Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG 4 V. HANDEL ZAGRANICZNY.. 5 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA.. 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. PRODUKCJA MIĘSA I MLEKA W I KWARTALE 2014 R IX. NOWELIZACJA USTAWY O ARTYKUŁACH SPOŻYWCZYCH X. CZESKIE PREFERENCJE MIEJSCA DOKONYWANIA ZAKUPÓW XI. PRZETARG NA ROZBUDOWĘ ELEKTROWNI JĄDROWEJ TEMELÍN XII. PROJEKT NOWELIZACJI PRZEPISÓW O PODATKACH XIII. PRODUKCJA SKODY ROOMSTER W POLSCE XIV. INWESTYCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH XV. 70 MLD CZK DLA CZESKIEGO BUDOWNICTWA

2 I. Produkcja przemysłowa Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w marcu 2014 r. w stosunku do marca roku poprzedniego, wzrosła o 8,7%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego jej wzrost wyniósł 0,3%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 26,3%), w produkcji konstrukcji i wyrobów metalowych (o 13,7%) oraz w produkcji pozostałych wyrobów mineralnych (o 23,1%). Największy spadek odnotowano w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 2,2%), w produkcji środków farmaceutycznych w formach podstawowych (o 6,5%) oraz w produkcji artykułów spożywczych (o 1,0%). Przychody z działalności przemysłowej w marcu 2014 r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym, wzrosły o 11,8%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 19,8%. Wartość nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 16,6%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 17,9%, a zamówień krajowych o 14,1%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w marcu 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie wyższa o 1,4%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych wzrosło nominalnie o 3,2% i wyniosło CZK (ok EUR). Produkcja przemysłowa w I kwartale 2014 r. w stosunku międzyrocznym wzrosła o 7,1%, a w porównaniu do IV kwartału 2013 r. o 1,1%. Przychody z działalności przemysłowej w I kw. br. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 10,5%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 17,6%. Wartość nowych zamówień w przemyśle wzrosła o 16,5%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 20,6%, a zamówień krajowych o 8,9%. Zatrudnienie w przemyśle w I kw. br. wzrosło o 1,0% a wynagrodzenia nominalne o 3,7%. Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeń luty marzec I kwartał Przemysł Republiki Czeskiej 107,1 105,5 106,7 108,7 (B+C+D) B) Wydobycie i eksploatacja 98,9 99,9 105,9 101,7 C) Przemysł przetwórczy 107,8 108,5 111,0 109,2 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 97,9 99,2 97,8 98,3 2

3 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w marcu 2014 roku w stosunku do marca roku poprzedniego wzrosła o 12,8%. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym była wyższa o 19,0%, a w budownictwie inżynieryjnym o 3,3%. Wartość produkcji budowlanej za pierwsze trzy miesiące 2014 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku (roku największej koniunktury w budownictwie czeskim), była niższa o 33,8%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w marcu 2014 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym była niższa o 6,6%. Średnie wynagrodzenie w tej branży wzrosło o 0,8% i wyniosło CZK (ok. 993 EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w marcu 2014 r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 8,8%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami wzrosła o 2,7%. Produkcja budowlana w I kw r. w stosunku międzyrocznym wzrosła o 8,4%, a w stosunku do ostatniego kwartału 2013 r. o 2,4%. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym była wyższa o 11,0%, a w budownictwie inżynieryjnym o 0,1%. Zatrudnienie w budownictwie czeskim w I kw. br. w stosunku międzyrocznym obniżyło się o 7,4% przy wzroście wynagrodzeń nominalnych o 3,3%. Liczba zamówień budowlanych w I kw. br., w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników wzrosła 4,2%, a wartość robót objętych tymi zamówieniami o 52,9% i wyniosła 33,8 mld CZK. (ok. 1,2 mld EUR). Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) styczeń ,0 105,4 103,2 132,6 68,2 612,1 76,3 84,4 48,2 luty ,1 107,2 102,7 88,8 100,4 38,3 114,3 83,1 222,1 marzec ,8 119,0 96,7 96,8 106,7 73,7 88,6 97,5 80,5 I kw ,4 111,0 100,1 104,8 91,3 119,8 92,5 87,9 108,1 III. Bezrobocie Na koniec kwietnia 2014 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 574,9 tys. osób, tj. o 33,4 tys. mniej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 9,7 tys. więcej niż na koniec kwietnia 2013 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 7,9 %. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 8,0%, a wśród kobiet 7,8%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Bruntal i Most (po 13,5%), Usti nad Łabą (12,9%), Karwina (12,6%), Chomutov (11,7%) oraz Jesenik i Ostrawa-Miasto (po 3

4 11,6%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,6% do 4,6%) oraz w powiatach: Mlada Boleslav (4,6%), Pilzno-Południe (5,0), Pelhrimov i Rokycany (po 5,1%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 30 kwietnia 2014 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 13,0 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Karwina (48,4), Bruntal (43,0), Jesenik (41,0) oraz Usti nad Łabą (40,8). Zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu 2014 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 20,7% ogółu bezrobotnych (w marcu ,6%, w kwietniu ,9%). IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2014 r., utrzymywały się średnio na tym samym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Większy wzrost odnotowano jedynie w grupie odzieży i obuwia (o 4,9%) oraz w grupie usług zdrowotnych (o 0,6%). Niższe, w stosunku do miesiąca poprzedniego, były ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,1 %) oraz ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 0,9%). W stosunku międzyrocznym, inflacja w kwietniu wyniosła 0,1%. W porównaniu z kwietniem 2013 roku, najwyraźniej wzrosły ceny napojów alkoholowych i tytoniu (o 3,3%), odzieży i obuwia (o 3,0%), artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 2,1%), usług hotelowych i restauracyjnych (o 1,7%) oraz edukacji (o 1,3%). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 7,7%), usług zdrowotnych (o 2,4%), opłat mieszkaniowych (o 2,4%) oraz wyposażenia mieszkań (o 1,1%). Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 02/14 03/14 04/ =100 Ogółem w tym: 100,2 100,2 100,1 123,1 100,9 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 104,2 103,7 103,3 134,3 104,5 Napoje alkoholowe i tytoń 104,2 104,5 102,1 152,3 103,5 Odzież i obuwie 102,1 102,9 103,0 85,6 100,9 Czynsze, woda, energia, paliwa 97,6 97,7 97,8 142,8 100,1 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,6 98,7 98,9 94,0 98,9 Służba zdrowia 96,7 97,1 97,6 163,5 100,2 Transport 100,1 99,3 99,9 106,0 99,7 Poczta i telekomunikacja 90,2 90,9 92,3 81,9 89,8 Kultura i rekreacja 100,6 100,5 100,7 98,4 100,5 Edukacja 101,3 101,3 101,3 121,3 101,3 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,6 101,6 101,7 129,1 101,8 Pozostały towar i usługi 100,5 100,6 100,2 118,2 101,1 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy 4

5 V. Handel zagraniczny W pierwszym kwartale 2014 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 8,0%. Eksport był wyższy o 9,0% i wyniósł 32,1 mld EUR, a import o 6,9% i wyniósł 27,5 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 22,9% i wyniosła 4,6 mld EUR. Największy wzrost nadwyżki handlowej w okresie pierwszego kwartału 2014 roku, odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 500,3 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 122,0 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 62,2 mln EUR); spadek nadwyżki miał miejsce w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 21,9 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 4,7 mln EUR). Wzrostu deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 86,4 mln EUR), a spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 187,6 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 62,0 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 24,0 mln EUR). Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-marzec 2013/2014 (w mln) STYCZEŃ-MARZEC 2013 STYCZEŃ-MARZEC 2014 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,9 114,8 EUR ,0 106,9 USD ,1 111,0 W okresie pierwszego kwartału 2014 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o 1.909,6 mln EUR, tj. o 12,2%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 320,4 mln EUR, tj. o 9,4%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 260,9 mln EUR, tj. o 5,0%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 231,4 mln EUR, tj. 12,1%). Spadek wartości eksportu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 191,8 mln EUR, tj. o 18,6%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 4,2 mln EUR, tj. o 6,5%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 1.409,3 mln EUR, tj. o 13,9%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 317,8 mln EUR, tj. o 10,5%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 198,7 mln EUR, tj. o 4,2%) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 198,4 mln EUR, tj. o 7,6%), a największy międzyroczny spadek w grupie paliw mineralnych i smarów (o 379,4 mln EUR, tj. o 13,6%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 28,2 mln EUR, tj. o 27,6%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w pierwszym kwartale 2014 roku, były samochody osobowe (10,5% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,8%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (4,7%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6%), druty i kable izolowane (1,7%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,5%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), meble do siedzenia (1,4%), nowe opony 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 samochodowe z gumy (1,4%) oraz elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 34,3% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym wzrosła o 14,2%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,6%), ropa naftowa (3,6%), aparaty i urządzenia telefoniczne (2,9%) oraz leki (2,6%) i gaz ziemny (2,6%), następnie zespolone obwody elektryczne (1,9%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,9%), samochody osobowe (1,8%) oraz druty i kable izolowane (1,5%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,1% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 9,7%. Największą nadwyżkę handlową w pierwszym kwartale 2014 roku Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (3.175 mln EUR), Wielką Brytanią (1.125 mln EUR), Słowacją (1.104 mln EUR), Francją (679 mln EUR) oraz Austrią (595 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami (-2.634mln EUR), Koreą Południową (-457 mln EUR), Japonią (-267 mln), Azerbejdżanem (-261 mln EUR), Tajlandią (-179 mln EUR), Kazachstanem (-177 mln EUR), Tajwanem (-177 mln EUR) oraz Polską (-172 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa w I kwartale 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszym kwartale 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były o 4,9% wyższe i wyniosły mln EUR. Wartość czeskiego eksportu do Polski wzrosła o 3,8% i wyniosła 1.832,1 mln EUR, a wartość importu o 5,9% i wyniosła 2.004,5 mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 34,3% i wyniósł 172,4 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 61,9 mln EUR, tj. o 10,1%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 19,5 mln EUR, tj. o 20,8%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 14,1 mln EUR, tj. o 9,9%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 4,6 mln EUR, tj. o 2,1%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 24,1 mln EUR, tj. o 5,0%) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 13,4 mln EUR, tj. o 16,5%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 106,0 mln EUR, tj. o 22,1%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 29,9 mln EUR, tj. o 17,0%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 11,5 mln EUR, tj. o 5,5%). Największy spadek importu odnotowano w grupie paliw mineralnych i smarów (o 43,3 mln EUR, tj. o 25,6%), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 15,8 mln EUR, tj. o 2,7%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 9,6 mln EUR, tj. o 11,8%). 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w pierwszym kwartale 2014 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,7% i wyniosły mln EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 5,9% i wyniósł mln EUR, a import obniżył się o 2,4% i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. W porównaniu z rokiem poprzednim nadwyżka wzrosła o 168,9 mln EUR, tj. o 19,0%. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 Największy deficyt w handlu z Polską w okresie pierwszego kwartału 2014 roku Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-110,1 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (-107,8 mln EUR), oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-58,0 mln EUR); następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-21,8 mln EUR) oraz w grupie wyrobów pozostałych (-14,0 mln EUR). Największą nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+87,0 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+20,2 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+15,4 mln EUR). Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń marzec 2013/2014 (w mln EUR) , , , , ,4 I - III 2013 I - III ,4 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w okresie pierwszego kwartału 2014 roku, miały samochody osobowe (9,3%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,6%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), olej rzepakowy (1,8%), węglowodory cykliczne (1,6%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5%), druty i kable izolowane (1,3%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,3%) oraz meble do siedzenia (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,5% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 9,3%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (8,1%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (6,3%) oraz drut miedziany (4,1%); następnie druty i kable izolowane (2,7%), węgiel kamienny (2,3%), meble do siedzenia (2,3%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,4%), wyroby płaskie ze stali niestopowej walcowane na gorąco (1,4%), przetworzone oleje ropy naftowej (1,3%) oraz odpady i złom żelaza i stali (1,4%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 31,1% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 7,9%. 7

8 W okresie pierwszego kwartału 2014 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,3%) po Niemczech (26,4%) i Chinach (10,9%), a przed Słowacją (5,2%), Federacją Rosyjską (4,3%), Włochami (4,0%), Francją (3,4%) oraz Niderlandami (3,2%); jak też trzecim pod względem eksportu (5,7%) po Niemczech (32,6%) i Słowacji (7,9%), a przed Wielką Brytanią (5,3%), Francją (5,0%), Austrią (4,4%) i Włochami (3,8%). Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej, spowodowany był głównie spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 44,1 mln EUR) w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 25,3 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 5,7 mln EUR), jak też wzrostem deficytu w grupie wyrobów pozostałych (o 13,2 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 8,3 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (130%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (170%), meble do siedzenia (118%), leki (131%), aluminium nieobrobione (173%), mięso drobiowe (115%) oraz sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (288%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku aparatów i urządzeń telefonicznych (83%), wyrobów płaskich z żelaza i stali (89%) przetworzonych olejów ropy naftowej (83%) oraz odpadów i złomu żelaza i stali (83%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywały samochody osobowe (135%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (167%), meble do siedzenia (125%), opony samochodowe z gumy (113%), polimery styrenu w formach podstawowych (147%) oraz urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (218%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (85%), węglowodorów cyklicznych (69%), węgla kamiennego (58%), traktorów (84%), monitorów, projektorów i odbiorników TV (83%), odpadów i złomu miedzi (73%) oraz aktywnych środków do czyszczenia i prania (80%) VII. Czeski import żywności z Polski w I kwartale Według wstępnych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, wartość czeskiego importu żywności z Polski w pierwszym kwartale 2014 roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrosła o 5,5% i wyniosła 221,2 mln EUR. Największy udział w czeskim imporcie z naszego kraju miało w tym okresie mięso i wyroby mięsne (22,3%), wyroby mleczne i jaja (17,5%), zboża i wyroby ze zbóż (po 12,8%), warzywa i owoce oraz kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich (po 11,7%). Najniższy udział miały zwierzęta żywe (0,3%) oraz ryby (3,3%). Jak wynika z tabeli poniżej, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrósł czeski import z Polski wyrobów mlecznych, jaj, kawy, czekolady, przypraw, warzyw i owoców, cukru i wyrobów cukierniczych oraz ryb, a obniżył się import mięsa i wyrobów mięsnych, różnych wyrobów jadalnych, zbóż i wyrobów zbożowych oraz paszy dla zwierząt. 8

9 Kod SITC Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń-marzec 2014 roku Wartość Dynamika Udział Nazwa grupy towarowej (w tys. EUR) () () 0 Żywność i zwierzęta żywe ogółem - w tym: ,5 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,4 22,3 02 Wyroby mleczne i jaja ,6 17,5 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,9 12,8 05 Warzywa i owoce ,3 11,7 07 Kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich ,8 11,7 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,2 10,7 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,9 5,1 08 Pasze dla zwierząt ,9 4,7 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,2 3,4 00 Zwierzęta żywe ,4 0,2 W imporcie mięsa z Polski, spadek dotyczył mięsa wołowego (o 13,9%) i wieprzowego (o 14,1%), a wzrost mięsa drobiowego (o 14,9%). W grupie wyrobów mlecznych i jaj odnotowano wzrost w imporcie serów i twarogów (o 6,3%), jaj (o 1,8%) oraz masła i pozostałych tłuszczów na bazie masła (o 9,9%), a spadek w imporcie mleka i śmietany (o 1,5%). Warto również zaznaczyć, że w tym samym okresie, wartość czeskiego eksportu do Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wzrosła aż o 20,8%, co skutkowało spadkiem czeskiego deficytu w tej grupie towarowej o 8,0 mln EUR. Ten dynamiczny wzrost czeskiego eksportu żywności do Polski, związany jest z ponadprzeciętnymi dostawami zbóż, głównie pszenicy (222%), mleka i śmietany (155%), serów i twarogów (139%), czekolady (137%) oraz zwierząt żywych (140%). VIII. Produkcja mięsa i mleka w Republice Czeskiej w I kwartale 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, produkcja mięsa w Republice Czeskiej w I kwartale br. spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,9% do ton. Nieznacznie wzrosła jedynie produkcja mięsa wołowego. Skup mleka obniżył się o 0,3% do 579,4 mln litrów. Ceny bydła rzeźnego w I kw. br. spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem we wszystkich kategoriach, przy czym w przypadku byków uznawanych za najważniejszą kategorię spadek nie był aż tak wyraźny (o 3,2%). Ceny cieląt spadły o 22,9%, krów o 6,7%, a jałówek o 0,8%. Spadły również ceny kurczaków o 4,7%. Natomiast w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły ceny prosiąt rzeźnych o 3,1%. Wzrosła cena skupu mleka - producenci sprzedawali mleko o 21,8% drożej, przeciętnie za cenę 9,70 CZK/1 litr (ok. 1,48 PLN). Jak podkreśla Czeska Izba Rolna, ceny mleka ustala rynek światowy, który boryka się z jego brakiem. Wzrost cen skupu mleka odbił się na cenach mleka i produktów mlecznych w sklepach. Przykładowo cena sera żółtego edamskiego od kwietnia ubiegłego roku wzrosła o ok. 30 CZK (do 160 CZK), 1 litr pasteryzowanego mleka 9

10 podrożał o 2 CZK (do ponad 21 CZK). Choć cena mleka stanowi trzy czwarte końcowej ceny produktu mlecznego w sklepie, o faktycznej cenie tego produktu decyduje przede wszystkim marża i polityka handlowa sieci handlowych. W pierwszym kwartale br. do ubojni trafiło sztuk bydła, o 0,8% mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Spadek ten dotyczył wszystkich kategorii z wyjątkiem byków, gdzie odnotowano wzrost o 9%. Łączna wielkość czeskiej produkcji mięsa wołowego i cielęcego wynosiła ton, utrzymując się na poziomie z ubiegłego roku. Liczba ubitych prosiąt spadła o 1,7% do sztuk. Produkcja mięsa wieprzowego spadła o 1,4% do sztuk. Produkcja mięsa drobiowego osiągnęła poziom ton i była niższa o 0,3% w porównaniu z I kw. ubiegłego roku. IX. Nowelizacja ustawy o artykułach spożywczych Czeski Sejm uchwalił rozległą nowelizację ustawy o artykułach spożywczych, która m.in. nakłada na sieci handlowe obowiązek informowania o krajach, z których pochodzi największa część ich asortymentu. Nowelizacja zwiększa również liczbę instytucji, które będą pełniły funkcje nadzorcze nad restauracjami i innymi obiektami gastronomicznymi. Zmiany w ustawie o artykułach spożywczych ocenia się za największe od 15 lat. Nowelizowana wersja ustawy o artykułach spożywczych, nakłada na sprzedawców żywności z rocznym obrotem przekraczającym 5 mld CZK (ok. 762,5 mln PLN) obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o 5 krajach, z których pochodzi najwięcej sprzedawanych przez nich produktów (według udziału tych produktów w rocznym obrocie). Informacja ta ma być umieszczona przy wejściu dla klientów. Listę tę sprzedawca będzie musiał również przekazać czeskiemu Ministerstwu Rolnictwa. Nowelizacja zaostrza również wysokość kar pieniężnych za wprowadzanie w błąd konsumenta oraz za łamanie zasady oznaczania niepakowanych produktów spożywczych. Sprzedawcy niepakowanych artykułów spożywczych będą mieli obowiązek zamieszczenia w bezpośredniej bliskości tych artykułów informacji o ich producencie oraz udziale procentowym głównego składnika produktu. Rozszerza się też krąg instytucji, kontrolujących obiekty gastronomiczne. Będą one podlegały również kontroli Państwowej Inspekcji Rolno-Spożywczej (SZPI) oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (SVS). Instytucje te będą musiały współpracować przy opracowywaniu planów kontroli, tak aby nie obciążały nimi zbytnio przedsiębiorców. Upadł natomiast pierwotny projekt odebrania uprawnień w zakresie kontroli Wojewódzkim Stacjom Higieny i ich przeniesienia na SZPI. Czeski Minister Rolnictwa Marian Jurečka (KDU-ČSL) podkreślił, że kompetencje stacji higieny pozostają niezmienione. Okręgowe inspektoraty SZPI będą mogły rozszerzyć zakres zastosowania podjętych przed nie środków poza teren ich właściwości miejscowej, np.: w przypadku podejrzenia, że sieć handlowa sprzedaje produkt niebezpieczny również w innych regionach, lub gdy produkt ten jest sprzedawany również przez inne podmioty w innych regionach. Co więcej, nowelizacja umożliwi SZPI wstrzymanie sprzedaży artykułów spożywczych, jeżeli te są złej jakości lub oznaczone w sposób wprowadzający w błąd. Inspekcja będzie 10

11 mogła dzięki temu przeprowadzać analizę tych produktów na koszt producenta lub sprzedawcy, co dotąd było zastrzeżone dla produktów niebezpiecznych. W nowelizacji zawarto również przepisy dotyczące fałszerstwa przy produkcji wina inspektorzy będą mieli prawo wydać decyzję o likwidacji sfałszowanego produktu (tj. wina wyprodukowanego z niedozwolonym dodatkiem wody, cukru, barwnika syntetycznego lub soku winogronowego z państw trzecich). Nowe przepisy obejmują również problematykę fałszowania informacji o pochodzeniu wina. X. Czeskie preferencje miejsca dokonywania zakupów W ramach projektu marketingowego Wybór konsumenta zostały przeprowadzone wśród obywateli Republiki Czeskiej badania rynkowe na temat preferowanego miejsca dokonywania zakupów. Agencja STEM/MARK, która przeprowadziła powyższe badania, podała do publicznej wiadomości, że ulubionym miejscem zakupów artykułów spożywczych jest dla 24% Czechów, sieć Kaufland. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Lidl (16%), Globus (12%), Tesco (11%), Albert (10%), Penny (8%), Billa (6%), Interspar (4%), Coop (3%), Hruška (2%) oraz Makro (1%). 3% respondentów wskazało jako ulubione miejsce zakupów inny sklep niż wyżej wymienione. W odpowiedzi na pytanie o ulubione miejsce zakupów zarówno artykułów spożywczych jak i chemii gospodarstwa domowego ponownie najczęściej wskazywano Kaufland (24%). Kolejne miejsca zajmują: Albert (14%), Lidl (13%), Tesco i Penny (po 12% każda z sieci), Billa (7%), Globus (5%), Coop (4%) i Interspar (3%). Swą pozycję w zestawieniu zmienił Lidl od 2011 r., kiedy był preferowanym miejscem zakupów dla 9% respondentów, stopniowo poprawiał swe wyniki aż do 13% w roku bieżącym. Spadek zainteresowania zakupami odnotowuje Tesco z 19% w 2011 r. do 12% w roku bieżącym. XI. Przetarg na rozbudowę elektrowni jądrowej Temelín Unieważnienie przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej w Temelinie było bezpośrednią reakcją spółki ČEZ na decyzję rządu czeskiego, który 9 kwietnia br. oświadczył zamiar kontynuacji rozwoju energetyki jądrowej, jednak bez gwarancji rządowych. O decyzji spółki poinformował Ministra Przemysłu i Handlu, Dyrektor Generalny ČEZ Daniel Beneš. W publicznym oświadczeniu ČEZ, jako główną przyczynę unieważnienia przetargu, wskazał burzliwe zmiany w europejskiej branży energetycznej od 2009 r., w szczególności zaś zmiany cen energii na wolnym rynku, które w momencie ogłoszenia przetargu gwarantowały zwrot kosztów inwestycyjnych, obecnie jednak takiej gwarancji już nie dają. Zdaniem Dyrektora Generalnego ČEZ nadal istnieje zagrożenie, że w okresie najbliższych 20 lat Republika Czeska nie będzie w stanie pokryć zapotrzebowania krajowego na energię elektryczną z własnych źródeł. Plany rozwoju czeskiej energetyki będą musiały być również podporządkowane zmianom, które są przygotowywane w Brukseli. Niezależnie od 11

12 powyższego, szef ČEZ zadeklarował ścisłą współpracę z rządem w zakresie zapewnienia rozwoju energetyki jądrowej w Republice Czeskiej. W komentarzu do oświadczenia spółki ČEZ czeski Minister Przemysłu i Handlu Jan Mládek podkreślił, że przedstawiając na środowym posiedzeniu rządu informację o aktualnym stanie przygotowań do budowy trzeciego i czwartego bloku elektrowni jądrowej Temelín, zdawał sobie sprawę z zasadniczych zmian na rynku energii elektrycznej, do których doszło od 2009 roku kiedy przetarg na rozbudowę Temelina został ogłoszony. Minister Mládek stwierdził, że obecnie nie jest możliwe zagwarantowanie, że przedmiotowa inwestycja w pełni się zwróci. Podkreślił jednak, że Państwowa Koncepcja Energetyczna, nad którą obecnie pracuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu, uwzględnia rozwój energetyki jądrowej, lecz bez powiązania z jakąkolwiek formą gwarancji rządowych. Kompleksowy plan dalszego rozwoju energetyki jądrowej w Republice Czeskiej ma zostać przygotowany do końca br. przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu we współpracy z Ministerstwem Finansów. Plan ten ma m.in. określić zasady przyszłej współpracy między państwem i spółką ČEZ, jak również uwzględnić przy założeniu kontynuacji rozwoju energetyki jądrowej konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Republiki Czeskiej, pełnienia przyjętych zobowiązań RCz wobec Unii Europejskiej związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym oraz ewentualnego wpływu planu na ceny energii. XII. Projekt nowelizacji przepisów o podatkach Projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie ulg podatkowych na drugie i kolejne dziecko o 100 CZK (ok. 15,3 PLN) miesięcznie, przywrócenie ulgi podatkowej dla pracujących emerytów oraz ograniczenie maksymalnej wysokości odliczeń w przypadku ryczałtu podatkowego. Planowane zmiany związane będą ze znacznymi wydatkami ze strony budżetu państwa. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu nowelizacji szacuje, że wprowadzenie ulgi podatkowej na drugie i kolejne dziecko spowodowałoby obniżenie przychodów budżetu państwa o 0,6 mld CZK w br., zaś w 2016 r. już o 0,9 mld CZK. Przywrócenie podstawowej ulgi podatkowej dla osób pracujących, które jednocześnie otrzymują emerytury (w wysokości CZK/rok), spowoduje straty dla budżetu państwa w wysokości 2 mld CZK, zaś w 2016 r. 0,5 mld CZK. Ulga ta została zniesiona w 2013 r. Zmiany obejmą również przepisy o ryczałcie podatkowym dla przedsiębiorców. Z ryczałtu w wysokości 60% będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekroczy 2 mln CZK. Zmiana ta powinna przynieść dodatkowe środki do budżetu państwa (ok. 0,5 mld CZK), jednak z danych Ministerstwa Finansów wynika, że nowy przepis dotyczyłby jedynie ok podmiotów. Zmiana ta w połączeniu z kolejną znoszącą zakaz stosowania ulgi na współmałżonka i ulgi na dziecko w przypadku korzystania z ryczałtu podatkowego, może w rezultacie wpłynąć na ograniczenie wpływów budżetowych. Samo zniesienie ww. zakazu stosowania ulg w przypadku przedsiębiorców korzystających z ryczałtu, ograniczy przychody budżetu państwa o 2 mld CZK. Ministerstwo Finansów planuje jednak ograniczenie wysokości ulg (na współmałżonka i dzieci) do CZK na rok. 12

13 XIII. Produkcja Skody Roomster w Polsce Czeska firma Skoda Auto w ramach ekspansji i wprowadzaniu nowych modeli, podjęła decyzję o ukończeniu produkcji starej wersji Skody Roomster. Produkcja nowej, większej wersji tego modelu, rozpocznie się w maju przyszłego roku w Poznaniu. Informację o ukończeniu produkcji dotychczasowej wersji Roomstera, bez podania dokładnego terminu, potwierdził sam producent. Powodem nie jest brak zainteresowania modelem na rynku, ale przekroczenie planowanego okresu jego produkcji. Skoda Roomster jest produkowana bez większych zmian od 9 lat. Nowa wersja Skody Roomster ma opierać się na modelu Volkswagen Caddy i będzie produkowana w poznańskich zakładach Volkswagena, gdzie już w latach 90-tych montowano samochody Skoda. Przesunięcie produkcji nowej wersji Skody Roomster do Polski jest częścią strategii koncernu Volkswagen i innych producentów samochodów produkcji samochodów różnych marek w jednym miejscu w celu redukcji kosztów. Przykładowo w chwili obecnej według tej zasady są produkowane w Bratysławie Skoda Citigo i małe modele Volkswagena i Seata. W fabryce Skody Mladá Boleslav na tej samej linii produkcyjnej produkowane są Skoda Rapid i Seat Toledo. Podobna zasada ma zostać wprowadzona w fabryce Skody Kvasiny. Fabryka w Kvasinach ma podjąć produkcję nowej wersji modelu Superb oraz nowego samochodu terenowego marki Seat. W 2016 r. rozpocznie się również produkcja samochodu terenowego marki Skoda, jednak szczegóły nie są jeszcze znane. Możliwości produkcyjne fabryki Skody w Kvasinach mają po rozbudowie wzrosnąć o jedną trzecią i przekroczyć samochodów rocznie. XIV. Inwestycje rynku nieruchomości komercyjnych Niemiecka spółka inwestycyjna Warburg-Henderson założyła nowy fundusz inwestycyjny, który będzie się koncentrował na nieruchomościach w branży handlu detalicznego w Polsce i Republice Czeskiej. Fundusz ma do dyspozycji 250 mln euro, z czego 40-45% pochodzi z kredytów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w magazyny handlowe, mniejsze centra handlowe z ugruntowaną pozycją oraz w nowoczesne budynki w najbardziej znanych lokalizacjach w centrum wielkich miast. Fundusz koncentruje się na lokalizacjach z bardzo dobrą infrastrukturą i dużą gęstością zaludnienia oraz dominujących miastach średniej wielkości ze stałą lub rosnącą liczbą mieszkańców. Fundusz planuje roczny zysk z zainwestowanego kapitału w wysokości 8%. Republika Czeska w porównaniu z Polską jest małym rynkiem w handlu detalicznym ze spadkowym trendem siły nabywczej obywateli. Oprócz centrów handlowych oferujących produkty codziennego użytku, zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miast oraz na głównych ulicach handlowych, ciekawym celem dla inwestora są magazyny handlowe. Są one atrakcyjne tym bardziej, że większość inwestorów w Polsce i Republice Czeskiej skupia się raczej na dużych centrach handlowych. 13

14 W ubiegłym roku spółka Warburg-Henderson dokonała transakcji za 891 mln euro, z tego inwestycje stanowiły 497 mln euro, a sprzedaż majątku 395 euro. Podobne wyniki spółka osiągnęła w 2012 r. Na podstawie danych agencji Colliers International (CI) w Republice Czeskiej w 2013 r. łączna wartość transakcji na rynku nieruchomości wyniosła 1,1 mld euro, tj. o 82% więcej niż w 2012 r. 62% wartości wszystkich transakcji dotyczyło powierzchni biurowej, a 28% - nieruchomości związanych z logistyką. Najwięcej zainwestowali inwestorzy amerykańscy (36%) oraz czescy (32%). Specjaliści z CI przewidują, że w 2014 r. suma transakcji na rynku nieruchomości utrzyma się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, choć ze względu na ilość spółek inwestycyjnych obecnych na czeskim rynku może przekroczyć wartości z 2013 r. Oczekuje się większego zainteresowania zarówno nieruchomościami w handlu detalicznym jak i w logistyce. Czeskie nieruchomości w handlu detalicznym, w przeliczeniu na powierzchnię sprzedaży, w jednej piątej należą do czeskich inwestorów, a w 40% do właścicieli środkowoeuropejskich i globalnych. Analiza CI przewiduje, że w bieżącym roku na rynek europejski wkroczy nowy kapitał inwestycyjny o wartości 60 mld euro, co oznacza wzrost o 1% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zdaniem analityków oznacza to, że spółki inwestycyjne rezygnują już ze strategii unikania ryzyka. Ubiegłoroczna wartość transakcji na europejskim rynku nieruchomości osiągnęła zaledwie 60% wartości z 2007 r., co daje obecnie duże pole dla ekspansji. W ciągu kilku ostatnich lat na czeskim rynku nieruchomości doszło do wyraźnej konsolidacji z 6 mln m 2 nowoczesnej powierzchni sprzedaży, jedna trzecia jest podzielona między 5 największych graczy na rynku. Dziesięciu największych właścicieli nieruchomości kontroluje mniej więcej połowę rynku. Największym właścicielem supermarketów w Republice Czeskiej jest czeska grupa CPI, która w ubiegłym roku inwestowała do obiektów wynajmowanych przez sieci handlowe (Penny Market, Billa) oraz do nieruchomości w handlu detalicznym należących pierwotnie do ORCO. XIV. 70 mld CZK dla czeskiego budownictwa Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu zamierza ożywić czeską branżę budowlaną poprzez inwestycje do termoizolacji budynków. Niektórzy specjaliści obawiają się jednak, że osłabione recesją czeskie firmy budowlane nie będą w stanie zrealizować tak wielkiej liczby zamówień. Zgodnie z planem Ministerstwa Przemysłu, w ciągu najbliższych 5 lat czeski rząd wesprze kwotą co najmniej 70 mld CZK (ok. 10,7 mld PLN) renowacje budynków mające na celu podniesienie ich energooszczędności. Środki na ten cel będą pochodziły głównie z funduszy unijnych. Plan Ministerstwa Przemysłu poparł premier Bohuslav Sobotka, który stwierdził, że inwestycje w redukcję zużycia energii w budynkach, wesprą konkurencyjność i pomogą stworzyć nowe miejsca pracy. 14

15 Poprzez realizację planu termoizolacji budynków, Ministerstwo Przemysłu zamierza również spełnić nałożony przez Unię Europejską obowiązek redukcji o 5% łącznego zużycia energii elektrycznej do 2020 r. Według szacunków Ministerstwa Przemysłu 70 mld CZK ze środków publicznych może pomóc w stworzeniu nawet 21 tysięcy nowych miejsc pracy. Eksperci z sojuszu Szanse dla budynków, którzy opracowywali podstawy tego planu twierdzą, że nowych miejsc pracy mogłoby być o wiele więcej, gdyby Ministerstwo zaangażowało nie 70, ale 100 mld CZK (ponad 30 tysięcy nowych miejsc pracy). Ministerstwo stoi na stanowisku, że kwota 70 mld CZK jest wystarczająca dla osiągnięcia głównego celu redukcji zużycia energii w Republice Czeskiej. Część czeskich ekspertów obawia się jednak, że czeska branża budowlana osłabiona trwającą od 5 lat recesją, nie będzie w stanie podołać tak wielkiej liczbie inwestycji. Ministerstwo Przemysłu jednak, pomimo 30-procentowego spadku w czeskiej branży budowlanej w stosunku do 2008 r., uważa te obawy za nieuzasadnione. 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, maj 2014 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRSIE STYCZEŃ-MARZEC 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - III 2013 I - III 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - III 2013 I - III 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - III 2013 Saldo I - III 2014 Ogółem w tym: ,5 100, ,0 100,0 109, ,3 100, ,8 100,0 106, , ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 070,6 3, ,7 3,6 107, ,4 5, ,5 4,9 101,4-263,8-201,8 1 Napoje i tytoń 187,1 0,6 199,1 0,6 106,4 137,5 0,5 141,6 0,5 103,0 49,6 57,5 2 Surowce z wyjątkiem paliw 825,5 2,8 839,8 2,6 101,7 759,2 3,0 795,4 2,9 104,8 66,3 44,4 3 Paliwa mineralne i smary 1 029,9 3,5 838,1 2,6 81, ,9 10, ,5 8,7 86, , ,4 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 90,6 0,3 95,4 0,3 105,3 52,7 0,2 62,2 0,2 118,0 37,9 33,2 5 Chemikalia i wyroby pochodne 1 909,0 6, ,4 6,7 112, ,9 11, ,7 12,2 110, , ,3 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 5 173,0 17, ,9 16,9 105, ,4 18, ,1 18,0 104,2 412,6 474,8 7 Maszyny i środki transportu ,4 53, ,0 54,9 112, ,7 39, ,0 42,0 113, , ,0 8 Różne wyroby przemysłowe 3 395,4 11, ,8 11,6 109, ,5 10, ,9 10,2 107,6 780,9 902,9 9 Wyroby pozostałe 65,0 0,2 60,8 0,2 93,5 102,1 0,0 73,9 0,0 72,4-37,1-13,1 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

17 Grupa SITC WPHI Praga, maj 2014 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-MARZEC 2014 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - III 2013 I - III 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział I - III 2013 I - III 2014 Dynamika 2014/2013 Wartość Wartość Udział Udział Saldo I - III 2013 Saldo I - III 2014 Ogółem w tym: 1 764,2 100, ,1 100,0 103, ,6 100, ,5 100,0 105,9-128,4-172,4 0 Żywność i zwierzęta żywe 93,9 5,3 113,4 6,2 120,8 209,7 11,1 221,2 11,0 105,5-115,8-107,8 1 Napoje i tytoń 9,0 0,5 9,7 0,5 107,8 12,3 0,6 12,8 0,6 104,1-3,3-3,1 2 Surowce z wyjątkiem paliw 88,2 5,0 86,9 4,7 98,5 81,1 4,3 71,5 3,6 88,2 7,1 15,4 3 Paliwa mineralne i smary 81,0 4,6 67,6 3,7 83,5 168,9 8,9 125,6 6,3 74,4-87,9-58,0 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 35,1 2,0 38,1 2,1 108,5 9,6 0,5 18,3 0,9 190,6 25,5 19,8 5 Chemikalia i wyroby pochodne 221,7 12,6 226,3 12,4 102,1 176,2 9,3 206,1 10,3 117,0 45,5 20,2 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 478,7 27,1 454,6 24,8 95,0 580,5 30,7 564,7 28,2 97,3-101,8-110,1 7 Maszyny i środki transportu 611,1 34,6 673,0 36,7 110,1 480,0 25,4 586,0 29,2 122,1 131,1 87,0 8 Różne wyroby przemysłowe 142,9 8,1 157,0 8,6 109,9 170,9 9,0 178,8 8,9 104,6-28,0-21,8 9 Wyroby pozostałe 2,6 0,1 5,5 0,3 211,5 3,4 0,0 19,5 0,0 573,5-0,8-14,0 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz. www.czechtrade.cz

Czeski rynek FMCG. Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz. www.czechtrade.cz Czeski rynek FMCG Adam Suchanek Dyrektor, CzechTrade Warszawa adam.suchanek@czechtrade.cz www.czechtrade.cz 25.11.2014 Podstawowe dane statystyczne 10,5 mln obywateli PKB per capita 2013: Zmiana PKB 2013:

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej

Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Rynek węgla kamiennego w Republice Czeskiej Na terytorium Republiki Czeskiej znajdują się łożyska węgla kamiennego zarówno koksującego jak i energetycznego. Znaczenie dla czeskiego wydobycia ma obecnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo