Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Listopad SPIS TREŚCI: I. PKB W TRZECIM KWARTALE ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 V. BEZROBOCIE... 4 VI. HANDEL ZAGRANICZNY REPUBLIKI CZESKIEJ... 5 VII. POLSKO-CZESKA WYMIANA HANDLOWA... 6 VIII. PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO CZECH NA I 2011 ROK... 8 IX. RANKING FIRM O NAJWYŻSZEJ RENTOWNOŚCI W REPUBLICE CZESKIEJ... 8 X. SEKTORY NAJWYŻSZEGO RYZYKA W REPUBLICE CZESKIEJ... 9 XI. REKORDOWE WYNIKI CZESKIEGO PRODUCENTA AUT XII. SPADEK PRODUKCJI PIWA W CZECHACH XIII. CORAZ LEPSZE WYNIKI BANKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ XIV. EKSPANSJA SIECI HIPERMARKETÓW BUDOWLANYCH HORNBACH

2 I. PKB Republiki Czeskiej w trzecim kwartale roku Jak podaje Czeski Urząd Statystyczny, Produkt Krajowy Brutto Republiki Czeskiej wzrósł w III kwartale r. o 3%. Analitycy oczekują, że w skali całego roku wzrost ten wyniesie od 2 do 2,5%. W stosunku do drugiego kwartału br., PKB był wyższy o 1,1%. Niespodziewane ożywienie czeskiej gospodarki, jest głównie efektem utrzymującego się na wysokim poziomie eksportu w sektorze przemysłowym oraz stałego wzrostu popytu krajowego. Na niezmienionym poziomie jak w minionym kwartale utrzymywał się natomiast wzrost wartości dodanej w sektorze usług. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych spadek wartości dodanej odnotowano w rolnictwie. W porównaniu z krajami sąsiednimi wzrost PKB w RCz utrzymuje się na średnim poziomie wzrost PKB w III kwartale br. na Słowacji wyniósł 3,7%, w Polsce 3,5%, a na Węgrzech 1,6%. PKB Republiki Czeskiej w 2009 i r. (kw/kw ) II. Przemysł We wrześniu produkcja przemysłowa w Republice Czeskiej międzyrocznie wzrosła o 12,2%, a w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,1%. W trzecim kwartale roku produkcja przemysłowa w Czechach wzrosła międzyrocznie 10,2%, a ogółem za 3 kwartały roku o 9,9%. Największy udział w międzyrocznym wzroście produkcji przemysłowej w III kwartale roku miał wzrost w produkcji samochodów osobowych, przyczep i naczep (o 11,5%), konstrukcji i wyrobów z metali (o 23,4%) oraz produkcji maszyn i urządzeń (o 23,9%). Największy spadek odnotowano w produkcji napojów (o 7,5%), wyrobów spożywczych (o 2,9%) oraz mebli (o 6,9%). Przychody z działalności przemysłowej w cenach bieżących, w stosunku międzyrocznym, wzrosły w III kwartale o 12,4%, a przychody z eksportu bezpośredniego o 19,6%. Średnia liczba zatrudnionych w przemyśle czeskim w III kwartale br., w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, w stosunku międzyrocznym była niższa o 1,6%. Średnie wynagrodzenie miesięczne wzrosło nominalne o 3,5% i wyniosło CZK (ok. 975 EUR). W III kwartale roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost nowych zamówień w przemyśle przetwórczym o 15,6%; w tym zagranicznych o 16,4%. 2

3 Wyszczególnienie Przemysł (wskaźniki międzyroczne dane wstępne) Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) lipiec sierpień wrzesień styczeńwrzesień Przemysł Republiki Czeskiej (B+C+D) 105,3 112,9 112,2 109,9 B) Wydobycie 114,9 125,0 128,0 110,7 C) Przemysł przetwórczy 104,4 113,0 111,7 110,3 D) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 109,5 104,8 109,0 105,4 III. Budownictwo Wrześniowa produkcja budowlana w Czechach w cenach stałych, w stosunku do września roku poprzedniego, obniżyła się o 7,3%. W III kw. br. produkcja budowlana była międzyrocznie niższa o 4,8%, a w okresie od stycznia do września o 9,4%. produkcji (kw./kw.) w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym obniżyła się o 4,4%, a w budownictwie związanym z infrastrukturą o 5,4%. Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim w III kwartale roku, w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników, międzyrocznie spadła o 1,8%. Średnie wynagrodzenie w tej branży, w stosunku do III kw. roku poprzedniego, wzrosło nominalnie o 2,2% i wyniosło CZK (ok EUR). Produkcja budowlana (wskaźniki międzyroczne - dane wstępne) Wyszczególnienie Dynamika w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) lipiec sierpień wrzesień styczeńwrzesień Produkcja budowlana ogółem 95,5 97,9 92,7 90,6 w tym: budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe budownictwo związane z infrastrukturą Rozpoczęte budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym Zakończone budowy mieszkań w tym: w budownictwie jednorodzinnym w budownictwie wielorodzinnym 93,7 94,4 98,3 89,0 98,8 104,6 82,8 93,9 58,8 89,6 11,9 75,7 94,5 53,6 86,4 102,6 44,3 85,2 106,9 48,6 93,3 83,6 35,6 91,1 83,5 98,4 74,0 88,9 48,7 91,2 96,9 83,3 3

4 IV. Ceny towarów i usług W październiku r. ceny towarów i usług na rynku czeskim w stosunku do września obniżyły się o 0,2%. Na spadek cen w stosunku do miesiąca poprzedniego wpłynęły głównie niższe ceny owoców (o 4,8%) i warzyw (o 4,3%). Niższe były też ceny napojów bezalkoholowych (o 1,1%), napojów alkoholowych (wódek o 1,6%, wina o 1,0%, piwa butelkowego o 0,9%), pobytów urlopowych (o 8,3%), samochodów używanych (1,9%) oraz rowerów (o 1,4%). Wzrosły ceny odzieży (o 1,7%), obuwia (o 2,1%) oraz artykułów rolnospożywczych; głównie pieczywa (o 2,9%), mąki (o 3,3%), masła (3,0%), mleka (o 2,7%) oraz cukru (o 2,3%). W stosunku międzyrocznym ceny konsumpcyjne w październiku wzrosły o 2,0%. Wyższe były ceny usług zdrowotnych (o 7,1%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 4,5%), artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych (o 4,0%) oraz usług hotelowych i restauracyjnych (o 2,4%), a niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz usług pocztowych i telekomunikacyjnych (o 0,9%). Ogółem ceny towarów wzrosły o 1,7%, a ceny usług o 2,2%. Stopa inflacji w październiku r., wyrażona średnim wzrostem cen za ostatnie 12 miesięcy, w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, wyniosła 1,2%. Ceny towarów i usług (wskaźniki, stopa inflacji) Wyszczególnienie Analogiczny okres roku Średnia poprzedniego = 100 Stopa roku inflacji* 08/10 09/10 10/ =100 Ogółem w tym: 101,9 102,0 102,0 114,9 101,2 Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 103,7 104,1 104,0 110,1 99,9 Napoje alkoholowe i tytoń 105,6 105,3 104,5 137,1 104,2 Odzież i obuwie 97,7 97,6 97,5 87,9 97,5 Czynsze, woda, energia, paliwa 102,1 102,1 102,3 132,6 102,0 Wyposażenie mieszkań, sprzęt AGD, naprawy 99,7 99,8 99,5 97,4 99,4 Służba zdrowia 107,5 107,4 107,1 147,4 103,4 Transport 100,7 100,9 101,3 100,1 102,9 Poczta i telekomunikacja 98,4 98,6 98,8 96,6 97,4 Kultura i rekreacja 99,3 99,2 99,1 99,1 99,1 Edukacja 101,4 102,0 102,0 115,1 101,5 Wyżywienie i zakwaterowanie 102,6 102,4 102,4 118,8 102,2 Pozostały towar i usługi 100,3 101,3 101,3 112,8 101,2 *relacja średnich wskaźników bazowych (grudzień 2005=100) za ostatnie 12 miesięcy oraz poprzednie 12 miesięcy V. Bezrobocie Na koniec października roku w Republice Czeskiej bez pracy było 495,2 tys. osób, tj. o 5,3 tys. mniej niż na koniec września br. oraz o 3,6 tys. mniej niż na koniec października 2009 roku. Stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec października była taka sama jak we wrześniu i wyniosła 8,5%. Wśród mężczyzn stopa bezrobocia wyniosła 7,2%, a wśród kobiet 10,1%. 4

5 Największe bezrobocie utrzymywało się w powiatach: Most (15,8%), Bruntal (15,0%), Decin (14,2%), Karwina (14,0%), Jesenik (14,0%) oraz Hodonin (13,9%). Najniższe w powiatach miasta Pragi (od 3,8 do 4,2%) oraz Mlada Boleslav (4,7%). W ewidencji czeskich Urzędów Pracy na 31 października roku, było wolnych miejsc pracy. Na jedno wolne miejsce przypadało średnio 14,7 bezrobotnych, z tego najwięcej w powiatach: Decin (55,7), Teplice (52,6), Prostejov (43,8) oraz (Karwina (43,3). VI. Handel zagraniczny W okresie od stycznia do września roku obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w stosunku międzyrocznym wzrosły o 22,7%. Eksport był wyższy o 21,5% i wyniósł 72,1 mld EUR, a import o 24,1% i wyniósł 68,3 mld EUR. Nadwyżka handlowa RCz międzyrocznie obniżyła się o 503 mln EUR i wyniosła mln EUR. Największy wpływ na spadek dodatniego salda wymiany handlowej miało pogłębienie się deficytu w grupie paliw mineralnych i smarów (o 1,1 mld EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 149 mln EUR), w grupie żywności i zwierząt żywych (o 117 mln EUR), jak również spadek nadwyżki w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 270 mln EUR). Wzrost nadwyżki handlowej odnotowano w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o 615 mln EUR), maszyn i środków transportu (o 332,1 mln EUR) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 90,6 mln EUR). Wyszczególnienie Obroty handlu zagranicznego Republiki Czeskiej w okresie styczeń wrzesień 2009/ (w mln.) STYCZEŃ WRZESIEŃ 2009 STYCZEŃ WRZESIEŃ DYNAMIKA W % Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo eksportu importu CZK ,2 118,7 EUR ,5 124,1 USD ,6 119,0 W okresie od stycznia do września roku, czeski eksport odnotował wzrost wartości we wszystkich grupach towarowych wg klasyfikacji SITC. Największy w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 22,1%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 21,7%), następnie w grupie różnych wyrobów przemysłowych (o mln EUR, tj. o 14,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 997 mln EUR, tj. o 26,2%) oraz w grupie surowców z wyjątkiem paliw (o 700 mln EUR, tj. o 44,1%). W imporcie największy wzrost miał miejsce w grupie maszyn i środków transportu (o mln EUR, tj. o 29,8%) oraz w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o mln EUR, tj. o 26,1%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o mln EUR, tj. o 30,5%), chemikaliów i wyrobów pochodnych (o mln EUR, tj. o 18,1%) oraz w grupie 5

6 surowców z wyjątkiem paliw (o 609 mln EUR, tj. o 50,1%). Spadek wartości importu odnotowano jedynie w grupie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (o 40 mln EUR tj. 24,6%). 1 Czołową pozycją czeskiego eksportu są pojazdy drogowe oraz ich części, które w omawianym okresie stanowiły 16,1 % eksportu ogółem. Kolejnymi pozycjami pod względem wartości eksportu były maszyny biurowe do automatycznego przetwarzania danych (3,5%), odbiorniki telewizyjne (2,1%), izolowane druty i kable (1,6%), urządzenia do telekomunikacji (1,4%), meble do siedzenia (1,3%), urządzenia elektryczne (1,3%) wyroby z żelaza i stali (1,2%) oraz energia elektryczna (1,1%). W imporcie największą grupę towarową stanowiły części zamienne i akcesoria samochodowe (4,6%), następnie oleje ropy naftowej (3,7%), gaz ziemny (3,1%), części do maszyn i urządzeń przemysłowych (2,7), części i akcesoria do urządzeń telekomunikacyjnych (2,6%), leki (2,0%), diody, tranzystory i podobne elementy półprzewodników (1,9%), samochody osobowe (1,9%) oraz obwody elektryczne integrowane (1,9%). Największą nadwyżkę handlową Republika Czeska w okresie od stycznia do września roku uzyskiwała w handlu z Niemcami (5.253 mln EUR), Słowacją (2.758 mln EUR), Wielką Brytanią (2.152 mln EUR), Francją (1.667 mln EUR) oraz Austrią (1.133 mln EUR), a największy deficyt w handlu z Chinami ( mln EUR), Rosją ( mln EUR), Japonią ( mln EUR), Koreą Południową (-927 mln EUR) oraz Tajlandią (-826 mln EUR). VII. Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie od stycznia do września r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, polsko-czeskie obroty handlowe w okresie od stycznia do września roku w stosunku międzyrocznym wzrosły o 28,8 % i wyniosły mln EUR. czeskiego eksportu do Polski była wyższa o 28,8% i wyniosła mln EUR, a importu o 28,9% i wyniosła mln EUR. Deficyt handlowy Czech wobec Polski wyniósł 54,2 mln EUR. W analogicznym okresie roku poprzedniego czeski deficyt wynosił 39,8 mln EUR. W czeskim eksporcie do Polski, największy wzrost wartościowy odnotowano w grupie maszyn i środków transportu (o 308,2 mln EUR, tj. o 25%), następnie w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 220,9 mln EUR, tj. o 24,6%), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 183,1 mln EUR, tj. o 40,3%), w grupie paliw mineralnych i smarów (o 103,6 mln EUR, tj. o 62,4%) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (o 76,5 mln EUR, tj. o 50,6%). 2 W czeskim imporcie z Polski, największy wzrost odnotowano w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (o 402,7 mln EUR, tj. o 49%) oraz w grupie maszyn i środków transportu (o 232,5 mln EUR, tj. o 22,2%), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (o 147,3 mln EUR, tj. o 55,7%) oraz w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (o 94,8 mln EUR, tj. o 31,2%). 1 Strukturę towarową czeskiego handlu zagranicznego przedstawia załącznik nr 1 2 Strukturę towarową czesko-polskiej wymiany handlowej przedstawia załącznik nr 2 6

7 Czesko - polska wymiana handlowa w okresie styczeń wrzesień 2009/ (w mln EUR) , , , ,4-39,8 I - IX 2009 I - IX -54,2 Czeski eksport do Polski Czeski import z Polski Saldo wymiany W okresie od stycznia do września roku, największy deficyt w handlu z Polską Republika Czeska odnotowała w grupie wyrobów rolno-spożywczych (ogółem -287,7 mln EUR), następnie w grupie paliw mineralnych i smarów (-142 mln EUR), w grupie wyrobów przemysłowych rynkowych (-135,6 mln EUR; w 2009 r. +46,2 mln EUR) oraz w grupie różnych wyrobów przemysłowych (-85,7 mln EUR). Nadwyżkę uzyskano w grupie maszyn i środków transportu (+260,7 mln EUR), w grupie chemikaliów i wyrobów pochodnych (+239,4 mln EUR) oraz w grupie surowców za wyjątkiem paliw (+95,2 mln EUR). W czeskim eksporcie do Polski największy udział w omawianym okresie miały samochody osobowe (8,1%) oraz części i akcesoria samochodowe (5,1%), następnie węgiel (3,0%), złom i odpady metali nieżelaznych (2,3%), odbiorniki telewizyjne (2,2%), organiczne środki czyszcząco-piorące (2,0%), kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stal (1,6%), wyroby z masy papierniczej, papieru, tektury lub waty celulozowej (1,6 %) oraz węglowodory cykliczne (1,5%). W imporcie z Polski dominowały silniki spalinowe tłokowe (6,8%) oraz części i akcesoria samochodowe (6,1%), następnie drut miedziany (4,3%), izolowane druty i kable (3,4%), koks (2,9%), węgiel (2,6%), meble do siedzenia (2,3%), oleje ropy naftowej (1,6%), odbiorniki telewizyjne (1,3%), konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa i stali (1,2%) oraz sery i twarogi (1,1%). W okresie od stycznia do września roku, Polska była trzecim partnerem handlowym Republiki Czeskiej pod względem importu (udział 6,6%) po Niemczech (25,7%) i Chinach (11,4%), a przed Rosją (5,4%), Słowacją (5,1%), Włochami (3,9%), Francją (3,4%) i Austrią (3,4%) oraz trzecim pod względem eksportu (6,1%) po Niemczech (31,6%), Słowacji (8,7%), a przed Francją (5,5%), Wielką Brytanią (4,9%), Austrią (4,8%) i Włochami (4,6%). Dynamika czeskiego importu z Polski (128,8%) utrzymuje się w br. na znacznie wyższym poziomie niż w stosunku do pozostałych krajów UE. Dynamika czeskiego importu z krajów 7

8 UE ogółem w tym samym czasie wyniosła 118,4%; w tym z Niemiec 120%, ze Słowacji 117%, z Włoch 112%. VIII. Prognoza rozwoju gospodarczego Czech na i 2011 rok. Według Ministerstwa Finansów czeska gospodarka wzrośnie w r. o 2,2%; wcześniejsza czerwcowa prognoza mówiła o wzroście o 1,6%. Obniżona została natomiast prognoza wzrostu PKB na rok 2011, z 2,3% do 2,0%. W latach 2012 i 2013 gospodarka czeska ma rozwijać się w tempie odpowiednio 3,2% i 3,8%. W bieżącym roku inflacja ma wynieść 1,5%, a w roku 2011 Ministerstwo Finansów oczekuje wzrostu cen towarów i usług o 2,2%. Wzrastające bezrobocie, które w roku osiągnie swoje maksimum (7,4% średnio za cały rok), w 2011 roku miałaby spaść do 7,2%. Październikowa i czerwcowa prognoza Ministerstwa Finansów Wskaźnik Aktualna prognoza Poprzednia prognoza PKB (wzrost %) -4,1 2,2 2,0 1,6 2,3 Inflacja (%) 1,0 1,5 2,2 1,6 2,5 Spożycie indywidualne (wzrost %) -0,2 1,5 1,5-0,5 2,0 Bezrobocie (%) 6,6 7,4 7,2 7,6 7,3 IX. Ranking firm o najwyższej rentowności w Republice Czeskiej Czołówkę rankingu firm o największej rentowności (Economic Value Added - EVA) tworzą: ČEZ, Telefónica O2 oraz T-Mobile. Właścicielem większościowym koncernu ČEZ jest państwo, które posiada ok. 70% akcji. W zeszłym roku przy rekordowym zysku 51,9 mld CZK, wysokość dywidend dla państwa wyniosła blisko 20 mld CZK (ok. 800 mln EUR). Oczekuje się, że tegoroczne zyski nie przekroczą 47 mld CZK. Drugą pozycję w rankingu zajęła firma Telefonica O2, której wartość EVA wzrosła o 473 mln CZK i wyniosła 8,5 mld CZK. Rentowność zainwestowanego kapitału wzrosła międzyrocznie o 1,5% - zysk dla akcjonariuszy z każdej zainwestowanej jednostki kapitałowej wyniósł 21,6%. W czołówce znalazł się operator telefonii komórkowej T-Mobile. Rentowność zainwestowanego przez firmę kapitału wyniosła w zeszłym roku 37,9%. Największy skok w rankingu należy do firmy RWE Transgas, która z odległego miejsca w poprzednim roku, uplasowała się obecnie tuż za najlepszymi. Ranking opracowano na podstawie danych blisko 36 tys. czeskich przedsiębiorstw. 8

9 Ranking firm o najwyższej rentowności w Republice Czeskiej Kolejność EVA FIRMA 2008 (mln.czk) 1 1 ČEZ 9,409-8, Telefónica O2 ČR 8, T-Mobile 7, RWE Trangas 4,311 6, Continetal HT Tyres 2, Philip Morris ČR 1, Plzeňský Prazdroj 1, Dalkia ČR 1, VČP Net 1,221 1, SMP Net 1,174 1,125 Kolejność 2009 X. Sektory najwyższego ryzyka w Republice Czeskiej 9 EVA (mln.czk) różnica Jak wynika z analizy Czeskiej Agencji Informacyjnej (ČEKIA), do branż najwyższego ryzyka w RCz zalicza się rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel i transport. Największą stabilnością cechują się firmy reprezentujące sektor usług finansowych, szkolnictwa, służby zdrowia i energetyki. Wyniki uzyskano na podstawie modelu ratingowego ČEKIA Stability Rating, badającego ryzyko upadłości firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Szczegółowa analiza wykazała, że upadłość grozi co trzeciej firmie z branży rolnej i co czwartej firmie przetwórstwa przemysłowego, handlowej lub transportowej. W wymienionych branżach znalazło się najwięcej firm z podwyższonym stopniem ryzyka lub upadłości. Największą stabilność i najwyższy stopień ratingowy w RCz wykazuje sektor usług finansowych, szkolnictwo, służba zdrowia i energetyka. Najmniej podmiotów gospodarczych zagrożonych upadłością działa w sektorze usług finansowych i energetyki. Rozkład ryzyka i stabilności firm czeskich w poszczególnych sektorach (): Branża Stabilne - Stabilne - Ryzyko Niesklasybardzo dobre upadłości fikowane dobre rolnictwo, myślistwo, leśnictwo, rybołówstwo, hodowla ryb 14,3 51,9 32,6 1,2 wydobycie surowców mineralnych 17,1 55,0 21,1 6,8 budownictwo 22,9 60,3 15,8 6,8 przetwórstwo przemysłowe 21,9 55,2 24,5 1,4 produkcja i dystrybucja prądu, gazu i wody 57,2 37,1 2,9 2,8 handel, serwis pojazdów motorowych i AGD 12,4 60,6 24,5 2,5 gastronomia i hotelarstwo 15,6 65,0 18,1 1,2 transport, gospodarka magazynowa, łączność i usługi telekomunikacyjne 11,8 62,0 24,8 1,4 usługi finansowe i ubezpieczeniowe 64,9 26,9 7,0 1,2 nieruchomości, usługi dla firm, prace badawczorozwojowe 27,8 51,7 18,8 1,8 szkolnictwo, służba zdrowia, weterynaria i działalność socjalna 51,8 34,4 13,4 0,4

10 XI. Rekordowe wyniki czeskiego producenta aut W pierwszych trzech kwartałach br. przychody największego w Czechach producenta samochodów osobowych Skoda Auto wyniosły 160 mld CZK i były o 16,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny wzrósł o 64,4% do kwoty 8 mld CZK. W okresie od stycznia do września wyprodukowano rekordową liczbę aut szt., tj. o 12,8% więcej niż rok wcześniej. Największy udział we wzroście sprzedaży miały modele Yeti i Superb. Najwyższe wzrosty sprzedaży zanotowano na rynkach pozaeuropejskich. W Chinach Skoda sprzedała aut - wzrost o prawie 65%. W Indiach odbiorców znalazło samochodów - wzrost o 36,6%. Sprzedaż zwiększyła się również w krajach Europy Zachodniej (z wyłączeniem Niemiec). Znaczący udział w pozytywnych wynikach spółki miała sprzedaż w W. Brytanii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Belgii i Szwajcarii. W Czechach Skoda sprzedała samochodów, tj. o 9,2% więcej niż rok wcześniej. Ważnym rynkiem zbytu pozostaje również Rosja, gdzie sprzedano aut - wzrost o 35%. XII. Spadek produkcji piwa w Czechach Według Zrzeszenia Browarów Czeskich produkcja piwa w Czechach zmniejszy się w roku o 12% i będzie najniższa w okresie ostatnich dwudziestu lat. Jest to związane ze spadkiem konsumpcji piwa z 15,1 milionów hektolitrów w roku 2009, do przewidywanych w roku bieżącym 13,3 mln hl. W spożyciu piwa liczonym na głowę mieszkańca, Czesi zbliżą się do krajów, które nie mają tak wielkich tradycji, np. Niemiec z roczną konsumują 100 litrów piwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czy Irlandii z 130 l na głowę. W Czechach, gdzie konsumpcja oscylowała wokół 160 l rocznie na głowę, w wyniesie zaledwie 140 l. Produkcja piwa w Czechach w mln hl Rok Produkcja Liczba browarów przemysłowych , , , , , , , , ,6 48 Konsumpcja piwa w Czechach (w mln hl) , , ,1 (prognoza) 13,3 10

11 Najwięksi producenci piwa w Czechach w 2009 r. Firma Produkcja w mln hl w rynku Plzensky Prazdroj 8,3 45 Staropramen 3,0 16 Heineken 2,6 14 Budejovicky Budvar 1,3 7 PMS Prerov 0,8 4,5 K Brewery 0,8 4,5 XIII. Coraz lepsze wyniki banków w Republice Czeskiej Jak wynika z aktualnych raportów finansowych największych czeskich banków za III kwartały br., większość z nich wykazała wzrost zysków. Zyski banku ČSOB - największego posiadacza aktywów w RCz - były o 12% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. UniCredit Bank deklaruje wzrost o 16%, Bank Komercyjny KB" 18%, a Bank Česka spořitelna" jako jedyny, wykazał spadek zysków o 11%. Liderem na czeskim rynku jest bank ČSOB (Czechosłowacki Bank Handlowy), z czystym zyskiem 10,25 mld CZK. W porównaniu z rokiem poprzednim, bank wykazał wzrost długoterminowego zysku netto o 16%. Dzięki dobrym wynikom, zysk banku ČSOB stanowi obecnie 37% zysków całej grupy KBC z siedzibą w Belgii. Do grupy ČSOB w RCz należą: ČSOB Pojišťovna (ubezpieczenia), Hypoteční banka (hipoteki), Českomoravská stavební spořitelna (budownictwo mieszkaniowe) oraz ČSOB Leasing. aktywów bankowych wzrosła o 6% i wyniosła 908 mld CZK, udział depozytów wzrósł o 5%, a kredytów spadł o 3%. Saldo depozytowo-kredytowe wynosi +57 mld CZK. Łączny zysk największych banków w RCz za III kwartały br. w stosunku międzyrocznym wzrósł o 6% i wyniósł 31,1 mld CZK. XIV. Ekspansja sieci hipermarketów budowlanych Hornbach W przyszłym roku, znana niemiecka marka posiadająca sieć hipermarketów budowlanych Hornbach, planuje otwarcie dwóch nowych sklepów w Pilźnie i Ostrawie. Do roku 2015 firma zamierza rozszerzyć sieć na terenie RCz do 11 marketów a w planach długoterminowych zakłada wybudowanie czterech kolejnych. Nowe sklepy powstaną przeważnie w większych miastach m.in. w Pradze i Brnie. Celem polityki ekspansyjnej firmy, jest zwiększenie udziału w rynku hipermarketów budowlanych z dotychczasowych 13% na 15%. Pierwsze miejsce na czeskim rynku należy do korporacji OBI, której udział w rynku wynosi 18%. Aktualnie Hornbach zaoferował firmom z branży rzemieślniczo-budowlanej, którzy stanowią ponad 30% klientów, korzystne warunki zakupu na fakturę oraz zniżki za okazaniem karty klubowej. Sieci hipermarketów budowlanych cieszą się dużą popularnością wśród Czechów, preferuje je aż 57% wszystkich rzemieślników, majsterkowiczów czy ogrodników. 11

12 Grupa Hornbach, niemiecki lider w dystrybucji artykułów do majsterkowania, należy do największych w Europie. Na terenie 9 krajów europejskich posiada łącznie 131 hipermarketów budowlanych. Sieci hipermarketów budowlanych w RCz: Nazwa sklepu Ilość sklepów w 2008 Ilość sklepów w 2009 OBI Baumax Bauhaus 5 5 Globus Baumarkt Hornbach 6 6 Avex 0 1 Łącznie

13 Grupa SITC WPHI Praga, listopad Załącznik nr 1 STRUKTURA TOWAROWA CZESKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT CZESKI IMPORT WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX 2009 I - IX Dynamika /2009 I - IX 2009 I - IX Dynamika /2009 Saldo I - IX 2009 Saldo I - IX Ogółem w tym: ,5 100, ,3 100,0 121, ,0 100, ,1 100,0 124, , ,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 2 073,9 3, ,7 3,1 108, ,9 5, ,0 4,8 109,5-902, ,3 1 Napoje i tytoń 455,5 0,8 511,8 0,7 112,4 363,7 0,7 410,5 0,6 112,9 91,8 101,3 2 Surowce z wyjątkiem paliw 1 586,5 2, ,5 3,2 144, ,2 2, ,6 2,7 150,1 369,3 459,9 3 Paliwa mineralne i smary 2 127,2 3, ,5 3,6 120, ,0 9, ,1 9,7 130, , ,6 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 74,6 0,1 124,9 0,2 167,4 161,2 0,3 121,6 0,2 75,4-86,6 3,3 5 Chemikalia i wyroby pochodne 3 807,5 6, ,9 6,7 126, ,1 11, ,4 10,9 118, , ,5 6 Wyroby przemysłowe rynkowe ,7 17, ,8 17,9 121, ,3 17, ,2 18,2 126,1 765,4 495,6 7 Maszyny i środki transportu ,2 53, ,4 53,6 122, ,2 40, ,3 42,4 129, , ,1 8 Różne wyroby przemysłowe 6 947,9 11, ,6 11,0 114, ,7 12, ,6 10,4 105,9 274,2 890,0 9 Wyroby pozostałe 54,5 0,1 82,2 0,1 150,8 65,7 0,0 92,8 0,0 141,2-11,2-10,6 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 13

14 Grupa SITC WPHI Praga, listopad Załącznik nr 2 STRUKTURA TOWAROWA CZESKO-POLSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ ROKU (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) (w mln EUR) CZESKI EKSPORT DO POLSKI CZESKI IMPORT Z POLSKI WYSZCZEGÓLNIENIE I - IX 2009 I - IX Dynamika /2009 I - IX 2009 I - IX Dynamika /2009 Saldo I - IX 2009 Saldo I - IX Ogółem w tym: 3 431,6 100, ,4 100,0 128, ,4 100, ,6 100,0 128,9-39,8-54,2 0 Żywność i zwierzęta żywe 205,8 6,0 248,8 5,6 120,9 459,5 13,2 511,3 11,4 111,3-253,7-262,5 1 Napoje i tytoń 21,2 0,6 28,4 0,6 134,0 49,4 1,4 56,5 1,3 114,4-28,2-28,1 2 Surowce z wyjątkiem paliw 151,1 4,4 227,6 5,2 150,6 73,6 2,1 132,4 3,0 179,9 77,5 95,2 3 Paliwa mineralne i smary 166,0 4,8 269,6 6,1 162,4 264,3 7,6 411,6 9,2 155,7-98,3-142,0 4 Tłuszcze roślinne i zwierzęce 5,9 0,2 12,8 0,3 216,9 30,9 0,9 9,9 0,2 32,0-25,0 2,9 5 Chemikalia i wyroby pochodne 454,7 13,3 637,8 14,4 140,3 303,6 8,7 398,4 8,9 131,2 151,1 239,4 6 Wyroby przemysłowe rynkowe 867,3 25, ,2 24,6 125,5 821,1 23, ,8 27,4 149,0 46,2-135,6 7 Maszyny i środki transportu 1 231,4 35, ,6 34,8 125, ,4 30, ,9 28,6 122,2 185,0 260,7 8 Różne wyroby przemysłowe 326,6 9,5 364,6 8,2 111,6 422,4 12,2 450,3 10,1 106,6-95,8-85,7 9 Wyroby pozostałe 1,6 0,0 2,0 0,0 125,0 0,2 0,0 0,5 0,0 250,0 1,4 1,5 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny 14

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r.

Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Polsko-czeska wymiana handlowa w 2014 r. Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w 2014r., w porównaniu z rokiem poprzednim, były o 7,1% wyższe i wyniosły 16 584 mln

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2011 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2010 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny WPHI Praga, wrzesień Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Wrzesień SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Styczeń 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny listopad 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W III KWARTALE 2014 R.... 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA..

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny PAŹDZIERNIK 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Marzec 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2015 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W I KW. 2015 R.... 2 II. PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny wrzesień 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Czerwiec 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny styczeń 2014 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Październik 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Grudzień 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny marzec 2014 SPIS TREŚCI: I. PKB REPUBLIKI CZESKIEJ W 2013 ROKU 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 3 III.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny kwiecień 2015 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny MAJ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO... 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny czerwiec 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO.. 2 II. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 III. BUDOWNICTWO..

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r.

Gospodarka czeska w I połowie 2015 r. Gospodarka czeska w I połowie r. WZROST GOSPODARCZY Czeska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż oczekiwano. W II kwartale br. odnotowano wzrost o 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału i aż o 4,4%

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny luty 2014 SPIS TREŚCI: I. CZESKI PRZEMYSŁ W 2013 R... 2 II. CZESKIE BUDOWNICTWO W 2013 R... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Maj 2012 SPIS TREŚCI: I. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RCZ W I KW. 2012 R.... 2 II. PRZEMYSŁ... 2 III. BUDOWNICTWO...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2012 SPIS TREŚCI: I. WZROST GOSPODARCZY REPUBLIKI CZESKIEJ W 2011 ROKU... 2 II. PRZEMYSŁ......

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny maj 2014 SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 3 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Lipiec 2012 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 2 III. BEZROBOCIE... 3 IV. CENY TOWARÓW

Bardziej szczegółowo