Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. BEZROBOCIE... 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 VI. PRODUKCJA ROLNA W REPUBLICE CZESKIEJ W 2010 R VII. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA W LUTYM 2011 R VIII. HANDEL ZAGRANICZNY REPUBLIKI CZESKIEJ... 6 IX. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 7 X. ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W REPUBLICE CZESKIEJ W 2010 R XI. SPADEK POPARCIA DLA EURO W REPUBLICE CZESKIEJ XII. WZROST SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH XIII. STOISKO WPHI NA TARGACH IBF/URBIS-INVEST W BRNIE

2 I. PKB Republiki Czeskiej w 2010 roku Według aktualnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2010 r. PKB Republiki Czeskiej wzrósł międzyrocznie o 2,2%, tj. o 0,1 pp. mniej niż przewidywano. W czwartym kwartale 2010 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrost wyniósł 2,6%. Ubiegłoroczny wzrost gospodarka czeska zawdzięczała przede wszystkim popytowi zagranicznemu, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym, gdzie firmy eksportowe odpowiednio wykorzystały stopniowy wzrost zamówień z zagranicy. Spadek popytu dotyczył natomiast sektora budowlanego, a w drugiej połowie 2010 r. również rolnictwa. Negatywny wpływ na wzrost PKB miała także redukcja wydatków budżetowych, która w drugim półroczu ubiegłego roku dotknęła sektor publiczny. Wzrost wydatków gospodarstw domowych, instytucji rządowych i organizacji non-profit wyniósł w omawianym okresie zaledwie 0,4%. Jednocześnie przewiduje się, że negatywny wpływ na tegoroczny rozwój gospodarczy może mieć niższe tempo wzrostu popytu zagranicznego oraz zmniejszenie dopływu pieniędzy do czeskich gospodarstw domowych w wyniku cięć budżetowych. II. Przemysł W styczniu br. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej wzrosła międzyrocznie o 16,9%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 3,4%. Największy udział w międzyrocznym wzroście produkcji przemysłowej miał wzrost w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 34,3%), urządzeń elektrycznych (o 33,1%) oraz konstrukcji i wyrobów z metali (o 26,4%). Największy spadek odnotowano w 2

3 produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 5,9%), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 4,9%) oraz w produkcji wyrobów z drewna, korku, wikliny i słomy (o 2,7%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 18,1%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 20,1%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim na koniec stycznia br. (bez pracowników agencyjnych) w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 4,1%. Średnie wynagrodzenie w styczniu w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalne o 4,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Wyszczególnienie Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) listopad 2010 grudzień 2010 styczeń ,2 112,0 116,9 B) Wydobycie 115,7 105,0 105,9 C) Przemysł przetwórczy 117,0 113,4 121,8 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 100,8 105,4 94,1 III. Budownictwo Produkcja budowlana w styczniu 2011 roku w cenach stałych, w stosunku do stycznia roku poprzedniego wzrosła o 8,3%, a w stosunku do grudnia 2010 roku o 0,9%. produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym wzrosła o 8,7%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 7,0%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim na koniec stycznia 2011 (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, międzyrocznie obniżyła się o 1,8%. Średnie wynagrodzenie w tej branży, w stosunku do stycznia roku poprzedniego wzrosło nominalnie o 2,4% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń na budowę w styczniu międzyrocznie obniżyła się o 9,6%, a orientacyjna wartość obiektów objętych tymi zezwoleniami o 17,6%. Spadek wartości zezwoleń budowlanych związany był ze spadkiem zainteresowania realizacją elektrowni słonecznych oraz obiektów niemieszkalnych. Wzrost wartości dotyczył zezwoleń na budowę obiektów mieszkalnych oraz obiektów pozostałych tj. głównie infrastrukturalnych. 3

4 Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) listopad 2010 grudzień 2010 styczeń 2011 Produkcja budowlana ogółem 99,3 87,9 108,3 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 101,5 88,4 108,7 95,4 86,5 107,0 72,4 96,9 43,7 124,4 128,3 102,3 99,2 95,3 100,2 83,5 104,6 42,8 107,0 137,1 75,4 65,6 87,2 23,5 IV. Bezrobocie Na koniec lutego 2011 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 566,9 tys. osób, tj. o 4,9 tys. mniej niż na koniec stycznia 2011 oraz o 16,2 tys. mniej niż na koniec lutego 2010 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec lutego 2011 r. wyniosła 9,6%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 9,0%, a wśród kobiet 10,3%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Jesenik (20,4%), Bruntal (18,0%), Most (16,7%), Hodonin (16,1%) oraz Decin (15,8%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (4,1% - 4,2%) oraz Mlada Boleslav (5,0%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, na 28 lutego 2011 roku, były wolne miejsca pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 17,6 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Decin (62,6), Jesenik (58,0),Teplice (53,7) oraz Prostejov (50,6). V. Ceny towarów i usług W lutym 2011 r. ceny towarów i usług na rynku czeskim, w stosunku do stycznia br. wzrosły o 0,1%. Na wzrost cen wpłynęły głównie wyższe ceny warzyw (o 6,3%), cukru (o 7,4%), kawy (o 4,7%) oraz alkoholi (o 2,0%). Niższe były natomiast ceny m.in. odzieży (0,9%), obuwia (o 1,0%), owoców (o 1,7%), wyrobów czekoladowych (o 4,5%) oraz środków do prania (o 2,2%). W stosunku międzyrocznym ceny konsumpcyjne w lutym wzrosły o 1,8%. Wyższe były ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 4,2%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 4,0%), usług zdrowotnych (o 3,7%), transportu (o 2,8%), czynszów, wody, energii i ciepła (o 2,4%) oraz edukacji (o 2,2%), a niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,7%), rekreacji i kultury (o 2,0%), wyposażenia mieszkań (o 1,3%) oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 1,2%). Ogółem ceny towarów wzrosły o 2,3%, a ceny usług o 1,0%. 4

5 Stopa inflacji w lutym 2011 r., wyrażona średnim wzrostem cen za ostatnie 12 miesięcy, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 1,7%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 12/10 01/11 02/ =100 Ogółem w tym: 102,3 101,7 101,8 116,4 101,7 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 105,6 104,3 104,2 115,3 102,7 Napoje alkoholowe i tytoń 105,3 103,5 104,0 140,0 104,6 Odzież i obuwie 96,8 96,5 96,3 84,0 97,3 Czynsze, woda, energia, paliwa 102,3 102,7 102,4 134,7 102,0 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,3 98,9 98,7 96,9 99,4 Służba zdrowia 106,3 103,9 103,7 147,1 105,9 Transport 102,3 102,1 102,8 102,5 102,2 Poczta i telekomunikacja 99,5 98,7 98,8 96,5 98,2 Kultura i rekreacja 98,4 98,3 98,0 99,0 98,9 Edukacja 102,0 102,1 102,2 115,4 101,8 Wyżywienie i zakwaterowanie 102,4 101,5 101,4 119,2 102,3 Pozostały towar i usługi 101,4 101,3 101,3 113,3 101,0 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy VI. Produkcja rolna w Republice Czeskiej w 2010 r. Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2010 r. zysk sektora rolnego wzrósł międzyrocznie o 3,6 mld CZK i wyniósł 6,2 mld CZK. produkcji rolnej w cenach bieżących wzrosła o 0,8 mld CZK i wyniosła 98,5 mld CZK. produkcji roślinnej, z powodu znacznej podwyżki cen zbóż, wzrosła do 53,5 mld CZK. Natomiast produkcja zwierzęca spadła do 40,5 mld CZK - spadek zanotowano we wszystkich grupach towarowych za wyjątkiem mleka. Pozostała część produkcji rolnej związana była z usługami rolnymi (2,6 mld CZK) i z działalnością pozarolniczą (1,9 mld CZK). Łączna wartość ubiegłorocznych dotacji na produkty rolne spadła do 839 mln CZK z 2,1 mld CZK w 2009 r. - 65,4 mln CZK przeznaczono na produkcję roślinną, a 773,6 mln na produkcję zwierzęcą. VII. Deficyt budżetu państwa w lutym 2011 r. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów RCz, deficyt budżetu państwa wyniósł w lutym br. 22,8 mld CZK, w lutym ubiegłego roku jego wartość wynosiła 10,6 mld CZK. Ustawa budżetowa 2011 r. przewiduje, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 135 mld CZK. Deficyt budżetowy Republiki Czeskiej w 2010 roku wyniósł 156,4 mld CZK. 5

6 Według Ministerstwa Finansów, przyczyną negatywnego wyniku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, były niższe transfery środków z UE i Funduszu Narodowego oraz o 8,1 mld CZK wyższe wydatki kapitałowe niż w lutym 2010 r. Wpływy do budżetu pod koniec lutego br. spadły międzyrocznie o 4,3 mld do 157,7 mld CZK. Wpływy z tytułu podatków wyniosły 70,8 mld CZK. W porównaniu z lutym 2010 r. spadek wpływów z podatków wyniósł 3% - budżet zakłada prawie 5% wzrost. Za główną przyczynę spadku w porównaniu z ubiegłym rokiem, ministerstwo podaje niższe wypływy z tytułu podatku VAT. Równocześnie odnotowano wzrost wpływów z tytułu podatku akcyzowego o 1% do 23,3 mld CZK - budżet zakłada wzrost o 4,4%. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w roku bieżącym nie przewiduje żadnych zmian legislacyjnych, które miałyby w istotny sposób wpłynąć na wpływy z tytułu podatku akcyzowego. Wpływy z tytułu podatku VAT pod koniec lutego br. wyniosły 27,4 mld CZK, tj. o 9% mniej niż w lutym 2010 r. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 1,2 mld CZK, i były o nieco niższe niż w roku ubiegłym - budżet zakłada spadek o 2,7% w porównaniu z 2010 r. Wpływy z tytułu podatków od osób fizycznych wyniosły 16,2 mld CZK, tj. o 2,6% więcej niż w 2010 r. - budżet zakłada wzrost o 16%. Wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 59,7 mld CZK, tj. o 2,4 mld CZK więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki budżetowe w lutym 2011 r. były o 4,6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 180,5 mld CZK. Na ubezpieczenia społeczne państwo przeznaczyło 74 mld CZK, czyli o 7% więcej niż w 2010 r., z czego 59,7 mld CZK (o 5,5 mld CZK więcej) wypłacono z tytułu emerytur. Koszty obsługi długu publicznego wyniosły na koniec lutego br. 3,3 mld CZK, tj. o 0,2 mld CZK więcej niż w lutym 2010 r. VII. Handel zagraniczny W styczniu 2011 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 38,5%. Eksport był wyższy o 37,2% i wyniósł 9,2 mld EUR, a import o 39,9% i wyniósł 8,5 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 55 mln EUR i wyniosła 641,4 mln EUR. Największy wpływ na wzrost dodatniego salda wymiany handlowej miał wzrost nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o 448 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 35,2 mln EUR). Deficyt międzyrocznie pogłębił się w grupie paliw mineralnych i smarów (o 211 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 187 mln EUR). W grupie wyrobów przemysłowych rynkowych, zeszłoroczną nadwyżkę (71,4 mln EUR) zastąpił deficyt o wartości 4,5 mln EUR. 6

7 Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w styczniu 2010/2011 (w mln) STYCZEŃ STYCZEŃ DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,4 130,9 EUR ,2 139,9 USD ,4 130,9 W styczniu 2011 roku, czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC. Największy w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 39,0%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 430 mln EUR, tj. o 37,2%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 222 mln EUR, tj. o 29,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 146 mln EUR, tj. o 35,1%),w paliw mineralnych i smarów (o 88 mln EUR, tj. o 35,2%) oraz grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 86 mln EUR, tj. o 49,4%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 943 mln EUR, tj. o 36,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 505 mln EUR, tj. o 46,%), następnie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 333 mln EUR, tj. o 51,5%), paliw mineralnych i smarów (o 300 mln EUR, tj. o 48,9%), oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 187 mln EUR, tj. o 28,8%). 1 Czołowymi pozycjami w czeskim eksporcie były w styczniu maszyny i urządzenia mechaniczne stanowiące 20,8% eksportu ogółem oraz pojazdy motorowe (17,8%), następnie urządzenia do reprodukcji dźwięku i obrazu (16,4%), żelazo i stal oraz wyroby nich (7,6%), paliwa i oleje przemysłowe (3,7%), wyroby z tworzyw sztucznych (3,3%), wyroby z kauczuku (2,4%), oraz meble i wyposażenie wnętrz (2,2%). W imporcie (podobnie jak w eksporcie) największą grupę wyrobów stanowiły maszyny i urządzenia mechaniczne (18,1%), następnie urządzenia do reprodukcji dźwięku i obrazu (16,1%), paliwa i oleje przemysłowe (10,7%), żelazo, stal i wyroby nich (7,5%), pojazdy motorowe (7,1%), wyroby z tworzyw sztucznych (5,2%) oraz wyroby farmaceutyczne (4,7%). Największą nadwyżkę handlową w styczniu 2011 roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (819 mln EUR), Słowacją (296 mln EUR), Wielką Brytanią (295 mln EUR), Francją (265 mln EUR) oraz Austrią (171 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją (-261 mln EUR), Japonią (-158 mln EUR), Koreą Południową (-105 mln EUR), Azerbejdżanem (-75 mln EUR) oraz Tajlandią (-71 mln EUR). IX. Polsko-czeska wymiana handlowa w styczniu 2011 roku Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w styczniu 2011 roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 42,7% i wyniosły 1,1 mld EUR. czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 47,7% i wyniosła 554,8 mln EUR, a importu o 38,1% i wyniosła 557,0 mln EUR. W styczniu 2011 roku Republika Czeska 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 7

8 odnotowała deficyt w handlu z Polską w wysokości -2,2 mln EUR. W analogicznym okresie roku poprzedniego deficyt ten wynosił -27,9 mln EUR. W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 68,7 mln EUR, tj. o 48,4%), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 46,7 mln EUR, tj. o 54,1%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 24,4 mln EUR, tj. o 49,4%), w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 12,0 mln EUR, tj. o 69,8%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 11,8 mln EUR, tj. o 71,5%). 2 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 68,7 mln EUR, tj. o 14,3%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 46,7 mln EUR, tj. o 61,1%), następnie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 22 mln EUR, tj. o 67,3%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 16,6 mln EUR, tj. o 53,9%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 13,9 mln EUR, tj. o 29,1%) Czesko - polska wymiana handlowa w styczniu 2010/2011 (w mln EUR) ,5 403,4 554,8 557, ,9 I I ,2 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Największy deficyt w handlu z Polską, Republika Czeska w omawianym okresie odnotowała w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-38,3 mln EUR), następnie w grupie wyrobów rolno-spożywczych (ogółem -29,4 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-19,1 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-12,0 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+63,5 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+19,1 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+10,0 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały pojazdy motorowe (16,7%) oraz maszyny i urządzenia mechaniczne (12,0%), następnie żelazo, stal i wyroby z nich (11,2%), urządzenia do transmisji dźwięku i obrazu (9,2%), wyroby z tworzyw 2 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej przedstawia załącznik nr 2 8

9 sztucznych (5,7%), paliwa i oleje przemysłowe (5,1%) oraz wyroby chemii organicznej (3,5%). W imporcie z Polski dominowały maszyny i urządzenia mechaniczne (11,3%), żelazo, stal i wyroby z nich (11,3%), paliwa i oleje przemysłowe (8,5%), pojazdy motorowe (7,8%), urządzenia do transmisji dźwięku i obrazu (3,3%), miedź i wyroby z miedzi (7,2%), wyroby z tworzyw sztucznych (4,7%) oraz meble i wyposażenie wnętrz (4,2%). W styczniu 2011 roku Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,5%) po Niemczech (25,1%) i Chinach (13,3%), a przed Rosją (5,6%), Słowacją (5,4%), Włochami (3,5%), Niderlandami (3,5%) oraz Francją (3,2%) oraz trzecim pod względem eksportu (6,1%) po Niemczech (32,3%) i Słowacji (8,3%), a przed Francją (5,9%), Wielką Brytanią (5,0%), Austrią (4,7%) i Włochami (4,4%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, poprawa wyników w handlu z Polską w stosunku do stycznia roku poprzedniego związana była z blisko pięciokrotnym wzrostem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (z 13,2 do 63,5 mln EUR). Wzrost wartości eksportu do Polski dominującej pozycji z ww. grupy towarowej, tj. samochodów osobowych, był znacznie wyższy niż średnia dla całego czeskiego eksportu i wyniósł o 42 %. Z drugiej zaś strony, pomimo relatywnie wysokiego wzrostu czeskiego importu z Polski ogółem (o 38,1%), w niektórych ważnych dla polskiego eksportu do Czech grupach towarowych, wzrost ten był niewielki; np. w grupie maszyn i środków transportu 14,3%, a w grupie różnych wyrobów przemysłowych 21,7%. X. Średnie miesięczne wynagrodzenie w Republice Czeskiej w 2010 r. Średniomiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2010 r. wzrosło o 2,3% i wyniosło ,- CZK (878 EUR). 3 W pozostałych sektorach obniżyło się o 0,6% i wyniosło ,- CZK (950 EUR). Realnie płace nie uległy zmianie, ponieważ ich nominalny wzrost był równy poziomowi inflacji. W sektorze przedsiębiorstw, stawka za roboczogodzinę międzyrocznie wzrosła o 1,8% i w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła 124,5 CZK. W pozostałych sektorach odnotowano spadek o 3,3%, a wysokość stawki za roboczogodzinę w analogicznym okresie wyniosła 137,3 CZK. Za główną przyczynę spadku płac, poza sektorem przedsiębiorstw, uważa się międzyroczny spadek wartości premii i nagród pieniężnych. Największy wzrost, poza sektorem przedsiębiorstw, dotyczył wynagrodzeń pielęgniarek (o 3,9%), a największy spadek wynagrodzeń nauczycieli (o 4,3%). W sektorze przedsiębiorstw największy spadek płac dotknął pracowników leśnych oraz techników rolnych. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, w 2010 r. średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło międzyrocznie o 463,- CZK i wyniosło ,- CZK (947 EUR). Realnie po uwzględnieniu inflacji, wzrost ten wyniósł 0,5%. Spadek wynagrodzeń realnych w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł 1,2%. 3 przeliczono wg średniorocznego kursu KCZ/EUR publikowanego przez Narodowy Bank Czeski 9

10 XI. Spadek poparcia dla Euro w Republice Czeskiej Jak wynika z najnowszego sondażu agencji Medea Research, w Republice Czeskiej spada poparcie dla wprowadzenia Euro, za zmianą waluty opowiada się tylko 15% Czechów. Aż 77% Czechów sprzeciwia się wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej, z czego 57% zdecydowanie. Autorzy sondażu za możliwą przyczynę spadku podają niestabilną sytuację gospodarczą niektórych państw członkowskich. Większość Czechów sceptycznie też ocenia korzyści płynące z przyjęcia wspólnej waluty, obawia się niestabilności w strefie euro i możliwości rezygnacji ze wspólnej waluty z powodu zadłużenia niektórych państw UE. Sondaż wykazał również, że za przyjęciem euro najczęściej opowiadają się mężczyźni, osoby z wyższym wykształceniem, zwolennicy partii TOP 09, ODS i ČSSD. Najwięcej przeciwników nowej waluty wśród ankietowanych to zwolennicy partii Sprawy Publiczne" (VV) oraz KSČM (komuniści). RCz nie podała konkretnego terminu zastąpienia czeskiej korony walutą unijną. Premier Petr Nečas w połowie stycznia br. poinformował, że przyjęcie Euro nastąpi w momencie, gdy RCz spełni kryteria ustanowione przez UE, strefa euro będzie stabilna, a nowa waluta okaże się korzystniejsza od korony. XII. Wzrost sprzedaży samochodów osobowych w Republice Czeskiej Jak wynika z aktualnych danych czeskiego Związku Importerów Samochodów (SDA), sprzedaż nowych samochodów osobowych w RCz wzrosła w ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. o 12% i wyniosła szt. W styczniu i lutym br. najlepiej sprzedającą się marką samochodów osobowych w RCz była Škoda (wzrost o 2% sprzedanych szt.), na drugim miejscu uplasował się Renault (wzrost o 64% szt.), przed Volkswagenem (wzrost o 10% szt.) oraz koncernami Hyundai (wzrost 82% szt.) i Ford (spadek o 1% szt.). W kategorii lekkich pojazdów użytkowych, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, sprzedaż była wyższa o 3% i wyniosła 1541 szt., samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t sprzedano 907 szt. Spadek o 29% odnotowano jedynie w kategorii pojazdów autobusowych (sprzedano 40 szt.). XIII. Stoisko WPHI na targach IBF/Urbis-Invest w Brnie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze organizuje stoisko informacyjno-promocyjne na Międzynarodowych Targach Budowlanych IBF i Inwestycyjnych Urbis-Invest Termin: Miejsce: Brno, Republika Czeska 10

11 W ramach połączonych targów odbędą się: targi budowlane, obejmującą zarówno narzędzia i materiały budowlane, jak i duże maszyny oraz najnowocześniejsze technologie budowlane - największa reprezentacja maszyn budowlanych w Europie Środkowej, targi technologii sanitarnej, ogrzewania, klimatyzacji i automatyzacji budownictwa, kompleksowa prezentacja rzemiosł, konstrukcji i projektów budowlanych, zastosowanie energooszczędnych technologii w budownictwie. targi możliwości Inwestycyjnych, przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego Polscy przedsiębiorcy zainteresowani promocją swej oferty eksportowej i kooperacyjnej na ww. targach, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów itp., które zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Adres Wydziału, na który należy wysyłać materiały informacyjno-promocyjne: Ambasada RP w Pradze Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Loretanske nam. 109/3, Praha 1 - Hradcany Republika Czeska 11

12 Grupa SITC WPHI Praga, marzec 2011 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W STYCZNIU 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I I Dynamika 2011/2010 I I Dynamika 2011/2010 Saldo I Saldo I Ogółem w tym: 6 673,1 100, ,1 100,0 137, ,7 100, ,7 100,0 139,9 586,4 641,4 0 Żywność i zwierzęta żywe 221,0 3,3 302,1 3,3 136,7 315,6 5,2 391,2 4,6 124,0-94,6-89,1 1 Napoje i tytoń 41,8 0,6 44,6 0,5 106,7 38,8 0,6 40,1 0,5 103,4 3,0 4,5 2 Surowce z wyjątkiem paliw 174,0 2,6 260,0 2,8 149,4 149,8 2,5 223,9 2,6 149,5 24,2 36,1 3 Paliwa mineralne i smary 250,9 3,8 339,3 3,7 135,2 612,6 10,1 912,4 10,7 148,9-361,7-573,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 13,2 0,2 15,2 0,2 115,2 9,5 0,2 16,1 0,2 169,5 3,7-0,9 5 Chemikalia i wyroby pochodne 417,6 6,3 564,1 6,2 135,1 647,8 10,6 981,3 11,5 151,5-230,2-417,2 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 154,3 17, ,9 17,3 137, ,9 17, ,4 18,7 146,7 71,4-4,5 7 Maszyny i środki transportu 3 644,6 54, ,2 55,3 139, ,3 42, ,2 41,3 136, , ,0 8 Różne wyroby przemysłowe 748,7 11,2 971,1 10,6 129,7 650,9 10,7 838,1 9,8 128,8 97,8 133,0 9 Wyroby pozostałe 7,0 0,1 11,6 0,1 165,7 7,5 0,0 10,0 0,0 133,3-0,5 1,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 12

13 Grupa SITC WPHI Praga, marzec 2011 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W STYCZNIU 2011 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I I Dynamika 2011/2010 I I Dynamika 2011/2010 Saldo I Saldo I Ogółem w tym: 375,5 100,0 554,8 100,0 147,7 403,4 100,0 557,0 100,0 138,1-27,9-2,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 25,1 6,7 35,0 6,3 139,4 47,8 11,8 61,7 11,1 129,1-22,7-26,7 1 Napoje i tytoń 1,4 0,4 2,4 0,4 171,4 6,7 1,7 5,1 0,9 76,1-5,3-2,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 17,2 4,6 29,2 5,3 169,8 8,4 2,1 19,2 3,4 228,6 8,8 10,0 3 Paliwa mineralne i smary 16,5 4,4 28,3 5,1 171,5 30,8 7,6 47,4 8,5 153,9-14,3-19,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 0,7 0,2 2,3 0,4 328,6 1,0 0,2 1,3 0,2 130,0-0,3 1,0 5 Chemikalia i wyroby pochodne 49,4 13,2 73,8 13,3 149,4 32,7 8,1 54,7 9,8 167,3 16,7 19,1 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 86,3 23,0 133,0 24,0 154,1 104,5 25,9 168,3 30,2 161,1-18,2-35,3 7 Maszyny i środki transportu 141,8 37,8 210,5 37,9 148,4 128,6 31,9 147,0 26,4 114,3 13,2 63,5 8 Różne wyroby przemysłowe 36,8 9,8 40,2 7,2 109,2 42,9 10,6 52,2 9,4 121,7-6,1-12,0 9 Wyroby pozostałe 0,3 0,1 0,1 0,0 33,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 13

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Roczne mierniki gospodarcze

Roczne mierniki gospodarcze BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI BILANS PŁATNICZY Rachunek bieżący bilansu płatniczego w mln euro... -6154-11719 -10788-6006 -5399-4108 -8207-3008 -7283-11499 saldo obrotów towarowych w mln euro...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo