Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 V. HANDEL ZAGRANICZNY REPUBLIKI CZESKIEJ... 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VII. SIŁA NABYWCZA REGIONÓW REPUBLIKI CZESKIEJ... 7 VIII. WZROST I SPADEK ZAUFANIA DO GOSPODARKI CZESKIEJ... 8 IX. ZMIANA W USTAWIE O PRZETARGACH PUBLICZNYCH... 8 X. SPADEK WYDATKÓW KONSUMPCYJNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ... 9 XI. PRZETARG NA DOSTAWĘ WAGONÓW KOLEJOWYCH

2 WPHI Praga, wrzesień I. Przemysł W lipcu produkcja przemysłowa w Czechach międzyrocznie wzrosła o 5,3%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,3%. Ogółem za 7 miesięcy roku, produkcja przemysłowa w tym kraju w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 9,1%. Największy udział w międzyrocznym wzroście produkcji przemysłowej (lipiec do lipca) miał wzrost w produkcji konstrukcji i wyrobów z metali (o 16,8%), maszyn i urządzeń (o 18,4%), oraz komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych (o 36,5%). Największy spadek odnotowano w produkcji pozostałych wyrobów nieżelaznych (o 5,6%), wyrobów spożywczych (o 5,9%) oraz drewna i wyrobów z drewna i korka (o 4,8%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 7,8%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 16,1%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w lipcu, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników w stosunku międzyrocznym była niższa o 2,0%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wzrosło nominalne o 2,7% i wyniosło CZK (ok. 984 EUR). W lipcu br. w porównaniu z lipcem roku poprzedniego, odnotowano wzrost nowych zamówień w przemyśle przetwórczym o 10%; w tym zagranicznych o 11,9%. Wyszczególnienie Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) maj czerwiec lipiec styczeń-lipiec Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 116,9 109,0 105,3 109,1 B) Wydobycie 132,0 109,1 114,9 106,4 C) Przemysł przetwórczy 116,2 109,8 104,4 109,8 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 108,4 99,5 109,5 105,1 II. Budownictwo Lipcowa produkcja budowlana w Czechach w cenach stałych, w stosunku do lipca roku poprzedniego obniżyła się o 4,5%, a w stosunku do czerwca br. wzrosła o 1,5%. Ogółem w okresie od stycznia do lipca roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, produkcja budowlana na rynku czeskim obniżyła się o 11,3%. produkcji w budownictwie związanym z infrastrukturą międzyrocznie obniżyła się o 5,5%, a w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym o 13,9%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w lipcu roku, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, międzyrocznie spadła o 3,4%. Średnie wynagrodzenie w tej branży, w stosunku do lipca roku poprzedniego wzrosło nominalnie o 5,3% i wyniosło CZK (ok EUR). 2

3 WPHI Praga, wrzesień Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) maj czerwiec lipiec styczeń-lipiec Produkcja budowlana ogółem 97,7 95,8 95,5 88,7 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 96,0 94,6 93,7 86,1 100,8 97,7 98,8 94,5 82,1 95,8 50,8 91,9 91,2 91,8 68,2 80,8 54,1 58,8 81,7 25,9 58,8 89,6 11,9 75,7 94,5 53,6 74,0 87,5 52,0 92,0 97,9 84,1 III. Bezrobocie Na koniec sierpnia roku w Republice Czeskiej bez pracy było 501,5 tys. osób, tj. o 3,8 tys. mniej niż na koniec lipca br. oraz o 7,7 tys. więcej niż na koniec sierpnia 2009 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła 8,6% i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż na koniec lipca br. oraz o 0,1 pkt. proc. wyższa niż w sierpniu roku poprzedniego. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,3%, a wśród kobiet 10,4%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (15,8%), Bruntal (14,7%), Decin (14,6%), oraz Hodonin i Karwina (po 13,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,9 do 4,2%) oraz Mlada Boleslav (4,7%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 31 sierpnia roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 13,7 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Decin (61,5), Karwina (46,5) oraz Teplice (45,3). V. Ceny towarów i usług W sierpniu r. ceny towarów i usług na rynku czeskim w stosunku do lipca obniżyły się o 0,3%. Ceny towarów były niższe o 0,5%, a ceny usług wyższe o 0,2%. Na spadek cen w stosunku do miesiąca poprzedniego wpłynęła głównie sezonowa obniżka cen owoców i warzyw. Niższe były również ceny obuwia (o 1,5%) oraz paliw napędowych (o 1,9%). Wzrosły ceny usług wypoczynkowych (o 2,5%) oraz artykułów rolno-spożywczych; głównie mięsa (o 1,1%) tłuszczów i olejów (1,2%) oraz cukru (2,2%). W stosunku międzyrocznym ceny konsumpcyjne wzrosły w sierpniu (podobnie jak w lipcu) o 1,9%. Wyższe były ceny usług zdrowotnych (o 7,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,6%), artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 3

4 WPHI Praga, wrzesień 3,7%) oraz usług hotelowych i restauracyjnych (o 2,6%), a niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,3%) oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 1,6%). Ogółem ceny towarów wzrosły o 1,6%, a ceny usług o 2,3%. Stopa inflacji w sierpniu r., wyrażona średnim wzrostem cen za ostatnie 12 miesięcy, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 0,9%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 06/10 07/10 08/ =100 Ogółem w tym: 101,2 101,9 101,9 115,5 100,9 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 100,7 103,3 103,7 110,6 98,2 Napoje alkoholowe i tytoń 104,4 105,7 105,6 137,6 103,9 Odzież i obuwie 97,6 97,2 97,7 85,2 97,3 Czynsze, woda, energia, paliwa 101,4 102,2 102,1 132,6 102,9 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,5 99,6 99,7 97,9 99,4 Służba zdrowia 107,0 107,5 107,5 147,2 101,4 Transport 101,8 101,5 100,7 100,9 101,9 Poczta i telekomunikacja 97,2 98,4 98,4 96,6 96,8 Kultura i rekreacja 99,3 99,5 99,3 104,0 99,0 Edukacja 101,4 101,4 101,4 112,8 101,5 Wyżywienie i zakwaterowanie 102,6 102,5 102,6 118,7 102,2 Pozostały towar i usługi 101,0 100,6 100,3 111,9 101,2 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do lipca roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 21,2%. Eksport był wyższy o 20,6% i wyniósł 54,7 mld EUR, a import o 22,0% i wyniósł 51,3 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 88 mln EUR i wyniosła mln EUR. Największy wpływ na poprawę salda, miał wzrost nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 707 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 443,1 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 85,4 mln EUR). Odnotowano również spadek deficytu w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 65,7 mln EUR). Deficyt pogłębił się natomiast w grupie paliw mineralnych i smarów (o 832,5 mln EUR) w grupie żywności i zwierząt żywych (o 88,6 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 60,9 mln EUR). 4

5 WPHI Praga, wrzesień Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń lipiec 2009/ (w mln.) STYCZEŃ LIPIEC 2009 STYCZEŃ LIPIEC DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,9 116,2 EUR ,6 122,0 USD ,1 119,4 W okresie styczeń lipiec roku czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC. Największy w grupie maszyn i środków transportu (o 5.232,5 mln EUR, tj. o 21,6%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 1.613,8 mln EUR, tj. o 19,8%), następnie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 760,0 mln EUR, tj. o 26,2%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 663,8 mln EUR, tj. o 12,6%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 542,2 mln EUR, tj. o 45,5%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 4.525,6 mln EUR, tj. o 26,5%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 1.849,6 mln EUR, tj. o 24,5%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 1.187,6 mln EUR, tj. o 31,0%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 820,9 mln EUR, tj. o 16,9%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 456,8 mln EUR, tj. o 50,5%). Spadek wartości importu odnotowano jedynie w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 30,9 mln EUR tj. 24,9%). 1 Czołową pozycją czeskiego eksportu są pojazdy drogowe oraz ich części, które w omawianym okresie stanowiły ok. 17 % eksportu ogółem. Kolejnymi największymi pozycjami pod względem wartości eksportu były maszyny, aparatura i urządzenia elektryczne (ok. 9,5%), maszyny biurowe do automatycznego przetwarzania danych (7,7%), maszyny i urządzenia dla przemysłu (6,6%) oraz urządzenia do telekomunikacji i rejestracji dźwięku i obrazu (5,3%). W imporcie największą pozycję towarową stanowiły maszyny, aparatura i urządzenia elektryczne (ok. 10,4 %), następnie maszyny biurowe do automatycznego przetwarzania danych (8,1%), pojazdy drogowe (7,8%), urządzenia do telekomunikacji i rejestracji dźwięku i obrazu (5,3%), oleje ropy naftowej (5,0%), wyroby z żelaza i stali (4,8%), gaz ziemny (3,6%) oraz leki (3,3%). Największą nadwyżkę handlową Republika Czeska w okresie od stycznia do lipca roku uzyskiwała w handlu z Niemcami (4.093 mln EUR), Słowacją (2.114 mln EUR), Wielką Brytanią (1.650 mln EUR), Francją (1.381 mln EUR) oraz Austrią (824 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Koreą Południową (-413 mln EUR) oraz Tajlandią (-640 mln EUR). 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 WPHI Praga, wrzesień VI. Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie od stycznia do lipca r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do lipca roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 28,4% i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 27,6% i wyniosła mln EUR, a importu o 29,2% i wyniosła mln EUR. Deficyt handlowy Czech wobec Polski wyniósł 50,1 mln EUR. W analogicznym okresie roku poprzedniego nadwyżka w handlu z Czechami wynosiła 6,4 mln EUR. Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń lipiec 2009/ (w mln EUR) W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie , , , , ,4 I - VII 2009 I - VII -50,1 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany maszyn i środków transportu (o 220,4 mln EUR, tj. o 23,7%), następnie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 151,2 mln EUR, tj. o 45,8%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 141,9 mln EUR, tj. o 21,3%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 74,7 mln EUR, tj. o 61,3%). 2 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 312,4 mln EUR, tj. o 51,4%) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 172,8 mln EUR, tj. o 21,7%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 114,9 mln EUR, tj. o 61,5%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 41,8 mln EUR, tj. o 84,6%). W okresie od stycznia do lipca roku największy deficyt w handlu z Polską, Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów rolno-spożywczych (ogółem -213,5 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-113,2 mln EUR; w 2009 r. +57,3 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-105,2 mln EUR) oraz w grupie różnych 2 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej przedstawia załącznik nr 2 6

7 WPHI Praga, wrzesień wyrobów przemysłowych (-74,6 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+183,8 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+187,3 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+84,2 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,2%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,4%), następnie węgiel (3,0%), złom i odpady metali nieżelaznych (2,4%), organiczne środki czyszcząco-piorące (2,1%), odbiorniki telewizyjne (2,0%), węglowodory cykliczne (1,7%), kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stal (1,7%) oraz wyroby masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej (1,6 %). W imporcie z Polski dominowały silniki spalinowe tłokowe (7,1%) oraz części i akcesoria samochodowe (6,4%), następnie drut miedziany (4,3%), izolowane druty i kable (3,4%), koks (3,0%), meble do siedzenia (2,4%), węgiel pozostały (2,3%), oleje ropy naftowej (1,6%), konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa i stali (1,2%), sztaby i pręty z żelaza lub stali (1,1%) oraz sery i twarogi (1,1%). W okresie od stycznia do lipca roku, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,5%) po Niemczech (25,5%) i Chinach (11,0%), a przed Rosją (5,7%), Słowacją (5,1%), Włochami (4,0%), Francją (3,5%) i Austrią (3,4%) oraz trzecim pod względem eksportu (6,0%) po Niemczech (31,4%), Słowacji (8,6%), a przed Francją (5,8%), Włochami (4,9%), Wielką Brytanią (4,9%) i Austrią (4,7%). VII. Siła nabywcza regionów Republiki Czeskiej Analiza wyników badań rynkowych, przeprowadzonych przez firmę Incoma GfK, wskazuje na wzrost dysproporcji w sile nabywczej mieszkańców poszczególnych regionów Republiki Czeskiej. Pragę charakteryzują najwyższe wskaźniki siły nabywczej, a najniższe odnotowano w gminie Bruntál. Przeciętny mieszkaniec stolicy jest w stanie nabyć w skali roku towary i usługi o łącznej wartości 233 tys. CZK, natomiast mieszkaniec miasta Bruntál o wartości 144 tys. CZK. W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, tendencja do polaryzacji siły nabywczej w Czechach nadal wzrasta. W 2009 r. siła nabywcza mieszkańców Pragi była o 31,3% wyższa od przeciętnej w Czechach, obecnie jest wyższa o 32%. Ponadstandardowe przychody w bogatszych regionach wiążą się z wyższymi wydatkami, na które pozwolić sobie mogą przede wszystkim mieszkańcy miast wojewódzkich. Przeciętny mieszkaniec miasta z liczbą obywateli powyżej 50 tys. dysponuje środkami finansowymi o 13% wyższymi niż przeciętny mieszkaniec gminy liczącej mniej niż 5 tys. obywateli. Miasta o najwyższej sile nabywczej w Rcz Lp. Gmina w tys. CZK/ rok 1 Praga Praga - Zachód Praga - Wschód Pilzno - Miasto 188 7

8 WPHI Praga, wrzesień Miasta o najniższej sile nabywczej w RCz Lp. Gmina w tys. CZK/ rok 1 Znojmo Karwina Hodonin Bruntal 144 VIII. Wzrost i spadek zaufania do gospodarki czeskiej Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, zaufanie do gospodarki krajowej w sierpniu r. nieznacznie spadło. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmniejszył się o 0,8 pkt. W stosunku do sierpnia 2009 r. ogólny wskaźnik zaufania był wyższy aż o 16,3 punktów. Wśród przedsiębiorców wskaźnik zaufania w sierpniu, w stosunku do lipca bieżącego roku, wzrósł o 0,1 pkt. Zaufanie wzrosło w przemyśle i handlu, a w spadło budownictwie i wybranych usługach. W porównaniu do niskich wartości wskaźnika w roku 2009, zaufanie przedsiębiorców było w sierpniu br. wyższe o 18,7 punktów. Wskaźnik zaufania konsumentów, w stosunku do ubiegłego miesiąca, zmniejszył się o 4,5 pkt, a w stosunku międzyrocznym był o 6,5 punktów wyższy. Z badań przeprowadzonych wśród konsumentów w sierpniu br. wynika, że w najbliższych 12 miesiącach oczekują oni nieznacznego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej i własnej sytuacji finansowej. Odsetek respondentów oczekujących wzrostu bezrobocia, w stosunku do ubiegłego miesiąca, zwiększył się. Zmniejszył się natomiast odsetek respondentów zamierzających oszczędzać. Wskaźniki zaufania - wartości bazowe Średnia roku 2005 = 100 (wskaźniki oczyszczone z czynników sezonowych) 2009 Wskaźnik/okres Przemysł 81,0 77,6 79,4 82,2 85,6 90,0 88,4 94,0 95,9 96,2 98,4 98,7 Budownictwo 66,8 66,8 65,3 68,9 71,4 67,3 70,4 67,3 70,9 69,9 67,8 66,8 Handel 84,5 83,4 88,4 84,2 85,1 89,2 90,4 90,9 91,5 91,2 89,8 94,8 Usługi 75,2 77,3 81,6 82,5 84,7 84,2 85,1 86,8 87,3 86,8 90,6 89,9 Przedsiębiorcy ogółem 77,9 77,3 80,2 81,8 84,5 86,2 86,2 89,3 90,6 90,4 92,9 93,0 Konsumenci 89,0 87,7 94,1 95,3 90,5 92,3 91,0 96,3 91,0 94,6 94,8 90,2 Wskaźnik ogółem 79,8 79,0 82,6 84,1 85,5 87,3 87,0 90,5 90,6 91,1 93,2 92,5 IX. Zmiany w ustawie o przetargach publicznych W dniu 15 września br. w Republice Czeskiej weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która spółkom posiadającym akcje na okaziciela uniemożliwia składanie ofert w przetargach publicznych. Nowelizacja nakłada na firmy ubiegające się o zamówienia publiczne obowiązek udostępniania listy wszystkich wspólników. Spółki są obowiązane do posiadania akcji imiennych oraz udostępniania aktualnego wykazu akcjonariuszy. 8

9 WPHI Praga, wrzesień Zmiany, wprowadzone w celu zwiększenia przejrzystości zamówień publicznych, wykluczyły z przetargów publicznych również spółki znajdujące się w obrocie publicznym, które mają zarejestrowane akcje na okaziciela, co jest niezgodne z prawem unijnym. Sprzeciw wobec wprowadzonej nowelizacji wyraziły wielkie korporacje, m.in. koncern energetyczny ČEZ oraz Bank Komercyjny (Komerční banka). W sejmie złożony został projekt ustawy, który na uchylić wprowadzone w ustawie o zamówieniach publicznych zmiany. X. Spadek wydatków konsumpcyjnych w Republice Czeskiej Jak wynika z badań rynkowych, przeprowadzonych przez firmę TNS AISA dla GE Money Bank, tegoroczne wydatki konsumpcyjne Czechów są o 23% niższe niż przed kryzysem gospodarczym w 2008 r. Dwa lata temu czescy konsumenci wydawali średnio 4400 CZK miesięcznie, obecnie 3400 CZK. Preferowanym przez Czechów miejscem zakupów są supermarkety (45% respondentów), hipermarkety (27%) i małe sklepy (21%). W skali miesiąca przeciętny Czech poświęca na zakupy średnio 5 godzin i 20 minut, czyli o 45 min. mniej niż w 2008 r. Pomimo możliwości korzystania z kart płatniczych, dla 87% konsumentów najczęstszą formą płatności pozostaje gotówka. Przy zakupie towarów lub usług kart płatniczych używa 52% ankietowanych, a 14% kart kredytowych. XI. Przetarg na dostawę wagonów kolejowych Koleje Czeskie S.A. (České dráhy, a.s.) ogłosiły międzynarodowy przetarg na dostawę 46 nowoczesnych pociągów regionalnych, którego przewidywana cena wynosi 4,7 mld CZK (ok. 723 mln PLN). Jest to większa część kwoty, którą Koleje Czeskie mają zamiar w tym roku przeznaczyć na zakup nowych pociągów regionalnych oraz największy zakup pociągów regionalnych w ciągu ostatnich lat. Do tej pory czeska spółka przewozowa inwestowała głównie w renowację starych wagonów. Przewidywana cena 15 szt. trójczłonowych elektrycznych pojazdów szynowych wynosi 2,1 mld CZK (ok. 323 mln PLN). Pojazdy te powinny pojawić się na trasach regionów usteckiego, pardubickiego, karlowarskiego oraz ołomunieckiego do końca roku Przewidywana cena 31 szt. dwuczłonowych spalinowych pojazdów szynowych wynosi 2,6 mld CZK (ok. 400 mln PLN). Według Kolei Czeskich rozpoczną one swoje kursy na trasach regionów karlowarskiego, usteckiego, libereckiego, pilzneńskiego, środkowoczeskiego oraz zlińskiego, najpóźniej jesienią Szczegółowe informacje dotyczące przetargów Kolei Czeskich znajdują się na stronie Informacyjnego Systemu Przetargów Publicznych Czeskiej Poczty: oraz na polskim Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki. 9

10 Grupa SITC WPHI Praga, wrzesień Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LIPIEC ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - VII 2009 I - VII Dynamika /2009 I - VII 2009 I - VII Dynamika /2009 Saldo I - VII 2009 Saldo I - VII Ogółem w tym: ,5 100, ,7 100,0 120, ,4 100, ,6 100,0 122, , ,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 605,6 3, ,1 3,1 104, ,2 5, ,3 4,8 107,2-713,6-802,2 1 Napoje i tytoń 351,6 0,8 392,4 0,7 111,6 274,9 0,7 308,4 0,6 112,2 76,7 84,0 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 191,5 2, ,7 3,2 145,5 905,0 2, ,8 2,7 150,5 286,5 371,9 3 Paliwa mineralne i smary 1 611,1 3, ,2 3,6 122, ,5 9, ,1 9,8 131, , ,9 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 54,8 0,1 89,6 0,2 163,5 124,3 0,3 93,4 0,2 75,1-69,5-3,8 5 Chemikalia i wyroby pochodne 2 902,7 6, ,7 6,7 126, ,5 11, ,4 11,0 116, , ,7 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 8 166,0 18, ,8 17,9 119, ,5 17, ,1 18,3 124,5 624,5 388,7 7 Maszyny i środki transportu ,3 53, ,8 53,8 121, ,2 40, ,8 42,1 126, , ,0 8 Różne wyroby przemysłowe 5 284,2 11, ,0 10,9 112, ,9 12, ,6 10,3 104,4 211,3 654,4 9 Wyroby pozostałe 44,7 0,1 62,4 0,1 139,6 54,4 0,0 74,7 0,0 137,3-9,7-12,3 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 10

11 Grupa SITC WPHI Praga, wrzesień Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LIPIEC ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - VII 2009 I - VII Dynamika /2009 I - VII 2009 I - VII Dynamika /2009 Saldo I - VII 2009 Saldo I - VII Ogółem w tym: 2 588,1 100, ,2 100,0 127, ,5 100, ,3 100,0 129,2-6,4-50,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 157,6 6,1 189,6 5,7 120,3 347,4 13,4 381,8 11,4 109,9-189,8-192,2 1 Napoje i tytoń 16,4 0,6 20,7 0,6 126,2 34,8 1,3 42,3 1,3 121,6-18,4-21,6 2 Surowce z wyjątkiem paliw 112,2 4,3 175,4 5,3 156,3 49,4 1,9 91,2 2,7 184,6 62,8 84,2 3 Paliwa mineralne i smary 121,9 4,7 196,6 6,0 161,3 186,9 7,2 301,8 9,0 161,5-65,0-105,2 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 5,5 0,2 7,9 0,2 143,6 23,0 0,9 7,6 0,2 33,0-17,5 0,3 5 Chemikalia i wyroby pochodne 330,2 12,8 481,4 14,6 145,8 228,7 8,8 294,1 8,8 128,6 101,5 187,3 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 665,1 25,7 807,0 24,4 121,3 607,8 23,4 920,2 27,4 151,4 57,3-113,2 7 Maszyny i środki transportu 931,0 36, ,4 34,9 123,7 794,8 30,6 967,6 28,9 121,7 136,2 183,8 8 Różne wyroby przemysłowe 247,2 9,6 270,7 8,2 109,5 321,6 12,4 345,3 10,3 107,4-74,4-74,6 9 Wyroby pozostałe 1,0 0,0 1,5 0,0 150,0 0,1 0,0 0,4 0,0 400,0 0,9 1,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 11

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W III KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 sierpnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo