Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 V. BEZROBOCIE... 4 VI. HANDEL ZAGRANICZNY... 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VIII. PROBLEMY CZESKIEGO BUDOWNICTWA... 9 IX. OBNIŻENIE WSPARCIA DLA BADAŃ STOSOWANYCH X. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ XI. PLANOWANE INWESTYCJE DO KOLEI XII. SYTUACJA EKONOMICZNA FIRM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO XIII. STOPA BEZROBOCIA W 2013 R XIV. DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2012 R

2 I. Produkt Krajowy Brutto Według szacunków Czeskiego Urzędu Statystycznego (CSU), PKB Republiki Czeskiej w I kwartale 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżył się o 1,9%, a w stosunku do kwartału poprzedniego o 0,8%. Od strony popytowej odnotowano mniejszy niż w poprzednim kwartale spadek wydatków na konsumpcję indywidualną i publiczną - niższa inflacja wzmacniała zainteresowanie zakupami o charakterze konsumpcyjnym. Natomiast wyraźnie spadało zainteresowanie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych inwestycjami budowlanymi, zwłaszcza mieszkaniowymi. Jako rezultat recesji gospodarczej w Europie, odnotowano również spadek popytu zagranicznego. Po trzech latach wzrostu, w I kwartale 2013 roku odnotowano wyraźny spadek wartości w czeskim eksporcie towarów i usług (o 6,3%). Od strony podażowej, spadek popytu zagranicznego wpłynął na obniżenie wytworzonej wartości dodanej w branżach produkcyjnych nastawionych na eksport, głównie w przemyśle samochodowym. Spadek aktywności inwestycyjnej spowodował dalsze pogłębienie się kryzysu w budownictwie. Odnotowano również niższe niż przed rokiem wpływy z akcyzy. II. Przemysł Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w I kw r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 5,4%, a w stosunku do kwartału poprzedniego wzrosła o 1,2%. Największy międzyroczny spadek odnotowano w produkcji komputerów i pozostałych urządzeń elektronicznych i optycznych (o 15,9%), w produkcji pojazdów motorowych (o 11,9%), w produkcji mebli (o 8,5%) oraz w produkcji pozostałych wyrobów mineralnych (o 7,9%). Największy wzrost odnotowano w produkcji pozostałych wyrobów przemysłu przetwórczego (o 7,2%), w przetwórstwie drewna, korku, wikliny i słomy ( o 3,2%), w produkcji napojów (o 2,7%) oraz w produkcji wyrobów spożywczych (o 2,4%). Przychody z działalności przemysłowej w I kw r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym były niższe o 4,6%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 3,0%. Wartość nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie obniżyła się o 6,6%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 5,8%, a zamówień krajowych o 7,9%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w I kw r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie niższa o 1,3%. Średnie wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach przemysłowych nominalne wzrosło o 0,8% i wyniosło CZK (ok EUR). 2

3 Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńmarzec styczeń luty marzec Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 95,9 94,3 94,0 94,6 B) Wydobycie 92,1 93,7 97,2 90,8 C) Przemysł przetwórczy 95,6 95,1 92,8 94,4 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 96,7 90,3 102,5 96,4 III. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w I kw roku w stosunku międzyrocznym była niższa o 10,9%. Wartość produkcji w budownictwie lądowym była niższa o 10,6%, a w budownictwie inżynieryjnym o 11,7%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie w omawianym okresie (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 6,8%. Średnie wynagrodzenie w tej branży nominalnie obniżyło się o 2,5% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych, w I kw r. w stosunku międzyrocznym, obniżyła się o 3,3%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 22,4%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńmarzec styczeń luty marzec Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 90,7 92,5 84,7 61,0 112,6 10,1 89,6 98,4 80,1 102,3 102,2 102,7 80,1 83,6 58,7 99,4 92,9 177,3 79,4 78,3 82,2 98,8 81,5 133,5 131,5 96,7 447,2 89,1 89,4 88,3 79,4 91,1 52,8 103,4 96,0 140,5 3

4 IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu w stosunku do marca 2013 r. wzrosły ogółem o 0,1%. Było to spowodowane głównie wzrostem cen odzieży (o 3,7%) i obuwia (o 9,2%), napojów alkoholowych i tytoniu (wódki o 5,1%, piwa o 1,3%, wina o 0,8%) oraz artykułów kosmetycznych (o 3,1%). Niższe niż w miesiącu poprzednim były ceny pieczywa (o 4,3%), jaj (o 6,6%), jogurtów (o 4,0%), owoców (o 1,7%), warzyw (o 1,8%) oraz cukru (o 1,0%). Międzyrocznie, inflacja w kwietniu wyniosła 1,7% i utrzymywała się na tym samym poziomie jak w miesiącu poprzednim. W porównaniu z kwietniem 2012 roku, wyższe były ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 5,0%), napojów alkoholowych i tytoniu (o 5,0%), opieki zdrowotnej (o 3,8%), czynszów i opłat mieszkaniowych (o 2,6%) oraz usług hotelowych i restauracyjnych (o 2,0%). Niższe były m.in. ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 6,7%) oraz odzieży i obuwia (o 2,5%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 02/13 03/13 04/ =100 Ogółem w tym: 101,7 101,7 101,7 123,0 102,7 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 105,0 104,0 105,0 130,0 106,1 Napoje alkoholowe i tytoń 103,6 103,5 105,0 149,1 103,2 Odzież i obuwie 97,2 96,6 97,5 83,1 97,0 Czynsze, woda, energia, paliwa 102,6 102,6 102,6 146,0 104,0 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,2 99,7 99,1 95,0 99,0 Służba zdrowia 103,3 103,7 103,8 167,5 107,2 Transport 99,4 99,3 98,3 106,1 101,1 Poczta i telekomunikacja 95,1 95,1 93,3 88,7 96,3 Kultura i rekreacja 100,2 100,0 99,8 97,7 99,9 Edukacja 101,6 101,6 101,6 119,7 101,8 Wyżywienie i zakwaterowanie 102,3 102,3 102,0 127,0 103,4 Pozostały towar i usługi 101,5 101,7 102,4 118,0 102,0 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Bezrobocie Na koniec kwietnia 2013 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 565,2 tys. osób, tj. o 22,5 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 67,9 tys. więcej niż na koniec kwietnia 2012 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,7%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,9%, a wśród kobiet 7,5%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (13,6%), Bruntal (13,1%), Usti nad Labą (12,1%) oraz Jesenik (12,0%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,3% do 4,8%) oraz w powiecie Mlada Boleslav (4,7%). 4

5 W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 30 kwietnia 2013 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 14,2 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Havlickuv Brod (73,9), Bruntal (61,5), Karwina (51,1), Usti nad Labą (43,5) oraz Most (47,4). Zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu 2013 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 22,3% ogółu bezrobotnych (w marcu ,5%, w kwietniu ,8%). VI. Handel zagraniczny W okresie pierwszego kwartału 2013 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 6,7%. Eksport był niższy o 6,3% i wyniósł 29,3 mld EUR, a import o 7,1% i wyniósł 25,6 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie obniżyła się o 0,6% i wyniosła 3,8 mld EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-marzec 2012/2013 (w mln) STYCZEŃ-MARZEC 2012 STYCZEŃ-MARZEC 2013 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,6 94,8 EUR ,7 92,9 USD ,3 93,5 Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 81,6 mln EUR), w grupie napojów i tytoniu (o 35,5 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 14,8 mln EUR), a spadek w grupie maszyn i środków transportu (o 413 mln EUR), surowców z wyjątkiem smarów (o 7,7 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 2,9 mln EUR).Wzrost deficytu handlowego odnotowano w grupie żywności i zwierząt żywych (o 42,9 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 247,3 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 66,4 mln EUR). W okresie I kw r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 57,2 mln EUR, tj. o 1,7%); w grupie wyrobów pozostałych (o 28,1 mln EUR, tj. 86,2%), w grupie napojów i tytoniu (o 26,1 mln EUR, tj. o 15,7%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 22,0 mln EUR, tj. o 1,2%). Największy spadek wartości eksportu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 9,0%); w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 268,8 mln EUR, tj. o 4,9%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 247,9 mln EUR, tj. o 19,5%). Wzrost wartości importu odnotowano w grupie żywności i zwierząt żywych (o 44,8 mln EUR, tj. o 3,5%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 28,2 mln EUR, tj. o 43,1%), a największy międzyroczny spadek w grupie maszyn i środków transportu (o 1.142,3 mln 5

6 EUR, tj. o 10,2%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 495,2 mln EUR, tj. o 15,7%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 269,5 mln EUR, tj. o 5,3%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie pierwszego kwartału 2013 roku, były samochody osobowe (9,2% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,1%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,9%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,3%), druty i kable izolowane (1,7%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,4%), nowe opony samochodowe z gumy (1,4%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,3%), energia elektryczna (1,2%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 32,8% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym była niższa o 5,5%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,1%), ropa naftowa (4,3%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,8%), gaz ziemny (3,5%) oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (2,4%); następnie leki (2,1%); części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,7%), zespolone obwody elektryczne (1,7%), samochody osobowe (1,5%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,6% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 11,0%. Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (2.728 mln EUR), Słowacją (1.068 mln EUR), Wielką Brytanią ( mln EUR), Francją ( 667,8 mln EUR) oraz Austrią ( 522,4 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową (-464,5 mln EUR), Japonią (-378,2 mln EUR), Rosją (- 271,1 mln EUR), Azerbejdżanem (-224,1 mln EUR), Tajlandią (- 188,1 mln EUR), Tajwanem (-158,6 mln EUE) oraz Polską (-143,0 mln EUR). VII. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie pierwszego kwartału 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 5,8% i wyniosły 3,6 mld EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski obniżyła się o 9,3% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 2,4% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 132 mln EUR i wyniósł 143,1 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 6,5 mln EUR, tj. o 4,9%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 4,4 mln EUR, tj. 2,0%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 2,0 mln EUR, tj. o 333%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 76,0 mln EUR, tj. o 11,1%),w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 73,2 mln EUR, tj. o 13,6%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 21,5 mln EUR, tj. o 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 2 Wg danych MG RP, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie I kw roku były niższe o 1,8% i wyniosły mln EUR; przy czym, polski eksport do RCz wzrósł o 0,7% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się 5,6% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości 870 mln EUR. W stosunku międzyrocznym wartość nadwyżki była wyższa o 12,3%. 6

7 18,6%), w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 13,8 mln EUR, tj. o 13,7%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 7,8 mln EUR, tj. o 21,3%) 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 21,8 mln EUR, tj. o 35,4%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 10,8 mln EUR, tj. o 5,3%). Największy spadek importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 34,5 mln EUR, tj. o 6,9%) w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 23,3 mln EUR, tj. o 3,9%), w grupie napojów i tytoniu (o 7,7 mln EUR, tj. o 35,2%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 7,4 mln EUR, tj. o 4,0%). Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszego kwartału 2013 r., Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-119,0 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-109,4 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-84,5 mln EUR); następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-30,9 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-4,8 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+139,4 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+42,8 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+20,3 mln EUR) , ,0 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń marzec 2012/2013 (w mln EUR) 1 914, , , , ,0 500,0 0,0-11,2-143,1-500,0 I - III 2012 I - III 2013 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (7,3%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,2%), sztaby i pręty z żelaza i stali (2,7%), węglowodory cykliczne (2,4%), węgiel kamienny (2,1%), aparaty i urządzenia telefoniczne 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 7

8 (1,7%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,7%), odpady i złom miedzi (1,5%) oraz olej rzepakowy (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,0% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 0,3%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (6,6%), drut miedziany (4,1%) oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,9%); następnie druty i kable izolowane (2,6%), węgiel kamienny (2,3%), pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej (2,2%), energia elektryczna (2,0%), meble do siedzenia (1,7%), oleje mineralne przetworzone (1,7%) oraz wyroby płaskie z żelaza i stali (1,7%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,9% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 8,2%. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2013 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,3%) po Niemczech (25,4%) i Chinach (10,8%), a przed Słowacją (5,9%), Rosją (5,3%), Włochami (3,9%), Francją (3,2%) oraz Niderlandami (3,2%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,9%) po Niemczech (31,4%) i Słowacji (8,8%), a przed Wielką Brytanią (5,1%), Francją (5,1%), Austrią (4,4%) i Włochami (3,7%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej, spowodowany był głównie pogłębieniem się czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 49,9 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 32,3 mln EUR) jak również spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 41,5 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 35,6 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w okresie I kw roku wykazywały części i akcesoria samochodowe (104%), silniki spalinowe z zapłonem iskrowym (109%), energia elektryczna (120%), odpady i złom żelaza i stali (129%), aparaty i urządzenia telefoniczne (158%), koks (160%) oraz węglowodory cykliczne (120%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (92%), drutów i kabli izolowanych (75%), węgla kamiennego (74%), mebli do siedzenia (78%), przetworzonych olejów ropy naftowej (78%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (84%), serów i twarogów (88%) oraz mięsa i podrobów z drobiu (82%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały węglowodory cykliczne (143%), aparaty telefoniczne (145%), traktory (120%), środki do prania i czyszczenia (123%), miedź rafinowana i stopy miedzi (617%) oraz przetworzone oleje ropy naftowej (248%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku samochodów osobowych (77%), części i akcesoriów samochodowych (90%), maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (88%), pozostałych sztab i prętów z żelaza i stali (74%), węgla kamiennego (91%) oraz oleju rzepakowego (72%). Biorąc pod uwagę trwającą od ponad roku krytykę jakości polskiej żywności sprzedawanej na rynku czeskim, należy stwierdzić, że dane Czeskiego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2013 roku wskazują na międzyroczny wzrost czeskiego importu z Polski żywności i zwierząt żywych (o 5,3%), przy równoczesnym 8

9 spodku czeskiego eksportu do naszego kraju w tej grupie towarowej (o 8,6%). Dane te wskazują jednak również na spadek importu z Polski serów i twarogów (o 12,2%), jaj (o 19%) masła (o 27,2%), cukru, melasy i miodu (o 38,9%), mięsa drobiowego i podrobów (o 18,4%), mięsa wieprzowego (o 4,9%) oraz ryb konserwowych i świeżych (o 30,0%), a zarazem na wzrost importu zbóż i wyrobów zbożowych (o 30,0%), warzyw i owoców (o 24,9%) oraz paszy dla zwierząt (o 35,9%), co z kolei mogłoby wskazywać na spadek zainteresowania importem z Polski gotowych wyrobów spożywczych na korzyść surowców i przetworów do ich produkcji. Potwierdzają to również dane statystyczne Ministerstwa Gospodarki RP (Insigos), z których widoczny jest spadek wartości eksportu do Czech produktów mlecznych, jaj ptasich, tłuszczów i olejów jadalnych, ryb i przetworów rybnych, kawy i herbaty, cukru i wyrobów cukierniczych oraz wzrost wartości eksportu napojów bezalkoholowych, warzyw i owoców, zbóż, nasion, paszy dla zwierząt oraz zwierząt żywych. VIII. Problemy czeskiego budownictwa Kryzys gospodarczy w Republice Czeskiej najbardziej znacząco wpłynął na branżę budowlaną. Produkcja budowlana obniża się już piąty rok z kolei, łącznie w tym okresie spadła o ponad 22%. Kryzys w czeskim budownictwie jest jednak również szansą - na oczyszczenie i uzdrowienie rynku budowlanego. Nadzieję na poprawę sytuacji daje rozwój infrastruktury transportowej, w zakresie której - w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi - Republika Czeska ma opóźnienia. Po latach stagnacji również deweloperzy zaczynają intensyfikować swoje działania. Ubiegłoroczna produkcja w czeskiej branży budowlanej była o 123 mld CZK niższa niż w rekordowym dla czeskiego budownictwa roku 2008, kiedy wyniosła 548 mld CZK. Przedstawiciele branży oczekują zmian najwcześniej w 2014 r., kiedy najprawdopodobniej zacznie rosnąć gospodarka krajowa. W kryzysie radzą sobie dobrze te firmy budowlane, które są w stanie świadczyć swe usługi za granicą i specjalizują się np.: w nietypowych betonowych konstrukcjach lub tunelach. Przykładem może być grupa PSJ z Jihlavy, która świadczyła bądź świadczy usługi budowlane w 27 krajach, w usługach na rynkach zagranicznych specjalizuje się również OHL ŽS (działa w 12 europejskich krajach), PSG oraz Enteria. W gorszej sytuacji są firmy, których właścicielami są wielkie koncerny międzynarodowe w ich przypadku wejście na rynek zagraniczny może zostać zablokowane przez właściciela, ze względu na fakt, że działa już tam firma będąca jego własnością. Obecnie 5 największych firm budowlanych na czeskim rynku to: 1. Metrostav, 2. Eurovia, 3. Skanska, 4. Strabag, 5. OHL ŽS. Do największych atutów czeskiej branży budowlanej należy przede wszystkim położenie geograficzne w centrum Europy, zdolność realizacji zaawansowanych technicznie projektów budowlanych, dobre wykształcenie, niższe koszty pracy w porównaniu z krajami wysoko 9

10 rozwiniętymi oraz fakt, że największe czeskie firmy budowlane mają w większości przypadków silnego partnera strategicznego. Do minusów należy kiepska dyscyplina płatnicza (głównie w przypadku mniejszych klientów), długie terminy płatności oraz spadająca liczba dobrze wykwalifikowanych rzemieślników i czeladników. Według spółki CEKIA okres płatności w branży budowlanej wydłużył sie od 2009 r. z 73,3 do 83 dni, w przypadku 150 największych firm z 113,1 do 120 dni, przy czym czeski przeciętny okres płatności oscyluje wokół 60 dni. Negatywną stroną czeskiego budownictwa jest również wysoka zależność branży od państwa, które jest inwestorem w ok. połowie wszystkich zamówień budowlanych. Dla porównania - w Niemczech państwo jest inwestorem w maksymalnie 15-20% przypadków zamówień. Państwu czeskiemu, jako głównemu inwestorowi, brakuje według specjalistów, koncepcji rozwoju branży budowlanej. Stworzeniu takiej koncepcji nie pomaga też fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat 7-krotnie wymieniano Ministra Transportu. W chwili obecnej największym problemem dla firm budowlanych jest niemal całkowite wstrzymanie inwestycji państwa w infrastrukturę transportową. Z tym problemem wiąże się poważny problem korupcji w czeskim budownictwie i mała przejrzystość procedur zamówień publicznych. W ubiegłym roku na czeskim rynku działało 598 firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników o 22% mniej, niż na początku kryzysu. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, ponieważ specjaliści przewidują, że z rynku znikną przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, które działają jako podwykonawcy wielkich. Z dużych przedsiębiorstw upadłość ogłosiła tylko jedna Eiffage Construction, choć jeszcze w 2010 r. miała obrót 2,4 mld CZK. Analitycy wskazują, że wielkim potencjałem Republiki Czeskiej jest możliwość korzystania ze środków unijnych oraz konieczność podjęcia niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury. Z drugiej strony jednak zauważają, że w Republice Czeskiej brakuje dobrych projektów inwestycyjnych oraz umiejętności przekierowania środków unijnych do tych projektów. Czeski Państwowy Fundusz Infrastruktury Transportowej ma w br. do dyspozycji jedynie 64,5 mld CZK, realne staje się zagrożenie, że przy niedostatecznych środkach z budżetu krajowego, Republice Czeskiej nie uda się skorzystać ze środków unijnych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych. Przy tym specjaliści podkreślają, że np.: sieć autostrad w Republice Czeskiej wymaga rozbudowy, natomiast sieć połączeń kolejowych choć wystarczająca, wymaga modernizacji. Problemów czeskiej branży budowlanej przysparza znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych i sama procedura. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku, w 80% przypadków jako jedyne kryterium wyboru zwycięzcy przetargu wskazuje się najniższą cenę. Zmusza to oferentów do cięcia kosztów do tego stopnia, że obniża to jakość realizowanych prac. Choć ustawa umożliwia ocenę pod kątem oferty najbardziej korzystnej z gospodarczego punktu widzenia, większość Zamawiających nie podejmuje takiego ryzyka. Realizację projektów hamuje wielka liczba odwołań od wyników przetargów do Urzędu Ochrony Konkurencji. Firmy budowlane narzekają na problemy ze zdobyciem środków finansowych banki zaostrzyły warunki udzielania kredytów na projekty budowlane ze względu na to, że w porównaniu ze średnią, udział złych kredytów budowlanych jest o 17% wyższy. Specjaliści 10

11 wskazują, że sposobem na obejście tego problemu mogłaby być emisja obligacji przez przedsiębiorstwa. Kolejnym problemem czeskich przedsiębiorstw budowlanych jest ich rentowność średnia wartość wskaźnika rentowności według spółki CEKIA spadła z 5,9% w 2009 r. do 4,4 % obecnie, w ramach grupy 150 największych czeskich firm budowlanych ten spadek jest jeszcze wyraźniejszy z 6,5 do 4,3% w tym samym okresie. Problemy firm budowlanych przekładają się na problemy branż, które z nimi współpracują i są od nich zależne, np.: producentów materiałów budowlanych. Przykładowo od 2008 r. produkcja cementu w Republice Czeskiej spadła o jedną czwartą, w bieżącym roku specjaliści oczekują spadku o kolejnych 10%. Poważne ograniczenia dotyczą również produkcji cegły, od 1993 r. liczba cegielni w RCz zmalała z 68 na 25. Jednak problem ten nie dotyka wszystkich cegielni w równym stopniu. Dobrze radzi sobie np.: spółka Heluz, największy producent cegły w RCz. Na rynku deweloperskim dochodzi w RCz do znaczących zmian. Obecnie nowe projekty realizują tylko te firmy deweloperskie, które dysponują środkami i własnymi terenami pod budowę. Drugim trendem jest wejście na rynek deweloperski wielkich firm inwestycyjnych, które nie potrzebują znaczącego udziału banków w finansowaniu swych projektów. W ostatnim czasie do projektów deweloperskich inwestują czeskie grupy inwestycyjne PPF i CPI Group. Rośnie budownictwo obiektów biurowych w Pradze są obecnie realizowane dwa znaczące projekty inwestycyjne Quadium i Florentinum, planowane są biurowce w ramach projektu Smichovske nadrazi. Jednak poza dużymi miastami tego typu inwestycje praktycznie nie występują. W budownictwie mieszkaniowym doszło do koncentracji rynku ponad połowę udziału w czeskim rynku mają łącznie trzy firmy Ekospol, Central Group i Finep. Również i w tym dziale firmy zaczynają podejmować nowe inwestycje, w ciągu następnych dwóch lat rozpocznie się budowa mieszkań w projekcie Rohansky ostrov w Pradze. Specjaliści podkreślają, że okres oczekiwania na koniunkturę należy wykorzystać jako czas na poprawę efektywności działań firmy i ewentualne ukierunkowanie swej działalności na jakąś niszę rynkową. Największe inwestycje, które rozbudzają nadzieje czeskich firm budowlanych to przebudowa autostrady D1, gdzie zostały już wybrane firmy realizujące dwa pierwsze odcinki prac, oraz planowana budowa dwóch nowych bloków elektrowni atomowej Temelin, o wartości ok mld CZK. IX. Obniżenie wsparcia dla badań stosowanych Rządowa Rada na Rzecz Rozwoju, Badań i Innowacji, na podstawie danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów RCz, przygotowała plan dofinansowania badań stosowanych (applied research) w sektorze prywatnym, który przewiduje redukcję wsparcia na ten cel o 3 mld CZK do 2016 r. (z ubiegłorocznej puli 5,5 mld CZK). Największe cięcia będą dotyczyły Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które redystrybuuje środki na ten cel. Środowisko czeskich firm badawczo-rozwojowych, reprezentowane przez Stowarzyszenie Organizacji Badawczych, wyraża zaniepokojenie obniżaniem w ostatnich latach wsparcia na 11

12 badania stosowane. Zauważa również, że ten czeski trend jest rozbieżny z tendencjami w innych krajach rozwiniętych i zagraża konkurencyjności czeskiej gospodarki. W ubiegłym roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu wsparło przedsiębiorców kwotą 3,4 mld CZK, w bieżącym roku ma na ten cel środki w wysokości 2,5 mld CZK, natomiast już w 2014r. pozostanie mu do dyspozycji 1,6 CZK. Najpoważniejszej redukcji wsparcia należy jednak oczekiwać w latach , kiedy łączna wartość programów wsparcia zostanie obniżona do poziomu odpowiednio 860 mln CZK i 180 mln CZK. Planowane cięcia są przy tym sprzeczne z oficjalnym stanowiskiem rządu premiera Petra Necasa, które zakłada złagodzenie tempa konsolidacji finansów publicznych i ukierunkowanie działań na wzrost gospodarczy i jego wsparcie. X. Przychody ze sprzedaży detalicznej Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu br. w stosunku międzyrocznym obniżyły się o 3,3%. Po oczyszczeniu od wpływu dni pracy spadek wynosił 0,1%. Spadek w sprzedaży detalicznej w Republice Czeskiej został odnotowany po raz piąty w kolejno po sobie następujących miesiącach. W porównaniu z lutym br. przychody ze sprzedaży detalicznej, po oczyszczeniu od wpływu czynników sezonowych, wzrosły realnie o 1,4%. Spadek w przychodach odnotowali sprzedawcy paliw (o 4%) i artykułów innych niż spożywcze (o 2,5%). Jedynie sprzedaż artykułów spożywczych - z uwagi na Święta Wielkanocne - wzrosła w analizowanym okresie o 2,8%. Przychody w branży sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych w stosunku międzyrocznym spadły o 8,9%, natomiast w porównaniu z lutym br., po oczyszczeniu od wpływu czynników sezonowych, wzrosły realnie o 0,7%. Przychody z usług spadły w I kwartale br. w stosunku międzyrocznym o 3%, spadek odnotowały wszystkie branże usługowe. Po oczyszczeniu od wpływów dni pracy spadek wyniósł 1,4%. XI. Planowane inwestycje do kolei Czeski Zarząd Dróg Kolejowych (SZDC) kontynuuje realizację planu zmierzającego do jak najszybszego wybudowania głównych korytarzy kolejowych, przy maksymalnym wykorzystaniu dotacji unijnych. 3 maja br. SZDC ogłosił największe w tym roku zamówienie publiczne - na modernizację odcinka trasy kolejowej Běchovice - Úvaly za 1,8 mld CZK (ok. 72 mln EUR). Odcinek ten jest jednym z ostatnich niezmodernizowanych odcinków korytarza kolejowego Děčín - Břeclav. Rozpoczęcie prac przewidywane jest we wrześniu br. a zakończenie w maju 2016 r. Zarząd Dróg Kolejowych ma w planie również kilka innych większych zamówień publicznych, które dotyczyć będą głównie czwartego korytarza kolejowego - z Pragi do Czeskich Budziejowic. Korytarze kolejowe planuje się połączyć z praskim węzłem 12

13 kolejowym dzięki przebudowie odcinka między praskimi dzielnicami Hostivař i Vršovice. Łączny koszt tego projektu jest szacowany na ponad 6 mld CZK, jego realizacja będzie jednak przebiegać w kilku etapach - w br. zapoczątkuje ją przetarg na rekonstrukcję stacji Hostivař. Kolejne przetargi będą dotyczyły południowo-czeskich odcinków Veselí nad Lužnicí - Soběslav i Ševětín - Horusice. Pod uwagę brane są również rekonstrukcje odcinków Liberec- Tanwald oraz Czeskie Budziejowice - Volary. Zarząd Dróg Kolejowych nie dysponuje szacunkowymi danymi nt. wartości tych przetargów. Z budżetu Państwowego Funduszu Infrastruktury Transportowej na prace budowlane na kolei w br. przeznaczono 5 mld CZK, zaś w przyszłym roku planuje się przeznaczyć 14 mld CZK. Element ryzyka do planu szybkiej realizacji rekonstrukcji czeskich dróg kolejowych wnosi procedura przetargowa. W ostatnim czasie bowiem coraz częściej zdarza się, że firmy niezadowolone z wyniku przetargu wnoszą odwołania do czeskiego Urzędu Ochrony Konkurencji. Postępowanie przed tym Urzędem może istotnie opóźnić realizację danego projektu, tak jak to się dzieje np.: w przypadku korytarza Rokycany-Pilzno za 4 mld CZK, gdzie na skutek wszczęcia postępowania odwoławczego, realizacja projektu opóźnia się o ponad rok. Opóźnienia wpływają na płynność czerpania środków unijnych na te projekty. Dotychczas rozstrzygnięte przetargi na prace budowlane na kolei wydają się być korzystne dla zamawiającego - zwycięzcy przetargów oferują bowiem ceny znacząco niższe od zakładanych, np.: w przetargu na budowę korytarza kolejowego Tábor-Sudoměřice zwycięska firma OHL ŽS zaproponowała cenę 1,4 mld CZK, tj. o 1 mld CZK niższą niż przewidywał zamawiający. XII. Sytuacja ekonomiczna firm przemysłu drzewnego Sytuacja ekonomiczna czeskich firm przemysłu drzewnego w ostatnich latach znacznie się pogorszyła. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw z tej branży opuszcza rynek. Na sytuację branży w dużym stopniu wpływa kryzys w budownictwie - nie mniej istotna jest polityka państwa. Według analizy sporządzonej przez firmę Bisnode łączny przychód 50 największych firm czeskich w branży obróbki drewna w latach wzrósł o 14% i wynosił 36,4 mld CZK, jednak ich zyski spadły o 4,6% i wyniosły 770 mln CZK. Analitycy twierdzą, że powodem tego stanu jest niejasna strategia państwa w zakresie zarządzania lasami, następstwem której są nieregularne dostawy drewna i nieprzewidywalność cen surowca. Te czynniki, wraz z wzrastającym udziałem eksportu drewna powodują, że ceny drewna rosną, co z kolei stwarza poważny problemem dla małych i średnich przedsiębiorstw. W opinii analityków, jedynie producenci specyficznych i unikatowych produktów mogą do ceny końcowej wliczyć rosnącą cenę surowca, pozostałe firmy z branży wstrzymują inwestycje lub kończą działalność. Przychody ze sprzedaży produktów i usług w branży obróbki drewna ogółem wzrosły w latach o ponad jedną czwartą - z 73,7 mld CZK do 93,7 mld CZK, co oznacza szybszy wzrost niż w całym przemyśle przetwórczym. W latach , kiedy na branżę oddziaływały skutki kryzysu, przychody te spadły w poszczególnych latach odpowiednio o 13

14 5,4 i 13,4%. Po nieznacznym ożywieniu w 2010 r. (wzrost o 1,6%) przychody spadły o 0,6% i wyniosły ok. 77,2 mld CZK. XIII. Stopa bezrobocia w 2013 r. Według danych czeskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPSV) stopa bezrobocia w Republice Czeskiej w 2013 roku będzie utrzymywać się w przedziale od 7,2 do 7,8%. Wynika to z analizy zatrudnienia i bezrobocia, które Ministerstwo przedłożyło na środowym posiedzeniu rządu. W styczniu br. stopa bezrobocia w RCz wynosiła 8%, w lutym 8,1%, a w marcu 8%. Czeskie Ministerstwo Pracy przyjęło od 2013 r. nowe zasady obliczania stopy bezrobocia - według uprzednio obowiązujących zasad, obecna stopa bezrobocia kształtowałaby się na poziomie ok. 10,1%. Na obecną niekorzystną sytuacją na czeskim rynku pracy, wpływa słaba koniunktura gospodarcza, skutkująca wyraźną przewagą podaż pracy nad jej popytem. MPSV analizowało również dochód netto gospodarstw domowych, który w 2012 r. wzrósł jedynie o 2% i wynosił przeciętnie CZK (ok EUR). Przeciętna wysokość świadczeń emerytalnych w ubiegłym roku wzrosła o 2,2% i wynosiła CZK (ok. 422 EUR), jednak realnie (po odjęciu inflacji) emerytury obniżyły się o 2,3%. Według stanu z początku 2013 r. sytuacja gospodarstw domowych pod względem dochodów w porównaniu z 2012 r. nie uległa zmianie. W ubiegłym roku, według danych MPSV, zostały wypłacone świadczenia socjalne o wartości 7,8 mld CZK, tj. o 56% więcej niż w 2011 r. Powodem był przede wszystkim wzrost liczby beneficjentów świadczeń po zniesieniu zapomóg socjalnych oraz wzrost liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w br., według szacunkowych danych MPSV, powinno wzrosnąć w przedziale od 1,6 do 2,6% a w 2014 r. w przedziale od 2,6 do 4%. Realne wynagrodzenia w br. powinno wzrosnąć o 0,8%. Ministerstwo nie wyklucza jednak również spadku realnych XIV. Dochody gospodarstw domowych w 2012 r. Na sytuację czeskich gospodarstw domowych w 2012 r. najbardziej znacząco wpłynął spadek gospodarczy oraz stosunkowo wysoki wzrost inflacji. Pomimo niższego wzrostu dochodów, konsumenci zwiększali swe oszczędności, ale siła nabywcza pieniądza spadła ze względu na inflację. Tempo wydatków na konsumpcję wyraźnie spadło, pod koniec 2012 r. było najniższe w historii czeskiej gospodarki. Informacje opublikowało czeskie Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (MPSV). Według opracowanej przez MPSV Analizy rozwoju dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 2012 r. i prognozy na następny okres - czysty dochód gospodarstwa domowego 14

15 w Republice Czeskiej wzrósł w ubiegłym roku nominalnie o 2% i wynosił średnio CZK, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił CZK. Największym źródłem dochodów gospodarstw domowych były wynagrodzenia, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło CZK i wzrosło w porównaniu z 2011 r. o 2,7%. Jednak po uwzględnieniu wpływu inflacji przeciętne wynagrodzenie obniżyło się o 0,6%. Drugim, co do wielkości, źródłem dochodów gospodarstw domowych były dochody ze świadczeń socjalnych, w ubiegłym roku wzrosły nominalnie o 2,6%. Świadczenia socjalne dla osób w trudnej sytuacji materialnej wzrosły o 55,6%, wzrósł również poziom wypłacanych świadczeń emerytalnych i dodatków na opiekę. Przeciętna wysokość emerytury wzrosła w stosunku międzyrocznym o 2,2% i wynosiła CZK, realnie jednak obniżyła się o 2,3%. Spadła przeciętna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, natomiast wzrosło wsparcie dla tych osób - o 5,5% w stosunku międzyrocznym (5.892 CZK). Na świadczenia chorobowe wypłacono 19,4 mld CZK, tj. o 9,9% mniej niż w 2011 r. Wzrost cen konsumpcyjnych był najwyższy od 2008 r., inflacja wyniosła 3,3% (dla porównania w 2011r. wyniosła 1,9%). Zdaniem MPSV duży wpływ na redukcję wydatków konsumpcyjnych miało podniesienie obniżonej stawki podatku VAT z 10 na 14% od 1 stycznia 2012 r. Największy wpływ na inflację miał wzrost opłat mieszkaniowych, artykułów spożywczych i transportu, spadły ceny ubrań, obuwia, wyposażenia mieszkań i usług telekomunikacyjnych. Gospodarstwa domowe ograniczyły zakupy nie tylko zbędnych ale i podstawowych towarów i usług, bardziej racjonalne było również ich zachowanie w zakresie kredytów i pożyczek. Kredyty dla gospodarstw domowych wzrosły w porównaniu z 2011 r. o 4%, najmniej od 1998r. Konsumenci ograniczyli kredyty konsumpcyjne na nieokreślony cel, wzrosło natomiast zainteresowanie kredytami na zakup mieszkania (o 4,8%). Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły w stosunku międzyrocznym o 3,4% do 1.770,3 mld CZK, o jedną trzecią mniej niż w 2011 r. Jednakże z uwagi na inflację i realnie ujemne stawki oprocentowania wkładów, ponad 38 mld CZK z wykładów straciło wartość. Według prognozy Ministerstwa, nie należy w bieżącym roku oczekiwać wyraźnych zmian. Najprawdopodobniej konsumenci znów ograniczą swe wydatki, tak więc Ministerstwo oczekuje stagnacji PKB lub jedynie jego słabego wzrostu. 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2013 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-MARZEC 2013 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I - III 2012 I - III 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Wartość I - III 2012 I - III 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Saldo I-III 2012 Saldo I-III 2013 Ogółem w tym: ,2 100, ,6 100,0 93, ,8 100, ,4 100,0 92, , ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 055,7 3, ,6 3,6 100, ,7 4, ,5 5,2 103,5-237,0-279,9 1 Napoje i tytoń 166,2 0,5 192,3 0,7 115,7 154,5 0,6 145,1 0,6 93,9 11,7 47,2 2 Surowce z wyjątkiem paliw 868,9 2,8 829,1 2,8 95,4 795,1 2,9 763,0 3,0 96,0 73,8 66,1 3 Paliwa mineralne i smary 1 268,8 4, ,9 3,5 80, ,0 11, ,8 10,4 84, , ,9 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 80,6 0,3 85,5 0,3 106,1 62,5 0,2 52,8 0,2 84,5 18,1 32,7 5 Chemikalia i wyroby pochodne 1 877,1 6, ,1 6,5 101, ,2 11, ,8 12,0 98, , ,7 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 5 459,4 17, ,6 17,7 95, ,9 18, ,0 18,7 94,7 418,5 415,6 7 Maszyny i środki transportu ,1 55, ,8 53,4 91, ,6 40, ,3 39,4 89, , ,5 8 Różne wyroby przemysłowe 3 286,8 10, ,0 11,4 101, ,9 9, ,5 10,2 99,1 654,9 736,5 9 Wyroby pozostałe 32,6 0,1 60,7 0,2 186,2 65,4 0,0 93,6 0,0 143,1-32,8-32,9 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

17 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2013 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-MARZEC 2013 R. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-III 2012 I-III 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Wartość I-III 2012 I-III 2013 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2013/2012 Saldo I-III 2012 Saldo I-III 2013 Ogółem w tym: 1 914,4 100, ,9 100,0 90, ,6 100, ,0 100,0 97,6-11,2-143,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 115,3 6,0 93,8 5,4 81,4 202,0 10,5 212,8 11,3 105,3-86,7-119,0 1 Napoje i tytoń 8,5 0,4 9,4 0,5 110,6 21,9 1,1 14,2 0,8 64,8-13,4-4,8 2 Surowce z wyjątkiem paliw 101,0 5,3 87,2 5,0 86,3 61,6 3,2 83,4 4,4 135,4 39,4 3,8 3 Paliwa mineralne i smary 79,9 4,2 80,9 4,7 101,3 169,3 8,8 165,4 8,8 97,7-89,4-84,5 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 36,7 1,9 28,9 1,7 78,7 6,9 0,4 8,6 0,5 124,6 29,8 20,3 5 Chemikalia i wyroby pochodne 217,2 11,3 221,6 12,8 102,0 186,2 9,7 178,8 9,5 96,0 31,0 42,8 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 539,7 28,2 466,5 26,9 86,4 599,2 31,1 575,9 30,6 96,1-59,5-109,4 7 Maszyny i środki transportu 683,9 35,7 607,9 35,0 88,9 503,0 26,1 468,5 24,9 93,1 180,9 139,4 8 Różne wyroby przemysłowe 131,6 6,9 138,1 8,0 104,9 173,8 9,0 169,0 9,0 97,2-42,2-30,9 9 Wyroby pozostałe 0,6 0,0 2,6 0,1 433,3 1,7 0,0 3,4 0,0 200,0-1,1-0,8 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo