Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY.. 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU CZESKIM... 9 IX. CZESKIE FIRMY W RANKINGU TOP X. WZROST LICZBY SPÓŁEK HANDLOWYCH XI. WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA XII. INWESTYCJE ZAGRANICZNE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 R

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w lipcu 2014 r. w stosunku do lipca roku ubiegłego wzrosła o 8,6%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,7%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 46,6%) 1, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,3%) oraz urządzeń elektrycznych (o 9,2%). Spadek odnotowano w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 12,0%), w górnictwie i eksploatacji (o 12,3%) oraz w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,3%) Przychody z działalności przemysłowej w lipcu 2014 r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 14,8%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 23,7%. nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 17,6%; w tym wartość zamówień zagranicznych wzrosła o 14,0%, a zamówień krajowych o 24,7%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w lipcu 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,7%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 1,8% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie maj czerwiec lipiec I - VII Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 102,5 108,1 108,6 106,6 B) Wydobycie i eksploatacja 94,6 97,3 87,7 99,3 C) Przemysł przetwórczy 103,4 110,1 112,5 108,7 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 95,2 97,3 88,0 96,0 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w lipcu 2014 roku w stosunku międzyrocznym obniżyła się w cenach stałych o 3,7%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 3,0%. produkcji w budownictwie ogólnym była niższa o 7,8%, natomiast w budownictwie inżynieryjnym wzrosła o 6,2%. produkcji budowlanej narastająco za siedem 1 Wysoki międzyroczny wzrost produkcji związany jest z przesuwaniem terminów urlopów zakładowych pomiędzy lipcem a sierpniem, co jest przyczyną dużych dysproporcji przy porównywaniu produkcji w stosunku międzyrocznym. 2

3 miesięcy 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 26,2%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w lipcu 2014 r. bez pracowników agencyjnych, w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w stosunku międzyrocznym, była niższa o 4,0%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży wzrosło 1,8% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w lipcu 2014 r. w stosunku międzyrocznym wzrosła o 2,8%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami obniżyła się o 2,2%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) maj ,2 97,9 102,1 130,3 98,4 211,0 76,8 95,5 30,6 czerwiec ,0 105,4 107,3 145,0 106,9 406,0 114,7 95,4 172,5 lipiec ,3 92,2 106,2 122,9 98,2 162,8 104,5 109,6 80,8 I - VII ,7 102,5 106,6 112,6 96,2 147,3 91,9 92,3 85,1 III. Bezrobocie Na koniec sierpnia 2014 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 535 tys. osób, tj. o 6,1 tys. więcej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 16,5 tys. mniej niż na koniec sierpnia 2013 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,4%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,9%, a wśród kobiet na poziomie 7,8%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Most (12,7 %), Usti nad Łabą (12,6%), Bruntal (12,4%), Karwina (12,3%), Ostrawa-Miasto (11,3%), Chomutov (11,1%) oraz Decin (10,0%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,5% do 4,6%) oraz w powiatach: Prahatice i Benesov (po 4,3%), Mlada Boleslav i Pelhrimov (po 4,4%) oraz Rychnov nad Kneznou (4,6%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 31 sierpnia 2014 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 9,8 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Usti nad Łabą (35,2), Karwina (34,4), Sokolov (32,7), Bruntal (30,5) oraz Hodonin (27,8). Zasiłek dla bezrobotnych w sierpniu 2014 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 19,6% ogółu bezrobotnych (w lipcu ,9%, w sierpniu ,3%). 3

4 IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w porównaniu z lipcem obniżyły się o 0,1%. Było to spowodowane głównie sezonowym spadkiem cen warzyw i owoców oraz obniżeniem cen napojów alkoholowych, odzieży i obuwia. Inflacja w stosunku międzyrocznym wyniosła w sierpniu 0,6%. W porównaniu z sierpniem roku poprzedniego, najwyraźniej wzrosły ceny odzieży i obuwia (o 3,5%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,5%), usług hotelowych i restauracyjnych (o 1,8%) oraz edukacji (o 1,5%). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 4,1%), usług zdrowotnych (o 1,3%), opłat mieszkaniowych (o 0,8%) oraz wyposażenia mieszkań (o 0,5%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 06/14 07/14 08/ =100 Ogółem w tym: 100,0 100,5 100,6 123,5 100,5 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 98,9 100,8 101,3 131,8 102,9 Napoje alkoholowe i tytoń 103,1 103,3 102,5 153,5 103,3 Odzież i obuwie 103,0 103,1 103,5 83,1 102,3 Czynsze, woda, energia, paliwa 98,6 99,2 99,2 143,4 99,3 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,7 99,5 99,5 93,8 98,9 Służba zdrowia 98,3 98,5 98,7 165,8 98,8 Transport 100,6 100,6 100,6 107,1 100,1 Poczta i telekomunikacja 97,1 96,8 95,9 80,4 92,2 Kultura i rekreacja 100,5 100,7 101,0 102,2 100,7 Edukacja 101,4 101,5 101,5 121,4 101,3 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,6 101,7 101,8 130,0 101,7 Pozostałe towary i usługi 101,1 101,3 101,6 119,0 100,9 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do lipca 2014 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 7,9%. Eksport był wyższy o 8,7% i wyniósł 75,7 mld EUR, a import o 7,1% i wyniósł 65,6 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 20,0% i wyniosła 10,2 mld EUR. Największy wzrost nadwyżki handlowej w omawianym okresie odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 1 062,5 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 256,2 mln EUR), natomiast spadek nadwyżki miał miejsce w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 59,4 mln EUR). Wzrost deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 99,3 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 232,4 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 116,9 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 72,1 mln EUR). 4

5 Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-lipiec 2013/2014 (w mln) STYCZEŃ-LIPIEC 2013 STYCZEŃ-LIPIEC 2014 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,9 114,2 EUR ,7 107,1 USD ,5 113,3 W okresie od stycznia do lipca 2014 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 4 379,9 mln EUR, tj. o 11,8%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 682,1 mln EUR, tj. o 8,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 564,6 mln EUR, tj. o 12,5%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 404,9 mln EUR, tj. o 3,2%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 219,3 mln EUR, tj. o 11,1%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 4,1 mln EUR, tj. o 0,2%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 3 317,4 mln EUR, tj. o 13,5%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 663,9 mln EUR, tj. o 9,2%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 464,3 mln EUR, tj. o 4,1%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 425,9 mln EUR, tj. o 7,0%), a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 451,7 mln EUR, tj. o 7,3%), w grupie wyrobów pozostałych (o 70,3 mln EUR, tj. o 29,9%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 53,2 mln EUR, tj. o 2,9%). 2 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie od stycznia do lipca 2014 roku, były samochody osobowe (10,4% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,7%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,3%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6%), druty i kable izolowane (1,7%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,6%), meble do siedzenia (1,5%), nowe opony samochodowe z gumy (1,4%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3%) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,8% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 16,1%. W imporcie największą grupę wyrobów w omawianym okresie stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,7%), ropa naftowa (3,8%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,4%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,7%), leki (2,5%) oraz gaz ziemny (2,3%); następnie zespolone obwody elektryczne (2,0%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,9%), samochody osobowe (1,8%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,5% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 9,3%. Największą nadwyżkę handlową w okresie od stycznia do lipca 2014 roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (6 955 mln EUR), Słowacją (2 661 mln EUR), Wielką Brytanią (2 533 mln EUR), Francją (1 660 mln EUR) oraz Austrią (1 212 mln EUR), a 2 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Azerbejdżanem (-706 mln EUR), Japonią (-647 mln), Rosją (-444 mln EUR) oraz Polską (-421 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie od stycznia do lipca 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były o 4,9% wyższe i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 4,7% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 5,1% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 9,8% i wyniósł 421 mln EUR. 3 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 177,9 mln EUR, tj. o 12,6%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 34,2 mln EUR, tj. o 10,3%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 29,7 mln EUR, tj. o 13,2%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 54,1 mln EUR, tj. o 4,6%) w grupie paliw mineralnych i smarów (o 17,4 mln EUR, tj. o 9,1%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 15,9 mln EUR, tj. o 7,7%). 4 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 269,3 mln EUR, tj. o 23,2%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 51,3 mln EUR, tj. o 11,8%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 32,0 mln EUR, tj. o 104,9%). Spadek importu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 90,5 mln EUR, tj. o 6,3%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 81,6 mln EUR, tj. o 22,8%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 10,8 mln EUR, tj. o 6,0%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie od stycznia do lipca 2014 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-267,3 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-212,3 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-117,5 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-60,6 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (-34,3 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+164,5 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+50,8 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+50,3 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+21,9 mln EUR). 3 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do lipca 2014 r. w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 2,6% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 4,9% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się o 1,4% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 316 mln EUR, tj. o 14,5%. 4 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń lipiec 2013/2014 (w mln EUR) , , , , ,7-421,2 I - VII 2013 I - VII 2014 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,5%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,0%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,2%), olej rzepakowy (2,2%), węglowodory cykliczne (1,5%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5%), węgiel kamienny (1,5%), druty i kable izolowane (1,3%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,4% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 5,6%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,7%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (5,3%) oraz drut miedziany (3,7%); następnie druty i kable izolowane (2,7%), meble do siedzenia (2,2%), węgiel kamienny (2,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,7%), odpady i złom żelaza i stali (1,3%),wyroby płaskie ze stali niestopowej walcowane na gorąco (1,3%) oraz przetworzone oleje ropy naftowej (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,2% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 5,4%. W okresie od stycznia do lipca 2014 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,3%), po Niemczech (26,4%) i Chinach (10,6%), a przed Słowacją (5,2%), Federacją Rosyjską (4,4%), Włochami (4,1%), Francją (3,4%) oraz Niderlandami (3,3%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,8%) po Niemczech (32,1%) i Słowacji (8,0%), a przed Wielką Brytanią (5,2%), Francją (5,1%), Austrią (4,3%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w okresie od stycznia do sierpnia 2014 r., spowodowany był głównie spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 91,4 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 33,8 mln EUR) oraz w grupie 7

8 tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 11,9 mln EUR), jak również wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów pozostałych (o 26,1 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały: części i akcesoria samochodowe (122%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (155%), meble do siedzenia (118%), olej rzepakowy (248%), leki (162%), aluminium nieobrobione (135%), cynk nieobrobiony (134%), monitory i projektory (207%) oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (237%), Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku: aparatów i urządzeń telefonicznych (89%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (81%), przetworzonych olejów ropy naftowej (69%) oraz pozostałych sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej (31%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały samochody osobowe (150%), olej rzepakowy (114%), druty i kable izolowane (113%), meble do siedzenia (124%), polimery styrenu w formach podstawowych (135%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (142%) oraz urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (187%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (86%), węglowodorów cyklicznych (77%), węgla kamiennego (83%), traktorów (89%), odpadów i złomu miedzi (85%), aktywnych środków do czyszczenia i prania (83%) oraz przetworzonych olejów ropy naftowej (94%). VII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w okresie od stycznia do lipca 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła o 2,4% i wyniosła 521,3 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (24,4%), wyroby mleczne i jaja (17,9%), zboża i wyroby ze zbóż (13,3%), warzywa i owoce (12,1%), różne wyroby jadalne i przyprawy (10,4%) oraz kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (10,3%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,4%), cukier, wyroby z cukru i miodu (3,2%) oraz ryby (3,5%). Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, spadek importu z Polski odnotowano w przypadku zbóż i wyrobów zbożowych (o 6,0%), różnych wyrobów jadalnych i przypraw (o 9,8%), paszy dla zwierząt (o 13,2%) oraz cukru, wyrobów z cukru i miodu (16,3%). Największy wzrost odnotowano w imporcie kawy, herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 33%) oraz ryb (o 40%). W czeskim imporcie mięsa z Polski odnotowano niższe zakupy mięsa wołowego świeżego, chłodzonego i mrożonego (o 12,6%) oraz mięsa konserwowego i przetworzonego (o 3,7%), a wyższe mięsa drobiowego (o 5,5%) i wyrobów wędliniarskich (o 5,5%). Import mięsa wieprzowego z Polski utrzymywał się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w imporcie serów i twarogów (o 1,4%) oraz jaj (o 37,5%), a spadek w imporcie mleka i śmietany (o 3,1%) oraz masła i pozostałych tłuszczów z mleka (o 1,1%). 8

9 Kod SITC Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń-lipiec 2014 roku Nazwa grupy towarowej (w tys. EUR) Dynamika () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,4 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,7 24,4 02 Wyroby mleczne i jaja ,5 17,9 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,0 13,3 05 Warzywa i owoce ,0 12,1 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,2 10,4 07 Kawa, herbata, kakao i wyroby z nich ,5 10,3 08 Pasze dla zwierząt ,8 4,5 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,1 3,5 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,7 3,2 00 Zwierzęta żywe ,4 0,4 Warto również zaznaczyć, że w tym samym okresie, wartość czeskiego eksportu do Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wzrosła aż o 13,2%. Ten dynamiczny wzrost eksportu związany jest z ponadprzeciętnymi dostawami zbóż, głównie pszenicy (162%), kawy (134%), czekolady (135%) żywych zwierząt (154%) oraz mięsa i wyrobów mięsnych (147%). VIII. Poprawa konkurencyjności na rynku czeskim W tegorocznym rankingu konkurencyjności, opracowanym przez Światowe Forum Gospodarcze, Republika Czeska uplasowała się na 37 miejscu, tj. o 9 pozycji wyżej niż w roku ubiegłym. Od czterech lat, jest to pierwsza poprawa rankingu Republiki Czeskiej. Słowacja zajęła w tegorocznym rankingu 75 miejsce. W bieżącym roku na czele zestawienia 144 państw ponownie stanęła Szwajcaria. Światowe Forum Gospodarcze (WEF) porównuje konkurencyjność poszczególnych państw biorąc pod uwagę 12 czynników, do których należą m.in. infrastruktura, wykształcenie, efektywność rynku pracy i przygotowanie technologiczne do innowacji. Autorzy rankingu opierają się o dane ONZ i innych organizacji międzynarodowych oraz przeprowadzają własne badania wśród 15 tysięcy reprezentantów - firm w analizowanych państwach. Wszystkie państwa z pierwszych miejsc rankingu osiągnęły bardzo dobre wyniki w zakresie inwestycji, wspieraniu innowacji i rozwoju talentów. Takie inwestycje jak podkreśla WEF były możliwe dzięki stałej współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz koordynacji działań obu sektorów. Republika Czeska odnotowała słabsze wyniki tylko w przypadku dwóch z dwunastu analizowanych czynników, to jest: wielkości rynku oraz innowacji, przy czym to właśnie innowacje miały największy wpływ na obniżenie wyników (81%). Jednak dzięki poprawie w zakresie pozostałych dziesięciu czynników, negatywny wpływ dwóch pierwszych był znikomy. 9

10 Pomimo pozytywnego rozwoju w roku bieżącym, Republika Czeska nadal jest wyraźnie opóźniona w porównaniu z piętnastoma pierwszymi państwami członkowskimi UE. Zdaniem analityków, perspektywa redukcji różnic w tym zakresie do poziomu sprzed kryzysu, jest na razie odległa. Jedynie sfera rynku finansowego w Republice Czeskiej znajduje się na poziomie porównywalnym z poziomem EU 15, a sfera środowiska makroekonomicznego wykazuje lepsze wyniki niż przeciętna EU 15, w pozostałych sferach występują opóźnienia. Szwajcaria zajęła pierwsze miejsce w rankingu po raz szósty. W pierwszej dziesiątce znajduje się jeszcze 5 państw europejskich. Pozostałe miejsca w tej grupie, oprócz Stanów Zjednoczonych, zajęły kraje azjatyckie. Chiny, z drugą co do wielkości gospodarką na świecie, uplasowały się w pierwszej trzydziestce (28 miejsce). Inne rozwijające się gospodarki rynkowe, jak na przykład Brazylia, Indie i Turcja, w rankingu spadły. WEF zwróciła uwagę na to, że zdrowy rozwój gospodarczy na świecie jest zagrożony, wzrost niektórych krajów (USA, Japonia, Wlk. Brytania) jest w ostatnich latach w dużym stopniu wspierany polityką pieniężną banków centralnych. Zdaniem WEF, trwały wzrost gospodarczy w większym stopniu mogą zapewnić reformy strukturalne i inwestycje niż działania stymulacyjne banków centralnych. WEF podkreśla również znaczenie rosnących napięć na świecie, w szczególności wynikających z pogłębiających się różnic w dochodach, które mogą mieć ogólnoświatowe następstwa. IX. Czeskie firmy w rankingu TOP 500 Łącznie 79 czeskich firm znalazło się w opracowanym przez spółkę Deloitte rankingu CE TOP 500 Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W ubiegłorocznym rankingu było ich 87. O pozycji w rankingu decydowała wysokość przychodów w 2013 r. Spośród czeskich firm po raz kolejny najwyższe miejsce w rankingu zajął producent samochodów Skoda Auto (trzecie miejsce), na siódmym miejscu uplasowała się spółka energetyczna CEZ, na dwunastym RWE Supply&Trading, a na siedemnastym Agrofert. W rankingu najbardziej znacząco wzrosła pozycja grupy Vitkovice oraz holdingu energetycznego EPH. Na liście ułożonej według wskaźnika kapitalizacji rynkowej, pierwsze miejsce zajęła spółka CEZ, osiemnaste czeski bank komercyjny Komercni banka, a dwudzieste pierwsze O2 Czech Republic. Łączne przychody czeskich firm z rankingu, obniżyły się w stosunku międzyrocznym o 9% do 116,9 mld euro. Kwota ta stanowi 16% łącznych przychodów wszystkich 500 firm umieszczonych w rankingu (712 mld euro). W podziale na branże najlepiej radziła sobie czeska branża finansowa, w szczególności banki i firmy ubezpieczeniowe. Wśród banków czeski CSOB zajął drugie miejsce, Ceska sporitelna czwarte, a Komercní banka szóste. Czeskie firmy ubezpieczeniowe: Ceska pojistovna i Kooperativa pojistovna, zajęły w swej kategorii odpowiednio: drugie i czwarte miejsce. 10

11 W sektorze produkcji pierwsze miejsce zajęła Skoda Auto, piąte Agrofert, zaś dziewiąte Hyundai Motor Manufacturing Czech. W zestawieniu firm budowlanych drugie miejsce zajął czeski Metrostav, szóste - Eurovia CS a siódme - Strabag. X. Wzrost liczby spółek handlowych Z analizy spółki CRIF - Czech Credit Bureau, opartej o dane gromadzone przez portal cribis.cz wynika, że w pierwszej połowie 2014 r. w Czechach przybyło najwięcej od 2009 r. spółek prawa handlowego. Najwięcej przedsiębiorstw powstało w sektorze naukowotechnicznym. Najmniej atrakcyjna do podejmowania działalności gospodarczej okazała się branża transportowa. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. powstało firm, a zlikwidowanych zostało Na jedną zamkniętą, przypadło średnio 4,7 nowych. Liczba firm w pierwszym półroczu 2014 roku wzrosła we wszystkich głównych branżach. Największa liczba nowopowstałych firm w stosunku do firm upadłych dotyczy działalności naukowotechnicznej. Do grupy tej zaliczane są: usługi prawne i księgowe, doradztwo podatkowe, usługi architektoniczne, badania i rozwój oraz reklama. Branża ta utrzymuje pierwsze miejsce od dłuższego czasu. Na drugim miejscu znajduje się działalność związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Najgorszy wynik odnotował transport, gdzie na jedną zamkniętą firmę przypadło średnio 2,8 nowych. W układzie regionalnym tradycyjnie przoduje Praga z prawie siedmioma nowopowstałymi firmami na jedną zlikwidowaną. Na drugim miejscu znajduje się województwo libereckie (5,3). Najniższą wartość zanotowało województwo południowoczeskie (1,7). Liczba powstałych spółek w Branża stosunku do zlikwidowanych (I połowa 2014 r.) Naukowo-techniczna 10,0 Zakwaterowanie i wyżywienie 6,8 Budownictwo 4,3 Przetwórstwo przemysłowe 4,3 Handel 3,8 Nieruchomości 2,9 Transport 2,8 Połowa firm, które zostały zlikwidowane w pierwszych sześciu miesiącach br. działała na rynku dłużej niż 15 lat. Jest to podobny odsetek jak w 2013 roku. Prawie jedna piąta zlikwidowanych przedsiębiorstw działała na rynku lat, a udział tej grupy nieznacznie się zmniejszył. Nieznacznie wzrósł odsetek zlikwidowanych firm, które na rynku działały krócej niż 11 lat. najmłodszych firm (0-5 lat na rynku) zmniejszył się i był najniższy od 2011 roku. 11

12 XI. Wzrost minimalnego wynagrodzenia Czeski rząd zadecydował o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia o 700 CZK. Nowy pułap płacy minimalnej wyniesie CZK (ok PLN) * i zacznie obowiązywać od stycznia 2015 r. Poprzednio płaca minimalna została podniesiona o 500 CZK w sierpniu 2013r. Przeciwko projektowi podniesienia wynagrodzenia minimalnego o 700 CZK protestowali przedstawiciele pracodawców, decyzję rządu uznali za naruszenie porozumienia społecznego (pracodawcy zaakceptowali projekt wzrostu jedynie o 500 CZK). Zdaniem premiera rządu czeskiego B. Sobotki, obecny poziom płacy minimalnej uniemożliwia godziwy byt pracownikom, którzy ją otrzymują. Ponadto premier podkreślił, że wysokość płacy minimalnej ma - w porównaniu z zasiłkami - motywować ludzi do podejmowania pracy. Celem czeskiego Ministerstwa Pracy (MPSV), jest stopniowe podnoszenie pułapu płacy minimalnej do poziomu 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedstawiciele pracodawców wskazują na fakt, że wzrost płacy minimalnej nie dotyczy tylko osób pracujących w tzw. grupie pierwszego stopnia wynagrodzeń (ok osób), ale również spowoduje podniesienie tzw. gwarantowanych wynagrodzeń pracowników kolejnych poziomach wynagrodzeń. Zmiana ta wymusi zmianę ogólnych zasad wynagradzania, co naruszy delikatną równowagę w tych firmach, w których ceny produktów/usług są kluczowym elementem konkurencyjności, a ich marże są bardzo niskie. Zgodnie z projektem, płaca minimalna od stycznia przyszłego roku wzrośnie o 8,2%, wynagrodzenie za godzinę pracy wzrośnie z 50,60 do 55 CZK. Wzrosną również najniższe gwarantowane wynagrodzenia dla urzędników administracji państwowej oraz pracowników nie objętych układami zbiorowymi (z CZK do CZK). Ministerstwo Pracy szacuje, że koszt podniesienia płacy minimalnej poniesiony przez pracodawców wyniesie 1,3 mld CZK, zaś budżetu państwa 195 mln CZK. Według stanowiska MPSV wzrost płacy minimalnej odzwierciedla rozwój gospodarczy Republiki Czeskiej i przewidywany wzrost cen i wynagrodzeń. Czeska płaca minimalna, jak podaje MPSV, należy do najniższych w Unii Europejskiej. XII. Inwestycje zagraniczne w pierwszym półroczu 2014 r. Agencja CzechInvest opublikowała dane statystyczne o inwestycjach zagranicznych pozyskanych przy jej udziale w I półroczu 2014 r. W tym okresie Agencja zarejestrowała 116 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 78 mld CZK (ok. 11,8 mld PLN * ) powiązanych z utworzeniem ponad 14 tysięcy nowych miejsc pracy. To najwyższa jak dotychczas liczba inwestycji zagranicznych w Republice Czeskiej w jednym półroczu. Niemal połowa z planowanych w ramach ww. inwestycji nowych miejsc pracy powstanie w województwach: morawsko-śląskim i usteckim. Inwestycją o najwyższej wartości w analizowanym okresie jest inwestycja Nexen Tire (22,8 mld CZK) zlokalizowana w strefie przemysłowej Triangle niedaleko miejscowości Żatec w województwie usteckim. Drugą co do wielkości inwestycją jest projekt rozbudowy przedsiębiorstwa Brose CZ za 2,65 mld CZK. 12

13 Trzecie miejsce zajmuje inwestycja Continental Automotive Czech Republic za 2,63 mld CZK. Projekty inwestycyjne od 2012 r. do I półrocza 2014 r. Okres Liczba inwestycji Liczba miejsc projektów w mln CZK pracy I półrocze , , I półrocze , , I półrocze , Najwięcej inwestorów, którzy w I półroczu br. zadecydowali o inwestycji w Republice Czeskiej, pochodzi z Niemiec (25). tych inwestycji wynosi ponad 12,5 mld CZK, a liczba nowych miejsc pracy Wiele inwestycji w analizowanym okresie pochodzi z Holandii (9 projektów, 5,5 mld CZK, 399 miejsc pracy), USA (8 projektów, 2,9 mld CZK, miejsc pracy) oraz Japonii (5 projektów, 1,3 mld CZK i 314 miejsc pracy). CzechInvest potwierdza stale rosnące zainteresowanie inwestycjami w Republice Czeskiej, choć nie oczekuje, że drugie półrocze br. będzie równie rekordowe jak pierwsze. 13

14 Grupa SITC WPHI Praga, wrzesień 2014 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRSIE STYCZEŃ-LIPIEC 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - VII 2013 I - VII 2014 Dynamika 2014/2013 I - VII 2013 I - VII 2014 Dynamika 2014/2013 Saldo I - VII 2013 Saldo I - VII 2014 Ogółem w tym: ,1 100, ,7 100,0 108, ,9 100, ,1 100,0 107, , ,6 0 Żywność i zwierzęta żywe 2 482,4 3, ,2 3,5 106, ,1 5, ,0 4,9 101,1-694,7-577,8 1 Napoje i tytoń 512,2 0,7 568,7 0,8 111,0 369,5 0,6 368,0 0,6 99,6 142,7 200,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 927,3 2, ,2 2,5 99, ,0 3, ,8 2,7 97,1 113,3 162,4 3 Paliwa mineralne i smary 2 180,9 3, ,6 2,6 89, ,0 10, ,3 8,7 92, , ,7 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 204,8 0,3 232,2 0,3 113,4 140,0 0,2 165,5 0,3 118,2 64,8 66,7 5 Chemikalia i wyroby pochodne 4 513,5 6, ,1 6,7 112, ,2 11, ,1 12,0 109, , ,0 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,1 18, ,0 17,1 103, ,5 18, ,8 18,0 104, , ,2 7 Maszyny i środki transportu ,7 53, ,6 55,0 111, ,4 40, ,8 42,6 113, , ,8 8 Różne wyroby przemysłowe 7 939,1 11, ,2 11,4 108, ,6 9, ,5 9,9 107, , ,7 9 Wyroby pozostałe 153,1 0,2 154,9 0,2 101,2 243,6 0,0 173,3 0,0 71,1-90,5-18,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 14

15 Grupa SITC WPHI Praga, wrzesień 2014 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LIPIEC 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - VII 2013 I - VII 2014 Dynamika 2014/2013 I - VII 2013 I - VII 2014 Dynamika 2014/2013 Saldo I - VII 2013 Saldo I - VII 2014 Ogółem w tym: 4 196,7 100, ,5 100,0 104, ,4 100, ,7 100,0 105,1-383,7-421,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 224,3 5,3 254,0 5,8 113,2 508,9 11,1 521,3 10,8 102,4-284,6-267,3 1 Napoje i tytoń 29,5 0,7 30,4 0,7 103,1 43,6 1,0 47,1 1,0 108,0-14,1-16,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 206,3 4,9 190,4 4,3 92,3 179,3 3,9 168,5 3,5 94,0 27,0 21,9 3 Paliwa mineralne i smary 192,0 4,6 174,6 4,0 90,9 373,7 8,2 292,1 6,1 78,2-181,7-117,5 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 93,2 2,2 113,3 2,6 121,6 30,5 0,7 62,5 1,3 204,9 62,7 50,8 5 Chemikalia i wyroby pochodne 518,7 12,4 536,2 12,2 103,4 434,6 9,5 485,9 10,1 111,8 84,1 50,3 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 176,8 28, ,7 25,6 95, ,5 31, ,0 27,7 93,7-248,7-212,3 7 Maszyny i środki transportu 1 417,5 33, ,4 36,3 112, ,6 25, ,9 29,7 123,2 255,9 164,5 8 Różne wyroby przemysłowe 332,6 7,9 366,8 8,4 110,3 408,7 8,9 427,4 8,9 104,6-76,1-60,6 9 Wyroby pozostałe 5,8 0,1 8,7 0,2 150,0 14,0 0,0 43,0 0,0 307,1-8,2-34,3 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 15

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB W CZECHACH W III KWARTALE BR.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2017 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA... 2 II. BUDOWNICTWO..... 2 III. BEZROBOCIE.........

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień SPIS TREŚCI: I. PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARI CZESKIEJ.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo