja jaj (ich ceny spadły) oraz ryb (ich ceny wzrosły). Spożycie produktów zbożowych było takie samo jak w roku poprzednim, przy niewielkim wzroście ceny. Wzrosła konsumpcja owoców strefy umiarkowanej pomimo znaczącego wzrostu cen jabłek. Wzrost cen i konsumpcji odnotowano również w przypadku owoców i warzyw tropikalnych. Natomiast wyraźny wzrost cen ziemniaków spowodował niemal pięcioprocentowy spadek ich konsumpcji. Ceny konsumpcyjne artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych w 2013 r. wzrosły o 4,9%. Nominalnie wydatki na tę grupę produktów wzrosły w 2013 r. o 2,8%, natomiast realnie spadły o 2%. Pomimo, że od 1990 r. udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe systematycznie spadał, to w ciągu ostatnich dwóch lat - na skutek recesji czeskiej gospodarki - nieznacznie wzrastał - w 2013 r. wzrósł do poziomu 20,2%. W 2013 r. wydatki na artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe w Republice Czeskiej wynosiły średnio CZK na osobę, niemal o 3% więcej niż w roku poprzednim. Ponad jedną czwartą wydatków na artykuły spożywcze stanowiły wydatki na mięso i produkty mięsne. X. Oczekiwane inwestycje w zakresie centrów handlowych W Republice Czeskiej w br. planuje się otwarcie sześciu nowych centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad m 2. Na 2015 r. zapanowano budowę ok m 2 powierzchni handlowej. W br. zostały już otwarte centra handlowe: Pivovar (Děčín), Galerie Teplice (Teplice), Obchodní Centrum Lužiny i Florentinum (Praga). W drugim półroczu br. nastąpi otwarcie centrum handlowego Frýda (Frýdek-Místek) oraz Quadrio (Praga). W przyszłym roku planowane jest otwarcie Central Kladno i rozbudowa OC Královo Pole (Brno). 11

12 Republika Czeska należy do krajów z niższą powierzchnią handlową przypadającą na jednego obywatela niż średnia europejska. Analiza stosunku powierzchni handlowej do siły nabywczej obywateli wskazuje jednak na to, że rynek czeski jest bliski nasycenia. Zdaniem specjalistów nowe centra handlowe będą budowane nadal, ponieważ rynek wymaga naturalnej odnowy powierzchni handlowej. Oprócz nich, będą powstawały punkty handlowe w pobliżu węzłów komunikacyjnych oraz małe powierzchnie handlowe dla potrzeb rynku lokalnego. Już istniejące centra, czeka fala inwestycji w przebudowę lub rozbudowę. Proces ten został zapoczątkowany w Pradze, a specjaliści oczekują, że w następnych latach rozszerzy się na całą Republikę Czeską. Klienci obecnie oczekują przede wszystkim atrakcji - szansę na sukces mają więc centra handlowe, które oferują strefy relaksu, kawiarnie oraz place zabaw dla dzieci. Istotną rolę odgrywają również wnętrza centrów handlowych jakość oświetlenia, klimatyzacja i nowoczesny wystrój wnętrz. Siła nabywcza Czechów jest w chwili obecnej słabsza niż Słowaków, główną przyczyną jest zdaniem analityków to, że słowackie społeczeństwo jest młodsze i bardziej skłonne do wydatków. Specjaliści nie wykluczają więc, że w przyszłości kiedy wzrośnie siła nabywcza czeskiego społeczeństwa nastąpi kolejna fala rozbudowy istniejących i budowy nowych centrów handlowych. XI. Opodatkowanie osób prawnych i stawki podatku VAT Z analizy obciążeń podatkowych w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej przeprowadzonej przez firmę Mazars wynika, że stawki podatku dochodowego oraz podatku VAT w Republice Czeskiej należą do przeciętnych w regionie. Republika Czeska należy jednak do krajów o najwyższych łącznych kosztach zatrudnienia pracownika ponoszonych przez pracodawców co jest efektem głównie wysokich obowiązkowych składek płaconych przez pracodawców na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wyższą stawkę podatkową niż Republika Czeska (19%) ma jedynie Rosja (20%), Austria (25%) i Słowacja (22%), niższą zaś m.in. Czarnogóra (9%) oraz Bośnia i Hercegowina (10%). Obowiązkowe składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne w Republice Czeskiej wynoszą 34%, wyższe stosuje się jedynie na Ukrainie i Słowacji. Czeska podstawowa stawka podatku VAT 21%, jest wyższa niż w Bośni i Hercegowinie (17%), Rosji (18%), Czarnogórze (19%), Austrii, Serbii, Słowacji i Ukrainie (20%). Wyższą stawkę podatku VAT mają kraje takie jak: Słowenia, Chorwacja, Grecja, Polska i Rumunia. Najwyższą stawkę podatku VAT w regionie mają Węgry (27%). Analiza wskazała na to, że w okresie poprzedzającym kryzys gospodarczy, między państwami w analizowanym regionie występowała konkurencja podatkowa. Obecnie większość analizowanych państw podjęła próby redukcji zadłużenia publicznego dzięki reformom systemu podatkowego. Niektóre państwa, w tym Węgry i Rumunia, obniżyły podatki dochodowe i podniosły podatki pośrednie, inne np. Słowacja podniosły podatki dochodowe. 12

13 XII. Wzrost liczby spółek kapitałowych w RCz W Republice Czeskiej szybko rośnie liczba nowych spółek kapitałowych. W pierwszym półroczu br. powstało ich , tj. o 4,43% więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Według agencji marketingowej Bisnode, autora analizy rynku czeskiego w tym zakresie, jeżeli trend ten utrzyma się do końca roku, liczba założonych w r. spółek kapitałowych będzie większa niż w okresie przed kryzysem gospodarczym (2007 r.). Łączna liczba spółek kapitałowych zarejestrowanych w Republice Czeskiej sięga Analitycy twierdzą, że ilość spółek zakładanych w Republice Czeskiej oraz wartość zainwestowanych na ten cel środków kapitałowych (5,5 mld CZK* w br.) świadczy o dobrych perspektywach czeskiej gospodarki. Według stanu na koniec czerwca br. w ewidencji znajduje się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (93,7% wszystkich spółek) oraz spółek akcyjnych. Spadek liczby spółek akcyjnych w Republice Czeskiej jest spowodowany m.in. wprowadzeniem zakazu posiadania akcji anonimowych oraz rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Najwięcej spółek już tradycyjnie powstaje w Pradze, w pierwszym półroczu br. powstało tu spółek, tj. o połowę więcej niż w I półroczu roku ubiegłego. Do województw o wysokiej liczbie nowych spółek kapitałowych, zalicza się również: województwo południowo-morawskie (1.469) i morawsko-śląskie (917). Najmniej spółek powstało w województwie karlowarskim (155). Liczba nowozałożonych spółek kapitałowych w Republice Czeskiej w latach spółki spółki z o.o. akcyjne Okres Razem I półrocze * ok. 830 mln PLN(według kursu NBP z dnia : 1 CZK = 0,1509 PLN) XIII. Spadek cen zamówień publicznych na prace budowlane Jednym z przejawów ostrej walki konkurencyjnej na czeskim rynku budowlanym jest obniżanie cen zamówień publicznych. Ostateczne ceny za realizację zamówień publicznych są przeciętnie o ponad jedną piątą (22%) niższe niż ceny planowane według których 13

14 oferenci przygotowują kosztorys. Wynika to z analizy przeprowadzonej przez firmę CEEC Research i Izbę Administratorów Zamówień Publicznych. W r. w Republice Czeskiej rośnie liczba i wartość zamówień publicznych w budownictwie. W ciągu pierwszego półrocza br. inwestorzy publiczni ogłosili przetargów budowlanych, tj. o 38% więcej niż w roku ubiegłym. Łączna wartość ww. projektów w stosunku międzyrocznym wzrosła o 28,6% do 63,8 mld CZK (ok. 9,6 mld PLN * ). Najwięcej przetargów w pierwszym półroczu br. ogłosił czeski Zarząd Dróg Kolejowych (6,2 mld CZK, tj. o 41,2% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku) oraz Dyrekcja Dróg i Autostrad (5 mld CZK, tj. o 26,4% więcej). Do największych ogłoszonych od początku br. przetargów należą: rekonstrukcja tras kolejowych Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou i Klatovy - Železná Ruda ( za 0,8 mld CZK każda), rekonstrukcja trasy kolejowej Praha-Smíchov - Rudná Beroun (0,7 mld CZK) oraz budowa drogi szybkiego ruchu R4 Skalka (za 0,8 mld CZK). Analiza zwraca jednak uwagę na fakt, że z przetargów ogłoszonych od stycznia do czerwca r. tylko 28% zostało rozstrzygniętych, a aż 9% anulowanych. Nierozstrzygniętych przetargów pozostaje 63%. Ponadto firmy budowane borykają się z wyraźnym spadkiem cen na prace budowlane. W przypadku ww. 28% przetargów rozstrzygniętych, końcowa cena była przeciętnie o 22% niższa, niż ta, którą zamawiający wskazał w ogłoszeniu zamówienia publicznego i na którą przygotował kosztorys. Ceny coraz częściej oscylują wokół granicy opłacalności, zdarza się, że spadają pod tę granicę. Stale istnieją firmy, które są gotowe zaoferować dumpingowe ceny, aby wykorzystać swe możliwości produkcyjne z nadzieją, że kiedyś sytuacja się poprawi, a poniesione straty odzyskają z nowych zamówień. Konsekwencją bywa konieczność ogłoszenia upadłości, co pociąga za sobą problemy zarówno dla ich dostawców, podwykonawców jak i inwestorów. Czeski wiceminister Przemysłu i Handlu ds. budownictwa, Jiří Koliba, jest zdania, że ożywienie gospodarcze nie wywoła szybkich i znaczących efektów w branży budowlanej. Powodem jest fakt, że proces rozstrzygania zamówień publicznych jest stosunkowo długi a obecna sytuacja w zakresie cen dumpingowych nie sprzyja osiąganiu przez firmy budowlane znaczących zysków. Kryzys gospodarczy wyraźnie osłabił czeską branżę budowlaną. Od 2008 r. branża staciła 443 mld CZK, 41 dużych przedsiębiorstw zbankrutowało, a pracę w budownictwie straciło ok osób. XIV. Prognozy wzrostu gospodarczego w Czechach Czeski Bank Narodowy (CNB) opublikował 31 lipca br. nową prognozę, która przewiduje, że gospodarka czeska w r. wzrośnie o 2,9%.W przyszłym roku wzrost PKB powinien oscylować wokół 3%. Jednocześnie CNB potwierdził, że zakończenie interwencji walutowych nie nastąpi wcześniej niż w 2016 r. 14

15 W poprzedniej prognozie, z maja br., CNB przewidywał wzrost PKB w bieżącym roku na poziomie 2,6%, zaś w przyszłym na poziomie 3,3%. Swą prognozę wzrostu gospodarczego w ostatnim tygodniu lipca br. wyraźnie zmieniło również czeskie Ministerstwo Finansów z 1,7% z majowej prognozy, podniosło na 2,7% w najnowszej prognozie. W 2015 r. Ministerstwo przewiduje wzrost PKB o 2,5%. Dla porównania Komisja Europejska szacuje tegoroczny wzrost PKB w Republice Czeskiej na poziomie 2%, a przyszłoroczny na poziomie 2,4%. Ministerstwo Finansów podkreśla, że na tak znaczącą zmianę prognozy miał decydujący wpływ dużo lepszy niż oczekiwany rozwój sytuacji gospodarczej w I kwartale br. Czeskie PKB w I kwartale br. wzrosło w stosunku międzyrocznym o 2,9%, natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,8%. Czeskie banki są w swych prognozach bardziej ostrożne Czeskie Stowarzyszenie Banków w swej niedawno opublikowanej prognozie zapowiada tegoroczny wzrost PKB na poziomie 2,4%, zaś przyszłoroczny na poziomie 2,7%. CNB zmienił również prognozę dotyczącą rozwoju inflacji. Przeciętna stopa inflacji w br. zdaniem banku centralnego wyniesie 0,4%, a w przyszłym roku 1,8%. Przewidywania na III i IV kwartał 2015 r. zmieniono z 2,2% i 1,9% w poszczególnych kwartałach na 2% w każdym z nich. Prezes CNB Miroslav Singer jest zdania, że obecne, bardzo niskie komercyjne stopy oprocentowania pozostaną bez zmian do III kwartału 2015 r. 15

16 FOR ARCH Międzynarodowe Targi Budowlane Praga, Republika Czeska Na Międzynarodowych Targach Budowlanych FOR-ARCH, co roku prezentowane są najnowsze osiągnięcia z branży budowlanej. Stoiska na targach posiadają nie tylko przedni producenci, dostawcy i rzemieślnicy z tej branży, lecz również inwestorzy, deweloperzy oraz przedstawiciele innych dziedzin usługowych i produkcyjnych związanych z budownictwem. Targi FOR-ARCH, jako targi o najdłuższej tradycji w Czechach, stanowią dla czeskich i zagranicznych wystawców znakomitą okazję do prezentacji swych wyrobów i usług na rynku europejskim. Przewodnim tematem tegorocznych targów będzie ponownie rekonstrukcja i rewitalizacja obiektów. Akcent kładziony będzie zatem na usługi rekonstrukcyjne, obejmujące prace termoizolacyjne ścian, dachów i całych obiektów, remonty wewnętrznych systemów wodnokanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wymianę drzwi i okien, jak również remonty balkonów i lodżii. Główne zalety targów FOR ARCH: ukierunkowanie targów na prace i usługi rekonstrukcyjne i rewitalizacyjne obiektów, największe targi budowlane w Republice Czeskiej z udziałem wystawców zagranicznych, uczestnictwo najważniejszych czeskich firm produkcyjnych, usługowych, inwestorskich i deweloperskich w branży budowlanej, szeroka nomenklatura (finansowanie i realizacja obiektów, rzemiosła i technologie budowlane, materiały i wyroby budowlane, maszyny i konstrukcje budowlane, wyposażenie placów budów, itp.), wysoka liczba zwiedzających, praktyczna prezentacja rzemiosł budowlanych, specjalistyczny program towarzyszący konferencje, seminaria, workshopy, szeroka kampania medialna w Czechach i za granicą. Statystyki z 2013 roku: Liczba wystawców w ramach targów FOR ARCH: 809 Liczba zagranicznych wystawców: 46 Liczba krajów: 16 Powierzchnia wystawowa netto: m2 Liczba zwiedzających: Targi towarzyszące przebiegające wspólnie z targami FOR ARCH: FOR THERM: 5 edycja targów ciepłownictwa, alternatywnych źródeł energii i klimatyzacji, FOR WOOD: 9 edycja targów poświeconych obiektom drewnianym oraz wykorzystaniu drewna w budownictwie, 16

17 BASENY: 9 edycja wystawy basenów i saun oraz technologii w tym zakresie, FOR WASTE: 9 edycja targów gospodarki odpadami, recyklingu, ekologii przemysłowej i komunalnej. Menadżer do kontaktów z wystawcami zagranicznymi: Jana Kočišková tel.: , tel. kom.: , fax: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/3, Praha 1 - Hradčany tel.: , fax: Internet: 17

18 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRSIE STYCZEŃ-CZERWIEC ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZESKI EKSPORT I - VI 2013 I - VI Dynamika /2013 Wartość Wartość Udział Udział CZESKI IMPORT I - VI 2013 I - VI Dynamika /2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - VI 2013 Saldo I - VI Ogółem w tym: ,6 100, ,3 100,0 107, ,9 100, ,3 100,0 106, , ,0 0 Żywność i zwierzęta żywe 2 119,0 3, ,8 3,5 106, ,0 5, ,5 4,9 101,1-582,0-464,7 1 Napoje i tytoń 422,5 0,7 466,0 0,7 110,3 308,3 0,6 304,0 0,5 98,6 114,2 162,0 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 673,0 2, ,0 2,5 97, ,3 2, ,5 2,7 99,6 145,7 115,5 3 Paliwa mineralne i smary 1 960,0 3, ,2 2,6 85, ,0 10, ,9 8,8 88, , ,7 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 170,1 0,3 193,2 0,3 113,6 108,8 0,2 134,4 0,2 123,5 61,3 58,8 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 875,0 6, ,9 6,7 111, ,5 11, ,4 12,0 109, , ,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,0 17, ,9 17,1 103, ,6 18, ,3 18,0 103,4 993, ,6 7 Maszyny i środki transportu ,1 53, ,4 54,8 110, ,2 40, ,5 42,5 112, , ,9 8 Różne wyroby przemysłowe 6 800,7 11, ,9 11,5 108, ,7 9, ,1 9,9 107, , ,8 9 Wyroby pozostałe 127,2 0,2 132,0 0,2 103,8 215,5 0,0 150,7 0,0 69,9-88,3-18,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 18

19 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZESKI EKSPORT DO POLSKI I - VI 2013 I - VI Dynamika /2013 Wartość Wartość Udział Udział CZESKI IMPORT Z POLSKI I - VI 2013 I - VI Dynamika /2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - VI 2013 Saldo I - VI Ogółem w tym: 3 580,2 100, ,1 100,0 104, ,7 100, ,3 100,0 105,3-274,5-332,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 189,9 5,3 217,6 5,8 114,6 428,3 11,1 440,1 10,8 102,8-238,4-222,5 1 Napoje i tytoń 22,9 0,6 24,9 0,7 108,7 34,8 0,9 36,5 0,9 104,9-11,9-11,6 2 Surowce z wyjątkiem paliw 178,4 5,0 164,4 4,4 92,2 150,7 3,9 145,4 3,6 96,5 27,7 19,0 3 Paliwa mineralne i smary 171,3 4,8 149,5 4,0 87,3 316,7 8,2 245,8 6,1 77,6-145,4-96,3 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 69,5 1,9 85,4 2,3 122,9 18,3 0,5 47,6 1,2 260,1 51,2 37,8 5 Chemikalia i wyroby pochodne 449,8 12,6 459,6 12,3 102,2 363,1 9,4 411,5 10,1 113,3 86,7 48,1 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 991,5 27,7 939,5 25,2 94, ,6 31, ,8 27,8 94,3-203,1-187,3 7 Maszyny i środki transportu 1 217,0 34, ,1 36,5 111,8 993,6 25, ,8 29,6 120,9 223,4 159,3 8 Różne wyroby przemysłowe 285,4 8,0 315,8 8,5 110,7 346,7 9,0 363,6 9,0 104,9-61,3-47,8 9 Wyroby pozostałe 4,5 0,1 8,3 0,2 184,4 7,9 0,0 39,2 0,0 496,2-3,4-30,9 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych?

Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych? .pl https://www..pl Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 maja 2017 W br. mają być droższe tłuszcze, artykuły mleczne, w tym głównie masło i sery dojrzewające,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo