Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 V. HANDEL ZAGRANICZNY REPUBLIKI CZESKIEJ... 4 VI. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VII. ZMIANA MODELU PRZEDSTAWICIELSTW HANDLOWYCH RCZ ZA GRANICĄ... 7 VIII. WZROST DOCHODÓW PODATKOWYCH REPUBLIKI CZESKIEJ W R IX. RUSZYŁA BUDOWA GAZOCIĄGU GAZELA... 9 X. ROSNĄ ZYSKI Z POBORU MYTA W RCZ... 9 XI. SPADA POPARCIE WEJŚCIA DO STREFY EURO WŚRÓD CZECHÓW XII. SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W REPUBLICE CZESKIEJ

2 I. Przemysł W sierpniu produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej międzyrocznie wzrosła o 12,9%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,3%. Ogółem za 8 miesięcy roku, produkcja przemysłowa w tym kraju, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosła o 9,6%. Największy udział w międzyrocznym wzroście produkcji przemysłowej (sierpień do sierpnia) miał wzrost w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 18,2%), konstrukcji i wyrobów z metali (o 26,0%) oraz produkcja urządzeń elektrycznych (o 27,5%). Największy spadek odnotowano w produkcji napojów (o 9,7%), mebli (o 3,0%) oraz wyrobów spożywczych (o 0,5%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących w stosunku międzyrocznym wzrosły o 14,4%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 22,0%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w sierpniu, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym była niższa o 1,5%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wzrosło nominalne o 4,6% i wyniosło CZK (ok. 963 EUR). W sierpniu br. w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego, odnotowano wzrost nowych zamówień w przemyśle przetwórczym o 22,1%; w tym zagranicznych o 20,6%. Wyszczególnienie Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) czerwiec lipiec sierpień styczeńsierpień Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 109,0 105,3 112,9 109,6 B) Wydobycie 109,1 114,9 125,0 108,5 C) Przemysł przetwórczy 109,8 104,4 113,0 110,2 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 99,5 109,5 104,8 105,1 II. Budownictwo Sierpniowa produkcja budowlana w Czechach w cenach stałych, w stosunku do sierpnia roku poprzedniego, obniżyła się o 2,1%, a w stosunku do lipca br. wzrosła o 0,2%. Ogółem w okresie od stycznia do sierpnia roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, produkcja budowlana na rynku czeskim obniżyła się o 9,8%. produkcji w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym obniżyła się o 12,6%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą wzrosła o 3,8%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w sierpniu roku, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, międzyrocznie spadła o 2

3 0,6%. Średnie wynagrodzenie w tej branży, w stosunku do lipca roku poprzedniego, wzrosło nominalnie o 1,7% i wyniosło CZK (ok EUR). Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) czerwiec lipiec sierpień styczeńsierpień Produkcja budowlana ogółem 95,8 95,5 97,9 90,2 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 94,6 93,7 94,4 87,4 97,7 98,8 104,6 96,2 68,2 80,8 54,1 58,8 81,7 25,9 58,8 89,6 11,9 75,7 94,5 53,6 86,4 102,6 44,3 85,2 106,9 48,6 75,6 89,6 51,1 91,2 99,1 80,7 III. Bezrobocie Na koniec września roku w Republice Czeskiej bez pracy było 500,5 tys. osób, tj. o 1,0 tys. mniej niż na koniec sierpnia br. oraz o 331 mniej niż na koniec września 2009 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec września wyniosła 8,5% i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż na koniec sierpnia br. oraz o 0,1 pkt. proc. niższa niż we wrześniu roku poprzedniego. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,3%, a wśród kobiet 10,2%. Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (15,7%), Bruntal (14,9%), Decin (14,3%), Karwina (14,0) oraz Hodonin (13,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,9 do 4,2%) oraz Mlada Boleslav (4,8%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 30 września roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 14,3 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Decin (57,8), Karwina (47,6) oraz Teplice (47). V. Ceny towarów i usług We wrześniu r. ceny towarów i usług na rynku czeskim w stosunku do lipca obniżyły się o 0,3%. Ceny towarów pozostały na poziomie sierpniowym, a ceny usług obniżyły się o 2,3%. Na spadek cen w stosunku do miesiąca poprzedniego wpłynęły niższe ceny pobytów urlopowych (o 14,7%), paliw napędowych (o 1,0%) oraz samochodów (0,5%). Wzrosły ceny odzieży (o 1,5%), obuwia (o 2,3%) oraz artykułów rolno-spożywczych; głównie mąki (o 8,2%), masła (4,0%) oraz warzyw (7,8%). 3

4 W stosunku międzyrocznym ceny konsumpcyjne we wrześniu wzrosły o 2,0%. Wyższe były ceny usług zdrowotnych (o 7,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 5,3%), artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 4,1%) oraz usług hotelowych i restauracyjnych (o 2,4%), a niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,4%) oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 1,4%). Ogółem ceny towarów wzrosły o 1,7%, a ceny usług o 2,2%. Stopa inflacji w sierpniu r., wyrażona średnim wzrostem cen za ostatnie 12 miesięcy, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 1,1%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 07/10 08/10 08/ =100 Ogółem w tym: 101,9 101,9 102,0 114,9 101,1 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 103,3 103,7 104,1 110,7 99,0 Napoje alkoholowe i tytoń 105,7 105,6 105,3 137,9 104,0 Odzież i obuwie 97,2 97,7 97,6 86,5 97,4 Czynsze, woda, energia, paliwa 102,2 102,1 102,1 132,6 102,9 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,6 99,7 99,8 97,8 99,4 Służba zdrowia 107,5 107,5 107,4 147,5 102,4 Transport 101,5 100,7 100,9 100,4 102,5 Poczta i telekomunikacja 98,4 98,4 98,6 96,6 97,1 Kultura i rekreacja 99,5 99,3 99,2 99,8 99,0 Edukacja 101,4 101,4 102,0 115,1 101,5 Wyżywienie i zakwaterowanie 102,5 102,6 102,4 118,8 102,2 Pozostały towar i usługi 100,6 100,3 101,3 112,8 101,2 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do sierpnia roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 22,5%. Eksport był wyższy o 21,4% i wyniósł 62,7 mld EUR, a import o 23,7% i wyniósł 59,3 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie obniżyła się o 324,1 mln EUR i wyniosła mln EUR. Największy wpływ na spadek dodatniego salda wymiany handlowej miało pogłębienie się deficytu w grupie paliw mineralnych i smarów (o ok. 1 mld EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 120 mln EUR) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 130 mln EUR), jak również spadek nadwyżki w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 238 mln EUR). Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 480 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 88,6 4 mln EUR). 4

5 Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń sierpień 2009/ (w mln.) STYCZEŃ SIERPIEŃ 2009 STYCZEŃ SIERPIEŃ DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,9 118,0 EUR ,4 123,7 USD ,8 119,9 W okresie styczeń sierpnia roku czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC. Największy w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 22,2%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 21,4%), następnie w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 893 mln EUR, tj. o 26,9%), w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 823 mln EUR, tj. o 13,7%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 620 mln EUR, tj. o 45,1%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 29,0%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 25,9%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR, tj. o 30,7%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o mln EUR, tj. o 18,5%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 538 mln EUR, tj. o 50,7%). Spadek wartości importu odnotowano jedynie w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 35 mln EUR tj. 24,4%). 1 Czołową pozycją czeskiego eksportu są pojazdy drogowe oraz ich części, które w omawianym okresie stanowiły ponad 16 % eksportu ogółem. Kolejnymi pozycjami pod względem wartości eksportu były maszyny biurowe do automatycznego przetwarzania danych (3,5%), urządzenia do telekomunikacji i rejestracji dźwięku i obrazu (2,0%), izolowane druty i kable (1,6%), urządzenia do telekomunikacji (1,4%), meble do siedzenia (1,3%), urządzenia elektryczne (1,3%) wyroby z żelaza i stali (1,2%) oraz energia elektryczna (1,1%) W imporcie największą pozycję towarową stanowiły części zamienne i akcesoria samochodowe (4,6%), oleje ropy naftowej (3,6%), gaz ziemny (3,0%), części do maszyn i urządzeń przemysłowych (2,7), części i akcesoria do urządzeń telekomunikacyjnych (2,5%), leki (2,1%), samochody osobowe (1,9%) oraz obwody elektryczne integrowane (1,9%). Największą nadwyżkę handlową Republika Czeska w okresie od stycznia do sierpnia roku uzyskiwała w handlu z Niemcami (4.588 mln EUR), Słowacją (2.428 mln EUR), Wielką Brytanią (1.881 mln EUR), Francją (1.483 mln EUR) oraz Austrią (978 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Koreą Południową (-824 mln EUR) oraz Tajlandią (-727 mln EUR). 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 5

6 VI. Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie od stycznia do sierpnia r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do sierpnia roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 30 % i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 28,9% i wyniosła mln EUR, a importu o 30,9% i wyniosła mln EUR. Deficyt handlowy Czech wobec Polski wyniósł 59 mln EUR. W analogicznym okresie roku poprzedniego czeski deficyt wynosił 0,3 mln EUR. Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń sierpień 2009/ (w mln EUR) , , , ,6-0,3 I - VIII 2009 I - VIII -59,0 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 263 mln EUR, tj. o 24,8%), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 184,7 mln EUR, tj. o 24,4%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 173 mln EUR, tj. o 44,7%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 88,3 mln EUR, tj. o 59,4%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 72,7 mln EUR, tj. o 56,1%). 2 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 354,1 mln EUR, tj. o 50%) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 219,2 mln EUR, tj. o 24,5%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 132,9 mln EUR, tj. o 58,9%) oraz w chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 84,8 mln EUR, tj. o 32,2%). 2 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej przedstawia załącznik nr 2 6

7 W okresie od stycznia do sierpnia roku, największy deficyt w handlu z Polską Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów rolno-spożywczych (ogółem -250,8 mln EUR), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-121,1 mln EUR; w 2009 r. +48,3 mln EUR), w grupie paliw mineralnych i smarów (-121,6 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-82,5 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+210,9 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+211,4 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+93,5 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,1%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,2%), następnie węgiel (3,1%), złom i odpady metali nieżelaznych (2,4%), odbiorniki telewizyjne (2,0%), organiczne środki czyszcząco-piorące (2,0%), kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stal (1,7%), wyroby masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej (1,6 %) oraz węglowodory cykliczne (1,5%). W imporcie z Polski dominowały silniki spalinowe tłokowe (6,9%) oraz części i akcesoria samochodowe (6,2%), następnie drut miedziany (4,3%), izolowane druty i kable (3,5%), koks (3,0%), węgiel (2,5%), meble do siedzenia (2,3%), oleje ropy naftowej (1,6%), odbiorniki telewizyjne (1,2%), konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa i stali (1,2%) oraz sery i twarogi (1,1%). W okresie od stycznia do sierpnia roku, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,6%) po Niemczech (25,6%) i Chinach (11,2%), a przed Rosją (5,6%), Słowacją (5,1%), Włochami (4,0%), Francją (3,4%) i Austrią (3,4%) oraz trzecim pod względem eksportu (6,1%) po Niemczech (31,6%), Słowacji (8,7%), a przed Francją (5,6%), Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,7%) i Włochami (4,7%). Dynamika czeskiego importu z Polski (130%) utrzymuje się w br. na znacznie wyższym poziomie niż w stosunku do pozostałych krajów UE. Dynamika czeskiego importu z krajów UE ogółem w omawianym okresie wyniosła 118,2%; w tym Niemiec 120%, ze Słowacji 116% z Włoch 112%. VII. Zmiana modelu przedstawicielstw handlowych Republiki Czeskiej za granicą Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz rozpoczęło prace nad projektem ujednolicenia przedstawicielstw handlowych RCz za granicą. Minister Przemysłu i Handlu RCz Martin Kocourek uzgodnił z Ministrem Spraw Zagranicznych Karolem Schwarzenbergiem, że do końca br. przedstawią podstawowe założenia, w oparciu o które zbudowany zostanie nowy model wpierania eksportu za granicą. Obydwaj Ministrowie uznali, że obecny system nie funkcjonuje właściwe i wymaga zmian. Głównym celem jest utworzenie nowej sieci przedstawicielstw handlowych RCz, pod jednym kierownictwem i z mierzalnymi efektami pracy, działającej na rzecz czeskich przedsiębiorców i czeskiej gospodarki. Główną osią reprezentacji handlowej RCz za granicą są obecnie wydziały ekonomicznohandlowe ambasad. Ich pracownicy merytorycznie podlegają Ministerstwu Przemysłu i Handlu RCz, ale ich bezpośrednimi przełożonymi są kierownicy misji dyplomatycznych (podporządkowani MSZ przyp. red. WPHI). Praktyka pokazała, że taki system jest nieefektywny i wymaga zmian." - twierdzi Minister Przemysłu i Handlu Martin Kocourek. 7

8 Dokładny kształt nowego modelu przedstawicielstw handlowych RCz za granicą wypracowany zostanie przez Ministerstwa Przemysłu i Handlu i Spraw Zagranicznych. Minister Martin Kocourek chce, aby rozmowy na ten temat rozpoczęły się bezzwłocznie tak, aby główne założenia nowego modelu włączyć do przygotowywanej Strategii Eksportu Republiki Czeskiej na lata ", którą Rada Ministrów RCz miałaby uchwalić pod koniec br. Wraz z Ministrem Schwarzenbergiem chcemy, aby nowa sieć przedstawicielstw handlowych powstała w wyniku wspólnych ustaleń obu ministerstw. Mamy na myśli przede wszystkim interes czeskiej gospodarki i czeskich przedsiębiorców. Chcemy znaleźć wspólne rozwiązanie i stworzyć w długookresowej perspektywie stabilne otoczenie dla wsparcia eksportu. Wykluczymy obecną dwutorowość. Sieć będzie podlegała wyłącznie Ministerstwu Przemysłu i Handlu RCz. Ministerstwo będzie dokonywać oceny pracy. Równocześnie zachowane zostanie funkcjonalne połączenie z placówkami dyplomatycznymi RCz za granicą." wyjaśnia Minister Kocourek. Główną informacją dla naszych przedsiębiorców jest to, że nowa sieć przedstawicielstw handlowych będzie realizować przede wszystkich ich potrzeby. Tam gdzie będzie potencjał, przedstawicielstwa będą współpracowały z inwestorami zagranicznymi w celu ich pozyskania do RCz. Nowy model przedstawicielstw handlowych będzie w całości finansowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu RCz i powstanie z połączenia potencjału i środków będących w dyspozycji wydziałów ekonomiczno-handlowych oraz przedstawicielstw zagranicznych CzechTrade i CzechInvest." - dodaje Minister Kocourek. Czeska gospodarka jest silnie zależna od eksportu, który w ponad 70% tworzy PKB. Moim zamiarem jest, aby państwo było w stanie zaoferować przedsiębiorcom efektywne wsparcie, które pomoże im w wzdobywaniu rynków zagranicznych". - konkluduje Minister Kocourek. VIII. Wzrost dochodów podatkowych Republiki Czeskiej w r. W pierwszych trzech kwartałach br. do kasy państwowej wpłynęło blisko 198 mld CZK z tytułu podatku VAT, tj. niemal 15 mld CZK więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znaczący wpływ na taką sytuację miał tegoroczny jednopunktowy wzrost stawek VAT, do 10% i 20%. Z danych Administracji Podatkowej RCz wynika, że w porównaniu z rokiem 2009, wzrosły również dochody państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W pierwszych trzech kwartałach br. państwo zarobiło na CIT 98,8 mld CZK; w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 94,8 mld CZK. Część wpływów z podatków wspólnych zasila nie tylko budżet państwa, ale również kasy miast i województw. Zgodnie z obowiązującą ustawą regulującą podział wpływów podatkowych, z podatków wspólnych województwa otrzymują 8,92%, a gminy 21,4% dochodów podatkowych. Podział ten dotyczy podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; podatek od nieruchomości stanowi w całości dochód gminy. 8

9 IX. Ruszyła budowa gazociągu Gazela W Górach Krusznych w miejscowości Brandov rozpoczęła się budowa gazociągu Gazela. Ogółem wybudowana zostanie trasa transportu gazu o długości 166 km sięgająca do Rozvadova w Czeskim Lesie. Gazela połączy na terenie Republiki Czeskiej południowe Niemcy z gazociągiem OPAL w Niemczech Wschodnich i Nord Stream ciągnionym po dnie Morza Bałtyckiego. Budowa gazociągu powinna zakończyć się w 2012 roku, a jej koszt określono na 400 mln EUR. Transport gazu odbywał się będzie w kierunku do Republiki Czeskiej a następnie do Niemiec. Zaprojektowany został jednak tak, aby możliwy był również transport w kierunku przeciwnym. Gazociągiem miałoby być transportowane mld metrów sześciennych gazu rocznie. Gazociąg budowany jest głównie z myślą o tranzycie gazu. Będzie jednak w czterech miejscach połączony z istniejącą siecią gazociągów należącą do Net4Gas stwarzając dodatkowe możliwości zaopatrzenia RCz w gaz ziemny. X. Rosną zyski z poboru myta w RCz Jak wynika z danych elektronicznego systemu poboru opłat za przejazdy autostradami i drogami I-szej klasy (MYTO.CZ), firmy transportowe wpłaciły w br. do systemu kwotę 5 mld CZK o 42 dni wcześniej niż w roku ubiegłym. Zarząd Dróg i Autostrad RCz podaje, że po otwarciu praskiej obwodnicy elektroniczny system poboru myta pobiera dziennie ponad 26 mln CZK a kwota 1 mld CZK została pobrana w ciągu zaledwie 52 dni. We wrześniu br. opłaty drogowe (myto) osiągnęły rekordową sumę blisko 600 mln CZK. Według analityków wpływ na wzrost poboru myta ma stabilna sytuacja po recesji gospodarczej, objęcie obowiązkiem myta pojazdów powyżej 3,5 t oraz wyższe opłaty dla pojazdów powyżej 12 t. Administrator systemu firma Kapsch przewiduje, że przy obecnej dynamice skarb państwa zyska w tym roku 6,5 mld CZK zamiast zakładanych 6,2 mld CZK. W roku ubiegłym było to 5,5 mld CZK. Największy udział w opłatach za korzystanie z autostrad mają przewoźnicy czescy (59%), słowaccy (11,3%) i polscy (9,4%). Pozostali to firmy transportowe z Węgier, Rumunii, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Serbii i Austrii. W Republice Czeskiej systemem poboru myta jest objętych 1300 km autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg I-szej klasy. Ministerstwo Transportu RCz planuje objęcie systemem kolejnych odcinków dróg I-szej klasy oraz wyznaczonych dróg II-giej klasy. Pobrane opłaty drogowe (myto) osiągnęły kwotę 5 mld CZK w terminie: - 11 października listopada października listopada 9

10 XI. Spada poparcie wejścia do strefy euro wśród Czechów Wejście Republiki Czeskiej do strefy euro ma najniższe poparcie wśród obywateli w okresie ostatnich 5 lat. Jak wynika z raportu przygotowanego przez agencję STEM, tylko 30% respondentów opowiedziało się za przyjęciem nowej waluty. Jak podaje STEM, wpływ na spadek poparcia euro wśród Czechów miały informacje z ostatnich miesięcy, dotyczące zagrożenia stabilności euro z powodu zadłużenia niektórych państw UE oraz brak zaufania banków do ich wypłacalności. Liczba osób, które zdecydowanie sprzeciwiają się wprowadzeniu euro wynosi obecnie 38%, raczej przeciw jest 32% ankietowanych. Z kolei tylko 9% Czechów deklaruje zdecydowane poparcie, a raczej za jest 21%. Wspólną walutę częściej popierają mężczyźni (33%), osoby dobrze usytuowane (45%), osoby w przedziale wiekowym od 18 do 29 lat (40%), rzadziej osoby w wieku powyżej 60 lat (5%) i osoby gorzej usytuowane (19%). Jednocześnie 70% respondentów deklaruje, że czuje się Europejczykami, z czego 28% zdecydowanie. Niemal połowa, bo aż 48% ankietowanych uważa, że UE rozwija się w dobrym kierunku. XII. Sprzedaż samochodów osobowych w Republice Czeskiej Według najnowszych danych statystycznych sprzedaż samochodów osobowych w Republice Czeskiej w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosła sztuk i była wyższa międzyrocznie o 6,8%. Największą popularnością cieszyły się samochody Skody ( szt.), Forda ( szt.) i Volkswagena ( szt.). Wśród poszczególnych modeli prym wiodła Octavia ( szt.) przed Fabią ( szt.) i Kia Cee'd (3.259 szt.). W kategorii lekkich użytkowych wozów liderem sprzedaży był Ford (1.440 szt.) przed Renault (1.081 szt.) i Fiatem (8.941 szt.). Zanotowany na początku roku spadek sprzedaży samochodów ciężarowych został powstrzymany. W okresie pierwszych 9 miesięcy br. sprzedano ciężarówek, tj. o 4 sztuki mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą sprzedaż zanotowały: DAF, Mercedes Benz i MAN. Popyt na autobusy zmniejszył się o 11,5%, co oznacza sprzedaż 461 wozów. Spadła natomiast sprzedaż motocykli, która za trzy kwartały r. wyniosła sztuk (spadek o 5,9%). Najpopularniejszą marką wśród motocykli były: Rhon, Honda i Yamaha. Sprzedaż samochodów osobowych w latach Rok Liczba aut (I-IX)

11 Sprzedaż samochodów osobowych według marek w okresie I - IX Marka Liczba aut Skoda ,5 Ford ,7 Volkswagen ,0 Renault ,0 Hyundai ,5 Kia ,5 Peugeot ,2 Citroen ,8 Toyota ,9 Fiat ,6 Pozostałe ,3 11

12 Grupa SITC WPHI Praga, październik Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-SIERPIEŃ ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - VIII 2009 I - VIII Dynamika /2009 I - VIII 2009 I - VIII Dynamika /2009 Saldo I - VIII 2009 Saldo I - VIII Ogółem w tym: ,5 100, ,7 100,0 121, ,7 100, ,0 100,0 123, , ,7 0 Żywność i zwierzęta żywe 1 829,2 3, ,5 3,1 106, ,5 5, ,6 4,8 108,9-802,3-921,1 1 Napoje i tytoń 402,4 0,8 455,6 0,7 113,2 316,5 0,7 358,8 0,6 113,4 85,9 96,8 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 374,6 2, ,0 3,2 145, ,9 2, ,7 2,7 150,7 326,7 415,3 3 Paliwa mineralne i smary 1 860,7 3, ,0 3,6 121, ,3 9, ,2 9,8 130, , ,2 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 63,8 0,1 105,8 0,2 165,8 143,1 0,3 108,2 0,2 75,6-79,3-2,4 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 318,3 6, ,4 6,7 126, ,4 11, ,8 11,1 118, , ,4 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 9 262,3 17, ,3 17,9 121, ,5 17, ,2 18,2 125,9 677,8 440,1 7 Maszyny i środki transportu ,6 53, ,7 53,5 122, ,2 40, ,0 42,2 129, , ,7 8 Różne wyroby przemysłowe 6 018,3 11, ,0 10,9 113, ,7 12, ,9 10,3 105,9 239,6 720,1 9 Wyroby pozostałe 48,3 0,1 70,4 0,1 145,8 60,6 0,0 83,6 0,0 138,0-12,3-13,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 12

13 Grupa SITC WPHI Praga, październik Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-SIERPIEŃ ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - VIII 2009 I - VIII Dynamika /2009 I - VIII 2009 I - VIII Dynamika /2009 Saldo I - VIII 2009 Saldo I - VIII Ogółem w tym: 2 972,3 100, ,5 100,0 128, ,6 100, ,5 100,0 130,9-0,3-59,0 0 Żywność i zwierzęta żywe 182,4 6,1 218,0 5,7 119,5 389,7 13,1 445,4 11,4 114,3-207,3-227,4 1 Napoje i tytoń 19,0 0,6 26,2 0,7 137,9 42,2 1,4 50,2 1,3 119,0-23,2-24,0 2 Surowce z wyjątkiem paliw 129,6 4,4 202,3 5,3 156,1 59,1 2,0 108,8 2,8 184,1 70,5 93,5 3 Paliwa mineralne i smary 148,7 5,0 237,0 6,2 159,4 225,7 7,6 358,6 9,2 158,9-77,0-121,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 5,8 0,2 9,2 0,2 158,6 27,1 0,9 8,6 0,2 31,7-21,3 0,6 5 Chemikalia i wyroby pochodne 386,6 13,0 559,6 14,6 144,7 263,4 8,9 348,2 8,9 132,2 123,2 211,4 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 755,8 25,4 940,5 24,5 124,4 707,5 23, ,6 27,3 150,0 48,3-121,1 7 Maszyny i środki transportu 1 061,7 35, ,7 34,6 124,8 894,6 30, ,8 28,6 124,5 167,1 210,9 8 Różne wyroby przemysłowe 281,6 9,5 313,3 8,2 111,3 363,2 12,2 395,8 10,2 109,0-81,6-82,5 9 Wyroby pozostałe 1,1 0,0 1,7 0,0 154,5 0,1 0,0 0,5 0,0 500,0 1,0 1,2 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 13

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W II KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II. KW. 2013... 2 II. PRZEMYSŁ... 3 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny lipiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. II. BUDOWNICTWO.. III. BEZROBOCIE IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Sierpień SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W II KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44

Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 Wymiana handlowa Polski z USA w 2014 roku 2015-12-30 15:55:44 2 W wymianie handlowej z państwami Unii Europejskiej USA odnotowały w 2014 r. deficyt na poziomie 141 mld. USD. Wartość eksportu amerykańskich

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. DYNAMICZNY WZROST GOSPODARCZY CZECH W II KW. R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo