Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 V. HANDEL ZAGRANICZNY RCZ... 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VII. CZESKI IMPORT ŻYWNOŚCI Z POLSKI... 8 VIII. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU PODATKU VAT... 9 IX. ZMIANA STRATEGII KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ X. WSPARCIE DLA NOWYCH MIEJSC PRACY XI. LICZBA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2013 R XII. POLSKA, CZECHY, NIEMCY WZAJEMNE RELACJE XIII. PLANY ZAKUPU NOWYCH POCIĄGÓW PRZEZ CZKP XIV. ZYSKI CZESKICH FIRM BUDOWLANYCH W LATACH

2 I. Przemysł Produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej w listopadzie 2013 r. w stosunku międzyrocznym wzrosła o 6,2%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,3%. Największy międzyroczny wzrost odnotowano w produkcji pojazdów motorowych (o 13,7%), w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i ciepła (o 7,6%) oraz w produkcji wyrobów i konstrukcji metalowych (o 8,9%). Największy spadek odnotowano w branży wydobywczej (o 8,2%), w produkcji artykułów spożywczych (o 2,2%) oraz w produkcji odzieży (o 3,4%) Przychody z działalności przemysłowej w listopadzie 2013 r. w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 5,6%, a przychody z eksportu bezpośredniego przedsiębiorstw przemysłowych o 10,8%. nowych zamówień w przemyśle międzyrocznie była wyższa o 12,2%; w tym wartość zamówień zagranicznych o 14,3%, a zamówień krajowych o 8,3%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w listopadzie 2013 r. (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, była międzyrocznie niższa o 0,3%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w przedsiębiorstwach przemysłowych spadło nominalnie o 2,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) Wyszczególnienie styczeńlistopad wrzesień październik listopad Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 107,2 103,5 106,2 99,8 B) Wydobycie 91,8 97,4 91,8 87,3 C) Przemysł przetwórczy 109,8 103,4 106,8 100,7 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 96,0 105,8 107,6 98,4 II. Budownictwo Produkcja budowlana na rynku czeskim w listopadzie 2013 roku w stosunku międzyrocznym spadła o 9,3%. produkcji w budownictwie lądowym była niższa o 10,8%, a w budownictwie inżynieryjnym o 6,7%. produkcji budowlanej od początku roku do końca listopada, w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, była niższa o 25,9%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie w omawianym okresie (bez pracowników agencyjnych), w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w 2

3 stosunku międzyrocznym obniżyła się o 8,1%. Średnie wynagrodzenie w tej branży spadło o 6,0% i wyniosło CZK (ok EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w listopadzie 2013 r. w stosunku międzyrocznym obniżyła się o 13,4%, a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 5,8%. Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Produkcja budowlana ogółem w tym: w budownictwie ogólnym w budownictwie inżynieryjnym Rozpoczęte realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone realizacje mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) wrzesień ,1 92,2 88,6 98,3 100,6 116,5 118,2 91,1 208,3 październik ,0 99,7 97,5 65,6 69,5 40,6 83,5 80,3 108,3 listopad ,7 89,2 93,3 132,0 88,2 475,0 83,5 90,7 69,7 I-XI ,7 91,3 89,4 92,5 87,2 112,2 88,5 91,1 92,0 III. Bezrobocie Na koniec grudnia 2013 roku w Republice Czeskiej bez pracy było 596,8 tys. osób, tj. o 31,5 tys. więcej niż na koniec miesiąca poprzedniego oraz o 51,5 tys. więcej niż na koniec grudnia 2012 r. Stopa bezrobocia na r. wyniosła 8,2 %. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 8,3%, a wśród kobiet 8,0%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Bruntal (14,3%), Most (13,5%), Usti nad Łabą (12,7%) oraz Karwina (12,5%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,5% do 5,1%) oraz w powiatach Mlada Boleslav (4,7%), Pilzno-Południe i Rokycany (po 5,5%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy, wg stanu na 31 grudnia 2013 roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 17,0 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Karwina (80,9), Bruntal (66,7), Brnno-Miasto (57,9) oraz Hodonin (50,2). Zasiłek dla bezrobotnych w grudniu 2013 r. wypłacono osobom ubiegającym się o zatrudnienie, tj. 20,1% ogółu bezrobotnych (w listopadzie ,1%, w grudniu ,6%). IV. Ceny towarów i usług Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu, w stosunku do listopada 2013r., wzrosły o 0,4%. Było to spowodowane głównie wzrostem cen w grupie artykułów spożywczych i napojów niealkoholowych (o 2,2%); w tym warzyw (o 13,7%), owoców (o10,6%), mleka (o 3,6%), sera (o 2,2%), jaj (o 2,5%) oraz jogurtów (o 3,2%). 3

4 W stosunku międzyrocznym, inflacja w grudniu wyniosła 1,4% i była o 0,3 pp. wyższa niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu z grudniem 2012 roku, najwyżej wzrosły ceny artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 4,8%), napojów alkoholowych i tytoniu (o 3,5%), usług hotelowych i restauracyjnych (o 1,8%), odzieży i obuwia (o 1,6%) czynszów i pozostałych opłat mieszkaniowych (o 1,2%), transportu (o 1,1%), edukacji (o 1,1%) oraz rekreacji i kultury (o 0,9%). Niższe były ceny usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 9,0%) i wyposażenia mieszkań (o 1,9%). Średnioroczna stopa inflacji w roku 2013 wyniosła 1,4% i była o 1,9 p.p. niższa niż w 2012 roku. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 10/13 11/13 12/ =100 Ogółem w tym: 100,9 101,1 101,4 122,8 101,4 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 103,5 103,9 104,8 132,6 104,9 Napoje alkoholowe i tytoń 103,1 103,0 103,5 151,4 103,6 Odzież i obuwie 101,3 100,9 101,6 84,7 99,1 Czynsze, woda, energia, paliwa 101,3 101,3 101,2 144,5 101,6 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 98,9 98,0 98,1 93,3 99,0 Służba zdrowia 101,4 100,8 100,4 166,6 102,4 Transport 98,6 99,7 101,1 105,8 99,3 Poczta i telekomunikacja 88,8 90,7 91,0 82,0 91,4 Kultura i rekreacja 100,8 101,1 100,9 97,8 100,3 Edukacja 101,2 101,2 101,1 120,8 101,4 Wyżywienie i zakwaterowanie 101,8 101,8 101,8 127,9 102,0 Pozostały towar i usługi 101,2 100,3 101,1 116,9 101,6 *relacja średnich wskaźników bazowych (rok 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do listopada 2013 roku, obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym, obniżyły się o 2,0%. Eksport był niższy o 1,3% i wyniósł 112,4 mld EUR, a import o 2,8% i wyniósł 99,1 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie wzrosła o 11,5% i wyniosła 13,3 mld EUR. Największy wzrost nadwyżki handlowej w omawianym okresie odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 625,3 mln EUR), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 487,0 mln EUR) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 267,2 mln EUR); spadek nadwyżki odnotowano w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 73,2 mln EUR) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 52,6 mln EUR). Wzrost deficytu handlowego odnotowano jedynie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 94,2 mln EUR), a spadek w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 122,9 mln EUR), w grupie wyrobów pozostałych (o 99,2 mln EUR) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 15,1 mln EUR). 4

5 Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń-listopad 2012/2013 (w mln) STYCZEŃ - LISTOPAD 2012 STYCZEŃ LISTOPAD 2013 DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,6 100,0 EUR ,7 97,2 USD ,9 100,3 W okresie od stycznia do listopada 2013 r. największy wzrost wartości czeskiego eksportu miał miejsce w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 581,5 mln EUR, tj. o 4,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 168,8 mln EUR, tj. o 2,4%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 95,5 mln EUR, tj. o 2,4%) oraz w grupie wyrobów pozostałych (o 83,5 mln EUR, tj. 52,1%). Największy spadek wartości eksportu odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 1.285,0 mln EUR, tj. o 2,1%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 831,9 mln EUR, tj. o 19,0%), w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 230,4 mln EUR, tj. o 7,1%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 78,0 mln EUR, tj. o 0,4%). Największy wzrost wartości importu odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 94,5 mln EUR, tj. o 1,0%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 80,4 mln EUR, tj. o 2,4%), w grupie wyrobów pozostałych (o 64,3 mln EUR, tj. o 24,2%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 45,9 mln EUR, tj. o 0,4%), a największy międzyroczny spadek w grupie maszyn i środków transportu (o 1.910,3 mln EUR, tj. o 4,6%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 737,7 mln EUR, tj. o 6,6%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 345,2 mln EUR, tj. o 1,9%). 1 Głównymi pozycjami czeskiego eksportu w okresie od stycznia do listopada 2013 roku, były samochody osobowe (9,4% eksportu ogółem), części i akcesoria samochodowe (7,2%) oraz urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (5,5%); następnie aparaty i urządzenia telefoniczne (2,3%), druty i kable izolowane (1,7%), nowe opony samochodowe z gumy (1,5%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (1,5%), urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych (1,4%), meble do siedzenia (1,3%) oraz monitory i projektory i odbiorniki telewizyjne (1,2%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 32,9% czeskiego eksportu ogółem, a ich łączna wartość w stosunku międzyrocznym była niższa o 0,3%. W imporcie największą grupę wyrobów stanowiły części i akcesoria samochodowe (5,2%), gaz ziemny (3,8%), ropa naftowa (3,7%), urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (3,6%) oraz aparaty i urządzenia telefoniczne (2,6%); następnie leki (2,0%), zespolone obwody elektryczne (1,9%), części i akcesoria do maszyn i urządzeń biurowych (1,8%), samochody osobowe (1,7%) oraz przetworzone oleje ropy naftowej (1,7%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 27,8% czeskiego importu ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 3,7%. 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do listopada 5

6 W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wartość czeskiego eksportu, z pierwszej dziesiątki największych odbiorców tego kraju, wzrosła jedynie w stosunku do Wielkiej Brytanii (o 0,7%) i Węgier (o 11,7%), a wartość importu, z pierwszej dziesiątki największych dostawców, jedynie w stosunku do Polski (o 1,8%) i Francji (o 0,1%). Największą nadwyżkę handlową w omawianym okresie Republika Czeska uzyskała w handlu z Niemcami (9.672 mln EUR), Słowacją (4.127 mln EUR), Wielką Brytanią (3.641 mln EUR), Francją ( mln EUR) oraz Austrią ( mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Koreą Południową ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Azerbejdżanem (-827 mln EUR) oraz Polską (-683 mln EUR). VI. Polsko-czeska wymiana handlowa Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w okresie od stycznia do listopada 2013 r. w stosunku międzyrocznym były niższe o 0,7% i wyniosły 14,1 mld EUR. czeskiego eksportu do Polski obniżyła się o 3,3% i wyniosła mln EUR, a wartość importu wzrosła o 1,8% i wyniosła mln EUR. Czeski deficyt w handlu z Polską wzrósł o 107% i wyniósł 683 mln EUR. 2 W czeskim eksporcie do Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 25,7 mln EUR, tj. o 4,7%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 21,0 mln EUR, tj. o 2,6%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 20,4 mln EUR, tj. o 16,9%). Największy spadek eksportu odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 112,5 mln EUR, tj. o 5,8%), w grupie maszyn i środków transportu (o 65,0 mln EUR, tj. o 2,7%), w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 61,1 mln EUR, tj. o 6,2%) oraz w grupie żywności i zwierząt żywych (o 40,9 mln EUR, tj. o 10,1%). 3 W czeskim imporcie z Polski największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 43,2 mln EUR, tj. o 2,4%), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 31,5 mln EUR, tj. o 3,9%) oraz w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 27,1 mln EUR, tj. o 118,3%). Największy spadek importu odnotowano w grupie napojów i tytoniu (o 8,3 mln EUR, tj. o 7,5%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 7,2 mln EUR, tj. 1,0%). Największy deficyt w handlu z Polską w omawianym okresie Republika Czeska odnotowała w grupie żywności i zwierząt żywych (-470,8 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-421,4 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (-319,1 mln EUR); następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-110,9 mln EUR) oraz w grupie napojów i tytoniu (-56,3 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+462,6 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+121,9 mln 2 Wg danych Ministerstwa Gospodarki, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do listopada 2013 r. w stosunku międzyrocznym wzrosły o 2,0% i wyniosły 13,9 mld EUR. Polski eksport do Czech wzrósł o 3,0% i wyniósł mln EUR, a import utrzymywał się na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniósł mln EUR. Wg tych danych, Polska w omawianym okresie uzyskała nadwyżkę handlową z Czechami w wysokości mln EUR. 3 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej, wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego przedstawia załącznik nr 2 6

7 EUR), w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (+91,4 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (+40,5 mln EUR) Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń listopad 2012/2013 (w mln EUR) , , , , ,1-683, I - XI 2012 I - XI 2013 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (6,6 %) oraz części i akcesoria samochodowe (4,8%); następnie urządzenia do automatycznego przetwarzania danych (2,8%), sztaby i pręty z żelaza i stali (2,0%), olej rzepakowy i jego frakcje (1,9%), węglowodory cykliczne (1,9%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), węgiel kamienny (1,8%), podpaski higieniczne, tampony, pieluszki i podobne artykuły sanitarne (1,5%) oraz druty i kable izolowane (1,3%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 26,5% czeskiego eksportu do Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie niższa o 1,3%. W imporcie z Polski dominowały części i akcesoria samochodowe (6,6%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (3,7%) oraz drut miedziany (3,7%); następnie druty i kable izolowane (2,6%), przetworzone oleje ropy naftowej (2,2%), węgiel kamienny (2,1%), pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej (2,0%), aparaty i urządzenia telefoniczne (1,9%), meble do siedzenia (1,9%) oraz wyroby płaskie ze stali niestopowej walcowane na gorąco (1,6%). Na ww. 10 grup towarowych przypadało 28,3% czeskiego importu z Polski ogółem, a ich łączna wartość była międzyrocznie wyższa o 6,1%. W okresie jedenastu miesięcy 2013 roku, Polska była trzecim największym partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 7,5%) po Niemczech (25,8%) i Chinach (10,4%), a przed Słowacją (5,9%), Rosją (5,5%), Włochami (4,0%), Niderlandami (3,3%) oraz Francją (3,2%); jak też trzecim pod względem eksportu (6,0%) po Niemczech (31,2%) i Słowacji (8,8%), a przed Francją (5,0%),Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,6%) i Federacją Rosyjską (3,7%). 7

8 Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, dynamiczny wzrost dodatniego dla Polski salda wymiany handlowej spowodowany był głównie pogłębieniem się czeskiego deficytu w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 110,5 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 72,4 mln EUR) oraz w grupie paliw mineralnych i smarów (o 20,6 mln EUR), jak również spadkiem czeskiej nadwyżki handlowej w grupie maszyn i środków transportu (o 108,2 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 66,1 mln EUR). Z ważniejszych dla polskiego eksportu do Czech pozycji towarowych, relatywnie wysoką dynamikę w omawianym okresie wykazywały części i akcesoria samochodowe (114%), silniki spalinowe tłokowe z zapłonem iskrowym (129%), przetworzone oleje ropy naftowej (120%), aparaty i urządzenia telefoniczne (173%), ołów surowy (260%), drewno surowe (142%), pojazdy szynowe (444%) oraz żeliwo (150%). Międzyroczny spadek dynamiki w czeskim imporcie z Polski odnotowano natomiast w przypadku drutu miedzianego (94%), drutów i kabli izolowanych (84%), węgla kamiennego (85%), sztab i prętów z żeliwa lub stali niestopowej walcowanych na gorąco (84%) oraz wyrobów płaskich z żelaza i stali (81%). Ponadprzeciętną dynamikę w czeskim eksporcie do Polski, z ważniejszych pozycji towarowych, wykazywał olej rzepakowy i jego frakcje (110%), węglowodory cykliczne (110%), aparaty telefoniczne (138%), miedź rafinowana i stopy miedzi (272%), rowery trzykołowe, skutery, samochodziki i podobne zabawki na kołach (111%), maszyny i urządzenia drukarskie (126%) oraz urządzenia do zabezpieczenia obwodów elektrycznych (178%). Spadek dynamiki eksportu odnotowano natomiast w przypadku maszyn i urządzeń do automatycznego przetwarzania danych (88%), pozostałych sztab i prętów z żelaza i stali (65%), węgla kamiennego (81%), drutów i kabli izolowanych (82%), nowych opon samochodowych (79%), traktorów (80%) oraz odpadu i złomu miedzi (71%). VII. Czeski import żywności z Polski Jak wynika z danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, rośnie czeski import artykułów spożywczych z Polski. W okresie od stycznia do listopada 2013 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrost czeskiego importu z Polski w grupie żywności i zwierząt żywych wyniósł 3,9%, przy ogólnym wzroście czeskiego importu w tej grupie wynoszącym 1,6%. Wśród dziesięciu największych dostawców żywności na rynek czeski, wzrost importu w tej grupie był wyższy jedynie w przypadku Niemiec (o 8,7%), Hiszpanii (6,1%) oraz Belgii (o 6,0%). Należy również zaznaczyć, że wobec znacznego spadku wartości czeskiego eksportu do Polski w tej grupie (o 10,1%), odnotowano dynamiczny wzrost nadwyżki handlowej dla naszego kraju, która w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 72,4 mln EUR tj. o 18,2%. Jak wynika z tabeli poniżej, czeski import z Polski mięsa utrzymywał się na poziomie zeszłorocznym, przy wzroście importu mięsa drobiowego (o 6,6%), wołowego (o 4,6%), oraz spadku importu mięsa wieprzowego (o 12,2%). Wzrósł import zbóż i wyrobów zbożowych (o 3,1%), różnych wyrobów jadalnych (o 4,6%), owoców i warzyw (o 15,3%), paszy dla zwierząt (o 40,4%), cukru i wyrobów z cukru (o 7,0%) oraz ryb i przetworów rybnych (o 11,5%). Niewielki spadek importu odnotowano natomiast w przypadku wyrobów mlecznych - ogółem o 1,0%, przy wzroście importu mleka i przetworów mlecznych (o 2,6%) oraz masła (o 13,1%) i spadku importu serów i twarogów (o 0,7%) oraz 8

9 jaj (o 30,8%). Niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego był czeski import z Polski kawy, herbaty i przypraw (o 7,8%). Kod SITC 0 Czeski import żywności z Polski w okresie styczeń listopad 2013 Grupa towarowa Żywność i zwierzęta żywe ogółem w tym: w tys. EUR Dynamika ,9 100,0 01 Mięso i wyroby mięsne ,0 22,9 02 Wyroby mleczne i jaja ,0 17,3 04 Zboża i wyroby ze zbóż ,1 14,2 09 Różne wyroby jadalne i przyprawy ,6 12,8 05 Warzywa i owoce ,3 11,4 07 Kawa, herbata, kakao, przyprawy i wyroby z nich ,2 8,1 08 Pasze dla zwierząt ,4 5,5 06 Cukier, wyroby z cukru i miodu ,0 4,8 03 Ryby, skorupiaki i mięczaki ,5 2,7 00 Zwierzęta żywe ,3 0,3 Jak wynika z zestawienia jw., głównymi pozycjami czeskiego importu z Polski w grupie żywności i zwierząt żywych jest obecnie mięso, wyroby mleczarskie i wyroby zbożowe. Na te trzy pozycje towarowe przypada ponad połowa czeskiego importu z Polski w tej grupie. W przeciwnym kierunku, tj. w czeskim eksporcie do Polski dominują wyroby zbożowe, głównie słód i pieczywo. Przy omawianiu wymiany w branży rolno-spożywczej należy również wspomnieć o utrzymującym się na wysokim poziomie czeskim eksporcie do Polski oleju rzepakowego (grupa tłuszczów roślinnych i zwierzęcych), którego wartość w omawianym okresie wyniosła 127,6 mln EUR, przy 10,4% wzroście (r/r). VIII. Dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT Przychody państwa z tytułu podatku VAT w 2013 r. wyniosły 308,5 mld CZK (ok. 47 mld PLN), tj. o 30 mld CZK więcej niż w poprzednim roku. Na początku 2013 r. stawki podatku VAT zostały podniesione o jeden punkt procentowy. Natomiast łączne przychody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły niemal 121 mld CZK (ok. 18,5 mld PLN), o 7 mld CZK mniej niż o rok wcześniej. Zarówno podatek VAT, jak i podatek dochodowy od osób prawnych należą do tzw. podatków wspólnych, ponieważ przychody z ich tytułu trafiają w części do budżetu państwa, a w części do budżetów miast i województw. Do czeskiego budżetu państwa w 2013 r. wpłynęło 220,2 mld CZK (ok. 33,6 mld PLN) z tytułu podatku VAT i 81,5 mld CZK (ok. 12,4 mld PLN) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Czeskie urzędy skarbowe pobrały 2,1 mld CZK (ok. 320 mln PLN) z tytułu podatku od loterii i innych gier liczbowych. W przypadku tego podatku gminy otrzymują 30% z łącznych przychodów. 9

10 Łączny przychód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ze stosunku pracy wyniósł w 2013 r. niemal 120 mld CZK (ok. 18,3 mld PLN), o ok. 6 mld CZK więcej niż o rok wcześniej. Łączny przychód z tytułu podatku od nieruchomości, który w 100% stanowi dochód gminy, w 2013 r. wyniósł 9,85 mld CZK (ok. 1,5 mld PLN), o 350 mln CZK więcej niż w poprzednim roku. Z tytułu podatku akcyzowego urzędy pobrały 143,4 mld CZK (ok. 21,9 mld PLN), o ponad 3 mld CZK mniej niż w poprzednim roku. Czeskie media zwracają uwagę na fakt, że ubiegłoroczny przychód z tytułu podatku akcyzowego od paliw mineralnych był najniższy od pięciu lat i wyniósł 76,6 mld CZK (ok. 11,7 mld PLN). Łączne, krajowe przychody z tytułu poszczególnych podatków w 2012 i 2013 r. (w mld CZK) Wyszczególnienie VAT PDOP stan na dzień stan na dzień PDOF ze stosunku pracy PDOF szczególna stawka PDOF składający zeznania podatkowe podatek od loterii podatek od nieruchomości 278, ,8 13,2 3,3 1,3 9,54 308,5 120,7 126,1 12,8 2,7 2,1 9,85 IX. Zmiana Strategii Konkurencyjności Międzynarodowej RCz Strategia Konkurencyjności Międzynarodowej Republiki Czeskiej na lata będzie się koncentrować na trzech obszarach działań - instytucjach, infrastrukturze i innowacjach. Zmiany zainicjowała nowopowstała Rządowa Rada ds. Konkurencyjności i Społeczeństwa Informacyjnego. Czeski rząd ustalił, że ww. strategia będzie w najbliższej przyszłości podstawą dla rozwoju gospodarczego RCz. W ramach aktualizacji strategii, Ministerstwo Przemysłu i Handlu opracowało kompleksową Analizę Konkurencyjności Republiki Czeskiej. Wnioski z tej analizy nie są dla Republiki Czeskiej optymistyczne. Pozycja konkurencyjna Republiki Czeskiej nadal spada, a tym samym oddala się osiągnięcie celów wytyczonych w omawianej strategii. Najwięcej zatrzeżeń Analiza ma do stanu instytucji w RCz. W ciągu ostatnich pięciu lat w tym zakresie Republika Czeska spadła w międzynarodowym rankingu o 24 miejsca. Przyczyny - według Ministerstwa - są znane od dawna i nadal te same - brak refom administracji publicznej, wysoki poziom korupcji oraz zły stan sądownictwa. Najważniejszym wskaźnikiem konkurencyjności są innowacje - ale również i w tej dziedzinie RCz spadła w zestawieniu międzynarodowym o 3 miejsca w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zgodnie z rankingiem Unii Innowacji z 2013 r., procentowy udział w PKB badań i rozwoju powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł z 0,88% (2009) do 1,11% w 10

11 br. Nadal jednak jest to poziom niedostateczny dla osiągnięcia celów Strategii. Z tego powodu Ministerstwo Przemysłu i Handlu skupi się na efektywnym wspieraniu innowacji. Pozycja Republiki Czeskiej w globalnym rankingu konkurencyjności, opracowywanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, z roku na rok spada - z 38 miejsca w 2011 r. do 46 miejsca w br. Nowoutworzona Rada ma uprościć Strategię oraz skoncentrować się na działaniach, które w wymierny sposób przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Republiki Czeskiej. Przewodniczącym Rady stał się premier Rusnok. W najbliższym czasie Rada ma zdefiniować wskaźniki dla kluczowych obszarów konkurencyjności, określić docelową wartość tych wskaźników oraz sposób ich osiągnięcia. X. Wsparcie dla nowych miejsc pracy Inwestorzy, którzy planują utworzenie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych wysoką stopą bezrobocia, otrzymają od państwa czeskiego czterokrotnie wyższe wsparcie niż dotąd. Zamiast dotychczasowej kwoty CZK (ok. 7,6 tysiąca PLN), od lutego br. na jedno miejsce pracy otrzymają od urzędu pracy CZK (ok. 30,3 tysiąca PLN). Warunkiem jest utrzymanie miejsca pracy przez okres 5 lat. Rozporządzenie, które podwyższa wsparcie zatwierdził rząd premiera Rusnoka (w dymisji). Wyższym pułapem wsparcia rząd chce walczyć z kryzysową sytuacją, przede wszystkim w województwie morawsko-śląskim. Wsparcie ma przyciągnąć inwestycje do regionów, w których stopa bezrobocia jest o połowę wyższa niż przeciętna dla całej Republiki Czeskiej (przeciętna w listopadzie br. wynosiła 7,7%). Zgodnie z informacjami czeskiego Ministerstwa Pracy, zwiększone wsparcie do nowych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji lub rozszerzenia istniejącej w zakładach przetwórstwa przemysłowego, centrach technologicznych lub centrach usług strategicznych, może trafić do sześciu powiatów: Bruntál, Karviná, Most, Chomutov, Ústí nad Labem i Jeseník. Przeciwko zwiększeniu wsparcia wystąpiło Ministerstwo Finansów, które optowało za dwukrotnością dotychczasowej stawki. Ministerstwo Pracy, powołując się na wyniki prac grupy roboczej zajmującej się sytuacją w województwie morawsko-śląskim, stwierdziło jednak, że aktywna polityka zatrudnienia jest dla państwa czeskiego korzystniejsza niż wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych. Na wsparcie nowych miejsc pracy w br., według szacunków Ministerstwa Pracy, mogłoby zostać przeznaczonych ok. 300 mln CZK (ok. 45,6 mln PLN), w 2015 r. 400 mln CZK (ok. 60,8 mln PLN) zaś w 2016 r mln CZK (ok. 30,4 mln PLN). Od zwiększenia wsparcia Ministerstwo Pracy oczekuje pobudzenia gospodarki w danym regionie. Dzięki powstaniu nowych miejsc pracy, wykorzystaniu już przygotowanych stref przemysłowych i redukcji wypłacanych zasiłków, pieniądze zainwestowane w jednego nowego pracownika zwrócą się w ciągu 1 roku i 8 miesięcy. W województwie morawskośląskim przeciętny okres, w którym bezrobotny jest rejestrowany w ewidencji osób bezrobotnych wynosi 717 dni, natomiast w województwie usteckim dni. 11

12 Wsparcie w wysokości CZK na utworzenie miejsc pracy było już wypłacane w problemowych regionach Republiki Czeskiej - do końca lutego 2008 r. Wówczas rocznie projektów objętych tym wsparciem było ok. 40 do 60. Po obniżeniu wsparcia, projektów nim objętych było mniej niż 10. XI. Liczba zamówień publicznych w 2013 r. W ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku przedsiębiorcy pozyskali od państwa czeskiego zamówienia publiczne o łącznej wartości 218,5 mld CZK (ok. 33, 2 mld PLN), tj. o 11,9% mniej niż w 2012 r. Dane opublikowała Izba Administratorów Zamówień Publicznych (KAVZ). W 2013 r. wyraźnie wzrosła różnica między przewidywaną ceną zamówienia publicznego a ceną ostateczną, określoną w umowie ze zwycięzcą przetargu. Według najnowszych danych ceny realizacji zamówień publicznych są o 26% niższe od wartości zamówienia przewidywanej przez Zamawiającego. Dla porównania - różnica ta w roku 2012 r. wynosiła 15%. Wobec takich różnic w cenach, powstaje pytanie o jakość realizacji zamówień publicznych, w szczególności w budownictwie, gdzie już w przeszłości pojawiały się problemy na tym tle. Znaczącym problemem staje się również częste zjawisko anulowania ogłoszonych zamówień publicznych. W 2012 r. problem ten dotyczył 22% łącznej wartości inwestycji, tj. 68,3 mld CZK (ok. 10, 4 mld PLN). W 2013 r., według najnowszych danych, anulowano zamówienia o wartości 14% łącznej wartości inwestycji, tj. 42,12 mld CZK (ok. 6,4 mld PLN), przy czym ta kwota jeszcze wzrośnie. XII. Polska, Czechy, Niemcy Wzajemne relacje Na ile wzajemne postrzeganie społeczeństw rzutujące na relacje ekonomiczne i społeczne ewaluowało wraz dynamicznym rozwojem trzech krajów w okresie transformacji? Raport przygotowany na zlecenie PKN ORLEN przez Instytut Spraw Publicznych "Polska Czechy Niemcy - Wzajemne relacje / Współpraca / Rozwój" pokazuje, że współpraca tych trzech krajów może przełożyć się na wymierne korzyści dla całej Unii Europejskiej. Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych ukazujące prawdziwe oblicze relacji polsko - czesko niemieckich, zostały zrealizowane w ramach cyklu PKN ORLEN Future Fuelled by Knowledge" i zaprezentowane podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz w trakcie konferencji w Pradze ( ). Niewątpliwie impulsem do ich przeprowadzenia stały się doświadczenia Koncernu wynikające z funkcjonowania m.in. na tych trzech rynkach. Opublikowany właśnie raport z wynikami badań nie tylko dokładnie wskazuje na wysoką jakość wzajemnych międzysąsiedzkich stosunków, ale także sugeruje wdrożenie konkretnych rozwiązań, które mogłyby wzmocnić integrację na linii Polska - Czechy - Niemcy, jako znaczącej siły w regionie. Badania wskazują, iż społeczeństwa Polski, Czech i Niemiec różnią się w poszczególnych wymiarach pod względem kultury narodowej - dystans władzy i skłonność do unikania niepewności największe są w Polsce, Czechy są zorientowane najbardziej krótkoterminowo, 12

13 a Niemcy są bardziej niż Polacy i Czesi przesunięci ku indywidualizmowi. We wszystkich trzech krajach podobnie cenione są główne wartości: najważniejsze są zdrowie i rodzina. Czesi przywiązują najmniejszą wagę do kwestii religii, co w Polsce jest z kolei bardzo ważne. Małą wagę wszystkie społeczeństwa przywiązują do uczestnictwa w życiu politycznym. Aspekty społeczne i kulturowe odgrywają niezwykle istotną rolę w sąsiedzkich relacjach. Wyniki przeprowadzonych badań doskonale pokazują, że dzięki zacieśnieniu bezpośrednich stosunków na przestrzeni ostatnich lat znacząco osłabły istniejące stereotypy i uprzedzenia. Raport wskazuje, że dużą rolę w budowie zaufania pomiędzy trzema społeczeństwami odegrała rewolucja technologiczna, która zniosła kosztową barierę także w biznesowych relacjach transgranicznych, sprzyjając zacieśnianiu więzów dzięki codziennym, intensywnym kontaktom. Nie do przecenienia jest także intensywna wymiana studentów np. poprzez program Erasmus, dzięki której w trójkącie Polska-Czechy-Niemcy kulturę, język i kraj sąsiada mogło poznać już 50 tys. młodych ludzi. - Jak pokazują badania wzajemnego postrzegania przeprowadzone w trzech krajach, ich społeczeństwa darzą się dużą sympatią. Chętnie widzą się także w takich rolach społecznych jak kolega w pracy czy szef. To zdecydowanie wpływa na dobrą atmosferę dla podejmowania współpracy, także gospodarczej - komentuje wyniki badań dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych. Polska, Czechy i Niemcy łącznie generują 25% unijnego PKB, dlatego zbadanie potencjału współpracy gospodarczej było ważnym elementem badań. Zacieśnianie się relacji gospodarczych pomiędzy tymi krajami mogłoby mieć bowiem istotny wpływ na ekonomię całej Unii, a inicjowane tu zjawiska i trendy - np. w obszarze energetyki - mogą nadawać ton przemianom we Wspólnocie. Jak wynika z badań to właśnie energetyka jest najbardziej pożądanym obszarem współpracy pomiędzy trzema sąsiadami. Niemcy wiodą w Europie prym pod kątem wykorzystania OZE - już 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, w najbliższej dekadzie odsetek ten - dzięki idei Energiewende - ma wzrosnąć do 48% (kosztem przede wszystkim atomu). Realizacja tej polityki stanowi szansę na intensyfikację współpracy z Polską i Czechami, przede wszystkim ze względu na fakt, że energię OZE (ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki) cechują duże wahania dostępności, przy nierozwiązanej wciąż kwestii magazynowania. W kwestii bieżącej współpracy gospodarczej zaprezentowany raport wskazuje na przewodnictwo Niemiec w regionie - szczególnie w kontekście wymiany handlowej - obroty Polski i Czech w tym zakresie wynoszą ok. 30 %, przy czym te dwa kraje łącznie odpowiadają już tylko za 7% niemieckiego eksportu i 8% importu. W tym kontekście szczególnie istotna jest motywacja Polski i Czech do zwiększania swojej konkurencyjności w stosunku do lidera w regionie. Polskie firmy coraz częściej inwestują za zachodnią granicą - dotyczy to nie tylko liderów w swojej branży, jak PKN ORLEN, ale także małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej takie inwestycje są niezwykle pozytywnie postrzegane za zachodnią granicą, a współpraca z sąsiadami postrzegana jest pozytywnie. Polska, Czechy i Niemcy, jako jedna siła w Unii Europejskiej mieliby wiele do zaoferowania i niewątpliwie przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Autorzy raportu wskazują jednak na potrzebę jeszcze silniejszej współpracy pomiędzy krajami, a szczególnie ustawicznej pracy nad polepszeniem stosunków bezpośrednich pomiędzy społeczeństwami. Dużą rolę w tym zakresie mógłby odegrać biznes oraz administracja publiczna - ich współpraca mogłaby zaowocować poprawą wizerunku danego kraju wśród sąsiadów. Właśnie 13

14 dyskusja inicjowana przez środowiska opiniotwórcze wskazana jest przez autorów raportu jako droga do sukcesywnej eliminacji głęboko zakorzenionych stereotypów i uprzedzeń w polsko-czesko-niemieckich stosunkach. Raport dostępny jest na stronie - XIII. Czeskie Koleje planują zakup nowych pociągów Czeskie Koleje planują zakup nowych pociągów dla celów transportu regionalnego i dalekobieżnego. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3,86 mld CZK. Firma chce wprowadzić nowe pociągi na trasy, na których w najbliższej przyszłości będzie musiała zmierzyć się z konkurencją i walczyć o dotowaną obsługę trasy z firmami prywatnymi. Czeskie Koleje przewidują, że w ramach inwestycji zostanie zakupionych maksymalnie 25 jednostek elektrycznych. Aby przygotować się do przetargu, zanim zostanie on ogłoszony przez czeskie Ministerstwo Transportu, Czeskie Koleje skorzystają z dwuletniej umowy ramowej. Firma chce w ten sposób uniknąć sytuacji z przeszłości, kiedy przewlekłość postępowania przetargowego spowodowała niedotrzymanie terminów inwestycji. Według planów firmy nowe pociągi będą jeździły na pięciu trasach z Pragi na północny zachód Czech, na trasach: Liberec - Pardubice i Liberec - Ústí nad Labem oraz na trasach z Pragi do Brna przez miasto Česká Třebova i z Brna do Ołomuńca przez Břeclav. Zakup pociągów ma być częściowo finansowany ze środków unijnych: z regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Transport. Dlatego też liczba jednostek, które zostaną faktyczne odebrane przez Czeskie Koleje, jest zależna od tego, kiedy Ministerstwo Transportu ogłosi przetarg oraz - jaką kwotę uzyska na ten cel z funduszy unijnych. XIV. Zyski czeskich firm budowlanych w latach Zyski 81 największych czeskich firm budowlanych w latach spadły o 35% do 3,6 mld CZK (ok. 547,5 mln PLN). W tym samym okresie, o 18,5%, spadły też ich łączne przychody - do poziomu 143,3 mld CZK (ok. 21,8 mld PLN). Analizę sytuacji czeskich firm budowlanych opracowała firma Bisnode. Zdaniem specjalistów z analizy wynika, że czeskie firmy budowlane walczą o przeżycie przy zdobywaniu każdego kolejnego zamówienia. Zła sytuacja w branży budowlanej ma negatywny wpływ również na zatrudnienie w branży - w ciągu ostatnich 2 lat liczba zatrudnionych w budownictwie spadła o 3.465, tj. o 10%. Na stan czeskiej branży budowlanej ma wpływ nie tylko recesja gospodarcza, ale i znaczące ograniczenie możliwości finansowania projektów z kredytów bankowych oraz brak dostatecznej ilości zamówień - zarówno publicznych jak i prywatnych. Największy zysk w 2012 r. odnotowała spółka Eurovia (702,5 mln CZK - ok. 106,8 mln PLN), największe przychody miała spółka Metrostav (20,66 mld CZK - ok. 3,1 mld PLN). 14

15 Przychody 69 największych producentów materiałów budowlanych wzrosły z 52,6 mld CZK - ok. 8 mld PLN (2010) do 58,3 mld CZK (ok. 8,9 mld PLN) w 2011 r., jednak już w 2012 r. spadły do poziomu 54,1 mld CZK (ok. 8,2 mld PLN). Przychody tych firm w obserwowanym okresie nieznacznie wzrosły (o 3%), natomiast ich wyniki finansowe spadły o 30,1% do 3,2 mld CZK (ok. 486 mln PLN). Zatrudnienie w tej części branży budowlanej spadło o 1,4%. Wśród producentów materiałów budowlanych największy zysk w 2012 r. odnotowała spółka Českomoravský cement (776,75 mln CZK - ok. 118 mln PLN), natomiast największe przychody miała firma Saint-Gobain Construction Products CZ (3,9 mld CZK - ok. 593 mln PLN). Czeska branża budowlana znajduje się w kryzysie już 5 lat. Podczas gdy w 2008 r. czeska produkcja budowlana wynosiła 547,5 mld CZK (ok. 83,3 mld PLN), w 2012 r. wynosiła już tylko 424 mld CZK (ok. 64,5 mld PLN). Brak zamówień spowodował, że kolejne firmy budowlane ogłaszały upadłość. W 2008 r. na czeskim rynku działało 767 firm zatrudniających ponad 50 pracowników, cztery lata później takich firm było już tylko 603. Znacząco spadło również zatrudnienie w branży - z zatrudnionych w 2008 r. do w 2012 r. (spadek o 11,3%). 15

16 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2014 Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LISTOPAD 2013 ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) WYSZCZEGÓLNIENIE CZESKI EKSPORT I - XI 2012 I - XI 2013 Ogółem w tym: ,0 100, ,1 Dynamika 2013/ ,0 98,7 CZESKI IMPORT I - XI 2012 I - XI ,8 Dynamika 2013/2012 Saldo I - XI 2012 Saldo I - XI , ,0 100,0 97, , ,1 0 Żywność i zwierzęta żywe 3 961,2 3, ,7 3,6 102, ,3 4, ,7 5,1 101, , ,0 1 Napoje i tytoń 728,1 0,6 791,8 0,7 108,7 656,9 0,6 660,4 0,7 100,5 71,2 131,4 2 Surowce z wyjątkiem paliw 3 231,0 2, ,6 2,7 92, ,0 2, ,8 2,8 94,7 265,0 191,8 3 Paliwa mineralne i smary 4 385,7 3, ,8 3,2 81, ,3 11, ,6 10,6 93, , ,8 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 335,7 0,3 304,1 0,3 90,6 200,2 0,2 221,2 0,2 110,5 135,5 82,9 5 Chemikalia i wyroby pochodne 7 018,8 6, ,6 6,4 102, ,7 11, ,6 11,5 100, , ,0 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,1 17, ,1 17,6 99, ,7 18, ,5 18,2 98, , ,6 7 Maszyny i środki transportu ,6 54, ,6 53,6 97, ,3 41, ,0 40,4 95, , ,6 8 Różne wyroby przemysłowe ,6 11, ,1 11,7 104, ,5 9, ,0 10,1 101, , ,1 9 Wyroby pozostałe 160,2 0,1 243,7 0,2 152,1 265,9 0,0 330,2 0,0 124,2-105,7-86,5 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 16

17 Grupa SITC WPHI Praga, styczeń 2014 Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-LISTOPAD 2013 R. (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I-XI 2012 I-XI 2013 Dynamika 2013/2012 I-XI 2012 I-XI 2013 Dynamika 2013/2012 Saldo I-XI 2012 Saldo I-XI 2013 Ogółem w tym: 6 929,5 100, ,1 100,0 96, ,6 100, ,1 100,0 101,8-329,1-683,0 0 Żywność i zwierzęta żywe 405,9 5,9 365,0 5,4 89,9 804,3 11,1 835,8 11,3 103,9-398,4-470,8 1 Napoje i tytoń 52,6 0,8 46,0 0,7 87,5 110,6 1,5 102,3 1,4 92,5-58,0-56,3 2 Surowce z wyjątkiem paliw 376,5 5,4 315,4 4,7 83,8 269,9 3,7 274,9 3,7 101,9 106,6 40,5 3 Paliwa mineralne i smary 309,2 4,5 295,3 4,4 95,5 607,7 8,4 614,4 8,3 101,1-298,5-319,1 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 121,0 1,7 141,4 2,1 116,9 22,9 0,3 50,0 0,7 218,3 98,1 91,4 5 Chemikalia i wyroby pochodne 801,2 11,6 822,2 12,3 102,6 707,5 9,7 700,3 9,5 99,0 93,7 121,9 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 1 931,0 27, ,5 27,1 94, ,9 30, ,9 30,3 99,9-310,9-421,4 7 Maszyny i środki transportu 2 381,8 34, ,8 34,6 97, ,0 24, ,2 25,1 102,4 570,8 462,6 8 Różne wyroby przemysłowe 544,7 7,9 570,4 8,5 104,7 666,8 9,2 681,3 9,2 102,2-122,1-110,9 9 Wyroby pozostałe 5,6 0,1 12,1 0,2 216,1 16,0 0,0 33,0 0,0 206,3-10,4-20,9 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 17

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny październik SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. III. BUDOWNICTWO.. BEZROBOCIE 2 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2016 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE........

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST PKB W CZECHACH W III KWARTALE BR.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo