Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO.. 3 IV. BEZROBOCIE 4 V. CENY TOWARÓW I USŁUG 5 VI. HANDEL ZAGRANICZNY.. 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 7 VIII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 9 IX. ZMIANY W SKŁADANIU DEKLARACJI PODATKOWYCH X. DOBRE WYNIKI ZBIORU OWOCÓW XI. WYNIKI UNIPETROLU ZA 2014 ROK XII. REKORDOWO TANIE KREDYTY HIPOTECZNE XIII. OTWARCIE NAJWIĘKSZEGO CENTRUM HANDLOWEGO Z ODZIEŻĄ XIV. ZMIANA TERMIN ZGŁASZANIA IMPORTU MIĘSA XV. DOSTAWY ZESTAWÓW KOLEJOWYCH DO NIEMIEC XVI. AMPER - TARGI ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI

2 I. Wzrost gospodarczy w Republice Czeskiej w 2014 r. Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego (CUS) wzrost gospodarczy Republiki Czeskiej w 2014 r. wyniósł 2,0%. Oczekiwania były nieco wyższe, ponieważ w większości prognoz zakładano wzrost na poziomie od 2,3% do 2,5%. Na słabszy końcowy wynik wpłynął niższy wzrost gospodarczy w czwartym kwartale, który wyniósł ok. 1,3%. W poprzednich kwartałach ubiegłego roku wzrost gospodarczy był wyższy i utrzymywał się na poziomie powyżej 2,0%. Motorem napędowym gospodarki czeskiej w 2014 roku był głównie popyt zagraniczny. Pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy miał również popyt inwestycyjny na rynku wewnętrznym oraz konsumpcja indywidualna. W ostatnim kwartale ubiegłego roku największy wpływ na wzrost gospodarczy miał ponadprzeciętny wzrost produkcji pojazdów motorowych oraz maszyn i urządzeń. Według prognoz (CUS), podobny wzrost gospodarczy powinien się utrzymać również w bieżącym i przyszłym roku. Pozytywny wpływ na czeską gospodarkę ma obecnie głównie niska cena ropy naftowej oraz konsekwentna polityka finansowa i fiskalna. 6,4 6,9 4,9 5,5 2,7 2,3 2,0 2,0 2, * 2015* -0,8-0,7 2014* dane wstępne 2015* prognoza Źródło: Czeski Urząd Statystyczny -4,8 II. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w grudniu 2014 r., w stosunku międzyrocznym, była wyższa o 4,7%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 0,6%. Za cały 2014 r. produkcja przemysłowa w Czechach wzrosła łącznie o 4,9%. 2

3 Biorąc pod uwagę wyniki całoroczne, największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 13,0%), konstrukcji i wyrobów metalowych (o 6,0%) oraz urządzeń elektrycznych (o 7,2%). Natomiast największy międzyroczny spadek miał miejsce w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 2,4%), w wydobyciu i eksploatacji (o 2,8%) oraz w produkcji i powielaniu nośników medialnych (o 4,0%). Przychody z działalności przemysłowej w 2014 r. w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, były wyższe o 8,4%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 15,9%. Wartość nowych zamówień w przemyśle w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 12,1%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 12,9%, a zamówień krajowych o 10,5%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,8%. Średnioroczne wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 2,5% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie październik listopad grudzień I - XII Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 103,2 99,6 107,3 104,9 B) Wydobycie i eksploatacja 94,4 97,4 95,6 97,2 C) Przemysł przetwórczy 103,5 100,7 109,8 106,4 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 103,6 93,7 97,8 97,6 III. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w grudniu 2014 roku, w stosunku międzyrocznym w cenach stałych, obniżyła się o 2,0%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 3,3%. Za cały 2014 rok produkcja budowlana w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,3%. Biorąc pod uwagę wyniki całoroczne, wartość produkcji w budownictwie ogólnym utrzymywała się ma poziomie roku poprzedniego, natomiast w budownictwie inżynieryjnym była wyższa o 7,5%. Wartość produkcji budowlanej w 2014 r. w porównaniu do 2008 roku (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 22,1%. 3

4 Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w stosunku międzyrocznym, była niższa o 4,8%. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tej branży wzrosło o 2,9% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w 2014 r., w stosunku międzyrocznym, obniżyła się o 6,5%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 3,1%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) październik ,4 99,4 108,7 126,0 114,5 311,8 107,8 99,1 156,5 listopad ,0 97,3 110,2 102,8 104,3 124,4 98,2 86,3 127,3 grudzień ,4 94,7 90,0 110,5 99,7 103,1 85,5 75,8 117,7 I - XII ,3 100,0 107,5 110,1 99,6 137,1 94,6 90,4 102,4 IV. Bezrobocie Na koniec stycznia 2015 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 556,2 tys. osób, tj. o 14,3 tys. więcej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 73,1 tys. mniej niż na koniec stycznia 2014 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,7%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 7,8%, a wśród kobiet na poziomie 7,5%. Największe bezrobocie odnotowano w powiatach: Bruntal (13,6%), Most (12,9 %), Usti nad Łabą (12,5%), Karwina (12,2%), Jesenik (12,0%), Znojmo (11,5%) oraz Chomutov (11,3%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,4% do 4,5%) oraz w powiatach: Mlada Boleslav (4,4%), Benesov, Rychnov nad Kneznou (po 4,6%) oraz Rokycany (4,7%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 31 stycznia 2015 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 8,9 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Jesenik (34,3), Bruntal (34,1%), Karwina (32,4), Sokolov (31,8), Chomutov (30,4) oraz Hodonin (28,3). Zasiłek dla bezrobotnych w styczniu 2015 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 23,9% ogółu bezrobotnych (w grudniu ,4%, w styczniu ,9%). 4

5 V. Ceny towarów i usług Ceny konsumpcyjne w styczniu 2015 roku w stosunku do stycznia roku poprzedniego wzrosły zaledwie o 0,1%. Obniżyły się cen energii elektrycznej (o 0,3%) i gazu ziemnego (o 4,5%), a wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%), odzieży i obuwia (o 9,7%) oraz wczasów z usługami kompleksowymi (o 5,4%). W sektorze opieki zdrowotnej nastąpił spadek cen o 6,2%, co było spowodowane zniesieniem od stycznia 2015 r. opłat u lekarzy i stomatologów. W przypadku żywności odnotowano spadek cen warzyw (o 14,8%), owoców (o 7,4%), pieczywa i produktów zbożowych (o 0,3%) oraz jogurtu (o 0,1%). W stosunku międzyrocznych znacznie niższe były również ceny olejów napędowych (o 13,9%). Największy wpływ na międzyroczny wzrost cen w styczniu 2015 roku, miał wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,4%), jak też ubezpieczeń (o 2,0%) oraz usług finansowych (o 5,8%). Na ogólny spadek cen najbardziej wpłynęły niższe ceny transportu, produktów spożywczych oraz usług zdrowotnych. Niższe były również ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych - ceny usług telefonicznych obniżyły się o 21,2%, a usługi telefaksowych o 1,3%. Ogółem ceny towarów obniżyły się o 0,7%, a ceny usług wzrosły o 1,2%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 11/14 12/14 01/ =100 Ogółem w tym: 100,6 100,1 100,1 123,0 100,3 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 101,5 99,5 98,5 133,0 101,6 Napoje alkoholowe i tytoń 101,3 101,4 102,3 157,3 102,7 Odzież i obuwie 103,6 104,0 104,5 85,5 103,3 Czynsze, woda, energia, paliwa 99,3 99,4 101,2 144,1 98,9 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,8 100,4 100,1 93,7 99,5 Służba zdrowia 99,6 99,6 93,8 150,8 98,1 Transport 100,4 98,5 95,4 101,3 99,8 Poczta i telekomunikacja 97,2 97,7 97,9 80,3 95,4 Kultura i rekreacja 100,0 100,1 100,8 99,4 100,5 Edukacja 101,3 101,3 101,4 122,5 101,4 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,8 101,8 101,8 130,6 101,7 Pozostałe towary i usługi 102,3 102,1 102,2 120,5 101,4 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy VI. Handel zagraniczny W 2014 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 6,4%. Eksport był wyższy o 7,2% i wyniósł 130,9 mld EUR, a import o 5,6% i wyniósł 114,7 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 19,9% i wyniosła 16,3 mld EUR. 5

6 Największy wzrost nadwyżki handlowej w 2014 r. odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 208,1 mln EUR), a spadek w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 233,2 mln EUR). Wzrost deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 97,0 mln EUR), a jego spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 1 252,2 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 153,7 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 80,2 mln EUR). Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w latach (w mln) Wyszczególnienie DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,5 111,8 EUR ,2 105,6 USD ,1 105,5 W 2014 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 6 239,7 mln EUR, tj. o 9,5%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 1 045,3 mln EUR, tj. o 7,3%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 848,1 mln EUR, tj. o 10,9%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 451,9 mln EUR, tj. o 2,1%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 138,0 mln EUR, tj. o 3,7%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 64,5 mln EUR, tj. o 2,0%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 5 178,7 mln EUR, tj. o 11,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 945,1 mln EUR, tj. o 7,6%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 837,2mln EUR, tj. o 7,6%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 685,1 mln EUR, tj. o 3,5%), a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 1 390,2 mln EUR, tj. o 12,4%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 171,8 mln EUR, tj. o 5,7%), w grupie wyrobów pozostałych (o 71,2 mln EUR, tj. o 19,1%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 51 mln EUR tj. o 6,7%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w 2014 roku, były samochody osobowe (10,1% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,5%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,6%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,8%), druty i kable izolowane (1,7%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5%), meble do siedzenia (1,5%), nowe opony samochodowe z gumy (1,3%) oraz monitory i projektory (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,9% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 11,9%. 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 6

7 W imporcie największą grupę wyrobów w omawianym okresie stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,5%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,7%), ropa naftowa (3,7%), aparaty i urządzenia telefoniczne (3,0%), leki (2,4%) oraz gaz ziemny (2,0%); następnie części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (2,0%), zespolone obwody elektryczne (2,0%), samochody osobowe (1,9%), oraz przetworzone oleje ropy naftowej (1,7%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,9% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 6,7%. Największą nadwyżkę handlową w 2014 r. Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami ( mln EUR), Słowacją (4 806 mln EUR), Wielką Brytanią (4 204 mln EUR), Francją (2 909 mln EUR) oraz Austrią (2 068 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Azerbejdżanem ( mln EUR), Japonią ( mln), Polską ( mln EUR) oraz Tajlandią (-727 mln EUR). VII. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 6,1% i wyniosła mln EUR, a wartość importu o 7,9% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską pogłębił się o 23,4% i wyniósł mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 270,4 mln EUR, tj. o 10,6%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 88,5 mln EUR, tj. o 14,1%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 47,1 mln EUR, tj. o 2,4%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 36,6 mln EUR, tj. o 8,7%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 10,9 mln EUR, tj. o 3,5%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 9,7 mln EUR, tj. o 2,9%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 1,9 mln EUR, tj. o 3,6%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 561,1 mln EUR, tj. o 27,0%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 84,9 mln EUR, tj. o 11,0%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 66,1 mln EUR, tj. o 8,8%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 31,6 mln EUR, tj. o 40,7%). Spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 66,5 mln EUR, tj. o 9,8%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 33,2 mln EUR, tj. o 1,4%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 21,6 mln EUR, tj. o 7,4%) oraz w grupie napojów i tytoniu (o 21,0 mln EUR, tj. o 6,4%). Największy deficyt w handlu z Polską w 2014 roku Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-490,25 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-374,2 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (- 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w 2014 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 5,8% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 7,4% i wyniósł mln EUR, a import o 3,3% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nadwyżka wzrosła o 520 mln EUR, tj. o 13,5%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 7

8 308,6 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-102,2 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-56,6 mln EUR). Nadwyżkę uzyskiwano w grupie maszyn i środków transportu (+181,7 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+66,5 mln EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+61,5 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+50,8 mln EUR). Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń grudzień 2013/2014 (w mln EUR) , , , , , ,4 I - XII 2013 I - XII 2014 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,0%) oraz części i akcesoria samochodowe (4,7%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,6%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,5%), olej rzepakowy (1,9%), węglowodory cykliczne (1,6%), węgiel kamienny (1,5%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,4%), druty i kable izolowane (1,4%) oraz rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,0% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 6,3%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (7,3%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (4,8%) oraz drut miedziany (3,4%); następnie druty i kable izolowane (2,4%), węgiel kamienny (2,3%), meble do siedzenia (2,3%), przetworzone oleje ropy naftowej (2,0%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (1,5%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,4%) oraz odpady i złom żelaza i stali (1,1%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,6% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 48,5%. W 2014 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,7%), po Niemczech (26,1%) i Chinach (11,4%), a przed Słowacją (5,3%), Federacją Rosyjską (4,1%), Włochami (4,1%), Niderlandami (3,4%) oraz Francją (3,3%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,9%) po Niemczech 8

9 (32,0%) i Słowacji (8,3%), a przed Wielką Brytanią (5,1%), Francją (5,1%), Austrią (4,3%) i Włochami (3,7%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej w 2014 r., spowodowany był głównie spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 290,7 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 50,9 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 31,8 mln EUR), jak też wzrostem czeskiego deficytu w grupie wyrobów pozostałych (o 18,6 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w 2014 roku wykazywały: części i akcesoria samochodowe (120%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (140%), węgiel kamienny (121%), meble do siedzenia (122%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (501%), monitory i projektory (292%), olej rzepakowy (153%), leki (140%), aluminium nieobrobione (134%) oraz cynk nieobrobiony (331%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku aparatów i urządzeń telefonicznych (76%), odpadów i złomu żelaza i stali (94%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (76%), serów i twarogów (95%) oraz wyrobów piekarniczych (97%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały samochody osobowe (128%), aparaty i urządzenia telefoniczne (119%), druty i kable izolowane (112%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (129%), meble do siedzenia (118%), cynk nieobrobiony (10 x wzrost), polimery styrenu w formach podstawowych (112%) oraz urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (132%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (97%), oleju rzepakowego (94%), węglowodorów cyklicznych (91%), węgla kamiennego (87%), aktywnych środków do czyszczenia i prania (84%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (85%), monitorów i projektorów (76%) oraz odpadów i złomu miedzi (85%). VIII. Czeski import żywności z Polski Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w 2014 roku, w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła o 3,0% i wyniosła 946,0 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju w 2014 r. miało mięso i wyroby mięsne (24,1%), wyroby mleczne i jaja (17,6%), zboża i wyroby ze zbóż (12,7%), kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (12,1%), warzywa i owoce (11,6%) oraz różne wyroby jadalne i przyprawy (11,0%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,5%), cukier, wyroby z cukru i miodu (2,9%) oraz ryby (3,3%). Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu do roku poprzedniego, spadek importu z Polski odnotowano w przypadku zbóż i wyrobów zbożowych (o 6,0%), różnych wyrobów jadalnych i przypraw (o 7,9%), pasz dla zwierząt (o 16,5%) oraz cukru, wyrobów z cukru i miodu (o 34,0%). Największy wzrost wartościowy odnotowano w imporcie kawy, herbaty, kakao i wyrobów z nich (o 34,4 mln EUR tj. o 43,1%), mięsa i wyrobów mięsnych (o 12,9 mln EUR, tj. o 6,0%), wyrobów mlecznych i jaj (o 7,1 mln EUR, tj. o 4,4%), ryb (o 5,8 mln EUR, tj. o 23,0%) oraz warzyw i owoców (o 4,5 mln EUR, tj. o 4,3%). Należy tu zaznaczyć, że wzrost 9

10 czeskiego importu z Polski w grupie warzyw i owoców dotyczył głównie warzyw (ogórki, kapusta, sałata, itp.), import świeżych owoców był niższy o 18,9%; w tym jabłek o 28,7%. W czeskim imporcie mięsa z Polski odnotowano spadek zakupów mięsa wołowego (o 12,2%) oraz przetworów mięsnych (o 5,5%), a wzrost zakupów mięsa drobiowego (o 14,0%) i wieprzowego (o 4,7%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj, wzrost odnotowano w imporcie jaj (o 46,5%) masła i pozostałych tłuszczów z mleka (o 7,4%) oraz mleka i śmietany (o 4,3%), a spadek w imporcie serów i twarogów (o 5,4%). Kod SITC Czeski import żywności z Polski w 2014 roku Nazwa grupy towarowej Wartość (w tys. EUR) Dynamika () Udział () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,0 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,0 24,1 02 Wyroby mleczne i jaja ,4 17,6 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,0 12,7 07 Kawa, herbata, kakao i wyroby z nich ,1 12,1 05 Warzywa i owoce ,3 11,6 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,1 11,0 08 Pasze dla zwierząt ,5 4,2 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,0 3,3 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,0 2,9 00 Zwierzęta żywe ,6 0,5 Warto również zaznaczyć, że w tym samym okresie, wartość czeskiego eksportu do Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wzrosła o 8,7%. Ten dynamiczny wzrost eksportu związany jest z ponadprzeciętnymi dostawami kawy i herbaty (160%), żywych zwierząt (126%) oraz ryb (131%). IX. Zmiany w składaniu deklaracji podatkowych w 2015 roku W Republice Czeskiej z dniem r. weszła w życie nowelizacja ustawy Nr 280/2009 o Ordynacji podatkowej (280/2009 Sb., daňový řad). Nowelizacja dotyczy rozszerzenia obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej na większą liczbę subiektów niż dotychczas. Osobom, które nie spełnią tego obowiązku grożą wysokie sankcje. Już od 2014 roku istnieje w Czechach obowiązek składania deklaracji podatkowej VAT w formie elektronicznej. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy składający ten rodzaj deklaracji, za wyjątkiem niektórych osób fizycznych. Od początku bieżącego roku obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej został rozszerzony na wszystkich podatników, którzy posiadają skrzynki elektroniczne do komunikacji urzędowej (Datová schránka - DS *) oraz na podatników zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych zatwierdzanych przez biegłego rewidenta. 10

11 Osoby prawne (OP) zobowiązane do składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej to OP wpisane do rejestru handlowego. Osoby te mają obowiązek posiadania skrzynki elektronicznej do komunikacji urzędowej (DS). Skrzynka jest zakładana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RCz już podczas rejestracji osoby prawnej. Oznacza to, że wszystkie osoby prawne wpisane do rejestru handlowego mają obowiązek składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej. Do rejestru handlowego zapisywane są spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie. Osoby fizyczne (OF) zobowiązane do składania deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej to osoby mające obowiązek posiadania DS. Są to osoby wykonujące zawód adwokata, doradcy podatkowego, komornika, itp. Pozostałe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą złożyć wniosek o założenie DS dobrowolnie. Jeśli więc OF założy sobie DS dobrowolnie lub jeśli jest osobą fizyczną, która ma obowiązek składania sprawozdania finansowego zatwierdzanego przez biegłego rewidenta, ma również obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej. Rodzaje dokumentów, które można złożyć w Urzędzie Skarbowym wyłącznie w formie elektronicznej Obowiązek przekazywania dokumentów drogą elektroniczną, oprócz deklaracji podatkowych, odnosi się również do: wniosku o rejestrację podatkową, zgłoszenia zmiany danych rejestracyjnych, dopłaty podatkowej. (Urząd Skarbowy Republiki Czeskiej na swoim portalu internetowym specyfikuje listę takich dokumentów). Sposoby składania dokumentów w formie elektronicznej Złożenia dokumentów można dokonać w następujący sposób: za pośrednictwem DS podatnika, z wykorzystaniem Portalu Podatkowego Urzędu Skarbowego Republiki Czeskiej ( po wcześniejszym zalogowaniu, poprzez wysłanie informacji podatkowej zaopatrzonej podpisem elektronicznym. Deklaracja podatkowa czy inne dokumenty przesyłane do Urzędu Skarbowego muszą być w formacie XML. Inne formaty, takie jak np. PDF, nie są przyjmowane. W przypadku nie spełnienia obowiązku składania podań elektronicznych, podatnik podlega grzywnie w wysokości 2000 CZK (ok. 300 PLN) za każde podanie, nawet w przypadku kiedy dokumenty zostały już złożone w urzędzie skarbowym w formie papierowej. Jeśli podatnik swoim postępowaniem znacząco utrudni funkcjonowanie urzędu, może zostać ukarany grzywną nawet do CZK *) Skrzynka elektroniczna do komunikacji urzędowej (Datová schránka - DS) jest według prawa czeskiego systemem do elektronicznego przesyłania dokumentów pomiędzy instytucjami państwowymi a osobami prawnymi i fizycznymi 11

12 X. Dobre wyniki zbioru owoców Zbiory owoców w Czechach w 2014 roku należały do największych od pięciu lat i wyniosły ton. W stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,2%, a w porównaniu z pięcioletnią przeciętną o 11%. Pomimo udanych zbiorów, sadownicy są niezadowoleni z powodu niskich cen, których spadek nastąpił po ubiegłorocznym wprowadzeniu embarga przez Federację Rosyjską. W przypadku jabłek (najpopularniejsze owoce w Czechach) ceny spadły o ¼ do 8 CZK za kilogram. Spowodowało to zmniejszenie przychodów w handlu jabłkami o około 300 milionów koron (niecałe 47 mln PLN). Według prognozy Czeskiej Unii Sadowniczej (CUS) w tegorocznym sezonie sadownicy odnotują straty, czego efektem będzie odłożenie planowanych inwestycji na rok następny. Spadek cen owoców będzie miał negatywny wpływ szczególnie na przedsiębiorstwa produkcji sadowniczej, w których w ubiegłym roku odnotowano niższe zbiory. Powodem spadku cen owoców, oprócz embarga, były również rekordowe zbiory w ramach Unii Europejskiej - najwyższe w ciągu ostatnich 12 lat. Według przewidywań CUS w najbliższym czasie nie można oczekiwać większego wzrostu cen. Rynek jest przepełniony głównie jabłkami z Polski, gdzie produkcja z roku na rok wzrasta. Szacuje się, że niskie ceny utrzymają się dłużej niż jeden sezon z powodu spadku kursu rubla i z tym związanej niższej siły nabywczej w Federacji Rosyjskiej. Według przedstawicieli CUS zeszłoroczne zabiegi Komisji Europejskiej mające na celu stabilizację cen owoców po wprowadzeniu rosyjskiego embarga nie przyniosły żadnych rezultatów. Obniżka cen jabłek w sklepach spowodowała zwiększenie popytu konsumpcyjnego. W grudniu 2014 roku odnotowano najwyższą sprzedaż w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Sadownicy nie muszą się zatem martwić, że nie zdążą sprzedać zapasów z ostatnich zbiorów wynoszących ton jabłek. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na jabłka do końca czerwca będzie wynosić ton. Oznacza to, że około 40% popytu będzie musiał pokryć import. Zbiory jabłek w Republice Czeskiej w 2014 roku wzrosły w stosunku międzyrocznym o 8,5% na ton. Zbiory innych owoców były na ogół niższe. Najsłabsze zbiory odnotowano w przypadku gruszek, których zebrano o połowę mniej niż w roku poprzednim. Zbiory gruszek w 2014 roku wynosiły tylko ton. Rok ubiegły, był również gorszym rokiem dla producentów wiśni, morel, brzoskwiń i śliwek. Na terenie Republiki Czeskiej sady owocowe zajmują powierzchnię ha, z czego ha zajmują jabłonie. Roczny obrót w branży sadowniczej szacuje się na ponad 1 mld CZK. Wraz z pracownikami sezonowymi w Czechach w sadownictwie zatrudnionych jest około osób. XI. Wyniki Unipetrolu za 2014 rok Strata holdingu petrochemicznego Unipetrol w 2014 roku wyniosła 556 mln CZK (około 86 mln PLN) i była zdecydowanie niższa niż rok wcześniej (1,396 mld CZK). 12

13 Roczne przychody spółki wzrosły o ¼ do kwoty 124,2 mld CZK. Za ostatnie trzy miesiące 2014 roku Unipetrol osiągnął zysk w wysokości 598 mln CZK. Przełomowym dla spółki był trzeci kwartał ubiegłego roku, w którym osiągnęła zysk w wysokości 1,4 mld CZK. Przychody Unipetrolu w okresie od października do grudnia 2014 roku wzrosły o prawie 4 mld CZK do kwoty 28,9 mld CZK. Duży wpływ na wyniki finansowe Unipetrolu za rok 2014 miało obniżenie wartości aktywów rafineryjnych o 4,721 mld CZK w drugim kwartale roku. W czwartym kwartale koncern zwiększył objętość przetworzonej ropy o 44% do 1,3 mln ton oraz podniósł poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych rafinerii na 88%. W porównaniu z 2013 rokiem wzrosła marża rafineryjna na 2,2 USD za baryłkę oraz marża petrochemiczna na 714 EUR za tonę. Zwiększenie wydajności produkcyjnej produktów rafineryjnych oraz petrochemicznych wraz z pozytywną sytuacją makroekonomiczną były główną przyczyną poprawy wyników w ubiegłym roku. Przyczyniły się do tego również wyższe marże spowodowane obniżką cen ropy oraz słabszy kurs korony czeskiej w stosunku do dolara. Holding odnotował również wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej, jako reakcję na ożywienie gospodarki czeskiej, spadek cen olejów napędowych oraz ograniczenie szarej strefy w Czechach. Czeski Unipetrol od 2005 roku wchodzi w skład Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. XII. Rekordowo tanie kredyty hipoteczne Według statystyk Centrum Finansowego Hypoindex w grudniu 2014 roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Czechach obniżyło się do poziomu 2,37% i osiągnęło najniższą wartość od 2003 roku. W grudniu ubiegłego roku zaciągnięto o 644 kredytów hipotecznych więcej niż w listopadzie tego samego roku. Ich całkowita wartość wzrosła do 14,39 mld CZK (około 2,2 mld PLN) i stanowi najwyższą historycznie wartość osiągniętą w miesiącu grudniu. W listopadzie 2014 roku wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych wyniosła 12,48 mld CZK. Według danych Hypoindexu w 2014 roku, niemal co miesiąc oprocentowanie kredytów hipotecznych osiągało swoje minimum. Dzięki temu odnotowano wysoki wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi. Średnia wartość zaciąganych kredytów w grudniu 2014 r. wynosiła 1,8 mln CZK i była najwyższa od 2008 roku. Niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych pomogło w ożywieniu czeskiego rynku nieruchomości. Powodem większego zainteresowania kupnem mieszkań lub domów, jest między innymi również szeroka oferta i stosunkowo niskie ceny nieruchomości. Według prognozy Czeskiego Banku Hipotecznego obrót na rynku nieruchomości w 2014 roku był o 4% niższy niż w 2013 roku. 13

14 XIII. Otwarcie największego centrum handlowego z odzieżą Spółka The Prague Outlet (TPO) zaplanowała jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi otwarcie największego centrum handlowego z odzieżą w Republice Czeskiej. Całkowita powierzchnia użytkowa hali, w której znajdować się będzie centrum handlowe wynosi m 2. Otwarcie przebiegać będzie w trzech etapach - w pierwszej połowie 2015 roku będzie dostępnych 60 punktów sprzedaży o powierzchni m 2, drugi zostanie zakończony w 2017 roku, a po trzecim etapie Centrum powinno wykorzystywać m 2 powierzchni handlowej i dysponować 150 punktami sprzedaży. Utworzonych ma zostać 500 nowych miejsc pracy, a oczekiwany roczny obrót ma wynieść 2 mln CZK (ok PLN). Oprócz otwarcia obiektu centrum handlowego, przewidywana jest budowa hotelu z 250 miejscami noclegowymi oraz stacji benzynowej. Według prognozy TPO, około ¼ klientów nowego,,outlet CENTRUM będą stanowić zagraniczni turyści, co związane jest z jego usytuowaniem kilka minut jazdy samochodem od Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Vaclava Havla, na północno-zachodnich obrzeżach Pragi. Centrum handlowe ma zostać połączone linią autobusową ze stacją metra na lotnisku, po jego rozbudowie. Przewiduje się również, że obywatele Pragi będą stanowić 35% klientów. Do 30 minut jazdy samochodem od Centrum zamieszkuje 1,1 mln ludzi, a w zasięgu 1 godziny 2,6 mln. Ocenia się, że po otwarciu pierwszego etapu, Centrum odwiedzać będzie około 2 mln klientów w ciągu roku. XIV. Zmiana terminu zgłaszania importu mięsa 3 października 2014 roku w Republice Czeskiej wprowadzono obowiązek zgłaszania importu mięsa oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego na dwa dni przed sprowadzeniem do Czech. Importerzy mają również obowiązek podawania cen jednostkowych zakupionego towaru. Według Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej, była to reakcja na groźbę zalania rynku czeskiego tanim mięsem z krajów Unii Europejskiej, które po wprowadzeniu rosyjskiego embarga mogłyby poszukiwać innych rynków zbytu. Po konsultacjach z importerami żywności, przeprowadzonych dnia r. ministerstwo zdecydowało, że najpóźniej w marcu 2015 roku powróci do wcześniejszego 24 godzinowego terminu zgłaszania. Wymóg zgłaszania dostaw z 48 godz. wyprzedzeniem, był krytykowany przez czeskich importerów z powodu zbyt dużego obciążenia administracyjnego. Importerzy domagali się zupełnego zniesienia tego wymogu - MR zgodziło się jedynie na powrót do przepisów z przed października 2014 roku. Obecne przepisy stanowią obciążenie również dla Głównego Inspektoratu Weterynarii Republiki Czeskiej, który w związku z tym przeprowadza więcej kontroli niż w okresie przed wydłużeniem terminu zgłaszania. Według danych opublikowanych przez Czeską Agencję Prasową dnia 8 stycznia 2015 r., tylko w okresie od 10 do 15 grudnia 2014 r. Czeska Inspekcja Weterynaryjna, przy współpracy z Urzędem Celnym RCz, przeprowadziła kontroli samochodów 14

15 dostawczych w rejonach przygranicznych. Stwierdzono 16 przypadków uchybień w zakresie wymaganego zgłaszania, które dotyczyły 57 ton mięsa, 57 tys. szt. jaj oraz 20 ton wyrobów mlecznych. Następnie przeprowadzono 73 kontroli w województwach przygranicznych, podczas których wykryto 67 uchybień. Najwięcej przypadków niedotrzymywania przepisów miały dostawy z Niemiec (23), Słowacji (15), Danii (8), Polski (6) oraz Austrii (5). Od dnia wydłużenia terminu zgłaszania importu mięsa oraz innych produktów spożywczych, Czeska Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła kontroli, w których wykryła ok przypadków naruszenia przepisów. Ogólna kwota naliczonych sankcji z tego tytułu wyniosła 17 mln CZK. XV. Dostawy zestawów kolejowych do Niemiec Czeska firma Skoda Transportation (ST) podpisała kontrakt ze spółką National Express na dostawę 38 niskopodłogowych elektrycznych zestawów kolejowych RegioPanter. Wartość kontraktu wynosi 10 mld CZK (ok. 1,5 mld PLN), zestawy kolejowe mają zostać wyprodukowane i dostarczone do 4 lat. Można będzie nimi podróżować w okolicy Norymbergii. W postępowaniu przetargowym na zakup pojazdów szynowych wzięło udział kilka liderów branży kolejowej, takich jak: Bombardier, Alstom, CAF czy Stadler. Według zarządu spółki ST, zwycięstwo w przetargu jest świetnym przykładem konkurencyjności firmy oraz dowodem wysokiej jakości jej produktów. Jest to już drugi kontrakt zawarty z niemieckim partnerem handlowym - w 2013 została podpisana umowa z Deutsche Bahn na dostawę sześciu nowoczesnych elektrycznych zestawów kolejowych za 2,6 mld CZK. Obecnie ST wraz z francuskim koncernem kolejowym Alstom bierze udział w postępowaniu przetargowym na dostawę 80 elektrycznych zestawów kolejowych na rynek niemiecki oraz budowę olbrzymiej zajezdni kolejowej v Nadrenii Północnej-Westfalii. Przewidywana wartość zamówienia wynosi 83 mld CZK. ST zatrudnia prawie 700 inżynierów i projektantów. Roczne inwestycje do rozwoju nowych technologii są rzędu jednego miliarda CZK. Spółka zajmuje się głównie produkcją niskopodłogowych tramwajów, lokomotyw elektrycznych, metra, pociągów podmiejskich, trolejbusów, silników trakcyjnych. 15

16 Międzynarodowe Targi Elektroniki i Elektrotechniki AMPER Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze uprzejmie informuje, że w ramach swej działalności promocyjnej w 2015 roku organizuje stoisko informacyjnopromocyjne na targach elektroniki i elektrotechniki AMPER w Brnie. Przedsiębiorcy polscy zainteresowani promocją swoich wyrobów i usług, proszeni są o nadsyłanie materiałów informacyjno-promocyjnych w formie broszur, ulotek, katalogów itp. na podany niżej adres. Otrzymane materiały zostaną bezpłatnie zaprezentowane na stoisku Wydziału. Termin targów: marca 2015 r. Miejsce: Charakterystyka: Centrum Wystawiennicze Brno Największa impreza targowo-wystawiennicza w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dane statystyczne z 2014 r.: Powierzchnia wystawiennicza: m² Liczba wystawców: 632 z 20 krajów Liczba wystawców zagranicznych 157 Liczba zwiedzających: Organizator: Terinvest s.r.o. ul. Bruselska 266/ Praha 2, Czeska Republika Adres na który należy przesłać materiały reklamowe: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Loretanskae nam. 109/3, Praha 1 - Hradcany Republika Czeska W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem tel: , fax:

17 Grupa SITC WPHI Praga, luty 2015 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2013 I - XII 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - XII 2013 I - XII 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - XII 2013 Saldo I - XII 2014 Ogółem w tym: ,5 100, ,8 100,0 107, ,5 100, ,2 100,0 105, , ,6 0 Żywność i zwierzęta żywe 4 465,9 3, ,5 3,6 104, ,0 5, ,9 4,9 101, ,1-988,4 1 Napoje i tytoń 869,1 0,7 986,4 0,8 113,5 758,7 0,7 707,7 0,6 93,3 110,4 278,7 2 Surowce z wyjątkiem paliw 3 266,0 2, ,5 2,4 98, ,6 2, ,8 2,5 94,3 248,4 355,7 3 Paliwa mineralne i smary 3 731,6 3, ,6 2,7 96, ,4 10, ,2 8,6 87, , ,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 355,4 0,3 370,9 0,3 104,4 262,3 0,2 282,2 0,2 107,6 93,1 88,7 5 Chemikalia i wyroby pochodne 7 792,2 6, ,3 6,6 110, ,7 11, ,8 11,7 107, , ,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,5 17, ,4 16,5 102, ,3 17, ,4 17,6 103, , ,0 7 Maszyny i środki transportu ,4 53, ,1 55,0 109, ,0 40, ,7 43,3 111, , ,4 8 Różne wyroby przemysłowe ,4 11, ,7 11,8 107, ,2 10, ,4 10,3 107, , ,3 9 Wyroby pozostałe 277,0 0,2 286,4 0,2 103,4 373,3 0,0 302,1 0,0 80,9-96,3-15,7 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

18 Grupa SITC WPHI Praga, luty 2015 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - XII 2013 I - XII 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - XII 2013 I - XII 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - XII 2013 Saldo I - XII 2014 Ogółem w tym: 7 331,0 100, ,7 100,0 106, ,1 100, ,1 100,0 107,9-827, ,4 0 Żywność i zwierzęta żywe 419,2 5,7 455,8 5,9 108,7 918,8 11,3 946,0 10,7 103,0-499,6-490,2 1 Napoje i tytoń 52,1 0,7 50,2 0,6 96,4 127,8 1,6 106,8 1,2 83,6-75,7-56,6 2 Surowce z wyjątkiem paliw 339,5 4,6 329,8 4,2 97,1 300,6 3,7 279,0 3,2 92,8 38,9 50,8 3 Paliwa mineralne i smary 314,0 4,3 303,1 3,9 96,5 678,2 8,3 611,7 6,9 90,2-364,2-308,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 171,0 2,3 170,8 2,2 99,9 77,7 1,0 109,3 1,2 140,7 93,3 61,5 5 Chemikalia i wyroby pochodne 889,1 12,1 923,1 11,9 103,8 771,7 9,5 856,6 9,7 111,0 117,4 66,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 957,7 26, ,8 25,8 102, ,2 29, ,0 27,0 98,6-454,5-374,2 7 Maszyny i środki transportu 2 547,4 34, ,8 36,2 110, ,0 25, ,1 29,9 127,0 472,4 181,7 8 Różne wyroby przemysłowe 625,6 8,5 714,1 9,2 114,1 750,9 9,2 817,0 9,3 108,8-125,3-102,9 9 Wyroby pozostałe 15,4 0,2 12,2 0,2 79,2 45,2 0,0 60,6 0,0 134,1-29,8-48,4 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 18

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych?

Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych? .pl https://www..pl Jakie będą detaliczne ceny żywności i ceny surowców rolnych? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 maja 2017 W br. mają być droższe tłuszcze, artykuły mleczne, w tym głównie masło i sery dojrzewające,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2017 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB REPUBLIKI CZESKIEJ 2016 R... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W 2016

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo