Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW R II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. BEZROBOCIE... 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 VI. HANDEL ZAGRANICZNY... 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VIII. WZNOWIENIE PROGRAMU ZIELONE ŚWIATŁO DLA OSZCZĘDNOŚCI... 9 IX. NOWELIZACJA KODEKSU HANDLOWEGO X. PRZEWIDYWANY NIEDOBÓR WĘGLA W REPUBLICE CZESKIEJ XI. SPADEK DEFICYTU W HANDLU ROLNYM W I PÓŁROCZU 2012 R XII. AKTUALIZACJA PAŃSTWOWEJ KONCEPCJI ENERGETYCZNEJ XIII. ZAPOWIEDŹ RECESJI GOSPODARCZEJ W 2012 ROKU XIV. PRZECIĘTNE KOSZTY PRACY W REPUBLICE CZESKIEJ XV. EKSPORT ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z REPUBLIKI CZESKIEJ XVI. MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE FOR ARCH W PRADZE

2 I. PKB w II kwartale 2012 roku Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego (CSU), PKB tego kraju w drugim kwartale 2012 roku w stosunku międzyrocznym, obniżył się o 1,2%, a stosunku do kwartału poprzedniego o 0,2%. Z informacji CUS wynika, że stan ten spowodowany został międzyrocznym spadkiem produkcji przemysłowej oraz słabymi wynikami w niektórych pozostałych sektorach gospodarki, głównie w budownictwie. Od początku roku obserwuje się spadek popytu krajowego, co przejawia się niższymi obrotami w handlu wewnętrznym oraz stagnacją importu. Wzrost eksportu tłumaczy się lepszą kondycją gospodarczą najważniejszych odbiorców czeskich produktów, głównie Niemiec, Słowacji i Polski ,5 3,1 2,3 0,4 PKB Republiki Czeskiej w cenach stałych (międzyrocznie - kwartał do kwartału w %) -4,3-4,1-4,7-3,1 1,1 3,0 2,9 2,4 2,5 2, ,5 0,4-1,0-1,2 I II III IV II. Przemysł W drugim kwartale 2012 r. produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej międzyrocznie obniżyła się o 0,9%. Ogółem za pierwsze półrocze jej wzrost w cenach stałych wyniósł 1,0% W pierwszym półroczu największy wzrost odnotowano w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 8,5%) oraz w produkcji urządzeń elektrycznych (o 6,0%), następnie w produkcji pozostałych środków transportu (o 5,0%), maszyn i urządzeń (o 4,5%) oraz w produkcji substancji chemicznych (o 1,3%). Największy spadek odnotowano w produkcji komputerów (o 11,9%), odzieży (o 9,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 7,7%), podstawowych wyrobów hutniczych (o 6,2%), koksu (o 2,6%) oraz artykułów spożywczych (o 2,1%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w I półroczu br., w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 3,4%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 5,3%. 2

3 Wartość nowych zamówień w przemyśle wzrosła międzyrocznie o 4,3%; w tym wartość zamówień zagranicznych wzrosła o 8,3%, a zamówień krajowych obniżyła się o 3,1%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim na koniec czerwca 2012 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie niższa o 0,3%. Średnie wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach przemysłowych na koniec czerwca br. wzrosło nominalne o 1,9% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych Wyszczególnienie (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) kwiecień maj czerwiec styczeń czerwiec 2012 Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 102,2 97,6 97,8 101,0 B) Wydobycie 96,5 100,1 100,9 97,3 C) Przemysł przetwórczy 101,5 97,5 97,3 101,0 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 112,3 97,1 102,8 102,7 III. Budownictwo Produkcja budowlana w drugim kwartale 2012 roku w stosunku międzyrocznym była niższa o 5,1%. Wartość produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym wzrosła o 0,1%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą obniżyła się o 15,8%. Od początku roku produkcja budowlana była międzyrocznie niższa o 6,7%; w tym w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym o 2,0%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 7,7%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie na koniec czerwca 2012 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, międzyrocznie obniżyła się o 3,9%. Średnie wynagrodzenie w tej branży obniżyło się nominalnie o 0,6% i na koniec czerwca wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w pierwszy półroczu 2012 r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 9,2%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 26,19%. Liczba rozpoczętych realizacji mieszkań w I półroczu br. obniżyła się 2,3%, a liczba zakończonych realizacji wzrosła 13,4%. 3

4 Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńczerwiec kwiecień maj czerwiec Produkcja budowlana ogółem 97,3 96,5 91,6 93,3 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 99,4 102,1 98,6 98,0 92,2 85,4 77,9 82,3 82,2 84,3 61,8 71,7 86,4 35,2 73,9 75,2 61,3 141,6 99,2 203,4 82,6 81,1 44,0 191,9 144,6 388,9 87,7 82,8 94,2 113,4 102,3 134,2 IV. Bezrobocie Na koniec lipca 2012 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 485,6 tys. osób, tj. tyle samo jak przed rokiem oraz o 11,0 tys. więcej niż na koniec czerwca br. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec lipca 2012 r. wyniosła 8,3%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 6,9 %, a wśród kobiet 10,1%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (15,8%), Bruntal (15,5%), Decin i Karvina ( po 13,8%), Chomutov (13,7%), Usti nad Labem (13,6%) oraz Hodonin (13,3%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (3,3% - 4,2%), Mlada Boleslav (4,7%) oraz Pilzno- Południe (5,0%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 31 lipca 2012 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 11,8 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Bruntal (42,2), Teplice (38,2), Trebic (35,3) oraz Hodonin (31,4). Zasiłek dla bezrobotnych w lipcu 2012 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 18,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w czerwcu ,8%, w lipcu ,8%). V. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu, w porównaniu z czerwcem br., obniżyły się łącznie o 0,1%. Odnotowano spadek cen warzyw (o 12,7%), jaj, cukru, jogurtów oraz herbaty (od 1,5 do 1,9%), odzieży (o 3,4%) i obuwia (o 5,1%). Odwrotny kierunek miały ceny urlopów wypoczynkowych, leków, owoców cytrusowych, jabłek i słodyczy. 4

5 Międzyrocznie inflacja w lipcu 2012 r. wyniosła 3,1% i była o 0,4 pp. niższa niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu z lipcem 2011 roku, wyższe były ceny usług zdrowotnych (o 9,9%), artykułów spożywczych (o 7,0%), czynszów i opłat mieszkaniowych - w tym gazu ziemnego (o 14,0%), energii elektrycznej (o 4,2%), opłat za wodę (o 12,0%) i ścieki (o 10,5%), ciepła i wody ciepłej (o 8,6%) oraz opłat czynszowych (o 5,2%). Wzrost cen odnotowano również w dziale usług restauracyjno-hotelowych (o 4,1%) oraz transportu (o 1,9%) Niższe niż przed rokiem były ceny odzieży i obuwia (o 2,9%), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 1,5%), mebli i sprzętu AGD (o 1,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,8). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 05/12 06/12 07/ =100 Ogółem w tym: 103,2 103,5 103,1 121,2 102,9 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 105,3 108,4 107,0 124,5 106,2 Napoje alkoholowe i tytoń 101,3 102,7 102,1 144,7 102,4 Odzież i obuwie 97,5 97,8 97,1 81,0 97,7 Czynsze, woda, energia, paliwa 105,7 104,9 104,8 142,8 104,4 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,8 98,8 98,4 95,0 98,6 Służba zdrowia 108,9 109,1 109,9 164,6 106,8 Transport 103,2 102,4 101,9 105,8 103,4 Poczta i telekomunikacja 98,5 98,4 98,5 94,7 98,9 Kultura i rekreacja 100,0 100,1 99,2 100,7 99,1 Edukacja 102,2 102,2 102,2 117,9 102,1 Wyżywienie i zakwaterowanie 104,0 104,3 104,1 125,1 103,0 Pozostały towar i usługi 102,2 101,7 101,6 115,0 101,2 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy VI. Handel zagraniczny W pierwszym półroczu 2012 roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,8%. Eksport był wyższy o 5,0% i wyniósł 61,5 mld EUR, a import o 0,4% i wyniósł 54,7 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 2,7 mld EUR i wyniosła 6,7 mld EUR. Największy wpływ na wzrost dodatniego salda wymiany handlowej w okresie od stycznia do czerwca, miał wzrost nadwyżki w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 486 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 404 mln EUR). Deficyt pogłębił się w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 119 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 50 mln EUR). W grupie żywności i zwierząt żywych odnotowano spadek ujemnego salda o 140 mln 5

6 EUR, a w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ubiegłoroczny deficyt (-29,4 mln EUR) zamienił się w nadwyżkę w wysokości 55,3 mln EUR. Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-czerwiec 2011/2012 (w mln) STYCZEŃ CZERWIEC 2011 STYCZEŃ CZERWIEC 2012 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,5 103,8 EUR ,0 100,4 USD ,9 92,7 W okresie od stycznia do czerwca br. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 5,4%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 324 mln EUR, tj. o 3,1%); następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 316 mln EUR, tj. o 14,9%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 308 mln EUR, tj. o 5,1%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 251 mln EUR, tj. o 14,0%). Spadek eksportu odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 93 mln EUR, tj. o 2,4%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 7,9 mln EUR tj. o 0,5%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 287 mln EUR, tj. o 5,0%) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 107 mln EUR, tj. o 0,5%); następnie w grupie żywności i zwierząt żywych (o 111 mln EUR, tj. o 4,5%), w grupie wyrobów pozostałych (o 42 mln EUR, tj. o 50%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 26 mln EUR, tj. o 0,4%). Największy międzyroczny spadek importu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 162 mln EUR, tj. o 1,6%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 95 mln EUR, tj. o 1,8%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 95 mln EUR, tj. o 5,7%) 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie pierwszego półrocza 2012 roku, były samochody osobowe (10,6% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (6,5%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (6,2%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,0%), druty i kable izolowane (1,6%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (1,6%), nowe opony samochodowe (1,5%), energia elektryczna (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,2%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 7,6%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,4%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,3%); następnie gaz ziemny (4,0%) i ropa naftowa (4,0%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (2,1%), leki (2,1%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), elektryczne układy scalone (1,8%), samochody osobowe (1,7%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 6

7 towarowych przypadało 28,9% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 3,2%. Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (5 297 mln EUR), Słowacją (2 192 mln EUR), Wielką Brytanią (1 910 mln EUR), Francją (1 570 mln EUR) oraz Austrią (1 047mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Rosją (-851 mln EUR), Japonią (-782 mln EUR), Azerbejdżanem (-557 mln EUR) oraz Tajlandią (-511 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,8% i wyniosły 7,5 mld EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 0,5% i wyniosła mln EUR, a importu o 5,1% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wyniósł zatem 93,4 mln EUR. W analogicznym okresie ubiegłego roku dane statystyczne z tego samego źródła wskazywały na czeską nadwyżkę w wysokości 70,2 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 48,6 mln EUR, tj. o 324%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 40,9 mln EUR, tj. o 4,2%); następnie w grupie żywności i zwierząt żywych (o 22,2 mln EUR, tj. o 10,3%) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 4,9 mln EUR, tj. o 0,4%). Spadek eksportu odnotowano w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 61,7 mln EUR, tj. o 2,7%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 31,3 mln EUR, tj. o 6,9%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 19,2 mln EUR, tj. o 7,0%). 3 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 122,1 mln EUR, tj. o 11,7%), w grupie maszyn i środków transportu (o 19,8 mln EUR, tj. o 2,1%) w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 18,8 mln EUR, tj. o 5,1%) oraz grupie żywności i zwierząt żywych (o 17,9 mln EUR, tj. o 4,7%). Spadek importu odnotowano jedynie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 31,3 mln EUR, tj. o 8,6%). 2 Wg danych MG RP, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wzrosły o 0,1% i wyniosły mln EUR; w tym: polski eksport do RCz był wyższy 1,2% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się 1,6% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W stosunku międzyrocznym wartość nadwyżki wzrosła o 6,6%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 7

8 4 000, , ,0 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń czerwiec 2011/2012 (w mln EUR) 3 666, , , , , , , ,0 500,0 0,0-500,0 70,2 I - VI 2011 I - VI ,4 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszego półrocza 2012 r. Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-163,2 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-157,1 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-153,9 mln EUR), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-76,3 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-24,9 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+332,6 mln EUR), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+65,5 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+52,1 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+40,5 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (7,8%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,9%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,1% ), sztaby i pręty z żelaza i stali (2,7%), węgiel kamienny (2,4%), monitory, projektory i odbiorniki telewizyjne (2,4%), olej rzepakowy (1,6%), druty i kable izolowane (1,6%), polimery styrenu w formach podstawowych (1,5%) oraz węglowodory cykliczne (1,4%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,6% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 34%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (6,2%), drut miedziany (4,3%), druty i kable izolowane (3,5%) oraz silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,5%), następnie węgiel kamienny (2,8%), sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej (dwie grupy towarowe 2,0 i 1,9%), meble do siedzenia (1,9%), oleje ropy naftowej inne niż surowe (1,8%) oraz wyroby płaskie z żelaza i stali (1,8%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 29,7% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość wzrosła międzyrocznie o 21,5%. 8

9 W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,9%) po Niemczech (25,5%) i Chinach (10,6%), a przed Rosją (5,8%), Słowacją (5,7%), Włochami (3,9%), Niderlandami (3,3%) oraz Francją (3,2%); jak też trzecim pod względem eksportu (6,0%) po Niemczech (31,3%) i Słowacji (8,6%), a przed Francją (5,4%), Wielką Brytanią (4,8%), Austrią (4,5%) i Włochami (3,9%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, zmiana wartości salda wymiany handlowej z dodatniego na ujemne w handlu z Polską, spowodowana było spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (ze 121 do 40,5 mln EUR) oraz w grupie maszyn i środków transportu (z 347,5 do 332,6 mln EUR), jak również wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 80,5 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 29 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (125%), wyroby płaskie z żelaza i stali o gr. powyżej 600 mm (181%) oraz sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej (w dwóch grupach 177 % i 148%). Międzyroczny spadek dynamiki odnotowano natomiast w przypadku silników spalinowych z zapłonem iskrowym (90%), węgla kamiennego (85%), energii elektrycznej (98%), koksu i półkoksu z węgla (72%), silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (67%), aluminium nieobrobionego (92%) oraz nowych opon samochodowych (91%). Na uwagę zasługuje wzrost czeskiego importu z Polski mięsa wieprzowego (o 53%), mięsa wołowego (o 10%), mięsa drobiowego (o 14%), wyrobów piekarniczych (o 13%) oraz owoców i warzyw (o 5%), a zarazem spadek importu ryb i przetworów rybnych (o 5%), kawy, herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 4%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski wykazywały sztaby i pręty walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej (237%), olej rzepakowy (486%), traktory (196%) oraz sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej (147%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku części i akcesoriów samochodowych (95,7%), maszyn do automatycznego przetwarzania danych (97,1%), węgla kamiennego (63%), monitorów i projektorów telewizyjnych (79%), węglowodorów cyklicznych (81%) oraz nowych opon samochodowych (90%). VIII. Wznowienie programu Zielone światło dla oszczędności W dniu 19 lipca br. czeski rząd przyjął ustawę regulującą handel prawami do emisji dwutlenku węgla. Wpływy z ich sprzedaży zasilą budżet państwa, z czego połowa środków ma wesprzeć sektor ochrony środowiska. Ze względu na wahającą się cenę jednostkową uprawnień do emisji, wysokość funduszy uzyskanych z ich sprzedaży aukcyjnej jest obecnie trudna do oszacowania. Jesteśmy w trakcie ustalania zasad programu, który będzie kontynuacją projektu Zelena usporam (Zielone światło dla oszczędności). Naszą ambicją jest zapewnienie, by dotacje przeznaczone zostały głównie na termoizolację budynków użyteczności publicznej, czyli przedszkoli, szkół, ośrodków społecznych i kulturalnych. Drugi segment wspieranych projektów obejmuje działania energooszczędne w budownictwie rodzinnym." poinformował 9

10 minister środowiska Tomáš Chalupa. Kompromisowy projekt Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz oraz Ministerstwa Środowiska Naturalnego RCz procentowo określa wysokość środków przeznaczonych na poprawę stanu środowiska naturalnego. W 2013 r. pełne 100% z połowy środków ze sprzedaży uprawnień, zyska program dotacji dla odbiorców końcowych, budynków użyteczności publicznej i gospodarstw domowych. W kolejnych latach program ten otrzyma 64% środków, a pozostałe 36% przypadnie na wspieranie działań związanych z systemami dystrybucji energii cieplnej oraz na wzrost efektywności energetycznej w przemyśle. Program zawiera również zabezpieczenie w przypadku, gdyby cena jednostkowa uprawnień okazała się niższa od obecnie zakładanej i wymagana wysokość kwoty na kontynuację projektu nie została osiągnięta. Ministerstwo informuje, że nawet przy bardzo ostrożnych szacunkach cen uprawnień, nowy program dysponować będzie większymi środkami, niż bieżący projekt Zelena usporam. Kontynuacja projektu wspierania działań energooszczędnych w czeskim budownictwie rozpocznie się w połowie przyszłego roku. IX. Nowelizacja kodeksu handlowego Czeski rząd zatwierdził projekt nowelizacji kodeksu handlowego, która m.in. ma ustalić granicę płatności faktur na 60 dni oraz stawkę odsetek za zwłokę na co najmniej 8 pp. powyżej podstawowej stawki banku centralnego. Projekt implementuje do prawa czeskiego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Dyrektywa reaguje na problem płatności, które są regulowane ze znaczącym opóźnieniem wobec pierwotnie ustalonego terminu. Następstwem takich sytuacji są nie tylko problemy w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, ale również wtórny brak zdolności płatniczej dostawców towarów i usług. Prezydent Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Karel Havlicek wypowiedział się pozytywnie o wprowadzeniu 60-dniowego terminu płatności w stosunkach handlowych między przedsiębiorcami a państwem, choć zauważył, że problem opóźnień w płatnościach ze strony państwa w RCz praktycznie nie występuje. Natomiast w odniesieniu do transakcji między firmami podkreślił możliwość porozumienia się co do terminu płatności jak również zauważył, że skrócenie terminu płatności nie będzie miało realnego wpływu na sytuacje, gdy firma - dłużnik nie posiada środków finansowych. Podniesienie minimalnej stawki odsetek za zwłokę Havlicek uważa za zasadniczą zmianę, która uniemożliwi wykorzystanie odkładania płatności do wzięcia de facto pożyczki" od dostawcy. Z nową stawką odsetek za zwłokę taka pożyczka" okaże się o wiele droższa niż ta wzięta w banku. 10

11 X. Przewidywany niedobór węgła w Republice Czeskiej Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu nie jest w stanie wystarczająco szybko obniżyć zużycie węgla. Konieczne będzie obniżenie eksportu energii elektrycznej. Większość czeskich firm wydobywczych jest zmuszana do ograniczenia wydobycia węgla. Przy tym jego zużycie nadal pozostaje na wysokim poziomie. Czeski Minister Przemysłu i Handlu Martin Kuba uważa, że sytuacja nie poprawi się również w następujących dwóch latach. Z tego powodu już w przyszłym roku może wystąpić niedostatek węgla brunatnego. Takie są wnioski z trwających obecnie rozmów przy okrągłym stole między urzędnikami ministerialnymi, firmami wydobywczymi i przedstawicielami firm energetycznych. Największe obawy z niewystarczającej ilości węgla mają firmy ciepłownicze. Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Ciepłowni RCz Martin Hajek przewiduje, że w kolejnych trzech latach będzie co roku brakowało nawet 3 mln ton węgla. Z uwagi na to, że nie jest możliwe w tak krótkim czasie wprowadzenie jakiegoś rozwiązania legislacyjnego, część firm z branży będzie musiała ograniczyć produkcję. Głównym powodem całego problemu jest ograniczanie bądź ukończenie wydobycia węgla w niektórych lokalizacjach, np. w kopalni im. Ceskoslovenska armady (CSA) należącej do spółki Czech Coal. Wydobycie ogranicza również spółka Sokolovska uhelna. Według firm wydobywczych przyczyną ograniczania wydobycia są nadal obowiązujące limity wydobycia węgla - firma Czech Coal z tego powodu w br. zwolni ok. 200 pracowników. Ograniczanie wydobycia węgla uwzględnia resort ministra Kuby w przygotowywanej Strategii Energetycznej Państwa, którą minister przedłoży rządowi do zatwierdzenia w terminie do końca sierpnia br. Do 2040 r. w Republice Czeskiej udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma się obniżyć o dwie trzecie w stosunku do stanu obecnego wynoszącego 60%. Kolejnym krokiem ministerstwa w celu ograniczenia zużycia węgla jest podniesienie efektywności oraz kogeneracji ciepła i energii elektrycznej. Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest w trakcie przygotowania treści odpowiedniego rozporządzenia, a czeski Urząd Regulacji Energetyki uzgadnia nowe limity wsparcia. W końcowym etapie procesu legislacyjnego (został zatwierdzony przez Senat) znajduje się projekt ustawy, który określi minimalną efektywność źródeł energii. Minister Kuba chce zapobiec nadal występującym przypadkom, kiedy efektywność spalania węgla przy kondensacyjnej produkcji energii elektrycznej wynosi niewiele ponad 20%. Dokładne zasady działania tych limitów określi rozporządzenie. Wprowadzenie nowych przepisów w życie może potrwać kilka lat, dlatego też Minister Kuba ma w planach wprowadzenie tzw. komponentu G, tzn. przeniesienie części opłat za transmisję i dystrybucję energii elektrycznej z odbiorców końcowych na producentów. Taki przepis w największym stopniu dotknąłby firmę CEZ. Wraz z wprowadzeniem tego rozwiązania minister chce ograniczyć rekordowo wysoki eksport energii elektrycznej. 11

12 XI. Spadek deficytu w handlu rolnym w I półroczu 2012 r. Deficyt w handlu artykułami rolnymi w pierwszym półroczu 2012 r. obniżył się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 40% z 18,2 mld CZK do 10,6 mld CZK. Wynika to z informacji opublikowanych przez Związek Rolnictwa Republiki Czeskiej. Obniżenie deficytu spowodował przede wszystkim wyraźny wzrost eksportu. Związek przewiduje, że roczny deficyt bilansu handlu artykułami rolnymi, artykułami spożywczymi, napojami i produktami tytoniowymi, obniży sie o ok. 10 mld CZK i osiągnie wartość 25 mld CZK. Czeski eksport rolny w pierwszej połowie br. wzrósł o niecałych 13 mld CZK i osiągnął 70,3 mld CZK, głównie dzięki zwiększeniu eksportu zboża i rzepaku z zeszłorocznych dobrych zbiorów. Korzystne dla rolników są również krajowe ceny skupu zbóż i rzepaku. Import rósł wolniej - zwiększył się o ok. 5 mld CZK na 80,9 mld CZK. Najwyraźniejszy deficyt (7,8 mld CZK) odnotowano w handlu mięsem i podrobami, wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 1,4 mld CZK. W ostatnich latach zmniejsza się pogłowie większości gatunków zwierząt gospodarskich, towarzyszy temu obniżenie produkcji mięsa. Dla przykładu - tegoroczne pogłowie prosiąt - 1,58 mln sztuk (dane z kwietnia br.), jest najniższe od 1921 r. W ubiegłym roku ok. 40% skonsumowanego mięsa wieprzowego, najpopularniejszego w Czechach, pochodziło z importu, choć jeszcze w 2000 r. RCz była w zakresie produkcji mięsa wieprzowego praktycznie samowystarczalna. W przypadku owoców i orzechów deficyt wyniósł 4,5 mld CZK, w przypadku warzyw - ponad 4 mld CZK, choć w obu kategoriach deficyt się obniżył. Natomiast największą nadwyżkę odnotowano w przypadku zbóż, których wyeksportowano za ponad 7,5 mld CZK, tj. o ponad 2 mld CZK więcej niż w roku ubiegłym. Krajowe zapotrzebowanie na zboża kształtuje się na poziomie ok. 5,5 mln ton, a ubiegłoroczny urodzaj przyniósł 8,2 mln ton, dlatego prawie jedna trzecia zbiorów została wyeksportowana. Dodatni wynik (niemal 2,5 mld CZK) przyniósł również handel ziarnami i owocami oleistymi, np. w przypadku rzepaku, eksport w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł o 1,8 mld CZK. Ujemny wynik w handlu zagranicznym miało w I półroczu br. 15, a dodatni 9 produktów z ogólnej liczby 24 kategorii produktów rolnych. Zeszłoroczny wynik czeskiego zagranicznego handlu rolnego był najgorszy w historii, deficyt wyniósł niemal 35 mld CZK. Saldo w handlu rolnym jest w Czechach ujemne nieprzerwanie od 1994 r. Według specjalistów ma na to wpływ fakt, że z RCz eksportuje się głównie nieprzetworzone produkty rolne, a importuje głównie te przetworzone. XII. Aktualizacja Państwowej Koncepcji Energetycznej Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej zakończyło prace nad aktualizacją Państwowej Koncepcji Energetycznej do 2040 roku i dnia 1 sierpnia przekazało dokument do uzgodnień międzyresortowych. Koncepcja była już przedmiotem debaty Rady Rządu ds. 12

13 Strategii Energetycznej i Surowcowej, a z początkiem września ma być podana pod obrady Rady Ministrów. Koncepcja dotyczy wszystkich form energii użytkowej (energii eklektycznej, gazu, energii cieplnej i paliw ciekłych) i reguluje warunki w zakresie bezpieczeństwa, konkurencyjności oraz zaopatrzenia w całym łańcuchu dystrybucyjnym, włącznie zagadnień efektywności i oszczędności energetycznych. Zakłada wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł energii przy pełnym respektowaniu specyficznych warunków związanych z ich pozyskiwaniem. Oznacza to np., że wykorzystanie źródeł odnawialnych powinno odpowiadać ich miejscowym zasobom oraz zasadom decentralizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła lub np. decyzjom o stosowaniu węgla brunatnego głównie do produkcji ciepła. Z Koncepcji wynika, że do 2040 roku Republika Czeska powinna wykorzystywać pierwotne źródła energii w następującej strukturze: - paliwo jądrowe 30 35% - paliwa stałe 12 17% - gaz 20 25% - paliwa ciekłe 14 17% - źródła odnawialne 17 22% Obecnie ok. 40% pierwotnych źródeł energii przypada na paliwa stałe, głównie węgiel brunatny. Z punktu widzenia poszczególnych rodzajów źródeł energii, Koncepcja przewiduje dobudowę dwóch bloków jądrowych w elektrowni atomowej Temelin, a następnie jednego bloku w elektrowni atomowej Dukovany. Za zaletę tego rozwiązania uznaje się stabilność źródeł jądrowych oraz korzyści ekonomiczne. Dodatkowo, elektrownie atomowe są jedynym znaczącym producentem energii w Czechach bez emisji CO2, co umożliwia temu krajowi spełniać międzynarodowe zobowiązania emisyjne. Koncepcja zakłada ograniczenie produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego do 2025 roku. Nowe elektrownie węglowe nie będą zatem budowane, a istniejące mają być stopniowo odstawiane. Ma to obniżyć udział węgla w produkcji energii elektrycznej o ok. jedną trzecią, a zarazem zabezpieczyć jego dostatek dla produkcji energii cieplnej. W przypadku małych ciepłowni, z uwagi na bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, zakłada się zupełne odejście od stosowania węgla i zastąpienie tego paliwa energią elektryczną, gazem oraz odnawialnymi źródłami energii. Koncepcja przewiduje, że dalszy rozwój źródeł odnawialnych przebiegać będzie bez pomocy państwowej dla producentów. Przewiduje się, że wykorzystanie OZE w RCz do 2020 roku osiągnie poziom zgodny ze zobowiązaniami międzynarodowymi tego kraju, a po tym roku nastąpi ich wzrost. Do 2025 roku Koncepcja przewiduje rozwój wykorzystania biomasy oraz ciepła otoczenia (pompy ciepła), a następnie rozwój fotowoltaiki - głównie na dachach budynków. Wg twórców Koncepcji, rola gazu w energetyce nadal będzie wzrastać. Wobec odnotowanego trendu spadku zużycia, spowodowanego oszczędzaniem i termoizolacją budynków, wzrastać będzie zużycie gazu w ciepłownictwie (małe systemy kogeneracyjne) w produkcji energii elektrycznej (elektrownie szczytowe) oraz w transporcie (LNG, CNG). 13

14 Spadek zużycia ropy ma przebiegać stopniowo i uzależniony będzie od poziomu rozwoju systemów elektrycznych i gazowych w środkach transportowych oraz od czynników zewnętrznych. Przewiduje się, że w 2040 roku paliwa ciekłe będą stanowiły 70% energii wykorzystywanej w transporcie. XIII. Zapowiedź recesji gospodarczej w 2012 roku Przyczyną zapowiadanego spadku czeskiej gospodarki o 1% w 2012 r. według analityków, jest słaby popyt krajowy spowodowany obniżeniem konsumpcji gospodarstw domowych oraz cięciami budżetowymi rządu. Negatywny wpływ na rozwój czeskiej gospodarki ma również sytuacja na rynkach zagranicznych. Jednak już w przyszłym roku, zdaniem analityków, w czeskiej gospodarce dojdzie do nieznacznego ożywienia, a PKB średnio wzrośnie o ponad 1%. Główną siłą napędową czeskiej gospodarki będzie w bieżącym roku nadal eksport. Oczekuje się spadku popytu krajowego ze względu na kontynuację cięć wydatków rządowych, spadek konsumpcji gospodarstw domowych oraz aktywności inwestycyjnej. Głównym ryzykiem dla czeskiej gospodarki jest możliwość rozwinięcia się recesji panującej obecnie w strefie euro do większych rozmiarów niż obecnie się przewiduje. Jednakże specjaliści zwracają uwagę na fakt, że to nie problemy strefy euro, ale słaby popyt krajowy jest przyczyną słabych wyników czeskiej gospodarki. Choć w przyszłym roku przewidywany jest wzrost popytu krajowego, nie będzie on dość wielki, aby pozwolił czeskiej gospodarce wrócić do poziomu z 2008 r., tj. sprzed kryzysu. Analitycy zauważają, że na popyt krajowy ma wpływ również zbyt powolny wzrost wynagrodzeń oraz skokowy wzrost podatku VAT na artykuły żywnościowe. Gospodarstwa domowe, obawiając się negatywnego rozwoju sytuacji, ograniczają wydatki konsumpcyjne. W ostatnim czasie pogorszyły się prognozy rozwoju gospodarczego Czeskiego Banku Narodowego (CNB) i czeskiego Ministerstwa Finansów. CNB przewiduje w bieżącym roku spadek PKB o 0,9 %, a w przyszłym roku wzrost o 0,8%. Tegoroczny spadek, bank centralny uzasadnia wyraźnym zmniejszeniem się popytu zagranicznego przy jednoczesnym osłabieniu popytu krajowego. Czeskie Ministerstwo Finansów przewiduje w bieżącym roku spadek o 0,5%, a w przyszłym roku wzrost o 1%. Prognozy analityków finansowych dla czeskiej gospodarki w 2012 i 2013 roku: Instytucja 2012 prognoza PKB 2013 prognoza PKB Patria Finance - 1,0 % 1,3 % Raiffeisenbank - 0,5 % 1,0 % Ceská sporitelna - 0,8 % 0,9 % Komercni banka - 0,5 % 0,6 % UniCredit Bank - 0,6 % 1,7 % 14

15 XIV. Przeciętne koszty pracy w Republice Czeskiej Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w RCz w ubiegłym roku wynosiło CZK, natomiast przeciętne wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem danej osoby (koszty pracy) wyniosły CZK. Na wysokość kosztów pracy mają największy wpływ obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, które należą do najwyższych w porównaniu z innymi krajami. Pracodawcy w RCz odprowadzają za swych pracowników 34% obowiązkowego ubezpieczenia (z tego 25% tworzy ubezpieczenie społeczne, a 9% zdrowotne). Wysokie składki oraz skomplikowana procedura są jedną z przyczyn, dla których mali przedsiębiorcy wahają się, czy zatrudnić jednego czy dwóch pracowników. Pracownik, który otrzymuje przeciętne wynagrodzenie CZK, kosztuje" pracodawcę CZK (6.080 CZK ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę, CZK ubezpieczenie zdrowotne płacone przez pracodawcę oraz CZK - wynagrodzenie brutto), przy czym pracownik nie posiadający dzieci na utrzymaniu otrzyma na swój rachunek bankowy CZK. Biorąc pod uwagę fakt, że różnica między wynagrodzeniem brutto, a wynagrodzeniem wypłacanym pracownikowi stanowi opodatkowanie pracy, należy stwierdzić, że w RCz należy ono do najwyższych - sięga nawet 42,2%, choć sami pracownicy, w porównaniu z innymi krajami, płacą stosunkowo niewielkie kwoty podatku dochodowego. Zasadniczym problemem jest również skomplikowana procedura obliczania i odprowadzania składek ubezpieczeniowych, w praktyce bowiem pracodawca co miesiąc przesyła składki na rachunki bankowe 9 różnych instytucji (Czeskiego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych oraz 8 różnych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych - w zależności od tego, w którym z nich poszczególni pracownicy są ubezpieczeni). Co więcej, do zakładu pracy w ciągu roku może przyjść kontrola z każdej z 9 tych instytucji. W porównaniu z innymi krajami należącymi do OECD, gdzie składki odprowadza się do 1 instytucji, czeski system stanowi poważne obciążenie administracyjne dla przedsiębiorców. W RCz obowiązują limity wysokości składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych. Górny limit dochodu dla obliczenia składek ubezpieczenia socjalnego w RCz w 2012 r. wynosi CZK. Jeżeli w trakcie roku limit ten zostanie osiągnięty, z kwoty przekraczającej ten limit nie odprowadza się składek ubezpieczeniowych, w tym również w kolejnych miesiącach. Maksymalnie więc przedsiębiorca zapłaci za swego pracownika na ubezpieczenie społeczne CZK ( CZK x 25%). W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego górny limit na rok 2012 wynosi CZK i podobnie, po osiągnięciu tego limitu, z kwoty go przekraczającej nie odprowadza się już składek. Maksymalnie więc przedsiębiorca zapłaci za swego pracownika na ubezpieczenie zdrowotne CZK ( CZK x 9%). Jedynymi krajami członkowskimi OECD, w których składki ubezpieczeniowe są wyższe niż w RCz są Francja (42,3%), Słowacja (35,2%) i Estonia (34,4%), najniższe są natomiast w Danii, Chile, na Nowej Zelandii (0%), w Izraelu (4,7%), Szwajcarii (60,1%) i Australii (6,2%). 15

16 W poniższej tabeli zamieszczone zostały obowiązkowe składki płacone przez pracodawcę w przypadku przeciętnego wynagrodzenia: Składki ubezpieczenia płacone przez pracodawcę w krajach OECD (2010 r., w %) Kraj Ubezpieczenie Ubezpieczenie Kraj (w %) (w %) Francja 42,3 Japonia 13,9 Słowacja 35,2 Norwegia 12,8 Estonia 34,4 Meksyk 11,7 Czechy 34,0 Kanada 11,6 Włochy 32,1 Luksemburg 11,5 Szwecja 31,4 Irlandia 10,8 Hiszpania 29,9 Wielka Brytania 10,7 Belgia 29,8 Holandia 10,5 Austria 29,1 Korea 9,8 Węgry 28,5 USA 9,7 Grecja 28,1 Islandia 8,7 Portugalia 23,8 Australia 6,2 Finlandia 22,3 Szwajcaria 6,1 Niemcy 19,3 Izrael 4,7 Turcja 16,5 Chile 0,0 Słowenia 16,1 Dania 0,0 Polska 14,8 Nowa Zelandia 0,0 XV. Eksport energii elektrycznej z Republiki Czeskiej W oparciu o prognozy największego czeskiego producenta energii elektrycznej - spółki CEZ oraz czeskiego Urzędu Regulacji Energetyki należy oczekiwać, że czeski eksport energii elektrycznej osiągnie w bieżącym roku najwyższy poziom w historii. Czysty wynik czeskiego eksportu energii elektrycznej tj. różnica między eksportem i importem w pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnął wartość 9,5 terawatogodzin, co oznacza wzrost o jedną pełną terawatogodzinę w porównaniu z ubiegłym rokiem, również rekordowym w tym względzie. CEZ przewiduje, że w drugiej połowie bieżącego roku wyniki jeszcze wzrosną, gdyż w statystykach zostanie uwzględniona produkcja energii w zmodernizowanej elektrowni atomowej w Dukovanach, która ma obecnie większe moce produkcyjne. CEZ i czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu zgodnie twierdzą, że w kolejnych latach eksport energii elektrycznej będzie się zmniejszać, głównie z powodu niedostatecznej ilości surowca. Ministerstwo poinformowało, że od przyszłego roku oczekuje ograniczenie wydobycia węgla brunatnego - radykalne obniżenie wydobycia rozpocznie się w 2016 roku. W 2013 roku wydobycie obniży się o 6 mln ton. Obniżenie wydobycia wiąże się z faktem, że spółki węglowe zbliżają się do przestrzennych limitów wydobycia, poza którymi nie można już prowadzić prac wydobywczych. Zniesienie tych limitów mogłoby przynieść zmianę, ale jak dotąd nie ma w parlamencie woli politycznej dla przeprowadzenia takiej zmiany. 16

17 Eksport energii elektrycznej jest zależny od popytu w sąsiednich krajach, który stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Republice Czeskiej nie zmienia się znacząco. Z uwagi na planowane ograniczenie produkcji energii elektrycznej w następnych latach nie będzie zdaniem CEZ konieczne administracyjne ograniczanie eksportu energii elektrycznej z Republiki Czeskiej, co według tej spółki naruszałoby regulacje unijne. Jednakże czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu musi brać pod uwagę sytuację, w której dla zabezpieczenia dostaw węgla dla ciepłowni będzie musiało ograniczyć eksport energii elektrycznej, bądź zniechęcić producentów energii do eksportu, poprzez przeniesienie na nich części opłat za utrzymanie sieci przesyłowej. Międzynarodowe Targi Budowlane Praga, Republika Czeska Przewodnim tematem tegorocznych targów będzie energochłonność budynków. Akcent kładziony będzie zatem na oszczędności energetyczne w budownictwie, które na rynku europejskim zaczynają ogrywać coraz ważniejszą rolę. 23 edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych FOR ARCH oferuje wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom możliwość prezentacji nowości i trendów w tym progresywnym dziale budownictwa. Główne zalety targów FOR ARCH: ukierunkowanie targów na niskoenergetyczne budownictwo, największe targi budowlane w Republice Czeskiej z udziałem wystawców zagranicznych, uczestnictwo najważniejszych czeskich firm produkcyjnych, usługowych, inwestorskich i deweloperskich z branży budowlanej, szeroka nomenklatura (finansowanie i realizacja obiektów, rzemiosła i technologie budowlane, materiały i wyroby budowlane, maszyny i konstrukcje budowlane, wyposażenie placów budów, itp.), wysoka liczba zwiedzających, praktyczna prezentacja rzemiosł budowlanych, specjalistyczny program towarzyszący konferencje, seminaria, workshopy, szeroka kampania medialna w Czechach i za granicą. Statystyki z 2011 roku: Liczba wystawców w ramach targów FOR ARCH: 769 Liczba krajów: 15 Powierzchnia wystawowa netto: m2 Liczba zwiedzających: Liczba akredytowanych dziennikarzy:

18 Targi towarzyszące przebiegające wspólnie z targami FOR ARCH: FOR THERM: 3 edycja targów ciepłownictwa, alternatywnych źródeł energii i klimatyzacji, FOR ELEKTRO: 5 edycja targów elektrotechniki, techniki oświetleniowej, sygnalizacyjnej, alarmowej i zabezpieczeń BASENY: 7 edycja wystawy basenów i saun oraz technologii w tym zakresie, FOR WASTE: 7 edycja targów gospodarki odpadami, recyklingu, ekologii przemysłowej i komunalnej. Menadżer do kontaktów z wystawcami zagranicznymi: Mgr. Kristýna Adámková tel.: , tel. kom.: , fax: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretánské nám. 109/3, Praha 1 - Hradčany

19 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień 2012 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2012 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-VI 2011 I-VI 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Wartość I-VI 2011 I-VI 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Saldo I-VI 2011 Saldo I-VI 2012 Ogółem w tym: ,2 100, ,5 100,0 105, ,5 100, ,0 100,0 100, , ,5 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 792,0 3, ,2 3,3 114, ,2 4, ,3 4,7 104,5-666,2-526,1 1 Napoje i tytoń 350,3 0,6 380,8 0,6 108,7 305,0 0,6 326,5 0,6 107,0 45,3 54,3 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 734,8 3, ,8 2,8 100, ,6 3, ,8 2,9 94,3 73,2 169,0 3 Paliwa mineralne i smary 2 112,0 3, ,6 3,9 114, ,5 10, ,6 11,1 105, , ,0 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 82,0 0,1 154,6 0,3 188,5 111,4 0,2 99,3 0,2 89,1-29,4 55,3 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 812,1 6, ,0 6,0 97, ,3 11, ,9 11,2 100, , ,9 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,6 17, ,2 17,6 103, ,5 18, ,0 18,2 98,4 348,1 834,2 7 Maszyny i środki transportu ,5 54, ,9 54,9 105, ,1 41, ,1 41,7 100, , ,8 8 Różne wyroby przemysłowe 6 077,6 10, ,0 10,4 105, ,6 9, ,3 9,3 98,2 899, ,7 9 Wyroby pozostałe 75,3 0,1 67,4 0,1 89,5 84,3 0,0 126,2 0,0 149,7-9,0-58,8 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 19

20 Grupa SITC WPHI Praga, sierpień 2012 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ - CZERWIEC 2012 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość I-VI 2011 I-VI 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Wartość I-VI 2011 I-VI 2012 Udział w % Wartość Udział w % Dynamika 2012/2011 Saldo I-VI 2011 Saldo I-VI 2012 Ogółem w tym: 3 666,2 100, ,5 100,0 100, ,0 100, ,9 100,0 105,1 70,2-93,4 0 Żywność i zwierzęta żywe 214,9 5,9 237,1 6,4 110,3 382,4 10,6 400,3 10,6 104,7-167,5-163,2 1 Napoje i tytoń 21,6 0,6 24,4 0,7 113,0 44,9 1,2 49,3 1,3 109,8-23,3-24,9 2 Surowce z wyjątkiem paliw 177,6 4,8 192,7 5,2 108,5 119,8 3,3 127,2 3,4 106,2 57,8 65,5 3 Paliwa mineralne i smary 213,5 5,8 177,4 4,8 83,1 365,8 10,2 334,5 8,9 91,4-152,3-157,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 15,0 0,4 63,6 1,7 424,0 7,7 0,2 11,5 0,3 149,4 7,3 52,1 5 Chemikalia i wyroby pochodne 487,7 13,3 426,0 11,6 87,3 366,7 10,2 385,5 10,2 105,1 121,0 40,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 968,7 26, ,6 27,4 104, ,4 29, ,5 30,8 111,7-72,7-153,9 7 Maszyny i środki transportu 1 291,3 35, ,2 35,2 100,4 943,8 26,2 963,6 25,5 102,1 347,5 332,6 8 Różne wyroby przemysłowe 275,2 7,5 256,0 6,9 93,0 322,5 9,0 332,3 8,8 103,0-47,3-76,3 9 Wyroby pozostałe 0,7 0,0 2,5 0,1 357,1 1,0 0,0 11,2 0, ,0-0,3-8,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 20

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Po 3 kwartałach 2016 roku wyniki rynkowe sektora paliwowego w Polsce były jeszcze lepsze, niż po I półroczu br. Przyczyniła się do tego znaczna poprawa

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo